skkn phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ thpt hồng bàng

26 584 0
skkn phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ thpt hồng bàng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Đơn vị: Trường THPT HồngBàng Mã số: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ Người thực hiện: PHAN THỊ THÀNH Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học bộ môn: Hóa Học  - Lĩnh vực khác:  Có đính kèm:  Mô hình  Phần mềm  Phim ảnh  Hiện vật khác PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1. Họ và tên: PHAN THỊ THÀNH 2. Ngày tháng năm sinh: 16-11-1981 3. Nam, nữ: Nữ 4. Địa chỉ: Tổ 2 – khu 8- Thị Trấn Gia Ray - Xuân Lộc – Đồng Nai 5. Điện thoại: 0936.115.169 6. Fax: E-mail: haothanh2011@gmail.com 7. Chức vụ: Giáo viên 8. Đơn vị công tác: Trường THPT Hồng Bàng II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Đại học - Năm nhận bằng: 2004 - Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Hóa III.KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy - Số năm có kinh nghiệm: 10 - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây: * Vận dụng phương pháp bảo toàn electron để giải nhanh một số dạng toán Hóa Học * phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Hóa Hữu Cơ GV: PHAN THỊ THÀNH - 2 - PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ TÊN ĐỀ TÀI : “ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ ” I- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Căn cứ vào tình hình học sinh còn yếu kém trong giải bài tập trắc nghiệm. Xuất phát từ tình hình thực tế học sinh lớp 12 của trường sở tại: Kiến thức cơ bản chưa chắc chắn, tư duy hạn chế . Do thay đổi phương pháp kiểm tra đánh giá từ năm học trước, môn hoá học 100% câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Để giúp học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản và hoàn thành tốt được các bài tập theo phương pháp trắc nghiệm khách quan. Người giáo viên muốn giảng dạy, hướng dẫn học sinh giải bài tập loại này có hiệu quả cao thì bản thân phải nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản của chương trình, hệ thống từng loại bài. Nắm vững cơ sở lý thuyết, đặc điểm và cách giải cho từng loại bài. Từ đó mới lựa chọn phương pháp giải thích hợp cho từng loại bài và tích cực hoá được các hoạt động của học sinh. Đây là loại bài tập phổ biến trong chương trình học phổ thông và chương trình thi đại học .Loại bài tập trắc nghiệm là bài tập nâng cao mức độ tư duy, khả năng phân tích phán đoán, khái quát của học sinh và đồng thời rèn kĩ năng, kỹ xảo cho học sinh. Qua những năm giảng dạy tôi nhận thấy rằng, khả năng giải toán Hóa học của các em học sinh còn hạn chế, đặc biệt là giải toán Hóa học Hữu cơ vì những phản ứng trong hoá học hữu cơ thường xảy ra không theo một hướng nhất định và không hoàn toàn. Vì thế, việc lựa chọn phương pháp thích hợp để giải bài tập lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Mỗi bài tập có thể có