0

thi h c k 2 m n To n l p 5 tr ng Ti u h c Tr n H ng o n m 2016 2017

3 255 0
  • thi h c k  2 m n To n l p 5 tr  ng Ti u h c Tr n H ng   o n m 2016   2017

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 14:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂNHÀNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP TẬP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIETBANK Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phan Thị Hằng Nga Lớp: 12DTNH03 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thụy Thúy Hạ MSSV: 1211190332 TP Hồ Chí Minh, 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂNHÀNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIETBANK Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phan Thị Hằng Nga Lớp: 12DTNH03 Sinh viên thực hiện: MSSV: Nguyễn Thụy Thúy Hạ 1211190332 TP Hồ Chí Minh, 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đồ án Nghiệp vụ ngân hàng này, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Quý thầy cô trường Đại học Công nghệ TPHCM, đặc biệt cô Phan Thị Hằng Nga tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức quý báu cho chúng em suốt trình thực Và đơn vị kiến tập Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thương Tín (VIETBANK) Quỹ Tiết Kiệm Thanh Đa, phòng tín dụng tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ hỗ trợ tài liệu, kiến thức cho chúng em thời gian kiến tập Do khả tầm hiểu biết hạn chế nên chúng em diễn đạt hoàn thành đồ án theo mong muốn mình, không tránh khỏi sai sót Chúng em mong động viên đóng góp ý kiến thầy cô giáo Xin chân thành cảm ơn! T.p Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng năm 2016 Sinh viên thực tập Nguyễn Thụy Thúy Hạ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN: Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỤY THÚY HẠ MSSV: 1211190332 Lớp: 12DTNH03 Thời gian thưc tập: Từ …………… đến ……………… Tại đơn vị: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – THANH ĐA Trong trình viết báo cáo thực tập sinh viên thể hiện: Thực viết báo cáo thực tập theo quy định:  Tốt  Khá  Trung bình  Không đạt Thường xuyên liên hệ trao đổi chuyên môn với giảng viên hướng dẫn:  Thường xuyên  Ít liên hệ  Không Báo cáo thực tập đạt chất lượng theo yêu cầu:  Tốt Khá  Trung bình  Không đạt TP HCM, ngày … Tháng … Năm… Giảng viên hướng dẫn (Ký tên, ghi rõ họ tên) DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT TMCP Thương Mại Cổ Phần DV Dịch vụ KH Khách hàng NH Ngân hàng QTK Quỹ tiết kiệm DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng thông tin người được phỏng vấn Bảng 2.2: Nội dung phỏng vấn Bảng 3.1: Chi tiết nhật ký thực tập Bảng 3.2: So sánh thực tế và lý thuyết về quy trình tín dụng Bảng 3.3: So sánh thực tế và lý thuyết về hồ sơ tín dụng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN (VIETBANK) – QUỸ TIẾT KIỆM THANH ĐA 1.1 Giới thiệu tổng quan TMCP Việt Nam Thương Tín( VietBank) 1.1.1 Quá trình hình thànhvà phát triển 1.1.2 Khái quát hệ thống VietBank 1.2 Giới thiệu quỹ tiết kiệm Thanh Đa .3 1.2.1 Lĩnh vực hoạt động 1.2.2 Giới thiệu phòng ban hoạt động CHƯƠNG 2: PHỎNG VẤN NHÂN VIÊN TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP 2.1 Thông tin người được phỏng vấn 2.2 Kiến thức kỹ cần thiết tại vị trí 2.2.1 Kiến thức 2.2.2 Kỹ 2.3 Thuận lợi và khó khăn công việc .8 2.3.1 Thuận lợi 2.3.2 Khó khăn 2.4 Những kỹ cần hoàn thiện sau tốt nghiệp .9 CHƯƠNG 3: MÔ TẢ CÔNG VIỆC THỰC TẾ KHI THỰC TẬP 10 3.1 Vị trí công việc tại Ngân hàng .10 3.2 Mô tả chi tiết công việc thực tập 10 3.3 So sánh giữa công việc thực tế và lý thuyết đã học .14 3.3.1 Về qui trình Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ Trường TH Trần Hưng Đạo ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM Họ tên:………………………… Môn: Toán Lớp: 5……………………………… Năm học: 2016-2017 Thời gian: 40 phút Điểm Nhận xét giáo viên Câu 1: 0,05% viết dạng phân số thập phân nào? A B C Câu 2: Biết 25% số 90.Vậy A 4,5 D số là: B 22,5 C 72 D 360 C D Câu 3: Giá trị x biểu thức = là: A B Câu 4: Kết phép tính biểu thức 36 – 18 : 0,9 là: A B 16 C 20 D 34 Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S: Biểu thức 2,5 : : 0,5 viết sau: A 2,5: B 2,5 C 2,5 : (5: 0,5) D 2,5 : (5 0,5 0,5) Câu 6: Phân số đứng hai phân số phân số nào? A B C D Câu 7: Trong hai phân số , phân số phân số ? A C B lớn D bé Câu 8: viết dạng tỉ số phần trăm nào? A 2% B 20% C 200% D 2000% Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: = ……… Câu 9: A 45 B 405 C 4005 D 4500 Câu 10: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật tích Tính thể tích bể thể tích nước chứa bể Thể tích nước chứa bể là: A B C D Câu 11: Một bánh xe có chu vi 188,4 cm Bán kính bánh xe là: A dm B cm C dm D cm Câu 12: 1,2 = …giờ…phút Kết cần điền là: A phút B 12 phút C 20 phút D 24 phút Câu 13: Tính cách thuận tiện nhất: 4,7 : 0,25 + 5,3 × …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Câu 14: Một hình vuông có diện tích 36 cm2 Tính chu vi hình vuông …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Câu 15: Lúc 15 phút, xe máy từ A với vận tốc 36 km/giờ Đến 40 phút, ô từ A với vận tốc 60 km/giờ chiều với xe máy Hỏi sau ô đuổi kịp xe máy? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ THANG ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN Câu đến câu 12: câu 0,5đ Đáp án: D C C D Đ: A, D; S: B, C D A C C 10 C 11 C 12 B Câu 13 (1đ) 4,7 : 0,25 +5,3 × = 4,7 × + 5,3 × (0,25đ) = (4,7 + 5,3) × (0,25đ) = 10 × (0,25đ) = 40 (0,25đ) Câu 14 (1đ) Bài giải: Ta có: 36cm2 = 6cm x 6cm Vậy cạnh hình vuông 6cm (0,25đ) Chu vi hình vuông là: (0,25đ) x = 24 (cm) (0,25đ) Đáp số: 24cm (0,25đ) Câu 15 (2đ) Bài giải: Thời gian xe máy trước ô là: (0,25đ) 40 phút – 15 phút = 25 phút 25 phút = (0,25đ) Quãng đường xe máy 25 phút là: (0,25đ) 36 x = 15 (km) (0,25đ) Hiệu vận tốc ô xe máy là: 60 – 36 = 24 (km/giờ) (0,25đ) Thời gian ô đuổi kịp xe máy là: (0,25đ) 15 : 24 = 0,625 (giờ) 0,625 = 37 phút 30 giây (0,25đ) Đáp số: 37 phút 30 giây (0,25đ) ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN: NGỮ VĂN ( Thời gian 120 phút, không kể thời gian giao đề )ĐỀ SỐ 1.Câu 1: ( 1,5 điểm )Phân tích ý nghĩa của các từ láy trong đoạn thơ:" Nao nao dòng nước uốn quanhDịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngangSè sè nắm đất bên đường,Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh "(Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)Câu 1: ( 1,5 điểm)Chép lại ba câu thơ cuối trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu và phân tích ý nghĩa của hình ảnh kết thúc bài thơ. Câu 2: ( 7 điểm )Nêu suy nghĩ của em về nhân vật anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long.GỢI Ý TRẢ LỜICâu 1: ( 1,5 điểm)Học sinh phát hiện các từ láy nao nao, nho nhỏ, sè sè, rầu rầu và thấy tác dụng của chúng : vừa chính xác, tinh tế, vừa có tác dụng gợi nhiều cảm xúc trong người đọc. Các từ láy vừa gợi tả hình ảnh của sự vật vừa thể hiện tâm trạng con người.- Từ láy hai dòng đầu : gợi cảnh sắc mùa xuân lúc chiều tà sau buổi hội vẫn mang cái nét thanh tao trong trẻo của mùa xuân nhưng nhẹ nhàng tĩnh lặng và nhuốm đầy tâm trạng. Từ láy "nao nao" gợi sự xao xuyến bâng khuâng về một ngày vui xuân đang còn mà sự linh cảm về điều gì đó sắp xảy ra đã xuất hiện.- Từ láy hai câu sau báo hiệu cảnh sắc thay đổi nhuốm màu u ám thê lương. Các từ gợi tả được hình ảnh nấm mồ lẻ loi đơn độc lạc lõng giữa ngày lễ tảo mộ thật đáng tội nghiệp khiến Kiều động lòng và chuẩn bị cho sự xuất hiện của hàng loạt những hình ảnh của âm khí nặng nề trong những câu thơ tiếp theo.Câu 2: ( 1,5 điểm)Chép chính xác 3 dòng thơ được 0,5 điểm, nếu sai 2 lỗi về chính tả hoặc từ ngữ trừ 0,25 điểm :"Đêm nay rừng hoang sương muốiĐứng cạnh bên nhau chờ giặc tớiĐầu súng trăng treo".(Đồng chí - Chính Hữu)Phân tích ý nghĩa của hình ảnh "đầu súng trăng treo" được 1 điểm.Học sinh cần làm rõ giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ như sau :- Cảnh thực của núi rừng trong thời chiến khốc liệt hiện lên qua các hìnhảnh : rừng hoang, sương muối. Người lính vẫn sát cánh cùng đồng đội : đứng cạnh bên nhau, mai phục chờ giặc.- Trong phút giây giải lao bên người đồng chí của mình, các anh đã nhận ra vẻ đẹp của vầng trăng lung linh treo lơ lửng trên đầu súng : Đầu súng trăng treo. Hình ảnh trăng treo trên đầu súng vừa có ý nghĩa tả thực, vừa có tính biểu trưng của tình đồng đội và tâm hồn bay bổng lãng mạn của người chiến sĩ. Phút giây xuất thần ấy làm tâm hồn người lính lạc quan thêm tin tưởng vào cuộc chiến đấu và mơ ước đến tương lai hoà bình. Chất thép và chất tình hoà quện trong tâm tưởng đột phá thành hình tượng thơ đầy sáng tạo của Chính Hữu.Câu 3: ( 7 điểm)Học sinh vận dụng cách làm văn nghị luận về nhân vật văn học để viết bài cảm nghĩ về anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa - là nhân vật điển hình cho tấm gương lao động trí thức trong những năm đất nước còn chiến tranh :a. Đề tài về tinh thần yêu nước và ý thức cống hiến của lớp trẻ là một đề tài thú vị và hấp dẫn của văn học kháng chiến chống Mĩ mà Lặng lẽ Sa Pa là một tác phẩm tiêu biểu.b. Phân tích những phẩm chất tốt đẹp của anh thanh niên :- Trẻ tuổi, yêu nghề và trách nhiệm cao với công việc. Các dẫn chứng tiêu biểu : một mình trên đỉnh núi cao chịu áp lực của cuộc sống cô độc nhưng anh luôn nhận thấy mình với công việc là đôi, một giờ sáng đi ốp nhưng anh không bỏ buổi nào thể hiện ý thức quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ rất cao.