0

KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ I, HUYỆN TÂN THÀNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

83 0 0
  • KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ I, HUYỆN TÂN THÀNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 16:42

KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ I, HUYỆN TÂN THÀNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ I, HUYỆN TÂN THÀNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ I, HUYỆN TÂN THÀNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ I, HUYỆN TÂN THÀNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ I, HUYỆN TÂN THÀNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ĐẶNG HUYỀN TRANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2010 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI KHU CƠNG NGHIỆP PHÚ MỸ I, HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU” Đặng Huyền Trang, sinh viên khóa 2006 - 2010, ngành KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ TS LÊ QUANG THÔNG Người hướng dẫn, Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Nghiên cứu hoàn thành tốt đẹp kết động viên, giúp đỡ vật chất, tinh thần kiến thức nhiều cá nhân, tổ chức Để có kết ngày hôm xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình tơi, người ủng hộ nhiều xin gửi đến thầy Lê Quang Thơng lòng biết ơn chân thành Cảm ơn Thầy nhiệt tình giảng dạy, bảo, truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích, q báu thời gian học tập hướng dẫn tận tình suốt q trình tơi thực đề tài Cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Ban Chủ Nhiệm Khoa Kinh Tế, Thầy Cô giảng dạy tạo điều kiện học tập dạy cho nhiều kiến thức quý báu lĩnh vực chuyên ngành sống Tôi xin chân thành cảm ơn ông Lê Tân Cương chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường thành phố Vũng Tàu toàn thể anh chị chi cục tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình thực đề tài Đặc biệt, tơi xin gửi lời cảm ơn đến anh Bùi Đức Tuấn, người hỗ trợ nhiều thời gian thực tập chi cục Sự giúp đỡ nhiệt tình tất người nguồn động lực lớn cho tơi hồn thành tốt nghiên cứu Kính chúc người sức khỏe thành công Tôi xin chân thành cảm ơn! TP HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2010 Người viết Đặng Huyền Trang NỘI DUNG TÓM TẮT ĐẶNG HUYỀN TRANG Tháng năm 2010 “Kiểm Sốt Ơ Nhiễm Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” DANG HUYEN TRANG JUNE 2010 “The Controlling Implement about Environmental Pollution at Phu My I Industrial Zones in Tan Thanh District, Ba Ria – Vung Tau Province” Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với phát triển KCN mang lại nhiều chuyển biến tích cực cho kinh tế địa phương nước Nhưng bên cạnh tác động tiêu cực đến môi trường, đặc biệt mơi trường nước khơng khí Đề tài tìm hiểu nguyên nhân ô nhiễm môi trường KCN Phú Mỹ I, ngành nghề ô nhiễm đặc trưng KCN để tập trung xử lý nhiễm cách tốt Đồng thời phân tích cơng tác quản lý Ban quản lý KCN Nhà nước, tìm hạn chế yếu Đề tài nghiên cứu đưa giải pháp nhằm khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm KCN cho sở sản xuất công nghiệp hoạt động KCN MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix Danh mục hình x Danh mục phụ lục xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2 Tổng quan KCN tỉnh BR – VT 2.2.1 Tình hình thu hút đầu tư 2.2.2 Các lợi phát triển KCN tỉnh BR – VT 2.3 Tổng quan KCN Phú Mỹ I 2.3.1 Đặc điểm KCN Phú Mỹ I 2.3.2 Tình hình xử lý chất thải, bảo vệ mơi trường KCN CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lí luận 11 11 3.1.1 Các khái niệm 11 3.1.2 Hệ thống tiêu chuẩn môi trường Việt Nam 11 3.1.3 Phương pháp đánh giá, phân loại sở gây ô nhiễm 16 3.1.4 Cơ sở pháp lý 17 3.1.5 Quy trình kiểm sốt nhiễm môi trường 18 3.1.6 Các công cụ quản lý mơi trường 19 3.1.7 Mục đích kiểm sốt nhiễm mơi trường 22 3.1.8 Lợi ích việc áp dụng giải pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường 22 3.2 Phương pháp nghiên cứu 23 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 23 3.2.2 Phương pháp thống kê mô tả 23 3.2.3 Phương pháp so sánh 23 3.2.4 Phương pháp xử lý số liệu 23 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Hiện trạng môi trường khơng khí KCN 24 4.1.1 Nguồn phát sinh khí thải 24 4.1.2 Chất lượng khơng khí KCN số doanh nghiệp KCN 25 4.2 Hiện trạng môi trường nước thải KCN 29 4.2.1 Nguồn phát sinh nước thải 29 4.2.2 Chất lượng nước thải KCN số doanh nghiệp KCN 29 4.3 Chất lượng nước mặt sông Thị Vải gần KCN Phú Mỹ I 37 4.4 Hiện trạng chất thải rắn chất thải nguy hại KCN 39 4.4.1 Nguồn phát sinh 39 4.4.2 Hiện trạng 39 4.5 Hiện trạng tiếng ồn KCN 39 4.5.1 Nguồn gốc phát sinh 39 4.5.2 Hiện trạng 39 4.6 Phân loại đánh giá mức độ ô nhiễm KCN Phú Mỹ I 40 4.7 Biện pháp giảm thiểu xử lý môi trường áp dụng KCN 41 4.7.1 Đối với khí thải 41 4.7.2 Đối với nước thải 41 4.7.3 Đối với chất thải rắn chất thải nguy hại 44 4.7.4 Đối với tiếng ồn 44 vi 4.8 Phân tích cơng tác quản lý KCN 44 4.8.1 Về phía KCN 44 4.8.2 Về phía Nhà nước 46 4.9 Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường KCN 50 4.9.1 Luật bảo vệ mơi trường nhiều bất cập 50 4.9.2 Hiệu thi hành yếu 51 4.9.3 Trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán chun trách cơng tác bảo vệ mơi trường hạn chế 52 4.9.4 Chậm trễ việc xây dựng vận hành NMXLNT tập trung 53 4.9.5 Thiếu vốn đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải doanh nghiệp 55 4.9.6 Nhận thức doanh nghiệp bảo vệ mơi trường chưa cao 55 4.10 Đề xuất số giải pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường 56 4.10.1 Về phía Nhà nước 56 4.10.2 Về phía KCN 58 4.10.3 Về phía doanh nghiệp KCN 59 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Kiến nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63  PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BR – VT Bà Rịa – Vũng Tàu KCN Khu công nghiệp TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam CSSX Cơ sở sản xuất Cty Công ty NMXLNT Nhà máy xử lý nước thải viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tổng Hợp Các Dự Án Đầu Tư vào Các KCN Tỉnh BR – VT Đến Cuối Năm 2008 5  Bảng 3.1 Giá Trị Hệ Số Kp Ứng Với Lưu Lượng Nguồn Thải CSSX, Chế Biến, Kinh Doanh, Dịch Vụ Thải Vào Mơi Trường Khơng Khí 14  Bảng 3.2 Giá Trị Hệ Số Kq Đối Với Nguồn Tiếp Nhận Nước Thải Là Sông 15  Bảng 3.3 Giá Trị Hệ Số Kq Đối Với Nguồn Tiếp Nhận Nước Thải Là Hồ 15  Bảng 3.4 Giá Trị Hệ Số Kf 16  Bảng 3.5 Cơ Sở Pháp Lý Bảo Vệ Môi Trường 18  Bảng 4.1 Nguồn Phát Sinh Bụi Khí Thải Một Số Doanh Nghiệp 25  Bảng 4.2 Kết Quả Phân Tích Chất Lượng Khơng Khí KCN Phú Mỹ I 26  Bảng 4.3 Kết Quả Phân Tích Chất Lượng Khơng Khí Một Số Doanh Nghiệp KCN 27  Bảng 4.4 Kết Quả Phân Tích Chất Lượng Nước Thải Đầu Ra KCN Phú Mỹ I 30  Bảng 4.5 Kết Quả Phân Tích Chất Lượng Nước Thải Đầu Ra Một Số Doanh Nghiệp KCN 32  Bảng 4.6 So Sánh Kết Quả với Tiêu Chuẩn (Số Lần Vượt Tiêu Chuẩn) 33  Bảng 4.7 Kết Quả Phân Tích Chất Lượng Nước Mặt Vị Trí Sông Thị Vải Gần KCN Phú Mỹ I 37  Bảng 4.8 Loại Ngành Sản Xuất Ô Nhiễm Nghiêm Trọng KCN Phú Mỹ I 40  Bảng 4.9 Mức Phí Quy Định Tại Nghị Định 04/2007/NĐ – CP 52  Bảng 4.10 Dự Tốn Kinh Phí Xây Dựng KCN Phú Mỹ I 53  ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ Đồ KCN Phú Mỹ I 8  Hình 3.1 Sơ Đồ Hiển Thị Yếu Tố Chủ Yếu Ngăn Ngừa Ơ Nhiễm Cơng Nghiệp 19  Hình 4.1 Biểu Đồ So Sánh Nồng Độ Các Chất Ơ Nhiễm Khơng Khí Cty Cổ Phần Tân Thành Mỹ Cty Cổ Phần Thép Việt 28  Hình 4.2 Biểu Đồ So Sánh Chất Lượng Nước Thải KCN Phú Mỹ I với TCVN 5945:2005 (cột B) 31  Hình 4.3 Độ Màu Các Doanh Nghiệp KCN 34  Hình 4.4 Nồng Độ COD Các Doanh Nghiệp KCN 34  Hình 4.5 Nồng Độ BOD5 Các Doanh Nghiệp KCN 35  Hình 4.6 Tổng Coliform Các Doanh Nghiệp KCN 36  Hình 4.7 Một Số Thơng Số Chất Lượng Nước Mặt Vị Trí Trên Sông Thị Vải Gần KCN Phú Mỹ I 38  Hình 4.8 Biểu Đồ Tỷ Lệ % Ơ Nhiễm KCN Phú Mỹ I 40  Hình 4.9 Sơ Đồ Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Tập Trung Dự Kiến KCN Phú Mỹ I 42  Hình 4.10 Sơ Đồ Thu Gom Xử Lý Nước Thải KCN 43  Hình 4.11 Cách Thức Quản Lý Nhà Nước Đối Với KCN 47  Hình 4.12 Nguyên Nhân Dẫn Đến Việc Chậm Trễ Trong Việc Đầu Tư Lắp Đặt Hệ Thống Xử Lý 54  x Việc thu phí nước thải tuân thủ theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” nhằm giảm thiểu nhiễm tăng thêm nguồn tài cho chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Biện pháp cần thực hiện, giám sát xử phạt nghiêm minh để tránh tình trạng có so sánh doanh nghiệp gây ô nhiễm nhiều mà mức phạt với sở sản xuất gây nhiễm Từ giúp doanh nghiệp có tải lượng nhiễm cao áp dụng phương pháp xử lý ô nhiễm sản xuất hay tái sử dụng d) Giấy phép phát thải chuyển nhượng Các cơng cụ giấy phép phát thải chuyển nhượng quy định cho chất nhiễm nước khơng khí nên áp dụng nhằm tăng cường hiệu kinh tế đầu tư công nghệ xử lý ô nhiễm Trong điều kiện đảm bảo nguồn thải khu vực không thay đổi, doanh nghiệp trao đổi mua bán giấy phép mà không làm gia tăng ô nhiễm, ưu điểm giải pháp quan quản lý không cần thực kiểm tra giám sát thường xuyên mà thị trường mua bán giấy phép tự điều tiết 4.10.2 Về phía KCN - Chỉ đạo, đơn đốc Công ty đầu tư khai thác hạ tầng nhanh chóng hồn thành NMXLNT KCN theo tiến độ, hồn tất cơng tác đấu nối, thực tốt việc thu gom toàn nước thải phát sinh khu xử lý tập trung - Đẩy mạnh rà soát, lập danh sách doanh nghiệp vào hoạt động, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường nhằm chấn chỉnh, có biện pháp nhắc nhở kịp thời - Thống kê doanh nghiệp cần đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải cơng nghiệp, khí thải - Lập danh sách doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nhắc nhở khơng có biện pháp khắc phục để đề xuất hướng xử lý theo quy định pháp luật - Thống kê lượng chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh KCN hướng dẫn doanh nghiệp thực thu gom, xử lý chất thải theo quy định 58 - Theo dõi, đôn đốc thực việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ Xây dựng kế hoạch, phối hợp với Sở, Ban, Ngành, đơn vị liên quan tiến hành thanh, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường doanh nghiệp KCN 4.10.3 Về phía doanh nghiệp KCN a) Xây dựng nhà máy xử lý nước thải sản xuất nhà máy KCN Để NMXLNT tập trung KCN vận hành có hiệu quả, tính chất nước thải đầu vào phải đảm bảo ổn định pH, COD, BOD5, TSS hàm lượng kim loại nặng Tuy nhiên tính chất phức tạp, đa dạng đặc thù nước thải từ nhà máy với ngành công nghiệp khác nhau, dẫn đến không đồng mức độ ô nhiễm làm cho NMXLNT tập trung hoạt động không hiệu chí làm hư tồn hệ thống Do đó, nước thải số ngành cơng nghiệp có tính chất nhiễm đặc trưng cao điện (Cty lượng Mê Kông Cty cổ phần dầu Tường An), khí (Cty TNHH Linde Gas Việt Nam), chế tạo gió tháp (Cty TNHH CS Wind Tower), sản xuất gỗ dăm, gỗ lót sàn (Cty Hapro – Xưởng gỗ dăm),… việc xử lý nước thải cục đến tiêu chuẩn định điều kiện tiên để từ xây dựng NMXLNT tập trung có hiệu Cơng nghệ xử lý nước thải cục nhà máy cần xem xét, lựa chọn cho phù hợp với đặc tính nước thải ngành nghề phù hợp với yêu cầu xử lý b) Giải pháp sản xuất Theo định nghĩa Chương trình mơi trường Liên hiệp quốc (UNEP): “Sản xuất việc áp dụng cách liên tục chiến lược ngăn ngừa tổng hợp mặt mơi trường q trình sản xuất, sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao hiệu kinh tế giảm thiểu rủi ro người môi trường” Việc áp dụng sản xuất doanh nghiệp mang tính chủ động, giải pháp làm giảm thiểu nguy ô nhiễm môi trường hoạt động sản xuất gây ra, cho phép bảo toàn nguồn tài nguyên để phát triển bền vững, đồng thời mang lại lợi ích kinh tế cho nhà sản xuất Những lợi ích sản xuất là: giảm thiểu phí tổn nguyên vật liệu, nước; giảm chi phí liên quan đến thải bỏ xử lý rác; tăng suất doanh thu lẫn chất lượng sản phẩm; cải thiện vấn đề an toàn sức khỏe sản xuất; nâng cao uy tín doanh nghiệp cộng đồng xã hội 59 Để áp dụng sản xuất trước hết cần xác định, hạch toán lại khâu sản xuất, xem xét xác định khâu hoạt động chưa hiệu gây nhiễm, từ đề xuất biện pháp khắc phục Tóm lại, nói sản xuất công cụ quản lý, công cụ kinh tế, công cụ nâng cao chất lượng sản phẩm bảo vệ môi trường co hiệu Biện pháp cần phổ biến triển khai rộng rãi cho cấp quản lý môi trường doanh nghiệp KCN Việc áp dụng sản xuất vào nhà máy KCN việc hồn tồn thực 60 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua phân tích, đánh giá, nghiên cứu xác định mơi trường khơng khí xung quanh KCN Phú Mỹ I chưa nhiễm, có vài doanh nghiệp gây nhiễm khơng khí chưa ảnh hưởng đến hoạt động người dân Tình trạng nhiễm nước thải ô nhiễm nước mặt KCN mức nghiêm trọng, tiêu dùng để đo lường mức độ ô nhiễm vượt gấp nhiều lần so với quy định cho phép Công tác bảo vệ môi trường chưa thực đồng bộ, NMXLNT tập trung KCN giai đoạn khởi cơng chưa vào hoạt động nên tồn lượng nước thải xả thẳng vào sông Thị Vải gây ô nhiễm nghiêm trọng Hiện số doanh nghiệp KCN chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải có khơng vận hành thường xun Thơng qua phân tích đặc điểm trạng môi trường KCN giải pháp áp dụng xác định nguyên nhân ô nhiễm biện pháp Nhà nước nhiều bất cập, khơng sử dụng tối đa nguồn lực cho công tác tra, kiểm tra giám sát mức độ ô nhiễm doanh nghiệp biện pháp xử lý vi phạm chưa đủ mạnh Trong ý thức doanh nghiệp bảo vệ môi trường chưa cao, doanh nghiệp chưa thấy vai trò việc bảo vệ mơi trường Giải pháp buộc doanh nghiệp lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường, giao tồn quyền cho doanh nghiệp thông qua đơn vị chuyên trách môi trường mà kiểm tra lại mức độ xác thực báo cáo gây nên lỗ hổng lớn việc kiểm sốt nhiễm Sở Tài nguyên Môi trường dựa vào báo cáo mà xác định biện pháp xử lý phạt hành chánh, buộc tạm ngưng hành vi xả thải đình hoạt động sản xuất Hiện cơng tác tra, kiểm tra có tiến hành mức độ không thường xuyên định kỳ lần/năm sở gây nhiễm hiệu kiểm sốt chưa cao Nhìn chung, việc kiểm sốt nhiễm KCN vai trò chủ yếu Nhà nước, việc tăng cường pháp chế hoạt động kiểm tra, giám sát đóng vai trò quan trọng giảm thiểu, khắc phục nhiễm, góp phần làm cho cơng tác quản lý mơi trường KCN ngày tốt 5.2 Kiến nghị Qua việc tìm hiểu ngun nhân nhiễm KCN khó khăn cơng tác quản lý mơi trường, khó khăn doanh nghiệp đề tài đưa số kiến nghị ô nhiễm nguồn nước thải từ công nghiệp - Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường doanh nghiệp - Ủy ban nhân dân tỉnh cần tạo điều kiện giúp đỡ vốn doanh nghiệp việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải cục hoàn chỉnh - Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước từ khâu quy hoạch, giám sát, xử lý, hỗ trợ công tác quản lý môi trường Cần có hành lang pháp lý quản lý môi trường, quy định thống tăng cường phối hợp chặt chẽ Sở Tài nguyên Môi trường, Ban quản lý KCN việc kiểm tra đột xuất, định kỳ thực tốt việc thu phí sử dụng tiền thu phí nước thải Với thực trạng cấu quản lý ô nhiễm KCN bộc lộ nhiều khuyết điểm Các giải pháp công cụ kinh tế cho quản lý môi trường áp dụng giới mang lại hiệu kiểm soát cao phù hợp với tình hình phát triển cơng nghiệp Việt Nam nói chung KCN Phú Mỹ I nói riêng cần nhanh chóng áp dụng 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Trường đại học Luật Hà Nội Giáo Trình Luật Mơi Trường Nhà xuất công an nhân dân Hà Nội, 2009 Hồng Thị Mỹ Trang, 2003 Tìm Hiểu Thực Trạng Đề Xuất Giải Pháp Cải Thiện Ô Nhiễm Nguồn Nước Thải từ Công Nghiệp Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế nông lâm, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Trần Thái Hòa, 2008 Phân Tích Việc Thực Hiện Kiểm Sốt Ơ Nhiễm Nước Các Khu Cơng Nghiệp Tỉnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tài nguyên môi trường, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Báo Cáo Giám Sát Môi Trường Khu Công Nghiệp Phú Mỹ I, 2009 Công ty đầu tư khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên Phú Mỹ Tài Liệu Phục Vụ Hội Nghị Xử Lý Ô Nhiễm Hoạt Động Công Nghiệp Các Khu Công Nghiệp Địa Bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 2009 Chi cục bảo vệ mơi trường Báo Cáo Tình Hình Khắc Phục Ơ Nhiễm Các Doanh Nghiệp Khu Cơng Nghiệp, 2009 Ban quản lý khu công nhiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Kết Quả Quan Trắc Chất Lượng Nước Sông Thị Vải, 2009 Trung tâm quan trắc môi trường TIẾNG ANH Le Quang Thong, Nguyen Anh Ngoc, 2004 Incentives for Wastewater Management in Industrial Estates in Viet Nam 63 PHỤ LỤC Phụ lục Các Doanh Nghiệp KCN Phú Mỹ I STT Các doanh nghiệp KCN Phú Mỹ I Ngành nghề Cty liên doanh Bari Serece cảng nước Hoạt động cảng Tổng vốn đầu tư Ngàn USD Tỉ VNĐ 23.800 sâu Phú Mỹ I 69.000 Cty thép VINA KYOTEI Thép Cty thép Miền Nam Thép 2.344 Công ty thép Phú mỹ Thép 145 Cty điện lực TNHH BOT Phú mỹ Điện 412.850 Cty TNHH điện quốc tế KIDWELL Điện 39.585 22.000 Việt Nam Cty liên doanh BACONCO Phân bón Cty lượng Mê Kơng Điện Cty TNHH chế biến bột mì Mê Kơng Chế biến bột mì 10 Nhà máy sản xuất bao bì Hương Sản xuất bao bì 145 29.000 Phong 11 Cty chế biến kinh doanh sản phẩm Khí 70 khí 12 Cty TNHH CS Wind Tower Chế tạo tháp gió 13 Cty TNHH thành viên nhiệt điện Điện 145 1.155 Phú Mỹ 14 Cty TNHH YARA Việt Nam Phân bón 3.600 15 Cty phân đạm hóa chất dầu khí Phân bón 3.600 16 Cty TNHH thép Blue Scope Steel Thép 17 Cty cổ phần dầu Tường An Điện 18 Cty TNHH SCT gas Việt Nam Chiết nạp gas 1.800 19 Cty liên doanh HOLCIM Việt Nam Sản xuất Clinker 1.800 20 Cty TNHH ĐT – XD – TM Sài Gòn Bê tơng 105.000 1.155 3.028 21 Cty TNHH cảng Quốc tế Thị Vải Hoạt động cảng 22 Trạm nghiền xi măng Holicim Thị Xi măng 56.000 45 Vải 23 Cty Hapro – Xưởng gỗ dăm Sản xuất gỗ dăm 200 24 Cty cổ phần Thép – Thép Việt Luyện phôi thép 738 25 Cty CP – TM – SX tơn Tân Phước Cơ khí 107 Khanh 26 Cty TNHH thép SMC Cơ khí 40 27 Nhà máy bê tông Hồng Hà BRVT Bê tông 28 Nhà máy thép cán nguội Thống Nhất Thép 500 29 Nhà máy SX ống thép, nhôm, Thép 700 nhựa, VLXD tôn Hoa Sen 6.000 30 Cty TNHH HWANTAI Việt Nam Bê tơng 31 Cty TNHH Linde Gas Việt Nam Khí 32 Cty cổ phần thép ESSAR Việt Nam Thép 33 Cty TNHH CS Industries Cơ khí 400 34 Cty cổ phần kho lạnh Phú Mỹ Dịch vụ 24 35 Cty TNHH BUNGE Việt Nam Lương thực thực 19.340 8.436 499 phẩm 36 Cty cổ phần CNG Việt Nam Khí 37 Cty cổ phần Tân Thành Mỹ Sản xuất vôi 85 565 Phụ lục TCVN 5937: 2005 – Chất Lượng Khơng Khí – Tiêu Chuẩn Chất Lượng Khơng Khí Xung Quanh ĐVT: µg/m3 Thơng số Trung Trung bình bình Trung bình 24 Trung Phương pháp xác bình năm định Pararosalin SO2 350 - 125 50 huỳnh quang cực tím Quang phổ hồng CO 30000 10000 - - ngoại không phân tán (NDIR) NO2 200 - - 40 O3 180 120 80 - Bụi lơ lửng (TSP) học pha khí Trắc quang tử ngoại Lấy mẫu thể tích 300 - 200 140 lớn Phân tích khối lượng Bụi ≤ 10µm Huỳnh quang hố - - 150 50 (PM10) Phân tích khối lượng tách quán tính Lấy mẫu thể tích Pb - - 1,5 0,5 lớn quang phổ hấp thụ nguyên tử Phụ lục TCVN 5939:2005 – Chất Lượng Khơng Khí – Tiêu Chuẩn Khí Thải Cơng Nghiệp Bụi Các Chất Vô Cơ ĐVT: mg/Nm3 TT Thông số Giá trị giới hạn A B Bụi khói 400 200 Bụi chứa silic 50 50 Amoniac hợp chất amoni 76 50 Antimon hợp chất, tính theo Sb 20 10 Asen hợp chất, tính theo As 20 10 Cadmi hợp chất, tính theo Cd 20 Chì hợp chất, tính theo Pb 10 CO 1000 1000 Clo 32 10 10 Đồng hợp chất, tính theo Cu 20 10 11 Kẽm hợp chất, tính theo Zn 30 30 12 HCl 200 50 13 Flo, HF, hợp chất vơ 50 20 Flo, tính theo HF 14 H2S 7,5 7,5 15 SO2 1500 500 16 NOx, tính theo NO2 1000 580 17 NOx (cơ sở sản xuất axit), tính theo NO2 2000 1000 18 Hơi H2SO4 SO3, tính theo SO3 100 50 19 Hơi HNO3 (cơ sở sản xuất axit), tính theo 2000 1000 1000 500 NO2 20 Hơi HNO3 (các nguồn khác), tính theo NO2 Phụ lục TCVN 5945:2005 – Nước Thải Công Nghiệp – Tiêu Chuẩn Thải TT Thông số Giá trị giới hạn Đơn vị A B C o C 40 40 45 Nhiệt độ pH - đến 5,5 đến đến Mùi - Khơng khó chịu Khơng khó chịu - Mầu sắc, Co-Pt pH=7 20 50 - BOD5 (20oC) mg/l 30 50 100 COD mg/l 50 80 400 Chất rắn lơ lửng mg/l 50 100 200 Asen mg/l 0,05 0,1 0,5 Thủy ngân mg/l 0,005 0,01 0,01 10 Chì mg/l 0,1 0,5 11 Cadimi mg/l 0,005 0,01 0,5 12 Crom (IV) mg/l 0,05 0,1 0,5 13 Crom (III) mg/l 0,2 14 Đồng mg/l 2 15 Kẽm mg/l 3 16 Niken mg/l 0,2 0,5 17 Mangan mg/l 0,5 18 Sắt mg/l 10 19 Thiếc mg/l 0,2 20 Xianua mg/l 0,07 0,1 0,2 21 Phenol mg/l 0,1 0,5 22 Dầu mở khoáng mg/l 5 10 23 Dầu động thực vật mg/l 10 20 30 24 Clo dư mg/l - 25 PCBs mg/l 0,003 0,01 0,05 27 Hóa chất bảo vệ thực mg/l 0,1 0,1 vật: Clo hữu 28 Sunfua mg/l 0,2 0,5 29 Florua mg/l 10 15 30 Clorua mg/l 500 600 1000 31 Amoni (tính theo Nitơ) mg/l 10 15 32 Tổng nitơ mg/l 15 30 60 33 Tổng phôtpho mg/l 34 Coliform MPN/ 3000 5000 - 100ml 35 90% cá sống sót sau 96 Xét nghiệm sinh học 100% nước thải (Bioassay) 36 Tổng hoạt độ phóng xạ - Bq/l 0,1 0,1 - Bq/l 1,0 1,0 - α 37 Tổng hoạt độ phóng xạ β Phụ lục QCVN 08:2008/BTNMT – Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Chất Lượng Nước Mặt Giá trị giới hạn Thông số TT Đơn vị A B A1 A2 B1 B2 6-8,5 6-8,5 5,5-9 5,5-9 pH Ơxy hồ tan (DO) mg/l ≥6 ≥5 ≥4 ≥2 Tổng chất rắn lơ lửng mg/l 20 30 50 100 (TSS) COD mg/l 10 15 30 50 BOD (20 o C) mg/l 15 25 Amoni (NH + ) (tính theo mg/l 0,1 0,2 0,5 N) Clorua (Cl-) mg/l 250 400 600 - Florua (F-) mg/l 1,5 1,5 Nitrit (NO - ) (tính theo N) mg/l 0,01 0,02 0,04 0,05 10 Nitrat (NO - ) (tính theo N) mg/l 10 15 11 Phosphat (PO 3- )(tính theo mg/l 0,1 0,2 0,3 0,5 P) 12 Xianua (CN-) mg/l 0,005 0,01 0,02 0,02 13 Asen (As) mg/l 0,01 0,02 0,05 0,1 14 Cadimi (Cd) mg/l 0,005 0,005 0,01 0,01 15 Chì (Pb) mg/l 0,02 0,02 0,05 0,05 16 Crom III (Cr 3+ ) mg/l 0,05 0,1 0,5 17 Crom VI (Cr 6+ ) mg/l 0,01 0,02 0,04 0,05 18 Đồng (Cu) mg/l 0,1 0,2 0,5 19 Kẽm (Zn) mg/l 0,5 1,0 1,5 20 Niken (Ni) mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 21 Sắt (Fe) mg/l 0,5 1,5 22 Thuỷ ngân (Hg) mg/l 0,001 0,001 0,001 0,002 23 Chất hoạt động bề mặt mg/l 0,1 0,2 0,4 0,5 24 Tổng dầu, mỡ (oils & mg/l 0,01 0,02 0,1 0,3 mg/l 0,005 0,005 0,01 0,02 Aldrin+Dieldrin mg/l 0,002 0,004 0,008 0,01 Endrin mg/l 0,01 0,012 0,014 0,02 BHC mg/l 0,05 0,1 0,13 0,015 DDT mg/l 0,001 0,002 0,004 0,005 Endosunfan (Thiodan) mg/l 0,005 0,01 0,01 0,02 Lindan mg/l 0,3 0,35 0,38 0,4 Chlordane mg/l 0,01 0,02 0,02 0,03 Heptachlor mg/l 0,01 0,02 0,02 0,05 Paration mg/l 0,1 0,2 0,4 0,5 Malation mg/l 0,1 0,32 0,32 0,4 2,4D mg/l 100 200 450 500 2,4,5T mg/l 80 100 160 200 Paraquat mg/l 900 1200 1800 2000 29 Tổng hoạt độ phóng xạ a Bq/l 0,1 0,1 0,1 0,1 30 Tổng hoạt độ phóng xạ b Bq/l 1,0 1,0 1,0 1,0 31 E Coli MPN/ 20 50 100 200 2500 5000 7500 10000 grease) 25 Phenol (tổng số) Hoá chất bảo vệ thực vật 26 27 Clo hữu Hoá chất bảo vệ thực vật phospho hữu 28 Hóa chất trừ cỏ 100ml 32 Coliform MPN/ 100ml Phụ lục TCVN 5949:1998 – Giới Hạn Tối Đa Cho Phép Tiếng Ồn Khu Vực Công Cộng Dân Cư ĐVT: dBA Khu vực Khu vực cần đặc biệt yên tĩnh: Thời gian Từ 6h đến 18h Từ 18h đến 22h Từ 22h đến 6h 50 45 40 60 55 50 75 70 50 Bệnh viện, thư viện, nhà điều dưỡng, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, chùa chiền Khu dân cư, khách sạn, nhà nghỉ, quan hành Khu dân cư xen kẽ khu vực thương mại, dịch vụ, sản xuất ... viết Đặng Huyền Trang NỘI DUNG TÓM TẮT ĐẶNG HUYỀN TRANG Tháng năm 2010 “Kiểm Sốt Ơ Nhiễm Môi Trường Tại Khu Công Nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” DANG HUYEN TRANG JUNE 2010... NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ I, HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU” Đặng Huyền Trang, sinh viên khóa 2006 - 2010, ngành KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, bảo vệ thành công trước... pháp nhằm khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm KCN cho sở sản xuất công nghiệp hoạt động KCN MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix Danh mục hình x Danh mục phụ lục xi CHƯƠNG MỞ
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ I, HUYỆN TÂN THÀNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU,

Từ khóa liên quan