SKKN phương pháp giải bài tập về cấu trúc ARN và quá trình phiên mã cho học sinh lớp 12 có học lực trung bình và yếu

16 200 0
SKKN phương pháp giải bài tập về cấu trúc ARN và quá trình phiên mã cho học sinh lớp 12 có học lực trung bình và yếu

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRUNG TÂM GDNN - GDTX NGỌC LẶC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI “PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ CẤU TRÚC ARN VÀ QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ CHO HỌC SINH LỚP 12 CĨ HỌC LỰC TRUNG BÌNH VÀ YẾU” Người thực hiện: Nguyễn Hương Trà Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc lĩnh mực (mơn): Sinh học THANH HỐ NĂM 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Hiện nay, việc đổi phương pháp giảng dạy đặc biệt quan tâm trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đại học nhằm nâng cao chất lượng dạy học Các phương pháp cũ – truyền thống cho phép học sinh đạt đến trình độ tái lĩnh hội tức học sinh tiếp nhận thông tin giáo viên cung cấp mà không cần tác động trực tiếp đến đối tượng nghiên cứu, với phương pháp giảng dạy khơng phát huy trí lực học sinh tạo cho học sinh tính thụ động học tập Từ đó, phương pháp giảng dạy đặt nhằm mục đích người giáo viên q trình giảng dạy phải phát huy tính tích cực, chủ động trí lực học sinh giúp học sinh đến với kiến thức cần nắm sở hình thành cho học sinh kĩ định Muốn người giáo viên phải biết sáng tạo tìm tòi để đưa biện pháp, tình có chủ ý, hấp dẫn học sinh tham gia Di truyền học phần học chiếm phần đa số tiết chương trình sinh học lớp 12, có lượng kiến thức lớn, câu hỏi thi học kỳ, thi tốt nghiệp THPT, thi ĐH-CĐ chủ yếu nằm phần học Trong sở vật chất chế di truyền cấp độ phân tử nội dung tiền đề để giáo viên truyền đạt học sinh lĩnh hội kiến thức sau Những kiến thức vật chất và chế di truyền đề cập chương trình học Trước tại, đề thi môn sinh học phần tập nội dung thường chiếm tỉ lệ điểm định, chương trình trang bị tiết học lý thuyết mà khơng có tiết rèn luyện tập, sách Bài tập Sinh học 12 dạng toán ARN chế mã có vài toán, nên học sinh gặp toán liên quan đến ARN trình phiên mã lúng túng, gặp nhiều khó khăn, đặc biệt học sinh Trung tâm GDTX nói chung Trung tâm GDNN - GDTX Ngọc Lặc nói riêng - nơi có nhiều học sinh với học lực trung bình yếu Việc giáo viên hướng dẫn giải tập vô vất vả mà hiệu lại không cao Vì vậy, sau nhiều năm trực tiếp tham gia cơng tác giảng dạy môn sinh học cho học sinh khối 12, rút nhiều kinh nghiệm dạy học sinh phần mạnh dạn đề xuất sáng kiến : ”Phương pháp giải tập cấu trúc ARN trình phiên mã cho học sinh lớp 12 có học lực trung bình yếu” với mong muốn dù học sinh đa phần có học lực trung bình yếu tiếp cận cách làm cách nhanh nhất, dễ hiểu nhất, từ mà tự tin, tích cực học tập để đạt kết qủa cao kỳ thi Mục đích nghiên cứu: Khi lựa chọn đề tài này, trước tiên giúp học sinh củng cố cơng thức tốn học phần tập ADN q trình nhân đơi; kiến thức phần lý thuyết, sau giúp em dù học lực mức trung bình yếu tiếp cận cách nhanh nhất, dễ hiểu cách làm toán liên quan đến cấu trúc ARN q trình phiên mã, từ mà tự tin, tích cực học tập để đạt kết qủa cao kỳ thi Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng để nghiên cứu, xây dựng nên đề tài đặc điểm cấu trúc phân tử ARN trình phiên mã để tạo phân tử ARN từ mạch gốc gen, từ mà suy luận cơng thức tốn học để học sinh làm tập phần tốt Phương pháp nghiên cứu: Khi thực đề tài này, phương pháp mà sử dụng khái quát hóa nội dung lý thuyết học, vận dụng cơng thức tốn học chứng minh để suy luận công thức tổng quát NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN A - CƠ SỞ LÝ LUẬN Khi nói đến ARN, mặt cấu trúc học sinh học từ chương trình sinh học 10, thời điểm đó, mục tiêu em cần đạt xác định ARN thành phần cấu trúc tế bào Nhưng lên lớp 12, em tìm hiểu thêm trình phiên mã( trình tạo ARN), phần phần cấu trúc ARN có nhiều dạng tập, dạng tập thường xuất đề thi tốt nghiệp THPT, thi chuyên nghiệp… sách giáo khoa lại không cung cấp cho học sinh dạng tập cách giải dạng tập ấy, sách tập Sinh học 12 số lượng ít, nên gặp học sinh lung túng cách giải, có em bỏ dở, bng xi khơng làm tập Và để làm dạng tập học sinh cần học kỹ lý thuyết, sau có hướng dẫn giáo viên để suy luận cơng thức tính tốn, song song với việc truyền thụ kiến thức trọng tâm, giáo viên cần hình thành rèn luyện kỹ giải tập cấu trúc ARN trình phiên mã cho học sinh, từ nâng cao chất lượng học tập, đặc biệt kỳ thi ngày chuyển đổi sang hình thức trắc nghiệm khách quan, đề thi tốt nghiệp THPT đề thi để tuyển chọn học sinh vào trường ĐH-CĐ đề chung cho tất đối tượng thí sinh B - THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ Hiện nay, tài liệu hỗ trợ cho việc học dạy mơn sinh có nhiều, sách tham khảo, video, ebook…tôi tham khảo thấy nhiều tài liệu nhà nghiên cứu, nhà giáo, đồng nghiệp giới thiệu dạng tập hướng dẫn để giải tốn cấu trúc ARN q trình phiên mã, nhiều tài liệu phù hợp với đối tượng học sinh có học lực khá, giỏi Còn với học sinh có học lực trung bình yếu khó tiếp cận Với học sinh trung tâm GDNN - GDTX Ngọc Lặc vậy, đa phần em người dân tộc vùng, có đầu vào tuyển sinh thấp, cách suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề đơn giản, mục tiêu phấn đấu khơng cao Vì vây, q trình giảng dạy, để phù hợp với học sinh mình, tơi hướng dẫn em học thật kỹ lý thuyết, sau cho tập liên quan, làm tập, hướng dẫn chi tiết cho em suy luận cơng thức tốn học, từ em vận dụng để giải toán liên quan khác, chí giải nhanh nhiều tốn phần C - GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: PHẦN I: BÀI TẬP VỀ CẤU TRÚC CỦA ARN: Dạng 1: Tính số lượng nuleotit phân tử ARN: Tùy thuộc vào kiện đề ta tính số lượng nucleotit phân tử ARN nhiều cách: Dựa vào số lượng nucleotit loại ARN: * Phân tử ARN cấu tạo từ loại nucleotit, kí hiệu rA, rU, rG, rX Gọi rN tổng số nucleotit ARN Ta có: rN = rA + rU + rG + rX Ví dụ Một phân tử ARN có số nucleotit loại A, U, G, X 500, 900, 400, 100 Hỏi tổng số nucleotit phân tử ARN bao nhiêu? Hướng dẫn: rN = rA + rU + rG + rX = 500 + 900 + 400 + 100 = 1900 (Nucleotit) Dựa vào tổng số nucleotit phân tử ADN: Phân tử ARN chuỗi polinucleotit tổng hợp dựa mạch gốc ADN nên tổng số nucleotit ARN tổng số nucleotit mạch ADN rN = N Ví dụ : Một gen có 1200 nucleotit tổng số nucleotit phân tử ARN từ mạch gốc gen rN = 1200 = 600 (nucleotit) Dựa vào số nucleotit loại mạch đơn ADN : * Phân tử ARN chuỗi polinucleotit tổng hợp dựa mạch gốc ADN theo nguyên tắc bổ sung nên mối quan hệ ARN mạch đơn ADN : rA = Tg = Abs rU = Ag = Tbs rG = Xg = Gbs rX = Gg = Xbs Vậy tổng số nucleotit ARN: rN = Ag + Tg + Gg + Xg = Ag + Abs + Gg + Gbs = … Ví dụ 1: Trong phân tử ADN, mạch có A 150 nucleotit, X 200 nucleotit, mạch có A 300 nucleotit số nucleotit loại X 250 Hỏi phân tử ARN từ mạch ADN có tổng số nucleotit? Hướng dẫn: Theo ra, ta có: A1 = 150 , X1 = 200 A2 = 300 , X2 = 250  Số nucleotit loại ADN : A = T = A1 + A2 = 150 + 300 = 450 (nucleotit) G = X = X1 + X2 = 200 + 250 = 450 (nucleotit)  Tổng số nucleotit ADN: N = 2A +2G = 450 + 2.450 =1800 (Nucleotit)  Tổng số nuclotit ARN: rN = N 1800 = = 900 (Nucleotit) 2 Ví dụ 2: Trong gen, mạch có A 250 nucleotit, T 350 nucleotit, mạch có G 400 nucleotit số nucleotit loại X 500 Phân tử ARN tổng hợp từ mạch ADN có tổng số nucleotit là: A 1500 B 2400 C 1800 Hướng dẫn: Theo ra, ta có: A1 = 150 , T1 = 200 G2 = 300 , X2 = 250  A = T = A1 + T1 = 250 + 350 = 600 (nucleotit) G = X = G2 + X2 = 400 + 500 = 900 (nucleotit)  Tổng số nucleotit ADN: N = 2A +2G = 600 + 2.900 =3000 (nucleotit)  Tổng số nucleotit ARN: rN = D 3000 3000 = 1500 (nucleotit) Vậy chọn phương án A Dựa vào chiều dài ARN: * Vì phân tử ARN từ mạch gốc ADN (gen) nên chiều dài ARN chiều dài ADN hay chiều dài mạch đơn ADN Tổng số nucleotit mạch N Mỗi nucleotit dài 0,34 nm(= 0,34 A0, 1A0 = 10-1 nm = 10-4 µm = 10-7mm) Gọi chiều dài ARN L, : L= N 3,4 = rN 3,4 (A0) Từ công thức ta suy cơng thức tính tổng số nucleotit ARN sau: L rN = 3,4 (nucleotit) Ví dụ Một phân tử ARN có chiêu dài 5100 A ARN có nucleotit? Hướng dẫn : Tổng số nucleotit ARN : L 5100 rN = 3,4 = 3,4 = 1500 (nucleotit) Ví dụ Nếu gen dài 0,816 µm có số nucleotit phân tử ARN tổng hợp từ mạch gốc ADN bao nhiêu? Hướng dẫn: Đổi 0,816 µm = 8160 A0 L 8160 Ta có: rN = 3,4 = 3,4 = 2400 (nucleotit) Dựa vào khối lượng ARN: Mỗi nucleotit nặng 300 đvC [1] Gọi khối lượng ARN M, thì: M = rN.300 (đvC) Từ cơng thức ta suy cơng thức tính số nucleotit gen sau: rN = M (nucleotit) 300 Ví dụ Mạch gốc gen nặng 630000 đvC Hỏi ARN từ mạch có nucleotit? Hướng dẫn: Mạch gốc gen nặng 630000 đvC  Tổng số nucleotit ARN là: rN = N 630000 = = 2100 (nucleotit) 300 Ví dụ Phân tử ADN dài 0,51 µm Tính khối lượng ARN từ ADN đó? Hướng dẫn: Đổi 0,51 µm = 5100 A0 Tổng số nucleotit ARN 5100 rN = 3,4 = 1500 Khối lượng ARN : M = 1500.300 = 450000 đvC Dựa vào số liên kết hóa trị: Trong phân tử ARN nucleotit liên kết với liên kết hóa trị để tạo thành chuỗi polinuclotit Như vậy, số liên kết hóa trị nucleotit rN - Trong thân nucleotit tồn liên kết hóa trị đường ribozo axit phốtphoric, nên tổng số liên kết hóa trị phân tử ARN là: HT = (rN – 1) + rN = 2rN - (liên kết) Từ công thức ta suy cơng thức tính số nucleotit ARN sau: Ơ rN = HT + (nucleotit) Ví dụ: Phân tử ARN chứa 1999 liên kết hóa trị nucleotit Tính tổng số nucleotit ARN đó? Hướng dẫn: Theo ra, ta có số liên kết hóa trị nucleotit 1999, tức là: rN - = 1999  rN = (1999 + 1) = 2000 (nucleotit) Dựa vào số lượng tỉ lệ % loại nucleotit phân tử ARN: * Giả sử đề cho biết số lượng tỉ lệ % rA, ta có: % rA = rA 100% rN  Tổng số nucleotit ARN: rN = rA.100% % rA Tương tự đề cho biết số lượng % loại nucleotit khác phân tử ADN, ta suy được: rN = rT 100% %rT rN = rG.100% %rG rN = rX 100% %rX Ví dụ 1: Giả sử phân tử mARN từ mạch gốc gen quy định màu hoa trắng đậu Hà Lan có số nucleotit loại A 300, chiếm 20 % tổng số nucleotit cuả mARN Hỏi mARN có tổng số nucleotit bao nhiêu? Hướng dẫn: Áp dụng cơng thức, ta có tổng số nucleotit ARN là: rN = rA.100% 300.100% = = 1500 (nucleotit) %rA 20% Ví dụ 2: Mạch đoạn ADN có số nucleotit loại A 400, chiếm 25% tổng số nucleotit mạch Hãy xác định tổng số nucleotit đoạn ARN tổng hợp từ mạch ADN này? Hướng dẫn: Theo nguyên tắc bổ sung, ta có: rU = Agốc = 400 (nucleotit) % rU = %Agốc = 25% Vậy tổng số nucleotit phân tử ARN rN = 400.100% = 1600 (nucleotit) 25% Bài tập vận dụng: Câu 1: Một phân tử mARN nặng 540000 đvC Hỏi mARN có nucleotit? A 2500 B 3000 C 1200 D 1800 Câu 2: Một mARN có số lượng nucleotit 1200 dài A0 : A 5100 B 3400 C 6800 D 4080 Câu 3: Một phân tử ARN có 2399 liên kết hóa trị nucleotit nucleotit a Chiều dài phân tử mARN là: A 4080 A0 B 8160 A0 C 5100 A0 D 10000 A0 b mARN nặng Đv.C A 650000 đv.C B 540000 đv.C C 360000 đv.C D 450000 đv.C Câu 4: Một phân tử mARN dài 0,408µm có nucleotit? A 3000 B 1500 C 2400 D 1200 Câu 5: Một đoạn ADN có số lượng nuclêơtit loại A 189 có số lượng nucleotit loại X 211 Chiều dài phân tử mARN từ mạch gốc đoạn ADN là: A 0,156 µm B 0,136 µm C 0,51µm D 0,414 µm Câu 6: Một gen có %G = 30% tổng số nucleoitit gen, A= 600 nucleotit Khi gen phiên mã lần tạo mARN có tổng số nucleotit ? A 9000 B 750 C 1500 D 2000 Câu 7: Phân tử ADN có 120 chu kỳ xoắn Khối lượng ARN từ ADN là: A 900000 đvC B 120000 đvC C 750000 đvC D 720000 đvC Câu 8: Mạch gen có số nucleotit loại A chiếm 25%, số nucleotit loại T chiếm 15% tổng số nucleotit mạch Gen có số nucleotit loại G 600 Tính tổng số nucleotit phân tử ARN từ mạch gen này? A 1000 nucleotit B 1200 nucleotit C 1400 nucleotit D 1500 nucleotit Câu 9: Một phân tử mARN có chứa 150 Nu loại A 120 Nu loại U, tính chiều dài ARN, biết mARN từ gen chứa 20% số Nu loại X A 1530 A0 B 2080 A0 C 3060 A0 D 5100A0 Câu 10: Một phân tử mARN E.coli có số lượng nucleotit loại U 550, chiếm 28% tổng số nucleotit mARN Số liên kết hóa trị phân tử mARN là? A 4800 B 3079 C 1998 D 2058 Dạng 2: Tính số lượng tỉ lệ % loại nucleotit ARN: Cách xác định: Dựa vào số lượng tỉ lệ % loại nucleotit mạch đơn ADN Theo nguyên tắc bổ sung, ta ln có: rA = Tg = Abs rU = Ag = Tbs rG = Xg = Gbs rX = Gg = Xbs Do đó: % rA = %Tg = %Abs %rU = %Ag = %Tbs %rG = %Xg = %Gbs %rX = %Gg = %Xbs Ví dụ: Trong gen cấu trúc, mạch có A 200 nucleotit, G 600 nucleotit, mạch có A 400 nucleotit số nucleotit loại G 800 Xác định số lượng tỉ lệ % loại nucleotit mARN từ mạch gen trên? Hướng dẫn: Theo ra, ta có: A1 = 200 , G1 = 600 A2 = 400 , G2 = 800  rA = T1 = A2 = 400 (nucleotit) rU = A1 = T2 = 200 (nucleotit) rG = X1 = G2 = 800 (nucleotit) rX = G1 = X2 = 600 (nucleotit)  Tổng số ncleotit mARN là: rN = rA + rU + rG + rX = 400 + 200 + 800 + 600 = 2000 (nucleotit)  Tỉ lệ % loại nucleotit mARN là: 400 100% = 20% ; %rU = 2000 800 %rG = 100% = 40% ; %rX = 2000 %rA = 200 = 10% 2000 600 = 30% 2000 Bài tập vận dụng: Câu 1: Gen B sinh vật nhân thực có số liên kết hidro 3900, có số nucleotit loại G 900 Mạch gen có tỉ lệ nucleotit loại A 30%, tỉ lệ nucleotit loại G 10% tổng số nucleotit mạch Số nucleotit mARN từ mạch gen là: A rA = 450, rU = 150, rG = 150, rX = 750 B rA = 750, rU = 150, rG = 150, rX = 150 C rA = 450, rU = 150, rG = 750, rX = 150 D rA = 150, rU = 450, rG = 750, rX = 150 Câu 2: Trên đoạn mạch khuôn phân tử ADN có số nucleotit sau: A = 60, G = 120, X = 80, T = 30 Số nucleotit loại mARN từ phân tử ADN là: A rA = 60; rU = 30 ; rG = 120 ; rX = 80 B rA = 30; rU = 60 ; rG = 80 ; rX = 120 C rA = 80; rU = 30 ; rG = 120 ; rX = 60 D rA = 120; rU = 80 ; rG = 30 ; rX = 60 Câu 3: Một gen có khối lượng phân tử 72.10 đv.C Hiệu số nucleotit loại G với nucleotit khác gen 380 Mạch gốc gen có T = 120, mạch bổ sung có X = 320 nucleotit a Chiều dài mARN tổng hợn từ gen : A 5100 A0 B 4000A0 C 4080A0 D 3900A0 b Số lượng nucleotit loại mARN phiên từ mạch gốc gen : A rA = 290; rU = 120 ; rG = 470 ; rX = 320 B rA = 290; rU = 320 ; rG = 120 ; rX = 470 C rA = 120; rU = 290 ; rG = 470 ; rX = 320 D rA = 120; rU = 470 ; rG = 320 ; rX = 290 Câu 4: Một phân tử mARN có tổng số liên kết hóa trị nucleotit nucleotit 2399 Chiều dài mARN : A 3600 A0 B 4080 A0 C 5100 A0 D 6120 A0 10 Câu 5: Một gen có 150 chu kỳ xoắn Hiệu số T – G = 300 nucleotit Số lượng nucleotit loại T mạch 400, số lượng nucleotit loại G mạch 600 Số nucleotit loại phân tử mARN tổng hợp từ mạch gen ? A rA = 500; rU = 400 ; rG = 600 ; rX = B rA = 400; rU = 500 ; rG = ; rX = 600 C rA = 400; rU = 500 ; rG = 600 ; rX = D rA = 500; rU = 400 ; rG = ; rX = 600 PHẦN II: HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP VỀ QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ: Dạng : Xác định số phân tử ARN tạo sau phiên mã: Quá trình phiên mã diễn mạch khuôn gen theo nguyên tắc bổ sung, nên ta có : Số ARN tạo = Số lần phiên mã Gọi k số lần phiên mã số ARN tạo k phân tử Lưu ý : k phân tử ARN tạo hồn tồn giống có nucleotit bổ sung với nucleotit mạch gốc gen Ví dụ : Gen B mã lần hỏi có phân tử mARN tạo thành ? Hướng dẫn : Số ARN tạo = Số lần phiên mã = (phân tử) Dạng : Xác định số lượng nucleotit môi trường cung cấp cho trình phiên mã : Cách xác định: Muốn xác định số lượng nucleotit môi trường cung cấp cho trình phiên mã, ta tiến hành qua bước : + Bước 1: Xác định tổng số nucleotit số lượng nucleotit loại phân tử mARN ban đầu + Bước : Xác định số lần phiên mã (xác định k) + Bước : Áp dụng công thức : rNmt = rN.k rAmt = rA.k rUmt = rU.k rGmt = rG.k rXmt = rX.k Ví dụ Một gen có 3000 nuclêơtit mã lần liên tiếp phải sử dụng tất nuclêôtit tự môi trường nội bào? A 4500 B 9000 C 8000 D 2400 nuclêôtit Hướng dẫn: 11 Số nucleotit mARN tạo gen mã là: rN = N 3000 = = 1500 (nucleotit) 2  Số nucleotit môi trường cung cấp cho gen mã lần là: rNmt = rN.k = 1500 = 4500 (nucleotit) Vậy chọn phương án A Ví dụ Một gen có 3120 liên kết hiđrơ có 480 Adenin Gen mã lần liên tiếp Số nuclêôtit tự môi trường nội bào cung cấp cho tất trình mã gen A 9800 B 9000 C 7000 D 6000 Hướng dẫn: Quá trình mã gen tạo ARN Theo ta có: 2A + 3G = 3120, A = 480  G = 720 - Tổng số nucleotit gen : N = 2A + 2G = 2.480 + 2.720 = 2400 - Tổng số nucleotit mARN : rN = N 2400 = = 1200 2 - Tổng số nucleotit môi trường cung cấp cho gen nhân đôi lần là: rNmt = rN.5 = 1200 = 6000(Nucleotit) Vậy chọn phương án D Bài tập vận dụng : Câu : Trên mạch gen sinh vật nhân sơ có 150 ađênin 120 timin, mạch có X = 200 G = 350 nucleotit Khi gen tham gia vào số đợt phiên mã lấy môi trường nội bào 450 nucleotit loại A a Tính số lần phiên mã gen ? A B C D b Số nucleotit loại mà mơi trường cung cấp cho q trình phiên mã : A rAmt= 450 B rUmt = 360 C rGmt = 1050 D Xmt = 600 Câu 2: Trên đoạn mạch khn phân tử ADN có số nucleotit loại sau: A = 60, G = 120, X = 80, T = 30 Sau lần phiên mã đòi hỏi mơi trường nội bào cung cấp số nucleotit loại bao nhiêu? A rA = 300; rU = 150 ; rG = 600 ; rX = 400 B rA = 150; rU = 300 ; rG = 400 ; rX = 600 C rA = 150; rU = 300 ; rG = 600 ; rX = 400 D rA = 300; rU = 150 ; rG = 400 ; rX = 600 Câu 3: Một phân tử mARN có tỉ lệ loại nucleotit A : U : G : X : : : Nếu rA =150 nuclotit số loại nucleotit loại gen tổng hợp nên mARN ? A A = T = 500 ; G = X = 600 B A = T = 450 ; G = X = 1050 C A = T = 1050 ; G = X = 450 12 D A = T = 600 ; G = X = 500 Câu : Một gen có G = 30% A = 600 nucleotit Khi mã môi trường cung cấp 150 nucleotit loại A 500 nucleotit loại G Tính số nucleotit loại mARN từ gen A rA = 300; rU = 150 ; rG = 600 ; rX = 400 B rA = 150; rU = 300 ; rG = 400 ; rX = 600 C rA = 150; rU = 300 ; rG = 600 ; rX = 400 D rA = 300; rU = 150 ; rG = 400 ; rX = 600 Câu : Một gen có tổng liên kết hidro 3450 Trong gen hiệu số nucleotit A với loại nuclotit không bổ sung với 600 Khi gen phiên mã lần lấy môi trường nội bào 300 nucleotit loại G, 600 nucleotit loại A Tính số lượng nucleotit loại mARN tạo từ gen ? A rU = 150 ; rX = 450 B rU = 300 ; rX = 600 C rU = 450 ; rX = 150 D rU = 600 ; rX = 300 D - HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN Sau giới thiệu dạng tập ARN trình phiên mã cho học sinh khối 12 Trung tâm GDTX Ngọc Lặc phương pháp giải dạng tập ấy, thấy việc học tập học sinh có tiến bộ, giao tập, kiểm tra phần em có suy nghĩ, đặt phép tính để làm bài, nhiều em giải dạng tập bản, khơng tượng chán nản, bở dở tập Kết kiểm tra 45’ lớp sau: - Lớp dạy phương pháp khác: Lớp Sĩ số 12A1 31 Điểm từ đến 10 Điểm từ đến Điểm từ đến 19 Điểm 10 Điểm từ đến 22 Điểm 5 - Lớp dạy phương pháp giới thiệu trên: Lớp Sĩ số 12A2 35 Điểm từ đến 10 Điểm từ đến Từ bảng đánh giá kết ta thấy rõ hiệu lớp sử dụng phương pháp được trình bày tỉ lệ điểm giảm nhiều, tỉ lệ điểm khá, giỏi tăng đáng kể 13 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Qua ví dụ tập nêu viết từ kinh nghiệm thực tiễn qua nhiều năm giảng dạy môn sinh học khối 12, thấy việc vận dụng lý thuyết cấu trúc ARN trình phiên mã, việc áp dụng cơng thức tốn học phần tập ADN để suy luận cơng thức tốn học phần cấu trúc ARN rình phiên mã giảng dạy giúp học sinh hiểu sâu sắc lý thuyết, đồng thời hiểu chất cơng thức tốn học em nhớ lâu chắn công thức tốn học đó, có làm tập tùy thuộc vào kiện đề em biết vận dụng cách linh hoạt cơng thức để giải tập cách nhanh chóng dễ dàng Bản thân giáo viên miền núi, lực có hạn, đối tượng học sinh mà giảng dạy chủ yếu học sinh có học lực trung bình yếu nên cố gắng song nội dung mà đưa đề tài chưa bao quát hết tất loại dạng tập Các ví dụ đưa chưa thực điển hình lợi ích thiết thực phương pháp công tác giảng dạy học tập nên mạnh dạn viết, giới thiệu với thầy cô học sinh Rất mong nhận sự đóng góp ý kiến bổ sung, phê bình thầy đồng môn em học sinh cho đề tài để thực góp phần giúp học sinh học tập ngày tốt Trong trình thực đề tài tơi nhận nhận xét, góp ý giúp đỡ thầy cô đồng môn Tôi xin chân thành cảm ơn XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 15 tháng năm 2018 Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác 14 Nguyễn Hương Trà 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sinh học 10- Chuẩn ( Nguyễn Thành Đạt(Tổng chủ biên),Phạm Văn Lập(Chủ biên) - Nhà xuất Giáo dục - Hà Nội năm 2008) Sinh học 12- Chuẩn ( Nguyễn Thành Đạt(Tổng chủ biên),Phạm Văn Lập(Chủ biên) - Nhà xuất Giáo dục - Hà Nội năm 2008) Bài tập Sinh học 12 ( Đặng Hữu Lanh (chủ biên), Trần Ngọc Danh, Mai Sỹ Tuấn – Nhà xuất Giáo dục năm 2008 ) Tuyển tập sinh học 1000 câu hỏi tập (Lê Đình Trung, Trịnh Nguyên Giao - Nhà xuất Hà Nội năm 2006) 16 ... môn sinh học cho học sinh khối 12, rút nhiều kinh nghiệm dạy học sinh phần mạnh dạn đề xuất sáng kiến : Phương pháp giải tập cấu trúc ARN trình phiên mã cho học sinh lớp 12 có học lực trung bình. .. cấp cho học sinh dạng tập cách giải dạng tập ấy, sách tập Sinh học 12 số lượng ít, nên gặp học sinh lung túng cách giải, có em bỏ dở, buông xuôi không làm tập Và để làm dạng tập học sinh cần học. .. tốn cấu trúc ARN q trình phiên mã, nhiều tài liệu phù hợp với đối tượng học sinh có học lực khá, giỏi Còn với học sinh có học lực trung bình yếu khó tiếp cận Với học sinh trung tâm GDNN - GDTX

Ngày đăng: 18/11/2019, 13:33

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan