0

Ngự chế tài thành phụ tướng - tập thơ bói của Hoàng Đế Thiệu Trị

10 99 0
  • Ngự chế tài thành phụ tướng - tập thơ bói của Hoàng Đế Thiệu Trị

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2020, 03:11

Nằm trong hệ thống trước tác đồ sộ của hoàng đế Thiệu Trị, Ngự chế tài thành phụ tướng thi tập là một tác phẩm độc đáo bởi nó có hình thức là một tập thơ dùng để bói, hay nói cách khác là tập hợp những quẻ đoán cát hung. 36 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI NGỰ CHẾ TÀI THÀNH PHỤ TƯỚNG - TẬP THƠ BĨI CỦA HỒNG ĐẾ THIỆU TRỊ Nguyễn Văn Phương Trường Đại học Thủ Hà Nội Tóm tắt: Nằm hệ thống trước tác đồ sộ hoàng đế Thiệu Trị, Ngự chế tài thành phụ tướng thi tập tác phẩm độc đáo có hình thức tập thơ dùng để bói, hay nói cách khác tập hợp quẻ đoán cát Tập thơ hòa quyện thi ca với triết lí âm dương ngũ hành Dịch học Tuy sáng tác nhằm phục vụ cho bói tốn, Ngự chế tài thành phụ tướng thi tậpcógiá trị nhiều mặt, bởinó mang tư tưởng trị bình đế vương, thể vai trò thiên hành đạo, phụ giúp trời mà chăn dắt dân, chí việc “phạm vi thiên địa, u tán thần minh”, khơng đơn mang tính nghi thức tín ngưỡng Tác phẩm đồng thời gửi gắm, kí thác tâm tư nguyện vọng mong cho quốc thái dân an, phong tục hậu Hồng đế Thiệu Trị Từ khóa: Ngự chế tài thành phụ tướng thi tập, Hoàng đế Thiệu Trị Nhận ngày 17.5.2018; gửi phản biện, chỉnh sửa duyệt đăng ngày 20.7.2018 Liên hệ tác giả: Nguyễn Văn Phương; Email: nvphuong@daihocthudo.edu.vn MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, việc nghiên cứu thơ văn vương triều Nguyễn có cách nhìn khách quan hơn, dường đối tượng nghiên cứu bị hạn chế số tác gia tác phẩm định Trong đó, có số lượng lớn thơ văn quan phương thống triều đình nhà Nguyễn nói chung hay thơ văn ngự chế vua triều Nguyễn nói riêng chưa quan tâm nghiên cứu nhiều Triều Nguyễn vương triều để lại số thơ văn ngự chế nhiều bậc lịch sử nước ta Một số vị vua sáng tác nhiều phải kể đến Thiệu Trị - vị hoàng đế thứ ba vương triều Nguyễn, người coi có số lượng trước tác thơ ngự chế nhiều triều đại phong kiến Việt Nam nói chung Vua Thiệu Trị tên húy Nguyễn Phúc Miên Tơng, ngồi có tên Nguyễn Phúc Tuyền Ơng trưởng vua Minh Mệnh Tá Thiên Nhân Hoàng Hậu Hồ Thị Hoa Khi vua Minh Mệnh băng hà, Miên Tông di chiếu nối lấy niên hiệu Thiệu Trị Sử sách Nguyễn Phúc tộc phả viết Thiệu Trị vị vua hiền hòa, siêng cần mẫn, khơng hay bày việc khơng có tính hoạt động mạnh mẽ TẠP CHÍ KHOA HỌC  SỐ 25/2018 37 vua cha, nói vua Thiệu Trị tiêu biểu cho vị Hoàng đế “thủ thành” (giữ nghiệp sẵn có trọn vẹn), định chế gây dựng, kiến tạo từ triều trước, quốc gia tương đối ổn định cường thịnh, nên vua