- Cởi mở, chân thành, nhiệt tình chu đáo với khách và rất lịch sự khiêm tốn (nói chuyện rất hồn nhiên, hái hoa tặng khách, tặng quà cho họ mang theo ăn đường, khiêm SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 20162017 Môn thi: NGỮ VĂN (Chuyên) Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm: 01 trang) Câu (2,0 điểm) Nhà văn Nguyễn Minh Châu muốn gửi gắm điều qua đoạn văn Bảng ma trận Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II NĂM HỌC: 20162017 MÔN: KHOA HỌC - Mạch kiến thức, kĩ Không khí Âm Lời mở đầu Việt Nam đang trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN.Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, ngành ngân hàng đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa phát triển.Vì vậy hiệu quả trong tất cả các hoạt động của ngân hàng được cả nước quan tâm. Hoạt động quan trọng nhất đối với ngân hàng đó là cho vay bởi vì cho vay là nghiệp vụ đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho ngân hàng.Trong bối cảnh đổi mới chung của đất nước, ngân hàng thương mại với vai trò trung gian tài chính đã từng bước cải tổ hoạt động của mình, hòa nhập với cơ chế mới.Pháp luật đang dần khuyến khích các ngân hàng mở rộng hoạt động,cho phép ngân hàng mới được hoạt động, mở rộng dần phạm vi hoạt động của ngân hàng nước ngoài,nên các ngân hàng cạnh tranh nhau quyết liệt để dành giật thị phần.Do vậy, Ngân hàng ngoài cho vay đối với khách hàng truyền thống là các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty tư nhân …thì đang trú trọng mở rộng cho vay khách hàng cá nhân.Đây là những người có nguồn vốn tự có nhỏ, lại khó có thể tự huy động vốn cho mình.Vì thế , đây chính là mảng khách hàng tiềm năng,cần được tận dụng khai thác.Nghiên cứu và đưa ra giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả cho vay đối với khách hàng cá nhân là công việc cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Chính vì thế sau một thời gian thực tập,tìm hiểu nghiên cứu thực tế tại ngân hàng thương mại cổ phần Habubank – Chi nhánh Vạn Phúc,em quyết định lựa chọn đề tài cho mình là: “Một số giải pháp tăng cường hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại NHTM CP Habubank – Chi nhánh Vạn Phúc”.Nội dung chính của đề tài là tìm hiểu về những vấn đề có liên quan đến hiệu quả cho vay đối với đối tượng là khách hàng cá nhân. Kết cấu của đề tài ngoài lời mở đầu và kết luận cùng phụ lục liên quan thì có ba chương chính. 1 -Chương 1 : Khái quát chung về Habubank nói chung và Habubank Chi nhánh Vạn Phúc nói riêng -Chương 2 : Phân tích thực trạng hiệu quả cho vay khách hàng tại NHTMCP Habubank Chi nhánh Vạn Phúc -Chương 3 : Một số giải pháp tăng cường hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại NHTMCP Habubank Chi nhánh Vạn Phúc 2 Chương 1 : Khái quát chung về Habubank nói chung và Habubank Chi nhánh Vạn Phúc nói riêng 1.1. Lịch sử hình thành và phát Sách Giải – Người Thầy bạn Trường Tiểu học Hòa Chánh Lớp: Bốn/ …………………… Họ tên: ……………………… Điểm https://sachgiai.com/ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II - Năm học 2016-2017 MÔN: Khoa học Ngày kiểm tra: / / 2017 Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian phát đề) Nhận xét giáo viên ………………………………………………… ………………………………………………… A Trắc nghiệm: Em khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Câu Tính chất không khí là? (1 điểm) a Không màu, không mùi, không vị, hình dạng định b Có màu, có mùi, có hình dạng định c Màu trắng, vị ngọt, có vi sinh vật nước d Trong suốt, có mùi, có màu, có hình dạng Câu Tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe người nào? a Gây ngủ b Điếc lỗ tai c Gây ngủ, đau đầu, có hại cho tai, suy nhược thần kinh d Chỉ ảnh hưởng đến trẻ em người già Câu Vật ngăn ánh sáng truyền qua? (1 điểm) a Kính, b Quyển c Túi ni lông trắng d Nước Câu 4: Mắt ta nhìn thấy vật nào? (1 điểm) a Khi vật phát ánh sáng b Khi mắt ta phát ánh sáng c Khi có ánh sáng thẳng từ vật truyền vào mắt ta d Khi vật chiếu sáng Câu Đúng ghi Đ sai ghi S cột bên: Nhiệt độ thể người khỏe mạnh vào khoảng: (1 điểm) a 0o C b 48o C c 37oC d 100oC Câu Đốt nến, lấy cốc thủy tinh chụp lên nến cháy, lúc sau nến tắt Nguyên nhân sao? (1 điểm) a Thiếu ánh sáng b Thiếu nước c Thiếu khí bô níc d Thiếu không khí Câu Quá trình hô hấp diễn nào? (l điểm) a Buổi sáng b Buổi trưa c Buổi chiều d Buổi tối Câu Điền tên chất VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TAM ĐƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II TRƯỜNG PTDTBT THCS KHUN HÁ Môn: Tiếng Anh Thời gian: 45p I) Chia dạng động từ ngoặc (3 điểm) Lan often (do) her homework They (play) tennis now Lan (buy) a car since 2000 Minh (watch) TV last night Hoa (meet) Lan tomorrow Football (play) by them II) Mỗi câu có lỗi sai tìm sữa lại cho (2 điểm) What about watch TV? Do you mind if I listened to music? What you yesterday? My dog is different with her dog III) Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi (3 điểm) His name is Kien He works for a construction company He has worked for this company for nearly years We build roads, dams, bridges and things like that At the moment, his company is producing a plan for a new motorway He usually works in the roads department, but this month, he is working in the department that builds bridges So his whole working day is different just now He normally spends a lot of time outdoors, because he has to go to the construction sites But with this new project he spends a lot of time in the workshop Now he is testing a model of one of the new bridges He enjoys it a lot, because he has learned a lot of new things What is his name? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí How long has Kien worked for his construction company? What is his company doing at the moment? Where does he usually work? Why does he normally spend a lot of time outdoors? Is he testing a model of one of the new bridges now? IV) Viết lại câu cho nghĩa không đổi (2 điểm) Let’s go to the zoo! What about .? Ba enjoys skipping Ba likes Long should work harder Long ought to Would you mind opening the door? Do you mind ? >>>The endSách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KHOA HỌC CUỐI KÌ II Mạch kiến thức, kĩ Số câu số điểm Mức + Mức TN Sự biến đổi chất Sử dụng lượng Sự sinh sản thực vật Sự sinh sản động vật Tổng TN TL TN TL Số câu 1 Câu số 1 Số điểm điểm điểm Số câu 1 Câu số 2 Số điểm điểm Số câu Câu số 3,4 Số điểm điểm Số câu Câu số Số điểm Môi trường tài nguyên TL Mức điểm 5,6 1,5 đ Số câu Câu số 7,8,9,10 Số điểm 2,5 0,5 Số câu 10 7,5 điểm điểm 1,5 điểm Số điểm Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ ĐỀ THI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN: KHOA HỌC LỚP Trường TH VÕ THỊ SÁU Họ tên:………………… Lớp: NĂM HỌC: 2016-2017 Thời gian: 35 phút Điểm Lời phê Thầy cô ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… I Trắc nghiệm: (7,5 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: (1 điểm) Để sản xuất muối biển từ nước biển, người ta sử dụng phương pháp nào? A Lọc B Lắng C Chưng cất D Phơi nắng Câu 2: (1 điểm) Nguồn lượng chủ yếu sống Trái đất gì? A Mặt trời B Mặt trăng C Gió D Cây xanh Câu 3: (0,5 điểm) Hợp tử phát triển thành gì? A Hạt B Quả C Phôi D Cây Câu 4: (1 điểm) Hiện tượng đầu nhụy nhận hạt phấn nhị gọi gì? A Sự thụ phấn B Sự thụ tinh C Sự sinh sản Câu 5: (1 điểm) Khi hổ sống độc lập? A Từ tháng đến năm rưỡi B Từ hai tháng đến năm rưỡi C Từ năm rưỡi đến hai năm tuổi D Từ hai năm đến hai năm rưỡi tuổi Câu 6: (0,5 điểm) Loài hươu có tập tính sống nào? A Theo bầy đàn B Từng đôi C Đơn độc D Riêng rẽ Câu 7: (0,5 điểm) Tài nguyên thiên nhiên gì? A Là cải người làm để sử dụng cho lợi ích thân cộng đồng B Là cải có sẵn môi trường tự nhiên người khai thác sử dụng chúng cho lợi ích thân cộng đồng C Cả hai ý Câu 8: (1 điểm) Môi trường tự nhiên có vai trò quan trọng đời sống người? A Cung cấp thức ăn, nước uống, khí thở, nơi B Cung cấp tài nguyên thiên nhiên để người sử dụng đời sống, sản xuất C Là nơi tiếp nhận chất thải sinh hoạt, trình sản xuất hoạt động khác người D Tất ý Sách Giải – Người Thầy bạn https://sachgiai.com/ Câu 9: (0,5 điểm) Môi trường tự nhiên cung cấp cho người gì? A Thức ăn, nước uống B Nước dùng sinh hoạt, công nghiệp C Chất đốt ( rắn, lỏng, khí) D Tất ý ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN 5 NĂM HỌC 2010 – 2011 Đề bài: Bài 1: a) Ghi cách đọc các số thập phân sau: Số Đọc số 423,04 264,506 b) Viết các số thập phân sau: Đọc số Viết số Tám đơn vị, chín mươi mốt phần trăm Hai trăm linh hai đơn vị, năm phần mười, bốn phần trăm, năm phần nghìn Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: a) Chữ số 5 trong số 12,345 có giá trị là ? A. 5 B. 10 5 C. 100 5 D. 1000 5 b) Số bé nhất trong các số 12,23 ; 12,3 ; 12,32 ; 12,31 là: A. 12,23 B. 12,3 C. 12,32 D. 12,31 c) Phép tính 4,329 x 100 có kết quả là ? A. 43,29 B. 4329 C. 43290 D. 432,9 d) 9m 6dm = .m ?. Số cần điền là: A. 9,6 B. 96 C. 90 D. 960 e) 2cm 2 5mm 2 = …cm 2 ?. Số cần điền là: A. 2,5 B. 2,05 C. 20,5 D. 25,05 Bài 3: Tìm X: a. 7,2 + X = 9,8 b. X x 4 = 52,8 Bài 4: Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 55,5%. Tính số học sinh nữ của trường đó. Bài giải: Bài 5: Đặt tính rồi tính: a) 35,76 + 23,52 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… b) 48,53 – 25,28 …………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… c) 5,26 × 2,4 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………………… . d) 157,25 : 3,7 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………. Bài 6: Một hình tam giác vuông có độ dài của hai cạnh góc vuông lần lượt là 12,7 dm và 86 cm. Tính diện tích hình tam giác đó. Bài giải: HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ CHO ĐIỂM MÔN TOÁN 5 NĂM HỌC 2010 – 2011 Bài Đáp án Điểm Cách đánh giá 1 a) - 423,04 : Bốn trăm hai mươi ba phẩy không bốn - 264,506 : Hai trăm sáu mươi bốn phẩy năm trăm linh sáu 1 -HS ghi đúng mỗi số được 0,25 điểm. b) 8,91; 202,545 2 a) D 2,5 - Khoanh đúng mỗi đáp án được 0,5 điểm. b) A c) D d) A e) B 3 a. 7,2 + X = 9,8 X = 9,8 – 7,2 X = 2,6 1 - Làm đúng mỗi bài được 0,5 điểm. 4 Bài giải: Số học sinh nữ của trường đó là: (0,25đ) 800 x 55,5 : 100 = 444 (học sinh) (0,5đ) Đáp số: 444 học sinh (0,25đ) 1 - HS làm được phần nào ghi điểm phần đó 5 a) 35,76 + 23,52 b) 48,53 – 25,28 c) 5,26 × 2,4 d) 157,25 : 3,7 3 - Làm đúng câu a, b cho mỗi câu 0,5 điểm, câu c, d cho mỗi câu 1 điểm. Lưu ý: HS đặt tính đúng, kết quả sai mỗi phép tính cho 0,25 điểm. Đặt tính sai kết quả đúng không cho điểm. 6 Bài giải: Đổi: 86 cm = 8,6 dm (0,5đ) Diện tích hình tam giác là: (0,25đ) (12,7 x 8,6) : 2 = 54,61 (dm 2 ) (0,5đ) Đáp số: 54,61 dm 2 (0,25đ) 1,5 - HS làm được phần nào ghi điểm phần đó. Lưu ý: - Từ 0,5 điểm đến dưới 1,0 điểm làm tròn thành 1,0 điểm cho toàn bài. - Từ 0,25 điểm đến dưới 0,5 điểm làm tròn thành 0 điểm cho toàn bài. - Các bài 2, 4 HS khoanh 2 đáp án thì không tính điểm. BẢNG HAI CHIỀU MÔN TOÁN LỚP 5 NĂM HỌC 2010 - 2011 b.X x 4 = 52,8 X = 52,8 : 4 X = 13,2 Nội dung Mức độ Bài Câu Số lượng câu Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Điểm Số và phép tính 1 a,b 4 4 1 2 a,b,c 3 3 1,5 3 a,b 2 2 1 5 a,b,c,d 4 4 3 Đại lượng 2 d,e 2 2 1 Yếu tố hình học 6 3 3 1,5 Giải toán có lời văn 4 2 2 1 Cộng 6 20 9 8 3 10 Sách Giải – Người Thầy bạn Phòng GD&ĐT Huyện Eakar Trường TH Nguyễn Thái Học Thứ … ngày tháng năm… http://sachgiai.com/ KIỂM TRA CUỐI HKI NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN TIN HỌC LỚP THỜI GIAN: 40 PHÚT (Không kể thời gian phát đề) Họ tên: Lớp Điểm: : Lời phê giáo viên: Đề I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5đ) (Khoanh tròn câu trả lời Mỗi câu 0.5 đ) Câu 1: Bộ phận dùng để điều khiển máy tính? A Bàn phím B Chuột C Thân máy D Màn hình ... tích n c chứa bể Thể tích n c chứa bể l : A B C D C u 11: M t bánh xe c chu vi 188,4 cm B n k nh bánh xe l : A dm B cm C dm D cm C u 12: 1 ,2 = …giờ…phút K t c n đi n l : A phút B 12 phút C 20 ...Sách Giải – Ng ời Thầy b n https://sachgiai.com/ Số thích h p đi n v o chỗ ch m l : = ……… C u 9: A 45 B 4 05 C 40 05 D 450 0 C u 10: M t bể n c d ng h nh h p chữ nhật tích Tính thể tích bể thể... 24 cm (0 , 25 đ) C u 15 (2 ) Bài giải: Thời gian xe m y tr c ô tô l : (0 , 25 đ) 40 phút – 15 phút = 25 phút 25 phút = (0 , 25 đ) Qu ng đư ng xe m y 25 phút l : (0 , 25 đ) 36 x = 15 (km) (0 , 25 đ) Hi u vận
- Xem thêm -

Xem thêm: thi h c k 2 m n To n l p 5 tr ng Ti u h c Tr n H ng o n m 2016 2017, thi h c k 2 m n To n l p 5 tr ng Ti u h c Tr n H ng o n m 2016 2017,

Hình ảnh liên quan

Chu vi hình vuông là: (0,25đ) 6 x 4 = 24 (cm) (0,25đ)  - thi h c k  2 m n To n l p 5 tr  ng Ti u h c Tr n H ng   o n m 2016   2017

hu.

vi hình vuông là: (0,25đ) 6 x 4 = 24 (cm) (0,25đ) Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan