0

SKKN một số biện pháp xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa cô và trò

31 149 0
  • SKKN một số biện pháp xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa cô và trò

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2020, 19:02

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN THANH XUÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH XUÂN NAM    SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ GẦN GŨI, THÂN THIỆN GIỮA CÔ VÀ TRÒ Lĩnh vực : Chủ nhiệm Cấp học : Tiểu học Tên tác giả : Trần Thị Nụ Đơn vị công tác: Trường tiểu học Thanh Xuân Nam Chức vụ : Giáo viên Năm học 2018 – 2019 MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nhà nước nhân dân ta ln quan tâm việc bảo vệ chăm sóc trẻ em, coi nghiệp cao quý, trách nhiệm to lớn hệ tương lai, tiền đề dân tộc đất nước Là người giáo viên mái trường xã hội chủ nghĩa, hết phải thấy trọng trách nghiệp “trồng người” Làm cho học sinh yêu thích học tập hăng hái tham gia hoạt động tập thể, cho cảm thấy trường học nhà thứ hai ngày đến trường thực ngày vui Để đạt điều đó, trước tiên phải thích học Từ kinh nghiệm thực tế, tơi nhận thấy học sinh thích học học sinh tìm niềm vui tới lớp, học sinh thầy yêu, bạn mến việc học tập khơng vất vả Học sinh đến trường phải có niềm vui, có vui học tốt Học sinh lớp Một ví tờ giấy trắng hồn nhiên quan hệ với bạn người xung quanh Học sinh tin vào điều học, nghe ngày thầy cô dạy bảo Vậy làm để tạo dựng mối quan hệ thân thiện trò để từ lơi học sinh tham gia tích cực vào việc học tập điều mà băn khoăn trăn trở lâu Cuối tơi tìm giải pháp tốt cho học sinh lớp tơi chủ nhiệm, là: “Một số biện pháp xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện cô trò.” Từ kích thích học sinh hăng say học tập II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Vào năm học mới, tơi định hướng trước cho phải gây tâm cho học sinh ngày đầu năm học để dẫn dắt bước vào năm học đầy tự tin phấn khởi Để có kết tưởng chừng đơn giản cách thức để đến đích thật khơng đơn giản chút Có niềm vui cho trẻ tạo từ học, ngày học hay tuần học mà phải lôi cuốn, gây hứng thú cho học sinh bình diện rộng nơi, lúc, qua giao tiếp, qua cách cư xử, dạy dỗ giáo viên cho học sinh Do đòi hỏi người giáo viên phải thật nhẫn nại, có tình thương chân thực với học trò Chỉ có tình thương u thực lòng cảm thông cô xây dựng mối quan hệ thân thiện trò, từ góp phần kích thích học sinh hăng say học tập III ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ PHẠM VI NGHIÊN cøu - Đối tượng nghiên cứu: Học sinh khối lớp Một; 3/29 - Thời gian tiến hành nghiên cứu từ tháng năm 2018 đến tháng năm 2019; - Phạm vi nghiên cứu: Một số biện pháp xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện trò IV NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Để hoàn thành đề tài cần làm tốt nhiệm vụ sau đây: - Nghiên cứu số vấn đề lí luận làm sở khoa học đề tài; - Nghiên cứu thực trạng việc xây dựng: “một số biện pháp xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện trò” Trên sở phân tích thực trạng để tìm biện pháp đổi việc xây dựng mối quan hệ này, kích thích học sinh hăng say học tập; - Tổ chức thực biện pháp nhằm xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện trò để tích cực học tập góp phần nâng cao chất lượng dạy học kết giáo dục toàn diện nhà trường V ỨNG DỤNG Đối với học sinh lớp Một việc ứng dụng quan hệ gần gũi thân thiện trò thu hút học sinh tích cực tham gia hoạt động học tập, giúp tự tin tiếp thu kiến thức, phát huy khả tư độc lập sáng tạo cách phong phú đa dạng, tạo nguồn cảm hứng, say mê học tập học sinh