0

ỨNG DỤNG NHỮNG ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA VIỆT NAM VÀO THIẾT KẾ SÂN VƯỜN BIỆT THỰ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

93 0 0
  • ỨNG DỤNG NHỮNG ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA VIỆT NAM VÀO THIẾT KẾ SÂN VƯỜN BIỆT THỰ Ở  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2019, 13:20

ỨNG DỤNG NHỮNG ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA VIỆT NAM VÀO THIẾT KẾ SÂN VƯỜN BIỆT THỰ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỨNG DỤNG NHỮNG ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA VIỆT NAM VÀO THIẾT KẾ SÂN VƯỜN BIỆT THỰ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỨNG DỤNG NHỮNG ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA VIỆT NAM VÀO THIẾT KẾ SÂN VƯỜN BIỆT THỰ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  HỒNG THỊ NHUNG ỨNG DỤNG NHỮNG ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA VIỆT NAM VÀO THIẾT KẾ SÂN VƯỜN BIỆT THỰ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CẢNH QUAN VÀ KỸ THUẬT HOA VIÊN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  HỒNG THỊ NHUNG ỨNG DỤNG NHỮNG ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA VIỆT NAM VÀO THIẾT KẾ SÂN VƯỜN BIỆT THỰ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Cảnh Quan & Kỹ thuật Hoa Viên LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: KTS LÊ ĐÀM NGỌC TÚ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2008 MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING NONG LAM UNIVERSITY – HO CHI MINH CITY  HOANG THI NHUNG THE APPLICATION OF VIETNAM CULTURAL CHARACTERISTICS IN DESIGNING VILLA GARDENS IN HO CHI MINH CITY DEPARTMENT OF LANDSCAPING AND ENVIRONMENTAL HORTICULTURE GRADUATION THESIS Advisor: LE DAM NGOC TU, Arch Ho Chi Minh City July/2008 LỜI CẢM ƠN Luận văn thực khn khổ chương trình đào tạo kỹ sư Cảnh Quan Kỹ Thuật Hoa Viên thuộc trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Để hồn thành luận văn tơi xin chân thành cảm ơn: + Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh + Thầy thuộc Bộ Môn Cảnh Quan Kỹ Thuật Hoa Viên Tôi xin trân trọng biết ơn KTS Lê Đàm Ngọc Tú trực tiếp hướng dẫn đóng góp ý kiến quý báo để thực thành công hoàn chỉnh luận văn Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất thầy cô thuộc Bộ môn Cảnh Quan Kỹ Thuật Hoa viên tận tình giúp đỡ truyền đạt kinh nghiệm kiến thức Xin chân thành cảm ơn anh chị, bạn bè đóng góp ý kiến, tài liệu tham khảo giúp tơi hồn thành luận văn Sinh viên Hồng Thị Nhung TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “ứng dụng đặc trưng Văn Hóa Việt Nam vào thiết kế sân vườn biệt thự Hồ Chí Minh” tiến hành thành phố Hồ Chí Minh Thời gian từ 25/2/2008 đến 30/7/2008 Bao gồm: - Tìm hiểu đặc trưng Văn Hóa Việt Nam vận dụng vào nghệ thuật vườn cảnh - Giới thiệu số vườn cảnh tiêu biểu mang sắc Văn Hóa Việt Nam Kêết thu được: - Những đặc trưng Văn Hóa áp dụng nghệ thuật vườn cảnh - Ứng dụng thiết kế cho hai mẩu sân vườn có diện tích lớn nhỏ SUMMARY The thesis “The application of Vietnamese Cultural Characteristics in designing villa gardens in Ho Chi Minh City ” has been carried out in Ho Chi Minh City from 25 February to 20 July 2008 The thesis includes: - Exploring the Vietnamese Cultural characteristics that can be applied in the art of gardening - Introducing several typical gardens of Vietnamese Cultural characteristics The author has drawn results as follows: - Managing to explore some Vietnamese Cultural characteristics applied in the art of gardening - Applying them to design 02 drawings of gardens, one is large and the other is small MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Summary iv Mục lục v Danh sách hình viii Danh sách bảng x ĐẶT VẤN ĐỀ SƠ LƯỢC VỀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA VIỆT NAM 2.1 Khái niệm chung 2.2 Văn Hóa tận dụng mơi trường tự nhiên 2.2.1 Văn Hóa ẩm thực 2.2.2 Sức khỏe 2.3 Văn Hóa đối phó với mơi trường tự nhiên 10 2.3.1 Đối phó với thời tiết khí hậu: tính linh hoạt tính biểu trưng lối Việt Nam 10 2.3.1.1 Tính linh hoạt 11 2.3.1.2 Tính biểu trưng 12 2.3.2 Đối phó với khoảng cách: Giao thông 14 2.3.3 Sử dụng, chọn lựa vật liệu tự nhiên 16 2.3.3.1 Tre 16 2.3.3.2 Gỗ 18 2.3.3.3 Đất 18 2.3.3.4 Sản phẩm gốm sứ 18 2.3.3.5 Mây tre 19 2.4 Một số vườn cảnh tiêu biểu mang sắc Văn Hóa Việt Nam 20 2.4.1 Vườn Lăng Tự Đức ( Khiêm Lăng) 20 2.4.2 Vườn phủ đệ 25 2.4.2.1 Phủ thờ công chúa Ngọc Sơn 25 2.4.2.2 Lạc Tịnh Viên 27 2.4.3 Vườn nhà Huế 28 2.4.4 Khu du lịch Bình Quới 39 2.4.5 Một số không gian HCM mang sắc Văn Hóa Việt Nam 31 MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Mục đích 33 3.2 Nội dung 33 3.3 Phương pháp nghiên cứu 33 3.3.1 Ngoại nghiệp 33 3.3.2 Nội nghiệp 33 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Những đặc trưng Văn Hóa Việt Nam ảnh hưởng đến nghệ thuật cảnh quan sân vườn 35 4.2 Mẫu thiết kế ứng dụng 38 4.2.1 Mẫu 1: thiết kế sân vườn có diện tích nhỏ (1000 m2) 53 4.2.2.1 Đặc điểm kiến trúc nhà 53 4.2.2.2 Ý tưởng thiết kế sân vườn 56 4.2.2.3 Mô tả thiết kế 57 4.2.2.4 Bảng thống kê cây, vật liệu sử dụng thiết kế mẫu lớn 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 71 5.2 Kiến nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 74 DANH SÁCH CÁC HÌNH TRANG Hình 2.1 Giàn bầu sân nhà Hình 2.2 Canh tác trồng rau Hình 2.3 Cánh đồng Sen Hình 2.4.Chèo xuồng hái bơng điên điển Hình 2.5.Dây trầu, gốc cau Hình 2.6 Khay trầu, cau, vơi 10 Hình 2.7 Mâm trầu cau ngày cưới 10 Hình 2.8 Phụ nữ bên bến nước 11 Hình 2.9 Cổng làng 12 Hình 2.10 Lũy Tre làng 13 Hình 2.11 Nhà sàn 14 Hình 2.12 Chiếc xe bò 15 Hình 2.13 Thăm đồng 15 Hình 2.14 Cầu gỗ bắc qua sơng 16 Hình 2.15 Cầu ao sau rặng tre 16 Hình 2.16 Cơng trình xây dựng tre 17 Hình 2.17 Các chậu gốm sứ 19 Hình 2.18 Làng nghề mây tre 19 Hình 2.19 Mặt tổng thể Khiêm Lăng 21 Hình 2.20 Quần thể Khiêm Lăng 22 Hình 2.21 Hồ Lưu Khiêm 23 Hình 2.22 Trụ Biểu 24 Hình 2.23 Đường dạo ven hồ Khiêm Lăng 24 Hình 2.24 Lối vào phủ cơng chúa Ngọc Sơn 25 30 4.2.2.4 Bảng thống kê cây, vật liệu sử dụng thiết kế mẫu lớn Bảng 4.3 Cây xanh sử dụng mẫu thiết kế lớn STT TÊN THÔNG THƯỜNG TÊN KHOA HỌC HỌ THỰC VẬT Cây xoài Mangifera indica L Anacardiaceae Cây khế Averrhoa carambola L Oxalidaceae Cây ăn trái loại Phượng vỹ Delonix regia (Hook) Raf Caesalpiniaceae Aquilaria crassna Pierre ex Gió bầu Lee Thymeliaceae Cây sứ trắng Plumeria alba L Apocynaceae Ngọc lan trắng Michelia alba Linn Magnoliaceae Cây dừa Cocos nucifera L Arecaceae Tre xanh 10 Tre vàng Sọc Bambusa vulgaris Poaceae 11 Cau bụng Roystonea regia O.F.Cook Arecaceae Poaceae Livistonia cochinchinensis 12 Cọ (BL.) Arecaceae 13 Thiên tuế Cycas rumphii Miq Cycadaceae 14 Tóc tiên dây Ipomoea quamoclit L Convolvulaceae 15 Bầu hồ lô Lagenaria siceraria Cucurbitaceae 16 Dây trầu piper betle Piperaceae 17 Huỳnh anh 18 Dây đậu Arachis pintoi Fabaceae 19 Chè tàu Acalypha siamensis Euphorbiaceae 20 Dâm bụt Hibicus rosa-sinensis Malvaceae 22 Chuối Musa paradisica L Musaceae Apocynaceae 31 Musaceae 23 Chuối cảnh 24 Chuối hoa Canna indica Cannaceae 25 Mỏ két Heliconia psittacorum Heliconiaceae 26 Chuối rẻ quạt Ravenala madagascariensis J Strelitziaceae 27 Gừng đỏ Alpinia purpurata Zingiberaceae 28 Môn đốm Caladium bicolor Araceae 29 Phong huệ 30 Lưỡi hổ Sansevieria trifasciata Dracaenaceae 31 Lá dứa Pandanus amryllifolia Pandanaceae 32 Kèo nèo Limonocharis flava Limnocharitaceae 33 Sen Nelumbium nelumbo Nelumbonaceaedacea 34 Súng đỏ Nymphaea rubra Nymphaceae 35 Agao Agave angustifolia Agavaceae 36 Cẩm thạch Alternanthera tenella Amaranthaceae 37 Dền đỏ 38 Tô liên Torenia fournieri Scrophulariaceae 39 Dừa cạn Catharanthus roseus Apocynaceae 40 Cúc bách nhật Gomphrena globosa Amaranthaceae 41 Thạch xương bồ Acorus granmineus Soland Araceae 42 Dương xỉ Cyclasorus gonylodes Cyatheaceae 43 Rau má cảnh hydrocotyle sibthorpioides Umbelliferae 44 Mười 45 Bạch trinh Hymenocallis speciosa Amaryllidaceae 46 Cỏ lông heo 47 Cỏ gừng Amaryllidaceae Poaceae Axonopus compressus P.Beauv Poaceae Bảng 4.4 Thống kê xanh, vật liệu sử dụng mẫu thiết kế lớn 32 STT TÊN THƠNG THƯỜNG ĐƠN VỊ TÍNH SỐ LƯỢNG QUY CÁCH Cây xoài Cây h = -10 m Cây khế Cây h =6 - m Cây ăn trái loại Cây 15 h=5 - m Phượng vỹ Cây h =8 - 12 m Gió bầu Cây sứ trắng Ngọc lan trắng Cây Cây Cây 3 h =6 - m h =5 -7 m h=6 - m Cây dừa Tre xanh Cây m2 10 30 h=12 - 14 m h= - 10 m 10 Tre vàng sọc m2 25 h= - m 11 12 13 Cau bụng Cọ Thiên tuế Cây Cây Cây 3 h= - m h= - m 14 Tóc tiên dây m2 18 15 Bầu hồ lô m 50 16 Dây trầu Bụi 17 18 Huỳnh đệ Dây đậu 130 31 m m 19 Chè tàu m 31 20 Dâm bụt Bụi 30 bụi/m2 21 Chuối Bụi 2m2/Bụi 22 Chuối cảnh Bụi bụi/m2 23 Chuối hoa Bụi 28 bụi/m2 24 25 Mỏ két Chuối rẻ quạt Bụi Cây 190 bụi/m2 26 Gừng đỏ m2 1,5 27 Môn đốm m 28 Phong huệ Bụi 29 Lưỡi hổ m2 30 Lá dứa Bụi 95 33 12 bụi/m2 bụi/m2 31 32 33 34 35 36 37 38 Kèo nèo Sen Súng đỏ Agao Cẩm Thạch Dền đỏ Tô liên Dừa cạn Bụi m2 Chậu Cây 25 10 m2 12 12 2 m m m 12 bụi/m2 r = 20 cm 39 Cúc bách nhật m 1,5 40 Thạch xương bồ Bụi 40 bụi/m2 41 Dương xỉ Bụi 25 12 bụi/m2 42 Rau má cảnh m2 18 43 Mười Giờ m 50 44 Bạch trinh Bụi 45 Cỏ lông heo m2 2562 46 47 48 49 Cỏ gừng Đá dặm bước Đá dặm bước Đá dặm bước tròn 95 68 300x600(mm) 34 300x300(mm) 45 300x300(mm) 53 1000 m m m m 50 51 Đá khơng quy cách Đá trang trí m kg 52 53 Cầu gỗ Thanh gỗ Giàn leo gỗ sân trước m2 Cái m2 140 54 55 56 57 58 59 Giàn leo gỗ sân sau Đèn gốm tròn Xe bò Thuyền gỗ Nhà nghỉ 60 Hồ nước bụi/m2 m Cái Chiếc Chiếc Cái 60 1 m2 504 34 22 3,5x0,5(m) r=15,r=10(cm) Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết Luận Việc tìm hiểu đặc trưng Văn Hóa Việt Nam nhằm ứng dụng vào thiết kế sân vườn đô thị cần thiết Ngoài việc mang lại nét đẹp khu vườn Việt Nam vào nhà đại tạo gần gũi thân quen cho người dân phố thị sân vườn tạo có vận dụng yếu tố văn hóa góp phần gìn giữ sắc Văn Hóa dân tộc Đó nét đẹp để lưu truyền, giáo dục cho hệ sau Với tốc độ phát triển kinh tế kéo theo căng thẳng, mệt mỏi…nhu cầu thư giãn ngày cao, Và có nhiều hình thức, địa điểm thỏa mãn nhu cầu Trong khơng người tìm đến nơi yên tĩnh lại có nét dân giã làng quê Việt Nam, việc tạo khơng gian vườn mang sắc Văn Hóa Việt cho ngơi nhà điều phù hợp với mong muốn cư dân thành phố Việc tạo lập khơng gian vườn mang sắc Văn Hóa Việt thực thông qua việc sử dụng trồng, vật dụng trang trí, khung cảnh quen thuộc tiềm thức người Việt in đậm nét Văn Hóa Việt Nam Những xanh đặc trưng ứng dụng vào thiết kế thông dụng dễ dàng tìm kiếm đất nước Việt Nam đa phần quen thuộc với người Hai mẩu thiết kế ứng dụng hai mẩu có diện tích khác biệt cho sân vườn biệt thự Hồ Chí Minh Các phương án thiết kế đưa với mục đích minh họa cho khả áp dụng thực tiễn đề tài 5.2 Kiến nghị Thuận lợi khu vườn mang sắc Văn Hóa Việt Nam việc sử dụng lồi địa sản vật Văn Hóa, nên có cơng trình nghiên cứu phát triển loài địa, đặc biệt loại gắn liền với Văn Hóa Việt Nam thành trang trí sân vườn phù hợp với điều kiện khí hậu Hồ Chí minh, đồng thời gìn giữ bảo tồn sản vật Văn Hóa Hiện loại sử dụng thiết kế tồn phổ biến đất nước Việt Nam, nhiên có số loại chưa xem làm cảnh mà xem loại thực phẩm, loại cần có vườn kiểng chuyên cung cấp phù hợp với nhu cầu “tạo khu vườn có mang nét đặc trưng Việt Nam” TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Grant W Reid, 2005 Từ ý đến hình thiết kế cảnh quan KTS Hà Nhật Tân (biên dịch theo tiếng anh) Nhà xuất Văn Hóa Thơng Tin Hội kiến trúc sư Việt Nam Kiến trúc nhà đẹp Trần Hợp, 2000 Cây cảnh hoa Việt Nam Nhà xuất Nông Nghiệp chi nhánh TP Hồ Chí Minh Lê Quang Long (chủ biên), Hà Thị Lệ Ánh – Nguyễn Thị Thanh Huyền, 2000 Từ điển tranh loài hoa Nhà xuất Giáo Dục Sơn Nam, 2000 Nét sinh hoạt xưa văn minh miệt vườn Nhà xuất Trẻ Trần Ngọc Thêm, 2004 Tìm sắc Văn Hóa Việt Nam Nhà xuất Tổng Hợp thành phố Hồ Chí Minh Lê Đàm Ngọc Tú, 2007 Sự giao thoa Văn Hóa nghệ thuật vườn Khiêm Lăng Tiểu luận môn học, Trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM Http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn Http:// Khoahoc.net 10 Http://kientruc-vn.org/nhavuonhue.htm TIẾNG NƯỚC NGOÀI Boo Chih Min, Kartini Omar – Hor, Yang Chou Lin 1001 Garden Plants in Singarpore (2 nd Edition) National Park’s Publication, 2006 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: BẢNG THỐNG KÊ CÂY XANH , VẬT LIỆU TIỂU CẢNH MẪU PA2 TÊN THÔNG STT THƯỜNG Đại Trắng Chuối Chuối Cảnh Sen Mỏ Két 15 Thiên Điểu Môn Đốm Cúc Bách Nhật Cỏ Lông Heo Rau Má Cảnh Đá Cuội Trang Trí Vịt Trang Trí Lu Và Gáo Nước Đá Dặm Bước Tròn Đá Dặm Bước 16 Hồ Nước 10 11 12 13 14 TÊN KHOA HỌC Plumeria alba L Musa paradisica L Nelumbium nelumbo Heliconia psittacorum Strelitzia reginae Caladium bicolor Gomphrena globosa hydrocotyle sibthorpioides HỌ THỰC VẬT Apocynaceae Musaceae Đ/V TÍNH SL Cây Bụi Bụi Nelumbonaceaedacea Chậu Heliconiaceae m2 QUY CÁCH h = -7 m r = 20cm 1,5 Araceae m Bụi 1 Amaranthaceae Giỏ m2 20 m2 1,5 Tảng Con Cái h = 0,8m Viên 12 r =15cm Viên 300x600mm m2 10 Umbelliferae r = 10cm BẢNG THỐNG KÊ CÂY XANH, VẬT LIỆU TIỂU CẢNH MẪU PA3 TÊN THÔNG STT THƯỜNG 10 11 12 13 14 TÊN KHOA HỌC Musa paradisica L Chuối hydrocotyle Rau Má Cảnh sibthorpioides Phong Huệ Nha Đam Aloe vera Cúc Bách Gomphrena Nhật globosa Môn Dây Thằn Lằn Ficus pumila HỌ THỰC VẬT Đ/V TÍNH SL QUY CÁCH Musaceae Bụi 1bụi/m2 Umbelliferae m2 Bụi Bụi 2,5 bụi/m2 Bụi Bụi m2 10 Cái Cái Cái Viên r = 15 cm Cái Không Asphodelaceae Amaranthaceae bụi/m2 Moraceae Cỏ Lông Heo Lu Và Gáo Nước Giỏ Nhựa Trồng Rau Nấm Trang Trí Đá Dặm Bước Tròn Bánh Xe Bò Trang Trí Sỏi Đen m h = 0,8m PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÂY SỬ DỤNG TRONG THIẾT KẾ Chè tàu Acalypha siamensis Euphorbiaceae Kèo nèo Limonocharis flava Limnocharitaceae Hoa đậu biếc Fabaceae Lá dứa Pandanus amryllifolia Pandanaceae Hoa Sen Cỏ nến (cây bụi cao) Nelumbium nelumbo Nelumbonaceaedacea Typha angustifolia Typhaceae Thủy xương bồ Acorus-calamusvariegatus Araceae Thạch xương bồ Acorus granmineus Soland Araceae Bèo vẩy ốc Salvinia natans Rau má cảnh Umbelliferae Huệ đất Amaryllidaceae Huyết hoa