0

ĐIỀU TRA, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỘT SỐ LOÀI CÂY XANH HOA KIỂNG MỚI NHẬP NỘI Ở TP. HỒ CHÍ MINH VÀ THỊ XÃ SA ĐÉC

66 0 0
  • ĐIỀU TRA, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỘT SỐ LOÀI CÂY XANH HOA KIỂNG MỚI NHẬP NỘI  Ở TP. HỒ CHÍ MINH VÀ THỊ XÃ SA ĐÉC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2019, 13:20

ĐIỀU TRA, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỘT SỐ LOÀI CÂY XANH HOA KIỂNG MỚI NHẬP NỘI Ở TP. HỒ CHÍ MINH VÀ THỊ XÃ SA ĐÉCĐIỀU TRA, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỘT SỐ LOÀI CÂY XANH HOA KIỂNG MỚI NHẬP NỘI Ở TP. HỒ CHÍ MINH VÀ THỊ XÃ SA ĐÉC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** NGUYỄN TẤN ĐẠT ĐIỀU TRA, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỘT SỐ LOÀI CÂY XANH HOA KIỂNG MỚI NHẬP NỘI Ở TP HỒ CHÍ MINH VÀ THỊ XÃ SA ĐÉC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CẢNH QUAN VÀ KĨ THUẬT HOA VIÊN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ********** NGUYỄN TẤN ĐẠT ĐIỀU TRA, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY XANH HOA KIỂNG MỚI NHẬP NỘI Ở TP HỒ CHÍ MINH VÀ THỊ XÃ SA ĐÉC Ngành: Cảnh Quan Và Kỹ Thuật Hoa Viên LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn : Th S PHẠM MINH THỊNH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2008 i MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINNING NONG LAM UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY ********** NGUYEN TAN DAT SURVEYING, PLANNING TO DEVELOP SOME EXOTIC VERDURES AND FLOWERS IN HO CHI MINH CITY AND SA DEC TOWN Department of Landscaping and Environmental Horticulture GRADUATED THESIS Adviser : PHAM MINH THINH, MSc Ho Chi Minh City July/2008 ii LỜI CẢM ƠN Con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bố mẹ, thành viên gia đình, người sinh thành nuôi dưỡng nên người, điểm tựa cho vững bước vào đời Tình thương u vơ hạn mà bố mẹ dành cho nguồn động lực to lớn giúp vượt qua khó khăn, trở ngại đời Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Phạm Minh Thịnh thầy cô môn Cảnh Quan Kỹ Thuật Hoa Viên tận tình giúp đỡ, truyền đạt cho em hành trang tri thức quý báu Cuộc sống vận động, thay đổi công ơn to lớn Các thầy cô khắc ghi tâm trí em Em xin gửi lời cảm ơn đến cô chú, anh chị chủ vựa hoa kiểng, nhà vườn, tiệm kinh doanh hoa nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp Mình xin cảm ơn bạn lớp DH04CH giúp nhiều thời gian làm đề tài Sau cùng, em xin gửi lời chúc đến thầy cô, cô chú, anh chị chủ cửa hàng hoa kiểng, bạn gia đình sức khỏe dồi thành cơng sống Tp Hồ Chí Minh, ngày 20/7/2008 Nguyễn Tấn Đạt iii TÓM TẮT Đề tài “ Điều tra, định hướng phát triển mội số loài xanh hoa kiểng nhập nội thành phố Hồ Chí Minh thị xã Sa Đéc ” thực vựa hoa kiểng, nhà vườn, số công viên, khu du lịch thành phố Hồ Chí Minh thị xã Sa Đéc Kết thu được: Điều tra, định danh 59 loài xanh hoa kiểng nhập nội Mô tả đặc điểm hình thái, sinh trưởng phát triển loài nhập nội Thống kê thành phần loài nhập nội theo họ thực vật, theo nhóm đặc điểm hình thái nhóm ứng dụng, bố trí nội - ngoại thất Định hướng