tuân theo “thành pháp” - tên hiệu ông “Thiệu Trị” (nối tiếp thịnh trị) Thiệu Trị có khí tượng “Thái bình thiên tử”, thi văn trước tác ông nhiều đạt đến kỹ xảo điêu luyện Có lẽ mà dấu ấn ngài để lại thời gian trị ngắn ngủi (vua Thiệu Trị ngơi năm, ngài thăng hà năm 1847) lại dấu ấn tài văn chương Số lượng trước tác vua Thiệu Trị vô đồ sộ, với khoảng bốn nghìn thơ tác phẩm tiêu biểu như: Ngự chế lịch đại sử tổng luận, Ngự chế cổ kim thể cách thi pháp, Ngự chế thiện đường hội tập, Ngự chế vũ công thi tập, Ngự đề đồ hội thi tập, Ngự chế Bắc tuần thi tập, Ngự chế thi tập, Ngự chế văn tập…, có Ngự chế tài thành phụ tướng thi tập NỘI DUNG 2.1 Quá trình hình thành bố cục tác phẩm Vua Thiệu Trị người hay thơ, ngài lấy tất việc để làm chủ đề ca vịnh, việc hình thành tập thơ ngự chế khơng có đặc biệt Nhưng tập thơ Ngự chế tài thành phụ tướng q trình hình thành có ngun riêng Đại Nam thực lục - Đệ tam kỉ có ghi chép từ đời Minh Mệnh có tập thơ Ngự chế thiên dự triệu (御制天機豫兆) vua Minh Mệnh ngự chế để đốn cát Đến đời vua Thiệu Trị, ngài cho mang khắc in tập thơ vua cha, đồng thời sáng tác tập Ngự chế tài thành phụ tướng để nối ngầm ý Minh Mệnh, tạo thành hệ thống thơ đoán cát Đại Nam thực lục [1, T.6, tr.1051] ghi chép việc vua sáng tác tập thơ Ngự chế tài thành phụ tướng thi tập rằng: “Đời gần đây, có người làm thơ để xem bói rút thẻ, thường trước chỗ thờ thần, xóc ống thẻ, thấy đầu thẻ thò lên rút Vua trơng thấy, mỉm cười rằng: “Bói tốn có thần khơng nghĩ ngợi gì, khơng làm Xóc ống thẻ có sức người không thiêng liêng, cho thông suốt vi màu nhiệm được” Vua chế hai thiên cầu, chữ đỏ, chữ trắng, có khắc Thập can, ngũ phương ngũ thường, để yên hộp Nhà vua coi việc, muôn nhàn hạ, đêm ngự điện Đông Các, làm thơ Vua sai bọn Vũ Phạm Khải, Nguyễn Cửu Trường chép lại 200 bài, chia làm gọi Tiên thiên Hậu thiên, 100 bài; vua định cách xem quẻ… Sách chép thơ xong, đặt tên Ngự chế tài thành phụ tướng tiên thiên, hậu thiên thi tập Vua sai mang giao cho tỉnh Nam Định, Sơn Tây khắc in; Nam Định giao cho Đặng Văn Thiêm giám đốc cơng việc, Sơn Tây giao cho Nguyễn Đăng Giai giám đốc cơng việc” 38 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐƠ HÀ NỘI Căn vào ghi chép Đại Nam thực lục lời Tựa tập thơ sáng tác vào năm Thiệu Trị thứ bảy khắc in hoàn thành vào tháng chín mùa thu năm Đinh Mùi, niên hiệu Thiệu Trị thứ Bảy (1847), nghĩa tập thơ sáng tác hoàn thành vào khoảng thời gian cuối đời vua Thiệu Trị Hiện văn tác phẩm lưu giữ thư viện Viện nghiên cứu Hán Nôm khắc in, kí hiệu sách A.1404 Tập thơ bao gồm 200 thơ chia làm phần Tiên thiên Hậu thiên, phần 100 Tập thơ không chia thành môn loại riêng, mà xếp đặt tên theo kết hợp Thập can, Ngũ phương Ngũ thường Trong phần Tiên thiên lấy chủ Thập can để ứng với ngũ phương, ngũ thường Đầu tiên Giáp đông (甲東) theo trình tự Giáp tây (甲西), Giáp nam (甲南) Giáp nhân (甲仁), Giáp nghĩa (甲義) Phần Hậu thiên kết hợp ngược lại, tức lấy Ngũ phương ngũ thường phối với thập can, ví dụ Đông giáp (東甲), cho hết hàng Thập can, đến Ngũ thường phối với Thập can đầu Nhân giáp (仁甲) đến cuối Tín q (信癸) 2.2 Hình thức bói quẻ Hình thức bói quẻ lời quẻ bói xuất từ sớm văn hóa tín ngưỡng dân tộc ta Thời cổ, phương pháp bói Kinh Dịch phổ biến thống nhất, qua thời gian lâu dài, biến thiên lịch sử, Hán học không phổ biến việc bói Kinh Dịch dần trở lên phức tạp, quảng đại quần chúng, ngun nhân dẫn đến việc hình thành số phép bói khác dân gian Trong số nhiều cách thức xin quẻ bói hình thức xóc thẻ tre thường phổ biến dân gian cách thức đơn giản, lời quẻ không phức tạp Với cách bói này, người xin quẻ thường xóc ống tre đựng thẻ tre có ghi lời đốn rơi thẻ bất kì, sau xem quẻ ứng với lời đốn mà suy luận Lời quẻ bói thơ hay văn tùy theo nơi, đa phần nhân dân tự sáng tác, nghệ thuật, câu cú có hay dở khơng thống Trong Đại Nam thực lục có viết việc vua Thiệu Trị đích thân thấy việc xóc thẻ sức người tác động lời thơ quẻ thẻ quê mùa, khơng đủ cảm ứng thần minh nên đích thân chế Ngự chế tài thành phụ tướng thi tập làm lời bói phương pháp bói Thiên cầu để thay cho việc xóc thẻ dân gian Như giới thiệu, tập thơ có 200 bài, chia làm phần gọi Tiên thiên thư Hậu thiên thư; đồng thời vua Thiệu Trị chế thiên cầu ứng với Tiên thiên Hậu thiên, chữ đỏ, chữ trắng Trên cầu có 20 mặt khắc Thập can, ngũ thường ngũ phương Hai cầu để hộp kín, khơng để người nhìn thấy chữ TẠP CHÍ KHOA HỌC  SỐ 25/2018 39 Trong lời Tựa tập thơ có hướng dẫn cách bói phàm có việc bày đặt hương án, đặt hai Tiên thiên thư Hậu thiên thư lên trước ban Thần Phật; khấu đầu khấn ngầm nâng hộp đựng thiên cầu lên quay ba vòng sau đặt xuống án, mở nắp xem Trước hết xem cầu chữ đỏ, tiếp đến chữ trắng Ví chữ đỏ ứng mặt Giáp, chữ trắng ứng mặt Đông, tức Giáp Đông ứng với thứ phần Tiên thiên Nếu chữ đỏ ứng mặt Đông, chữ trắng ứng mặt Giáp, tức thứ Đơng Giáp thuộc phần Hậu thiên Được quẻ nghiệm xem thơ ấy, lại lấy ngày xem quẻ, phần Tiên thiên lấy thiên can, phần Hậu thiên lấy địa chi, suy can chi làm quẻ biến mà thành 400 quẻ, người bói lấy mà xem xét Hai mặt Tiên thiên cầu Hậu thiên cầu Việc xem biến quái quẻ phụ thuộc vào Can chi ngày xem quẻ Phần Tiên thiên thư dựa vào Thập can ngày xem quẻ suy quẻ biến; ví thứ phần Tiên thiên Giáp đông (甲東), xem quẻ vào ngày Bính có biến quái Giáp nam, xem quẻ vào ngày Đinh có quẻ biến vào Giáp lễ, Bính Đinh thuộc hỏa nên ứng với Nam Lễ tượng cho hỏa, sau 40 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐƠ HÀ NỘI theo Còn phần Hậu Thiên thư dựa vào Thập nhị chi ngày gieo quẻ để xác định quẻ biến; ví thứ phần Hậu thiên thư Đông Giáp (東甲), xem quẻ vào ngày Tị có quẻ biến vào Đơng Đinh, xem vào ngày Ngọ xem quẻ biến Đơng Bính, Tị âm mộc sinh âm hỏa ứng với Đinh, Ngọ dương hỏa ứng với Bính Việc biến quái cách xem khiến số quẻ nhân đôi lên làm cho tập thơ thêm đa dạng, phong phú 2.3 Giá trị nội dung tác phẩm 2.3.1 Vai trò “Tài thành phụ tướng” Hồng đế Với hình thức bói tốn, thâm ý sáng tác Ngự chế tài thành phụ tướng thi tập lại ngụ ý khẳng định vai trò vị Hoàng đế việc cai trị quốc gia theo quan điểm Nho gia Theo quan điểm Nho gia Hồng đế bậc chí tơn, thay trời, trời ban cho mệnh lớn để phụ giúp trời chăn dắt dân Vì việc đặt tên tập thơ, vua Thiệu Trị thể rõ tư tưởng vị hoàng đế qua nhan đề “Tài Thành Phụ Tướng” lấy chữ quẻ Thái Kinh Dịch1: “Thiên địa giao Thái, hậu dĩ tài thành thiên địa chi đạo, phụ tướng thiên địa chi nghi, dĩ tá hựu dân” (天地交泰,后以裁成 天地之道,輔相天地之宜,以左右民) (Trời đất giao hòa gọi Thái, người làm vua sửa sang đạo trời đất, phụ giúp thích nghi trời đất, để giúp đỡ dân) Thiên địa giao mà âm dương hòa vạn vật tốt tươi thỏa chí, mà Thái (hanh thông), người làm vua phải thể theo tượng Thái trời đất mà thi hành công phụ trợ hóa dục, noi theo lẽ phải trời mà chăn dắt dân, giúp cho đời sống dân Theo Chu Hi2 “Tài thành” nén bớt chỗ thái quá, “phụ tướng” để bù đắp chỗ bất cập Trong Chu Dịch đại toàn tiết yếu diễn nghĩa (周易大全節要演義) Bùi Huy Bích, phần quẻ Thái có dẫn lời Chu Tử: “Đạo trời đất khơng thể tự thành, nên thánh nhân phải phụ trợ vào năm có bốn mùa, mùa xuân thánh nhân dạy dân trồng trọt, mùa thu dạy dân thu hoạch tài thành, dạy dân nhổ cỏ tưới bón phụ tướng” Ý nói phụ vào việc giáo hóa trời khơng phải đạo trời thiếu sót, mà đạo trời tồn vẹn mênh mang rồi, mà người làm vua phải dạy dân thể theo đạo trời, thể theo tâm hiếu sinh trời để làm lợi lạc cho sinh dân; vai trò “tham thiên địa, tán hóa dục” bậc thánh quân Không tham tán đạo trời đất mà đây, vua Thiệu Trị ngầm thể vai trò dự vào chỗ u minh uẩn áo thần minh Quẻ Càn - Kinh Dịch có viết: “Bậc hợp đức với trời đất, hợp sáng với nhật nguyệt, với bốn mùa, hợp cát với quỷ thần” (Đại nhân thiên địa hợp kỳ đức, nhật nguyệt hợp kỳ minh, tứ thời hợp kỳ tự, Kinh Dịch Ngũ kinh Nho gia Chu Hi (1130 - 1200) triết gia, đại Nho thời Nam Tống, người có cơng hoằng dương phát triển tư tưởng Nho gia học thuyết Lí học TẠP CHÍ KHOA HỌC  SỐ 25/2018 41 quỷ thần hợp kỳ cát hung) Ở đây, tập thơ lấy vị trí Hồng