0

Thuyết minh biện pháp thi công nhà cao tầng song ngữ anh việt (link bản vẽ ở trang cuối)

134 290 3
  • Thuyết minh biện pháp thi công nhà cao tầng song ngữ anh   việt (link bản vẽ ở trang cuối)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2020, 12:38

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC) Tầng – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội Điện thoại: 04.3555.1393 Fax: 04.3555.1394 Email: hanoivpm@gmail.com THUYẾT MINH BIỆN PHÁP TỔ CHỨC KỸ THUẬT THI CÔNG EXPLAINATION OF METHOD OF TECHNICAL ORGANIZATION TO EXCUTE CONSTRUCTION Dự án/ Project: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SIÊU THỊ, KHU TRƯNG BÀY SẢN PHẨM VÀ TRỤ SỞ VĂN PHÒNG SAO THÁI DƯƠNG – INVESET TO BUILD SUPERMARKET, SHOWROOM AND HEADQUARTER OF SAO THAI DUONG Gói thầu số BP02/ BP02 Bidding package: THI CƠNG KẾT CẤU ĐÀI MÓNG, PHẦN HẦM VÀ KẾT CẤU THÂN – EXECUTE STRUCTURE OF BASEMENT AND BODY OF BUILDING Địa điểm/ Location : TỨ HIỆP – PHÁP VÂN – THANH TRÌ – HÀ NỘI “Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin” Trang: / 134 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC) Tầng – Tòa nhà 25T1 - Lơ N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội Điện thoại: 04.3555.1393 Fax: 04.3555.1394 Email: hanoivpm@gmail.com CĂN CỨ LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG – BASIS TO SET UP CONSTRUCTION METHOD - Căn vào vị trí, Quy mơ dự án - Căn vào hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công phê duyệt - Căn vào hồ sơ mời thầu gói thầu BP02 – nhà thầu kết cấu cơng ty TNHH Tunner việt nam phát hành vào 5/12/2015 - Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 01 tháng 01 năm 2015 - Nghị định Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 - Căn vào tiêu chuẩn, quy chuẩn xây xựng hành - Căn vào dẫn kỹ thuật hồ sơ mời thầu công ty TNHH Tunner Việt Nam phát hành vào 05/12/2015 - Base on the location, size of project - Base on the technical design documents approved - Base on the bidding documents Package BP02 – contractor of main structure by Tunner Vietnam Ltd released on 12.05.2015 - Construction Law No 50/2014 / QH13 in 01 January 2015 - Decree of the Government on management of investment projects on construction No 46/2015/ ND-CP in 12 May 2015 - Base on standards, the current construction regulation in use - Base on technical guidelines in the bidding documents by Tunner Vietnam Ltd released in 05 December 2015 GIỚI THIỆU QUY MƠ GĨI THẦU- INTRODUCTION ABOUT TENDER SCOPE: 2.1 Đặc điểm cơng trình nội dung cơng việc – Project feature and working content 2.1.1 Tên cơng trình địa điểm xây dựng – Name of project and location: - Tên cơng trình - Name: Trụ sở cơng ty Sao Thái dương – Sao Thai Duong headquarter - Địa điểm - Location: Tứ Hiệp – Pháp Vân – Thanh Trì – Hà Nội - Tổng thể cơng trình: Nằm mặt đường Ngọc Hồi diện tích khu đất khoảng 1300(m2) Mặt xây dựng đào, san gạt đảm bảo cốt theo thiết kế phê duyệt, khơng có cơng trình cơng trình ngầm ảnh hưởng đến công “Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin” Trang: / 134 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC) Tầng – Tòa nhà 25T1 - Lơ N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội Điện thoại: 04.3555.1393 Fax: 04.3555.1394 Email: hanoivpm@gmail.com tác thi cơng xây dựng cơng trình Việc cấp nước sinh hoạt, cấp điện lấy từ hệ thống chung trạm biến áp xây dựng địa bàn - Overall Project: Located in Ngoc Hoi road, on area about 1300 (m2) Construction ground was dug, leveled to guarantee following approved design, no floating structures and underground construction affect the work construction The drinking water supply, power supply is taken from the general system of the substation has been built in the province 2.1.2 Nội dung cơng việc thi cơng thuộc gói thầu – Working content of the project: - Thi công phần kết cấu đài móng, tầng hầm phần thân cơng trình - Execute the structure of foundations, basements and the body 2.2 Nhận xét đánh giá chung yêu cầu cần giải – Comment, general assessment and needed requirement to solve: - Thuận lợi: Mặt cơng trình rộng, gần đường quốc lộ, vật tư thiết bị dễ cung ứng, hồ sơ thi cơng đầy đủ - Khó khăn: Vị trí cơng trình xây dựng nằm phạm vi có địa chất đất , đá vơi xen lẫn, khó khăn cho công tác thi công ép cọc thi công tầng hầm Cơng trình nằm gần khu dân cư nên công tác vệ sinh môi trường phải đảm bảo - Advantages: wide project premises, near the highway, easy to supply equipment and material and complete records of construction - Difficulty: Location constructions within the scope of geological soil, mixed limestone, difficult to execute pressing pile and basement The building locates near residential areas so work environmental sanitation must ensure CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG - PREPARATION FOR TOTAL PREMISES OF CONSTRUCTION: 3.1 Chuẩn bị mặt thi công – prepare for construction premises: Sau có thơng báo trúng thầu Nhà thầu tiến hành thương thảo ký kết hợp đồng kinh tế với Chủ đầu tư, Chúng tiến hành triển khai công tác để thực hợp đồng thời gian ngắn After getting winning notification Contractor will conduct negotiation and sign economic contract with the investor, we will carry out the work to implement the contract in the shortest time “Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin” Trang: / 134 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC) Tầng – Tòa nhà 25T1 - Lơ N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội Điện thoại: 04.3555.1393 Fax: 04.3555.1394 Email: hanoivpm@gmail.com 3.2 Tiếp nhận mặt chuẩn bị triển khai thi công - Receiving ground, prepare for execution: - Sau ký kết hợp đồng, Nhà thầu tiến hành việc liên hệ với quan hữu quan, quyền địa phương nơi thi cơng cơng trình để tìm hiểu thực quy định địa phương trật tự an tồn xã hội, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, tạm trú tạm vắng chuẩn bị thủ tục cần thiết khác để bắt đầu triển khai thi công - Thực thủ tục tiếp nhận hồ sơ tài liệu thiết kế thi cơng cơng trình hệ thống mốc định vị, cao độ trạng Chủ đầu tư cung cấp - Liên hệ với Chủ đầu tư quan, đơn vị có liên quan để ký kết hợp đồng cung cấp điện, cho việc thi công cơng trình, chuẩn bị bãi tập kết vật tư thiết bị, văn phòng huy nhà cho cơng nhân - After signing the contract, the Contractor shall immediately conduct to contact the relevant authorities, local government about the construction place to learn and implement local regulations on safety and order of society, fire prevention, environmental sanitation, temporary residence and temporary absence to prepare other necessary procedures to start the project - Implement procedures for receiving the design documents of construction and cos positioning system, high level status provided by investor - Contact with Investor and institutions and related units to sign electricity supply contracts, for the construction, prepare yard for materials and equipment, office and home for officers and workers 3.3 Triển khai tổng mặt thi công – Implement total construction premises: Sau Chủ đầu tư thức phát lệnh khởi cơng văn bản, Nhà thầu tiến hành triển khai xây dựng Tổng mặt thi cơng cơng trình theo thiết kế Tổng mặt thi công chi tiết Chủ đầu tư phê duyệt - Triển khai hàng rào che chắn, bảo vệ an toàn đồng thời chống bụi bảo đảm mỹ quan khu vực q trình thi cơng cơng trình Do đặc điểm cơng trình Cơng trình xây mới, thi công lô đất thuộc dự án quy hoạch, gần khu dân cư nên công tác bảo đảm an tồn, vệ sinh mơi trường quan trọng - Thiết lập tuyến đường công vụ, đường vận chuyển phế thải riêng để phục vụ giao thông, vận chuyển phế thải phạm vi thi cơng cơng trình “Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin” Trang: / 134 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC) Tầng – Tòa nhà 25T1 - Lơ N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội Điện thoại: 04.3555.1393 Fax: 04.3555.1394 Email: hanoivpm@gmail.com After Investor officially issue the starting work order in writing, the Contractor shall proceed execution total construction premises follows design of total detail construction premises approved by investor - Deploy shielding fence, safety protection and guarantee against dust and beauty area during construction Due to the building is new construction project, the construction in the land has been planned, near residential areas so the work to ensure the safety, environmental hygiene is very important - Set up the public road, transport road serves only for waste transportation and transporting waste within the construction 3.3.1 Dựng công trình phụ trợ - Build ancillary works: + Văn phòng Ban huy cơng trường: Được bố trí địa điểm thuận tiện cho việc điều khiển thi công giao dịch với đơn vị có liên quan Do mặt cơng trình rộng, Nhà thầu bố trí Văn phòng Ban huy cơng trường cơng trình phụ trợ khu đất giao thi cơng cơng trình + Khu lán trại tạm: Các vật liệu tùy theo chủng loại bố trí hợp lý mặt xếp theo quy định bảo quản vị trí tổng mặt (vị trí bố trí xem vẽ Tổng mặt bằng), điều kiện cơng trình thuộc loại nhà cao