0

Bac ho doc tuyen ngon doc lap CKTKN

26 331 0
  • Bac ho doc tuyen ngon doc lap CKTKN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 00:10

23-8-1945. 25- 8-1945. 28-8-1945. Khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn . Hãy nối một mốc thời gian tương ứng với một cuộc khởi nghĩa sau : ? Mùa thu năm 1945 , nhân dân cả nước vùng lên phá tan xiềng xích nô lệ .Ngày …………. là ngày kỉ niệm ………………………… .của nước ta. 19 - 8 Cách mạng tháng Tám Đọc và quan sát hình 1,sgk/21. Hãy : - Tả quang cảnh ngày 2-9-1945 ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội? (thảo luận nhóm đôi.) . (thảo luận nhóm đôi.) - Hà Nội tưng bừng màu đỏ - một vùng trời bát ngát cờ hoa . Đồng bào Hà Nội ,già trẻ, gái ,trai đều xuống dường .Những dòng người
- Xem thêm -

Xem thêm: Bac ho doc tuyen ngon doc lap CKTKN, Bac ho doc tuyen ngon doc lap CKTKN