0

Tuần 25. Tóm tắt văn bản thuyết minh

16 236 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2017, 17:47

KIỂM TRA BÀI CŨ - Đọc thuộc lòng đoạn trích "Tình cảnh lẻ loi người chinh phụ” - Tâm trạng người chinh phụ thể câu thơ cuối? I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TĨM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH Nêu mục đích, u - Mục đích: cầu củanội việcdung tóm + Hiểu, ghi nhớ nắm vững văn thuyết minh tắt văn thuyết minh? + Để giới thiệu với người khác đối tượng văn thuyết minh - Yêu cầu: + Văn tóm tắt cần ngắn gọn, rành mạch + Cần tóm tắt sát với nội dung văn gốc II CÁCH TĨM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH Đọc tóm tắt văn bản: Nhà sàn - Đối tượng thuyết minh văn : Nhà sàn- cơng trình kiến trúc đồng bào miền núi nước ta - Đại ý văn : Thuyết minh kiến trúc, nguồn gốc, giá trị sử dụng hấp dẫn nhà sàn Việt Nam - Bố cục : phần : + Mở (từ đầu đến “… văn hoá cộng đồng”): Định nghĩa, giới thiệu nêu mục đích sử dụng nhà sàn + Thân (tiếp đến “…cũng phải nhà sàn”) : Nguồn gốc, cấu tạo, công dụng nhà sàn + Kết (còn lại): Đánh giá, ca ngợi vẻ đẹp hấp dẫn nhà sàn xưa n ả b n ă i v t d ắ t ộ đ m i ó t v t ế n” u Vi â s c h N g “ ản o h k Nhà sàn cơng trình kiến trúc có mái che dùng để sử dụng với số mục đích khác.Toàn nhà sàn cấu tạo tre,gianh,nứa,gỗ.Nhà sàn gồm nhiều cột để chống,mặt sàn,gầm sàn,các khoang nhà để để rửa ráy.Hai đầu nhà sàn có cầu thang.Nhà sàn xuất từ thời đá mới,tồn phổ biến vùng núi Việt Nam Đông Nam Á.Nhà sàn có nhiều tiện ích,vừa phù hợp với cư dân cư trú miền núi đầm lầy,vừa tận dụng nguyên liệu chỗ,giữ sinh hoạt đảm bảo an toàn cho người ở.Nhà sàn số vùng miền núi nước ta đạt đến trình độ kĩ thuật thẩm mĩ cao,đã hấp dẫn khách du lịch Anh (chị) nêu cách tóm tắt văn thuyết minh? Gồm bước:  Bước 1: xác định mục đích, yêu cầu tóm tắt  Bước 2: đọc kĩ văn gốc để nắm vững đối tượng thuyết minh  Bước 3: tìm bố cục văn  Bước 4: viết tóm lược ý để hình thành văn tóm tắt GHI NHỚ ( 70) III LUYỆN TẬP Đọc văn tập 1(71) và: a) Xác định đối tượng thuyết minh văn bản? b) Tìm bố cục văn bản? c) Viết đoạn văn tóm tắt phần thuyết minh thơ Hai-cư - Đối tượng thuyết minh: đời nghiệp nhà thơ Ba-Sô; đặc điểm thơ Hai-cư - Bố cục: + Đoạn (từ đầu…M.Si.ki(1867-102)): đời nghiệp nhà thơ Ba-Sơ + Đoạn (phần lại): đặc điểm nội dung nghệ thuật thơ Hai-cư   Đọc văn ” Đền Ngọc Sơn hồn thơ Hà Nội” Cho biết: Đối tượng thuyết minh văn “Đền Ngọc Sơn hồn thơ Hà Nội” ? Nội dung thuyết minh văn “Đền Ngọc Sơn hồn thơ Hà Nội” ? - Đối tượng: thuyết minh thắng cảnh - Nội dung: + Vừa tập trung vào đặc điểm kiến trúc + Vừa ca ngợi vẻ đẹp nên thơ đền Ngọc Sơn + Bày tỏ tình yêu, niềm tự hào di sản văn hoá đặc sắc dân tộc Viết tóm tắt đoạn giới thiệu cảnh Tháp Bút, Đài Nghiên - Học, nắm vững nội dung kiến thức - Làm tập SGK + Viết đoạn văn tóm tắt phần thuyết minh thơ Hai- cư + Viết đoạn tóm tắt giới thiệu cảnh Tháp Bút, Đài Nghiên - Chuẩn bị: Lập dàn ý văn nghị luận ... - Yêu cầu: + Văn tóm tắt cần ngắn gọn, rành mạch + Cần tóm tắt sát với nội dung văn gốc II CÁCH TĨM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH Đọc tóm tắt văn bản: Nhà sàn - Đối tượng thuyết minh văn : Nhà sàn-... TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH Nêu mục đích, u - Mục đích: cầu củanội việcdung tóm + Hiểu, ghi nhớ nắm vững văn thuyết minh tắt văn thuyết minh? + Để giới thiệu với người khác đối tượng văn thuyết minh. .. để hình thành văn tóm tắt GHI NHỚ ( 70) III LUYỆN TẬP Đọc văn tập 1(71) và: a) Xác định đối tượng thuyết minh văn bản? b) Tìm bố cục văn bản? c) Viết đoạn văn tóm tắt phần thuyết minh thơ Hai-cư
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 25. Tóm tắt văn bản thuyết minh,