0

Giao an lop 3 buoi 2

14 1,982 23

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 04:10

Tuần 1: Ngày soạn: 15 / 8 / 2008 Ngày dạy: Từ 18 đến 22 / 8 / 2008 Thứ 2 ngày 18 tháng 8 năm 2008 Thể dục GV bộ môn dạy Tập viết Bài 1 Đã soạn ở GA buổi 1 Toán Đọc viết các số có 3 chữ số I. Mục tiêu: - Củng cố cách đọc viết các số có 3 chữ số II. Đồ dùng: - Bảng phụ III. Hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài 2. Luyện tập: Bài 1: - HS nêu yêu cầu - 3 HS đứng tại chỗ nối tiếp nhau nêu kết quả nhẩm - HS nhận xét GV khẳng định. Yêu cầu 1 HS nhắc lại Bài 2: - HS làm cá nhân, 2 hs lên bảng làm bảng - Nhận xét, nêu cách thực hiện. Bài 3: - Gọi HS đọc bài toán - Dựa vào yêu cầu của bài, HS làm vở, 1 HS lên bảng làm bảng phụ - Nhận xét, chữa bài Bài 4: - HS tự làm - 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở kiểm tra 3. Củng cố: - Nhận xét tiết học Thứ ba ngày 19 tháng 8 năm 2008 Chính tả Cậu bé thông minh I. Mục tiêu: - HS viết đúng các từ khó trong đoạn 2 bài: Cậu bé thông minh - Trình bày sạch đẹp II. Hoạt động dạy học 1. Mở đầu: - GV nhắc nhở việc chuẩn bị sách vở đồ dùng học tập của HS 2. Giới thiệu bài: Cậu bé thông minh 3. Hớng dẫn HS viết chính tả. - GV đọc mẫu đoạn viết - Hớng dẫn cách trình bày - Hớng dẫn HS viết từ khó - GV đọc cho HS viết bài - Thu vở chấm 1 số bài - Nhận xét bài viết của HS III. Củng cố - Nhận xét tiết học Toán Cộng trừ các số có ba chữ số I. Mục tiêu: - Củng cố dạy toán cộng trừ các số có 3 chữ số (không nhớ) - Vận dụng vào làm bài tập và giải toán II. Đồ dùng: - Bảng phụ III. Hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài 2. Luyện tập: Bài 1: - HS nêu yêu cầu - 3 HS đứng tại chỗ nối tiếp nhau nêu kết quả nhẩm - HS nhận xét GV khẳng định. Yêu cầu 1 HS nhắc lại Bài 2: - HS làm cá nhân, 2 hs lên bảng làm bảng - Nhận xét, nêu cách thực hiện. Bài 3: - Gọi HS đọc bài toán Hỏi: Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì? Dựa vào yêu cầu của bài, HS làm vở, 1 HS lên bảng làm bảng phụ - Nhận xét, chữa bài Bài 4: - HS tự làm - 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở kiểm tra Đáp án: Số con gà khu chuồng thứ hai có là: 487 65 = 422 (con) Đáp số: 422 con 3. Củng cố: Hoạt động ngoài giờ lên lớp Truyền thống nhà trờng. Vẽ theo đề tài trờng em I/ Mục tiêu: - Nhận xét , đánh giá u điểm, khuyết điểm của học inh trong tuần - Thi vẽ về trờng em. II/ Lên lớp: A / Nhận xét các u khuyết điểm của HS trong lớp - Tổ trởng báo cáo u các u khuyết điểm của các bạn trong tổ - Lớp trởng tổng hợp , nhận xét chung. - GV nhận xét chung. B/ Tổ chức cho HS thi vẽ theo đề tài trờng em. - Các nhóm cùng nhau thảo luận chọn đề tài, hình ảnh, chọn màu. - Xắp xếp thành bức tranh. - Vẽ và tô màu - Trng bày sản phẩm C Nhận xét - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét Thứ năm ngày 21 tháng 8 năm 2008 Âm nhạc Quốc ca Việt Nam Đã soạn ở giáo án buổi 1 Thực hành kiến thức toán Luyện tập I. Mục tiêu: - Tiếp tục củng cố dạng toán cộng trừ các số có 3 chữ số (không nhớ) - Vận dụng vào làm bài tập và giải toán II. Đồ dùng: - Bảng phụ III. Hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ 2. Bài luyện Bài 1 (4): - 2HS làm bảng phụ, lớp làm vở - Nhận xét, nêu cách đặt tính và thực hienẹ Bài 2: - HS làm cá nhân, 1 HS làm bảng - 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở kiểm tra kết quả - Nhận xét, đánh giá bài làm HS Bài 3: HS tự làm Đáp án: Số ngày không phải là chủ nhật năm đó có là: 365 52 = 313 (ngày) Đáp số: 313 ngày Bài 4: - HS trao đổi theo bàn cách làm và làm vở - 1 HS lên bảng làm - Nhận xét, chữa bài 3. Củng cố. - Nhận xét tiết học. Bồi dỡng kiến thức Luyện từ và câu Ôn tập về từ chỉ sự vật so sánh I. Mục tiêu: - Củng cố, ôn tập về từ chỉ sự vật So sánh - Biết tìm các sự vật đợc so sánh với nhau trong những câu thơ II. Đồ dùng: - Bảng phụ III. Hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài 2. Bài luyện Bài 1: - HS nêu yêu cầu và làm vở - 2 HS đứng tại chỗ đọc kết quả - Nhận xét, đánh giá Bài 2:- HS đọc, nêu yêu cầu - HS trao đổi nhóm câu hỏi sau: + Trong khổ thơ 2: Hoa đợc so sánh với gì? + Trong khổ thơ 3: Sự vật đợc so sánh với Hoa nhài có phải là sự vật đợc so sánh với Hoa trong khổ 2 không? Vì sao? - Đại diện nhóm báo cáo kết quả GV thống nhất - Yêu cầu HS làm vở Bài 3: - HS tự làm - GV thu vở chấm bài tổ 1 - Nhận xét bài làm của HS Bài 4: - HS làm vở - 1 số em nêu ý kiến của mình - GV khen những HS có câu trả lời tốt 3. Củng cố Thứ sáu ngày 22 tháng 8 năm 2008 Mỹ thuật GV bộ môn dạy Thực hành kiến thức Toán: Toán Luyện tập I. Mục tiêu: - Củng cố dạng toán cộng trừ các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần) - Vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập và giải toán II. Đồ dùng: - Bảng phụ III. Hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ 2. Dạy học bài mới a. Giới thiệu bài b. Bài luyện Bài 1: - HS làm vở. 2 HS lên bảng làm bảng phụ. - 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở kiểm tra kết quả - Nhận xét, chữa bài Đáp án: Số Kg bắp cải cả 2 thửa ruộng thu hoạch đợc là: 136 + 248 = 384 (kg) Đáp số: 384 kg Bài 4: HS tự làm 3. Củng cố. - Nhận xét tiết học Tập làm văn Luyện viết đơn theo mẫu I. Mục tiêu: - Củng cố để HS viết hoàn thành một lá đơn II. Các hoạt động dạy học Bài luyện 1HS đọc yêu cầu của vở BT Yêu cầu HS nêu lại yêu cầu bài ? Phần nào trong đơn phải viết theo mẫu, phần nào không nhất thiết phải viết theo mẫu? Vì sao? - HS phát biểu GV chốt lại - Ngày sinh không phải là cùng ngày nam ghi nam. Lý do viết đơn là nội dung theo mẫu cuối đơn phải ký gọi 1 số em đọc đơn vào vở bài tập. (5) - Cả lớp nhận xét GV đánh giá chấm điểm tổ 2 Tổng kết giờ học Tuần 2: Ngày soạn: 22 / 8 / 2008 Ngày dạy: Từ 25 đến 29 / 8 / 2008 Thứ 2 ngày 18 tháng 8 năm 2008 Thể dục GV bộ môn dạy Tập viết Bài 2 Đã soạn ở GA buổi 1 Thực hành kiến thức Toán ôn trừ các số có 3 chữ số có nhớ 1 lần I. Mục tiêu: - Củng cố cách trừ các số có 3 chữ số có nhớ 1 lần II. Đồ dùng: - Bảng phụ III. Hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài 2. Luyện tập: Bài 1: - HS nêu yêu cầu - 3 HS đứng tại chỗ nối tiếp nhau nêu kết quả nhẩm - HS nhận xét GV khẳng định. Yêu cầu 1 HS nhắc lại Bài 2: - HS làm cá nhân, 2 hs lên bảng làm bảng - Nhận xét, nêu cách thực hiện. Bài 3: - Gọi HS đọc bài toán - Dựa vào yêu cầu của bài, HS làm vở, 1 HS lên bảng làm bảng phụ - Nhận xét, chữa bài Bài 4: - HS tự làm - 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở kiểm tra 3. Củng cố: - Nhận xét tiết học Thứ ba ngày 19 tháng 8 năm 2008 Chính tả Chơi chuyền I. Mục tiêu: - Rèn kỹ năng điền đúng vào chỗ chống ao, ao. Tìm đúng các tiếng có âm đầu l/n vần an/ ang. - Nghe viết chính tả chính xác bài thơ vào vở chính tả nhà II. Hoạt động dạy học Bài luyện - Kiểm tra 2 HS học thuộc lòng đúng thứ tự 10 tên chữ đã học - ở HS lên bảng viết các từ, dới lớp viết vào giấy nháp các từ: lo sợ, rèn luyện, siêng năng, nở hoa Bài luyện Bài 1: HS làm các nhân HS tự làm bàiGV yêu cầu 5 HS tự đọc bài làm của mình HS khác nhận xét GV khẳng định Bài 2/a:1 em nêu yêu cầu bài phần a HS trao đổi theo đôi bạn - Yêu cầu 3 HS lên bảng điền vào bảng phụ lớp làm bài vào vở - Cả lớpgiáo viên nhận xét, sửa những từ viết sai 1 HS đọc lại toàn bộ bài Lời giải: ngọt ngào, mèo kêu ngoao ngoao, ngao ngán Bài 2/b: Cho học sinh chơi trò chơi Thi giữa các nhóm Mỗi nhóm 3 HS chơi ( có 4 nhóm chơi) HS các nhóm cùng GV chấm điểm Yêu cầu 1 HS đọc lại toàn bài đã hoàn chỉnh Đáp án: ngang hạn đàn III. Củng cố: 1 HS đọc lại toàn bài 2 Tổng kết giờ học Toán Luyện tập I. Mục tiêu: - Tiếp tục củng cố kỹ năng thực hiện phép tính trừ số có 3 chữ số có nhớ 1 lần II. Hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ 1 HS lên bảng lớp làm vở 316 + 427 617 + 292 2. Bài luyện tập: Bài 1: HS làm cá nhân Yêu cầu 2 HS lên bảng làm bảng phụ dới lớp làm bài vào vở luyện tập Yêu cầu HS nhận xét bài của bạn GV khẳng định cho điểm 2 HS lên bảng. Bài 2: Lần lợt 4 HS lên bảng điền kết quả vào bảng phụ Yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài và nêu cách tìm 1: Tìm hiệu lấy số bị trừ trừ đi số trừ 2; 4: Tìm số trừ lấy số bị trừ trừ đi hiệu 3: Tìm số bị trừ: lấy hiệu cộng với số trừ Gọi 1 số em nêu lại cách tìm GV chấm bài tổ 4 Bài 3: HS trao đổi theo đôi bạn Nêu yêu cầu của bài 1 HS lên bảng lớp làm vở Bài giải Số kg cam loại 2 có là: 560 455 = 105 (kg) Đáp số: 105 kg Tổng kết giờ học Hoạt động ngoài giờ lên lớp Truyền thống nhà trờng. Vẽ theo đề tài trờng em I/ Mục tiêu: - Nhận xét , đánh giá u điểm, khuyết điểm của học inh trong tuần - Thi vẽ về trờng em. II/ Lên lớp: A / Nhận xét các u khuyết điểm của HS trong lớp - Tổ trởng báo cáo u các u khuyết điểm của các bạn trong tổ - Lớp trởng tổng hợp , nhận xét chung. - GV nhận xét chung. B/ Tổ chức cho HS thi vẽ theo đề tài trờng em. - Các nhóm cùng nhau thảo luận chọn đề tài, hình ảnh, chọn màu. - Xắp xếp thành bức tranh. - Vẽ và tô màu - Trng bày sản phẩm C Nhận xét - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét Thứ năm ngày 21 tháng 8 năm 2008 Âm nhạc Quốc ca Việt Nam Đã soạn ở giáo án buổi 1 Thực hành kiến thức Toán Ôn tập bảng nhân I. Mục tiêu: - Củng cố bảng nhân từ bảng 2 đến bảng 5 II. Hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ Gọi 3 HS lên bảng đọc bảng nhân 2, 3, 4 HS nhận xét GV nhận xét cho điểm 2. Bài luyện tập: Bài 1: 1HS nêu yêu cầu của bài GV cho HS làm bài theo cá nhân 2 HS lên bảng làm, lớp làm vở huyện tập. Bài 2: HS trao đổi đôi bạn bài mẫu [...].. .30 0 x 2 = 3x2=? Vậy 30 0 x 2 = 3x2=6 30 0 x 2 = 600 Gọi 3 HS lên bảng làm lớp làm vào vở HS chữa bài của bạn theo bàn Bài 3: Cho HS làmbài theo bàn Gọi đại diện nhóm nêu cách làm - Nhận xét bài: (có phép nhân, cộng, trừ) - Khi làm ta làm nh thế nào? - Làm phép nhân rồi làm phép tính trừ, cộng - GV chấm bài của Tổ 3 Bài 4: HS đọc đầu bài và yêu cầu của bài Muốn... đầu làm nhân rồi trừ, phép tính thứ 2 chia rồi cộng GV lu ý: bài 3 phần c có 2 phép tính chia làm lần lợt từ trái sang phải Bài 2: Cho HS chơi trò chơi cử 2 đội lên chơi, mỗi đội cử 4 em GV đa ra kết quả, HS tìm phép tính đúng để ghép với kết quả Cả lớp đánh giá để tìm ra đội thắng Bài 3: 1HS đọc đầu bài và nêu yêu cầu của bài cho HS trao đổi đôi bạn Muốn khoanh vào 1 3 cho đúng ta làm thế nào? Gọi 1... gì? III Củng cố dặn dò - Nhận xét giờ học Thứ sáu ngày 22 tháng 8 năm 20 08 Mỹ thuật GV bộ môn dạy Thực hành kiến thức Toán Luyện tập I Mục tiêu - Tiếp tục củng cố phép nhân, phép chia, phép trừ trong biểu thức II Các hoạt động dạy học Bài 1: HS làm cá nhân 2 HS lên bảng làm bảng phụ - Dới lớp làm vào vở luyện toán - Cả lớp và GV chữa bài Yêu cầu 2HS nêu các bớc giải a Làm các phép tính nhân rồi làm... chơi tiếp sức chia lớp thành 2 nhóm mời 2 nhóm chơi Mỗi nhóm cử 5 em Mỗi em viết nhanh từ tìm đợc rồi chuyển phấn cho bạn - Cả lớp đọc bảng từ mỗi nhóm tìm đợc: nhận xét đúng sai - GV lu bài của nhóm Thắng cuộc làm chuẩn bổ sung hoàn chỉnh bài - Yêu cầu HS chữa bài vào vở bài tập Đáp án: chỉ trẻ em; thiếu nhi, thiếu niên, nhi đồng, trẻ nhỏ, trẻ con, trẻ em Chỉ tính nết: ngoan ngoãn, lễ phép, ngây thơ,... sự chăm sóc của ngời lớn đối với trẻ em: Thơng yêu, yêu quý, quý mến quan tâm, nâng đỡ, nâng niu, chăm sóc, chăm bẵm, chăm chút, lo lắng Bài 2: HS làm cá nhân 1 HS nêu yêu cầu của bài Yêu cầu 1 HS lên bảng làm, dới lớp làm vào vở HS nhận xét bài GV đánh giá Bài 3: HS trao đổi theo đôi bạn nêu yêu cầu của bài HS làm vào vở bài tập 3 HS lần lợt lên bảng chữa bài Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải... ta làm thế nào? Gọi 1 số HS nêu kết quả đợc nêu ra GV đánh giá Tổng kết về nhà làm bài 2 Bồi dỡng kiến thức Tập làm văn Thực hành viết đơn I Mục tiêu: - Dựa theo mẫu đơn đã học HS viết đợc 1 lá đơn xin vào Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh II Các hoạt động dạy học 1 Kiểm tra bài cũ 1 HS nêu ngày Thành lập Đội 2 Bài luyện 1HS đọc đầu bài - Nêu yêu cầu của bài ? Phần nào trong đơn phải viết theo... lại: GV lu ý Phần lý do viết đơn bày tỏ nguyện vọng, lời hứa là nội dung không cần viết khuôn mẫu GV yêu cầu 1 HS lên bảng làm vào bảng phụ GV đã chép sẵn, lớp làm vào vở bài tập - GV đánh giá chấm bài 2 bàn cuối Tổng kết . cá nhân 2 HS lên bảng làm, lớp làm vở huyện tập. Bài 2: HS trao đổi đôi bạn bài mẫu 30 0 x 2 = 3 x 2 = ? Vậy 30 0 x 2 = 3 x 2 = 6 30 0 x 2 = 600 Gọi 3 HS lên. đánh giá chấm điểm tổ 2 Tổng kết giờ học Tuần 2: Ngày soạn: 22 / 8 / 20 08 Ngày dạy: Từ 25 đến 29 / 8 / 20 08 Thứ 2 ngày 18 tháng 8 năm 20 08 Thể dục GV bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an lop 3 buoi 2, Giao an lop 3 buoi 2,