0

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC 4/10 Q.BÌNH THẠNH - TPHCM NĂM 2009

91 0 0
  • KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC 4/10 Q.BÌNH THẠNH - TPHCM NĂM 2009

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 16:46

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC 4/10 Q.BÌNH THẠNH - TPHCM NĂM 2009 KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC 4/10 Q.BÌNH THẠNH - TPHCM NĂM 2009 KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC 4/10 Q.BÌNH THẠNH - TPHCM NĂM 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC 4/10 Q.BÌNH THẠNH - TPHCM NĂM 2009 ĐỒN THỊ HỒNG KHĨA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TỐN Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2010 Hội đồng chấm báo cáo khoá luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khố luận “KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH” “CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC 4/10” ĐỒN THỊ HỒNG, sinh viên khóa 32, ngành Kế tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày GV LÊ VĂN HOA Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2010 tháng năm 2010 Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2010 LỜI CẢM TẠ Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa kinh tế Đại học Nông Lâm TPHCM truyền đạt kiến thức bổ ích, kinh nghiệm vơ q báu trình học tập, sở vững để làm đề tài tốt nghiệp Đặc biệt thầy LÊ VĂN HOA tạo điều kiện tốt nhất, tận tình hướng dẫn cho tơi hồn thành luận văn Cảm ơn quý Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ PCCC 4/10 tạo điều kiện thuận lợi cung cấp số liệu cần thiết, nhiệt tình hướng dẫn q trình tơi thực tập Đặc biệt anh Đỗ Huy Dương – Giám đốc anh chị phòng kế tốn tận tình hướng dẫn góp ý cho tơi Con xin cảm ơn bố mẹ sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ lớn khôn ngày hôm nay, đời mong nên người, động viên, bảo ban làm tốt tất lựa chọn Cuối xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn bè ln quan tâm giúp đỡ góp ý cho tơi hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn ! Ngày 15 tháng 07 năm 2010 Sinh viên ĐỒN THỊ HỒNG NỘI DUNG TĨM TẮT ĐỒN THỊ HỒNG Tháng năm 2010 “Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Cơng Ty Thương Mại Dịch Vụ PCCC 4/10 quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh” ĐOAN THI HONG JULY 2010 “Turnover Expenses Determined Trading Result Accounting At 4/10 fire protection trading service Company, Binh Thanh Distric Ho Chi Minh City” Đất nước ngày phát triển, cơng trình kiến trúc mọc lên ngày nhiều với khí hậu thời tiết nóng dễ dẫn đến hỏa hoạn, cháy nổ Chính vậy, cơng ty PCCC ngày phải nâng cao kỹ thuật phát triển để kịp thời ngăn ngừa tượng nói Để cơng ty hoạt động có hiệu cần có phối hợp đồng phòng ban phòng kỹ thuật, phòng kế hoạch, phòng tài kế tốn Phải ln nắm rõ tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài sản hạch tốn khoản doanh thu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh cách hợp lý, hợp lệ tiết kiệm chi phí để tạo lợi nhuận cao Từ vấn đề nêu nội dung nghiên cứu bao gồm: doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh từ nhận xét cơng tác kế tốn cơng ty, đưa đề nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục hình ix Danh mục phụ lục x CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Nghiên Cứu 1.3 Phạm Vi Nghiên Cứu Của Khóa Luận 1.4 Cấu Trúc Khóa Luận CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2.1 Tổng Quan Về Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Của Công Ty 2.2 Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Công Ty 2.2.1 Chức Năng 2.3 Cơ Cấu Tổ Chức Của Công Ty 2.3.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý 2.3.2 Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Các Phòng Ban 2.4 Tổ Chức Cơng Tác Kế Tốn Tại Cơng Ty 2.4.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán 2.4.2 Chức Năng Nhiệm Vụ Nhân Viên Phòng Kế Tốn 2.5 Chuẩn Mực Và Chế Độ Kế Toán Áp Dụng Tại Công Ty CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội Dung Nghiên Cứu 3.1.1 Khái Niệm Và Ý Nghĩa Kết Quả Kinh Doanh 3.1.2 Khái Niệm, Nguyên Tắc Và Nhiệm Vụ Kế Toán Liên Quan Đến Việc Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 10 3.1.3 Nội Dung Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp 10 3.2 Phương Pháp Nghiên Cứu 32 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ 4.1.1 Đặc Điểm Doanh Thu Và Phương Thức Bán Hàng Của Công Ty v 33 33 33 4.1.2 Hình Thức Thanh Tốn 34 4.1.3 Lưu Đồ Ln Chuyển Chứng Từ 34 4.1.4 Phương Pháp Hạch Toán 36 4.2 Giá Vốn Hàng Bán 40 4.2.1 Phương Pháp Tính Giá Xuất Kho Của Công Ty 40 4.2.2 Phương Pháp Hạch Tốn 40 4.3 Kế Tốn Chi Phí Quản Lý Kinh Doanh 42 4.3.1 Tài Khoản Sử Dụng 43 4.3.2 Phương Pháp Hạch Toán 43 4.4 Xác Định Kết Quả Hoạt Động Tài Chính 46 4.4.1 Kế Tốn Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính 46 4.4.2 Kế Tốn Chi Phí Tài Chính 49 4.5 Kế Tốn Thu Nhập Khác Và Chi Phí Khác 52 4.5.1 Kế Tốn Thu Nhập Khác 52 4.5.2 Kế Tốn Chi Phí Khác 54 4.6 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 56 4.7 Kế Toán Xác Định Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh 58 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Đề nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐS Bất động sản BH Bảo hiểm BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BTC Bộ tài CBCNV Cán cơng nhân viên CK Chiết khấu CKTM Chiết khấu thương mại CKỳ Cuối kỳ CP Chi phí CT Cơng ty ĐĐH Đơn đặt hàng DT Doanh thu DV Dịch vụ GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán HĐ Hợp đồng HĐKT Hợp đồng kinh tế HH Hàng hóa KC Kết chuyển KD Kinh doanh KH Khách hàng KT Kế toán LN Lợi nhuận MST Mã số thuế NK Nhập NSNN Ngân sách nhà nước PCCC Phòng cháy chữa cháy PP Phương pháp vii PS Phát sinh PT Phiếu thu PXK Phiếu xuất kho QĐ Quyết định QLKD Quản lý kinh doanh SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TK Đ/Ư Tài khoản đối ứng TM Thương mại TMCP Thương mại cổ phần TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành phẩm TSCĐ Tài sản cố định TT Tiêu thụ TTĐB Tiêu thụ đặc biệt XDCB Xây dựng XK Xuất DANH MỤC CÁC HÌNH viii Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Cơng Ty Hình 2.2 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Tốn Hình 2.3 Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn Theo Hình Thức Kế Tốn Trên Máy Vi Tính Hình 4.1 Lưu Đồ Ln Chuyển Chứng Từ 35 Hình 4.2 Sơ Đồ Chữ T TK 511 38 Hình 4.3 Sơ Đồ Chữ T TK 632 41 Hình 4.4 Sơ Đồ Chữ T TK 642 45 Hình 4.5 Sơ Đồ Chữ T TK 515 48 Hình 4.6 Sơ Đồ Chữ T TK 635 51 Hình 4.7 Sơ Đồ Chữ T TK 711 53 Hình 4.8 Sơ Đồ chữ T TK 811 55 Hình 4.9 Sơ Đồ chữ T TK 821 57 Hình 4.10 Sơ Đồ chữ T TK 911 61 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục Sổ Cái Tài Khoản 511 ix Phụ lục Sổ Cái Tài Khoản 632 Phụ lục Sổ Cái Tài Khoản 642 Phụ lục Sổ Cái Tài Khoản 515 Phụ lục Sổ Cái Tài Khoản 635 Phụ lục Sổ Cái Tài Khoản 711 Phụ lục Sổ Cái Tài Khoản 811 Phụ lục Sổ Cái Tài Khoản 911 x 4.265.789.253 KC tháng 10 4.265.789.253 2.974.562.358 KC tháng 2.974.562.358 23.598.764.526 23.598.764.526 26.650.543.159 26.650.543.159 642 356.248.137 287.896.354 KC tháng 01 356.248.137 KC tháng 287.896.354 17.526.750 4.985.671 KC tháng KC tháng 12 2.598.764.351 2.598.764.351 635 1.568.500 2.015.486 65.154.283 65.154.283 KC tháng KC tháng 11 1.568.500 399.813 2.015.486 200.370 KC tháng 01 KC tháng 12.346.570 12.346.570 811 1.065.238 1.583.560 KC tháng KC tháng 10 1.065.238 1.583.560 KC tháng KC tháng 12 7.634.125 8.531.469 86.123.437 86.123.437 421 41.011.160 43.260.939 711 399.813 200.370 2.568.426 2.568.426 16.256.492 16.256.492 821 7.634.125 8.531.469 515 7.526.750 4.985.671 KC tháng KC tháng 12 41.011.160 43.260.939 406.010.492 406.010.492 26.718.265.860 26.718.265.860 61 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Công ty thực tốt nhiệm vụ cơng tác kế tốn từ khâu lập chứng từ đến lập báo cáo tài chính, số liệu ghi chép đầy đủ, xác vào sổ, định khoản rõ ràng, trung thực Hệ thống sổ sách kế toán công ty thiết kế vận dụng theo quy định tài chính, phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh tồn tương lai Sổ mở phần mềm mà ghi giấy để theo dõi chi tiết theo cơng trình, nhà cung cấp, khách hàng nhân viên kinh doanh cụ thể Hệ thống tài khoản công ty mở chi tiết phù hợp với yêu cầu nhà quản lý phản ánh đầy đủ, chi tiết nghiệp vụ kinh tế phát sinh Các chứng từ xếp lưu trữ có hệ thống giúp cơng việc nhập liệu, kiểm tra, đối chiếu thực cách dễ dàng, thuận lợi Chứng từ gốc chi phí, doanh thu kiểm tra chặt chẽ để tiến hành phân loại theo loại hình kinh doanh làm sở cho việc xác định kết kinh doanh lập báo cáo tài Tổ chức cơng tác hạch tốn chặt chẽ, phân cơng, phân nhiệm rõ ràng, tránh chồng chéo cơng việc, tạo đồn kết thống nội Cơng ty có chế độ hậu với khách hàng quen cao giúp trì mối quan hệ làm ăn lâu dài, tạo thu nhập ổn định cho công ty Bên cạnh sách với khách hàng, cơng ty có sách lương, thưởng, nghỉ lễ, tổ chức tua du lịch hàng năm cho cơng nhân viên, điều kích thích tinh thần làm việc hăng hái, nhiệt tâm với ngành nghề, kích thích khả tìm tòi, sáng tạo động công việc họ, tạo lập mối quan hệ thân thiện hoà đồng, nguồn lực quan trọng giúp công ty ngày ổn định phát triển 5.2 Đề nghị Công ty không thực chế độ kế toán nhằm bù đắp khoản thiệt hại đánh giá lại khoản tồn kho vào cuối kỳ Vì khoản hàng tồn kho CT nên lập quỹ “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” TK 1593 khoản nên đưa vào TK 632 “Giá vốn hàng bán” kỳ Đối với việc bán chịu, CT nên lập khoản “Dự phòng phải thu khó đòi” TK 1592 để bù đắp khoản thiệt hại không thu hồi nợ, khoản nên đưa vào TK 632 “Giá vốn hàng bán” kỳ Hoạt động tài cơng ty hạn hẹp Cơng ty cần mở rộng, đẩy mạnh hoạt động tài nhiều nhằm góp phần làm tăng doanh thu tài như: đầu tư chứng khoán, bán hàng trả chậm cho khách hàng Cơng tác giới thiệu sản phẩm, quảng cáo có vai trò vơ quan trọng, quảng cáo giúp KH hiểu rõ sản phẩm cơng ty, từ góp phần nâng cao doanh thu bán hàng giúp doanh nghiệp họat động hiệu Trong năm qua công ty chưa trọng mức đến công tác này, phương hướng tới cơng ty nên thực tốt 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cô Đàm Thị Hải Âu Bài giảng môn Sổ Sách Chứng Từ GV Nguyễn Thị Minh Đức, 2008 Giáo trình Kế tốn tài Thầy Bùi Cơng Luận Bài giảng mơn Kế Tốn Thương Mại ThS Bùi Xn Nhã, 2007 Đề cương giảng tập Nguyên lý kế tốn Thầy Lê Văn Hoa Bài giảng mơn Kế Tốn Tài Chính Cơ Nguyễn Thị Phương Thúy Bài giảng mơn Hệ Thống Thơng Tin Kế Tốn Bộ Tài Chính (Vụ Chế Độ Kiểm Toán Kế Toán), 2006 Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa (Ban hành theo định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006) Nhà xuất Thống Kê, Hà Nội PGS TS Võ Văn Nhị, TS Trần Anh Hoa, TS Nguyễn Ngọc Dung, TS Nguyễn Xuân Hưng, 2006 Kế tốn tài (Tái xuất lần thứ chỉnh lý bổ sung theo QĐ số 15/2006 QĐ-BTC ban hành ngày 20-3-2006) Nhà xuất Tài Chính Một số đề tài chun ngành kế tốn, khoa Kinh Tế Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 64 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Sổ Cái Tài Khoản 511 Phụ lục 2: Sổ Cái Tài Khoản 632 Phụ lục 3: Sổ Cái Tài Khoản 642 Phụ lục 4: Sổ Cái Tài Khoản 515 Phụ lục 5: Sổ Cái Tài Khoản 635 Phụ lục 6: Sổ Cái Tài Khoản 711 Phụ lục 7: Sổ Cái Tài Khoản 811 Phụ lục 8: Sổ Cái Tài Khoản 911 ... Các khoản giảm trừ doanh thu * Khái niệm: Các khoản giảm trừ doanh thu toàn số tiền giảm trừ cho người mua hàng tính giảm trừ vào doanh thu hoạt động kinh doanh Các khoản giảm trừ doanh thu bao... “Kế Tốn Doanh Thu Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Công Ty Thương Mại Dịch Vụ PCCC 4/10 quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh” ĐOAN THI HONG JULY 2010 “Turnover Expenses Determined Trading Result Accounting... giảm trừ doanh thu” - Trị giá hàng bán bị trả lại, trả lại - Kết chuyển toàn khoản giảm trừ tiền cho người mua tính trừ doanh thu phát sinh kỳ sang TK vào nợ phải thu khách hàng số sản 511 “Doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC 4/10 Q.BÌNH THẠNH - TPHCM NĂM 2009,

Từ khóa liên quan