0

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH QUẬN 7 - TP HỒ CHÍ MINH

63 0 0
  • THIẾT KẾ CẢNH QUAN  KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH  QUẬN 7 - TP HỒ CHÍ MINH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2019, 13:21

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH QUẬN 7 - TP HỒ CHÍ MINHTHIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH QUẬN 7 - TP HỒ CHÍ MINH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - TP HỒ CHÍ MINH ********** NGUYỄN VĂN ĐẬM THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH QUẬN - TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CẢNH QUAN VÀ KĨ THUẬT HOA VIÊN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM - TP HỒ CHÍ MINH ********** NGUYỄN VĂN ĐẬM THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH QUẬN - TP HỒ CHÍ MINH Ngành: Cảnh Quan Và Kỹ Thuật Hoa Viên LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn : TS ĐINH QUANG DIỆP TS LÊ MINH TRUNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2008 i MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINNING NONG LAM UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY ********** NGUYEN VAN DAM DESIGNING THE LANDSCAPE OF ADMINISTRATIVE CENTRAL AREA IN DISTRICT - HO CHI MINH CITY Department of Landscaping and Environmental Horticulture GRADUATED THESIS Adviser : DINH QUANG DIEP, Ph.D LE MINH TRUNG, Ph.D Ho Chi Minh City July/2008 ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, em nhận nhiều giúp đỡ động viên suốt trình học tập nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn: TS Đinh Quang Diệp, TS Lê Minh Trung hướng dẫn em tận tình, chu đáo Các thầy tham gia giảng dạy lớp DH04CH Chị Minh Trúc lớp DH02CH Các bạn lớp DH04CH Đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, động viên em hoàn thành tốt đề tài Tp Hồ Chí Minh, ngày 20/7/2008 Nguyễn Văn Đậm iii TÓM TẮT Đề tài “Thiết kế cảnh quan khu trung tâm hành quận - Tp Hồ Chí Minh” tiến hành khu trung tâm hành quận 7, lô C3 C9, đường Tân Phú, phường Tân Phú, thời gian từ tháng 3/2008 đến hết tháng 7/2008 Kết thu được: - Điều tra chủng loại xanh hoa kiểng trồng công viên khuôn viên Phú Mỹ Hưng - Điều tra trạng xanh khu trung tâm hành - Thiết kế mảng xanh khu trung tâm hành chánh quận - Lập danh mục loại trồng phù hợp - Lập bảng dự toán hạng mục xanh hoa kiểng iv SUMMARY The thesis “Designing the landscape of administrative central area in district 7, Ho Chi Minh city” was carried out in lot C3 and C9, Tan Phu street, Tan Phu ward, district 7; from March 2008 to July 2008 Results: - Investegating trees, ornamental plants which are grown in parks in Phu My Hung and administrative central area in district - Designing the landscape of administrative central in district to be suitable with environment and landscape structure - Establishing a list of suitable trees and ornamental plants - Establishing pubget for trees, ornamental plants planting v MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Trang tựa tiếng Anh ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Summary v Mục lục vi Danh sách bảng viii Danh sách hình viii Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Lý chọn đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.4 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu khu trung tâm hành quận 7, Tp Hồ Chí Minh 2.1.1 Vị trí giới hạn 2.1.2 Qui hoạch tổng thể 2.1.3 Qui hoạch bố cục 2.1.4 Qui hoạch công viên 2.2 Điều kiên tự nhiên khu Trung tâm hành 2.2.1 Địa hình 2.2.2 Thổ nhưỡng 2.2.3 Khí hậu 2.2.4 Thủy văn 2.3 Các cơng trình trạng vi 2.3.1 Hiện trạng xây dựng 2.3.2 Hiện trạng cấp thoát nước 2.3.3 Cảnh quan môi trường 2.3.4 Hiện trạng xanh 2.4 Đánh giá hiên trạng 2.4.1 Thuân lợi 2.4.2 Khó khăn 2.5 Chức mảng xanh khu hành 2.6 Tiêu chuẩn chọn trồng khu hành 10 Chương 3: MỤC TIÊU - NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Mục tiêu đề tài 12 3.2 Nội dung đề tài 12 3.3 Phương pháp nghiên cứu 12 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 14 4.1 Các chủng loại xanh, hoa kiểng trồng công viên, khuôn viên khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh 14 4.2 Nhiệm vụ thiết kế 19 4.3 Thuyết minh thiết kế 20 4.3.1 Quãng trường 21 4.3.2 Các tuyến đường 23 4.3.3 Công viên 24 4.4 Danh mục loại xanh hoa kiểng chọn thiết kế 26 4.5 Đặc điểm số trồng 27 4.6 Bảng dự toán hạng mục xanh - cảnh 27 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 30 5.1 Kết luận………… 30 5.2 Kiến nghị 30 Tài liệu tham khảo 31 Phụ lục vii DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 4.1 Các chủng loại trồng công viên, khuôn viên khu đô thị Phú Mỹ Hưng…… 14 Bảng 4.2 Các chủng loại trồng theo thiết kế 26 Bảng 4.3 Bảng dự toán hạng mục trồng lắp bó vỉa tuyến đường 28 Bảng 4.4 Bảng dự toán hạng mục trồng công viên 29 DANH SÁCH CÁC HÌNH, ẢNH HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ vị trí khu đất thiết kế Ảnhh 2.2 Mẫu đất trường Ảnh 2.3 Cỏ may mọc dại khu trung tâm hành Ảnh 2.4 Keo tràm mai dương mọc dại khu trung tâm hành Ảnh 2.5 Dừa nước mọc dại khu trung tâm hành Hình 4.1 Mặt tổng thể khu trung tâm hành 20 Hình 4.2 Mặt thiết kế quãng trường trung tâm 21 Hình 4.4 Mặt thiết kế công viên 24 viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, q trình cơng nghiệp hố đại hố nước ta phát triển với tốc độ nhanh chóng, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại xuất ngày nhiều Các khu đô thị nhà cao tầng tạo nên tầm vốc đại khẳng định sức mạnh phát triển Việt Nam Tiêu biểu cho đại sức mạnh phải nói đến khu Đơ thị Phú Mỹ Hưng - khu đô thị Thành Phố Hồ Chí Minh - với hệ thống sở hạ tầng đại, với cơng trình trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, nhà văn phòng… mang tầm khu vực quốc tế Đi đơi với phát triển mang tính tầm vốc môi trường sống ngày hạn hẹp ô nhiễm cách trầm trọng Trên sở đó, người cần tìm giải pháp tối ưu để cải tạo môi trường sống, điều dễ dàng nhận thấy việc xây dựng tầm quan trọng yếu tố mảng xanh Ban Quản lý Khu nam Sài Gòn đề phương án quy hoạch kiến trúc tổng thể xây dựng khu Trung tâm hành quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh lô đất C3 C9 đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh với tiêu chí tạo nên khơng gian sống, làm việc lý tưởng cho cán người dân kết hợp với việc cải tạo môi trường sống, làm việc, tơn vinh vẻ đẹp hài hồ cảnh quan thiên nhiên khối cơng trình kiến trúc khu Trung tâm hành quận 7, định hướng quy hoạch bố trí mảng xanh khu Trung tâm hành trọng quan tâm Mục đích tạo cảnh quan phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn Đồng thời đóng góp cho cơng tác giáo dục phát triển Bảo dưỡng xanh sau 90 3.12.23 103 103 ngày 4800 14084 15417 Tổng cộng 494400 1450652 1587951 26146817 3645390 2658704 BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ STT Tên vật tư ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành tiền Cây nhóm I bó bầu (loại 1) Cây 103 200000 20600000 Đất đen m3 10,3 200000 2060000 Phân hữu Kg 927 1200 1112400 Nẹp gỗ 3x5 dài 0,3m Cây 412 1000 412000 Nọc chống dài 2,5m Cây 412 8000 3296000 Bao bố Cái 10,3 4000 41200 Đinh Kg 5,2 8500 44200 Nước m3 125,7 1640 206148 Cộng 27771948 Att= 27771948 BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ Diễn giải chi tiết khoảng mục Ký hiệu kinh phí VL Chi phí vật liệu NC Chi phí nhân cơng M1 M2 27771948 B*2,095 7637091 Chi phí MTC cay xanh MTC CX*1.45 3768847 Chi phí MTC xây dựng MTCCX*1,05 62473,95 M1+M2 3831321 VL+NC+MTC 39240360 NC*64% 4887738 Thu nhập chịu thuế tính trước (T+C)*5% 2206405 Giá trị dự toán xây lắp trước thuế T+C+TL 46334504 Z*10% 4633450 Z+VAT 50967954 T Cộng chi phí trục tiếp C Chi phí chung Z VAT Thuế giá trị gia tăng Gxl Thành tiền Att MTC Chi phí máy thi cơng TL Cách tính Giá trị dự tốn xây lắp sau thuế Tròn số 50968000 Bảng 4.4 Bảng dự tốn hạng mục trồng cơng viên (Đơn vị tiền tệ: VNĐ) BẢNG PHÂN TÍCH VẬT TƯ Mã hiệu Tên công việc vật tư Đơn vị Khối lượng Định mức Kl vật tư Cho phân vào hố 2.13.24 0,8*0,8*0,8 100 hố 3,4 Phân hữu kg 3,4 3.11.42 Vận chuyển đất trồng m3 217,6 Phân hữu Đất đen 1200 4080 kg 1958,4 m3 0,1 21,76 Trồng xanh bầu 3.12.1 0,7*0,7*0,7 340 Cây trồng 340 Nẹp gỗ 1360 Nọc chống 1360 Bao bố 0,1 34 Đinh kg 0,05 17 Nước m3 0,02 6,8 1,2 408 1,3 1203,8 Bảo dưỡng sau trồng 90 ngày 3.12.23 máy bơm 3CV Nước m3 340 Cung cấp, vận chuyển 3.12.40 đất đen Đất đen m3 926 2.13.91 2.13.92 2.13.70 2.13.31 Trồng cỏ gừng 100m2 25,1 Nước m3 1,5 37,65 Cỏ gừng m2 100 2510 Trồng cỏ nhung 100m2 14,4 Nước m3 1,5 21,6 Cỏ nhung m2 100 1440 Trồng viền 100m2 1,98 Nước m3 1,5 2,97 Ác ó m2 40000 79200 200 7900 Rải phân bồn cỏ Phân hữu 100m2 39,5 kg Trồng màu, bồn 2.13.80 kiểng 100m2 4,82 Nước m3 9,64 Cây màu giỏ 1600 7712 300 2040 30 4167 Rải phân bồn kiểng, 2.13.32 viền Phân hữu 100m2 6,8 kg Tưới bảo dưỡng cỏ, kiểng, viền xe bồn 90 2.14.34a ngày Nước 100m2/th m3 138,9 BẢNG CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG Đơn giá MÃ HIỆU Khối Tên công việc ĐVT lượng Vật tư Thành tiền Nhân MT công công Vật tư N cơng MT cơng Trồng xanh Phóng hố trồng 3.11.10 Hố 340 533 181220 m3 218 31759 6910758,4 24,6 9800 1279 240688 31412,24 3,4 240000 18528 816000 62995,2 Đào đất hố 3.11.30 trồng Loại hố 0.8*0.8*0.8 m3 Vận chuyển đất, phân đến hố 3.11.40 trồng m3 + Loại hố 3.11.42 0.8*0.8*0.8 m3 Cho phân vào hố 0,8*0,8*0,8 cự 100 2.13.24 ly 10m hố Vận chuyển 100 2.13.24a tiếp 10m hố 3,4 1998 Cây 3,4 4263 6793,2 Vận chuyển thủ công bầu 3.11.511b 0,7*0,7*0,7 Trồng 3.12.10 xanh, tưới nước Cây 9818 14494,2 33381,2 Cây có bầu 3.12.11 0,7*0,7*0,7 Cây 340 bó bầu (loại 1) Cây 52 Cọ dầu 4263 1449420 Cây nhóm 200000 10400000 Cây 5000000 10000000 Đại tù Cây 2000000 14000000 Cau vua Cây 3000000 18000000 Tùng bách tán Cây 24 300000 7200000 Tre vàng sọc Cây 14 60000 840000 Xa kê Cây 800000 800000 Cau vàng Cây 250000 500000 Hồng lộc Cây 44 50000 2200000 Trắc bá diệp Cây 160 250000 40000000 Bông giấy 50000 400000 Mai chiếu thủy Cây 20 30000 600000 Bảo dưỡng xanh sau 90 3.12.23 340 14084 công viên m3 1226 130000 10658 159322800 13062018,48 Trồng cỏ 100 gừng m2 72660 1823766 Cỏ gừng m2 2510 ngày Cây 2175 4788560 Cung cấp vận chuyển đất đen toàn 3.12.40 2.13.91 25,1 7000 100 2.13.92 Trồng cỏ nhung m2 Cỏ nhung 17570000 10899 14,4 m2 1440 30000 1569456 43200000 100 2.13.70 2.13.13 Trồng viền m2 1,98 60849 Ác ó m2 198 80000 Rải phân bồn 100 cỏ m2 39,5 40000 4541 120481,02 15840000 1580000 179369,5 739500 Trồng 2.13.80 màu, 100 bồn kiểng m2 Chuỗi ngọc giỏ 1000 3000 3000000 Lưỡi hổ giỏ 40 8000 320000 Mỏ két giỏ 720 8000 5760000 Dền đỏ giỏ 7750 2500 19375000 Trang thái đỏ giỏ 150 4000 600000 Lá Trắng giỏ 160 5000 800000 Trang tây giỏ 112 12000 1344000 Cẩm thạch giỏ 175 3500 612500 Ngũ sắc giỏ 288 1440 Bướm bạc giỏ 384 12000 4608000 6,8 60000 7448 10132 482 48838650 Rải phân bồn 2.13.32 kiểng, 100 viền m2 408000 50646,4 Vận chuyển rác kiểng BJ1411 sau hồn 100 tất cơng trình m3 2,17 123936 268941,12 Tưới bảo dưỡng cỏ, kiểng, viền 100 xe bồn m2/t 2.14.34a tháng Tổng cộng h 139 120000 89955 880958 16668000 12494749,5 122365066,2 397006428 91584790,14 123406888,5 BẢNG GIÁ TRỊ VẬT TƯ STT Tên quy cách vật tư Đơn vị Khối lượng Đơn giá Thành tiền Cây nhóm 1bó bầu (loại 1) 52 200.000 10400000 Agao 30 40.000 1200000 Cau vua( h 3m, đk gốc 40) 3.000.000 18000000 Tùng bách tán (cao 2m) 24 300.000 7200000 Trắc bá diệp 160 25.000 4000000 Chuỗi ngọc giỏ 1000 3.000 3000000 Tre vàng sọc (cao 2m) giỏ 14 60.000 840000 Cọ dầu 5.000.000 10000000 Đại tù 2.000.000 14000000 10 Xa kê 800.000 800000 11 Cau vàng 250.000 500000 12 Lưỡi hổ giỏ 40 8.000 320000 13 Mỏ két giỏ 720 8.000 5760000 14 Dền đỏ m2 310 80.000 24800000 15 Trang thái đỏ giỏ 150 4.000 600000 16 Coton giỏ 100 6.000 600000 17 Trang tây giỏ 112 12.000 1344000 18 Cẩm thạch giỏ 175 3.500 612500 19 Bông giấy chậu 50.000 400000 20 Lá trắng giỏ 160 5.000 800000 21 Hồng lộc 44 50.000 2200000 22 Mai chiếu thủy bụi 20 30.000 600000 23 Ngũ sắc giỏ 288 5.000 1440000 24 Bướm bạc giỏ 384 12.000 4608000 25 Cỏ gừng m2 2510 7.000 17570000 26 Cỏ nhung m2 1440 30.000 43200000 27 Ác ó m2 198 80.000 15840000 28 Phân hữu kg 15978,4 1.300 20771920 29 Nước m3 4653,66 4.500 20941470 30 Đất đen m3 1225,56 180.000 220600800 31 Bao bố kg 34 6.000 204000 32 Nẹp gỗ 1360 800 1088000 33 Đinh kg 17 8.500 144500 34 Nọc chống 1360 13.500 18360000 Tổng 472145190 BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ Vật liệu thực tế Vật liệu (a1): 397006428 Nhân công (b1): 91584790 (A): 472145190 Máy thi công (c1): 123406888 Diễn giải chi tiết khoảng mục kinh phí Ký hiệu VL Chi phí vật liệu NC Chi phí nhân cơng MTC Chi phí máy thi cơng Cách tính A Thành tiền 472145190 b1*2,095 191870135,1 MTCCX*1,3 160428954,4 VL+NC+MTC 824444279,5 T Cộng chi phí trực tiếp C Chi phí chung NC*64% 122796886,4 Z Giá trị dự tốn xây lắp trước thuế T+C+TL 947241165,9 VAT Thuế giá trị gia tăng Z*10% 94724116,59 Gxl Giá trị dự toán xây lắp sau thuế Z+VAT 1041965282 R Dự phòng phí Q*10% 104196528,2 Tk Chi phí thiết kế 2,8%*Z*1,1 29175027,91 Q+R+Tk 1175336839 Tổng giá trị dự tốn Tròn số : 1175336000 PHỤ LỤC Có 31 lồi xanh, hoa, kiểng thuộc 22 họ thực vật sử dụng thiết kế * Ác ó * Agao Acanthus integrifolius Agave angustifolia *Bần chua * Bụp Sonneratia caseolaris * Bàng đài loan Teminalia ivorensis * Chuỗi ngọc Hibiscuc rosa_chinensis Duranta ecrecta * Bằng lăng nước * Bằng lăng nhiều hoa * Bông giấy Bougainvienla brasiliensis * Cau vàng Chrysalidocarpus lutescens Lagerstroemia speciosa * Cỏ nhung Zoysia tenuifolia Lagerstroemia * Mỏ két Heliconia psittacorum * Đại tù Plumeria obtusa * Điệp phèo heo Enterolobium cyclocarpum * Hồng lộc Syzygium oleinum * Bướm bạc phi Mussaenda philippica * Lim sét * Xa kê Artrocarpus altilis * Phượng vỹ Peltophorum pterocarpum * Ngũ sắc Lantana camara * Sò đo cam * Tre vàng sọc Spathodea campanulata Bambusa vulgais Delonix regia * Mai chiếu thủy Wrightia religiosa * Cọ dầu Elaeis guinensis PHỤ LỤC ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Bằng lăng nước Lagerstroemia speciosa Họ Tử Vi: Lythraceae Cây có nguồn gốc từ Ấn Độ vàc nước Châu Á nhiệt đới khác Cây gỗ lớn cao đến 20 m, phân cành cao, thẳng, tán dày Lá hình bầu dục hay hình giáo, tù đỉnh, mọc gần đối Cụm hoa hình tháp cành, mọc thẳng Nụ hoa hình cầu Hoa lớn cánh, có móng ngắn, răn reo màu tím hồng Quả nang ngồi có cánh đài bao bọc Hạt có cánh mềm Cây trồng chủ yếu hạt Bò cạp nước Cassia fistula Họ: Caesalpiniaceae Cây có nguồn gốc từ Ấn Độ, Srilanca trồng rộng rãi nước nhiệt đới Cây gỗ trung bình cao 10 – 12 m, thân tròn nhẵn, phân cành dài, mềm mọc thẳng, tán hẹp thưa Lá kép lông chim với – đôi phụ, dày màu xanh nhạt mốc mặt Chùm hoa buông xuống mọc từ nách lá, dài 30 – 50 cm mang nhiều hoa, màu vàng chanh Quả dài 30 – 40 cm Hạt dẹt mảnh Cây trồng hạt Gõ nước Intsia bijuga Họ: Fabaceae Đại mộc 35 m, có phụ - bầu dục, đầu tù lõm, không lông, chùm kép - 18 hoa có lơng, trăng trắng, cánh hoa, tiểu nhuỵ thụ, - lép, nỗn sào có lơng có cọng Trái dài 20 cm, mỏng, cứng, hột - tròn, to 2,5 cm Sò đo cam Spathodea campanulata Họ: Bignoniaceae Cây có nguồn gốc từ nước Châu Phi nhiệt đới Cây gỗ lớn, nhẵn, vỏ màu nâu xám Lá kép lông chim lần, mọc đối, cuống chung có lơng, với – 10 nhỏ gần khơng có cuống, đơi có lơng non Cụm hoa ngắn, dày đặc đỉnh cành Hoa lớn, dạng ống rộng cong, chia thuỳ răn reo màu vàng đậm hay đỏ cam xếp sát Quả nang, hạt có cánh Cây trồng chủ yếu chiết Lim xẹt Peltophorum pterocarpum Họ vang:Caesalpiniaceae Cây gỗ lớn, lúc non có lơng gỉ sắt Lá kép lông chim lần chẵn, phụ nhỏ bé xếp đặn Cụm hoa dạng chuỳ có lơng màu hoe đỏ nhung Hoa màu vàng tươi, nở vào mùa xuân-hè Qủa dẹt có cánh Cây trồng hạt Phượng vỹ Delonix regia Họ Vang: Caesalpiniaceae Cây gỗ lớn cao 10 – 20 m Lá kép lông chim lần với 20 đôi phụ Hoa lớn,màu đỏ tươi, cánh tràng có cuống dài, phiến rộng, có cánh lớn màu cam đỏ với vạch đốm màu trắng Qủa lớn, hạt cứng Cây dễ trồng hạt Tre vàng sọc Bambusa vulgais Họ cỏ: Poaceae Cây mọc thành bụi, cao 6-10 m Đốt cách xa đặn, lóng có vách dày Thân cành có màu vàng tươi kết hợp với sọc xanh Mo phủ đầy lông Cụm hoa dạng chùm, nhỏ dẹt, xếp chỗ Cây trồng cách tách con, lấy thân già với mắt ngủ đem nhúng bùn trồng ... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - TP HỒ CHÍ MINH ********** NGUYỄN VĂN ĐẬM THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH QUẬN - TP HỒ CHÍ MINH Ngành: Cảnh Quan Và Kỹ Thuật Hoa Viên LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC... thị Phú Mỹ Hưng - Thiết kế mơ hình cảnh quan khu trung tâm hành cho phù hợp - Đề xuất loại xanh, hoa kiểng phù hợp với thiết kế - Trình bày bảng vẽ thiết kế thuyết minh thiết kế - Lập dự toán... trình môi trường tự nhiên, tạo không gian sống môi trường làm việc tốt cho người chủng loại trồng phải phù hợp với điều kiện tự nhiên khu vực Do đó, để thực vấn đề trên, thực đề tài “ Thiết kế cảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH QUẬN 7 - TP HỒ CHÍ MINH,

Từ khóa liên quan