đế để chế lời quẻ bói thay cho lời thần minh, “hợp cát với quỷ thần”, cách gián tiếp thể vai trò thay trời thi hành giáo hóa, “u tán thần minh” Hoàng đế 2.3.2 Khuyến thiện trừng ác Bên cạnh thể vai trò “Tài thành phụ tướng” Hồng đế, tư tưởng chủ đạo tập thơ “khuyến thiện trừng ác”, nghĩa khuyên điều thiện răn điều ác Vua Thiệu Trị khéo léo đưa tư tưởng khuyến trừng vào lời thơ bói, điều làm nên đặc điểm thơ giáo hóa tập thơ Qua tập thơ thấy thơ khuyến thiện chiếm số lượng lớn tác phẩm; ta thấy thơ thể tư tưởng rõ nét như: Hiếu trung vi bảo câm 孝中爲寶古來今 Sự hà vấn thiển thâm 事事何能問淺深 Tích thiện tự nhiên đa hoạch khánh 積善自然多獲慶 Dã tri thiên lí nhân tâm 也知天理在人心 Tạm dịch: Hiếu trung quý tự xưa Vạn há nên hỏi sâu nơng Tích thiện tự nhiên hưởng phúc ấm Cũng hay thiên lí nhân tâm Tư tưởng khuyến trừng tác phẩm thể qua quan niệm báo ứng, làm điều thiện nhiều may mắn, làm điều ác gặp tai họa Những quan niệm hợp với phong tục dân, khiến cho tác dụng khuyên răn có sức lan truyền rộng Báo ứng huyền tốc trì 報應玄機速與遲 Bình tâm tế khán nhậm thi vi 平心細看任施爲 Cát nhân thiên tướng vô nan 吉人天相無難事 Gian bối minh tru bất đãi 奸輩明誅不待時 Tạm dịch: Cơ màu báo ứng chậm với nhanh Bình tâm xét kĩ làm Người tốt trời giúp khơng khó Gian tà bị diệt chẳng đợi thời Như lời bạt đình thần Vũ Phạm Khải, Nguyễn Đăng Giai viết “Đạo Dịch sinh động tĩnh mà cốt theo điều cát, tránh điều hung; Đạo Thi gốc tính tình mà cốt quy việc khuyên điều thiện, răn điều ác” Vua Thiệu Trị lấy vấn đề để 42 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐƠ HÀ NỘI làm đề vịnh, mà ơng lấy đề vịnh để làm thành phép bói Ngự chế tài thành phụ tướng thi tập mang đầy đủ đặc điểm Thi Dịch, chỗ bói cát hung, theo lành tránh dữ; khuyên điều thiện răn điều ác 2.3.3 Đôn nhân luân, hậu phong tục Cũng nội dung giáo hóa, Ngự chế tài thành phụ tướng thi tập mở rộng đến mục đích “đơn nhân ln, hậu phong tục”, nghĩa thông qua lời thơ để phổ biến nhân luân, đạo đức khiến cho luân thường trật tự, phong tục hậu Quy phạm nhân luân nêu lấy Nho giáo làm chuẩn tắc với phạm trù nhân, nghĩa, hiếu, trung như: Ngô đạo chiêu chiêu quán lưỡng gian 吾道昭昭貫兩間 Cư nhân nghĩa tắc an nhàn 居仁由義則安閒 Nghĩa là: Đạo ta thông suốt khắp đất trời Ở nhân, noi nghĩa an nhàn1 Bởi lấy tư tưởng Nho giáo làm chuẩn tắc nên quan điểm lấy sách thánh hiền làm chuẩn, quan điểm đạo đức mà lễ tục, ví như: Hành Hạ chi thời kinh thánh điển 行夏之時經聖典 Nhân cầu cựu khí tân 人惟求舊器惟新 Nghĩa là: Thi hành lịch nhà Hạ noi theo thánh điển2 Người nên tìm đạo cũ, vật nên đổi mới3 Thánh nhân xưa xem phong tục, lễ nhạc biết nước thịnh hay suy, qua ta biết ảnh hưởng lễ tục đến nhân tâm hệ trọng dường Mà việc làm