lớp Một 4/29 PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I NHỮNG CƠ SỞ LÍ LUẬN Những khoa học 1.1 Luật giáo dục (ban hành năm 2005) Chương 2, mục 2, điều 23 luật giáo dục rõ mục tiêu giáo dục Tiểu học: “Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ để học sinh tiếp tục học Trung học sở.” Chương 2, điều có rõ hoạt động giáo dục phải thực theo ngun lí học đơi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắn với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình xã hội 1.2 Điều lệ trường Tiểu học Trong điều lệ quy định hoạt động giáo dục nhà trường Tiểu học chia thành hai phận: hoạt động giáo dục lớp hoạt động giáo dục lên lớp Mỗi phận có chức thực mục tiêu giáo dục 1.3 Nhiệm vụ năm học trường Tiểu học Sở giáo dục đào tạo Hà Nội có hướng dẫn: Mục tiêu giáo dục Tiểu học thực thông qua việc tổ chức hoạt động dạy học trường Tiểu học Hoạt động dạy học thực với hình thức lên lớp hoạt động đặc trưng, hoạt động chủ yếu nhà trường Việc tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh Tiểu học cần thiết, nhằm hỗ trợ bổ sung cho hoạt động dạy học khố nhằm thay đổi khơng khí học tập, tạo nên hứng thú tích cực cho Cơ sở lí luận đề tài Đối với học sinh Tiểu học, tình cảm, gần gũi, thân thiện giáo có vị trí đặc biệt khâu trọng yếu gắn liền với nhận thức trẻ Sự thân thiện khơng kích thích trẻ nhận thức mà thúc đẩy trẻ hoạt động, khám phá, tự vươn lên học tập Học sinh lớp Một lần đến lớp nên e ngại tiếp xúc với cơ, với bạn Có khóc lóc, bám chặt lấy bố mẹ khơng chịu vào lớp Có lại định đòi bố mẹ phải vào ngồi lớp Đây lúc giáo viên cần khéo léo tạo an tâm, tin tưởng cho để tự tin vào ngồi lớp học mà khơng lo sợ Sự gần gũi, ân cần, quan tâm nhẹ nhàng, cởi mở chân tình giáo từ lần đến lớp tạo nên xúc cảm mạnh mẽ để lại ấn tượng sâu sắc tâm hồn trẻ thơ Như xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện trò 5/29 tức đặt móng cho việc hình thành phát triển nhân cách cho học sinh lớp Một nói chung học sinh Tiểu học nói riêng Lứa tuổi học sinh Tiểu học thời kì phát triển, lúc chuyển từ hoạt động chủ đạo chơi chủ yếu (ở trường Mầm non) sang hoạt động học chủ yếu (ở trường Tiểu học) Các thường dễ nhớ dễ qn, mức tập trung ý thấp, giáo viên cần tạo hứng thú học tập niềm tin cho trẻ để trẻ yên tâm ngồi học mà khơng phải lo sợ việc Có câu nói rằng: “Dù dắt ngựa đến bờ sơng khơng thể bắt uống nước được” Vấn đề học tập trẻ Dù có bắt chúng ngồi ngắn lớp khơng thích thú, trẻ khơng thể học tốt Chính ngồi việc truyền đạt kiến thức cho học sinh người thầy, nghĩ cần phải biết tạo niềm tin gây hứng thú học tập cho học sinh để tiết học thực nhẹ nhàng,sinh động Học sinh tiếp thu kiến thức cách tự nhiên, khơng gượng ép Đó điều làm tơi phải suy nghĩ, trăn trở để tìm cách gây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện trò từ gây hứng thú học tập cho học sinh II THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG: Khảo sát thực trạng việc xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện với học sinh để từ kích thích tinh thần hăng say học tập cho nhằm mục đích là: - Xác định biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp mà phân cơng chủ nhiệm; - Phân tích thực trạng để tìm hiểu xác định nguyên nhân dẫn đến hạn chế việc giáo viên chưa thực gần gũi, thân thiện với học sinh học sinh lo sợ phải nói chuyện với thầy giáo Đây sở khoa học cần thiết để cải tiến, xây dựng biện pháp đổi đề tài nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động dạy học nhà trường Để nghiên cứu thực trạng đạt kết tốt, cần thực nghiêm túc số yêu cầu: đảm bảo tính kế hoạch, có chuẩn bị chu đáo, có tính linh hoạt, mềm dẻo, tính thực tiễn, tính khoa học, tính kế thừa, tính hệ thống… CÁCH TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Tôi tiến hành phối kết hợp số cách thức biện pháp là: - Dự đồng nghiệp đặc biệt tiết dự thi đồng chí tham gia hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi; 6/29 - Tham khảo ý kiến Ban giám hiệu kế hoạch xây dựng công tác chủ nhiệm lớp cho giáo viên; - Trao đổi, trò chuyện với học sinh cha mẹ học sinh mối quan hệ gần gũi giáo viên học sinh, thu thập thêm thông tin cần thiết để xây dựng đề tài KẾT QUẢ KHẢO SÁT HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2018 - 2019: Kiến thức – Kĩ HTT HT CHT 13HS 38HS 3HS Năng lực Tốt Đạt CCG 39HS 14HS 1HS Phẩm chất Tốt Đạt CCG 39HS 14HS 1HS Việc nghiên cứu để xác định rõ thực trạng tìm hiểu kĩ biện pháp xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện giáo viên học sinh sở để suy nghĩ, mạnh dạn cải tiến tìm biện pháp xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện trò để kích thích học sinh hăng say học tập đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hiệu hoạt động dạy học III CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Như biết học sinh lớp Một đến trường nhiều bỡ ngỡ, lần làm quen với nội quy trường lớp, với môn học hoạt động khác mà trường Mầm non chưa trải qua Vậy phải làm để giúp trẻ tập trung học tập, có ý thức rèn luyện để trở thành ngoan, trò giỏi Người dìu dắt, giúp đỡ vượt qua bỡ ngỡ này, cô giáo chủ nhiệm Sau giải pháp làm để xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện trò để kích thích học sinh hăng say học tập TẠO ẤN TƯỢNG TỐT ĐẸP TRONG HỌC SINH NGAY TỪ BUỔI ĐẦU TIÊN GẶP MẶT Như biết, trước vào năm học giáo viên nói chung giáo viên lớp Một nói riêng có buổi nhận lớp, làm quen với học sinh Đây lúc thích hợp để tơi thể thân thiện với học trò từ buổi gặp mặt Ngày hơm thường cha mẹ ông bà đưa đến lớp Các hào hứng cho buổi đến trường Nhưng đến lớp gặp bạn mới, cô giáo lại e ngại khơng dám vào lớp Có bám chặt lấy mẹ bất ngờ khóc to kiên đòi nhà khơng chịu vào lớp Là giáo viên chủ nhiệm 7/29 có nhiều năm trực tiếp giảng dạy học sinh lớp Một nên quan tâm đến việc cố gắng tạo an tâm, tin tưởng vào cô giáo cho để bớt phần sợ hãi Đầu tiên tơi tươi cười, nhẹ nhàng giới thiệu cho biết đôi điều thân trường, lớp nơi mà học tập năm học Sau gọi bạn nhanh nhẹn, hoạt bát tự giới thiệu thân, trường Mầm non, cô giáo cũ hỏi xem có vui học lớp Một không? Tiếp đến bắt đầu trò chuyện với học sinh để nói lên suy nghĩ Tơi giới thiệu cho xem vài hình ảnh hoạt động học tập, vui chơi anh chị lớp Một số hình ảnh sau: Học sinh chơi Chi chi chành chành 8/29 Học sinh chơi Bắt vịt Lễ trao phần thưởng cho học sinh tiêu biểu 9/29 Học sinh tham gia văn nghệ chào mừng ngày 20/11 Tơi tin với việc làm cảm thấy vui thích đến trường Tiểu học.Với học sinh nhút nhát buổi học tơi cho ngồi gần bạn học trường Mầm non hay ngồi gần bạn giới nhanh nhẹn để giúp bạn nhanh chóng làm quen với trường lớp Từ làm giảm căng thẳng cho học sinh cách cho vui hát hát mà yêu thích Việc làm vơ cần thiết, vừa động viên khích lệ học sinh vừa tạo cho cảm giác yên tâm bước chân vào học lớp Một TẠO SỰ GẦN GŨI, THÂN THIỆN VỚI HỌC SINH TRONG TỪNG TIẾT HỌC Do đặc điểm tâm lí học sinh Tiểu học trí nhớ trực quan – hình tượng phát triển trí nhớ từ ngữ - logic Các thường nhớ giữ gìn xác vật tượng cụ thể nhanh tốt định nghĩa, lời giải thích dài dòng Học sinh lớp Một có khuynh hướng ghi nhớ máy móc cách lặp lặp lại nhiều lần vấn đề đó, có chưa hiểu hết mối liên hệ, ý nghĩa vấn đề Chính nhiệm vụ giáo viên gây dựng