0

Nâng cao chất lượng giờ thực hành cho học sinh lớp 7 trường THCS thị trấn lang chánh với sự hỗ trợ của máy tính, máy chiếu projeter và phần mềm activinpire

21 126 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2019, 10:07

MỤC LỤC Tran g A MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu B NỘI DUNG I Cơ sở lý luận II Thực trạng vấn đề 2 Thuận lợi Khó khăn Khả thực hành học sinh III Các giải pháp sử dụng để nâng cao chất lượng thực hành môn sinh học IV Hiệu sáng kiến kinh nghiệm C KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị Tài liệu tham khảo 21 18 19 19 20 A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Thế giới bước vào cách mạng 4.0 - Cách mạng Công nghiệp diễn lĩnh vực gồm Cơng nghệ sinh học, Kỹ thuật số Vật lý mà cốt lõi kết hợp công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới vật lý, kỹ thuật số sinh học Xã hội phát triển cần có người động, sáng tạo Cùng với nước khác giới, Việt Nam phát triển theo hướng cơng nghiệp hóa - đại hóa, hội nhập quốc tế Muốn vậy, phải nhanh chóng tiếp thu thành tựu khoa học kĩ thuật đại giới Sinh học khoa học thiên nhiên hữu gần gũi, hấp dẫn, dễ dàng tiếp xúc, kích thích khám phá, tìm tòi, học tập nghiên cứu Kiến thức sinh học cần thiết cho người để sống hòa hợp với tự nhiên, biết nguồn lợi vai trò tự nhiên sống mình, từ có ý thức bảo vệ khai thác hợp lí, tạo cân sinh thái phát triển bền vững Trong trường THCS, Sinh học môn khoa học thực nghiệm, nội dung kiến thức từ lý thuyết đến đời sống thực tiễn gần gũi, học sinh thông qua thực hành để thu nhận kiến thức, nghĩa từ điều "mắt thấy, tai nghe, tay làm", em tự rút khái niệm khoa học, từ phát triển thành khái niệm đặc thù môn, rèn luyện kĩ tự học, tự nghiên cứu Tuy nhiên, thực tiết thực hành, học sinh lúng túng thao tác, gây khơng khó khăn Trong tiết thực hành đầu tiên, em lúng túng, lộn xộn, sử dụng dụng cụ thực hành tùy tiện, chí em nhóm khơng biết phải làm gì? Và vậy, hiệu tiết học thấp Tại kĩ thực hành em lại yếu vậy? Làm để khắc phục tình trạng này? Phải làm để em coi tiết thực hành hội để trải nghiệm, tìm tòi, khám phá? Phải làm để nâng cao chất lượng tiết thực hành? Có thể ứng dụng cơng nghệ thơng tin để tăng hiệu ứng giáo dục thông qua tiết thực hành hay không? Thông qua thực tế giảng dạy, học hỏi đồng nghiệp, tham khảo thông tin sách báo mạng internet thân rút số kinh nghiệm mạnh dạn áp dụng tổ chức dạy học thực hành môn sinh học: "Nâng cao chất lượng thực hành cho học sinh lớp trường THCS Thị Trấn Lang Chánh với hỗ trợ máy tính, máy chiếu projeter phần mềm ActivInpire " Hy vọng gợi ý cho bạn đồng nghiệp tham khảo công tác giảng dạy, mang lại hiệu hứng thú học tập cho học sinh qua thực hành thí nghiệm 2 Mục đích nghiên cứu: - Nâng cao hiệu dạy thực hành Sinh học trường THCS Thị Trấn - Lang Chánh - Tạo hứng thú cho học sinh tham gia thực hành, từ phát triển tư sáng tạo, tích cực chủ động học tập, rèn luyện nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: "Phương pháp kỹ thuật tổ chức, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng thực hành cho học sinh lớp trường THCS Thị Trấn Lang Chánh" Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra - Phương pháp thực nghiệm khoa học - Phương pháp phân loại - Phương pháp phân tích, tổng kết kinh nghiệm Sử dụng phần mềm dạy học ActivInpire với hỗ trợ máy tính, máy chiếu projeter để thực nội dung thực hành gây hứng thú cho học sinh mang lại hiệu cao giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS Đây điểm mà Lang Chánh - Thanh Hóa chưa có đơn vị thực B NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I Cơ sở lí luận Giáo dục quốc sách hàng đầu Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, Điều 28 quy định: “Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII ghi rõ: "Chuyển mạnh trình giáo dục từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học; học đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn" Trước yêu cầu thực tiễn giáo dục, giáo viên trực tiếp đứng lớp, thiết nghĩ cần phải nghiên cứu phương pháp giảng dạy phù hợp với định hướng phát triển lực phẩm chất toàn diện người học, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang tổ chức, hướng dẫn cho học sinh tự khai thác thu nhận kiến thức Phương pháp thực hành môn sinh học phương pháp dạy học khám phá có hướng dẫn, có tác dụng rèn luyện, tập dượt cho học sinh làm quen dần với phương pháp nghiên cứu khoa học thực nghiệm, đồng thời trau dồi cho em nhận thức tích cực, chuẩn bị hành trang để em dễ thích ứng với trình độ khoa học kỹ thuật ngày tiến đổi thường xuyên với phương châm “Học đôi với hành”, phù hợp với yêu cầu đổi giáo dục Trong “Giáo dục kỹ sống môn sinh học trường trung học sở” – Nhà xuất Giáo dục - thơng qua tiết học thực hành từ động vật bậc thấp đến bậc cao, học sinh giáo dục kỹ sống, như: kỹ tìm kiếm xử lý thơng tin, kỹ hợp tác, quản lý thời gian, kỹ tự tin trình bày ý kiến Theo hướng dẫn thực điều chỉnh nội dung dạy học môn sinh học cấp THCS Bộ GD&ĐT kèm theo công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 09 năm 2011, số tiết lý thuyết sinh học thay tiết thực hành Do đó, số tiết thực hành năm học tăng lên (từ 14 tiết lên 19 tiết), rõ vai trò quan trọng thực hành q trình giáo dục Chính vậy, giáo viên cần phải tổ chức đủ cho học sinh thực tiết thực hành để em khám phá, tìm hiểu giới động vật nhằm phát triển kỹ năng, kỹ xảo tạo người động, sáng tạo Để làm tốt điều này, quan sát, mổ mẫu thực hành thơi chưa đủ Hiện nay, công nghệ thông tin phát triển vũ bão, công nghệ phần mềm ngày phát triển mạnh, có phần mềm giáo dục Do vậy, có tay nhiều cơng cụ hỗ trợ cho q trình dạy học nói chung phần mềm dạy học nói riêng Nhờ có sử dụng phần mềm dạy học mà học sinh trung bình, chí học sinh trung bình yếu hoạt động tốt mơi trường học tập Nhờ có máy tính điện tử mà việc thiết kế giáo án giảng dạy tiết học thực hành trở nên sinh động hơn, hấp dẫn Thơng qua giảng điện tử, giáo viên có thêm thời gian đặt câu hỏi gợi mở tạo điều kiện cho học sinh hoạt động nhiều học Những khả mẻ ưu việt công nghệ thông tin truyền thông nhanh chóng làm thay đổi cách sống, cách làm việc, cách học tập, cách tư quan trọng cách định người Phần mềm ActivInspire phần mềm hỗ trợ dạy học thực hành hữu hiệu Giáo viên ứng dụng soạn thảo, thiết kế giảng PowerPoint máy tính, kết hợp sử dụng máy chiếu projector phần mềm ActivInspire trình tổ chức dạy học thực hành tạo hiệu vô bất ngờ, giúp nâng cao bước chất lượng học tập cho học sinh, tạo môi trường giáo dục mang tính tương tác cao, học sinh chủ động bắt tay thực hành, tìm kiếm tri thức cách khoa học không đơn “thầy làm mẫu, trò quan sát” phương pháp truyền thống II Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Thuận lợi: Đổi phương pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đại trà, phát bồi dưỡng học sinh có khiếu môn vấn đề mà Hội đồng giáo dục trường THCS Thị Trấn ưu tiên hàng đầu Mọi yêu cầu nhân lực, sở vật chất đảm bảo để học học sinh đạt hiệu cao Nhà trường có phòng thực hành Hóa - Sinh với trang thiết bị tương đối đầy đủ để phục vụ yêu cầu cho thực hành Sinh học (dụng cụ thí nghiệm đủ cho - nhóm thực hành, máy chiếu ) Học sinh sống khu vực thị trấn có điều kiện lại, học hành tương đối thuận lợi Nhiệm vụ môn sinh học nghiên cứu động vật hoạt động sống chúng có liên quan đến mơi trường phân bố lồi thích nghi với điều kiện sống nên có nhiều nội dung tích hợp bảo vệ mơi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp học sinh vận dụng, liên hệ thực tế dễ dàng Hiện nay, công nghệ thông tin phát triển, giáo viên truy cập mạng internet để tìm kiếm thơng tin đồng thời sưu tầm, soạn đoạn phim, hình ảnh, chuẩn bị giáo án liên quan để trình chiếu projector thực hành Khó khăn: Trường THCS Thị Trấn Trường trọng điểm huyện Lang Chánh song phải giáo dục đào tạo song song hai đối tượng học sinh, học sinh mũi nhọn học sinh đại trà, nên chất lượng học sinh không đồng yếu tố khó khăn q trình tổ chức dạy học Nhiều học sinh chưa có ý thức tự giác chuẩn bị trước lên lớp, dẫn tới lúng túng thực thao tác thực hành Sinh học thực hành đòi hỏi tính trực quan, khoa học xác, thao tác thực nghiệm phải yêu cầu kĩ thuật cho kết mẫu đẹp, rõ nét đầy đủ; đồng thời đòi hỏi em phải có kĩ vẽ đúng, đẹp thích xác Đó khó khăn mà khơng phải học sinh có đủ khả để thực Khả thực hành học sinh: - Khả thực hành học sinh đầu năm học 2016 – 2017: Lớp 7A Số Giỏi Khá TB Yếu Kém HS SL % SL % SL % SL % SL % 21 23,8 14,3 11 52,4 9,5 0 (7B lớp học theo chương trình Trường học mới, khơng thực nội dung này) - Khả thực hành học sinh đầu năm học 2017 – 2018: Lớp Số Giỏi Khá TB Yếu Kém HS SL % SL % SL % SL % SL % 7A 38 13,2 13 34,2 15 39,4 13,2 0 7B 29 3,4 13,8 31,0 12 41,3 10,3 III Các giải pháp sử dụng để nâng cao chất lượng thực hành môn sinh học Trên sở hướng dẫn Bộ, Sở, Phòng Giáo dục Đào tạo nội dung, giáo viên lựa chọn hình thức tiến hành thực hành phù hợp để nâng cao chất lượng dạy học cần đảm bảo yêu cầu: Đủ tiết thực hành, hiệu quả, khoa học Vì vậy, thân đưa giải pháp để nâng cao chất lượng tiết thực hành phù hợp với điều kiện nhà trường, thơng qua góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh Thứ nhất: Thực kế hoạch dạy học thực hành theo bước sau: Bước 1: Xác định thực hành loại thực hành chương trình[1] Học Tiết theo kì PPCT Tên thực hành Loại thực hành Quan sát số động vật nguyên Thực hành quan sát sinh 15, 16 Mổ quan sát giun đất Thực hành quan sát Học 20, 21 Quan sát số thân mềm Thực hành quan sát kì I 23 Quan sát cấu tạo hoạt Thực hành quan sát (10 tiết) động sống tôm sông 24 Mổ quan sát tơm sơng Thực hành quan sát 29 Xem băng hình tập tính sâu Thực hành quan sát bọ 31 Quan sát cấu tạo hoạt Thực hành quan sát động sống cá chép 34 38 Mổ cá Thực hành củng cố, minh họa Quan sát cấu tạo ếch Thực hành quan sát đồng mẫu mổ Học 46 Quan sát xương, mẫu mổ chim Thực hành củng cố, minh họa bồ câu 47 Xem băng hình đời sống tập kì II (9 Thực hành quan sát tính chim tiết) 54 Xem băng hình đời sống tập Thực hành quan sát tính thú 64, 65 Tìm hiểu số động vật có tầm Thực hành củng cố, quan trọng kinh tế địa minh họa phương 68, 69, 70 Tham quan thiên nhiên Thực hành quan sát Bước 2: Chuẩn bị Việc chuẩn bị khâu then chốt để thực hành thành công a Đối với học sinh : Chuẩn bị vật mẫu, thực hành nhóm b Đối với giáo viên: + Mục tiêu, nội dung dạy, cách hướng dẫn thao tác, dụng cụ… + Mẫu vật: Giáo viên cần chuẩn bị dự phòng trường hợp học sinh khơng mang mẫu vật mẫu vật không đạt chuẩn; chuẩn bị mẫu vật mà học sinh tự chuẩn bị Lưu ý: Tiết thực hành khó thành cơng tiết học lý thuyết, giáo viên chủ động chia thời gian hợp lý cho phần, giáo viên phải tiến hành thực hành trước tiết dạy thực hành lớp để đảm bảo thí nghiệm thành cơng Bước 3: Tiến hành thực hành, có hình thức tổ chức thực hành [2] sau: Cho lớp thực hành đồng loạt: - Chia lớp thành nhóm (4 - nhóm) thực nội dung thực hành với thời gian Sau nhóm báo cáo kết quả, từ rút kiến thức - Giáo viên phân nhóm trưởng bạn phó kỷ luật nhóm - Mỗi nhóm có thực hành riêng nhóm thành viên nhóm có thể chuẩn bị nhà (có thể tờ giấy rời theo kẹp vào tập thực hành nhóm làm xong để giáo viên chấm chuẩn bị nhà học sinh) Thực hành riêng lẻ: - Lớp chia thành nhóm, nhóm làm nội dung thực hành khác khoảng thời gian Sau xoay vòng nối tiếp để hoàn thành nội dung thực hành Các nhóm báo cáo kết thực hành, rút nhận xét - Giáo viên phân nhóm nghiên cứu trước nhà, tóm tắt kiến thức tập thực hành nhân, sau nhóm trưởng thống kê lại theo nội dung để tiến hành lớp dựa vào kết nghiên cứu trước nhanh - Giáo viên làm tiêu vật mẫu để học sinh đối chiếu nhóm tiến hành lớp - Mỗi nhóm có sổ theo dõi thành viên, tránh ỷ lại → Giáo viên phải có tranh vẽ mẫu mổ đủ lớn kết hợp máy chiếu projector tiết thực hành để học sinh quan sát, vẽ hình tiêu có sẵn cho học sinh tham khảo Thứ hai: Sử dụng phối hợp linh hoạt phương pháp, kĩ thuật thiết bị dạy học trình thực tổ chức tiết thực hành Trước đây, nội dung thực hành giáo viên phải ghi lại bảng photo giấy cho học sinh Trong số thực hành, kết hợp sử dụng máy chiếu để chiếu phần hướng dẫn nội dung thực hành, phiếu thực hành bài, chiếu video thao tác mổ, hình ảnh mẫu vật, mẫu mổ cấu tạo (tuần hoàn, tiêu hóa, hơ hấp, não…) số động vật để học sinh quan sát kỹ hơn, từ vẽ lại hình ảnh mẫu mổ xác đẹp Cụ thể là: Đưa phiếu thực hành để học sinh viết thu hoạch Mẫu phiếu thực hành: TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN LỚP : BÀI THỰC HÀNH: QUAN SÁT MỘT SỐ THÂN MỀM TÊN HỌC SINH TRONG NHÓM : Điểm Lời phê Giáo viên BÁO CÁO THỰC HÀNH Quan sát hình vẽ, đối chiếu với mẫu vật thật để nhận biết phận ghi thích số vào hình: A Cấu tạo vỏ u cầu nhóm quan sát mẫu vật thật, đối chiếu với hình vẽ, nhận biết phận ghi thích vào hình phiếu thực hành B Cấu tạo ngồi Yêu cầu học sinh quan sát mẫu vật thật, đối chiếu với hình vẽ, nhận biết phận ghi thích vào hình phiếu thực hành C Cấu tạo trong: Yêu cầu học sinh quan sát mẫu vật thật, đối chiếu với hình vẽ cấu tạo mực, nhận biết phận ghi số vào ô trống cho tương ứng với vị trí hình vẽ Quan sát mẫu vật, đối chiếu với sách giáo khoa, hoàn thành bảng sau: BẢNG THU HOẠCH STT Đặc điểm cần quan sát Số lớp cấu tạo vỏ Số chân ( hay tua ) Số mắt Có giác bám Ốc Trai Mực Có lơng tua miệng Dạ dày, ruột, gan, túi mực Giáo viên đưa nội dung phiếu thực hành vào máy tính để học sinh lên làm trực tiếp máy giúp học sinh vừa sử dụng phần mềm ActivInspire, vừa giúp giáo viên kiểm tra phần kiến thức học sinh thực hành (đại diện nhóm lên làm mục theo yêu cầu giáo viên) Giáo viên soạn sẵn nội dung phiếu học tập đưa vào thư mục “tài nguyên tôi” lưu thành file riêng, lưu tạo giảng để làm nguồn tài liệu Ví dụ, Giáo viên chiếu u cầu bảng, cho HS thích vào hình: Sau học sinh thích, giáo viên đưa đáp án cách nhấn vào số 1, để thích hình 20.1, 20.2 ra: Hoặc: Sau học sinh thích, giáo viên đưa đáp án cách nhấn vào số 1, để thích hình 20.4, 20.5 ra: Sau học sinh hoàn thành xong, giáo viên đưa đáp án cách nhấn vào chữ đáp án kết bảng thu hoạch: Hướng dẫn cách thực thao tác trước cho học sinh thực hành với hỗ trợ máy tính máy chiếu Ví dụ 1: 32: "Thực hành Mổ cá", để tiết kiệm thời gian, hướng dẫn thao tác mổ cá, giáo viên chiếu BẢNG HƯỚNG DẪN CÁCH MỔ CÁ để học sinh theo dõi nắm thao tác mổ Trong phần này, giáo viên chiếu đoạn phim hướng dẫn thao tác mổ cá để học sinh theo dõi cấu tạo rõ Bởi giáo viên tiến hành mổ mẫu vật thật học sinh xa khó nhìn thấy, giáo viên chiếu phim lên bảng máy chiếu projector giúp học sinh lớp thấy thao tác diễn theo trình tự làm theo Chiếu video sau khoảng – phút cho học sinh theo dõi: Một số trang web giáo viên tham khảo thực hành mổ cá[3]: https://www.youtube.com/watch?v=LsBKiQjfYtg https://www.youtube.com/watch?v=DEBH6c6C_so https://www.youtube.com/watch?v=MMmFhq-HtMs Ví dụ 2: Các thao tác mổ ếch, giáo viên chiếu máy chiếu projector cho học sinh thấy rõ Sử dụng tranh câm ứng dụng phần mềm ActivInpire để củng cố kiến thức thực hành cho học sinh Ví dụ: Trong học sinh tiến hành thực hành tơi chiếu hình ảnh mẫu mổ hồn thiện che thích chiếu song song hình mẫu mổ thực tế với tranh để học sinh đối chiếu Bài 32: Mổ cá Hình cấu tạo cá chép Giáo viên che thích yêu cầu học sinh quan sát mẫu mổ hình vẽ điền tên quan bị che khuất (ví dụ: Che khuất quan như: Thận, bóng hơi, gan, ruột tịt…) * Cũng thao tác máy tính với phần mềm ActivInpire: dùng ứng dụng kính lúp thần kỳ trình duyệt tài nguyên để quan sát cấu tạo cá chép *Cách tiến hành tạo hoạt động ứng dụng kính lúp thần kỳ sau: - Mở trang bảng lật ActivInpire - Lấy hình ảnh hình dạng ngồi cá chép hình