phong tục hậu cốt việc dẹp bỏ ác, dấy lên điều thiện; làm nhân luân tề chỉnh cốt làm mối quan hệ vua tôi, cha con, vợ chồng, bạn bè tất điều vua Thiệu Trị lấy làm đề vịnh, nhằm ngầm răn người đọc noi theo giáo hóa Lấy thiên Tận Tâm thượng sách Mạnh Tử, nghĩa “Ở vào điều nhân noi theo điều nghĩa, trọn vẹn việc bậc đại nhân” Trong thiên Thái Bá - sách Luận Ngữ có câu: “Hành Hạ chi thời, thừa Ân chi lộ, phục Chu chi miện”, ( 行夏之時,乘殷之輅,服周之冕), nghĩa là: “Thi hành theo lịch nhà Hạ, xe nhà Ân, đội mũ nhà Chu” Thiên Bàn Canh sách Thượng Thư viết: “Con người nên tìm noi theo cổ đạo, coi trọng cựu giao; vật dụng nên đổi mới” 43 TẠP CHÍ KHOA HỌC  SỐ 25/2018 Khuyến quân ngôn hành mạc tương vi 勸君言行莫相違 落便宜兮得便宜 Cẩu hữu lương điền cần giá sắc 苟有良田勤稼穑 Hà ưu vạn tuế lệ nông vi 何憂萬歲勵農爲 Lạc tiện nghi đắc tiện nghi Nghĩa là: Lời nói việc làm trái Thiếu thốn có đủ đầy Ruộng tốt cần cù nên cấy hái Hồng đế khuyến nơng phải lo Việc sửa trị hành dễ, mà sửa trị dân tâm việc khó Như sách Luận Ngữ nói: “Lấy trị dẫn dắt dân, lấy hình luật để xếp dân, dân tránh tội nhục; Lấy đức để dẫn dắt dân, lấy lễ để xếp dân họ biết nhục mà sửa mình” Vì Ngự chế tài thành phụ tướng thi tập việc làm dân tâm để giáo dân sửa tục, dựa vào việc quỷ thần mà hướng người ta đến thiện Việc đưa giáo hóa vào thơ hiệu quả, đưa vào thơ dùng bói lại có hiệu nhiều Bởi dựa vào sức thần minh, thay lời thần đưa lời phán, lời răn dạy nên dân tín tâm mà thi hành 2.4 Đặc điểm văn từ tác phẩm Ngự chế tài thành phụ tướng thi tập viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, nên bên cạnh đặc điểm vốn có thể thơ Đường luật tập thơ mang đặc điểm riêng biệt; khác biệt đem lại mục đích sáng tác sử dụng Được vua Thiệu Trị sáng tác với mục đích dùng để bói nên văn từ tác phẩm mang tính đa nghĩa, mờ nghĩa, ẩn ước có đơi chút huyền bí để phù hợp với nội dung bói toán Bản thân làm tập thơ, vua Thiệu Trị có nói “xuất tự nhiên”, có nghĩa lời thơ tự nhiên hợp với thần, vận dụng kỹ xảo người làm ra, linh thiêng lời thơ có mơng lung mờ ảo Có thể nói tính đa nghĩa mờ nghĩa đặc điểm chủ yếu tập thơ này, khiến cho người đọc hiểu theo nhiều cách khác để từ mà phán đốn cát Bên cạnh việc đa nghĩa, mờ nghĩa ẩn ước lời thơ mang nhiều ý huyền bí, tạo nên cảm giác u minh, linh thiêng Những từ ngữ tiên thuật, tướng số, Dịch học, vũ trụ quan Nho gia xưa khiến cho lời thơ trở nên bí ẩn, huyền vi khó lí giải Đắc linh đắc doanh 得一靈兮得一盈 Thanh ninh hợp soạn trinh thành 清寧合撰一貞成 王侯得一正天下 萬物都皆得一生 Vương hầu đắc trinh thiên hạ Vạn vật đô giai đắc sinh 44 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI Nghĩa là: Được thời linh đầy Đất trời hợp đức trinh thành Vương hầu thiên hạ Hết thảy mn lồi sinh Bởi thơ bói cố định mà việc cần bói thiên biến vạn hóa, thay đổi khơng ngừng, nên lời thơ không chủ mà cốt ý cát thơng tắc mà thơi Vì thơ có tính ẩn ước nên đáp ứng nhiều vấn đề thi cử, học hành, công việc, buôn bán, hôn nhân Lời thơ không rõ ràng ý cát tỏ rõ Thường làm thơ người ta trọng tình, thể hình tượng thơ diễm lệ, kì vĩ, tập thơ khơng cốt tìm ý hay tứ lạ, khơng chọn hình tượng tráng lệ, mà xuất ý tự nhiên, nói “hư tâm mà làm” q, gọi phác, tự nhiên; Thiệu Trị nói rằng: “Nếu tất phải cầu kì câu khéo, chữ lạ, người làm ra, khơng gọi thần được” Tuy nói khơng dụng tâm tìm ý, Ngự chế tài thành phụ tướng thi tập mang thủ pháp nghệ thuật đặc trưng thiếu thơ văn chữ Hán, việc dẫn dụng chữ nghĩa kinh điển, điển cố, điển tích Với số lượng ngơn từ ỏi câu thơ khơng hiệu việc sử dụng kinh điển, điển cố, điển tích để biểu đạt đầy đủ ý thơ Việc tầm chương trích cú, dẫn dụng điển cố trở thành công cụ phổ biến thơ xưa thể trình độ học vấn người sáng tác Trong Vân đài loại ngữ (蕓台類語) Lê Quý Đôn viết: “Ta cho làm thơ có ba điều chính: tình, hai cảnh, ba Trong lòng có cảm xúc, rung cảm nên lời; Thực tế bên gây thành ý, dùng điển tích ghi việc ngày nay, chép việc hay thuật chuyện có thần” Với vai trò vị Hồng đế, lấy tư tưởng Nho giáo hệ tư tưởng thống, kinh điển dẫn dụng tập thơ tập trung chủ yếu vào kinh điển Nho gia Nếu xét theo Kinh, Sử, Tử, Tập tập thơ dẫn dụng đầy đủ, chủ yếu Kinh Kinh điển thường dùng để trích dẫn gồm Thi, Thư, Dịch, Lễ Kí, Tả truyện, Luận ngữ, Mạnh Tử, Trung Dung KẾT LUẬN Ngự chế tài thành phụ tướng thi tập vua Thiệu Trị viết theo nhiều môn loại khác nhau, từ Thiên đạo Nhân luân, việc nhà nông, thương gia hay thi cử học hành đề cập Tuy tập thơ khơng có phân chia hình thức, xét nội dung tất thơ ngầm đặt theo trình tự định, từ phạm trù thiên đạo quy luật âm dương, trời đất, vũ trụ quan Nho gia vấn đề giáo hóa “đơn nhân luân, hậu phong tục”, nhân sinh quan, quy phạm đạo đức nhân nghĩa, cách đối nhân xử thế, sau đến cơng việc đời sống hàng ngày Việc xếp ngầm thể tư tưởng thiên nhân cảm ứng Nho gia TẠP CHÍ KHOA HỌC  SỐ 25/2018 45 Đại Nam thực lục có chép lời vua Minh Mệnh rằng: “Việc học đế vương khác với thư sinh, ngâm vịnh có ngụ ý làm chủ nước, yêu nuôi dân Nếu không thế, văn sĩ thơi, có q gì?” [1, T.5, tr.843] Qua lời bàn ngắn việc làm thơ đế vương, ta thấy dường vua Thiệu Trị học theo vua cha, lấy đề tài ngâm vịnh đỗi bình dị, hình tượng thơ gần gũi mang dáng dấp thơ giáo hóa, mang theo tư tưởng, cách nhìn nhận đế vương Là tập thơ mang tư tưởng giáo huấn hậu thế, di dưỡng tính tình, thể qua hình thức riêng, độc đáo quẻ bói, Ngự chế tài thành phụ tướng thi tập thực góp phần làm phong phú thêm hệ thống tư tưởng nhân văn sâu sắc người xưa văn học TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc sử quán triều Nguyễn - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam - Viện Sử học (2007), Đại Nam thực lục, - Nxb Giáo dục Đoàn Trung Còn (2009), Tứ Thư, - Nxb Thuận Hóa Phan Bội Châu, Chu Dịch, - Nxb Văn học, 2010 Hội đồng trị Nguyễn Phúc tộc (1995), Nguyễn Phúc tộc phả, - Nxb Thuận Hóa, Huế Nguyễn Hiến Lê (2008), Trang Tử - Nam Hoa Kinh, - Nxb Văn hóa Thơng tin Nguyễn Hiến Lê (2011), Việt Nam sử lược, - Nxb Khoa học Xã hội Vương Lộc (2001), Từ điển từ cố, Nxb Đà Nẵng Nguyễn Đăng Na (2010), Con đường giải mã văn học trung đại Việt Nam, - Nxb Giáo dục Trần Nghĩa - Prof Francois Gros (1993), Di sản Hán Nôm Việt Nam: Thư mục đề yếu, - Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội “NGU CHE TAI THANH PHU TUONG THI TAP” A COLLECTION POEMS FOR FORTUNE TELLING OF THE EMPEROR THIEU TRI Abstract: In the voluminous writing system of the Emperor Thieu Tri, “Ngu che tai phu tuong thi tap” is a unique work because it was composed in the form of a collection of poems for fortune telling In other words, the sand dunes The poetry is a combination of poetry with the yin and yang philosophy.Although the work was written for the purpose of divination, “Ngu che tai phu tuong thi tap” is valuable in many aspects because it carries within itself the essence of imperial thought to express the heavenly conduct, which helps Heaven control both people and even “heaven scope”, not merely religious ceremonies At the same time, it was also sent with the heart of hope, hoping for the national security and prosperity, the warm-hearted custom of the Emperor Thieu Tri Keywords: “Ngu che tai phu tuong thi tap”, Emperor Thieu Tri ... luận, Ngự chế cổ kim thể cách thi pháp, Ngự chế thiện đường hội tập, Ngự chế vũ công thi tập, Ngự đề đồ hội thi tập, Ngự chế Bắc tuần thi tập, Ngự chế thi tập, Ngự chế văn tập , có Ngự chế tài thành. .. Nhưng tập thơ Ngự chế tài thành phụ tướng q trình hình thành có ngun riêng Đại Nam thực lục - Đệ tam kỉ có ghi chép từ đời Minh Mệnh có tập thơ Ngự chế thiên dự triệu (御制天機豫兆) vua Minh Mệnh ngự chế. .. làm cho tập thơ thêm đa dạng, phong phú 2.3 Giá trị nội dung tác phẩm 2.3.1 Vai trò Tài thành phụ tướng Hồng đế Với hình thức bói tốn, thâm ý sáng tác Ngự chế tài thành phụ tướng thi tập lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngự chế tài thành phụ tướng - tập thơ bói của Hoàng Đế Thiệu Trị, Ngự chế tài thành phụ tướng - tập thơ bói của Hoàng Đế Thiệu Trị

Từ khóa liên quan