SKKN sử dụng thí nghiệm đối chứng trong giảng dạy môn hoá học

20 98 0
SKKN sử dụng thí nghiệm đối chứng trong giảng dạy môn hoá học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MƠ TẢ GIẢI PHÁP (Tên sáng kiến: “Sử dụng thí nghiệm đối chứng giảng dạy mơn Hố học”) Mã số phách ………… (Do Hội đồng chấm ghi) Tình trạng giải pháp biết: Hóa học mơn khoa học tự nhiên mà học sinh tiếp cận muộn có vai trò quan trọng nhà trường phổ thơng Nó cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức phổ thông, thiết thực hóa học, rèn cho học sinh óc tư duy, sáng tạo khả trực quan nhanh nhạy Tuy nhiên làm quen với mơn hóa học, mà nội dung chương trình hố học lại bao gồm khái niệm, tính chất, định luật, trừu tượng học sinh Thực tế qua nhiều năm giảng dạy nhận thấy giáo viên truyền thụ lí thuyết sách giáo khoa học sinh thụ động, việc tìm hiểu phát triển kiến thức đơn điệu, dễ dẫn đến nhàm chán, học sinh ghi nhớ khơng sâu Vì giáo viên mơn hóa học cần hình thành em kĩ bản, thói quen học tập làm việc khoa học làm tảng để em phát triển khả nhận thức lực hành động Hình thành cho em phẩm chất cần thiết cẩn thận, kiên trì, trung thực, tỉ mỉ, xác, yêu thích khoa học… Để làm điều việc dùng thí nghiệm thí nghiệm đối chứng dạy học hóa học có lẽ hiệu Đó lí tơi chọn đề tài: “Sử dụng thí nghiệm đối chứng giảng dạy mơn Hoá học” để nghiên cứu a Ưu điểm - Việc sử dụng, bảo quản đồ dùng dạy học, đặc biệt dụng cụ thí nghiệm nhà trường quan tâm chặt chẽ Hàng năm trang bị thêm đồ dùng cần thiết, đảm bảo cho công tác dạy học Cơ sở vật chất tương đối đảm bảo cho công tác thí nghiệm, có phòng thí nghiệm hố học riêng phục vụ nhu cầu thí nghiệm thực hành - Sự phát triển công nghệ thông tin phần giúp học sinh có nhiều hội để quan sát thí nghiệm mà giáo viên khơng có điều kiện để tiến hành: thí nghiệm nguy hiểm, hóa chất bị tính chất - Phần lớn giáo viên nắm vững trọng tâm, chương trình giảng dạy, bước đầu thực tốt đổi phương pháp giảng dạy, đầu tư thực thí nghiệm sử dụng thiết bị dạy học Ln có ý thức trách nhiệm cơng tác - Học sinh đa số có hứng thú tìm tòi, khám phá muốn tự làm thí nghiệm, quan sát phát kiến thức b Hạn chế: - Do học sinh bắt đầu làm quen với thí nghiệm hố học nên bỡ ngỡ, lúng túng, thao tác chưa xác, chưa biết cách quan sát sợ làm thí nghiệm, nhiều thời gian hướng dẫn Một số học sinh lơ gây trật tự học - Diện tích phòng thí nghiệm nhỏ, hẹp ảnh hưởng đến q trình làm thí nghiệm: khó khăn di chuyển, mùi hố chất Hố chất sau thí nghiệm chưa có nơi xử lí Mất nhiều thời gian chuẩn bị cho học có thí nghiệm Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến: a Mục đích giải pháp: - Thí nghiệm có đối chứng giúp học sinh tích lũy tư liệu chất tính chất chúng Giúp học sinh dễ hiểu hiểu sâu sắc - Thí nghiệm có đối chứng giúp học sinh học tập kinh nghiệm, tư sáng tạo để tìm tòi khám phá chất tính chất chúng Giúp nâng cao lòng tin học sinh vào khoa học phát triển tư học sinh - Thí nghiệm có đối chứng giúp hình thành kĩ trình bày, giao tiếp học sinh - Thí nghiệm có đối chứng giúp học sinh rèn luyện kỹ làm việc với chất, sản xuất chúng để