phát triển số loài nhập nội iv SUMMARY The thesis “ Surveying, planning to develop some exotic verdures and flowers in Ho Chi Minh city and Sa Dec town “ was carried out in Ho Chi Minh city and Sa Dec town Results: Surveying 59 exotic species Describing forms, growth and development of species To total up these new exotic verdures and flowers according to family, include form groups and apply groups Planning to develop some exotic plants v MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách bảng vi Danh sách hình vi Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 Một số đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Hồ chí Minh 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Khí hậu 2.1.3 Ánh sáng 2.1.4 Nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm 2.1.5 Gió 2.1.6 Thổ nhưỡng 2.2 Tình hình sản xuất, kinh doanh tiêu thụ hoa, kiểng thành phố Hồ Chí Minh 2.2.1 Tình hình sản xuất 2.2.2 Tình hình tiêu thụ kinh doanh hoa, kiểng : 2.2.3 Tình hình sản xuất, kinh doanh tiêu thụ hoa, kiểng Làng hoa Gò Vấp 2.3 Một số đặc điểm vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thị xã Sa Đéc 2.3.1 Vị trí địa lý 2.3.2 Khí hậu vi 2.4 Tình hình sản xuất, kinh doanh tiêu thị hoa, kiểng thị xã Sa Đéc 2.4.1 Lịch sử hình thành phát triển làng hoa Sa Đéc 2.4.2 Tình hình sản xuất, kinh doanh tiêu thụ làng hoa Sa Đéc 2.5 Tình hình nghiên cứu xanh hoa cảnh 2.5.1 Cơng trình nghiên cứu nước 10 2.5.2 Cơng trình nghiên cứu nước 10 Chương 3: MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 12 3.2 Nội dung nghiên cứu 12 3.3 Phương pháp nghiên cứu 12 3.3.1 Phương pháp điều tra: 12 3.3.2 Phương pháp định danh lồi mới: sử dụng phương pháp so sánh hình thái để định danh 14 3.3.3 Phương pháp tổng hợp số liệu 14 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 16 4.1 Số lượng giống xanh hoa kiểng nhập nội điều tra thành phố Hồ Chí Minh thị xã Sa Đéc 16 4.2.1 Nhóm thủy sinh 17 4.2.2 Nhóm dương xĩ 17 4.2.3 Nhóm dây leo thân bò 18 4.2.4 Nhóm có làm cảnh 21 4.2.6 Nhóm gỗ thân cột làm cảnh 30 4.3 Thống kê thành phần loài giống nhập nội 37 4.4 Tình hình sản xuất tiêu thụ số loài xanh hoa kiểng giống nhập nội thành phố Hồ Chí Minh 40 4.4 Tình hình sản xuất 40 4.4.2 Tình hình tiêu thụ 41 4.5 Tình hình sản xuất tiêu thụ số loài xanh hoa kiểng giống nhập nội thị xã Sa Đéc 42 4.5.1 Tình hình sản xuất 42 vii 4.5.2 Tình hình tiêu thụ 43 4.6 Mơ hình sản xuất nội thất hộ nơng dân Hồ Chí Minh 43 4.6 Định hướng phát triển số loại xanh hoa kiểng giống nhập nội thành phố Hồ Chí Minh thị xã Sa Đéc 46 Chuơng 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Kiến nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 51 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1 Tình Hình Phát Triển Diện Tích Hoa, Cây Kiểng Trên Địa Bàn Thành Phố Bảng 4.1 Thành phần loài giống nhập nội theo nhóm theo đặc tính hình thái 38 Bảng 4.2 Thành phần lồi giống nhập nội theo nhóm có ứng dụng bố trí nội, ngoại thất 39 Bảng 4.3 Thành phần loài giống nhập nội theo họ thực vật 39 DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1 Bản đồ tỉnh Đồng Tháp .7 Hình 4.1 Biểu đồ loại theo đặc tính hình thái 38 Hình 4.2 Biểu đồ lồi theo ứng dụng bố trí nội, ngoại thất 39 Hình 4.3 Biểu đồ thành phần lồi giống nhập nội .41 Bảng kí hiệu đặc điểm hình thái, điều kiện sinh trưởng ứng dụng bố trí nội – ngoại thất lồi nhập nội: ix Hình Biểu đồ thành phần loài giống nhập nội Nhận xét: loại giống thuộc nhiều họ khác nhau, có đến 29 họ/ 59 lồi, có số họ thực vật có nhiều loại giống nhập nội họ Ráy (Araceae) có lồi, họ Huyết dụ (Asteliaceae) có loại, họ Bồng bồng (Dracaenaceae) có lồi, Họ Gừng – Zingiberraceae có lồi Nhận xét chung: loại nhập nội thành phố Hồ Chí Minh thị xã Sa Đéc điều tra đa dạng thành phần lồi đặc điểm hình thái Xét khả ứng dụng vào bố trí nội, ngoại thất nhóm nội thất, trồng chậu có số lượng lồi nhiều nhóm cơng trình Còn đặc điểm hình thái nhóm có làm cảnh gỗ thân cột làm cảnh có số lượng nhiều nhóm lại 4.4 Tình hình sản xuất tiêu thụ số loài xanh hoa kiểng giống nhập nội thành phố Hồ Chí Minh 4.4 Tình hình sản xuất - Diện tích sản xuất hoa kiểng thành phố lên 700 ha, diện tích gieo trồng kiểng lá, kiểng cơng trình,… khoảng 150 - Địa điểm sản xuất quận, huyện ngoại thành quận 12, quận Bình Chánh,… 40 - Do điều kiện đất đai manh mún nên quy mơ sản xuất nhỏ lẻ, hộ sản xuất diện tích đất khoảng 1000 – 2000 m2 - Tổ chức sản xuất chủ yếu dạng gia đình, sử dụng lao động chủ yếu người gia đình - Số lượng giống kiểng thường chiếm phần nhỏ điện tích trồng nội thất hộ sản xuất - Giá nhân công, vật tư cao nên đẩy chi phí sản xuất lên cao - Các họ chủ yếu trồng nội thất có giá trị kinh tế như: mơi son hình cá, lan ý loại lớn, balentine,… - Các loại nội thất đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu, cơng chăm sóc cao: làm nhà lưới, hệ thống tưới nước, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều,… - Tình hình sản xuất thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn điện tích, chi phí sản xuất ban đầu cao thuận lợi nơi tiêu thụ phí vận chuyển giảm 4.4.2 Tình hình tiêu thụ - Các nhà vườn thường chủ yếu tiêu thụ qua thương lái, tiệm hoa kiểng thành phố tỉnh lân cận Một số người tiêu dùng đến mua vườn - Hiện nay, việc kinh doanh hoa kiểng trở thành nghề phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi nhuận cao Các điểm kinh doanh hoa kiểng rãi từ ngoại ô đến nội thành, với 260 điểm dịch vụ buôn bán nhỏ, doanh số bán ước tính khoảng 200 – 300 tỉ đồng/ năm Hoa kiểng thành phố chủ yếu phục vụ thị trường chỗ, ngồi đầu mối cung cấp hoa kiểng cho nước cửa ngõ để xuất Thị trường hoa kiểng thành phố Hồ Chí Minh đầy sơi động, vừa tiêu thụ, vừa nơi trung chuyển, gia công sản phẩm cho đô thị khác, đầu mối buôn bán với nước ngồi hình thành nên hệ thống dịch vụ cung ứng , tạo động lực phát triển tiêu thụ nước 41 4.5 Tình hình sản xuất tiêu thụ số loài xanh hoa kiểng giống nhập nội thị xã Sa Đéc 4.5.1 Tình hình sản xuất - Làng hoa Sa Đéc tháng giáp Tết sôi động với nhiều giống hoa – kiểng để đáp ứng nhu cầu ngày cao cho khách hàng Các tháng lại năm đa số hộ chủ yếu trồng loại cơng trình, hộ sản xuất nhỏ lẻ trồng loại cơng trình ngắn ngày như: chuỗi ngọc, trâm ổi, mười giờ, trang, cẩm tú mai, trầu bà,… để đẩy nhanh khả thu hồi vốn, quan tâm đến việc đầu tư vào giống - Một số nhà vườn có quy mơ sản xuất, trình độ sản xuất cao chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến kết hợp với kinh nghiệm truyền thống để lai tạo nhiều giống hoa, đồng thời mạnh dạn đầu tư nhập nhiều chủng loại hoa Các giống bán vòng năm giá giảm 1/3 giá ban đầu Nhân giống có hình thái đẹp trang trí cơng trình giúp nhà vườn đạt giá trị kinh tế cao có mức độ rủi ro, chi phí đầu tư ban đầu cao thời gian thu hồi vốn lâu so với trồng loại cơng trình ngắn ngày - Nguồn giống du nhập từ nhiều nguồn khác như: du lịch, nhờ người thân nước ngoài, nhiều giống hoa, cơng trình từ xa xơi nhiều nhà vườn Sa Đéc sưu tầm nhân giống nhanh để phục vụ nhu cầu đa dạng thị trường - Nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc có thuận lợi lớn điều kiện khí hậu, giá nhân công lao động rẻ, kinh nghiệm hàng trăm năm nghề trồng hoa, từ lâu tiếng với thương hiệu Làng hoa Sa Đéc Tuy nhiên, nhà vườn sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm khả vốn có riêng lẻ, manh mún chưa có hợp tác, liên kết với 42 4.5.2 Tình hình tiêu thụ - Các nhà vườn sản xuất chủ yếu bán cho thương lái để mang lên cung cấp tiệm hoa kiểng, cơng trình khn viên mà thành phố Hồ Chí Minh thị trường - Vào ngày thứ thứ hàng tuần, loại xanh hoa kiểng tập trung chợ đầu mối để chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh Tuy nhiên Sa Đéc cách thành phố Hồ Chí Minh 145 km, đường chưa thuận lợi, … nên đẩy giá thành sản phẩm đến nơi tiêu thụ lên cao - Tỉnh Đồng Tháp lập dự án xây dựng “Làng hoa kiểng Sa Đéc” đến năm 2010 việc nhân giống, lai tạo giống phương án để đưa nghề trồng hoa kiểng trở thành nghề sản xuất tiềm 4.6 Mơ hình sản xuất nội thất hộ nơng dân Hồ Chí Minh Chủ vườn : anh Sơn Địa : 97KP3B, đường TL 7, phường Thạnh Lộc, quận 12 Sản phẩm đại phú, loại Balentine, loại phát tài, vạn niên thanh, mơi son, dương xỉ,… Diện tích : 3000 m2 - Quy mô sản xuất dạng hộ gia đình, có lao động gia đình tham gia sản xuất - Thời gian bắt đầu tập trung vào sản xuất kiểng nội thất gần năm, lúc đầu gia đình trồng loại cau chồn, cau vua,…các loại kiểng trồng với số lượng nhỏ sau dần chuyển qua sản xuất kiểng Lúc đầu trồng diện tích nhỏ, với điều kiện sản xuất thô sơ Trong trình sản xuất thuận lợi mở rộng diện tích sản xuất, đầu tư trang thiết bị kĩ thuật - Nguồn giống: giống nội thất banlentine, ráng đốm, chuối thái, phát tài quạt,… chủ yếu mang từ Thái Lan Các giống có giá cao, màu sắc hình dáng đẹp sức đề kháng yếu, dễ nhiễm loại sâu bệnh, đòi hỏi điều kiện sinh trưởng phải phù hợp 43 - Giá thể: hỗn hợp tro trấu + xơ dừa + vỏ đậu phụng + phân bò Các chất trộn với Sau – tháng, thấy phát triển chậm lại thay giá thể - Nguồn nước: nguồn nước bị nhiễm phèn nhẹ, nội thất có yêu cầu kĩ thuật chất lượng nước cao nên tưới nước máy, nước lọc qua trình xử lý - Cơ sở vật chất: Ảnh 4.4 Hiện trạng vuờn + Mặt đất phủ đá mi, có hệ thống cột bê tông, cột sắt, có lưới che 50% ánh sáng Các loại lớn đặt chậu sành, chậu nhựa, nhỏ đặt bịch nilong, có dàn khung tre treo chậu Các chậu lớn đặt đơn bê tơng cao 50cm để giúp nước tốt tránh ngập úng + Hệ thống tưới tiêu: có bể chứa nước, hệ thống ống dẫn, ống tưới + Nhà vườn trang bị nhà kính có kính thước cao 2,5 m x rộng m x dài 8m làm nhựa polyme, tre khay gieo hạt nhựa,… để nhân giống 44 Hình 4.5 Nhà kính dụng cụ gieo ươm - Các mang chủ yếu đươc nhân giống phương pháp vơ tính: tách chồi, giâm cành - Thị trường tiêu thụ : tiêu thụ chủ yếu qua thương lái, vựa cây, người bán cảnh dạo người tiêu dùng mua vườn - Thuận lợi: + Nguồn nhân công người gia đình + Thị trường tiêu thụ chỗ, tốn chi phí vận chuyển - Khó khăn: + Chi phí sản xuất cao giá vật liệu sản xuất tăng dẫn đến giá thành sản phẩm nâng lên + Hệ thống nhà vườn sơ sài, chưa tạo điều kiện tốt cho sinh trưởng phát triển + Tuy có áp dụng kĩ thuật sản xuất tiên tiến khơng có trang thiết bị đại hỗ trợ nên nhiều mặt hạn chế + Sản phẩm sản xuất có chất lượng tốt khơng đồng + Gia đình tự tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm nên đầu không ổn định, giá thường xuyên dao động Nhận xét: vườn anh Sơn có quy mơ xuất hộ gia đình, có đầu tư ban đầu giống, kĩ thuật giúp gia đình có thu nhập ổn định Nhà vườn nên có đầu tư vốn, trang thiết bị, khoa học kĩ thuật để tăng đồng đều, vẻ đẹp sản phẩm tăng giá trị sản phẩm, đem lại hiệu kinh tế cho người sản xuất 45 4.6 Định hướng phát triển số loại xanh hoa kiểng giống nhập nội thành phố Hồ Chí Minh thị xã Sa Đéc - Vì điều kiện sản suất thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn diện tích đất sản xuất, giá thành sản xuất cao so với Sa Đéc, hộ sản suất không gần nên trọng vào đầu tư phát triển kiểng nội thất có giá trị kinh tế cao: phúc lộc thọ, phát tài quạt, loại cua cảnh mới, loại huyết dụ mới, lan ý loại mới, balentine, môi son, quan âm, loại mơn mới, trúc nữ hồng, tai phật… - Ở Sa Đéc, có điều kiện thuận lợi khí hậu, điều kiện tự nhiên, kinh nghiệm sản xuất, chi phí sản xuất thấp so với thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu hộ sản xuất quy mô nhỏ tập trung vào cơng trình Vì hộ sản xuất quy mơ nhỏ, trình độ sản xuất thấp nên phát triển theo hướng trồng loại cơng trình mới: liễu hồng, ngọc nữ thái, cúc nữ hoàng, hoàng phúc, lài hoàng gia, loại mỏ két mới, loại chuối hoa mới,… Các hộ có quy mơ sản xuất lớn hơn, có đầu tư khoa học kĩ thuật, có nguồn vốn lớn phát triển trồng loại nội thấp có giá trị cao thành phố Hồ Chí Minh Sau số đề xuất giúp cho việc trồng loại hoa kiểng phát triển: - Đối với nông dân: + Mạnh dạn đầu tư khoa học kĩ thuật, ứng dụng công nghệ sinh học vào việc sản xuất giống + Cải tiến phương thức sản xuất nhằm nâng cao suất lao động, tăng chất lượng hạ giá thành sản phẩm để chiếm lĩnh thị trường tiềm + Chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn việc ứng dụng tiến khoa học kĩ thuật 46 - Đối với nhà nước: + Mở lớp tập huấn cán chuyên môn để hỗ trợ chuyển giao khoa học kĩ thuật cho bà nông dân + Tổ chức điều tra, thống kê, qui hoạch khu vực sản xuất tập trung với diện tích lớn để áp dụng khoa học kĩ thuật, giảm giá thành sản phẩm 47 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau tháng thực đề tài, điều tra 59 lồi nhập nội Trong thành phần có lồi thuộc nhóm thủy sinh, nhóm dương xĩ có lồi, nhóm dây leo thân bò có lồi, 22 lồi thuộc nhóm có làm cảnh , nhóm có hoa làm cảnh có lồi, 19 lồi thuộc nhóm gỗ thân cột làm cảnh Tìm hiểu hình hình sản xuất tiêu thụ số loài hoa kiểng từ góp phần định hướng phát triển chúng thành phố Hồ Chí Minh thị xã Sa Đéc 5.2 Kiến nghị Hiện nay, giống xanh hoa kiểng thị trường đa dạng phong phú Do thời gian nghiên cứu đề tài có hạn nên điều tra, định danh số loài Đề tài nên tiếp tục nghiên cứu để cập nhật giống xanh hoa kiểng mới, từ góp phần định hướng phát triển chúng 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Vũ Văn Chuyên, 1971 Thực Vật Học NXB Đại Học Trung Học Chuyên Nghiệp Phạm Hoàng Hộ, 1972.Thực vật chúng Nhà in Lửa Thiêng Phạm Hoàng Hộ, 1993 Cây cỏ Việt Nam (3 tập) NXB Montre’al Võ Văn Chi, 1994 Cây cảnh NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội Hàn Tất Ngạn, 1996 Kiến trúc cảnh quan đô thị NXB Xây dựng Hà Nội Chế Đình Lý, 1997 Cây xanh phát triển quản lý môi trường đô thị NXB Nông nghiệp chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Trần Hợp, 1998 Cây xanh cảnh Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh NXB Nơng Nghiệp chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Trần Hợp, 2000 Cây cảnh hoa Việt Nam NXB Nơng nghiệp chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Vũ Văn Vụ đồng sự, 2003.Sinh lý thực vật NXB Giáo dục 10 Trần Hồng Phượng, Phạm Ngọc Thanh Hiếu, Đặng Thị Thu Cúc Trần Thu Phương, 2005 Định danh số loài xanh – hoa kiểng nhập nội thành phố Hồ Chí Minh Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Bộ môn Cảnh quan KT Hoa viên ĐHNL TP.HCM 11 Phạm Ngọc Thanh Hiếu, 2006.Tìm hiểu kĩ thuật số loài xanh hoa kiểng nhập nội thành phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp đại học Bộ môn Cảnh quan KT Hoa viên ĐHNL TP.HCM 12 Đinh Thị Hồng Niệm, 2007 Khảo sát đặc điểm sinh trưởng phát triển số giống xanh hoa kiểng nhập nội thành 49 phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp đại học Bộ môn Cảnh quan KT Hoa viên ĐHNL TP.HCM 13 Nation Parks Board, 2003 1001 Garden Plants in Singapore 14 John Brookes, 2001 Garden design 15 Alfred Byrd Graf Tropica color cyclopenia of exotic plant and trees TRANG WEB http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn http://www.govap.hochiminhcity.gov.vn http://www.dongthap.gov.vn http://www.tourism.hochiminhcity.gov.vn http://www.vietnamtourism.com http://www.rauhoaquavn.vn http://www.Toptropicals.com http://www.gardening.about.com 50 PHỤ LỤC Bảng định danh nhập nội: Stt Tên tiếng Việt Tên khoa học Họ thực vật Súng thái Nymphaea nouchali Nymphaeaceae Thủy trúc Cyperus sp Cyperraceae Dương xỉ Nephrolepis sp1 Nephrolepidaceae Cây mỏng Davallia sp2 Davalliaceae Dương xỉ Nephrolepis sp Nephrolepidaceae Càng cua cảnh Peperomia obtusifolia Piperaceae Càng cua cảnh Peperomia obtusifolia var Piperaceae trắng variegata Peperomia clussifolia Piperaceae “Jewelry” Càng cua cảnh đỏ (P clussifolia Variegated) Mandevilla sanderi var 10 Hồng anh kép Apocynaceae flora pleno Pellionia repens Urticaceae ( P daveauana; Begonia 11 12 Phu lệ bò daveauana ) Cây trường sinh Cotyledon orbiculata cẩm thạch Thượng cán Mỹ xẻ Monstera deliciosa 'Albo- 13 14 Crassualaceae đốm Variegata' Huyết dụ lớn Cordyline terminalis đỏ tím ‘Tricolor' 51 Araceae Asteliaceae 15 Huyết dụ lớn Cordyline terminalis xanh vền đỏ ‘Tricolor' Asteliaceae Asteliaceae 16 Huyết dụ sọc vàng Cordyline terminalis 'Kiwi' Asteliaceae 17 Huyết dụ nhỏ Cordyline australis Dracaenaceae 18 Phát tài sọc xanh Dracaena fragrans Dracaenaceae 19 Phát tài quạt Dracaena reflexa Dracaenaceae 20 Phát tài sọc Dracaena deremensis Bạch diệp tiễn Dracaenaceae 21 (phát tài Pháp) Dracaena deremensis 22 Lưỡi cọp Sanseviera Giant Masonia Zingiberraceae Caladium lindenii Araceae 23 Môn thái (Xanthosoma lindenii) Alocasia micholitziana 24 Ráy xanh 'Frydek' Alocasia macrorrihiza 25 Ráy voi đốm 26 Tai phật 27 Lan ý 28 Ráy lớn Alocasia cucullata Araceae Spathiphyllum sensation Araceae Araceae ‘Heterophylla’ (Red) ( A wilkesiana ‘ Cây dị liễu lớn Araceae “Variegated” Acalypha godseffiana 29 Araceae Firestorm’) 52 Euphorbiaceae Tabernaemontana 30 Cây ngọc bút đốm 31 Cây cuống đỏ 32 33 Đinh lăng trắng divaricata Begonia “Cleopatra” Begoniaceae Kaempferia pulchra Zingiberraceae Polyscias 'Dwarf Variegata' Araliaceae Dianella tasmanica 34 Cây sọc vàng 35 Mơi son hình cá 36 Mơi son 37 Cây liễu hồng 38 Cây hồng phúc 39 Cây lài hoàng gia 40 Mỏ két Mỏ két Hemerocallidaceae 'Gold Stripe' Aeschynanthus Radicans Gesneriaceae Aeschynanthus speciosus Gesneriaceae Pentas sp Rubiaceae Jaxminum sp Oleaceae Heliconia psittacorum Heliconiaceae “ Strawbrries and Cream” Heliconia psittacorum 41 Apocynaceae Heliconiaceae “ Sassy” Heliconia psittacorum Heliconiaceae 42 Mỏ két “Lady Di” 43 Chuối hoa lai Canna generalis Cannaceae 44 Chuối hoa Canna cleopatra Cannaceae 45 Cau tiểu trâm Chamaedorea elegans Arecaceaae 46 Mật cật đài loan Rhapis sp Arecaceaae 47 Ổi nhăn Psidium sp Myrtaceae 48 Ổi tím Psidium guajava variegata Myrtaceae 49 Phước lộc thọ Costus woodsonii.sp Zingiberraceae 50 Phước lộc thọ Costus spicatus.sp Zingiberraceae 53 Costus Specious Variagated Zingiberraceae 51 Cát lồi trắng 52 Cây trúc mây Costus stenophyllus sp Zingiberraceae 53 Sẹ đỏ Costus 'Red Rose' Zingiberraceae 54 Hỏa đồng Leea guineensis 'Burgundy' Leeaceae Holmskioldia sanguinea Verbenaceae 55 Cây vạn hạnh (H.rubra) 56 Chuối thái Musa sp Musaceae Calophyllum brasiliensis Clusiaceae 57 Cây phúc 58 Nguyệt quế thái 59 Cúc nữ hoàng sp Radermachera 'Kunming' Bignoniaceae Verbena sp Verbenaceae 54 ... 7/2008 i MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINNING NONG LAM UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY ********** NGUYEN TAN DAT SURVEYING, PLANNING TO DEVELOP SOME EXOTIC VERDURES AND FLOWERS IN HO CHI MINH CITY AND
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỘT SỐ LOÀI CÂY XANH HOA KIỂNG MỚI NHẬP NỘI Ở TP. HỒ CHÍ MINH VÀ THỊ XÃ SA ĐÉC,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm