0

Thuyết minh biện pháp thi công nhà dân dụng

41 610 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 20:11

Thuyết minh biện pháp thi công nhà dân dụng Trước đó đơn vị thi công sẽ vận chuyển máy móc nguyên vật liệu trước tới nơi tập kết để chuẩn bị thi công. Khi các bạn chọn lựa gói xây dựng hoàn thiện chìa khóa trao tay mọi công việc sẽ do nhà thầu đảm nhiệm sau khi bàn giao mặt bằng từ nhân công nguyên vật liệu theo bản vẽ, bên công ty thiết kế cùng với các bạn chỉ cần giám sát để việc thi công được đúng như mong muốn bản vẽ, đảm bảo chất lượng công trình. ... trường: (Sơ đồ thi t minh có phần sơ đồ tổ chức trường) III Biện pháp kỹ thuật thi công chi tiết: 1, Công tác chuẩn bị khởi công: a Công tác trắc đạc: - Trên sở hồ sơ thi t kế kỹ thuật thi công ta tiến... khối lượng công việc, tiến độ thi cơng tuỳ tình hình cụ thể huy động công nhân làm thêm ca đêm c Thi t bị thi công (Xem bảng danh mục thi t bị thi công) - Điều động đầy đủ loại máy móc thi t bị... chắn đất Tất biện pháp chống sụt lở tình hình thực tế thi công để áp dụng cho phù hợp - Tồn cơng tác thi t kế, tổ chức thi cơng theo phương pháp giới hóa phải dựa vào điều kiện thi công thực tế,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh biện pháp thi công nhà dân dụng,