phục vụ đời sống người Mặt khác, thí nghiệm biểu diễn tự tay giáo viên làm, thao tác mẫu mực khn mẫu cho học trò học tập bắt chước, để sau học sinh làm thí nghiệm theo cách thức Như vậy, nói thí nghiệm giáo viên trình bày giúp cho việc hình thành kỹ thí nghiệm học sinh cách xác - Thí nghiệm có đối chứng giúp giáo viên tiết kiệm thời gian lớp tiết học, giúp giáo viên điều khiển hoạt động nhận thức học sinh, kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh thuận lợi có hiệu suất cao Do chúng góp phần nâng cao hiệu hoạt động thầy trò từ chất lượng môn lúc cải thiện - Nhằm trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp để có hướng giảng dạy tốt b Những điểm khác biệt, tính giải pháp: Qua thực tiễn tìm hiểu đối tượng tơi nhận thấy học sinh học tích cực học có thí nghiệm thí nghiệm đạt kết cao tinh thần học tập tốt, hăng say, học sinh nói chuyện, ý bài, thích làm thí nghiệm, kiến thức tiếp thu nhanh Điểm số kiểm tra cải thiện, chất lượng môn ngày nâng cao Song không đơn hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm hay giáo viên biểu diễn thí nghiệm mà phải làm để học đạt hiệu cao, phát huy hết vai trò thí nghiệm, để qua phát huy tính chủ động tích cực học sinh c Mô tả chi tiết chất giải pháp: c1 Những yêu cầu chung tiến hành dạy có thí nghiệm: - Đảm bảo an tồn thí nghiệm: Đây u cầu quan trọng khâu chuẩn bị kiểm tra dụng cụ, hóa chất giáo viên phải lưu ý: Ln giữ hố chất tinh khiết, dụng cụ thí nghiệm phải khơ, làm kỹ thuật, ln bình tĩnh làm thí nghiệm Nếu có cố khơng may xảy phải bình tĩnh tìm nguyên nhân, giải kịp thời Khơng nên q cường điệu hố nguy hiểm thí nghiệm tính độc hại hoá chất làm học sinh sợ hãi - Đảm bảo thành cơng: Sự thành cơng thí nghiệm tác động mạnh mẽ đến lòng tin học sinh vào khoa học Chính giáo viên khơng nên chủ quan, thí nghiệm dù khó hay dễ giáo viên cần phải thực thử trước lên lớp biểu diễn - Số lượng thí nghiệm vừa phải, lựa chọn thí nghiệm dễ thực hiện: nhằm tiết kiệm thời gian lớp khơng lặp lại thí nghiệm mà học sinh tiến hành tiết trước nhằm tránh gây nhàm chán tập trung học sinh - Kết hợp chặt chẽ thí nghiệm với lời giảng giáo viên: Lúc lời gỉang giáo viên nguồn thông tin mà hướng dẫn quan sát, đạo suy nghĩ học sinh để tới kết luận đắn, hợp lí, để qua em lĩnh hội kiến thức - Tạo điều kiện để học sinh trực tiếp thực hành tất học sinh làm thí nghiệm, biết cách quan sát thí nghiệm, trực tiếp làm việc với dụng cụ thí nghiệm, hóa chất, lớp học, phòng thí nghiệm tự nhiên Học sinh đặt câu hỏi, nêu ý kiến thắc mắc, tự giải đáp thắc mắc từ nghiên cứu thí nghiệm giải đáp qua giúp đỡ giáo viên.Từ học sinh vận dụng linh họat kiến thức, kỹ học để nhận thức kiến thức áp dụng kiến thức hóa học vào thực tế đời sống - Nghiên cứu phối hợp nhiều phương pháp dạy học khác dạy Kết hợp logic biểu diễn thí nghiệm, hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm, quan sát thí nghiệm, thảo luận nhóm… từ giúp học sinh biết nêu giải vấn đề tìm kiến thức mới, củng cố kiến thức cũ…sao cho phù hợp với loại bài, loại thí nghiệm…và phù hợp với đặc điểm nhận thức học sinh - Phải xác định vị trí loại thí nghiệm: Mỗi thí nghiệm có vị trí khác dạy học hóa học Giáo viên cần xác định rõ vị trí loại thí nghiệm để áp dụng phù hợp vào cụ thể - Thí nghiệm biểu diễn giáo viên: phương tiện trực quan có hiệu dạy học hóa học Nó sử dụng trường hợp sau :  Khi cần thực nhanh thời gian hạn hẹp lên lớp  Khi cần làm thí nghiệm phức tạp mà học sinh chưa làm  Khi hồn cảnh sở vật chất thiếu, khơng đủ cho lớp làm  Khi giáo viên muốn làm mẫu để dẫn cho học sinh kỹ thuật làm thí nghiệm Khi biểu diễn thí nghiệm, giáo viên phải ý đồng thời hai nhiệm vụ: Yêu cầu sư phạm kỹ thuật biểu diễn thí nghiệm phương pháp dạy học biểu diễn thí nghiệm Thí nghiệm học sinh: *Thí nghiệm để học mới: Việc sử dụng thí nghiệm học sinh nghiên cứu học sử dụng phương pháp tương tự thí nghiệm biểu diễn giáo viên Nhưng giáo vên đóng vai trò người hướng dẫn, học sinh tự tay điều khiển trình biến đổi chất, nên rèn luyện kỹ tư kỹ thí nghiệm o Từng học sinh làm o Học sinh làm theo nhóm * Thí nghiệm thực hành (Bài thực hành): hình thức tổ chức học tập, học sinh phải tự làm số thí nghiệm sau học xong chương hay phần giáo trình Sau kết thúc thực hành phải đạt mục đích sau: học sinh được: Củng cố kiến thức học chương Rèn luyện kỹ quan sát, giải thích tượng, điều chế, nhận biết chất, kỹ sử dụng dụng cụ thí nghiệm hay gặp nhất, kỹ thuật làm việc an tồn với hóa chất, ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, chịu khó, trung thực, sáng tạo nghiên cứu khoa học Biết cách ghi lại quan sát làm thí nghiệm, biết giải thích tượng viết PTHH( có) thơng qua bảng tường trình nộp cho giáo viên c2 Chuẩn bị giáo viên học sinh: - Giáo viên: + Phải tích luỹ kinh nghiệm cách làm thí nghiệm nhiều lần để rút thiếu sót, cải tiến, sáng tạo Nắm vững kỹ thuật làm thí nghiệm + Phải chuẩn bị tỉ mỉ, chu đáo trước tiến hành lớp Không nên chủ quan cho thí nghiệm đơn giản làm quen nên không cần thử trước + Khi chuẩn bị cho thí nghiệm cần chuẩn bị chu đáo mặt như: lượng hoá chất, nồng độ dung dịch, nhiệt độ .là yếu tố quan trọng + Chuẩn bị dụng cụ cần đồng bộ, gọn, đảm bảo tính khoa học Kiểm tra số lượng, chất luợng dụng cụ, hoá chất nên chuẩn bị dự trữ bị thiếu hay xảy cố, nghiên cứu tìm hiểu cách khắc phục cố xảy + Giáo viên phải thực người hướng dẫn, gợi mở để học sinh chủ động thực hoạt động theo kế hoạch giảng Tập trung theo dõi uốn nắn giúp đỡ nhóm gặp khó khăn + Vận dụng phương pháp thí nghiệm có đối chứng để phát huy tính tích cực gợi mở cho học sinh suy nghĩ, so sánh, đối chiếu, sáng tạo học, không lạm dụng nhiều thí nghiệm giờ, mà phải lựa chọn thí nghiệm phù hợp với đặc trưng + Giáo viên cần ý tới số học sinh hiếu động lo ý đến màu sắc hoá chất, ống nghiệm, tượng thí nghiệm mà khơng lo giải thích tượng kết luận thu sau thí nghiệm - Học sinh: + Chuẩn bị chu đáo theo hướng dẫn giáo viên + Tập nghiên cứu thí nghiệm nhà, dự đốn câu trả lời sách giáo khoa * Một số thí dụ cụ thể: LỚP Tiết 55 - Bài 36: NƯỚC (Tiết 2) TỔ CHỨC CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Tìm hiểu NỘI DUNG II Tính chất tính chất hố học nước nước Tính chất vật lí a Tác dụng với kim loại Tính chất hố học Thí nghiệm 1: a Tác dụng với kim - Yêu cầu HS nhúng quì - HS tiến hành, nhận xét: q loại tím vào nước, quan sát, tím khơng chuyển màu nhận xét tượng + Cho mẩu Na (nhỏ - Mẩu Na nóng chảy thành ½ hạt đậu xanh) vào cốc giọt tròn lăn nhanh mặt nước nhỏ sẵn 1-2 giọt nước tan dần, có khí dung dịch phenolphtalein, đặt phễu đậy miệng Đồng thời: + dung dịch cốc nước phenol phatalein không màu + Nhúng mẩu giấy qùi tím thành màu hồng vào dung dịch thu + Qùi tím chuyển thành - GV yêu cầu học sinh xanh nhận xét tượng, giải - Giải thích: Do Na tác dụng thích viết PTHH mạnh với nước tạo dung dịch NaOH khí hidro Dung dịch NaOH làm đổi màu phenolphtalein thành PTHH hồng 2Na +2H2O � 2Na +2H2O � 2NaOH+ H2 2NaOH + H2 - Có phải tất kim loại phản ứng với nước nhiệt độ thường không? - GV yêu cầu học sinh thực thí nghiệm đối chứng Thí nghiệm 2: Cho - HS tiến hành, nhận xét: mẩu Cu vào cốc nước tượng xảy Kết luận: Nước có nhỏ sẵn 1-2 giọt dung Vậy kim loại Cu tác dụng với dịch phenol phtalein tác dụng với nước nhiệt độ số kim loại nhiệt - GV yêu cầu học sinh thường độ thường tạo thành nhận xét, giải thích, so dung dịch bazơ sánh với thí nghiệm khí hidro - Có kết luận tính - HS rút kết luận: Nước có chất hóa học nước? thể tác dụng với số kim - GV nhận xét, bổ sung loại nhiệt độ thường tạo thành dung dịch bazơ khí hidro b Tác dụng với b Tác dụng với số số oxit bazơ oxit bazơ - Yêu cầu HS làm thí - Hs làm thí nghiệm theo nghiệm nhóm, quan sát, nhận xét: + Cho CaO vào bát + Có nước bốc lên, CaO sứ, rót nước vào vơi từ rắn chuyển sang nhão sống + Phản ứng toả nhiệt + Nhúng mẩu giấy qùi tím + Q tím  xanh vào dung dịch thu + dung dịch phenol + Nhỏ vài giọt dung dịch phatalein không màu  phenol phatalein vào dung hồng dịch thu - Giải thích: Do CaO tác PTHH - GV yêu cầu HS nhận dụng với nước tạo xét tượng, giải thích thành dung dịch bazơ CaO + H2O � Ca(OH)2 viết PTHH CaO H2O � + Ca(OH)2 - Có phải tất oxit bazơ phản ứng với nước không? Kết luận: - HS tiến hành Nước tác dụng với Thí nghiệm 2: Cho CuO số oxit vào bát sứ sau cho thành nước vào bazơ bazơ dung tạo dịch + Nhúng mẩu giấy qùi tím vào dung dịch thu * Dung dịch bazơ + Nhỏ vài giọt dung dịch làm phenol phatalein vào dung - Đổi màu quì tím dịch thu - Nhận xét: khơng có thành xanh - GV yêu cầu HS nhận xét, tượng xảy - Làm dung dịch giải thích, so sánh với thí  Khơng phải tất oxit phenol nghiệm phatalein bazơ tác dụng với không màu chuyển - Có kết luận tính nước sang màu hồng chất hóa học nước? Tiết 60 - Bài 40 DUNG DỊCH TỔ CHỨC CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu I Dung môi – chất tan khái niệm dung – dung dịch môi, chất tan dung dịch - Hướng dẫn HS làm thí - HS làm thí nghiệm nghiệm Thí nghiệm 1: Cho thìa - Thí nghiệm 1: Đường đường vào cốc nước, tan nước tạo thành khuấy nhẹ, nhận xét nước đường - GV nhận xét, bổ sung Dung môi + Đường tan nước: Dung mơi chất có đường chất tan khả hoà tan chất + Nước hoà tan khác để tạo thành dung đường: nước dung môi dịch đường + Nước đường: hỗn hợp đồng không Chất tan phân biệt đường Chất tan chất bị hoà nước: dung dịch tan dung mơi Thí nghiệm 2: - HS làm thí nghiệm + Cốc 1: đựng nước nhận xét + Cốc 2: đựng dầu hoả + Cốc 1: nước khơng hồ Dung dịch Cho vào cốc tan dầu ăn thìa dầu ăn, khuấy nhẹ Dung dịch hỗn hợp + Cốc 2: dầu hoả hoà tan đồng dung môi - Quan sát, nhận xét dầu ăn tạo thành chất tan tượng hỗn hợp đồng - Xác định chất tan, dung - Dầu ăn: chất tan mơi, dung dịch thí - Dầu hoả: dung môi nghiệm - Dung dịch hỗn hợp - Vậy em hiểu đồng dầu hỏa dung môi; chất tan dầu ăn dung dịch ? - HS nêu kết luận - Gv nhận xét, kết luận LỚP TIẾT - BÀI TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA OXIT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT TỔ CHỨC CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG HĐ1:Tính chất hóa học I Tính chất hóa học oxít oxít 1/ Oxít bazơ có Oxít bazơ có tính chất hóa học nào? tính chất hóa học nào? GV hướng dẫn học sinh - Các nhóm nhận dụng a Tác dụng với nước làm TN cụ hóa chất, tiến hành thí + Ống nghiệm 1: đựng nghiệm CuO + Ống nghiệm 2: đựng - Nêu tượng, giải CaO thích: - Nhỏ nước vào + Ống 1: Khơng có ống, lắc nhẹ tượng CuO không tác - Nhúng mẫu giấy quỳ dụng với nước tím vào ống nghiệm + Ống 2: q tím hóa xanh CaO tác dụng - Yêu cầu học sinh quan với nước tạo thành sát, nêu tượng dung dịch bazơ (Canxi giải thích Viết PTHH hiđroxit) PTHH: CaO + H2O � Ca(OH)2 CaO + H2O � Ca(OH)2 - Yêu cầu học sinh rút - Kết luận: kết luận + CuO Không phản ứng Na2O + H2O � 2NaOH với nước + CaO phản ứng với CuO + H2O � nước tạo thành dung dịch * Lưu ý: Ngoài CaO, bazơ * Kết luận: Một số oxít số oxít bazơ khác tác bazơ tác dụng với nước dụng với nước tạo thành tạo thành dung dịch bazơ dung dịch bazơ : K2O, Na2O, BaO… - Yêu cầu HS viết PTHH - HS lên bảng viết PTHH TIẾT - BÀI 3: TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA AXIT TỔ CHỨC CỦA GV HĐ1: Tính chất hóa học HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG I Tính chất hóa học - Hướng dẫn nhóm - Các nhóm làm thí làm thí nghiệm nghiệm + Ống nghiệm 1: đựng - Hiện tượng, giải thích: kim loại Zn (Al) Axít tác dụng với kim loại + Ống 1: Kim loại Zn + Ống nghiệm 2: đựng tan, có khí Zn kim loại Cu tác dụng với dung dịch Rót từ từ  2ml dung axit HCl tạo thành dung dịch axit HCl vào ống dịch muối giải phóng nghiệm khí Hiđro - Yêu cầu quan sát – nêu + Ống 2: khơng có hiện tượng, giải thích tượng Cu không tác viết PTHH xảy dụng với dung dịch axit HCl PTHH PTHH Zn+2HCl � ZnCl2 + H2 Zn+2HCl � ZnCl2 + H2 - Yêu cầu học sinh nêu - Rút kết luận: dung dịch kết luận? axit không tác dụng với Cu + HCl � - Lưu ý: tất kim loại Kết luận: Dung dịch axít + Ngồi Zn, dung dịch tác dụng với nhiều axit tác dụng với kim loại (Zn, Mg, Fe, nhiều kim loại: Mg, Fe, Al ) tạo thành muối Al tạo thành muối giải phóng khí H2 giải phóng khí H2 * Lưu ý: + Một số kim loại không - Một số kim loại không tác dụng với axit: Cu, tác dụng với dung dịch Ag… axit: Cu, Ag… + Axit HNO3, H2SO4, đặc - Axit HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với nhiều kim tác dụng với nhiều loại khơng giải kim loại khơng phóng khí H2 (học giải phóng khí H2 PTTH) TIẾT 14 - BÀI TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA MUỐI TỔ CHỨC CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG HĐ1:Tính chất hóa học I Tính chất hóa học muối muối - Hướng dẫn học sinh làm - Làm thí nghiệm theo Muối tác dụng với thí nghiệm: nhóm kim loại + Yêu cầu HS nhận xét + Màu dây đồng: màu màu sắc dây đồng đỏ dung dịch AgNO3 trước + Dung dịch AgNO3 thí nghiệm khơng màu + Ngâm đoạn dây + Có kim loại màu xám đồng vào ống nghiệm chứa bám dây Cu - ml dung dịch AgNO3 Dung dịch ban đầu - Yêu cầu quan sát – nêu khơng màu chuyển dần tượng, giải thích sang màu xanh viết PTHH xảy - Nhận xét: đồng đẩy Ag khỏi dung dịch muối AgNO3 phần Cu bị hoà tan tạo thành dung dịch Cu(NO3)2 có màu xanh lam PTHH PTHH Cu + 2AgNO3 → Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag Cu(NO3)2 + 2Ag - Giáo viên đặt vấn đề: Có phải tất kim loại tác Cu + ZnCl2 → dụng với dung dịch muối hay không? * Kết luận: - Thí nghiệm đối chứng: - Các nhóm làm thí Dung dịch muối Ngâm đoạn dây đồng nghiệm tác dụng với kim loại tạo vào ống nghiệm chứa - thành muối kim ml dung dịch muối khơng - Hiện tượng: Khơng có loại màu ZnCl2 tượng - Giáo viên yêu cầu HS - Kết luận: Không phải quan sát rút câu trả lời tất kim loại tác cho vấn đề giáo viên đưa dụng với dung dịch muối - Qua thí nghiệm rút - HS tiếp tục rút kết kết luận gì? luận TIẾT 23 – BÀI 17 DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI TỔ CHỨC CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG HĐ1: Dãy hoạt động I Dãy hoạt động hóa hóa học kim loại học kim loại được xây dựng xây dựng nào? nào? TN 1: - Tổ chức cho học sinh - Nhận dụng cụ, hóa chất làm thí nghiệm đối chứng để so sánh độ hoạt động hóa học cặp kim loại - Phát phiếu học tập cho - Nhận phiếu học tập nhóm 1/ TN 1: + Cho đinh sắt vào dd - Làm TN theo nhóm CuSO4 + Thí - Hiện tượng: nghiệm đối + Ống 1: Có chất rắn chứng: Cho dây đồng màu đỏ bám đinh vào dd FeSO4 sắt Vậy sắt đẩy - Yêu cầu quan sát – nêu đồng khỏi dd muối tượng, giải thích đồng viết PTHH xảy PTHH: PTHH: Fe+CuSO4 →FeSO4+ Cu Fe+CuSO4 →FeSO4+ Cu + Ống 2: không tượng Vậy đồng không Cu + FeSO4 → đẩy sắt khỏi dd muối sắt - Qua thí nghiệm - Sắt hoạt động hóa học Sắt hoạt động hóa học em có kết luận độ mạnh đồng mạnh đồng hoạt động kim Ta xếp Fe, Cu loại? - GV: Sắt hoạt động hóa - Ta xếp Fe, Cu học mạnh đồng, ta xếp nào? 2/ TN2: Cho dây Cu vào ống - Làm TN theo nhóm nghiệm đựng dung dịch AgNO3 - Hiện tượng: Thí nghiệm đối chứng: + Ống 1: có chất rắn màu Cho dây Ag vào ống xám bám dây đồng TN2: nghiệm đựng dung Vậy đồng đẩy bạc dịch CuSO4 khỏi dung dịch muối bạc - Yêu cầu quan sát – nêu Cu PTHH: + 2AgNO3 → tượng, giải thích Cu(NO3)2 + 2Ag viết PTHH xảy Cu + 2AgNO3 → + Ống 2: khơng có Cu(NO3)2 + 2Ag tượng Vậy bạc không đẩy đồng khỏi Ag + CuSO4 → dung dịch muối đồng - Qua thí nghiệm - Nhận xét: Đồng hoạt em có kết luận độ động hóa học mạnh Đồng hoạt động hóa học hoạt động kim bạc mạnh bạc loại? Ta xếp: Cu, Ag - Ta xếp Cu, Ag 3/ TN3: TN3: Cho đinh Fe vào ống - Làm TN theo nhóm nghiệm đựng dung - Hiện tượng: dịch HCl + Ống có nhiều bọt khí Thí nghiệm đối chứng: Vậy sắt đẩy Cho dây Cu vào ống hidro khỏi dung nghiệm đựng dung dịch axit dịch HCl PTHH: PTHH: - Yêu cầu quan sát – nêu Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 tượng, giải thích + Ống 2: khơng có viết PTHH xảy tượng Vậyđồng khơng Cu + HCl → đẩy hidro khỏi dung dịch axit - Qua thí nghiệm - Fe đứng trước H, Cu Ta xếp: Fe, H, Cu em có kết luận gì? đứng sau H - Ta xếp: Fe, H, Cu 4/ TN4: TN4: Cho mẩu Na vào cốc - Làm TN theo nhóm nước nhỏ sẵn vài - Hiện tượng: giọt dung dịch phenol + Cốc 1: mẩu Na tan dần, phtalein có khí Na phản Thí nghiệm đối chứng: ứng với nước sinh PTHH: Cho mẩu Fe vào cốc dung dịch bazơ dung dịch 2Na+2H2O → 2NaOH nước có nhỏ sẵn dung phenol phtalein không +H2 dịch phenol phtalein màu đổi sang màu đỏ - Yêu cầu quan sát – nêu 2Na+2H2O → 2NaOH Fe + H2O → tượng, giải thích +H2 viết PTHH xảy + Cốc khơng có tượng Vậy sắt khơng phản ứng với nước - Qua thí nghiệm điều kiện thường Na hoạt động hóa học em có kết luận độ - Kết luận: Na hoạt động mạnh Fe hoạt động kim hóa học mạnh Fe loại? Ta xếp: Na, Fe - Ta xếp Na, Fe * Với kết TN em - Ta xếp theo thứ tự: Na, Kết luận: xếp kim loại Fe, H, Cu, Ag Dãy hoạt động hóa học thành dãy theo chiều Ghi nhận: số kim loại sau hoạt động hoá học giảm K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, dần? Pb, (H), Cu, Ag, Au - GV: Bằng nhiều thí nghiệm khác người ta xếp kim loại thành dãy theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học  thơng báo dãy hoạt động hóa học số kim loại * Lưu ý: (H) phi kim có số tính chất kim loại Ngồi ví dụ trên, thực tế q trình giảng dạy nhiều tiết giáo viên thực thí nghiệm đối chứng dạy Nhờ có thí nghiệm, kĩ quan sát, so sánh, phân tích học sinh hiểu vấn đề từ rút kiến thức cho thân Học sinh quan sát giáo viên làm thí nghiệm tự tay làm thí nghiệm, mơ tả tượng, giải thích, viết phương trình hoá học … làm cho em cảm thấy hứng thú, u thích học tập mơn Từ giúp học sinh dễ tiếp thu nhớ lâu, nhớ dai hơn, biết vận dụng kiến thức, kĩ vào thực tế sống mà chất lượng học tập học sinh ngày nâng cao Học sinh tin vào điều thầy nói có thí nghiệm chứng minh vào lời nói thầy, tin thầy nên học sinh tin vào khoa học Dựa vào tượng thí nghiệm, thay đổi dấu hiệu bên (màu sắc, trạng thái, …) đập vào giác quan học sinh nên đầu học sinh nảy câu hỏi sao? … Để trả lời câu hỏi buộc em phải phân tích tổng hợp tìm tòi giải đáp, nhờ mà lực nhận thức học sinh nâng cao Tuy nhiên trường có đủ điều kiện để giáo viên tiến hành thí nghiệm mong muốn để bảo đảm cho dạy nhà trường hỗ trợ giáo viên như: - Dụng cụ thí nghiệm: đảm bảo đủ số lượng chất lượng Trong có dự phòng thay Bổ sung kịp thời hoá chất hết hết hạn sử dụng - Đầu tư trang thiết bị thơng tin học sinh quan sát thay thí nghiệm khơng có điều kiện tiến hành - Khi có thiết bị mới, cần tập huấn cho giáo viên Đào tạo đội ngũ cán thiết bị để có đủ lực hỗ trợ cho giáo viên Khả áp dụng giải pháp: - Giải pháp áp dụng cho tất giáo viên dạy mơn hóa học cấp trung học sở nhằm tạo hứng thú cho học sinh nâng cao chất lượng môn - Trong trình thực dạy, qua tiết, bài, GV rút kinh nghiệm cho thân để tiết dạy đạt hiệu qủa cao - Tiếp tục tiến hành thí nghiệm đối chứng nhiều tiết khác, lớp khác, năm khác để đề tài có tính thuyết phục cao Hiệu quả, lợi ích thu dự kiến thu áp dụng giải pháp: - Các tiết hóa trở nên sinh động hơn, nhàm chán - Học sinh có tâm lí thoải mái, nhẹ nhàng hơn, khơng có ý nghĩ mơn tự nhiên khơ khan mơn học khó nuốt Từ giúp học sinh u thích mơn hố học hơn, học sinh dễ nắm bắt kiến thức, hiểu sâu, nhớ kỹ vận dụng vào thực tế đời sống - Kết kiểm tra có tiến - Tỉ lệ học sinh yếu giảm, tỉ lệ học sinh khá, giỏi tăng, chất lượng môn lúc cải thiện - Chất lượng môn: Năm học 2017- 2018 Bộ mơn Giỏi SL Hóa 76 TL 35,8 8+9/212 Khá Trung bình SL TL SL TL 64 30,19 54 25,4 Yếu Kém SL TL SL TL 18 8,49 00 HKI - Năm học 2018- 2019 Bộ mơn Giỏi SL Hóa 84 Khá Trung bình TL SL TL SL TL 37,84 73 32,88 50 22,5 Yếu Kém SL TL SL TL 15 6,76 00 8+9/222 Tóm lại việc giảng dạy Hoá học trường THCS khơng thể khơng sử dụng thí nghiệm thí nghiệm đối chứng Chính nhờ mà ta phát triển tư học sinh Sau quan sát, học sinh so sánh đối chiếu rút giống khác từ hình thành cho học sinh khả phân tích, tổng hợp khái quát hoá kiến thức Trước học sinh phong phú trình độ nhận thức, giáo viên ln phải tạo tình có vấn đề để phát huy khả tư duy, so sánh học sinh giỏi, tạo điều kiện cho học sinh yếu tham gia phát biểu ý kiến xây dựng Để đạt điều đó, đòi hỏi người giáo viên phải linh hoạt phương pháp, có kỹ năng, kỹ xảo thao tác làm thí nghiệm, phát huy tối đa vai trò thí nghiệm dạy hố học Bản thân giáo viên phải tự trang bị cho sở lí luận phương pháp thực nghiệm, tìm phương án thí nghiệm tốt, cách tiến hành có hiệu nhằm nâng cao chất lượng hiệu giảng dạy mơn hố trung học sở Và với phương pháp “Sử dụng thí nghiệm đối chứng giảng dạy mơn Hố học” giúp tơi tìm phương hướng giảng dạy hợp lý nhằm phát huy tính tích cực lực nhận thức học sinh Tuy nhiên GV cần phải có linh hoạt vận dụng hợp lý thân phương pháp phương tiện để giúp học sinh rút tri thức cần thiết Vì vậy, phương pháp thí nghiệm đối chứng sử dụng cần thiết, phù hợp với đối tượng học sinh, không lạm dụng Trên kinh nghịêm mà đúc rút qua q trình giảng dạy Tơi mong đóng góp ý kiến, bổ sung ban giám khảo, đồng nghiệp để tơi có phương pháp dạy học tốt Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu: Nguyễn Thị Hồng Phấn Trần Thị Bích Thủy Tài liệu kèm theo: Không Bến Tre, ngày 15 tháng 01 năm 2019 ... biểu diễn thí nghiệm phương pháp dạy học biểu diễn thí nghiệm Thí nghiệm học sinh: *Thí nghiệm để học mới: Việc sử dụng thí nghiệm học sinh nghiên cứu học sử dụng phương pháp tương tự thí nghiệm. .. 8+9/222 Tóm lại việc giảng dạy Hố học trường THCS khơng thể khơng sử dụng thí nghiệm thí nghiệm đối chứng Chính nhờ mà ta phát triển tư học sinh Sau quan sát, học sinh so sánh đối chiếu rút giống... học trò học tập bắt chước, để sau học sinh làm thí nghiệm theo cách thức Như vậy, nói thí nghiệm giáo viên trình bày giúp cho việc hình thành kỹ thí nghiệm học sinh cách xác - Thí nghiệm có đối

Ngày đăng: 24/06/2020, 08:44

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan