0

Tuần 25. Tóm tắt văn bản thuyết minh

29 219 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2017, 17:46

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ TỈNH NĂM HỌC 2012 - 2013 Giáo viên: VÕ THỊ THỦY TIÊN KIỂM KIỂM TRA TRA BÀI BÀI CŨ CŨ Khái niệm “VĂN THUYẾT MINH”: BẢN Hãy lạithuyết khái niệm Vănnêu minh kiểu văn thông “VĂN BẢN THUYẾT MINH dụng lónh vực LÀ GÌ”? đời sống nhằm cung cấp tri thức ( kiến thức) đặc điểm, tính chất, giá trò vật, SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG PTDT TỈNH TIẾT 76: LÀM VAÊN •♦• Giáo viên thiết kế: VÕ THỊ THỦY TIÊN Tiết 76 : TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH: Mục đíchTTVBTM: Mục đíchlại việc + Giới thiệu với người tắttượng, văn kháctóm đối văn thuyết minh gì? + Ghi nhớ nội dung đối tượng VBTM Tiết 76 : TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH: Mục đích TTVBTM: Yêu cầu Muốn tóm tắt văn TTVBTM: + Ngắn gọn thuyết minh, ta phải + Chính xác, rõ ràng đảm bảo yêu cầu gì? + Sát với nội dung văn gốc GHI NHỚ PHẦN I: Tóm tắt văn thuyết minh nhằm hiểu nắm nội dung văn Bản tóm tắt phải rõ ràng, xác so với nội dung văn gốc II CÁCH TÓM TẮT MỘT VĂN BẢN THUYẾT MINH: Đọc văn mẫu NHÀ SÀN Yêu cầu: : a) Xác đònh đối tượng thuyết minh b) Tìm đại ý văn c) Chia bố cục văn d) Tìm ý đoạn e) Viết tóm tắt văn NHÀ SÀN khoảng 10 át 76 : TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MI II CÁCH TÓM TẮT MỘT VĂN BẢN THUYẾT MINH: Văn mẫu : NHÀ SÀN Yêu cầu: a) Đối tượng thuyết minh văn bản: Là vật (NHÀ SÀN) b) Đại ý : Giới thiệu kiểu công trình kiến trúc quen thuộc, dùng để người dân miền núi II CÁCH TÓM TẮT MỘT VĂN BẢN THUYẾT MINH: Văn mẫu : NHÀ SÀN Yêu cầu : c + d) Bố cục ý văn bản: MB: Từ đầu đến văn hoá cộng đồng: Đònh nghóa nêu mục đích sử dụng nhà sàn TB: Từ “Toàn đến nhà sàn”: TM nguồn gốc, cấu tạo công dụng nhà sàn KB: Đoạn lại: Khẳng đònh giá trò thẩm mó nhà sàn II CÁCH TÓM TẮT MỘT VĂN BẢN THUYẾT MINH: Đọc văn mẫu NHÀ SÀN Yêu cầu: : a) Xác đònh đối tượng thuyết minh b) Tìm đại ý văn c) Chia bố cục văn d) Tìm ý đoạn t 76: TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT M GHI NHỚ: 1.Tóm tắt văn thuyết minh nhằm hiểu nắm nội dung văn Bản tóm tắt phải rõ ràng, xác Muốn tóm tắt văn so với minh, nội dung thuyết cần xác văn đònh đích, gốc yêu cầu tóm tắt; mục đọc văn gốc để nắm vững đối tượng thuyết minh; tìm bố cục văn Từ Tiết 76 : TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH III LUYỆN TẬP: 1.Bài2/tr72+7 3: 1.1 Đọc văn Đền Ngọc Sơn hồn thơ Hà Nội: Đền Ngọc Đền Sơn Ngọc sơn Tiết 76 : TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH III LUYỆN TẬP: 1.Bài2/tr72+73: 1.1/ Đọc Văn “ĐỀN NGỌC VÀ HỒN THƠ NỘI”: 1.2/ Thực cầu: SƠN HÀ yêu ĐỀN NGỌC SƠN a) Xác đònh đối tượng thuyết minh củabản VBlà gì? sàn, đối b).So với văn Nhà tượng nội dung thuyết minh văn Đền Ngọc Sơn hồn thơ Hà Nội có khác? Tháp Bút Đền Ngọc Sơn a)._ Văn Đền Ngọc Sơn hồn thơ Hà Nội thuyết minh thắng cảnh: Đền Ngọc Sơn, Tháp Bút, Hồ Gươm Cầu Thê Tiết 76 : TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH Bài 2/trang72+73: Tìm hiểu văn Đền Ngọc Sơn hồn thơ Hà Nội: b)._ Đối tượng nội dung thuyết minh có nét khác với văn trên: + Đối tượng: thắng cảnh + Nội dung: vừa tập trung vào đặc điểm kiến trúc, vừa ca ngợi vẻ đẹp nên thơ đền Ngọc Sơn, đồng thời bày tỏ tình yêu Tiết 76 : TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH C) Viết tóm tắt giới thiệu Tháp ĐếnNghiên: thăm đền Ngọc Sơn, Bút, Đài hình tượng kiến trúc gây ấn tượng Tháp Bút, Đài Nghiên Tháp Bút dựng núi Ngọc Bội, đỉnh tháp có bút trỏ lên trời xanh, tháp ba chữ “tả thiên”(viết lên trời xanh) đầy kiêu hãnh Cạnh Tháp Bút cổng Đài nghiên Gọi Đài Nghiên hình tượng cổng “cái đài” đỡ “nghiên mực” hình trái Basơ BÀI THƠ HAI-CƯ CỦA BASÔ Tiếng vượn hú não nề hay tiếng trẻ bò bỏ rơi than khóc? LUYỆN TẬP Bài 1/71 Đọc phần Tiểu dẫn Thơ Hai-cư Basô (Ngữ văn 10, tậpI) thực yêu cầu: a) Xác đònh đối tượng thuyết minh văn b) Tìm bố cục văn c) Viết đoạn văn tóm tắt phần thuyết minh thô Hai- Đối tượng thuyết minh Tiểu sử, nghiệp nhà thơ ma-su-ô Ba-sô đặc điểm thể thơ hai-cư Bố cục văn Đoạn (từ đầu đến M.Si-ki (1867-1902)): Bố Cục Tóm tắt tiểu sử giới thiệu tác phẩm Ma-su-ô Ba-sô Đoạn (còn lại): Thuyết minh đặc điểm nội dung nghệ thuật thơ hai-cư Văn tóm tắt So với thể thơ khác giới thơ hai- cư có số từ vào loại ngắn giới, có 17 âm tiết, ngắt làm ba đoạn theo thứ tự thường từ 5-7-5 âm Thơ hai-cư thấm đẫm tinh thần Thiền tông tinh thần văn hóa phương Đơng Như tranh thủy mặc, hai-cư thường dùng nét chấm phá, gợi không tả, chừa nhiều khoảng trống cho trí tưởng tượng người đọc Thơ hai-cư đóng góp lớn người Nhật vào kho tàng văn hóa nhân loại CỦNG CỦNGCỐ CỐ Chọn câu trả lời câu hỏi sau: Câu hỏi 1:Dòng không nêu yêu cầu cần đạt văn tóm tắt? A Ngắn gọn, xác B Có suy nghó riêng C Rành mạch D Sát với nội dung văn gốc Câu hỏi 2: Dòng nêu thực chất việc tóm tắt văn thuyết minh? A Viết văn ngắn gọn, trình bày xác ý văn tóm tắt B Viết văn khác ngắn văn tóm tắt, thể ý chính, ý phụ văn C Viết văn ngắn giới thiêụ với người khác văn dài có nội dung thuyết minh đối tượng D Viết văn có dung lượng thích hợp nhằm tóm tắt văn thuyết minh Câu 3: “Nguyễn Trãi bậc đại anh hùng dân tộc, nhân vật toàn tài có lại người phải chòu oan khiên thảm khốc thời phong kiến Việt Nam Ông danh nhân văn hoá, nhà thơ, nhà văn kiệt xuất có đóng góp to lớn cho phát triển văn hoá, văn học dân tộc.” A Vì thể đoạn văn viết lời Có xem văn người tóm thuyết minh tóm tắt đầy tác đủ gia B Vì hàm súc vàtắt nói Nguyễn Trãi Vì sao? ýgọn, vàvới ý phụ C Vì nócác ngắn sát nội dung gọn, văn giúp gốc D Vì ngắn người đọc dễ nhớ 76:SỬ DỤNG HAY,ĐẠT HIỆU QUẢ GIAO TIẾP DẶN DỊ BÀI MỚI 1.Làm tập trang 71: “HỒI TRỐNG 2.Soạn CỔ THÀNH”( Trích hồi 28, Tam quốc diễn nghóa Yêu cầu: Trung La Quán _ Đọc kỹ đoạn trích _Phân tích tính cách Trương Phi _ Hiểu tình cảm cao đẹp ba anh em Lưu _ Quan _ XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ LẮNG NGHE GIẢNG!!! ... NHÀ Tiết 76: TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH 3.Cách tóm tắt văn thuyết minh: Bước : Xác đònhmột mục đích, Để tóm tắt văn yêu tóm tắt văn bảncầu thuyết minh, tabản thực TM Bước : Đọc kỹ văn gốc theo... ý đoạn e) Viết tóm tắt văn NHÀ SÀN khoảng 10 át 76 : TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MI II CÁCH TÓM TẮT MỘT VĂN BẢN THUYẾT MINH: Văn mẫu : NHÀ SÀN Yêu cầu: a) Đối tượng thuyết minh văn bản: Là vật (NHÀ... yêu cầu tóm tắt; đọc văn gốc để nắm vững đối tượng thuyết minh; tìm bố cục văn t 76: TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT M GHI NHỚ: 1 .Tóm tắt văn thuyết minh nhằm hiểu nắm nội dung văn Bản tóm tắt phải rõ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 25. Tóm tắt văn bản thuyết minh,