Amaryllidaceae Phong Huệ Amaryllidaceae Tóc tiên dây Convolvulaceae Dây trầu Pipperaceae PHỤ LỤC 3: Câu chuyện “sự tích trầu cau” Sự tích kể rằng: Thời xưa, nhà quan lang họ Cao có hai người trai tuổi giống in, người ngồi khơng phân biệt anh, em Bố mẹ chết sớm, hai anh em theo học ông đạo sĩ họ Lưu Họ học hành chăm lại đứng đắn nên thầy yêu Khi hai anh em đến tuổi trưởng thành, ông thầy gả gái cho người anh Từ người anh có vợ tình thương u hai anh em không thắm thiết Người em buồn, người anh vơ tình khơng để ý đến Một hôm hai anh em lên nương, tối mịt về, chị dâu nhầm chồng ơm chầm lấy Người anh sau thấy hiểu nhầm hờ hững với người em Một buổi chiều, anh chị vắng cả, người em ngồi nhìn khu rừng xa xa, cảm thấy quạnh, lại buồn tủi, vùng đứng dậy Chàng đi, khu rừng phía trước mặt, theo đường mòn thẳng vào rừng âm u Ði đến suối rộng nước sâu xanh biếc, chàng không lội qua được, đành ngồi nghỉ bên bờ Ðêm lúc khuya, sương xuống lúc nhiều, sương lạnh thấm dần vào da thịt chàng, chàng chết mà ngồi trơ trơ, biến thành tảng đá Người anh vợ nhà, không thấy em đâu, tìm, khơng nói cho vợ biết Theo đường mòn vào rừng, chàng mãi, mãi, sau đến suối xanh biếc chảy cuồn cuộn ánh trăng lội qua được, đành ngồi bên bờ suối, tựa vào tảng đá Chàng có ngờ đâu tảng đá em mình! Chàng rầu rĩ khóc than hồi lâu, ngất chết cứng, biến thành không cành, mọc thẳng bên tảng đá.Ở nhà, người vợ khơng thấy chồng đâu, vội tìm theo đường mòn vào rừng thẳm Nàng mãi, cuối gặp suối nước sâu xanh biếc Nàng khơng Nàng ngồi tựa vào gốc không cành mọc bên tảng đá, vật than khóc Chưa đầy nửa đêm mà nàng gầy xác ve, thân dài nghêu, biến thành leo quấn chặt lấy không cành mọc bên tảng đá Về sau chuyện đến tai người, thương xót Một hôm, vua Hùng qua chỗ ấy, nhân dân đem chuyện ba người kể lại cho vua nghe đến xem Vua bảo thử lấy leo lấy không cành nghiền với xem sao, thấy mùi vị cay cay? Nhai thử, thấy thơm ngon nhổ nước vào tảng đá thấy bãi nước biến dần sắc đỏ Nhân dân gọi mọc thẳng cau, dây leo trầu, lại lấy tảng đá bên đem nung cho xốp để ăn với trầu cau, cho miệng thơm, mơi đỏ (Nguồn: Văn hố Việt Nam, Truyện cổ tích Việt Nam, Bài viết GS Trần Quốc Vượng) ... vườn 35 4.2 Mẫu thi t kế ứng dụng 38 4.2.1 Mẫu 1: thi t kế sân vườn có diện tích nhỏ (1000 m2) 53 4.2.2.1 Đặc điểm kiến trúc nhà 53 4.2.2.2 Ý tưởng thi t kế sân vườn 56 4.2.2.3 Mô tả thi t kế 57 4.2.2.4... sử dụng mẫu thi t kế nhỏ 51 Bảng 4.2 Thống kê xanh, vật liệu sử dụng mẩu thi t kế nhỏ 52 Bảng 4.3 Cây xanh sử dụng mẫu thi t kế lớn 67 Bảng 4.4 Thống kê xanh, vật liệu sử dụng mẫu thi t kế lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG NHỮNG ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA VIỆT NAM VÀO THIẾT KẾ SÂN VƯỜN BIỆT THỰ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH,

Từ khóa liên quan