0

Tuần 25. Tóm tắt văn bản thuyết minh

21 206 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2017, 17:46

I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH Mục đích Nhằm hiểu ghi nhớ nội dung giới thiệu với người khác đối tượng thuyết minh hoăïc văn Yêu cầu Ngắn gọn, rành mạch, sát với nội dung văn gốc II CÁCH TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH : 1/ Văn bản: Nhà sàn Dân tộc H’Mông Đen-Dân tộc Thái Đen Dân tộc H’Mông Đỏ-Lai Châu • Dân tộc TÀY SaPa Dân tộc H’Mông Hoa-Dân tộc Dao Đỏ II CÁCH TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH 1/ Văn bản: Nhà sàn a Văn thuyết minh nhà sàn Nhà sàn công trình xây dựng gần gũi, quen thuộc với người dân miền núi nước ta số dân tộc khác Đông Nam Á b Đại ý Bài văn thuyết minh • c Bố cục • VBTM gồm phần: • Mở bài: Từ đầu đến……” cộng đồng”  Đònh nghóa nêu mục đích sử dụng nhà sàn • Thân bài: “ Toàn nhà sàn.” Thuyết minh cấu tạo, nguồn gốc công dụng nhà sàn • Kết bài: Phần lại • Đánh giá ca ngợi vẻ đẹp hấp dẫn nhà sàn VN xưa C Đoạn văn tóm tắt (10 Câu) Nhà sàn công trình kiến trúc có mái che dùng để sử dụng vào số mục đích khác Toàn nhà sàn cấu tạo tre, giang, nứa gỗ; gồm nhiều cột chống, mặt sàn, gầm sàn, khoang nhà để rửa ráy Hai đầu nhà có hai cầu thang Nhà sàn xuất từ thời Đá Tồn phổ biến miền núi Việt Nam Đông Nam Á Nhà sàn có nhiều tiện ích : vừa phù hợp với nơi cư trú miền núi, đầm lầy, vừa tận dụng nguyên liệu chỗ, 2/Khái quát cách thức tóm tắt văn thuyết minh Có bước: -Xác định mục đích, u cầu -Đọc văn gốc để tìm liệu, gạch nhũng từ quan trọng, lướt qua tư liệu, số liệu không quan trọng -Diễn đạt nội dung tóm tắt thành câu, đoạn va đáp ứng yêu cầu văn -Kiểm tra lại văn III.LUYỆN TẬP: Bài1 -Đối tượng:Tiểu sử,sự nghiệp nhà thơ Ba sô,đặc điểm thơXác Hai-cư định đối tượng thuyết minh văn bản? -Bố cục: + Đoạn 1:Tiểu sử,giới thiệu tác phẩm Ba sơ Tìm bố cục dung, VB? + Đoạn 2:Nội nghệ thuật thơ Hai-cư Nêu ý đoạn? BA -SÔ THƠ HAI-CƯ Từ bốn phương trời xa Cánh hoa đào lả tả Gợn sóng hồ Bi-oa Trắng Đá núi đá Gió thu Viết đoạn văn: So với thể loại thơ khác giới, thơ haicư có số từ vào loại nhất, có 17 âm tiết chia thành đoạn theo thứ tự thường từ đến âm.Thơ hai-cư thấm đẫm tinh thần Thiền tông tinh thần văn hóa phương Đơng.Như tranh thủy mặc,hai-cư thường dùng nét chấm phá, gợi không tả, chừa nhiều khoảng trống cho trí tưởng tượng người đọc.Thơ hai-cư đóng góp lớn Nhật Bản vào kho tàng văn hóa nhân loại Bài Xác định đối tượng thuyết minh? - Đối tượng:Thắng đềncủa Ngọc Sơn Nộicảnh dung Văn bản? - Nội dung:Đặc điểm kiến trúc,vẻ đẹp đền Ngọc Sơn, niềm tự hào - Văn văn khác đối tượng thuyết minh - Nội dung:Đặc điểm kiến trúc,vẻ đẹp đền Ngọc Sơn, niềm tự hào - So với văn kác đối tượng thuyết minh ĐỀN NGỌC SƠN CẦU THÊ HÚC THÁP BÚT ĐÀI NGHIÊN TÓM TẮT Đến thăm đền Ngọc Sơn, hình tượng kiến trúc gây ấn tượng Tháp Bút Đài Nghiên Tháp Bút dựng núi Ngọc Bội, đỉnh tháp có bút trỏ lên trời xanh, tháp ba chữ “tả thiên” (viết lên trời xanh) đầy kêu hãnh Cạnh tháp Bút cổng Đài Nghiên Gọi “Đài Nghiên” cổng hình tượng “cái đài” đỡ “nghiên mực” hình trái đào tạc đá, đặt đầu ba ếch với thâm ý sâu xa “ao nghiên, ruộng chữ” Phía sau Đài Nghiên cầu Thê Húc nối sang Đảo Ngọc – nơi toạ lạc ngơi đền thiêng rì rào sóng nước HẸN GẶP LẠI CÁC EM Ở NHỮNG TIẾT HỌC SAU CHÚC CÁC EM HỌC NGÀY CÀNG TIẾN BỘ! ... CẦU TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH Mục đích Nhằm hiểu ghi nhớ nội dung giới thiệu với người khác đối tượng thuyết minh hoăïc văn Yêu cầu Ngắn gọn, rành mạch, sát với nội dung văn gốc II CÁCH TÓM TẮT... TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH : 1/ Văn bản: Nhà sàn Dân tộc H’Mông Đen-Dân tộc Thái Đen Dân tộc H’Mông Đỏ-Lai Châu • Dân tộc TÀY SaPa Dân tộc H’Mông Hoa-Dân tộc Dao Đỏ II CÁCH TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH. .. - Văn văn khác đối tượng thuyết minh - Nội dung:Đặc điểm kiến trúc,vẻ đẹp đền Ngọc Sơn, niềm tự hào - So với văn kác đối tượng thuyết minh ĐỀN NGỌC SƠN CẦU THÊ HÚC THÁP BÚT ĐÀI NGHIÊN TÓM TẮT
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 25. Tóm tắt văn bản thuyết minh,