0

Xử lý ảnh số cho blog violet

7 297 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 10:11

* Phần : Xử ảnh số trên Blog 1. http://blingee.com: Chỉ với thao tác nhấp chuột là các Blogger đã có những tác phẩm ảnh số cực kỳ COOL & ấn tượng với Blingee.com - Truy cập vào trang chủ http://blingee.com. - Nhấp chọn nút công cụ Make a Blingee now, xem hình 5.1. Hình 5.1 - Nhấp nút Browse chỉ đường dẫn tới file ảnh lưu trên máy tính. - Nhấp Make a Blingee để bắt đầu Upload ảnh lên máy chủ dịch vụ, xem hình 5.2. 1 Hình 5.2 - Nhấp chọn dòng Continue to the Next để qua bước kế. - Lần lượt tiến hành các thao tác: xử - lựa chọn hiệu ứng cho ảnh số (Blingee hỗ trợ hàng trăm hiệu ứng đặc sắc cho ảnh trong 15 thẻ thư viện mẫu có sẵn) bằng phương pháp nhấp chọn kết hợp với các nút công cụ biên tập cơ bản quen thuộc (phóng to, thu nhỏ, di chuyển đổi tượng, thêm Text, chọn màu nền, lấy lại thao tác trước đó…), xem hình 5.3. Hình 5.3 2 - Nhấp nút Save để lưu lại ảnh số đã xử (tiến hành đặt tên, chú thích theo những yêu cầu của dịch vụ). - Nhấp nút Share this Blingee > Get Codes or Download để lấy mã nguồn chèn vào Blog (hay lưu file ảnh đã xử về máy), xem hình 5.4. Hình 5.4 - Chọn đúng tên dịch vụ Blog mà mình sẽ nhúng ảnh trong danh sách Quick Post để có đoạn mã nguồn tối ưu nhất (hay nhấp Download this Blingee để tải ảnh về máy), xem hình 5.5. 3 Hình 5.5 - Sao chép đoạn mã nguồn có được và nhúng vào vị trí cần hiển thị trên Blog bằng phương pháp nhúng HTML/JavaScript, xem hình 5.6. Hình 5.6 2. http://www.slide.com/: Cũng với cách hỗ trợ nhúng mã nguồn để hiển thị đối tượng nhưng SLIDE.COM cung cấp một hình thức xử ảnh số độc đáo và ấn tượng hơn Blingee đó là chạy SlideShow ảnh trên Blog. - Truy cập vào địa chỉ http://www.slide.com/. - Nhấp nút công cụ Make a SlideShow, xem hình 5.7 4 Hình 5.7 - Nhấp Browse (Upload) để đưa tẩt cả ảnh số trên máy tính cần tạo SlideShow lên máy chủ dịch vụ, xem hình 5.8 Hình 5.8 5 - Tiến hành các thao tác biên tập tùy biến cho Slideshow: chọn hiệu ứng, giao diện hiển thị (Skin), kích thước album, nhúng nhạc nền hay không… - Nhấp Save SlideShow: tiến hành đặt tên, chú thích cho Album vừa tạo, xem hình 5.9 Hình 5.9 - Sau cùng sao chép đoạn mã nguồn mà dịch vụ hỗ trợ và nhúng vào vị trí cần hiển thị trên Blog, xem hình 5.10 6 Hình 5.10 Trần Đại Minh Trí Email: trandaiminhtri2002@yahoo.com http://cftanhiep.6x.to 7 . * Phần : Xử lý ảnh số trên Blog 1. http://blingee.com: Chỉ với thao tác nhấp chuột là các Blogger đã có những tác phẩm ảnh số cực kỳ COOL &. Lần lượt tiến hành các thao tác: xử lý - lựa chọn hiệu ứng cho ảnh số (Blingee hỗ trợ hàng trăm hiệu ứng đặc sắc cho ảnh trong 15 thẻ thư viện mẫu có sẵn)
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử lý ảnh số cho blog violet, Xử lý ảnh số cho blog violet,

Hình ảnh liên quan

- Nhấp chọn nút công cụ Make a Blingee now, xem hình 5.1. - Xử lý ảnh số cho blog violet

h.

ấp chọn nút công cụ Make a Blingee now, xem hình 5.1 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình 5.2 - Xử lý ảnh số cho blog violet

Hình 5.2.

Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 5.3 - Xử lý ảnh số cho blog violet

Hình 5.3.

Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 5.4 - Xử lý ảnh số cho blog violet

Hình 5.4.

Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 5.5 - Xử lý ảnh số cho blog violet

Hình 5.5.

Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Nhấp Save SlideShow: tiến hành đặt tên, chú thích cho Album vừa tạo, xem hình 5.9 - Xử lý ảnh số cho blog violet

h.

ấp Save SlideShow: tiến hành đặt tên, chú thích cho Album vừa tạo, xem hình 5.9 Xem tại trang 6 của tài liệu.