0

7 BG bai 21 thuc hanh phan tich bieu do nhiet do luong mua

3 197 0
  • 7 BG bai 21 thuc hanh phan tich bieu do nhiet do luong mua

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2020, 16:11

y giáo: Vũ BÀI GIẢNG: THỰC HÀNH – PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ, NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHUYÊN ĐỀ: CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN CỦA TRÁI ĐẤT MÔN ĐỊA: LỚP THẦY GIÁO: VŨ HẢI NAM - Tuyensinh247.com Bài tập - Những yếu tố thể đồ? Trong thời gian bao lâu? - Yếu tố bào thể theo đường theo cột? - Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng nào? - Đơn vị để tính nhiệt độ gì? Đơn vị để tính lượng mưa gì? Hướng dẫn: - Những yếu tố thể đồ nhiệt độ lượng mưa - Trong thời gian: năm (12 tháng) - Yếu tố thể đường: nhiệt độ Yếu tố thể hình cột: lượng mưa - - Trục dọc bên phải để đo tính nhiệt độ (0C) - Trục dọc bên trái để đo lượng mưa (mm) Bài tập 2: Dựa vào trục hệ tọa độ vng góc để xác định đại lượng ghi vào bảng Hướng dẫn: Nhiệt độ (0C) Cao Trị số Nhiệt độ chênh lệch tháng cao Thấp nhất tháng thấp Tháng Trị số Tháng 29 C 17 C 290C – 170C = 120C Lượng mưa (mm) Cao Lượng mưa chênh lệch tháng cao Thấp nhất tháng thấp Trị số Tháng Trị số Tháng 300mm 20mm 300mm – 20mm = 280mm Truy cập trang http://tuyensinh247.com để học Tốn - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh - Sử - Địa GDCD tốt nhất! Bài tập Nhận xét nhiệt độ lượng mưa Hà Nội Hướng dẫn: * Nhiệt độ: - Nhìn chung nhiệt độ cao có phân mùa: có thời kì nhiệt độ cao thời kì nhiệt độ thấp - Chênh lệch nhiệt độ tháng cao thấp lớn, biên độ nhiệt năm cao (130C) => Do mùa đông chịu ảnh hưởng gió mùa đơng bắc làm nhiệt Hà Nội bị hạ thấp, năm có tháng nhiệt độ 200C * Lượng mưa: có phân mùa - Lượng mưa năm lớn có phân mùa: + Các tháng mùa mưa (>100mm): từ tháng – 10 + Các tháng mùa khô ( Khí hậu Hà Nội có phân mùa chế độ nhiệt chế độ mưa Bài tập Quan sát hai biểu đồ hình 56, 57 SGK trả lời câu hỏi bảng sau: Hướng dẫn: Nhiệt độ lượng mưa Tháng có nhiệt độ cao tháng nào? Tháng có nhiệt độ thấp tháng nào? Biểu đồ địa điểm A Biểu đồ địa điểm B Tháng (320C) Tháng (200C) Tháng 12 (210C) Tháng (100C) Tháng – tháng 10 (6 tháng) Tháng 11 – (5 tháng) Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa) tháng đến tháng mấy? Bài tập - Từ 21/3 – 23/9, Bán cầu Bắc ngả phía Mặt Trời nên nhận lượng nhiệt lớn hơn, thời kì mùa hạ Bắc bán cầu, mùa Nam bán cầu trái ngược với Bắc bán cầu - Xét biểu đồ A: + Nền nhiệt cao vào thời kì mùa hạ Truy cập trang http://tuyensinh247.com để học Tốn - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh - Sử - Địa GDCD tốt nhất! + Nền nhiệt thấp vào mùa hạ => Địa điểm A thuộc Bắc bán cầu - Xét biểu đồ B: có chế độ nhiệt trái ngược với địa điểm A, Bắc bán cầu mùa hạ với nhiệt độ cao địa điểm A mùa đơng với nhiệt thấp ngược lại => Do tượng địa lí diễn trái ngược Bắc bán cầu Nam bán cầu Như Bắc bán cầu mùa hạ địa điểm B thuộc Nam bán cầu HẾT - Truy cập trang http://tuyensinh247.com để học Tốn - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh - Sử - Địa GDCD tốt nhất! ... mưa tháng cao thấp 275 mm, mùa mưa từ tháng - 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4) => Khí hậu Hà Nội có phân mùa chế độ nhiệt chế độ mưa Bài tập Quan sát hai biểu đồ hình 56, 57 SGK trả lời câu... (320C) Tháng (200C) Tháng 12 (210 C) Tháng (100C) Tháng – tháng 10 (6 tháng) Tháng 11 – (5 tháng) Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa) tháng đến tháng mấy? Bài tập - Từ 21/ 3 – 23/9, Bán cầu Bắc ngả... thấp ngược lại => Do tượng địa lí diễn trái ngược Bắc bán cầu Nam bán cầu Như Bắc bán cầu mùa hạ địa điểm B thuộc Nam bán cầu HẾT - Truy cập trang http://tuyensinh2 47. com để học Tốn -
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 BG bai 21 thuc hanh phan tich bieu do nhiet do luong mua , 7 BG bai 21 thuc hanh phan tich bieu do nhiet do luong mua

Từ khóa liên quan