0

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM PHÂN BÓN LÁ CỦA CÔNG TY THIÊN MINH V.N TẠI BÌNH THUẬN

87 0 0
  • PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM PHÂN BÓN LÁ CỦA CÔNG TY THIÊN MINH V.N TẠI BÌNH THUẬN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 16:42

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM PHÂN BÓN LÁ CỦA CÔNG TY THIÊN MINH V.N TẠI BÌNH THUẬN PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM PHÂN BÓN LÁ CỦA CÔNG TY THIÊN MINH V.N TẠI BÌNH THUẬN PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM PHÂN BÓN LÁ CỦA CÔNG TY THIÊN MINH V.N TẠI BÌNH THUẬN PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM PHÂN BÓN LÁ CỦA CÔNG TY THIÊN MINH V.N TẠI BÌNH THUẬN PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM PHÂN BÓN LÁ CỦA CÔNG TY THIÊN MINH V.N TẠI BÌNH THUẬN     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM PHÂN BĨN LÁ CỦA CƠNG TY THIÊN MINH V.N TẠI BÌNH THUẬN CÙ HỒNG TUẦN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH DOANH NƠNG NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 08/2010       Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khố luận “PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM PHÂN BĨN LÁ CỦA CƠNG TY THIÊN MINH V.N TẠI BÌNH THUẬN” Cù Hồng Tuần, sinh viên khố 32, ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày T.S Thái Anh Hòa Người hướng dẫn Ký tên, ngày tháng năm 2010 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ký tên, ngày tháng Thư kí hội đồng chấm báo cáo năm 2010 Ký tên, ngày   tháng năm 2010     LỜI CẢM TẠ Để hồn thành khóa luận này, điều tơi muốn gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình Bốn năm đại học tơi ngày mà bố mẹ phải làm việc vất vả trước, người em khơng có anh quan tâm chăm sóc, tất tơi có ngày hơm Chân thành gửi đến quý thầy cô, cán nhân viên trường đại học Nông Lâm lời tri ân sâu sắc Với tảng kiến thức quý báu thầy cô dạy hành trang để em tự tin tiến bước vào đời, xây dựng ước mơ sau Đặc biệt xin chân thành gửi lời biết ơn đến TS Thái Anh Hòa, thầy giáo chủ nhiệm người thầy tận tình hướng dẫn giúp em hồn thiện khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám Đốc, anh chị công ty: anh Cho, trưởng vùng miền Đông; Chị Phượng phòng kinh doanh; anh Bay, phòng kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi cho thực tập công ty Và đặc biệt cảm ơn anh Hiệp, anh Tuấn thị trường Bình Thuận, ngày điều tra thực tế khơng có anh hướng dẫn tơi khó lòng mà hồn thành đề tài Xin cảm ơn tập thể lớp Kinh Doanh Nông Nghiệp DH06KN khóa 32 Bốn năm học tập chung cho tơi kỷ niệm khơng thể qn Chính nhờ giúp đỡ động viên người động lực giúp tơi hồn thành khóa luận Một lần cho dành lời cảm ơn đến tất người xung quanh tôi, giúp đỡ sống học tập Chúc người sức khỏe thành đạt Kính bút, Sinh viên: Cù Hồng Tuần       NỘI DUNG TĨM TẮT CÙ HỒNG TUẦN Tháng năm 2010 “Phân Tích Hệ Thống Phân Phối Sản Phẩm Phân Bón Lá Cơng Ty Cổ Phần Thiên Minh V.N Bình Thuận” CU HOANG TUAN August 2010 “Analysis of The Distribution System of Fertilizer Products of Thiên Minh V.N Corporation in Binh Thuan Province” Mục đích đề tài tìm hiểu phân tích hoạt động hệ thống phân phối với yếu tố ảnh hưởng nhằm đưa giải pháp nâng cao hiệu hoạt động hệ thống phân phối sản phẩm phân bón cơng ty Bình Thuận Để phân tích đánh giá tình hình hoạt động hệ thống phân phối sản phẩm phân bón công ty, sử dụng phương pháp so sánh, mơ tả biểu đồ, tính tốn tổng hợp ma trận SWOT Qua phân tích, đề tài cho thấy khâu phân phối công ty thị trường Bình Thuận hoạt động ngày có hiệu qua năm gần đây, đặc biệt năm 2009, doanh thu lợi nhuận tăng, sản phẩm bà khắp nơi đón nhận, đại lý đánh giá cao hệ thống phân phối công ty Đi sâu tìm hiểu đặc điểm đại lý cho thấy khả tiêu thụ thuận lợi, khả thích nghi tốt, nhiên khả phụ thuộc đại lý vào cơng ty chưa thật thuận lợi Mặt khác, bên cạnh mặt cần phải quản lí tốt đại lý chiếm số lượng lớn, yếu tố chất lượng đặc biệt chiến lược khuyến chưa quan tâm mức, khâu giao hàng đánh giá cao tiềm ẩn rủi ro, sở kho bãi hạn chế Sau cùng, khóa luận đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động hệ thống phân phối công ty       MỤC LỤC Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix Danh mục hình x Danh mục phụ lục xii CHƯƠNG I MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.2.1 Mục đích chung 1.2.2 Mục tiên cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG II TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan ngành phân bón 2.2 Tổng quan tỉnh Bình Thuận 2.2.1 Vị trí địa lý 2.2.2 Dân số 2.2.3 Sơ lược ngành trồng trọt tỉnh Bình Thuận 2.3 Giới thiệu chung Cơng ty 2.3.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.3.2 Lĩnh vực hoạt động công ty 2.3.3 Sơ đồ tổ chức 2.3.4 Chức nhiệm vụ phòng ban 11 2.3.5 Tình hình lao động qua năm 12 2.3.6 Quy trình sản xuất phân bón 13 2.3.7 Thị trường cơng ty 13 CHƯƠNG III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu 15 v   15     3.2 Phương pháp nghiên cứu 18 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 18 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 19 3.2.3 Phương pháp phân tích 19 CHƯƠNG IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh hệ thống phân phối 4.1.1 Doanh thu tiêu thụ qua năm 2007-2009 22 22 4.1.2 Phân tích tình hình tiêu thụ thị trường năm 2007 - 2009 22 4.1.3 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh xí nghiệp 2008-2009 24 4.2 Sơ lược đại lý hộ nông dân điều tra 26 4.2.1 Đại lý 26 4.2.2 Hộ nơng dân 28 4.3 Phân tích hoạt động phân phối sản phẩm Công ty Bình Thuận 30 4.3.1 Tiêu chuẩn trở thành nhà phân phối 30 4.3.2 Tổ chức nhân công ty Bình Thuận 31 4.3.3 Cấu trúc kênh phân phối 31 4.3.4 Các phương thức phân phối 32 4.3.5 Đánh giá tình hình phân phối theo khu vực 34 4.3.6 Tình hình phát triển hệ thống phân phối thị trường Bình Thuận 36 4.4 Phân tích số chiến lược hệ thống phân phối 4.4.1 Chiến lược giá 37 4.4.2 Chiến lược sản phẩm 38 4.4.3 Chiến lược xúc tiến hỗn hợp 40 4.5 Đánh giá quản lý công ty với đại lý trung gian 42 4.5.1 Đánh giá kinh tế 42 4.5.2 Đánh giá khả phụ thuộc 43 4.5.3 Đánh giá tính thích nghi 44 4.6 Đánh giá số tiêu mức độ hài lòng Công ty vi   37 46     4.7 Đánh giá đối thủ cạnh tranh thị trường phân bón Bình Thuận 51 4.8 Phân tích ma trận SWOT 55 4.9 Xây dựng số giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối 56 4.9.1 Chiến lược sản phẩm 56 4.9.2 Chiến lược xúc tiến hỗn hợp 58 4.9.3 Chiến lược phân phối 58 CHƯƠNG V KẾT LUẬN 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Kiến nghị 61 5.2.1 Đối với Công ty 61 5.2.2 Đối với nhà nước 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC 65 vii       DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV Bảo vệ thực vật GAP Thực hành canh tác tốt (Good Agriculture Practice) GDP Tổng thu nhập bình quân đầu người (Gross Domestic Product) HĐTC Hoạt động tài NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn PB Phân bón TNHH SX-TM-DV Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ TTTH Tính tốn tổng hợp viii       DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Biến Động Tình Hình Lao Động Cơng Ty 12  Bảng 4.1 Sản Lượng Bán Ra Một Số Sản Phẩm Phân Bón Lá Chính 24  Bảng 4.2 Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh 2008-2009 25  Bảng 4.3 Số Đại Lý Phân Bổ Theo Địa Phương 26  Bảng 4.4 Cơ Cấu Độ Tuổi Các Nông Hộ 29  Bảng 4.5 Cơ Cấu Trình Độ Nơng Hộ 29  Bảng 4.6 Cơ Cấu Phương Thức Thanh Toán Các Đại Lý 34  Bảng 4.7 Đánh giá doanh thu niên vụ 2007-2008 2009-2010 34  Bảng 4.8 Doanh Thu Thị Trường Bình Thuận niên vụ 2009-2010 35  Bảng 4.9 Các Chi Phí Về Hoạt Động Quảng Bá Cơng ty Năm 2009 42  Bảng 4.10 Mức Độ Hài Lòng Tốc Độ Giao Nhận 47  Bảng 4.11 Mức Độ Hài Lòng Đại Lý Với Thái Độ Nhân Viên Kinh Doanh 48  Bảng 4.12 Ma trận SWOT 55      ix       DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Bản Đồ Ranh Giới Hành Chính Tỉnh Bình Thuận Hình 3.1 Kết Cấu Cấp Bậc Hệ Thống Phân Phối Tiêu Thụ 16 Hình 4.1 Biến Động Doanh Thu Qua Năm Cơng Ty 22 Hình 4.2 Cơ Cấu Số Lượng Hàng Hóa Bán Ra Từng Vùng 23 Hình 4.3 Cơ Cấu Giới Tính Các Đại Lý 27 Hình 4.4 Cơ Cấu Độ Tuổi Đại Lý 27 Hình 4.5 Cơ Cấu Trình Độ Các Đại Lý 28 Hình 4.6 Cơ Cấu Giới Tính Hộ Nơng Dân Điều Tra 29 Hình 4.7 Biến Động Số Lượng Đại Lý Theo Thời Gian 36 Hình 4.8 Yếu Tố Được Các Đại Lý Chọn Bán Sản Phẩm 39 Hình 4.9 Đánh Giá Khả Năng Tiêu Thụ Sản Phẩm Đại Lý 42 Hình 4.10 Cơ Cấu Sản Phẩm Kinh Doanh Các Đại Lý 43 Hình 4.11 Cơ Cấu Thời Gian Làm Đại Lý 44 Hình 4.12 Đánh Giá Khả Năng Tài Chính Đại Lý 46 Hình 4.13 Đánh Giá Tốc Độ Giao Hàng Cơng Ty Đại Lý 47 Hình 4.14 Mức Độ Hài Lòng Đại Lý Đối Với Chính Sách Khuyến Mãi Cơng Ty 48 Hình 4.15 Mức Độ Hài Lòng Nơng Dân Chất Lượng Sản Phẩm 49 Hình 4.16 Mức Độ Hài Lòng Bà Con Nơng Dân Với Các Đại Lý Phân Bón 50 Hình 4.17 Mức Độ Nhận Biết Bà Con Đối Với Các Công Ty 51 Hình 4.18 Thị Phần Các Cơng ty Thị Trường Bình Thuận 52 Hình 4.19 Mức Độ Hài Lòng Bà Con Đối Với Các Nhãn Hiệu 53 Hình 4.20 Các Loại Phân Bón Lá Được Bày Bán Trên Kệ 56 Hình 4.21 Đánh Giá Về Mức Độ Thích Dùng Loại Bao Bì Đựng Phân Bón Lá 57 x       Tuy nhiên, công ty đối mặt với khó khăn cơng tác vận chuyển phải phụ thuộc vào lực lượng xe bên ngồi, cộng thêm vào địa bàn tương đối rộng, chất lượng sản phẩm, sở hạ tầng đặc biệt kho bãi cho việc tích trữ hàng hạn chế, cạnh tranh ngày gay gắt chất lượng chiết khấu thị trường phân bón cơng ty ngồi nước, sách khuyến chưa thật chuyên nghiệp hiệu Bên cạnh việc xây dựng đội ngũ làm việc chun nghiệp gặp khơng thách thức, khó khăn việc thiếu nhân viên có lực, đoàn kết nội gây nên xáo trộn cho công ty 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với Công ty Cùng với hội thách thức kinh tế nói chung thị trường phân bón nói riêng đòi hỏi Ban giám đốc công ty phải đề chiến lược phát triển có tầm nhìn, đồng linh hoạt Chiến lược phải tồn thể nhân viên cơng ty nắm rõ hướng đến Trong chiến lược phân phối phải đặc biệt trọng Tại thị trường Bình Thuận nhằm hồn thiện mở rộng hệ thống phân phối công ty nên tập trung vào công việc sau : Thứ xây dựng kế hoạch phát triển thị trường cách vững chắc, có mục tiêu, kế hoạch cụ thể có tầm nhìn Thứ hai, nhanh chóng hồn thiện chất lượng cho sản phẩm phân bón long thị trường tiềm bà đánh giá chưa cao, mà theo kết khảo sát yếu tố hàng đầu để đại lý bà mua sản phẩm công ty, Thứ ba, đầu tư xây dựng kho bãi nhằm đảm bảo tốt việc cung ứng hàng vào mùa vụ, nhiên việc thực tỷ lệ lưu kho hợp lý điều cần thiết Thứ tư, tăng cường công tác nghiên cứu thị trường việc xây dựng phòng Marketing, thay bao bì sản phẩm cho phù hợp, xây dựng sách quảng bá marketing hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, đặc biệt tham gia vào hoạt động mang tính xã hội tặng cặp sách, học bổng cho hộ nơng dân có học sinh nghèo vượt khó Thứ năm, xây dựng sách giá linh hoạt nhằm khuyến khích tiêu thụ đồng thời có kiểm sốt định giá thị trường Thứ sáu, tạo mối quan hệ tốt với đại lý bà nông dân để hình ảnh cơng ty ngày bà biết 61       đến tin tưởng sử dụng Cuối không ngừng nâng cao, đào tạo đội ngũ nhân viên khóa đào tạo, huấn luyện chun mơn, Marketing, kỹ chăm sóc khách hàng … 5.2.2 Đối với nhà nước Ngành phân bón chiếm vị trí quan trọng lĩnh vực nơng nghiệp, Nhà nước cần có sách hộ trợ việc giảm thuế nhập nguyên liệu phân bón, thực sách khuyến khích sản xuất phân bón nước ưu đãi thuế, đồng thời kèm theo việc ban hành sách ngăn chặn phân nhập lậu gây thiệt hại cho ngành công nghiệp phân bón nước Việc ban hành sách bình ổn giá thực tốt năm 2009, việc điều tiết lượng hàng nhập chưa tốt khiến nhiều doanh nghiệp nước mạnh làm khiến giá biến động ảnh hưởng đến quyền lợi doanh nghiệp đặc biệt bà nông dân Cần tổ chức nghiên cứu định hướng phát triển hệ thống phân phối phân bón nhằm ngăn chặn tình trạng sốt thời gian vừa qua, đồng thời thắt chặt việc đăng ký vào danh mục lưu hành sản phẩm Mặt khác thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ nhân lực nghiên cứu sản xuất sản phẩm nước nhằm tạo sản phẩm chất lượng, đáp ứng thị trường cạnh tranh với hàng ngoại nhập 62       TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Hữu Hạnh, 2004 Nghiên cứu Marketing – Khảo hướng ứng dụng NXB Thống Kê, TP Hồ Chí Minh Viện nghiên cứu đào tạo quản lý, 2005 Tổ chức quản lý tiếp thị-bán hàng NXB Lao động xã hội Trương Đình Chiến, 2004 Quản Trị Kênh Phân Phối (Kênh marketing) Nhà Xuất Bản Thống Kê Hà Nội, 312 trang Bùi Thị Truyền Thanh, 2009 Phân Tích Hệ Thống Kênh Phân Phối Sản Phẩm Phân Bón NPK Của Xí Nghiệp Phân Bón Phước Hưng Luận văn tốt nghiệp cử nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại, Khoa Kinh tế, Đại Học Nông Lâm Tp HCM, Việt Nam Thái Anh Hòa, 2009 Bài Giảng Quản Trị Kinh Doanh Nông Nghiệp, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh,Việt Nam C Phiên, Nhập phân bón - Điều hành chưa thơng suốt, [internet], 03/03/2010, trích từ: http://www.sggp.org.vn/nongnghiepkt/2010/3/220766/, [02/05/2010] Tường Vi, Giá phân bón bị đẩy cao qua nhiều cấp đại lý bán hàng, [internet], 25/05/2010, trích từ , [08/06/2010] Trang Web: http://www.dddn.com.vn http://www.binhthuan.gov.vn http://www.rauhoaquavietnam.vn 63       PHỤ LỤC Phụ lục Bảng Câu Hỏi Nghiên Cứu Sự Thỏa Mãn Đại Lý Đối Với Các Chính Sách Cơng Ty Thiên Minh V.N Xin chào Anh ( Chị), Tôi sinh viên trường ĐH Nông Lâm, khoa kinh tế, chuyên ngành Kinh doanh nông nghiệp Hiện làm đề tài nghiên cứu thỏa mãn đại lý với sách Cơng ty Rất mong giúp đỡ Anh / Chị cách trả lời câu hỏi Họ tên: …………………………… Tuổi :……………………………… Trình độ:………………………… Nghề nghiệp:……………………… Địa :…………………………………………………………………… Điện thoại:………………………………………………………………… Vui lòng đánh dấu X vào câu trả lời Anh / Chị 1, Anh/Chị làm đại lý cấp cho Cơng ty bao lâu? Ít tháng tháng – năm Từ 1năm – năm Từ năm – năm 2, Sản phẩm mà Anh/chị kinh doanh là: Phân bón Phân vi sinh hữu Phân NPK Thuốc BVTV Anh/chị có thường xuyên tham gia đợt tập huấn công ty hay tổ chức khuyến nông thực hay không? ……………………………….(…… /năm)         Các yếu tố quan trọng giúp đại lý chọn bán nhãn hiệu phân bón cơng ty? u cầu người tiêu dùng Chất lượng sản phẩm Uy tín cơng ty Điều kiện tốn Chiết khấu Anh chị thấy sản phẩm Thiên Minh V.N so với công ty khác nào? Đa dạng Bình thường Kém đa dạng Số lượng tiêu thụ mặt hàng Thiên Minh V.N đại lý biến động năm ? Ổn định 2007 Ngày tăng 2008 Ngày giảm 2009 Số lượng sản phẩm công ty Thiên Minh mà anh/chị bán so với đại lý khác nào, đánh số ưu tiên nhiều từ 1? Thiên Minh Thiên Sinh Chánh Hưng HVP Khác Anh/chị vui lòng cho biết với việc kinh doanh mặt hàng này, tình hình tài đại lý nào? Mạnh Khá Trung bình Yếu       Anh/chị cho nhận xét chất lượng mẫu mã sản phẩm công ty Thiên Minh V.N so với cơng ty khác? Tốt Bình thường Kém Đẹp Bình thường Xấu hơn Anh/ Chị vui lòng cho biết tốc độ giao hàng cho đại lý Công ty nào( ghi rõ thời gian) ? Nhanh Trung bình Chậm 10 Xin Anh/Chị cho biết mức độ hài lòng sách cơng ty? Mức độ hài lòng Tiêu chí Khơng Ít hài lòng lòng hài Khá lòng hài Hài lòng Rất hài lòng Thái độ nhân viên bán hàng Tốc độ giao hàng Chính sách khuyến Chính sách công nợ Chiết khấu hoa hồng 11 Xin Anh/Chị vui lòng cho biết anh chị thích dùng phương thức toán nào? Thanh toán tiền mặt lần Trả chậm 30 ngày Trả chậm 60 ngày       12 Anh/chị thích thời điểm xét chiết khấu nào? tháng tháng tháng năm Khác ( ghi rõ ) 13 Mức chiết khấu Thiên Minh VN so với công ty khác ? Doanh số Mức chiết khấu Thiên Bình Điền Hợp Trí Minh Thiên Khác Sinh 14 Giá bán sản phẩm loại công ty ? Thiên Minh Giá bán Đối thủ cạnh tranh Giá bán VN Siêu lớn trái Canxi Siêu bo Fitonik Lân Đỏ (hạ phèn) 15 Anh/chị có nhận định lợi nhuận/mỗi đơn vị sản phẩm phân bón so với năm trước ? Lời Lời nhiều Lời nhờ hoa hồng       16 Anh/chị có tiếp tục mua phân bón cơng ty để kinh doanh khơng? Có Khơng 17 Xin Anh/chị vui lòng đóng góp vài ý kiến cho công ty giai doạn tới ? ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Chân thành cảm ơn Anh /Chị ! Chúc Anh/chị mùa vụ bội thu!       Phụ lục Nghiên Cứu Sự Thỏa Mãn Của Khách Hàng Đối Với Đại Lý Sản Phẩm Phân Bón Cơng Ty Thiên Minh Bình Thuận Xin chào Anh/ chị, Tôi sinh viên trường ĐH Nông Lâm Hiện làm đề tài nghiên cứu thỏa mãn khách hàng đại lý sản phẩm phân bón Cơng ty Thiên Minh V.N Rất mong nhận giúp đỡ anh/chị Xin chân thành cảm ơn! Tên:………………………………………… Tuổi:………………………………………… Trình độ:…………………………………… Nghề nghiệp:……………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………… Số điện thoại: …………………………………………… Yếu tố giúp anh/chị biết đại lý mà mua phân bón? Đại lý giới Quảng cáo TV Nơng dân giới thiệu Thói quen Khác thiệu Qua hội thảo Khoảng cách từ nhà anh chị đến đại lý phân bón Thiên Minh VN ? Xa Bình Thường Gần       Anh chị vui lòng cho biết yếu tố đại lý cấp mà anh / chị quan tâm nhất? 1.Bán sản phẩm đạt chất lượng 2.Thái độ bán hàng đại lý 3.Bán trả nợ theo mùa 3.Giá phù hợp 4.Khuyến 5.Chuyên môn đại lý Cung cấp phân bón kịp thời Sự quen biết Anh/chị đánh giá chất lượng sản phẩm phân bón Thiên Minh V.N nào? Tốt Khá tốt Bình Thường Chưa tốt Xin anh/chị vui lòng cho biết mức độ hài lòng anh/chị tiêu chí sau? Mức độ hài lòng Tiêu chí Khơng Ít hài lòng lòng Thái độ nhân viên bán hàng Sự tư vấn hiệu đại lý Bán nợ trả sau Cung cấp phân bón kịp thời Sản lượng   phẩm chất hài Hài lòng Khá hài Rất hài lòng lòng     Các cơng ty có phân bón mà anh/chị sử dụng: Thiên Minh Thiên Sinh Bình Điền Hợp Trí( Yara ) Á Châu (Ga3) Anh/chị thấy sản phẩm phân bón cơng ty nào: Chất lượng, giá cả, bao bì ? ( Đánh giá theo thang điểm 10 Khơng hài lòng 1…2…3…4…5…6…7…8…9…10 Hài lòng ) Thiên Minh Bình Điền Hợp Trí Á Châu Khác Chất lượng Mẫu mã Giá Anh/chị có thường xuyên tham gia hội thảo đầu vụ cơng ty tổ chức? Có …./1 tháng Khơng Anh /chị thích mua loại thuốc bón đựng gì? Nhựa Bao nilong Chai thủy tinh Anh/ chị có tiếp tục sử dụng phân bón cơng ty Thiên Minh? Có Khơng 10 Anh/chị có đóng góp ý kiến cho đại lý cơng ty Thiên Minh ? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Xin Chân thành cảm ơn anh/chị ! Chúc Anh / chị mùa vụ bội thu!       Phụ lục Giá trị sản xuất nông nghiệp Bình Thuận Chỉ tiêu Đơn vị Thực Năm Kế 2009 hoạch TT năm So sánh (%) 2010 Ước Ước TH Ước TH KH2010 Kế thực 2009/TH 2009/KH /Ước hoạch 2008 2009 TH 2008 năm Giá trị sản xuất(giá TT) 2009 Tỷ đồng THEO GIÁ 3.633 3.896 4.220 107,24 108,32 Nông nghiệp 2.368 2.526 2.770 106,67 209,66 Lâm nghiệp 67 74 78 110,45 105,41 187.930 191.682 185.770 99,24 102,00 96,92 115.000 77.800 111.500 72,42 67,65 143,32 20.400 64,10 54,09 107,77 HIỆN HÀNH Tỷ đồng SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NƠNG NGHIỆP Tổng diện tích gieo trồng Cây hàng năm 193.153 XUẤT KHẨU NÔNG SẢN Giá trị kim 107.425 ngạch xuất 1.000 USD Mặt hàng xuất Thanh long 29.530 18.930 5.000 Cao su 2.458 5.000 1.956 8.000 79,58 39,12 409,00 Điều 934 1.550 968 4.000 103,64 62,45 413,22 Nguồn: Sở NN & PTNT BìnhThuận       Phụ lục Một Số Sản Phẩm Được TiêuThụ Nhiều Tánh Linh Đức Linh TMP- Siêu Lân đỏ ( cho lúa) Siêu vọt hoa điều TM5-Siêu lớn trái tiêu Nguồn: Phòng Kinh Doanh Phụ lục 5: Một Kho Chứa Đại Lý Huyện Hàm Thuận Nam Nguồn: Kết Quả Điều Tra       Phụ lục Trực Tiếp Phỏng Vấn Các Hộ Nông Dân Huyện Hàm Thuận Nam Nguồn: Kết Quả Điều Tra Phụ lục Một Đại Lý Công Ty Thiên Minh V.N Nguồn: Kết Quả Điều Tra       Phụ lục Những Kỹ Sư Thiên Minh V.N Đang Thăm Một Mơ Hình Thí Điểm Hàm Thuận Nam Nguồn: Kết Quả Điều Tra Phụ lục Bảng Hướng Dẫn Quy Trình Sử Dụng Phân Bón Cơng ty Thiên Minh V.N Nguồn: Phòng Kinh Doanh   ... “Phân Tích Hệ Thống Phân Phối Sản Phẩm Phân Bón Lá Cơng Ty Cổ Phần Thiên Minh V.N Bình Thuận” CU HOANG TUAN August 2010 “Analysis of The Distribution System of Fertilizer Products of Thiên Minh... phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cu i       Kênh phân phối kết hợp tất thành viên tham gia vào tiến trình phân phối bao gồm nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ, nhà buôn sỉ, nhà buôn lẻ,... cạnh tranh hiệu quả, hệ thống phân phối xem yếu tố tạo khác biệt, yếu tố sống doanh nghiệp khâu cu i sản phẩm đến tay người tiêu dùng Có hệ thống phân phối vững mạnh khơng có       thể nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM PHÂN BÓN LÁ CỦA CÔNG TY THIÊN MINH V.N TẠI BÌNH THUẬN,