nhiều phương pháp giải khác nhau. Nếu biết lựa chọn phương pháp hợp lý, sẽ giúp học sinh nắm vững hơn bản chất của các hiện tượng hoá học và giải quyết vấn đề nhanh hơn lựa chọn được đáp số đúng nhanh trong bài thi TNKQ. Xuất phát từ suy nghĩ muốn giúp học sinh không gặp phải khó khăn và nhanh chóng tìm được đáp án đúng tiết kiệm thời gian khi làm bài trắc nghiệm hóa hữu cơ . Chính vì vậy tôi chọn đề tài: “PHƯƠNG PHÁP GIẢI TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ”. II. THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI 1. Thuận lợi - Được sự giúp đỡ, quan tâm của ban giám hiệu và đồng nghiệp nhà trường. GV: PHAN THỊ THÀNH - 3 - PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ - Khi áp dụng một số dạng trong quá trình giải bài tập, học sinh học tập khá tích cực, chủ động, đa số các em nắm được kiến thức cơ bản và tự tìm kiếm kiến thức thêm dựa vào sự hướng dẫn của giáo viên. 2. Khó khăn : Trường THPT Hồng Bàng thuộc diện vùng miền núi của tỉnh Đồng Nai, là một trường tư thục nên đầu vào học sinh còn hạn chế, số lượng học sinh yếu và không đồng đều nên việc dạy và học của giáo viên và học sinh còn khó khăn trong việc triển khai đề tài này. III. NỘI DUNG ĐỀ TÀI : 1. Cơ sở lý luận : Để làm được các bài tập trắc nghiệm hóa học, học sinh cần phát huy khả năng tư duy, chủ động nắm bắt kiến thức cơ bản, tự tìm hiểu và phát hiện những kiến thức mới có liên quan là điều rất quan trọng đối với học sinh. Mỗi bài tập trắc nghiệm có nhiều cách giải nhưng thời gian truyền tải kiến thức của giáo viên và khả năng tư duy của học sinh còn hạn chế , các em ít tự tìm hiểu và tổng hợp kiến thức, không phân dạng và lựa chọn phương pháp thích hợp. Do đó đòi hỏi giáo viên phải biết tổng hợp phân loại các dạng toán hữu cơ thường gặp … . Từ đó hướng dẫn học sinh rèn luyện các phương pháp suy nghĩ đúng đắn, biết đúc kết kinh nghiệm. Từ đó các em học tốt hơn, nắm vững và vận dụng giải được tất cả các dạng bài tập này. 2. Một số biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài - Cơ sở lý thuyết - Phân dạng bài toán - Các phương pháp giải, 1 số ví dụ minh chứng 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 3.1 Phương pháp dựa vào sản phẩm cháy khi đốt cháy hợp chất hiđrocacbon: -Nếu chất hữu cơ có nhóm C n H 2n+2 thì sản phẩm ⇔ n H2O >n CO2 -Nếu chất hữu cơ có nhóm C n H 2n thì sản phẩm ⇔ n H2O = n CO2 -Nếu chất hữu cơ có nhóm C n H 2n+2-2k ( Với k ≥ 1 là số liên kết π hay số vòng no) thì ⇔ n H2O <n CO2 3.1.1 Khi đốt cháy hidrocacbon: - Tạo ra CO 2 vầ H 2 O. -Tổng khối lượng C và H trong CO 2 và H 2 O phải bằng khối lượng của hidrocacbon. Thí dụ: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CH 4 , C 3 H 6 và C 4 H 10 thu được 17,6g CO 2 và 10,8g H 2 O. m có giá trị là: GV: PHAN THỊ THÀNH - 4 - PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ A) 2g B) 4g C) 6g D) 8g. Suy luận: m hỗn hợp = m C + m H = 17 10,8 12 2 6 44 18 gam× + × B . 3.1.2Khi đốt cháy ankan : - nCO 2 > nH 2 O - n ankin (cháy) = nH 2 O – nCO 2 C n H 2n+2 + 2 3 1 2 n O + → nCO 2 + (n + 1) H 2 O Thí dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45g H 2 O. Cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) 2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là: A. 37,5g B. 52,5g C. 15g D. 42,5g Đáp án: A Suy luận: n ankan = nCO 2 - nCO 2 → nCO 2 = nH 2 O - n ankan nCO 2 = 9,45 18 = 0,15 = 0,375 mol CO 2 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 ↓ + H 2 O nCaCO 3 = CO 2 = 0,375 mol mCaCO 3 = 0,375.100 = 37,5g Thí dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 11,2 lít CO 2 (đktc) và 12,6g H 2 O. Hai hidrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào? A. Ankan B. Anken C. Ankin D. Aren Suy luận: nH 2 O = 12,6 18 = 0.7 > 0,5. Vậy đó là ankan Thí dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon liêm tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 22,4 lít CO 2 (đktc) và 25,2g H 2 O. Hai hidrocacbon đó là: A. C 2 H 6 và C 3 H 8 B. C 3 H 8 và C 4 H 10 C. C 4 H 10 và C5H 12 D. C 5 H 12 và C 6 H 14 Suy luận: nH 2 O = 25,2 18 = 1,4 mol ; nCO 2 = 1mol nH 2 O > nCO 2 ⇒ 2 chất thuộc dãy ankan. Gọi n là số nguyên tử C trung bình: GV: PHAN THỊ THÀNH - 5 - PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ 2 2n n C H + + 3 1 2 n + O 2 → n CO 2 + ( ) 1n + H 2 O Ta có: 1 1 1,4 n n = + → n = 2,5 → Thí dụ 4: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. Cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng P 2 O 5 dư và bình 2 đựng KOH rắn, dư thấy bình 1 tăng 4,14g, bình 2 tăng 6,16g. Số mol ankan có trong hỗn hợp là: A. 0,06 B. 0,09 C. 0,03 D. 0,045 Suy luận: nH 2 O = 4,14 18 = 0,23 ; nCO 2 = 6,16 44 = 0,14 n ankan = nH 2 O – nCO 2 = 0,23 – 0,14 = 0,09 mol Thí dụ 5: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm CH 4 , C 4 H 10 và C 2 H 4 thu được 0,14 mol CO 2 và 0,23 mol H 2 O. Số mol ankan và anken có trong hỗn hợp lần lượt là: A. 0,09 và 0,01 B. 0,01 và 0,09 C. 0,08 và 0,02 D. 0,02 và 0,08 Suy luận: n ankan = 0,23 – 0,14 = 0,09 ; n anken = 0,1 – 0,09 mol 3.1.3 - Dựa vào phản ứng cháy của anken mạch hở : cho nCO 2 = nH 2 O Thí dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon mạch hở trong cùng dãy đồng đẳng thu được 11,2 lít CO 2 (đktc) và 9g H 2 O. Hai hidrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào? A. Ankan B. Anken C. Ankin D, Aren Suy luận: nCO 2 = 11,2 0,5 22,4 = mol ; nH2O = 9 0,5 18 = ⇒ nH 2 O = nCO 2 Vậy 2 hidrocacbon thuộc dãy anken. Thí dụ 2: Một hỗm hợp khí gồm 1 ankan và 1 anken có cùng số nguyên tử C trong phân tử và có cùng số mol. Lấy m gam hỗn hợp này thì làm mất màu vừa đủ 80g dung dịch 20% Br 2 trong dung môi CCl 4 . Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp đó thu được 0,6 mol CO 2 . Ankan và anken đó có công thức phân tử là: GV: PHAN THỊ THÀNH - 6 - C 2 H 6 C 3 H 8 PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ A. C 2 H 6 , C 2 H 4 B. C 3 H 8 , C 3 H 6 C. C 4 H 10 , C 4 H 8 D. C 5 H 12 , C 5 H 10 Suy luận: n anken = nBr 2 = 80.20 100.160 = 0,1 mol C n H 2n + 3 2 n O 2 → n CO 2 + n H 2 O 0,1 0,1n Ta có: 0,1n = 0,6 2 = 0,3 ⇒ n = 3 ⇒ C 3 H 6  B 3.1.4 Đốt cháy ankin: - nCO 2 > nH 2 O - n ankin (cháy) = nCO 2 – nH 2 O Thí dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) một ankin thể khí thu được CO 2 và H 2 O có tổng khối lượng 25,2g. Nếu cho sản phẩm cháy đi qua dd Ca(OH) 2 dư thu được 45g kết tủa. a. V có giá trị là: A. 6,72 lít B. 2,24 lít C. 4,48 lít B. 3,36 lít Suy luận: nCO 2 = nCaCO 3 = 45 100 = 14 2 49,6 3,4.n n+ = → = 0,45 mol nH 2 O = 25,2 0,45.44 18 − = 0,3 mol n ankin = nCO 2 – nH 2 O = 0,45 – 0,3 = 0,15 mol V ankin = 0,15.22,4 = 3,36 lít b. Công thức phân tử của ankin là: A. C 2 H 2 B. C 3 H 4 C. C 4 H 6 D. C 5 H 8 nCO 2 = 3n ankin . Vậy ankin có 3 nguyên tử C 3 H 4 Thí dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) 1 ankin thu được 10,8g H 2 O. Nếu cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong thì khối lượng bình tăng 50,4g. V có giá trị là: A. 3,36 lít B. 2,24 lít C. 6,72 lít D. 4,48 lít Suy luận: Nước vôi trong hấp thu cả CO 2 và H 2 O mCO 2 + mH 2 O = 50,4g ; mCO 2 = 50,4 – 10,8 = 39,6g GV: PHAN THỊ THÀNH - 7 - PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ nCO 2 = 39,6 44 = 0,9 mol n ankin = nCO 2 – nH 2 O = 10,8 0,9 4418 − = 0,3 mol 3.1.5- Đốt cháy hỗn hợp các hidrocacbon không no được bao nhiêu mol CO 2 thì sau đó hidro hóa hoàn toàn rồi đốt cháy hỗn hợp các hidrocacbon no đó sẽ thu được bấy nhiêu mol CO 2 . Đó là do khi hidro hóa thì số nguyên tử C không thay đổi và số mol hidrocacbon no thu được luôn bằng số mol hidrocacbon không no. Thí dụ: Chia hỗn hợp gồm C 3 H 6 , C 2 H 4 , C 2 H 2 , thành 2 phần đều nhau: - Đốt cháy phần 1 thu được 2,24 lít CO 2 (đktc). - Hidro hóa phần 2 rồi đốt cháy hết sản phẩm thì thể tích CO 2 thu được là: A. 2,24 lít B. 1,12 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít 3.1.6- Sau khi hidro hóa hoàn toàn hidrocacbon không no rồi đốt cháy thì thu được số mol H 2 O nhiều hơn so với khi đốt lúc chưa hidro hóa. Số mol H 2 O trội hơn chính bằng số mol H 2 đã tham gia phản ứng hidro hóa. Thí dụ: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ankin thu được 0,2 mol H 2 O. Nếu hidro hóa hoá toàn 0,1 mol ankin này rồi đốt cháy thì số mol H 2 O thu được là: A. 0,3 B. 0,4 C. 0,5 D. 0,6 Suy luận: Ankin cộng hợp với H 2 theo tỉ lệ mol 1:2. Khi cộng hợp có 0,2 mol H 2 phản ứng nên số mol H 2 O thu được thêm cũng là 0,2 mol , do đó số mol H 2 O thu được là 0,4 mol 3.1.7 Suy luận số mol sản phẩm khi oxi hóa hoàn toàn 1 số hợp chất hữu cơ Thí dụ: Công thức tổng quát của hiđrocacbon A có dạng (C n H 2n+1 ) m . A thuộc dãy đồng đẳng nào? A) Ankan B) Anken C) Ankin D) Aren Suy luận: C n H 2n+1 là gốc hidrocacbon hóa trị I. Vậy phân tử chỉ có thể do 2 gốc hydrocacbon hóa trị I liên kết với nhau, vậy m = 2 và A thuộc dãy ankan: C 2n H 2n+4 . 3.1.8 Dựa vào phản ứng cộng của anken với Br 2 có tỉ lệ mol 1: 1. Thí dụ: Cho hỗn hợp 2 anken đi qua bình đựng nước Br 2 thấy làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8g Br 2 . Tổng số mol 2 anken là: A. 0,1 B. 0,05 C. 0,025 D. 0,005 Suy luận: n anken = nBr 2 = 8 160 = 0,05 mol 3.2. Đốt 2 chất hữu cơ, phân tử có cùng số nguyên tử C, được cùng số mol CO 2 thì 2 chất hữu cơ mang đốt cháy cùng số mol. GV: PHAN THỊ THÀNH - 8 - PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ Thí dụ: Đốt cháy a gam C 2 H 5 OH được 0,2 mol CO 2 . Đốt cháy 6g C 2 H 5 COOH được 0,2 mol CO 2 . Cho a gam C 2 H 5 OH tác dụng với 6g CH 3 COOH (có H 2 SO 4đ xt, t 0 Giả sử H = 100%) được c gam este. C có giá trị là: A. 4,4g B. 8,8g 13,2g D. 17,6g Suy luận: 2 5 3 2 1 2 C H OH CH COOH CO n n n = = = = 0,1 mol. 3 2 5 0,1 0,1.88 8,8 CH COOC H este n mol m c g = → = = = 3.3.Dựa trên phản ứng đốt cháy anđehit no, đơn chức Cho số mol CO 2 = số mol H 2 O. Anđehit 2 ,H xt+ → rượu 0 2 ,O t+ → cũng cho số mol CO 2 bằng số mol CO 2 khi đốt anđehit còn số mol H 2 O của rượu thì nhiều hơn. Số mol H 2 O trội hơn bằng số mol H 2 đã cộng vào anddeehit. Thí dụ: Đốt cháy hỗn hợp 2 anđehit no, đơn chức thu được 0,4 mol CO 2 . Hidro hóa hoàn toàn 2 anđehit này cần 0,2 mol H 2 thu được hỗn hợp 2 rượu no, dơn chức. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu thì số mol H 2 O thu được là: A. 0,4 mol B. 0,6mol C. 0,8 mol D. 0,3 mol Suy luận: Đốt cháy hỗn hợp 2 anđehit được 0,4 mol CO 2 thì cũng được 0,4 mol H 2 O. Hidro hóa anđehit đã nhận thêm 0,2 mol H 2 thì số mol của rượu trội hơn của anđehit là 0,2 mol. Vậy số mol H 2 O tạo ra khi đốt cháy rượu là 0,4 + 0,2 = 0,6 mol. 3.4 . Dựa trên phản ứng tách nước : - Rượu no đơn chức thành anken → anken n = n rượu và sô nguyên tử C không thay đổi. Vì vậy đốt rượu và đốt anken tương ứng cho số mol CO 2 như nhau. Thí dụ: Chia a gam ancol etylic thành 2 phần đều nhau. Phần 1: mang đốt cháy hoàn toàn → 2,24 lít CO 2 (đktc) Phần 2: mang tách nước hoàn toàn thành etylen, Đốt cháy hoàn toàn lượng etylen → m gam H 2 O. m có giá trị là: A. 1,6g B. 1,8g C. 1,4g D. 1,5g Suy luận: Đốt cháy được 0,1 mol CO 2 thì đốt cháy tương ứng cũng được 0,1 mol CO 2 . Nhưng đốt anken cho mol CO 2 bằng mol H 2 O. Vậy m = 0,1.18 = 1,8. 3.5. Dựa vào công thức tính số ete tao ra từ hỗn hợp rượu hoặc dựa vào ĐLBTKL (định luật bảo toàn khối lượng). Thí dụ 1: Đun hỗn hợp 5 rượu no đơn chức với H 2 SO 4đ , 140 0 C thì số ete thu được là: GV: PHAN THỊ THÀNH - 9 - PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ A. 10 B. 12 C. 15 D. 17 Suy luận: Áp dụng công thức : ( 1) 2 x x + ete → thu được 15 ete. Thí dụ 2: Đun 132,8 hỗn hợp gồm 3 rượu đơn chức với H 2 SO 4 đặc, 140 0 C → hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là 111,2g. Số mol ete là: A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,4 mol Suy luận: Đun hỗn hợp 3 rượu tạo ra 6 ete. Theo ĐLBTKL: m rượu = m ete + 2 H O m → 2 H O m = 132,8 – 111,2 = 21,6g Do 2 21,6 1,2 18 ete H O n n mol = = = ⇒ ∑ ∑ n mỗi ete = 1,2 0,2 6 mol= . 3.6. Dựa và phản ứng tráng gương: -TH1: cho tỉ lệ n HCHO : n Ag = 1 : 4 -TH 2 : n R-CHO : n Ag = 1 : 2 Thí dụ: Cho hỗn hợp HCHO và H 2 đi qua ống đựng bột nung nóng. Dẫn toàn bộ hỗn hợp thu đượu sau phản ứng vào bình nước lạnh để ngưng tụ hơi chất lỏng và hoa tan các chất có thể tan được , thấy khối lượng bình tăng 11,8g. Lấy dd trong bình cho tác dụng với dd AgNO 3 /NH 3 thu được 21,6g Ag. Khối lượng CH 3 OH tạo ra trong phản ứng hợp H 2 của HCHO là: A. 8,3g B. 9,3g C. 10,3g D. 1,03g Suy luận: H-CHO + H 2 0 Ni t → CH 3 OH ( 3 CH OH HCHO m m+ ) chưa phản ứng là 11,8g. HCHO + 2Ag 2 O 3 NH → CO 2 + H 2 O + 4 Ag ↓ 1 1 21,6 0,05 4 4 108 HCHO Ag n n mol= = × = . M HCHO = 0,05.30 = 1,5g ; 3 11,8 1,5 10,3 CH OH m g= − = Thí dụ 2: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCOOH và 0,2 mol HCHO tác dụng hết với dd AgNO 3 /NH 3 thì khối lượng Ag thu được là: A. 108g B. 10,8g C. 216g D. 21,6g Suy luận: 0,1 mol HCOOH → 0,2 mol Ag 0,2 mol HCHO → 0,8 mol Ag → Đáp án A. GV: PHAN THỊ THÀNH - 10 - [...]... kinh nghiệm: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ Họ và tên tác giả: Phan Thị Thành Chức vụ: Giáo viên Đơn vị: Trường THPT Hồng Bàng Lĩnh vực: - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học bộ môn:  - Phương pháp giáo dục  - Lĩnh vực khác:  Sáng kiến kinh nghiệm đã được triển khai áp dụng: Tại đơn vị  1 Có giải pháp hoàn toàn mới - Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã... - 23 - PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Sách giáo khoa Hóa Học 10 – NXB giáo dục 2.Sách giáo khoa Hóa học 11 – NXB giáo dục 3.Sách giáo khoa Hóa học 12 – NXB giáo dục 4.Sách giáo viên Hóa Học 12 – NXB giáo dục 5.Sách phương pháp giải toán hóa học hữu cơ - NXB ĐHQG Hà Nội 6.Sách hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh đại học - NXB ĐHQG TPHCM 7.Hướng dẫn giải nhanh Hóa Học-... An- Nhà xuất bản trẻ 8 .Giải nhanh trắc nghiệm khách quan Hóa Học- Nguyễn Đình Độ & Nguyễn Ngô Hòa- NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội GV: PHAN THỊ THÀNH - 24 - PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ SỞ GD & ĐT ĐỒNG NAI Đơn vị THPT Hồng Bàng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Xuân Lộc, ngày 09 tháng 03 năm 2014 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2013-2014... 2 GV: PHAN THỊ THÀNH 2 2 - 22 - PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ ⇒ 3 2 n amin = n H O − n CO = 0, 205 − 0,1 = 0,105 ⇒ n amin = 0, 07 mol ⇒ m 2 2 < n CO 2 n amin = 0,1 0, 07 = 1, 43 PHẦN III : HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Học sinh rất ngại học hóa hữu cơ hơn hóa vô cơ Các em lười học lí thuyết, ít khả năng tự tổng hợp kiến thức ,không biết phân dạng bài ,tự luyện tập ít nên học sinh không làm được... làm được vì không có cách nhìn và phân loại cụ thể các dạng bài tập thường gặp Tuy nhiên, nếu phân chia các dạng bài tập như trên, học sinh dễ dàng giải được các bài tập và không còn cảm thấy khó khăn khi giải bài tập, đặc biệt là các bài tập trong các đề đại học và cao đẳng Giúp học sinh trung bình củng cố các kiến thức cơ bản một cách có cơ sở khoa học.Nâng cao tư duy của học sinh khá, giỏi Giúp đồng... C4H9OH B C2H5OH, C3H7OH D C4H9OH, C5H11OH 3.11 .Phương pháp tăng giảm V : Vd : Dẫn 4,48 lít(đkc) hỗn hợp hiđrocacbon thuộc đồng đẳng anken và khí H2 qua bình đựng Ni xúc tác ; nung nóng sau phản ứng thể tích còn 2,24 lít (đkc) một hiđrocác bon duy nhất Tính % V H2 trong hỗn hợp GV: PHAN THỊ THÀNH - 16 - PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ Giải : to → CnH2n + H2  CnH2n+2 2, 24 Vgiảm =... được 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 17,1 gam nước Mặt khác, thực hiện phản ứng este hóa m gam X với 15,6 gam axit axetic, thu được a gam este Biết hiệu suất phản ứng este hóa của hai ancol đều bằng 60% Giá trị của a là A 15,48 GV: PHAN THỊ THÀNH B 25,79 C 24,80 D 14,88 - 18 - PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ ( Tuyển sinh cao đẳng khối A , B năm 2012) Gợi ý :số mol CO2 = 0,7 mol; số mol...PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ Thí dụ 3: Chất hữu cơ X thành phần gồm C, H, O trong đó %O: 53,3 khối lượng Khi thực hiện phản ứng trang gương, từ 1 mol X → 4 mol Ag CTPT X là: A HCHO B (CHO)2 C CH2(CHO)2 D C2H4(CHO)2 3.7 Dựa vào phương pháp tăng giảm khối lượng: Nguyên tắc: Dựa vào sự tăng... (14 n + 32) x = 7,6 n = 4  0,1.2 + n.x = 0,3  x = 0, 05 ⇔ (loại)   46.0,1 + (14n + 32) x = 7, 6 n = 2 GV: PHAN THỊ THÀNH - 13 - PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ C4H8O2 + 0,05 CH3OH € C5H10O2 + H2 O 80%.0,05 ⇒ m = 80%.0,05.102 = 4,08 gam 0,1 3.9 Phương pháp nhóm nguyên tử trung bình: Nhóm ở đây có thể là số nhóm -OH, -NH2, NO2 Thí dụ 1: Nitro hóa benzen thu được 14,1g... có: mT = mS - Sử dụng bảo toàn nguyên tố trong phản ứng cháy: GV: PHAN THỊ THÀNH - 20 - PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ Khi đốt cháy 1 hợp chất A (C, H) thì nO ( CO2 ) + nO ( H 2O ) = nO ( O2 pu ) → mO ( CO2 ) + mO ( H 2O ) = mO ( O2 pu ) Giả sử khi đốt cháy hợp chất hữu cơ A (C, H, O) A + O2 → CO2 + H2O Ta có: mA + mO2 = mCO2 + mH 2O Với mA = mC + mH + mO Thí dụ . Học * phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Hóa Hữu Cơ GV: PHAN THỊ THÀNH - 2 - PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ TÊN ĐỀ TÀI : “ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ ” I-. Trường THPT HồngBàng Mã số: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ Người thực hiện: PHAN THỊ THÀNH Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy. kiệm thời gian khi làm bài trắc nghiệm hóa hữu cơ . Chính vì vậy tôi chọn đề tài: “PHƯƠNG PHÁP GIẢI TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ”. II. THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI 1.

Ngày đăng: 28/02/2015, 07:30

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan