0

Hình ảnh tuyệt vời của nhật thực

4 413 0
  • Hình ảnh tuyệt vời của nhật thực

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2013, 21:10

Khoảnh khắc tuyệt vời của nhật thực Vành lửa đỏ rực của mặt trời; nhật hoa sáng lòa quanh bóng đen của mặt trăng; vành sáng chói xuyên qua địa hình gồ ghề của mặt trăng là những hình ảnh ấn tượng về nhật thực. Nhật thực năm 2001, quan sát ở Zambia. Zambia, 2001. Quá trình nhật thực toàn phần năm 2005, quan sát từ Tây Ban Nha. Tây Ban Nha, 2005. Tân Cương, Trung Quốc, 2008. Thiểm Tây, 2008. Cam Túc, 2008. Hiện tượng Baily trong nhật thực năm 1991. Hiện tượng này được đặt theo tên nhà khoa học đã giải thích nó, ông Francis Baily. Theo đó, trong quá trình nhật thực, địa hình lồi lõm của mặt trăng cho phép ánh sáng mặt trời đi qua một số chỗ, còn một số chỗ khác thì không. . Khoảnh khắc tuyệt vời của nhật thực Vành lửa đỏ rực của mặt trời; nhật hoa sáng lòa quanh bóng đen của mặt trăng; vành sáng chói xuyên qua địa hình gồ. địa hình gồ ghề của mặt trăng là những hình ảnh ấn tượng về nhật thực. Nhật thực năm 2001, quan sát ở Zambia. Zambia, 2001. Quá trình nhật thực toàn phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình ảnh tuyệt vời của nhật thực, Hình ảnh tuyệt vời của nhật thực, Hình ảnh tuyệt vời của nhật thực

Từ khóa liên quan