cho học sinh tâm để ghi nhớ, hướng dẫn thủ thuật ghi nhớ tài liệu học tập, kiến thức mà cô truyền đạt Chỉ cho đâu 10/29 Ngoài ra, tham quan dã ngoại hoạt động thu hút nhiều học sinh tham gia Đây hội lớn để bổ sung kĩ sống, hiểu biết cho học sinh hội để giáo viên thể gần gũi, thân thiện Học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa TÍCH CỰC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NHẰM GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH 4.1 Đổi phương pháp dạy học Trên thực tế thấy khơng có phương pháp dạy học tối ưu Bên cạnh phương pháp dạy học đại: thảo luận, động não, đóng vai… Người thầy cần phát huy phương pháp dạy học truyền thống: quan sát, hỏi đáp, thực hành, thí nghiệm, thuyết minh… tiết học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Phải nhận thức việc “dạy học có hiệu quả” có nghĩa dạy học khơng chạy theo thành tích, mà phải dạy cho học sinh lĩnh hội kiến thức cách hiệu Dạy theo cách tiếp cận dần với việc phân hóa đối tượng học sinh 4.2 Tổ chức nhiều hình thức dạy học khác * Hình thức 1: Tăng cường hoạt động nhóm mơn học 17/29 Tổ chức nhiều hình thức học tập cá nhân, lớp, nhóm đơi, nhóm lớn Tùy theo mục tiêu cần đạt, đặc trưng môn học mà giáo viên lựa chọn, phối hợp cách hợp lí hình thức học tập với Cho học sinh luyện đọc theo nhóm đơi tiết Tập đọc vừa có tác dụng giúp học sinh đọc nhiều hơn, vừa giúp cho dễ dàng phát lỗi sai bạn để từ giúp bạn sửa sai Ví dụ: Khi dạy “Hoa ngọc lan” tơi cho học sinh luyện đọc theo nhóm sau: - Chia tập đọc thành ba đoạn: đoạn từ đầu đến xanh thẫm; đoạn từ hoa lan đến khắp nhà; đoạn phần lại; - Cho học sinh luyện đọc theo nhóm ba (ba bàn tạo thành nhóm, đọc đoạn 1, đọc đoạn 2, đọc đoạn ngược lại); - Học sinh đọc xong nhóm tơi gọi đọc trước lớp Sau nhóm đọc tơi ln mời bạn nhận xét cho ý kiến đọc ba bạn nhóm Tơi hướng dẫn học sinh nhận xét cụ thể bạn đọc tốt, bạn đọc có điểm cần khắc phục để giúp đọc tốt Ngoài việc cho học sinh đọc theo nhóm ba tơi cho tập làm quen với cách đọc hỏi đáp theo nội dung học.Việc làm vừa giúp học sinh luyện đọc nhiều vừa giúp hiểu thêm nội dung học mà lại tạo cho nguồn hứng thú tham gia luyện đọc Ví dụ: Khi dạy tập “Kể cho bé nghe”, sau hướng dẫn học sinh tìm hiểu xong cho luyện đọc đối đáp sau: - Hai bàn tạo thành nhóm; - Con A đọc dòng thứ nhất: Hay nói ầm ĩ; - Con B đọc dòng thứ hai: Là vịt bầu; - Con A đọc dòng thứ ba: Hay hỏi đâu đâu; - Con B đọc dòng thứ tư: Là chó vện… Cứ đến hết Tôi thấy hầu hết học sinh hứng thú tham gia vào hoạt động đọc theo nhóm Các thích thú tham gia luyện đọc đồng nghĩa với việc kĩ đọc học sinh ngày nâng cao thành công việc rèn kĩ đọc cho học sinh Tăng cường tổ chức cho học sinh làm việc nhóm (nhóm 2, 3, nói chuyện tay đơi, nói chuyện tay ba …) để học sinh có hội trao đổi bàn bạc Tuy nhiên, lúc học tập nhóm tốt Chúng ta nên cho học sinh làm việc nhóm câu hỏi đặt rộng, khó, cần góp ý nhiều người làm việc nhóm thật cần thiết đạt hiệu 18/29 Ví dụ: Dạy “Con gà” môn Tự nhiên Xã hội: Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm đơi để tìm phận gà Lúc quan sát tranh tự kể tên phận gà Như học sinh tự phần lĩnh hội kiến thức tiết học Ví dụ :Sau dạy “Phép trừ phạm vi 3” tơi cho học sinh chơi trò chơi “Tìm bạn” sau: - Gọi sáu học sinh lên bảng, ba cầm thẻ mang số 0, 1, 2, ba lại lấy thẻ ghi phép tính: 3- 3-3 3- Khi có hiệu lệnh cầm thẻ ghi phép tính phải tự tìm đến với bạn cầm thẻ ghi số (là kết phép tính cầm) để tạo thành nhóm đơi Chẳng hạn bạn cầm thẻ có phép tính “3 – 1” phải tìm đến bạn cầm thẻ mang số “2” để tạo thành nhóm Bạn tìm nhanh thắng Ai khơng tìm bạn nhóm bị thua, phải nhảy lò cò vòng quanh lớp * Hình thức 2: Tổ chức hoạt động phân vai, sắm vai tiết học Mỗi mơn học có đặc trưng khác lại ln liên quan chặt chẽ với Thấy điều đó, từ đầu năm học tơi đặc biệt lưu tâm đến việc rèn kĩ nghe, nói cho học sinh tất mơn học Trong Phân môn Tập đọc môn Tiếng Việt khơng ngoại lệ Ở tiết học này, ngồi việc rèn cho học sinh kĩ đọc to, rõ ràng, rành mạch tơi cho học sinh luyện đọc phân vai (với có lời thoại) nhằm thay đổi khơng khí tiết học tăng thêm hứng thú học tập cho học sinh Chẳng hạn dạy tập đọc “Mời vào” hướng dẫn đọc phân vai sau: - Một đóng vai chủ nhà; - Một đóng vai nhân vật đến gõ cửa ngơi nhà (Thỏ, Nai, Gió); - Tiến hành luyện đọc: Nhân vật: Cốc, cốc, cốc! Chủ nhà: Ai gọi đó? Nhân vật: Tơi Thỏ Chủ nhà: Nếu Thỏ Cho xem tai Hay tập đọc “Vì mẹ về” tơi cho học sinh luyện đọc sắm vai theo nhân vật sau: 19/29 * Phân vai cho học sinh cho học sinh xung phong nhận vai: - Người dẫn chuyện; - Người mẹ; - Cậu trai * Tiến hành đọc: Người dẫn chuyện: Đọc từ đầu đến hoảng hốt Người mẹ: Con thế? Cậu trai:Con bị đứt tay Người mẹ: Đứt thế? Cậu trai: Lúc ạ! Người mẹ: Sao đến khóc? Cậu trai: Vì mẹ Hình thức luyện đọc thường tiến hành sau phần tìm hiểu Bởi lúc nắm nội dung tập đọc nên dễ dàng đọc ngữ điệu, phù hợp với nhân vật mà đọc sắm vai 4.3.Phát huy tối đa hiệu đồ dùng dạy học Bên cạnh lời giảng giải giáo viên đồ dùng trực quan phương tiện hỗ trợ hiệu giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức Lúc thường sử dụng đồ dùng trực quan tranh ảnh, video, clip để giúp học sinh dễ dàng cảm nhận điều cô muốn truyền tải Vì đâu gặp hình ảnh, cảnh đẹp làm tư liệu dạy học chụp lại quay video mang để làm kho tư liệu dùng chung Ví dụ: Khi dạy học vần 34: ui – ưi học sinh học từ là: “Đồi núi” mà đối tượng học sinh tơi thành phố, có nhiều chưa tận mắt nhìn thấy đồi núi Nên dạy tơi vừa giải thích vừa vào tranh cho thấy đâu đồi, đâu núi Tôi nghĩ làm học sinh dễ dàng hình dung nhận biết đồi núi 20/29 Tranh đồi núi Ngoài việc sử dụng có hiệu tranh trang bị tơi ln học hỏi, tìm tòi để đưa ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào giảng dạy nhằm thay đổi khơng khí lớp học thu hút tập trung ý học sinh Ví dụ: Dạy học vần 52: ong - ông Ở phần luyện đọc câu, đoạn thơ ứng dụng, học sinh luyện đọc đoạn thơ: Sóng nối sóng Mãi khơng thơi Sóng sóng sóng Đến chân trời Nếu dạy mà cô dùng lời để giải thích nội dung, ý nghĩa đoạn thơ hầu hết chưa cảm nhận Còn cho học sinh xem tranh sách giáo khoa lại lồng âm tiếng sóng biển học sinh dễ dàng cảm nhận hết nội dung mà đoạn thơ muốn truyền tải 21/29 Tranh môn học vần 52: ong – ông 4.4.Tạo môi trường học tập công bằng, thân thiện, hứng thú cho học sinh Học sinh lớp nhỏ nên thích khen Cơ thường xuyên khen để trẻ tự tin phát biểu ý kiến xây dựng bài, tham gia thảo luận hay trình bày quan điểm vấn đề Tránh chê bai hay dùng câu nói thiếu tế nhị (như “Con nói sai rồi”; “Có mà không biết”…) khiến trẻ sợ hãi, căng thẳng dẫn đến chán học khơng nói điều lớp sợ sai lại mắng Trái lại học sinh đọc phát biểu ý kiến xây dựng bài, luôn động viên em lời lẽ gần gũi như: - Con nói (đọc) to lên cho lớp nghe không sợ sai, sai cô giúp con; - Con nói gần đấy, có bạn muốn bổ sung cho bạn khơng? (khi học sinh lời chưa đầy đủ); - Con nói nhầm tí (khi học sinh trả lời sai)… Để giảm bớt áp lực cho học sinh, trình giảng dạy chấm đúng, sai cho học sinh nhận xét cụ thể mặt mạnh cần phát huy động viên cần cố gắng học tập với lời nhận xét như: - Con làm tốt, cần phát huy; - Con làm tốt, viết cẩn thận viết đẹp nhiều; - Con có tiến nhiều song cần cẩn thận nhé; 22/29 - Nếu