tầng, với lượng vật tư vật liệu nhiều nên việc bố trí bãi chứa vật liệu tính tốn chi tiết cho phù hợp với nhu cầu theo giai đoạn thi công, công tác xây lắp hạng mục cơng trình Các vật tư, vật liệu phục vụ cho thi cơng cơng trình cốp pha, giáo chống, thép cung cấp cho công trình theo tiến độ yêu cầu giai đoạn thi cơng bố trí hợp lý mặt + Office of the steering committee: located at convenient location for control execution and make transaction with related units Due to the large land, the Contractor shall arrange the office and ancillary works within the allocated area + The temporary camps: The material according to categories are arranged logically on the ground and classified in accordance with regulations preservation and right posion on the general ground (see location and layout drawings of total ground) because the condition of the project is high-rise, the amount of material should be very great so they should be arranged suitable to match the needs at each stage of construction, each construction and installation of the works The materials serving construction as formwork, spear and steel will be provided for work-in-progress requirement of each phase of construction and logical layout on the premises + Để đảm bảo an ninh phục vụ công tác thi công đạt tiến độ, chất lượng, Nhà thầu bố trí lán trại hợp lý khu vực giao thi công để tổ đội “Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin” Trang: / 134 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC) Tầng – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội Điện thoại: 04.3555.1393 Fax: 04.3555.1394 Email: hanoivpm@gmail.com thi công suốt q trình thi cơng thuận tiện cho việc quản lý nhân + To ensure the security and serve the execution meeting schedules, quality, the Contractor shall arrange appropriate camps within the assigned area for working crews to stay during construction period and facilitate for the management of personnel 3.3.2 Giao thông công trường – Traffic in construction site: + Các vật tư, vật liệu cung cấp đến công trường theo hệ thống giao thông Thị Xã vận chuyển đến vị trí tập kết cơng trường theo hệ thống đường cơng vụ - Bố trí máy thi cơng: Nhà thầu tính tốn sử dụng máy có cơng suất phù hợp với yêu cầu thực tế, khối lượng thi công giai đoạn thi cơng cơng trình bố trí vị trí thích hợp: gần địa điểm tập kết vật liệu, không vướng hạng mục cơng trình (Vị trí bố trí máy móc xem vẽ Tổng mặt thi cơng) Các máy móc đưa vào cơng trường qua kiểm định có chứng kiểm định chất lượng kèm theo Công nhân tham gia điều khiển máy như: Cẩu tháp, máy vận thăng, máy xúc đào tạo có chứng sử dụng máy + The materials provided to the construction site by the transport system in the Town and shipped to fixed location in the ground under service road - Arrangement of construction machines: Contractor calculate to use the machine with suitable capacity for the actual requirements, workload in each construction stage and arrange in the proper location: near the material place, not affect the work items (location of machine check on the drawings of the work site) These machines are brought into the site go through inspection and get accreditation certificate attached Workers involve controlling machine such as tower crane, hoist, excavator are trained and certified to use the machine - Bố trí hệ thống điện, nước phục vụ sinh hoạt thi cơng: Để thi cơng cơng trình tốt, việc tính tốn bố trí nguồn điện, nước phục vụ cho thi cơng cơng trình quan trọng với mục đích phục vụ thi công cách liên tục, giảm tối đa thời gian gián đoạn làm ảnh hưởng tới tiến độ thi cơng cơng trình Các bước triển khai cơng tác thực sau tiến hành tính tốn cơng suất, nhu cầu sử dụng cách kỹ dựa Tổng mặt bố trí lán trại, máy móc Tổng tiến độ thi cơng cơng trình: + Xác định công suất máy, lượng tiêu thụ điện, nước thời điểm sử dụng nhiều công trình dựa vào bố trí loại máy phục vụ hệ thống đường cáp dẫn điện đường ống cấp nước phù hợp vừa đảm bảo nhu cầu sử dụng “Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin” Trang: / 134 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC) Tầng – Tòa nhà 25T1 - Lơ N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội Điện thoại: 04.3555.1393 Fax: 04.3555.1394 Email: hanoivpm@gmail.com vừa đảm bảo tính kinh tế - Arrangement of the power system, water for daily life and work: In order to execute well, calculate to locate electric power, water for construction is very important for the purpose of continuous execution, minimize interuption affect progress The implementation of this step is performed after conducting calculating capacity, the need to use carefully base on total space for tents, machine and general progress of construction works: + Determine engine power, electric and water consumption at the time using the highest in the work based on that locate machines to serve as well as the power transmission cable system and appropriate water supply pipe ensure the demand and economic + Làm việc với Chủ đầu tư để xác định nguồn cung cấp điện + Working with the investor to determine the power supply 3.3.3 Bố trí hệ thống điện thi cơng – Place Power system for construction: + Sau xác định vị trí nguồn cấp, Nhà thầu bố trí sau : kéo lộ pha cáp cao su từ nguồn cấp tủ điện tổng cơng trình, bố trí cầu dao tổng phân pha cầu dao phụ cấp cho khối cơng trình, ngồi tủ điện tổng bố trí đồng hồ đo cơng suất tiêu thụ (Nguồn điện lấy từ nguồn điện lưới dự án) để tiện cho việc quản lý, sử dụng tiết kiệm tốn chi phí điện hàng tháng + Từ tủ điện tổng khối dùng cáp tải điện tới điểm cấp cố định có bố trí cầu dao phụ, ổ cắm từ điểm cấp cố định cần sử dụng dùng dây dẫn kéo tới vị trí thi cơng, việc bố trí cáp dẫn phân phụ tải tính tốn phân bổ phù hợp khơng để xảy tình trạng q tải dẫn đến an tồn q trình sử dụng + After determine the supply location, the Contractor will allocate as follow: pull a phase route by rubber cable from power supply to the electrical cabinet, from that, place circuit breaker and distribute phase to subbreakers provide for the construction, in addition at the total electrical cabinet also has the power meter of consumption (Power taken from the power grid in the project) to be easy for management and economical usage and paying the electric cost monthly + From the total electrical cabinet, using power transmission cable to the fixed point with subbreakers, sockets from the fixed point when needed, it will use wire to pull to the location of construction, cable layout and the extra load part are calculated “Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin” Trang: / 134 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC) Tầng – Tòa nhà 25T1 - Lơ N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội Điện thoại: 04.3555.1393 Fax: 04.3555.1394 Email: hanoivpm@gmail.com and allocated appropriately so not happen overload can lead to loss of safety during usage + Toàn hệ thống cấp điện cho công trường thực theo quy trình quy phạm ngành điện cơng nhân có chun mơn Nhà thầu thi công giám sát cán kỹ thuật phụ trách điện nước Nhà thầu + Hệ thống điện cấp cho sinh hoạt thi công Nhà thầu bố trí cơng nhân có chun mơn thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng Ngoài để đề phòng trường hợp điện thi cơng, q trình đổ bê tơng, Nhà thầu bố trí thêm 01 máy phát điện cơng suất 95 KW để phục vụ cho thi công phục vụ chiếu sáng, bảo vệ + The entire power supply system for the site is done in accordance with the rules and the electricity sector and by skilled workers of contractor under the supervision of the technical staff in charge of water and electricity + Power supply system for living and construction, contractor will arrange professional workers regularly inspect and maintain Besides, as a precaution in case of power failure during construction, especially during casting concrete, Contractor has 01 generator with 95 KW capacity to cater for the construction and serving for lighting, security 3.3.4 Bố trí hệ thống cấp, nước thi công - Arrange water supply system, drainage for construction: + Nhà thầu bố trí 01 bể nước điều hồ đủ dung tích để phục vụ sinh hoạt công tác thi công công trường Nguồn nước lấy từ hệ thống cấp nước chung thị xã , từ giếng khoan qua hệ thống lọc đảm bảo chất lượng, lưu lượng nước phục vụ sinh hoạt thi công Sử dụng 02 máy bơm hệ thống ống dẫn để cấp nước đến điểm sử dụng + Tại vị trí cơng trình phụ trợ, xung quanh khu vực thi cơng, bố trí hệ thống ga, rãnh thu nước mặt với hệ thống xử lý nước đảm bảo đấu nối với hệ thống nước chung ngồi hệ thống nước thành phố Nếu q trình thi công, xảy mưa lớn, mặt thi cơng lớn, hệ thống nước mặt khơng kịp, Nhà thầu bố trí máy bơm đủ cơng suất để bơm cưỡng nước mặt vào hệ thống ga có lưới chắn rác, hệ cống thoát nước thị xã, tránh làm ảnh hưởng đến q trình thi cơng + The contractor will arrange 01 conditioning tank enough capacity to serve the living and the construction work on the site Water resource will be taken from the general water supply system of the town, from wells and filtration system to “Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin” Trang: / 134 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC) Tầng – Tòa nhà 25T1 - Lơ N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội Điện thoại: 04.3555.1393 Fax: 04.3555.1394 Email: hanoivpm@gmail.com ensure the quality and volume for living and construction activities Using 02 pumps and piping systems for water supply to the point of use + At the location of auxiliary works, around the construction area, place gas and drain system with water treatment system to ensure and be connected to the general water drainage system and go throuth the city sewer system If in the course of construction, heavy rain, due to large premises, water drainage system on surface cannot handle, the Contractor shall arrange pumps enough capacity to force water into the gas system with trash screen, and then go through the sewer system of the town, to avoid affecting the construction process Trên giới thiệu tổng quát việc bố trí Tổng mặt thi cơng cơng trình Nhà thầu Nếu Tổng mặt có thay đổi so với thiết kế duyệt, Nhà thầu có thông báo văn với Chủ đầu tư From those points above are an overview of the layout in premises of contractor If the total ground has any changes compared with the approved design, the contractor will be notified in writing with the Investor 3.4 Chuẩn bị nguồn cung cấp nguyên vật liệu - Prepare the source of material: 3.4.1 Kế hoạch cung cấp nguyên vật liệu – Plan to provide materials: Sau ổn định máy điều hành cơng trường, Nhà thầu có kế hoạch cung ứng loại vật tư, vật liệu phục vụ công tác thi công After stably arrange the steering committee, the contractor plans to provide materials for the construction 3.4.2 Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng - Standards and regulations apply: Tất nguồn vật tư vật liệu đưa vào thi cơng cơng trình tuyệt đối tn thủ theo TCNV hành tuan thủ yêu cầu phía Chủ đầu tư Nhà thầu áp dụng hệ thống tiêu chuẩn hành Nhà nước việc quản lý chất lượng vật tư đưa vào sử dụng nhằm đảm bảo cơng trình đạt chất lượng cao Nhà thầu ưu tiên sử dụng chủng loại vật tư có sẵn địa phương All material resources put into the construction are absolute compliance with current Vietnam standard and compliance with the requirement of the investor The contractor will apply the existing system of standards of the State in managing the quality of materials to ensure the highest quality of project The contractor will prioritize to use the type of materials available at local “Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin” Trang: / 134 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN VPM - HÀ NỘI (VPM.JSC) Tầng – Tòa nhà 25T1 - Lô N05 – Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội Điện thoại: 04.3555.1393 Fax: 04.3555.1394 Email: hanoivpm@gmail.com 3.4.3 Cung cấp bảo quản số vật tư - Supply and store some key materials: 3.4.3.1 Xi măng - Cement: + Xi măng đưa vào cơng trình phải có chứng chất lượng nhà sản xuất, hồ sơ chất lượng lô hàng nhập kho - Xi măng đưa vào sử dụng phải đảm bảo quy định tiêu chuẩn: + Xi măng poóc lăng TCVN 2682 - 1999 + Xi măng poóc lăng puzơlan TCVN 4033 - 1985 TCVN 4453-1995 - Các loại mác xi măng sử dụng phải phù hợp thiết kế điều kiện tính chất, đặc điểm mơi trường làm việc kết cấu cơng trình - Xi măng khơng rách vỏ không để lưu kho thời gian cho phép + Cement put into the building must have quality certificate of the manufacturer, the quality profile of each consignment into warehousing - Cement put into use must ensure the provisions of the standard: + Cement poóc lăng Vietnam standard 2682-1999 + Cement poóc lăng puzơlan Vietnam standard 4033 - 1985 Vietnam standard 4453-1995 - The type and grade of cement used to fit the design and condition of the nature, characteristics of the working environment of the building structure - Cement cannot be torn the cover and stored over the allowed time - Vận chuyển bảo quản xi măng phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 2682-1999 - Vỏ bao xi măng phải có nhãn mác, kín, khơng rách thủng, có ghi số hiệu xi măng, số lô, hạn sử dụng - Xi măng dự trữ không tháng kể từ ngày sản xuất + Tại cơng trình xây dựng nhà kho chứa xi măng, kho đặt vị trí phù hợp để thuận tiện cho việc sử dụng Kho để xi măng phải khô ráo, thống mát, khơng bị dột XM đặt sàn gỗ cách mặt đất 30 cm để chống ẩm ướt, số bao cột
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh biện pháp thi công nhà cao tầng song ngữ anh việt (link bản vẽ ở trang cuối) ,

Từ khóa liên quan