0

NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MARKETING PHÂN BÓN HOA KIỂNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TP HCM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ X

79 0 0
  • NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MARKETING PHÂN BÓN HOA KIỂNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TP HCM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ  X

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 16:43

NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MARKETING PHÂN BÓN HOA KIỂNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TP HCM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ Xem nội dung đầy đủ tại: https://123docz.net/document/5110762-dang-thi-le-thu-pdf.htmNGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MARKETING PHÂN BÓN HOA KIỂNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TP HCM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ Xem nội dung đầy đủ tại: https://123docz.net/document/5110762-dang-thi-le-thu-pdf.htmNGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MARKETING PHÂN BÓN HOA KIỂNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TP HCM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ Xem nội dung đầy đủ tại: https://123docz.net/document/5110762-dang-thi-le-thu-pdf.htm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MARKETING PHÂN BĨN HOA KIỂNG CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TP HCM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐẶNG THỊ LỆ THU KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 08/2010 Hội đồng chấm thi luận văn tốt nghiệp bậc cử nhân, khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh xác nhận luận văn “Nghiên cứu chiến lược marketing phân bón hoa kiểng công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Nông Nghiệp TP HCM địa bàn thành phố” Đặng Thị Lệ Thu, sinh viên khóa 32, ngành Kinh doanh nơng nghiệp, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ THÁI ANH HOÀ Người hướng dẫn (Chữ ký) Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký Họ tên) Ngày tháng năm (Chữ ký Họ tên) Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Có điều khơng thể nói hết lời Có người, ta biết gởi tới họ lời cám ơn chân thành Thời gian vừa qua ngày thật gian khó với tơi Tơi xin chân thành gởi lời cám ơn tới người giúp đỡ tơi tình cám chân thành Trước tiên xin gởi lời cám ơn chân thành tới ba mẹ, khơng có ba mẹ có lẽ không đủ nghị lực sức khỏe để học tập Tôi xin chân thành cám ơn Thầy Thái Anh Hòa, giảng viên hướng dẫn tơi Thầy tận tình hướng dẫn bảo tơi q trình làm đề tài Tơi xin cám ơn thầy cô dạy dỗ tôi, cho kiến thức giúp tơi có hiểu biết để hồn thành tốt luận văn Tơi xin chân thành cám ơn anh chị, cô ban lãnh đạo công ty Cổ phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Nông Nghiệp TP HCM giúp đỡ thời gian thực đề tài Cuối xin gởi lời cám ơn chân thành tới anh Nguyễn Duy Phương, bạn Trần Việt Đến bạn động viên, giúp đỡ thời gian vừa qua Tôi xin gởi tới người lời cám ơn chân thành NỘI DUNG TÓM TẮT ĐẶNG THỊ LỆ THU Tháng năm 2010 “Nghiên cứu chiến lược marketing phân bón hoa kiểng công ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Nông Nghiệp TP HCM địa bàn thành phố” DANG THI LE THU August 2010 "A study of marketing of fertilizer for horticulture of Ho Chi Minh City seeding services and technology stock company” Đề tài áp dụng phương pháp vấn với bảng câu hỏi soạn sẵn, chọn mẫu ngẫu nhiên dùng phương pháp thống kê mô tả để tìm hiểu hoạt động marketing cơng ty cổ phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Nông Nghiệp TP HCM qua năm 2008-2009, đồng thời so sánh với đối thủ cạnh tranh ngành khác Nội dung nghiên cứu gồm chiến lược phối hợp 4P công ty, kết hiệu kinh doanh thông qua tiêu tỷ suất lợi nhuận doanh thu, chênh lệch %, thông qua ma trận, nghiên cứu yếu tố lấy hàng đại lý Kết nghiên cứu cho thấy, tình hình kinh doanh cơng ty tốt việc thực chiến lược marketing chưa tốt, nhiều hạn chế, có nhiều vấn đề cần phải quan tâm Điều nhiều gây khó khăn cho công ty hoạt động bán hàng Công ty chưa thật quan tâm đến thị trường phân bón dành cho hoa kiểng, mặc khác chưa tận dụng hết lợi cạnh tranh MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ i NỘI DUNG TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii DANH MỤC PHỤ LỤC viii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 2.1.1 Tên gọi – Trụ sở 2.1.2 Sơ lược trình hình thành phát triển công ty 2.1.3 Chức – nhiệm vụ - Quy mô công ty 2.1.4 Cơ cấu tổ chức công ty 2.2 Vài nét sản phẩm kết kinh doanh công ty 2.2.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty DVKTNN TP HCM CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu 3.1.1 Các khái niệm 3.1.2 Môi trường kinh doanh 10 3.1.3 Phân tích phối thức cạnh tranh thơng qua 4P 13 3.1.4 Môi trường cạnh tranh 15 iii 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 18 3.2.2 Phương pháp thực 19 CHƯƠNG 22 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Sơ lược thị trường phân bón 22 4.2 Mơi trường bên ngồi 23 4.2.1 Yếu tố trị - pháp luật 23 4.2.2 Nhân tố kinh tế hay mức độ mở cửa kinh tế 24 4.2.3 Yếu tố tự nhiên 25 4.2.4 Yếu tố dân số, văn hóa xã hội 26 4.2.5 Yếu tố khoa học kỹ thuật công nghệ 27 4.3 Môi trường bên 28 4.3.1 Chiến lược mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp 28 4.3.2 Tiềm lực tài doanh nghiệp 28 4.3.3 Trình độ Nguồn nhân lực trình độ quản lí doanh nghiệp 32 4.3.4 Trình độ cơng nghệ sản xuất 33 4.4 Phân tích phối thức cạnh tranh thơng qua 4P 35 4.4.1 Chiến lược sản phẩm (product) 35 4.4.2 Chiến lược giá (price) 45 4.4.3 Chiến lược phân phối (place) 46 4.4.4 Chiến lược xúc tiến (promotion) 48 4.5 Môi trường cạnh tranh 50 4.5.2 Đối thủ cạnh tranh 53 4.5.3 Sản phẩm thay 53 4.5.4 Đối thủ tiềm 54 4.5.5 Các nhà cung ứng 54 4.6 Đánh giá lợi cạnh tranh thông qua ma trận 56 4.6.1 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE Matrix) 56 4.6.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE Matrix) 56 4.6.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 57 4.6.4 Ma trận SWOT 58 iv 4.6.5 Những lợi bất lợi công ty 60 4.7 Đề xuất số giải pháp để nâng cao khả tiêu thụ phân bón HVP cơng ty Dịch Vụ Kĩ Thuật Nông Nghiệp HVP 60 4.7.1 Đối với chiến lược sản phẩm 60 4.7.2 Đối với chiến lược giá 61 4.7.3 Đối với hoạt động phân phối xúc tiến 61 4.7.4 Các giải pháp khác 62 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 5.1.Kết luận 64 5.2.Kiến nghị 64 5.2.1 Kiến nghị nhà nước 64 5.2.2 Kiến nghị công ty 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP Cổ phần TP Thành phố HCM Hồ Chí Minh NN & PTNT Nơng nghiệp phát triển nông thôn UBND Uỷ Ban Nhân Dân CPDVKT Cổ phần dịch vụ kỹ thuật PHC Phân hữu HK Hoa kiểng PL Phong lan PT Phổ thông v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Chủng loại phân bón nhập năm 2009 Bảng 4.1 Dân số nước phân theo giới tính theo khu vực .26 Bảng 4.2 Dân số thu nhập bình quân đầu người nước TP HCM .26 Bảng 4.3 Bảng kết kinh doanh công ty qua năm 2008, 2009 .29 Bảng 4.4 Doanh thu theo nhóm sản phẩm qua năm 2008, 2009 30 Bảng 4.5 Tình hình tài sản nguồn vốn công ty qua năm 2008, 2009 31 Bảng 4.6 Cơ cấu lao động công ty năm 2010 32 Bảng 4.7 Bảng tổng kết số lượng số nguyên vật liệu sử dụng qua năm 20082009 để sản xuất phân bón hoa kiểng 33 Bảng 4.8 Tình hình tăng giá số nguyên vật liệu TP HCM .34 Bảng 4.9 Một số bao bì mà cơng ty dùng .36 Bảng 4.10 Các loại phân bón hoa kiểng phân theo chức .37 Bảng 4.11 Các loại phân bón hoa kiểng phân theo dạng 42 Bảng 4.12 Bảng so sánh mức độ phân phối 43 Bảng 4.13 Bảng thống kê số lượng đại lý cấp HVP 44 Bảng 4.14 Bảng so sánh chi phí xúc tiến thương mại 48 Bảng 4.15 Tổng hợp đánh giá đại lý tỷ lệ chiết khấu 49 Bảng 4.16 So sánh tỷ lệ chiết khấu công ty 50 Bảng 4.17 Bảng tổng hợp yếu tố định lấy phân bón bán đại lý 51 Bảng 4.18 Hình thức tốn 51 Bảng 4.19 Đánh giá đại lý mức gối nợ công ty HVP 52 Bảng 4.20 Yếu tố giúp đại lý biết đến phân bón lấy 53 Bảng 4.21 Một số loại phân bón (cùng chức năng) khác giá 54 Bảng 4.22 Ma trận đánh giá yếu tố bên 56 Bảng 4.23 Ma trận đánh giá yếu tố bên 57 Bảng 4.24 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 58 Bảng 4.25 Ma trận SWOT .59 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức công ty Hình 3.1 Mơ hình Áp Lực Cạnh Tranh Michael E Porter 16 Hình 3.2 Mơ hình ma trận SWOT 19 Hình 4.1 Biểu đồ so sánh doanh thu tồn cơng ty doanh thu phân bón hoa kiểng 31 Hình 4.2 Vòng Đời Của Sản Phẩm 35 Hình 4.3 Một số loại bao bì HVP 36 Hình 4.4 Cơ cấu khách hàng làm đại lý cho công ty theo thời gian .43 Hình 4.5 Kênh phân phối .46 Hình 4.6 Đại lý đánh giá tốc độ giao hàng công ty 47 Hình 4.7 Cơ cấu tính hấp dẫn chương trình khuyến 49 vii Bảng 4.24 Ma trận hình ảnh cạnh tranh Các yếu tố thành HVP Mức độ Năm Sao Komix Xếp Đầu Trâu Xếp quan Xếp trọng hạng (W) (R) Thị phần 0,12 0,36 0,24 0,24 0,48 Uy tín 0,10 0,30 0,30 0,30 0,40 Nhãn hiệu 0,05 0,15 0,10 0,15 0,15 Cạnh tranh giá 0,10 0,30 0,30 0,30 0,30 Chất lượng SP 0,12 0,36 0,36 0,36 0,36 R&D 0,05 0,15 0,10 0,15 0,15 Khuyến 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 Sức mạnh tài 0,06 0,18 0,24 0,18 0,24 Bí cơng nghệ 0,08 0,16 0,16 0,24 0,24 10 Marketing 0,10 0,20 0,20 0,20 0,30 11 Trình độ nhân viên 0,05 0,15 0,15 0,15 0,15 12 Doanh thu 0,12 0,36 0,36 0,36 0,48 Tổng 1,00 công chủ yếu ngành Điểm W*R 2,77 Xếp hạng (R) Điểm W*R 2,61 hạng (R) Điểm W*R 2,73 hạng (R) Điểm W*R 3,35 Nguồn: Kết điều tra Với tổng số điểm đạt 2,77 ta thấy HVP có sức cạnh tranh trung bình so với đói thủ khác Đầu Trâu Komix đại gia, Komix thị trường chủ yếu tỉnh Tây Nguyên, TP HCM thương hiệu chưa mạnh Năm Sao sản phẩm phân bón tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực, khả tài mạnh Đây thử thách lớn công ty HVP thời gian tới Công ty muốn đứng vững, cơng ty cần phải có chiến lược rõ ràng, đắn phải thực tốt 4.6.4 Ma trận SWOT Để hồn thiện mình, cơng ty cần phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu thân, điểm mạnh, điểm yếu so với công ty ngành khác 58 Bảng 4.25 Ma trận SWOT CƠ HỘI ( Opportunities) TP HCM nói riêng Việt Nam nói chung thị trường hấp dẫn Hội nhập kinh tế Thời tiết dịch bệnh Tình hình trị nước ổn định Thành tựu khoa học xu hướng sử dụng phân bón thay đổi (chuyển dần qua sử dụng phân vi sinh) ĐIỂM MẠNH (Strengths) Chủ động đầu vào (dự trữ phân vô lúc giá chưa tăng) Người tiêu dùng tín nhiệm Sản phẩm có chất lượng cao Sản phẩm đa dạng Kinh nghiệm sản xuất lâu năm Là công ty cổ phần nên dễ huy động vốn Hệ thống phân phối mạnh, đáp ứng kịp thời cho đại lý hết hàng Quy mô sản xuất lớn PHỐI HỢP S-O S1,2,5,7,8O1: Đẩy mạnh hoạt động sản xuất S1,2,3,4O1,5: Đa dạng hóa sản phẩm S1,2,3,6,8O1,3,4,5: Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu S2,3,4O2,5 Tiếp tục mở rộng thị trường nước quốc tế, tăng thị phần cho công ty ĐIỂM YẾU (Weaknesses) Chưa quan tâm đến đại lý cấp khách hàng nhỏ lẻ Không ấn định giá bán lẻ cho đại lý (đại lý cấp lấy giá cao nhiều so với đại lý cấp 1) Số nhân viên phụ trách khu vực Hệ thống thơng tin chưa mạnh PHỐI HỢP W-O W1,2O1: Chú trọng đến đại lý cấp và khách hàng nhỏ lẻ W1,2O1: Giới hạn khoảng giá bán đại lý W3O1: Tăng số lượng nhân viên phụ trách khu vực ĐE DỌA (Threats) Giá phân vô (yếu tố đầu vào) tăng Mức cạnh tranh thị trường ngày gay gắt: giá cả, chất lượng Thời tiết dịch bệnh diễn biến phức tạp Cơng ty nước ngồi thâm nhập vào thị trường Việt Nam Sản phẩm thay Xuất nhiều hàng giả Hội nhập kinh tế PHỐI HỢP S-T S1,7T1,2,5: Cắt giảm khoản chi không cần thiết S8T2: Tận dụng lợi quy mô S2,3,4,7T2,4,5,6: Đẩy mạnh hoạt động chăm sóc khách hàng S2,3T2,4,6,7: Tăng cường quảng cáo truyền thông S1,2,6T2,3: tạo sản phẩm thích nghi với thời tiết chống lại dịch bệnh PHỐI HỢP W-T W1,2T2,4,5: Tăng khuyến cho cá đại lý W4T3: Thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến thời tiết, dịch bệnh thị trường W4T6: Kiểm soát chất lượng cách chặt chẽ Nguồn: Kết điều tra 59 Nếu doanh nghiệp không nắm bắt dược hội thân nguy cơ, ngược lại doanh nghiệp khắc phục nguy doanh nghiệp có động lực to lớn để vượt lên làm xuất hội Phân tích SWOT sở vững để đưa giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho công ty 4.6.5 Những lợi bất lợi cơng ty Lợi thế: • Là cơng ty cổ phần nên dễ huy động vốn • Chủ động đầu vào • Sản phẩm có chất lượng tốt, cạnh tranh với cơng ty • Sản xuất nước (nhân cơng rẻ, chi phí vận chuyển rẻ) cạnh tranh với công ty nước ngồi Bất lợi: • Sản phẩm lúc bán vùng này, lúc bán vùng khác, tùy dịch bệnh, tùy thời tiết • Chưa thật quan tâm đến đại lý cấp • Hoạt động marketing chưa tốt • Lạm phát cao • Hạn hán, khơng có nước tưới tiêu • Cơng ty nước ngồi vào Việt Nam có khả tài mạnh 4.7 Đề xuất số giải pháp để nâng cao khả tiêu thụ phân bón HVP cơng ty Dịch Vụ Kĩ Thuật Nông Nghiệp HVP 4.7.1 Đối với chiến lược sản phẩm Trong bao bì sản phẩm, cơng ty nên kèm theo công cụ để đo lường lượng phân bón, đồng thời hướng dẫn mức pha chế để người trồng kiểng, chơi kiểng dễ vấn đề chăm sóc Nghiên cứu, cải tiến chất lượng sản phẩm cũ, nâng cao chất lượng sản phẩm cũ trở thành sản phẩm đáp ứng cho thị trường Nghiên cứu tạo tính cho phân bón phân bón vừa giúp hoa kiểng sinh trưởng, vừa ngăn sâu bệnh, vừa cải tạo độ phì nhiêu cho đất Để làm điều đòi hỏi công ty phải triển khai hoạt động sau: 60 - Đầu tư R&D cải tiến công nghệ sản xuất: cơng nghệ q trình cơng nghệ sản phẩm - Luôn đào tạo nhân công ty để công nhân nhà quản lý đủ trình độ tiếp cận nắm bắt thay đổi công nghệ - Đảm bảo ngun vật liệu đầu vào ln có chất lượng ổn định, tránh rủi ro cho sản phẩm đầu 4.7.2 Đối với chiến lược giá Qua khảo sát thị trường cho thấy giá bán sản phẩm phân bón đại lý khác Theo cơng ty giải thích: cơng ty khơng kiểm sốt giá bán đại lý đại lý muốn bán sản phẩm, muốn đạt tiêu để vươn tới mức thưởng cơng ty đại lý phải bán giá hợp lý, từ đạt doanh số Điều có nghĩa đại lý lưu ý đến sản phẩm công ty giới thiệu đến khách hàng Qua khảo sát, đại lý giới thiệu sản phẩm đến khách hàng khách hàng chưa xác định phân bón mua, miêu tả bệnh hoa kiểng đại lý tư vấn, có đại phận khách hàng mua phân bón mà biết đến quen dùng Như vậy, công ty không quan tâm đến khách hàng nhỏ lẻ sản phẩm cơng ty chiếm lĩnh thị trường 4.7.3 Đối với hoạt động phân phối xúc tiến Thứ nhất, hệ thống phân phối công ty đủ mạnh, công ty nên chủ động vấn đề bán hàng Nhân viên công ty nên đến thăm khách hàng thường xuyên hơn, tránh tình trạng khách hàng phải gọi điện đến công ty để đặt hàng Việc làm thời gian sản phẩm công ty không đến tay khách hàng cách nhanh Đa phần đại lý bán nhiều sản phẩm phân bón nhiều cơng ty khác nhau, tình trạng bận rộn cơng việc, họ quên hay lý mà hàng đại lý hết đặt hàng Lúc công ty cần khoảng thời gian định để vận chuyển hàng tới đại lý Và khoảng thời gian đó, chắn cơng ty bị thất thu khách hàng đến mua mà khơng có, họ chuyển qua dùng loại phân bón khác mà đại lý tư vấn Thứ hai, mức thưởng công ty phải hấp dẫn cơng ty khác đại lý lưu ý đến sản phẩm công ty Nhưng qua trình khảo sát số đại lý nói doanh số đạt cơng ty cao, phân bón 61 công thức, không khác nhiều, đại lý ưu tiên cho sản phẩm khác công ty Thêm vào đó, số đại lý lại so sánh phân bón cơng ty Bình Điền phân bón cơng ty, phân bón cơng ty giá cao nên họ thích bán phân bón cơng ty Bình Điền Riêng hoa kiểng, cơng ty quan tâm đến đại lý cấp 1, chưa có sách quan tâm đến đại lý cấp khách hàng chơi hoa kiểng thơng thường Điều cho thấy công ty chưa tận dụng triệt để lợi cạnh tranh Vì thế, cơng ty nên quan tâm đến vấn đề Thêm vào đó, qua q trình thực tập thơng tin nắm được, biết mảng phân bón dành cho hoa kiểng, cơng ty trọng mảng phân bón dành cho trồng khác Trong thị trường hoa kiểng chủ lực công ty phát triển TP HCM hoạt động xúc tiến thương mại chưa cao, khách hàng chưa biết nhiều phân bón HVP Khi thực tập cơng ty biết chung công ty cung cấp bảng hiệu cho đại lý, nhiên, qua khảo sát 43 đại lý lớn nhỏ, có 31 đại lý bán phân bón cơng ty khơng thấy bảng hiệu HVP mà ngược lại, bảng hiệu công ty khác nhiều Đầu Trâu, Tribat… Việc phân phối hàng hố khơng chi phí mà cơng cụ đắc lực kinh doanh Các doanh nghiệp ý thức có hệ thống kênh phân phối tốt ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng chi phí doanh nghiệp Do đó, khả tiêu thụ sản phẩm cao hơn, ngược lại hệ thống kênh phân phối ảnh hưởng lớn đến khả tiêu thụ sản phẩm chất lượng tốt Vì thế, cơng ty thu hút thêm khách hàng cách đảm bảo dịch vụ tốt hơn, rút ngắn chu kỳ thời gian hay định giá thấp thông qua việc cải tiến hệ thống phân phối hàng hố Ngồi ra, thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh… nắm bắt đầy đủ thông qua đại lý nhân viên bán hàng địa bàn giúp cơng ty ln chủ động với tình xảy 4.7.4 Các giải pháp khác Quản lý tốt lực lượng bán hàng, tránh tình trạng kê giá cao sản phẩm đến tay đại lý Giảm số lượng nhân viên hoạt động địa bàn cách để giảm chi phí cơng ty có mặt giá tốt so với đối thủ Tuy nhiên, 62 địa bàn TP HCM có anh Hải người phụ trách, mà lại thị trường lớn Số lượng q khó khăn cho hoạt động marketing Do đó, cơng ty nên tăng số lượng nhân viên hoạt động TP HCM để việc bán hàng thuận tiện Công ty nên mở rộng kênh phân phối, địa bàn phân phối sang quận huyện lân cận theo danh sách đại lý mà cơng ty cung cấp phần lớn đại lý phân phối sản phẩm công ty nằm quận Tân Bình, quận quận 12, số lượng đại lý hoa kiểng quận huyện khác TP HCM nhiều 63 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1.Kết luận Trong môi trường hội nhập cạnh tranh để tồn phát triển hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải có hiệu quả, hay nói cách khác phải có lợi nhuận Lợi nhuận mục tiêu hàng đầu mà doanh nghiệp đặt cho cố gắng để đạt đuợc Qua thời gian thực tập công ty CP DVKTNN TP HCM, vận dụng kiến thức học trường, tơi cố gắng tìm hiểu đưa phân tích tình hình tiêu thụ, lợi nhuận cơng ty để qua biết hiệu hoạt động mà công ty đạt năm qua Qua trình khảo sát chiến lược marketing cơng ty nhận thấy cơng ty có nguồn tài ổn định đứng vững thị trường suốt 24 năm qua Tuy phân bón hữu tụ công ty sản xuất, song nguồn nguyên liệu (phân vô cơ) lại phụ thuộc vào lượng nhập nhiều Mặc dù công ty dự trữ phân vô phòng giá tăng cơng ty nhều khơng tránh khỏi tình trạng giống cơng ty khác, nhập giá cao nên bán giá cao Hoa kiểng ngành khuyến khích TP HCM, làm đẹp môi trường, phù hợp với thời đại cơng nghiệp hóa, đại hóa, ngành phục vụ cho hoa kiểng khuyến khích theo, phân hữu lợi thế, quan tâm công ty đến lĩnh vực lại chưa cao, đầu tư chưa mạnh, hoạt động marketing chưa hiệu Có thể nói thị trường mà cơng ty HVP chưa khai thác triệt để hội kinh doanh nhiều 5.2.Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị nhà nước Nhà nước cần đưa sách thuận lợi để bảo vệ cho ngành sản xuất phân bón nước Kiểm sốt lạm phát, lãi suất ngân hàng tỷ giá hối đoái mức tăng trưởng kinh tế để cơng ty yên tâm sản xuất kinh doanh Nhà nước cần có sách cụ thể để liên kết doanh nghiệp sản xuất phân bón, kiểm sốt giá cả, chất lượng, khơng để tình trạng hàng giả, hàng nhái xuất thị trường làm ảnh hưởng đến chất lượng nơng sản nói chung hoa kiểng nói riêng 5.2.2 Kiến nghị công ty Cần giới hạn mức giá bán đại lý Vì phần lớn, khách hàng cuối công ty người nơng dân, phải có lợi cho nơng dân phân bón bán Cơng ty nên quan tâm mảng phân bón dành cho hoa kiểng: nhân viên, truyền thông, giá cả, khuyến Mở rộng hệ thống phân phối sang quận huyện khác thành phố Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu nhằm nắm bắt nhu cầu khách hàng đưa biện pháp kịp thời tốt nhất, mang lại lợi nhuận cao Vạch rõ đường lối, cách thức để đạt mục tiêu chiến lược đề cách hiệu để tiết kiệm thời gian tiền bạc Thực nghiên cứu mở rộng thị trường sang nước khu vực, thâm nhập sâu thị trường có nước Làm giúp công ty chiếm lĩnh thị trường lớn, tăng thêm lợi nhuận Đây vừa động lực thúc đẩy gia tăng sản xuất giới thiệu sản phẩm công ty đến nhiều khu vực, nhiều nước Thành lập phòng marketing bổ sung nhiệm vụ cho phòng kinh doanh tìm hiểu nghiên cứu thị trường, nắm bắt thông tin cách xác kịp thời, từ có thay đổi thích hợp chiến lược kinh doanh, sản phẩm, giá cả, cạnh tranh, thông tin đối thủ thị trường Công ty cần xây dựng lại website cơng ty cho có sức thu hút, cung cấp nhiều thông tin cơng ty sản phẩm, nên có nhiều viết mang tính thời sự, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt hay cách bón phân, có phần giải đáp thắc mắc bà nông dân Mỗi trang, viết kèm thêm hình ảnh sản phẩm cơng ty Có sản phẩm công ty lưu tâm nhiều Một điều quan trọng kinh doanh mà công ty nên ý trường hợp cần giữ chữ tín khách hàng, nhà cung cấp, đối tác Khơng lợi ích trước mắt mà gây thiệt hại lâu dài 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lại Thị Thu Huyền, 2006 Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm phân bón cơng ty TNHH Thương mại & dịch vụ vật tư nông nghiệp Thiên Minh V.N tỉnh Tiền Giang Luận văn tốt nghiệp cử nhân kinh tế, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Cao Hồng Vân, 2006 Phân tích chiến lược cạnh tranh cơng ty phân bón Miền Nam Luận văn tốt nghiệp cử nhân kinh tế, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Dương Ngọc Dũng ed, 2005 Chiến lược cạnh tranh (theo lý thuyết Michael e Porter), TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất tổng hợp TP Hồ Chí Minh Lê Thị Bích Ngọc, 2007 Giáo trình quản trị chiến lược, Học Viện Cơng Nghệ Bưu Chính Viễn Thơng Hồng Kim, Thúy Nhung Phân bón: Giá biến động thiếu chiến lược phát triển?, http://vneconomy.vn/20090615031535221P0C19/phan-bon-gia-bien-dong-dothieu-chien-luoc-phat-trien.htm [đọc ngày 25/2/2010] Trần Ngần, 2010 Năm 2010, giá phân bón không tăng , http://vietchinabusiness.vn/cong-nghip/nong-nghip/17446-nam-2010-gia-phanbon-se-khong-tang.html [đọc ngày 13/05/2010] Quản trị viên, Chiến lược marketing gì?, http://www.msv.com.vn/index.php/news/marketing/191-chien-luoc-marketingla-gi [đọc ngày 05/06/2010] Các Website tham khảo: http://bachkhoatoanthu.gov.vn http://tinthuongmai.vn http://www.gso.hochiminhcity.gov.vn http://baodientu.chinhphu.vn http://www.gso.gov.vn http://www.apromaco.vn http://www.phanbonlahvp.com 66 PHỤ LỤC Phụ lục 1: BẢNG PHỎNG VẤN ĐẠI LÝ Tên đại lý:…………………………………… Địa chỉ:………………………………………… Hiện cửa hàng anh(chị) bán loại phân bón nào? Tại anh(chị) bán loại phân bón này? Yếu tố Thời gian làm đại lý cho cơng ty? Tỷ lệ chiết khấu Chi phí vận chuyển phía trả Tốc độ giao hàng tới đại lý Mức gối nợ cty cho đlý Lựa chọn Ít tháng Từ 3-6 tháng Từ 6-12 tháng Trên năm Rất cao Cao T.bình Ít Rất Cơng ty Đại lý Nhanh Chậm Bình thường Cao Thấp Không gối nợ 1lần/tháng Mức độ lần/tháng điều phối viên đến lần/tháng thăm đại lý Không đặn (tháng có, tháng khơng) HVP Năm Sao Komix Đầu Khác Trâu Chế độ hậu công ty đại lý (ghi rõ hình thức) HVP: ……………………………………………………………… Năm Sao: Komix: Đầu Trâu: Khác: Nếu HVP anh(chị) nhận thấy chế độ khuyến công ty nào? † Rất hấp dẫn † Hấp dẫn † Bình thường † Ít hấp dẫn † Không nhận khuyến Làm mà anh(chị) biết đến loại phân bón đó? Yếu tố HVP Năm Sao Komix Đầu Trâu Khác Nhu cầu k.hàng Cty chào hàng Thông qua quảng cáo Thương hiệu Khác Theo anh(chị) yếu tố đóng vai trò quan trọng việc lựa chọn loại phân bón để bán? a Chiết khấu d Yêu cầu người tiêu dùng b Giá e Uy tín nhãn hiệu c Điều kiện tốn f Chất lượng Anh(chị) thích loại vận chuyển nhất? a Tự vận chuyển công ty trả tiền xe b Tự vận chuyển tự trả tiền c Công ty cung cấp tận nơi cty trả tiền d Cty cung cấp tận nơi đại lý trả tiền e Phương thức khác:……………………………………………… Anh(chị) thấy phương thức toán thuận tiện nhất? a Trả có chiết khấu cao b Gối đầu c Ứng trước khơng có chiết khấu d Trả chậm e Khác Xin Anh/Chị cho biết anh/chị có ký hợp đồng với cơng ty khơng? … Có … Khơng Phụ lục DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN BÓN HOA KIỂNG HVP Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Loại cửa hàng Bán đủ loại phân bón có phân bón dành cho hoa kiểng STT Hà Kim Đặng Võ Văn Nghị Ngô Thị Lộc Sáu Quý Vật tư nông nghiệp Chỉ bán phân bón dành cho hoa kiểng Tên đại lý 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Cty TNHH 1TV Trí Văn Nơng Liên Phát ( Linh ) Cty TNHH TM DV Hoàng Giáp HK Mỹ Phương HK Anh Đại HK Khải Minh Cty TNHH Hoa Phong Lan Đất Việt HK Khải Châu HK Việt Thái HK Dũng Thanh HK Thảo Vy Phong lan Kim Ngân HK Út Tài HK Trương Văn Nhung HK Chi Châu Cty TNHH Hoa Lan Hồng Hồ HK Phúc Tâm Cửa hàng Cơ Muội HK Chiị Thanh Cửa hàng Hồ Thảo Cty Cơng trình cơng cộng Địa Số điện thoại Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức 1/4A Bà Triệu, Tân Xn, Hóc Mơn C17/39 Ấp3 xã Bình Chánh, H.Bình Chánh Bình Chánh 13 Lê Quang Sung, Phường 2, Quận 08 37272110 225A-227, Bình Tiên, P.8,Q.6 08 38551669 61 Lê Quang Sung, Q.6 08 39690529 247 Hồng Văn Thụ, P.1, Q Tân Bình 0958 947900 1129 đường Tự Lập, P.4, Q Tân Bình Hồng Văn Thụ, Q Tân Bình 251 Hồng Văn Thụ, Q Tân Bình 0903 309268 0903 807446 0903 112246 08 38910150 08 38758574 08 37605501 275 Hoàng Văn Thụ, Q Tân Bình 241 Hồng Văn Thụ, Q Tân Bình 237 Hồng Văn Thụ, P.1, Q Tân Bình 255 Hồng Văn Thụ, Q Tân Bình Cơng viên Hồng Văn Thụ, Q Tân Bình 12A Trần Phú, P.4, Q.5 249 Nguyễn Trãi, P.4, Q.5 236 Nguyễn Trãi, Q.5 Công viên Trần Phú, Q.5 118/5B đường Tân Thới I, P Tân Thới I,Q.12 Chợ Cầu, Q.12 Q.12 Q.12 67/5A QL1A, P Tân Thới Hiệp, Q 12 87 Bùi Thị Xuân, Q.1 0918 900357 0908 530158 0903 875697 0909 155779 08 39239428 0908 473444 08 37151852 08 37170386 08 37169022 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 HK Thanh Mỹ HK Phúc Toàn HK Anh Mai HK Thuận Thánh HK Chị Thoa HK Thành Danh HK Lâm Sơn HK Gia Định HK Anh Đức Cty TNHH Quang Cảnh Xanh Huỳnh Thanh Bảo HK Nguyễn Văn Chơn HK Chị Nhung HK Anh Kỳ HK Tâm Thảo HK Kim Giáp HK Loan HK Chị Lan Công viên Lê Thị Riêng, Q.10 Công viên Lê Thị Riêng, Q.10 Công viên Lê Thị Riêng, Q.10 8/12 Kha Vạn Cân, Q Thủ Đức Chợ Thủ Đức Cầu Ngang- Thủ Đức 165/5A Đinh Bộ Lĩnh, Q Bình Thạnh Phan Đăng Lưu, Q Bình Thạnh 117/134/29 Nguyễn Hữu Cảnh 43 Đình Nghi Xn, P Bình Trị Đơng, Q Bình Tân 40 Cây Trâm Phú Lâm, Q.6 202 Trần Văn Kiểu, Q.6 Thành Thái Q Gò Vấp 0918 186935 0906 387976 0903 357280 08 39040571 0918 163335 08 22439503 0908 651902 0903 365551 0983 444296 0918 205288 0908 402579 0918 395461 Phụ lục DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN BÓN HOA KIỂNG Đà KHẢO SÁT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Tên đại lý Vườn kiểng Quỳnh Hương HK Ngọc Thành HK Hữu Tình HK Minh HK Kiến Vạn Hỷ HK Tân Đạt HK Thuận Thành Cây kiểng Trần Não HK Đức Phan HK An Phú HK Như Lan HK Ngọc Trâm Cửa hàng Bách Thảo I HK Thủy Cúc Cty TNHH-TM-DV HK Xuân Hòa HK Vạn Hạnh HK Tám Nhịnh Cơ sở hoa kiểng Ngọc Lưu Ly HK Chú Tám HK Chị Lan Minh Tâm Cty Cơng Trình Cơng Cộng Hoa cảnh Minh Tân HK Út Luôn Cty CP Sinh vật cảnh Giao Châu Cửa hàng Hòa Thảo TT HK DV Nông nghiệp Q 12 Hoa kiểng Anh Tú Phong lan Tân Xuân Cty TNHH Hoa Lan HK Ngô Thị Lộc HK Tâm Thảo HK Việt Thái HK Khải Minh Công ty TNHH hoa lan Lâm Thăng Hoa kiểng Sa Đéc Địa 32/12 Nguyễn Hữu Thọ, P Tân Hưng, Q 32/14 Nguyễn Hữu Thọ, P Tân Hưng, Q 32/16 Nguyễn Hữu Thọ, P Tân Hưng, Q Nguyễn Hữu Thọ, P Tân Hưng, Q Nguyễn Hữu Thọ, P Tân Hưng, Q 499 Kha Vạn Cân, P Linh Đông, Q Thủ Đức 712 Kha Vạn Cân, P Linh Đông, Q Thủ Đức Trần Não, P Bình An, Q 157/11 Thảo Điền, Q 813E, Xa lộ Hà Nội, P An Phú, Q 830, Xa lộ Hà Nội, P An Phú, Q 6/19 P Bình An, Q 135 Thảo Điền, Q Trần Não, P Bình An, Q Đường số 2, KP4, P An Phú, Q 101 Xa lộ Hà Nội, P Thảo Điền, Q 400 Nơ Trang Long, P 13, Q Bình Thạnh 149/1 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh Nguyễn Trãi, Q Q Gò Vấp 60/4 Đường số 4, P.15, Q.Gò Vấp 87 Bùi Thị Xuân, Q 2A Nguyễn Hữu Cảnh, P Bến Nghé, Q 2A Nguyễn Hữu Cảnh, P Bến Nghé, Q 2A Nguyễn Hữu Cảnh, P Bến Nghé, Q 67/5A QL1A, P Tân Thới Hiệp, Q 12 KP3, P.Hiệp Thành, Quận 12 73/N KP3, Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành, Q.12 79/3A KP5 Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất, Q 12 118/5B, đường Tân Thới Hiệp, P Tân Thới I, Q 12 C17/39 Ấp xã Bình Chánh, H Bình Chánh 202 Trần Văn Kiểu, Q 237 Hồng Văn Thụ, P 1, Q Tân Bình 251 Hồng Văn Thụ, Q Tân Bình 1A12 Trường Sơn, P.4, Q.Tân Bình Phan Đình Giót, P.2, Q.Tân Bình 37 38 39 40 41 42 43 Phong lan Kim Ngân HK Phú Thịnh HK Tùng Lâm Cty TNHH CNSH Sài Gòn Xanh Vườn kiểng Vườn Hồng Cơ sơ Ngự Bình Cty TNHH Long Bình 12A Trần Phú, P 4, Q Ngã Tư Bình Chánh, P Phước Long B, Q Xa lộ Hà Nội, P Hiệp Phú, Q 127 Nguyễn Trọng Tuyển, P.15, Q.Phú Nhuận 875 Cách mạng Tháng Tám, P.15, Q.10 5B Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú Lơ J4-J6 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú ... marketing phân bón hoa kiểng cơng ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Nông Nghiệp TP HCM địa bàn thành phố” DANG THI LE THU August 2010 "A study of marketing of fertilizer for horticulture of Ho Chi Minh City... kinh doanh dựa kinh nghiệm mang lại kết thời, không ổn định thi u định hướng, mục tiêu, thi u qui trình kỹ thuật xây dựng chiến lược cần thi t Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp có nhiều loại chiến... nhiên Đó nguồn lực tự nhiên, tài nguyên thi n nhiên, môi trường sinh thái,… Trong hoạt động sản xuất doanh nghiệp dù hay nhiều có sử dụng nguồn tài nguyên thi n nhiên chẳng hạn than bùn số nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC MARKETING PHÂN BÓN HOA KIỂNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TP HCM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ X,

Từ khóa liên quan