Bài 10 các lệnh vẽ cơ bản

10 883 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 22:53

Hoàn tất bài học này, các em sẽ cảm thấy quen thuộc với giao diện của phần mềm MSW Logo, biết được cách điều khiển bút vẽ những hình đơn giản.1. Khởi động phần mềm MSW Logo. Nhấp đôi chuột vào biểu tượng phần mềm trên Desktop Giao diện của MSW Logo gồm các thành phần sau: BÀI 10: CÁC LỆNH VẼ BẢN MỤC TIÊU - Hoàn tất học này, em cảm thấy quen thuộc với giao diện phần mềm MSW Logo, biết cách điều khiển bút vẽ hình đơn giản HOẠT ĐỘNG 1: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM MSW LOGO Khởi động phần mềm MSW Logo - Nhấp đôi chuột vào biểu tượng phần mềm Desktop - Giao diện MSW Logo gồm thành phần sau: Menu tiện ích Khung giấy vẽ Bút vẽ Các nút xử lí nhanh Cửa sổ lưu lệnh dùng Cửa sổ nhập lệnh điều khiển Lệnh MSW Logo Để bút vẽ tạo nét vẽ theo ý muốn, em cần “ra lệnh” cho bút vẽ Khi em “ra lệnh” đúng, bút vẽ thực theo ý em, em lệnh chưa xác, Logo thông báo cho em rằng: I Chú don’t know how to “Câu lệnhkhơng em gõ chưa xác”chữ ý: Phần tên lệnh phân biệt hoa hay chữ thường Lệnh thường phần: Tên lệnh Giá trị số, gõ cách khoảng trắng (Spacebar) Để máy tính thực lệnh, sau nhập lệnh hoàn tất, ta gõ Enter HOẠT ĐỘNG 2: LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ LỆNH BẢN Lệnh vẽ nét thẳng theo hướng bút vẽ: FORWARD Số bước vẽ Hoặc (FD Số bước vẽ) Ví dụ: Để thực vẽ đoạn thẳng dài 50 bước, ta nhập lệnh FORWARD 50 FD 50 Lệnh quay hướng bút vẽ sang phải góc vng: RIGHT 90 Trong lệnh này, RIGHT (hay RT) hướng bên phải, 90 số góc quay Ví dụ: RIGHT 90 RT 90 Lệnh xoá trắng giấy vẽ - Để xoá trắng giấy vẽ đặt bút vẽ trở lại vị trí xuất phát, ta gõ lệnh: CLEARSCREEN Hoặc (CS) HOẠT ĐỘNG 3: TỰ KHÁM PHÁ - Vì người ta viết tắt lệnh FORWARD hai chữ FD, lệnh RIGHT hai chữ RT? Các lệnh viết tắt giúp em giảm thời gian gõ phím – lấy kí tự đầu kí tự cuối - Trong tiếng Anh, FORWARD nghĩa tiến lên phia trước, lùi lại BACK, em đoán thử xem lệnh cho bút vẽ lùi lại nào? Lệnh lùi bút vẽ viết tắt BK – lệnh lùi bước vẽ back viết tắt BK - Trong tiếng Anh, RIGHT nghĩa bên phải, em đốn thử xem lệnh cho bút vẽ quay sang trái góc vng nào? LEFT 90 (viết tắt LT 90) HOẠT ĐỘNG 4: TRẢI NGHIỆM Với lệnh em vừa học khám phá bạn, điều khiển bút vẽ thực mẫu hình vẽ sau hình máy tính Hãy trao đổi với bạn nhóm, nghĩ hình vẽ vả thực hình máy tính nhóm mình, sau giới thiệu cho thầy lớp HOẠT ĐỘNG 5: TỰ RÚT RA KIẾN THỨC Em ghi lại điều cần ghi nhớ sau học này: - Cách khởi động phần mềm MSW Logo - Các thành phần cửa sổ Logo - Cách viết câu lệnh điều khiển bút vẽ Các lệnh FORWARD, BACK, CLEARSCREEN, RIGHT từ viết tắt chúng HOẠT ĐỘNG 6: NHẬN XÉT Hôm em đã: Hiểu bài tốt Thực hành tốt Tham gia hoạt động nhóm Tham gia hoạt đợng lớp Và: HOẠT ĐỘNG 7: EM CĨ BIẾT MSW Logo cụm từ viết tắt từ Microsoft Windows Logo, sản phẩm miễn phí cơng ty Microsoft, công ty tạo nhiều phần mềm tin học tiếng ... giấy vẽ Bút vẽ Các nút xử lí nhanh Cửa sổ lưu lệnh dùng Cửa sổ nhập lệnh điều khiển Lệnh MSW Logo Để bút vẽ tạo nét vẽ theo ý muốn, em cần “ra lệnh cho bút vẽ Khi em “ra lệnh đúng, bút vẽ thực... gõ cách khoảng trắng (Spacebar) Để máy tính thực lệnh, sau nhập lệnh hoàn tất, ta gõ Enter HOẠT ĐỘNG 2: LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ LỆNH CƠ BẢN Lệnh vẽ nét thẳng theo hướng bút vẽ: FORWARD Số bước vẽ. .. Lệnh xoá trắng giấy vẽ - Để xoá trắng giấy vẽ đặt bút vẽ trở lại vị trí xuất phát, ta gõ lệnh: CLEARSCREEN Hoặc (CS) HOẠT ĐỘNG 3: TỰ KHÁM PHÁ - Vì người ta viết tắt lệnh FORWARD hai chữ FD, lệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10 các lệnh vẽ cơ bản, Bài 10 các lệnh vẽ cơ bản