ảnh cá chép mổ hoàn thiện (cấu tạo trong) chèn vào trang bảng lật - Dùng cơng cụ vẽ hình dạng mũi tên ghi thích hình → nhóm lại thành khối - Dùng hình cá chép ngun vẹn (cấu tạo ngồi) che khuất hình mổ (cấu tạo trong) - Đưa hình cấu tạo ngồi cá chép lên tầng - Lấy công cụ kính lúp thần kỳ trình duyệt tài ngun tiến hành soi vào hình vừa tạo → học sinh mổ xong, quan sát tới phận di chuyển lúp thần kỳ bảng tương tác cho học sinh kết hợp quan sát hình ảnh phận để đối chiếu với mẫu vật thật Bài 36: Quan sát cấu tạo ếch đồng mẫu mổ Khi chiếu song song hai hình ảnh, giáo viên yêu cầu học sinh dựa vào hình vẽ hình mẫu mổ thực tế xác định vị trí, màu sắc số quan, ví dụ: Tim có màu gì? Phổi có màu gì? Vị trí phổi? Ở sử dụng máy tính, máy chiếu với cơng cụ kính lúp thần kỳ quan sát cấu tạo cá chép Hình ảnh song song cấu tạo ếch Hình ảnh cấu tạo ếch Quan sát cấu tạo hệ tuần hoàn ếch Quan sát cấu tạo hệ thần kinh ếch Bài 42: Quan sát mẫu mổ chim bồ câu Tương tự, chiếu song song hai hình ảnh, giáo viên yêu cầu học sinh dựa vào hình vẽ hình mẫu mổ thực tế xác định vị trí, màu sắc số quan, ví dụ: Tim có màu gì? Vị trí tim? Vị trí lỗ huyệt? Trong này, sử dụng cơng cụ kính lúp thần kỳ thực hành mổ cá, ếch Hình ảnh song song cấu tạo chim bồ câu Biên soạn câu hỏi để củng cố khắc sâu kiến thức Trước đây, tiết học thực hành giáo viên thường khó kiểm tra cũ hay kiểm tra học sinh sau tiến trình mổ qua quan, hệ quan động vật Khi dạy học thực hành kết hợp máy tính, máy chiếu projector phần mềm ActivInspire, giáo viên soạn câu hỏi trắc nghiệm hay câu hỏi thao tác mổ cấu tạo hệ quan động vật để học sinh trả lời củng cố, khắc sâu kiến thức Việc chuẩn bị câu hỏi kiểm tra dạng trắc nghiệm lựa chọn, điền khuyết thích hình không nhiều thời gian, gọn nhẹ mà đảm bảo tiến trình tiết dạy - trước giáo viên phải chuẩn bị tranh câm thời gian lỉnh kỉnh Hệ thống câu hỏi hình ảnh sử dụng cho thực hành, giáo viên lưu làm tài liệu thư mục “tài nguyên tôi” lưu thành file riêng Giáo viên nên xếp theo thứ tự qua năm để tìm kiếm cách dễ dàng Ví dụ: Bài 36: Quan sát cấu tạo ếch đồng mẫu mổ Giáo viên chuẩn bị câu hỏi kiểm tra cũ kiểm tra kiến thức thực hành sau: *Kiểm tra cũ: Giáo viên chiếu projector Hãy nối thông tin cột A với cột B cho phù hợp Hình bên mơ tả giai đoạn phát triển vòng đời ếch trình tự chưa Em xếp lại cho *Trong thực hành: Giáo viên kết hợp kiểm tra học sinh mổ hệ quan CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT Tim ếch có ngăn? A ngăn C ngăn có vách hụt B ngăn D ngăn Hệ tiêu hóa ếch gồm phận nào? A Miệng, dày, gan, mật, tuyến tụy, ruột B Miệng, gan, ruột, tuyến tụy C Dạ dày, ruột, gan, mật D Gan, mật, tuyến tụy Hệ thần kinh ếch gồm phận nào? A Não trước, thùy thị giác, tiểu não B Thùy thị giác, tiểu não C Hành tủy tủy sống, tiểu não D Não trước, thùy thị giác, tiểu não, hành tủy, tủy sống Đáp án: 1B, 2A, 3D IV Hiệu sáng kiến kinh nghiệm - Việc sử dụng phần mềm ActivInpire lưu lại thơng tin dạy làm tư liệu cho năm sau, giúp giáo viên tích lũy kinh nghiệm khơi phục sử dụng dễ dàng - Nếu kết hợp sử dụng bảng thơng minh, học sinh hồn tồn chủ động