sửa nét khuyết chữ đẹp lên nhiều; - Nếu tính tốn cẩn thận làm tốt nhiều… Giáo viên gây hứng thú học tập từ thời điểm bắt đầu tiết học nhằm kích thích tò mò học sinh Ví dụ: Khi dạy “Con mèo” môn Tự nhiên Xã hội - Phần khởi động: cho học sinh hát “Rửa mặt mèo”; - Tiếp tơi tổ chức cho học sinh thi bắt chước tiếng kêu mèo; - Sau tơi giới thiệu sau: Để biết mèo có phận nào? Người ta ni mèo để làm gì? Hơm tìm hiều qua “Con mèo” Làm học sinh cảm thấy thoải mái bước vào tiết học sẵn sàng lĩnh hội kiến thức mà cô giáo truyền đạt Một việc làm thiết thực để tạo hứng thú học tập cho học sinh tạo khơng gian lớp học tích cực, sẽ, thống mát, đẹp Để tạo môi trường học tập công bằng, thân thiện, hứng thú cho học sinh cách thay đổi khơng gian học tập Có thể có việc làm cụ thể như: + Xếp lại bàn ghế theo hình chữ U học tiết hoạt động tập thể hay tiết sinh hoạt lớp + Kết hợp hài hòa kiến thức sách quan sát thực tế cho học sinh Chẳng hạn dạy “Gió” mơn Tự nhiên Xã hội, cho học sinh chuẩn bị chong chong từ hôm trước, đến tiết học cho học sinh cầm chong chóng thực hành xem chong chóng quay nhanh Với việc tích cực đổi phương pháp dạy học, linh hoạt thay đổi hình thức học tập lớp trên, nhận thấy học sinh lớp thoải mái, tự tin học tập Các lĩnh hội kiến thức cách nhẹ nhàng, khơng khí lớp học sôi Mỗi đưa câu hỏi mạnh dạn giơ tay phát biểu ý kiến sẵn sàng bổ sung ý kiến cho bạn Tôi nghĩ tơi thành cơng việc kích thích học sinh hăng say học tập KẾ HOẠCH MINH HOẠ Thứ sáu ngày 15 tháng năm 2018 KẾ HOẠCH DẠY HỌC Môn: Tự nhiên xã hội – Tiết: 23 Bài: Cây hoa I Mục tiêu: - Kiến thức: Học xong HS có khả năng: Kể tên số loài hoa nơi sống chúng Quan sát, phân biệt nói tên phận hoa Nêu ích lợi hoa Có ý thức chăm sóc hoa nhà, khơng bẻ cây, hái hoa nơi công cộng 23/29 - Kỹ sống: + KN kiên định từ chối lời rủ rê hái hoa nơi công cộng + KN phê phán hành vi bẻ hái hoa nơi cơng cộng + KN tìm kiếm xử lí thơng tin cây hoa + Phát triển KN giao tiếp thông qua HĐ HT - Thái độ:Có ý thức chăm sóc hoa, không bẻ cây, hái hoa nơi công cộng II Chuẩn bị: - GV : MT, MC Tranh số lồi hoa, hoa, số câu đố nói hoa, hai bảng để học sinh chơi trò chơi - HS sưu tầmcác hoa mang đến lớp III Các hoạt động dạy học: TG 5’ 2’ 8’ NDKT I Kiểm tra cũ MT: HS kể tên phận rau lợi ích rau II Bài Giới thiệu Bài a.Hoạt động 1: Nhận biết phận hoa MT: HS kể phận hoa Hoạt động thầy - Kể tên phận rau? - Ăn rau có ích lợi gì? Hoạt động trò - – em trả lời - Bạn khác nhận xét bổ sung Giới thiệu hoa Quan sát - Yêu cầu học sinh để hoa chuẩn bị lên bàn giới thiệu với bạn nhóm - Tên hoa? - Đâu rễ, thân lá, hoa hoa? * Hướng dẫn học sinh đàm thoại, liên hệ: - Nêu màu sắc mùi thơm loài hoa mang đến lớp - Con có tên lồi - Học sinh tự nói hoa với bạn nhóm - Đại diện nhóm lên trình bày - Các bạn khác nhận xét bổ sung 24/29 - Từng cá nhân học sinh trả lời - Nhiều học sinh ĐD Các hoa học sinh tự sưu tầm 7’ b Hoạt động 2: Biết ích lợi việc trồng hoa MT: HS biết ích lợi lồi hoa 10’ c Hoạt động 3: Trò chơi “Đố bạn hoa gì” MT: HS biết đọc tên loài hoa hoa trồng bồn hoa ven sân trường khơng? * Giáo viên nêu kết luận - Hướng dẫn học quan sát tranh, đọc trả lời câu hỏi sách giáo khoa - Hướng dẫn học sinh đàm thoại: + Kể tên loài hoa mà biết? + Hoa dùng để làm gì? + Khi chơi vườn hoa, công viên có ngắt hoa khơng? Vì sao? *Giáo viên nêu kết luận Tơi tiến hành cho học sinh chơi trò chơi sau: - Chia lớp thành hai đội trả lời - Các bạn khác nhận xét bổ sung cho bạn - Cả lớp mở sách - Từng cặp học sinh đọc trả lời câu hỏi - Hoa hồng, hoa cúc… - Làm cảnh - Trang trí - Làm nước hoa… Tổ tổ đội “Sóc Nâu”; tổ tổ đội “Họa Mi” - Nêu luật chơi: Cô đưa tranh hay câu đố, đội có đáp án ghi hoa (ghi câu trả lời bảng con) Cuối đội ghi - Học sinh chơi 25/29 Các câu đố, tranh hoa 3’ III Củng cố Dặn dò nhiều đội giành chiến thắng - Trọng tài cô giáo bạn lớp trưởng - Tiến hành chơi thử - Chơi thật + Lần thứ nhất: Đưa số tranh tự sưu tầm cho học sinh xem đốn hoa gì? (tranh nêu phần trên) + Lần thứ hai: Đọc câu đố nói hoa (câu đố nêu phần trên) - Tổng kết trò chơi dựa câu trả lời thực tế hai đội để tuyên dương đội chiến thắng - Cây hoa có phận nào? - Hoa dùng để làm gì? - Kể tên số loài hoa mà biết? - Để hoa mau lớn cho hoa đẹp cần làm gì? - Dặn học sinh biết bảo vệ chăm sóc hoa theo nhóm tổ, suy nghĩ nói tên hoa - Lớp trưởng vào vị trí trọng tài - Hai bạn đội trưởng hai đội Các bạn khác quan sát - Học sinh lớp tham gia theo nhóm đội - Nhiều học sinh trả lời IV KẾT HỢP CHẶT CHẼ VỚI CHA MẸ HỌC SINH Kết hợp gia đình nhà trường việc giáo dục học sinh việc làm vô quan trọng cần thiết Bởi điều cô dạy lớp thực hành lúc, nơi Cũng có lớp dạy 26/29 nhà làm vậy, cần hỗ trợ từ phía bậc phụ huynh học sinh Chính mà buổi họp cha mẹ học sinh đầu năm thống với phụ huynh cách quản lí giáo dục cho hiệu tốt Cụ thể: - Về mặt đạo đức: Phụ huynh học sinh thầy cô giáo hướng dẫn em nói to, rõ ràng, nói đủ ý thành câu Kết hợp cô giáo nhắc nhở biết chào hỏi, thưa gửi nói chuyện với người Biết đưa hay nhận vật từ tay người lớn hai tay Biết dùng từ cảm ơn nhận quan tâm giúp đỡ người khác, nói lời xin lỗi mắc lỗi làm phiền người khác - Về học tập: tự tin học tập, nói to tát rõ ràng Nói, trả lời đủ câu, khơng nói trống khơng Có ý thức tự giác học tập, tự chuẩn bị sách trước tới lớp Động viên khích lệ học sinh học tập, tránh chê bai, đánh mắng Cùng giáo giúp nhận sai sót làm hướng dẫn cách sửa sai Tơi giải thích cho phụ huynh học sinh hiểu đổi cách đánh giá học sinh khơng chấm điểm hàng ngày mà cô chấm sai nhận xét dựa thực tế làm học sinh Trong mơn Tốn bậc phụ huynh dễ dàng nhận sai sót mình, mơn Tiếng Việt tơi giải thích cho phụ huynh hiểu chấm viết cô thường gạch chữ viết chưa đẹp sửa sai lỗi mà thường mắc phải Nếu chấm lớp cô gạch chữ viết chưa nói cho biết viết sai điểm cách sửa sai Khi nhà bậc phụ huynh kiểm tra làm tương tự Cần giải thích cho hiểu cô gạch chữ viết chưa đẹp (do nét khuyết, nét móc…) hướng dẫn cho cách sửa sai không nên quát mắng - Về hoạt động khác: + Khuyến khích em tự tin tham gia vào hoạt động chung trường, lớp Có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học mơi trường xung quanh + Thường xuyên trao đổi với cô giáo tình hình học tập con, đặc biệt học sinh nhút nhát chưa tự tin học tập hay học sinh tiếp thu chậm + Tranh thủ thời gian trò chuyện giáo bạn lớp + Phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ với bậc phụ huynh khác buổi họp cha mẹ học sinh + Tham mưu cô giáo tổ chức tốt ngày lễ, hội cho học sinh như: Vui Tết Trung thu; đón giáng sinh Noel, Hội Chợ Quê… 27/29 Liên hệ thường xuyên với cha mẹ học sinh, trao đổi gặp gỡ qua buổi họp, qua sổ liên lạc điện tử hay vài phút trước lên lớp …Những việc làm thực giúp nhiều việc dạy dỗ giáo dục học sinh Thông qua trao đổi với phụ huynh học sinh nắm bắt tâm tư tình cảm để từ tìm biện pháp giáo dục tốt cho thân PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Xây dựng mối quan hệ thân thiện trò góp phần khơng nhỏ vào việc hình thành nhân cách, tự tin cho học sinh Qua mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến xây dựng tự tin giao 28/29 tiếp với người xung quanh đặc biệt cô giáo Các hoạt động học tập trường cung cấp cho hiểu biết sơ giản cần thiết sống như: quy định (qua học đạo đức hay qua hoạt động tháng an tồn giao thơng); cách phòng tránh tai nạn thương tích trường học (qua tiết hoạt động tập thể hay buổi tuyên truyền cờ); quyền bổn phận trẻ em, cách phòng tránh dịch bệnh theo mùa, phòng chống xâm hại tình dục, tun truyền phòng cháy chữa cháy… Chính gần gũi, cởi mở cô cầu nối cho học sinh tích cực tham gia vào hoạt động trường lớp Học sinh cảm thấy tự tin giao tiếp trò chuyện với lĩnh hội kiến thức cách dễ dàng, nhanh chóng mà khơng cảm thấy gò bó, khó chịu Giữa học kì II năm học 2018 – 2019 áp dụng điều vào việc giảng dạy cho học sinh mà phụ trách thu số kết đáng mừng: Kiến thức – Kĩ HTT HT CHT 20HS 33HS 1HS Năng lực Tốt Đạt CCG 45HS 8HS 1HS Phẩm chất Tốt Đạt CCG 45HS 8HS 1HS Ngoài học sinh hứng thú học tập, ngày mạnh dạn tự tin học tập giao tiếp với người xung quanh Học sinh làm việc nhóm có hiệu nhiều so với lứa tuổi lớp Một năm học trước Tuy nhiên để thành công việc xây dựng mối quan hệ gần gũi thân thiện giáo viên học sinh đòi hỏi thầy cần: - Nắm vững đặc điểm tâm lí lứa tuổi học sinh để đưa hoạt động yêu cầu tương ứng giúp học sinh tích cực, mạnh dạn, tự tin học tập; - Nắm thực trạng kĩ nói trước đám đơng học sinh lớp phụ trách để tìm cách hướng dẫn, động viên tự tin giao tiếp; - Vận dụng nhiều phương pháp giảng dạy tích cực hoạt động dạy học hàng ngày; - Phát huy tối đa hiệu đồ dùng dạy học; - Phát huy tính chủ động, gây hứng thú học tập cho học sinh Tạo môi trường học tập công bằng, thân thiện, hứng thú cho con; - Không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chun mơn, đặc biệt học hỏi mặt công nghệ thông tin để bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy 29/29 Trên kinh nghiệm mà q trình giảng dạy tơi đúc kết được.Tơi nghĩ việc gây hứng thú học tập cho học sinh điều mà giáo viên đứng lớp điều quan tâm.Và tin với tâm nhà giáo,với lòng yêu nghề mến trẻ thực giáo viên gây hứng thú học tập cho học sinh thành công lớn đời giảng dạy người.Từ kinh nghiệm mà thân thực qua việc phân tích biện pháp trên, tơi tin kinh nghiệm áp dụng cho lớp bậc Tiểu học từ lớp đến lớp “Một số biện pháp xây dựng mối quan hệ gần gũi thân thiện trò” trình bày tơi rút qua nhiều năm giảng dạy đạt kết đáng khích lệ mục đích đề tài đặt Qua đề tài này, tơi kính mong nhận đóng góp, bổ sung ý kiến cấp lãnh đạo, Hội đồng khoa học sở, bạn đồng nghiệp trao đổi góp ý để tơi làm tốt cơng tác giảng dạy giáo dục Tôi xin chân thành cảm ơn! Thanh Xuân, ngày tháng năm 2019 Người thực Trần Thị Nụ TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật giáo dục Tập san giáo dục Phương pháp dạy học môn học lớp 30/29 Các sách giáo khoa, sách giáo viên môn: Tiếng Việt, Đạo Đức, Tự nhiên Xã hội lớp 31/29 ... trạng tìm hiểu kĩ biện pháp xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện giáo viên học sinh sở để tơi suy nghĩ, mạnh dạn cải tiến tìm biện pháp xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện trò để kích thích... cứu số vấn đề lí luận làm sở khoa học đề tài; - Nghiên cứu thực trạng việc xây dựng: một số biện pháp xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện trò Trên sở phân tích thực trạng để tìm biện pháp. .. để tìm biện pháp đổi việc xây dựng mối quan hệ này, kích thích học sinh hăng say học tập; - Tổ chức thực biện pháp nhằm xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện cô trò để tích cực học tập góp
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa cô và trò , SKKN một số biện pháp xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa cô và trò

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm