0

Kế toán bán hàng tại công ty TNHH thiết bị điện Ngọc Hoa

70 390 0
  • Kế toán bán hàng tại công ty TNHH thiết bị điện Ngọc Hoa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2018, 13:19

Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 TĨM LƯỢC Trong xu hội nhập giúp doanh nghiệp nắm bắt thành công đồng thời mở cho doanh nghiệp môi trường cạnh tranh rộng rãi gay gắt hơn.Trong điều kiện đó, Kế tốn trở thành cơng cụ quản lý kinh tế tài hữu hiệu khơng doanh nghiệp mà có tầm quan trọng tồn kinh tế.Hồn thiện phần hành kế tốn việc làm cần thiết giúp đẩy nhanh tiến độ công tác kế toán, đồng thời làm minh bạch hoạt động doanh nghiệp tổ chức cơng tác kế tốn công ty Qua thời gian thực tập Công ty TNHH Thiết bị điện Ngọc Hoa em tìm hiểu hoạt động kế tốn cơng ty Do thương mại lĩnh vực công ty nên việc sử dụng kế toán bán hàng có nhiều ưu điểm tồn nhiều hạn chế cần khắc phục Vì em lựa chọn đề tài “Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết bị điện Ngọc Hoa” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp trình bày nội dung sau: - Cơ sở lý luận kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại - Thực trạng kế toán bán hàng thiết bị điện Công ty TNHH Thiết bị điện Ngọc Hoa Thông qua nghiên cứu thực trạng kế tốn bán hàng thiết bị điện Cơng ty TNHH Thiết bị điện Ngọc Hoa, em nhận thấy ưu điểm số hạn chế tồn tại công ty, em xin đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng thiết bị điện Cơng ty TNHH Thiết bị điện Ngọc Hoa Do thời gian thực tập ngắn, cộng với hiểu biết hạn hẹp nên làm em nhiều thiếu sót Rất mong đóng góp thầy để đề tài nghiên cứu em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! GVHD: Th.S Trần Nguyễn Bích Hiền i SV: Dương Thị Huyên Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp cuối khóa với đề tài “kế tốn bán hàng thiết bị điện Công ty TNHH Thiết bị điện Ngọc Hoa”, bên cạnh cố gắng, nỗ lực thân, em nhận giúp đỡ thầy cô giáo trường Đại học Thương Mại tập thể anh chị phòng kế tốn công ty Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô giáo trường Đại học Thương Mại truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt thời gian em học tập trường.Đặc biệt Cơ Giáo Th.S Trần Nguyễn Bích Hiền tận tình giúp đỡ hướng dẫn em suốt q trình thực hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo, anh chị nhân viên Công ty TNHH Thiết bị điện Ngọc Hoa, anh chị phòng kế tốn tận tình dẫn, cung cấp số liệu tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình thực tập công ty Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017 Sinh viên thực Dương Thị Huyên GVHD: Th.S Trần Nguyễn Bích Hiền ii SV: Dương Thị Huyên Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU + CĂN CỨ VÀO PHẠM VI BÁN HÀNG: + CĂN CỨ VÀO VIỆC CHUYỂN GIAO HÀNG HÓA + THANH TOÁN NGAY BẰNG TIỀN MẶT, TGNH .7 + BÁN CHỊU VÀ TÍNH LÃI + BÁN HÀNG TRẢ GÓP GVHD: Th.S Trần Nguyễn Bích Hiền iii SV: Dương Thị Huyên Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 DANH MỤC SƠ ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN MỞ ĐẦU 1.1.2.1 Các phương thức bán hàng .6 1.1.2.1 Các phương thức bán hàng .6 + CĂN CỨ VÀO PHẠM VI BÁN HÀNG: + CĂN CỨ VÀO PHẠM VI BÁN HÀNG: + CĂN CỨ VÀO VIỆC CHUYỂN GIAO HÀNG HÓA + CĂN CỨ VÀO VIỆC CHUYỂN GIAO HÀNG HÓA 1.1.2.2 Các phương pháp toán tiền hàng 1.1.2.2 Các phương pháp toán tiền hàng + THANH TOÁN NGAY BẰNG TIỀN MẶT, TGNH .7 + THANH TOÁN NGAY BẰNG TIỀN MẶT, TGNH .7 + BÁN CHỊU VÀ TÍNH LÃI + BÁN CHỊU VÀ TÍNH LÃI + BÁN HÀNG TRẢ GÓP + BÁN HÀNG TRẢ GÓP 1.1.3.1 Yêu cầu quản lý kế toán bán hàng 1.1.3.1 Yêu cầu quản lý kế toán bán hàng - Thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước theo chế độ quy định - Thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước theo chế độ quy định 1.1.3.2 Vai trò nhiệm vụ kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.3.2 Vai trò nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VỀ KẾ TỐN BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NGỌC HOA 26 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NGỌC HOA 26 2.1 Tổng quan công ty ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến Kế tốn bán hàng Cơng ty TNHH Thiết bị điện Ngọc Hoa 26 2.1 Tổng quan công ty ảnh hưởng nhân tố môi trường đến Kế tốn bán hàng Cơng ty TNHH Thiết bị điện Ngọc Hoa 26 2.1.1 Tổng quan Công ty TNHH Thiết bị điện Ngọc Hoa 26 2.1.1 Tổng quan Công ty TNHH Thiết bị điện Ngọc Hoa 26 Chính sách kế tốn áp dụng công ty 30 Chính sách kế tốn áp dụng cơng ty 30 * Hình thức kế tốn cơng ty áp dụng: Hình thức kế tốn máy vi tính, ứng dụng phần mềm …, áp dụng sổ theo hình thức NKC 30 PHỤ LỤC 01 .1 PHỤ LỤC 01 .1 TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA Phụ lục 02 .2 Phụ lục 02 .2 GVHD: Th.S Trần Nguyễn Bích Hiền iv SV: Dương Thị Huyên Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 Phụ lục 03 .5 Phụ lục 03 .5 Phụ lục 04 .6 Phụ lục 04 .6 PHIẾU XUẤT KHO PHIẾU XUẤT KHO Phụ lục 07 .9 Phụ lục 07 .9 PHIẾU XUẤT KHO PHIẾU XUẤT KHO PHIẾU NHẬP KHO 17 PHIẾU NHẬP KHO 17 GVHD: Th.S Trần Nguyễn Bích Hiền v SV: Dương Thị Hun Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 DANH MỤC VIẾT TẮT TNHH TSCĐ BTC QĐ DNTM CKTM DT GTGT TK PXK TGNH BH Trách nhiệm hữu hạn Tài sản cố định Bộ tài Quyết định Doanh nghiệp thương mại Chiết khấu thương mại Doanh thu Giá trị gia tăng Tài khoản Phiếu xuất kho Tiền gửi ngân hàng Bán hàng GVHD: Th.S Trần Nguyễn Bích Hiền vi SV: Dương Thị Huyên Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 PHẦN MỞ ĐẦU Nhận thức tầm quan trọng cơng tác Kế tốn bán hàng doanh nghiệp thương mại nên em mạnh dạn sâu nghiên cứu chọn đề tài :Kế tốn bán hàng Cơng ty TNHH Thiết bị điện Ngọc Hoa” Tính cấp thiết đề tài “ Kế tốn bán hàng Cơng ty TNHH Thiết bị điện Ngọc Hoa” Thương mại hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ hai hay nhiều người, tổ chức, đơn vị… nhằm thỏa mãn nhu cầu thu lợi ích Khi kinh tế thị trường ngày phát triển hoạt động bn bán, trao đổi hàng hóa ngày phổ biến, đa dạng với đầy đủ loại hàng hóa, dịch vụ Đối với doanh nghiệp thương mại chức chủ yếu mua bán hàng hóa Trong tiêu thụ hàng hóa khâu khơng thể thiếu đóng vai trò quan trọng việc thu hồi lại nguồn vốn doanh nghiệp Vì việc hạch tốn, theo dõi kiểm tra tình trạng doanh nghiệp thời điểm cần thiết Kế tốn bán hàng cơng cụ giúp q trình bán hàng diễn thuận lợi hơn, giúp doanh nghiệp có xác theo dõi tình hình tiêu thụ hàng hóa Trên sở số liệu, hóa đơn chứng từ cập nhật hàng ngày kế toán viên xếp, kết chuyển ghi chép vào sổ kế toán, sổ theo dõi liên quan Tuy nhiên cơng ty, doanh nghiệp lại có đặc điểm kinh doanh mặt hàng riêng biệt Vì kế tốn áp dụng chế độ chuẩn mực ban hành phù hợp với đặc điểm hoạt động doanh nghiệp khác thời điểm khác Sự thay đổi chế độ chuẩn mực định kế tốn ảnh hưởng đến cơng tác hạch toán doanh nghiệp Với lý trên, việc nghiên cứu kế tốn bán hàng ln công việc cần thiết, cấp bách doanh nghiệp Như trình bày trên, kế tốn bán hàng phần thiếu công tác hạch toán đơn vị Tùy vào đặc điểm kinh doanh, lĩnh vực ngành nghề mặt hàng chủ yếu, tiềm lực công ty mà tổ chức hệ thống kế tốn nói chung kế tốn bán hàng nói riêng có điểm khác biệt Là doanh nghiệp thương mại kinh doanh chủ yếu thiết bị điện tổng hợp Việc nghiên cứu, hồn thiện tốn kế tốn bán hàng vấn đề mà lãnh đạo công ty GVHD: Th.S Trần Nguyễn Bích Hiền SV: Dương Thị Hun Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 phòng kế tốn tài quan tâm Qua thời gian thực tập công ty với kết điều tra thu mẫu phiếu điều tra, nhận thấy vấn đề quan trọng, cấp thiết, phổ biến doanh nghiệp nói chung cơng ty cổ phần phát triển công nghiệp đô thị Việt Nam Mặt khác, để phát triển hội nhập không ngừng xu lên đất nước, kế tốn bán hàng cần tìm hiểu rõ phù hợp chế độ luật kế toán nhà nước quy định Xung quanh quy định chung nhà nước kế toán, sở đặc điểm riêng doanh nghiệp, nguồn lực có hạn, cơng ty tổ chức hoạt động kế tốn bán hàng đạt thành tựu mắc phải tồn gì? Giải pháp cho tình hình để cơng tác hạch toán kế toán bán hàng diễn tốt hơn, phù hợp với đặc điểm phát triển cơng ty thời gian tới Vì lí việc nghiên cứu kế tốn bán hàng Công ty TNHH Thiết bị điện Ngọc Hoa vấn đề cấp thiết đề cập nhiều phiếu điều tra trắc nghiệm thời điểm trước em hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp Mục tiêu nghiên cứu đề tài Do tính cấp thiết cần nghiên cứu kế tốn bán hàng nói chung Kế tốn bán hàng Cơng ty TNHH Thiết bị điện Ngọc Hoa nói riêng em tiến hành thu thập thông tin, số liệu cần thiết nhằm tìm hiểu rõ hai phương diện lý luận thực tiễn  Về lí luận: Nghiên cứu vấn đề liên quan đến bán hàng, kế toán bán hàng, chuẩn mực quy định liên quan đến kế toán bán hàng, trường hợp cụ thể bán hàng hóa nói chung, cách hạch toán,tài khoản liên quan, sổ sách kèm…nhằm hồn thiện lí luận kế tốn bán hàng  Về thực tế: Nghiên cứu trạng tổ chức công ty, tổ chức kế tốn nói chung kế tốn bán hàng nói riêng Từ phát mặt tích cực, hạn chế tồn cơng ty nhằm đưa đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức kế tốn bán hàng cơng ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng: Tập trung nghiên cứu Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết bị điện Ngọc Hoa GVHD: Th.S Trần Nguyễn Bích Hiền SV: Dương Thị Hun Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 Về khơng gian: Nội dung đề tài nghiên cứu Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết bị điện Ngọc Hoa Địa chỉ: Số 379 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Nội dung: Kế toán bán hàng Số liệu minh hoạ lấy từ tháng quý I, II, III năm 2017 Phương pháp thu thập thông tin Để nghiên cứu sâu sắc, xác lí luận thực tiễn phần hành kế toán thiết bị điện tổng hợp Công ty TNHH Thiết bị điện Ngọc Hoa em sử dụng kết hợp phương pháp sau: điều tra, vấn, quan sát, thu thập phân tích liệu, tổng hợp báo cáo  Điều tra ( Kèm mẫu phiếu điều tra): Dựa mẫu phiếu điều tra có sẵn trường quy định, sở tìm hiểu cơng ty thơng qua nhân viên phòng kế tốn Tổng số phiếu điều tra phát ra: phiếu; tổng số phiếu thu về: phiếu tỉ lệ 100% Trong vấn đề đề cập nhiều kế toán bán hàng; kế toán hàng tồn kho…  Phỏng vấn trực tiếp Thông qua câu hỏi câu trả lời trực tiếp từ ban lãnh đạo, nhân viên phòng kế tốn qua thấy mặt tích cực hạn chế cơng ty để tìm hướng giải đưa kết luận vấn đề nghiên cứu ( kèm bảng câu hỏi vấn)  Nghiên cứu ( thu thập phân tích liệu) Đây phương pháp nghiên cứu tài liệu, báo cáo tài đặc điểm lịch sử hình thành, trình kinh doanh, phát triển doanh nghiệp để nắm bắt thông tin công ty kiểm chứng thông tin khác thu thập + Về lí luận: nghiên cứu hệ thống văn bản, chuẩn mực kế toán chi phối hoạt động bán hàng doanh nghiệp + Về thực tiễn: xem xét cách thức thực kế toán bán hàng doanh nghiệp Nghiên cứu chứng từ kế toán liên quan số sách phục vụ cho việc theo dõi bán hang  Quan sát : GVHD: Th.S Trần Nguyễn Bích Hiền SV: Dương Thị Huyên Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 Trong q trình thực tập cơng ty quan sát máy kế tốn cơng ty, tinh thần làm việc điều kiện sở vật chất cơng ty đặc biệt phòng kế tốn tài Các phương pháp phân tích xử lý liệu  Phương pháp so sánh: Được thực thông qua việc so sánh, đối chiếu tháng với nhau, so sánh việc thực chứng từ, sổ sách kế toán theo chuẩn mực thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng Từ đưa thực trạng giải pháp quản lý tốt  Phương pháp tổng hợp liệu: Phương pháp sử dụng để tổng hợp kết phiếu điề tra, vấn theo nội dung để đưa nhận xét, kết luận hạch toán kế toán bán hàng cơng ty  Phương pháp tốn học: Là việc phân tích, tính tốn, tiêu cụ thể để kết hợp với so sánh đưa kết luận Hơn nữa, cần áp dụng cơng thức tốn học việc tính tốn số liệu phát sinh hàng ngày, tính giá hàng tồn kho, giá vốn hàng bán, doanh thu… Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngồi phần mở đầu kết luận luận văn em trình bày theo chương sau: Chương I: Cơ sở lý luận Kế toán bán hàng Doanh nghiệp Thương mại Chương II: Thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Ngọc Hoa Chương III: Một số ý kiến nhận xét đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Ngọc Hoa CHƯƠNG I: CƠ SỎ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI GVHD: Th.S Trần Nguyễn Bích Hiền SV: Dương Thị Huyên Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 (Phục vụ cho viết khóa luận tốt nghiệp) Sinh viên thực tập: Dương Thị Huyên Lớp: K11CK11 Khoa Kế Toán- Kiểm Toán, Trường Đại Học Thương Mại Chuyên ngành đào tạo: Kế toán doanh nghiệp thương mại Đơn vị thực tập: Công ty TNHH Thiết Bị Điện Ngọc Hoa Đề tài khóa luận tốt nghiệp: Kế tốn bán hàng thiết bị Điện Công ty TNHH Thiết Bị Điện Ngọc Hoa Kính gửi bà : Nguyễn Thị Hoa Chức vụ : Giám Đốc Để tìm hiểu số thơng tin cơng tác kế tốn bán hàng thiết bị điện q cơng ty phục vụ cho q trình nghiên cứu hồn thành khóa luận tốt nghiệp Kính mong ơng(bà) vui lòng trả lời số câu hỏi Tôi xin chân thành cảm ơn! CÂU HỎI PHỎNG VẤN Xin Bà cho biết việc tập hợp chứng từ công ty thực nào? Trả lời: Tất chứng từ doanh nghiệp lập bên chuyển đến phải tập trung vào phận kế toán Bộ phận kế toán kiểm tra chứng từ sau kiểm tra xác minh tính pháp lý chứng dùng chứng từ để ghi sổ kế tốn Cuối lưu trữ, bảo quản sau hết thời hạn lưu trữ theo quy định loại chứng từ đó, hủy Bà cho việc việc áp dụng sách chiết khấu thương mại, chiết khấu tốn cơng ty có cần thiết hay khơng? Tỷ lệ chiết khấu % hợp lý? Trả lời: Hiện nay, nhu cầu thiết bị chống sét cao, khách hàng công ty gia tăng Thêm vào đối thủ cạnh tranh ngày nhiều hơn, đòi hỏi cơng ty phải có sách, chiến lược kinh doanh Việc áp dụng sách bán hàng với chiết khấu tốn chiết khấu thương mại cần thiết để kích thích việc tiêu thụ hàng thiết bị chống sét, khuyến khích khách hàng tốn sớm, thúc đẩy vòng quay vốn, nâng cao hiệu kinh doanh cho công ty Tỷ lệ chiết khấu thương mại chiết khấu toán áp dụng khoảng 1% đến 5% hợp lý, công ty không áp dụng tỷ lệ cao ví khơng đảm bảo lợi nhuận cơng ty thu Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 Xin Bà cho biết tương lai cơng ty có ý định mở đại lý hay không? Trả lời: Hiện nay, công ty kinh doanh hiệu quả, chưa định có mở đại ký hay khơng Công ty suy xét vấn đề chúng tơi biết việc cơng ty bán hàng theo phương thức bán buôn bán lẻ phần hạn chế doanh thu công ty Nếu mở thêm đại lý bán hàng phạm vi rộng đa dạng hóa phương thức bán hàng công ty, đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hóa, mở rộng quy mơ địa bàn kinh doanh Xin Bà cho biết đối tượng khách hàng thiết bị Điện mà công ty hướng tới? Trả lời: Khách hàng công ty đa dạng, công ty hướng tới đối tượng khách hàng, bán bn cho cơng ty thiết bị điện hay bán lẻ cho khách hàng có nhu cầu thiết bị Công ty cố gắng cung ứng hàng thiết bị điện đảm bảo chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khách hàng Theo Bà phần hành kế tốn bán hàng cơng ty tồn nào? Bà đưa đề xuất để hoàn thiện? Trả lời: Hiện nay, cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty số nhược điêm cơng ty chưa mở sổ chi tiết theo dõi mặt hàng chưa mở sổ chi tiết theo dõi nhân viên khiến cho viêc đánh giá lực nhân viên công ty xác định mặt hàng chiếm ưu thê khó khăn Xin chân thành cảm ơn ơng tham gia vấn! Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 Phụ lục 03 Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 Phụ lục 04 PHIẾU XUẤT KHO Ngày 11 Tháng 07 Năm 2017 Số phiếu: 56 Nợ: 632 Có: 156 Họ tên người nhận hàng: Vũ Văn Hùng Lý xuất kho: Xuất bán Xuất kho: Công ty Ngọc Hoa ĐVT: Đồng STT A 10 Tên vật tư B Mã Số C Đế âm Dây đơn mềm VSF 1x2.5 Dây đơn mềm VSF 1x2.0 Hộp nối có lỗ Ống luồn tròn PVC SP9020 Băng dính Panasonic Ống luồn tròn PVC SP9016 Khớp tròn E242/16 Khớp tròn E242/20 Hộp Chia Cộng Đơn vị Số lượng Yêu Thực Đơn giá Thành tiền tính D Cái Mét Mét Cái cầu 40 3.000 2.400 100 xuất 40 3.000 2.400 100 1.740 4.890 7.660 21.030 69.600 14.670.000 18.384.000 2.103.000 Cây 1.658 1.658 13.650 22.631.730 Cuộn 80 80 3.440 275.200 Cây 185 185 9.800 1.813.000 Cái Cái Cái 160 500 50 160 500 50 550 570 3.660 88.000 285.000 183.000 60.502.500 Tổng số tiền (bằng chữ): Sáu mươi triệu, năm trăm linh hai nghìn, năm trăm đồng / Ngày 11 Tháng 07 Năm 2017 Người lập phiếu Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc Phụ lục 05 MB Ngày in/printer date: 13/07.2017 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Giao dịch viên/teller: MAKER QUÂN ĐỘI Số giao dịch: AASF30121198370 Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 GIẤY BÁO CÓ/ CREDIT SLIP Ngày/ Date: 13/07/2017 ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG/BENEFICIARY Tên tài khoản/ Customer name: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NGỌC HOA Số tài khoản/ Account number: 10000029628 Mã số thuế/CMT/Tax code/ID card : 0104207760 ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN/PAYMENT Tổng số tiền số/ Amount: 66.552.750 VNĐ Tên tài khoản/ Customer name: CÔNG TY CP TM kỹ thuật điện Hà Nội Số tài khoản/ Account number: 1000005178 Mã số thuế/CMT/Tax code/ID card: TMCP Sài gòn Hà Nội,CN Hoàng Cầu Số tiền chữ/Amount in words: Sáu mươi sáu triệu, năm trăm năm mươi hai nghìn bảy trăm năm mươi đồng chẵn./ Nội dung/content: Thanh toán tiền mua hàng GIAO DỊCH VIÊN KIỂM SOÁT TELLER CHECKER Phụ lục 06 Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 Phụ lục 07 PHIẾU XUẤT KHO Ngày 14 Tháng 07 Năm 2017 Số phiếu: 57 Nợ: 632 Có: 156 Họ tên người nhận hàng: Vũ Văn Hùng Lý xuất kho: Xuất bán Xuất kho: Công ty Ngọc Hoa ĐVT: Đồng STT A 10 11 Tên vật tư Mã Số Đơn vị tính D Cái Cái Cái Cái Cái Cái Số lượng Yêu Thực cầu xuất 100 100 190 190 1.000 1.000 200 200 77 77 150 150 Đơn giá Thành tiền B C Cút LE 244/16 1.960 196.000 Cút LE 244/16 3.000 570.000 Kẹp Đỡ Ống E280/16 760 760.000 Kẹp Đỡ Ống E280/20 680 136.000 Khớp Zen E268 + 281/16 1.340 103.180 Khớp Zen E268 + 281/16 1.280 192.000 Ống luồn mềm Mét 200 200 1.530 306.000 SP9020CM Ống luồn mềm Mét 300 300 1.400 420.000 SP9020CM Dây đơn mềm Mét 1.600 1.600 3.100 4.960.000 Ống luồn mềm Cây 38 38 29.350 1.115.300 Ống luồn dẹt Cây 350 350 13.850 4.777.500 Cộng 13.525.980 Tổng số tiền (bằng chữ): Mười ba triệu, năm trăm hai mươi năm nghìn, chín tram tám mươi đồng / Ngày 14 Tháng 07 Năm 2017 Người lập phiếu Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 Phụ lục 08 Cơng ty TNHH Thiết Bị Điện Ngọc Hoa Mẫu: 01-TT 379 Hoàng Quốc Việt – HN PHIỂU THU Ngày 14 tháng 07 năm 2017 Họ tên người nộp tiền: Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Điện Hà Nội Địa chỉ: Số 196, Đường Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Quyển sổ : 04 TP Hà Nội, Việt Nam Số :216 Nợ 111 Lý do: Thanh tốn tiền hàng Có: 131 Số tiền: 14.878.578 VNĐ Bằng chữ: Mười bốn triệu, tám tram bảy mươi tám nghìn năm trăm bảy mươi tám đồng chẵn / Kèm theo: 01 chứng từ gốc Ngày 14 tháng 07 năm 2017 Giám Đốc (Ký, họ tên) Kế Toán Trưởng (Ký, họ tên) Người nộp tiền Người lập phiếu (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) + Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): Mười bốn triệu, tám tram bảy mươi tám nghìn năm trăm bảy mươi tám đồng chẵn / +Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): + Số tiền quy đổi: Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 Phụ lục 09 Cơng ty TNHH Thiết Bị Điện Ngọc Hoa Mẫu số S03b-DN 379 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân – Ban hành theo TT số 133/2016/TT- BTC Cầu Giấy - Hà Nội Ngày 26/08/2016 Bộ trưởng BTC) (Trích) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Từ ngày 01/07/2017 đến ngày 31/07/2017 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số Ngày hiệu Diễn giải tháng Đã ghi sổ TK đối ứng Số phát sinh Nợ Có 8.246.154.186 8.246.154.186 … … Số lũy kế kỳ trước chuyển … … sang ……… Doanh thu 11/07/2017 BH56 11/07/2017 11/07/2017 BH56 11/07/2017 11/07/2017 BH56 11/07/2017 đầu phải … … bán hàng Doanh thu bán hàng Thuế GTGT x 131 x 5111 60.502.500 x 3331 6.050.500 nộp ……… Khách hàng 13/07/2017 BC156 13/07/2017 toán 66.552.750 … … X 112 66.552.750 X 131 x 131 x 5111 13.525.980 x 3331 1.352.598 tiền Khách hàng 13/07/2017 BC156 13/07/2017 toán 14/07/2017 BH57 14/07/2017 14/07/2017 BH57 14/07/2017 14/07/2017 BH57 tiền Doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng 14/07/2017 Thuế GTGT 66.552.750 14.878.578 Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 đầu phải nộp Khách hàng 14/07/2017 PT216 14/07/2017 toán X 1111 X 131 14.878.578 tiền Khách hàng 14/07/2017 PT216 14/07/2017 toán … 31/07/2017 … PKT 31/07/2017 tiền ……… Tập hợp giá vốn hàng xuất bán 14.878.578 … … x 632 2.166.123.000 x 156 x 511 x 911 3.930.186.000 x 632 2.166.123.000 x 911 x 642 kỳ Tập hợp giá 31/07/2017 PKT 31/07/2017 vốn hàng xuất bán 2.166.123.000 kỳ Kết chuyển 31/07/2017 PKT 31/07/2017 doanh thu 3.930.186.000 bán hàng Kết chuyển 31/07/2017 PKT 31/07/2017 doanh thu bán hàng Kết chuyển 31/07/2017 PKT 31/07/2017 giá vốn hàng bán Kết chuyển 31/07/2017 PKT 31/07/2017 chi phí quản lý doanh 700.012.000 nghiệp Kết chuyển 31/07/2017 PKT 31/07/2017 chi phí quản lý doanh nghiệp 700.012.000 Khóa luận tốt nghiệp 31/07/2017 PKT 31/07/2017 31/07/2017 PKT 31/07/2017 31/07/2017 PKT 31/07/2017 31/07/2017 PKT 31/07/2017 31/07/2017 PKT 31/07/2017 31/07/2017 PKT 31/07/2017 MSV: 15H152572 Tạm tính thuế TNDN Tạm tính thuế TNDN Kết chuyển thuế TNDN Kết chuyển thuế TNDN Kết chuyển lãi 07/2017 Kết chuyển lãi 07/2017 Cộng số phát sinh Số lũy kế chuyển sang kỳ sau x 821 247.447.860 x 3334 x 911 x 821 x 911 x 421 247.447.860 247.447.860 247.447.860 877.315.140 877.315.140 3.908.456.529 12.154.610.71 3.908.456.529 12.154.610.715 Ngày 31 tháng 07 năm 2017 Người ghi sổ (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Giám Đốc (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 Phụ lục 10 Công ty TNHH Thiết Bị Điện Ngọc Hoa Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo TT số 133/2016/TT- BTC 379 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân – Ngày 26/08/2016 Bộ trưởng BTC) Cầu Giấy - Hà Nội SỔ CÁI Từ ngày 01/07/2017 đến ngày 31/07/2017 TK: 5111 – Doanh thu Bán hàng Ngày tháng Đó Chứng từ Số Ngày Diễn giải ghi sổ hiệu tháng … 11/07 … ghi sổ đối ứng Số dư đầu kỳ ……… BH Doanh thu bán hàng 11/07 14/07 BH 14/07 Doanh thu bán hàng 20/07 PKT 20/07 Hàng bán trả lại … … ……… PKT Kết chuyển doanh thu 31/07 31/07 Bán hàng Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ Số phát sinh TK Nợ Có … … 131 60.502.500 131 5212 14.878.578 911 98.000 … … 3.930.186.000 3.930.186.000 3.930.186.000 Ngày 31 tháng 07 năm 2017 Người ghi sổ (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng Giám Đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 Phụ lục 11 Công ty TNHH Thiết Bị Điện Ngọc Hoa Mẫu số S03b-DN 379 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân – (Ban hành theo TT số 133/2016/TT- BTC Cầu Giấy - Hà Nội Ngày 26/08/2016 Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIÊT Từ ngày 01/07/2017 đến ngày 31/07/2017 TK: 131 – Công ty Điện Hà Nội Ngày tháng ghi sổ … 11/07 11/07 13/07 14/07 14/07 14/07 … Chứng từ Số Ngày hiệu BH BH BC BH BH PT Diễn giải tháng … 11/07 11/07 13/07 14/07 14/07 14/07 … Số dư đầu kỳ ……… Doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng Thu tiền bán hàng Doanh thu bán hàng Doanh thu bán hàng Thu tiền bán hàng ……… Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ Đó ghi sổ TK đối ứng Số phát sinh Nợ Có … … 60.502.500 6.050.250 5111 3331 112 66.552.750 5111 3331 111 14.878.578 … 13.525.980 1.352.598 … Ngày 31 tháng 07 năm 2017 Người ghi sổ (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng Giám Đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 Phụ lục 12 Công ty TNHH Thiết Bị Điện Ngọc Hoa Mẫu số S03b-DN 379 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân – Ban hành theo TT số 133/2016/TT- BTC Cầu Giấy - Hà Nội Ngày 26/08/2016 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Từ ngày 01/07/2017 đến ngày 31/07/2017 TK: 632 - Giá vốn hàng bán Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Ngày Số hiệu tháng … 31/01 31/01 PKT PKT Diễn giải Trang TK sổ đối NKC ứng Số phát sinh Nợ … Số dư đầu kỳ ……… Tập hợp giá vốn … … 31/01 hàng xuất bán 156 2.166.123.000 31/01 kỳ Kết chuyển giá vốn hàng bán Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ 911 Có 2.166.123.000 2.166.123.000 2.166.123.000 Ngày 31 tháng 07 năm 2017 Người ghi sổ (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng Giám Đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Phụ lục 13 Khóa luận tốt nghiệp MSV: 15H152572 Cơng ty TNHH Thiết Bị Điện Ngọc Hoa Mẫu số S03b-DN 379 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân – (Ban hành theo TT số 133/2016/TT- BTC Cầu Giấy - Hà Nội Ngày 26/08/2016 Bộ trưởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày 20 Tháng 07 Năm 2017 Số phiếu: 45 Nợ: 156 Có: 632 Họ tên người nhận hàng: Vũ Văn Hùng Lý nhập kho: Hàng bán trả lại Nhập kho: Công ty Ngọc Hoa ĐVT: Đồng STT A Tên vật tư B Ống luồn tròn PVC SP9016 Mã Số C Đơn vị Số lượng Yêu Thực Đơn giá Thành tiền tính D cầu nhập Cây 10 10 9.800 98.000 Cộng Tổng số tiền (bằng chữ): Chín mươi tám nghìn đồng chẵn / 98.000 Ngày 20 Tháng 07 Năm 2017 Người lập phiếu Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc ... chọn đề tài :Kế tốn bán hàng Cơng ty TNHH Thiết bị điện Ngọc Hoa Tính cấp thiết đề tài “ Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết bị điện Ngọc Hoa Thương mại hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch... NGỌC HOA 26 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VỀ KẾ TỐN BÁN HÀNG TẠI CƠNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NGỌC HOA 26 2.1 Tổng quan công ty ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến Kế tốn bán hàng Công ty TNHH Thiết bị điện. .. kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh 1.1.3.2 Vai trò nhiệm vụ kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NGỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng tại công ty TNHH thiết bị điện Ngọc Hoa, Kế toán bán hàng tại công ty TNHH thiết bị điện Ngọc Hoa

Từ khóa liên quan