tích cực việc học tập mơn sinh học, tăng kĩ thực hành, củng cố rèn luyện nhiều kĩ khác Giáo viên đóng vai trò điều hành, tổ chức thực hành đưa nhiều hình ảnh, video liên quan đến nội dung thực hành để cung cấp thông tin cho học sinh - SKKN giúp thân củng cố, mở rộng tích lũy nhiều kiến thức, phương pháp tổ chức dạy thực hành, đồng thời nâng cao tay nghề, giúp cải thiện tình trạng lười học học sinh, kích thích ham muốn học tập nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường - SKKN không dừng lại việc dạy học thực hành sinh học mà vận dụng vào mơn học khác Hóa học, Địa lý, Cơng nghệ, Ngoại ngữ, tốn học Tơi hy vọng sáng kiến gợi ý cho đồng nghiệp cải thiện chất lượng giảng mơn học mà chịu trách nhiệm Qua hai năm học (2016 – 2017; 2017 - 2018), áp dụng kinh nghiệm giảng dạy thực hành sinh học lớp chất lượng cao lớp thường, thân nhận thấy kết học tập học sinh có chuyển biến rõ rệt sau: - Học sinh ngày hứng thú học tập, u thích mơn sinh vật - Biết sử dụng thành thạo phương tiện thí nghiệm thực hành, tự tin, nghiêm túc, cẩn thận nghiên cứu động vật khơng e ngại học thực hành - Tỉ lệ học sinh giỏi tăng cao, tỉ lệ học sinh trung bình tăng hàng năm Cụ thể sau : Thống kê điểm trung bình mơn năm sau áp dụng phương pháp năm học: * Khả thực hành học sinh cuối năm học 2016 – 2017: Lớp 7A Số HS 21 Giỏi Khá TB Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL % 33,3 11 52,4 14,3 0 0 (7B lớp học theo chương trình Trường học mới, khơng thực nội dung này) * Khả thực hành học sinh cuối năm học 2017 – 2018: Lớp Số Giỏi Khá TB Yếu Kém HS SL % SL % SL % SL % SL % 7A 38 27 71,0 11 29,0 0 0 0 7B 29 24,15 15 51,7 24,15 0 0 C KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Trong trình áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào giảng dạy, nhận hợp tác tích cực học sinh giúp đỡ đồng nghiệp, tiết thực hành Sinh học mang lại hiệu đáng kể, giúp học sinh: - Có kỹ năng, kỹ xảo: xếp phân chia thời gian, phân cơng thành viên nhóm làm việc, quan sát, mổ, vẽ hình Khi mổ nhiều động vật, học sinh có thao tác mổ cẩn thận, đẹp, xác - Có hứng thú học tập, thích tìm hiểu thiên nhiên từ chủ động tiếp thu kiến thức - Có lực tư duy, trí thơng minh, sáng tạo - Ngoài nhiều sản phẩm thực hành lưu giữ lại qua năm học làm tăng số lượng đồ dùng trực quan cho phòng thí nghiệm Việc triển khai sử dụng dạy học kết hợp máy tính, máy chiếu projeter phần mềm ActivInpire góp phần tích cực nâng cao hiệu tiết thực hành, kích thích đam mê, tìm tòi cho học sinh, giúp học sinh tích cực, sáng tạo việc tiếp nhận kiến thức Kiến nghị Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng giảng dạy chương trình sinh học lớp trường THCS Thị Trấn - Lang Chánh nói riêng trường huyện có hệ thống máy chiếu projeter nói chung Mỗi giáo viên nên sưu tầm tranh ảnh theo thực hành theo năm, từ bổ sung cho kho tư liệu “tài nguyên tôi” phần mềm hỗ trợ giảng dạy Giáo viên nên lựa chọn để chiếu powerpoint để đạt hiệu cao thực hành ứng dụng chiếu mà giáo viên nên thử rút kinh nghiệm cho lần thực hành sau Nhà trường nên trang bị thêm hệ thống bảng tương tác giúp giáo viên thiết kế tiết thực hành dạy kết hợp máy tính, máy chiếu projeter phần mềm ActivInpire để đạt hiệu cao hơn, giúp học sinh hứng thú ngày u thích mơn sinh học Phòng Giáo dục Đào tạo mở lớp tập huấn kĩ ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin giảng dạy thực hành cho giáo viên trực tiếp giảng dạy Sinh học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kĩ thực hành động vật cho học sinh địa bàn huyện Lang Chánh Trên kinh nghiệm dạy học thực hành Sinh học mà thân tích lũy q trình giảng dạy mình, học hỏi từ đồng nghiệp sách báo Sáng kiến có hạn chế định Kính mong Hội đồng khoa học cấp, đồng nghiệp góp ý, bổ sung để đề tài hoàn thiện Trân trọng cảm ơn! Lang Chánh, ngày 05 tháng 04 năm 2018 XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG Tôi xin cam đoan SKKN không TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN chép người khác Người thực hiện: Nguyễn Thị Giang TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phương pháp dạy thực hành sinh học - SKKN mạng internet [2] Phân phối chương trình Sinh học THCS năm 2011 - Bộ GD&ĐT [3] Thông tin mạng Internet Sách giáo viên, sách giáo khoa sinh học – NXB Giáo Dục Một số vấn đề đổi phương pháp dạy học môn sinh học trung học sở Trần Quý Thắng, Phạm Thanh Hiền Giáo dục kỹ sống môn sinh học trường trung học sở - NXB Giáo dục Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên năm 2016 - 2017: Module 20 - Tăng cường lực sử dụng thiết bị dạy học công nghệ thông tin dạy học PHỤ LỤC Hình ảnh qua thực hành học sinh lớp trường THCS Thị Trấn - Lang Chánh Giờ thực hành mổ quan sát cấu tạo cá chép Học sinh mổ quan sát cấu tạo Chim bồ câu Nhóm - lớp 7A - Năm học 2016 -2017 Nhóm - lớp 7A - Năm học 2016 -2017 Nhóm - lớp 7A - Năm học 2016 -2017 Nhóm - lớp 7A - Năm học 2016 -2017 Thực hành mổ quan sát cấu tạo ếch đồng - lớp 7B, Năm học 2017 -2018 Thực hành mổ quan sát cấu tạo cá chép - lớp 7A, năm học 2017 - 2018 Lên lớp 8, em biết Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật: Hai học sinh Vũ Thu Trang Nguyễn Ngọc Anh điều chế nước rửa tay thiên nhiên với loại tinh dầu dược liệu Hai học sinh Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Ngọc Anh điều chế xà phòng thiên nhiên Các em trở nên tự tin chủ động việc học tập: Các em tự giác, tích cực hoạt động em lên lớp 8: ... dạy học thực hành môn sinh học: "Nâng cao chất lượng thực hành cho học sinh lớp trường THCS Thị Trấn Lang Chánh với hỗ trợ máy tính, máy chiếu projeter phần mềm ActivInpire " Hy vọng gợi ý cho. .. thú học tập cho học sinh qua thực hành thí nghiệm 2 Mục đích nghiên cứu: - Nâng cao hiệu dạy thực hành Sinh học trường THCS Thị Trấn - Lang Chánh - Tạo hứng thú cho học sinh tham gia thực hành, ... - lớp 7A - Năm học 2016 -20 17 Nhóm - lớp 7A - Năm học 2016 -20 17 Nhóm - lớp 7A - Năm học 2016 -20 17 Nhóm - lớp 7A - Năm học 2016 -20 17 Thực hành mổ quan sát cấu tạo ếch đồng - lớp 7B, Năm học
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng giờ thực hành cho học sinh lớp 7 trường THCS thị trấn lang chánh với sự hỗ trợ của máy tính, máy chiếu projeter và phần mềm activinpire ,

Từ khóa liên quan