0

GIAO AN CA NAM ................................................................

18 80 0
  • GIAO AN CA NAM ................................................................

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 12:55

27/8/2007 Tuần: 1 Tiết : 1 CHƯƠNG I: THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN – (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỈ XIX.) Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN I. MỤC TIÊU BÀI DẠY. * Kiến thức: Giúp HS nắm được: - Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa lịch sử của cách mạng Hà Lan giữa thế kỷ XVI, cách mạng tư sản Anh giữa thế kỷ XVII. LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) - Nắm được các khái niệm cơ bản, chủ yếu là “cách mạng tư sản” * Tư tưởng: Bồi dưỡng cho HS nhận thức đúng đắn về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng. - Nhận thức chủ nghĩa tư sản có mặt tiến bộ, nhưng vẫn là chế độ bóc lột, thay thế cho chế độ phong kiến. * Kỷ năng: - Rèn luyện cho HS kỹ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh. - Độc lập làm việc để giải quyết các vấn đề lịch sử trong bài giảng. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN & HỌC SINH: Thầy: - Bản đồ thế giới để xác định vị trí địa lý các nước đang học. - Bản đồ SGK. - Quyển lịch sử thế giới cận đại, tranh ảnh . Trò: Tham khảo SGK; Kênh hình; Trả lời câu hỏi từng mục SGK III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC * Ổn định lớp.(1’) * Kiểm tra bài cũ.(5’) Kiểm tra sách + vở. * Giới thiệu bài mới: Giới thiệu chương trình lịch sử lớp 8. Trong lòng chế độ phong kiến suy yếu đã nảy sinh và bước đầu phát triển nền sản xuất của chủ nghĩa tư bản, dẫn tới mâu thuẫn ngày càng tăng giữa phong kiến với tư sản và các tầng lớp nhân dân lao động. Một cuộc cách mạng sẽ nổ ra. Tiết 1 chúng ta sẽ nghiên cứu cuộc cách mạng tư sản Hà Lan và cuộc cách mạng tư sản Anh. * Bài mới: TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kiến thức 7’ Hoạt động 1: Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các thế kỷ XV – XVII. Cách mạng Hà Lan thế kỷ XVI. Một nền sản xuất mới ra đời. Học sinh theo dõi mục I và đọc mục1 SGK. I_Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các thế kỷ XV – XVII. Cách mạng Hà Lan thế kỷ XVI. TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kiến thức H: Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 6, 7 em cho biết trong xã hội thì nền sản xuất mới ra đời từ khi nào?  Nền sản xuất cũ không còn phù hợp (lạc hậu)  xã hội có sự thay đổi  sản xuất cũng thay đổi và ngược lại. 1) Một nền s xuất mới rađời. H: Xã hội Tây Âu thế kỷ XV nền sản xuất mới ra đời khi nào?  Ra đời trong lòng xã hội phong kiến đã suy yếu. H: Vì sao?  Bị xã hội phong kiến kìm hãm, song không ngăn được sự phát triển của nó. - Nền sản xuất phong kiến lạc hậu không còn phù hợp. H: Nền sản xuất mới đó là nền sản xuất nào?  Nền sản xuất TBCN. - Nền sản xuất TBCN: xuất hiện các xưởng sản xuất, thuê công nhân, xuất hiện các trung tâmsản xuất, ngân hàng thành lập. TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kiến thức H: Em hãy nêu những biểu hiện mới về nền kinh tế TBCN?  Sản xuất công trường thủ công có thuê nhân công, nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và ngân hàng được thành lập. H: Nền sản xuất mới ra đời dẫn tới điều gì?  Ngoài các giai cấp, tầng lớp cũ của xã hội phong kiến, các giai cấp mới: tư sản và vô sản ra đời. - Xã hội hình thành 2 giai cấp: tư sản và vô sản. H: Trong nền sản xuất mới, 2 giai cấp tư sản và vô sản có địa vị và quyền lợi như thế nào?  Học sinh đọc đoạn in nhỏ trong SGK. H: Vậy mâu thuẫn mới nào nảy sinh?  Chế độ phong kiến mâu thuẫn với tư sản và tầng lớp nhân dân.  Chế độ phong kiến mâu thuẫn với tư sản và tầng lớp nhân dân. H: Mâu thuẫn đã dẫn tới hệ quả gì?  Cách mạng tư sản bùng nổ.  Cách mạng tư sản bùng bùng nổ. TL Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Kiến thức H: Những biểu hiện mới về xã hội Tây Aâu?  Học sinh trả lời sau khi học xong mục 1 7’ Hoạt động 2: Cách mạng Hà Lan thế kỷ XVI? Học sinh theo dõi mục 2 SGK 2) Cách mạng Hà Lan thế kỷ XVI. H: Nhắc lại nguyên nhân của cách mạng và cuộc cách mạng Hà Lan? a) Nguyên nhân: Chế độ phong kiến ngăn cản sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa  cách mạng bùng nổ. H: Trình bày diễn biến và kết quả của cách mạng Hà Lan? Học sinh dựa vào SGK trình bày diễn biến cách mạng Hà Lan? b) Diễn CHỦ ĐỀ BÉ VÀ CÁC BẠN- NT 24-36 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: Bé vui đến trường & Hội trăng rằm thơi MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG (KQ MĐ) (phần nội dung CT khung) I.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT - Giữ thăng - Đi đường hẹp, *TDS: ĐT1: Thổi lơng chim, ĐT 2: VĐ đường ngoằn nghe Đi có chim vẩy cánh, ĐT mang vật tay Chạy bắt 3:chim mổ thóc, ĐT bóng,chạy theo hướng thẳng 4: chim bay - Phối hợp cử động bàn - Tập cầm bút, tơ, vẽ *VĐCB: tay, ngón tay, phối hợp tay, -Đi đường mắt - Tập luyện nề nếp thói quen hẹp - Bỏ rác nơi qui định, Đi sinh hoạt : rửa tay trước -Đi có mang bật trn tay vệ sinh nơi qui định ăn, lau mặt, miệng, uống nước sau ăn, vức rác -Chạy bắt bóng -Chạy theo hướng nơi qui định Rửa tay sau thẳng VS *TCVĐ: TC :mèo & chim nu na nu nống dung dăng dung dẻ *HĐNT: Dạo chơi QS khu vực trường ( lớp học) 2-PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM & QUAN HỆ XÃ HỘI -THẨM MỸ - Nói tên cơng việc giáo, bạn - Chơi thân thiện với bạn bè - Chơi thân thiện với bạn, khơng giành Đ/C khơng đánh - Tên giáo, bạn bè nhóm/ lớp - Chơi thân thiện với bạn bè - Chơi thân thiện với bạn, khơng giành Đ/C khơng đánh -1- GDAN: -Đi Nhà trẻ - Đi học -Nu na nu - Lời chào B.sáng bạn - Biết thực hiện1 số qui định đơn giản: xếp hàng chờ đến lượt, để ĐC vào nơi qui định - Thích nghe hát, VĐTN Hát hát ngắn đơn giản bạn -Thực số qui định đơn giản: xếp hàng chờ đến lượt, để ĐC vào nơi qui định - Nghe hát, nghe nhạc, âm nhạc cụ - Cơ giáo - Cùng múa vui Rước đèn - Ánh trăng hồ bình VĐTN: rước đèn ánh trăng *TH: LQ với giấy bút màu HĐG: - Phân vai: thao tác vai giáo - Xây dựng :xây ( hàng rào, cổng ,trường MN ) - Góc sách truyện : xem tranh truyện trường lớp, giáo … đọc thơ, kể chuyện giáo,trường lớp - Góc ÂN :múa hát hát theo chủ đề Phân vai: bán cửa hàng bánh TT, lồng đèn - Góc sách truyện : xem tranh ngày tết TT ,đọc thơ, KC :về ngày tết TT - Góc ÂN hát hát theo chủ đề trung thu (tập dợt văn nghệ ) 3.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGƠN NGỮ & GIAO TIẾP - Hiểu lời nói & biết hành - Nghe hiểu & thực y/c *Trò chuyện :Trò -2- động theo lời nói -Nói câu đơn giản, câu có 5-7 tiếng - Nói câu đơn giản, câu có từ thơng dụng vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc -Nói to, đủ nghe Lễ phép - Đọc thơ ngắn, hát hát đơn giản - Trẻ kể lại (câu chuyện dễ, ngắn có hỗ trợ cơ) theo lời nói (giúp trẻ hiểu lời nói & biết hành động theo lời nói).* - Trả lời câu hỏi: đây?, đây?,để làm gì? đâu? nào?tại sao? * - Diễn đạt đựơc lời nói u cầu, nhu cầu, mong muốn & hiểu biết = 1,2 câu đơn giản.* - Sử dụng từ thể lễ phép nói chuyện với người lớn - Đọc thơ ngắn, hát hát đơn giản.* - Trẻ kể lại ( câu chuyện dễ, ngắn).* 4.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC -.Chỉ, nói tên, lấy (cất) - NB màu đỏ, xanh, vàng màu đỏ,xanh, vàng theo u cầu - Kích thứơc to- nhỏ - Chỉ, lấy (cất ) ĐC có kích thước to-nhỏ theo u - Hình tròn, vng, tam giác, cầu chữ nhật -Chỉ, nói tên, lấy (cất) hình tròn, vng,t.giác, chữ - Chỉ & gọi tên (nói được) số nhật.theo u cầu phận thể, đồ vật, số -.Nói tên & chức ĐDĐC, quen thuộc.* số phận thể hỏi.Sử ụng số ĐDĐC quen thuộc chuyện với trẻ trường, lớp học, giáo, bạn bè Trẻ xem tranh ảnh TT (lân, địa, đèn TT bánh TT, phá cỗ - Trò chuyện với trẻ ngày tết TT *Thơ: Bạn Thơ : Trung thu *truyện: Chuyện : đơi bạn nhỏ *MTXQ: -Trò chuyện trường lớp MN, ĐDĐC - Trò chuyện Cơ giáo, bạn bè (tên gọi, cơng việc) - Trẻ xem tranh ảnh TT (lân, địa, đèn TT bánh TT, phá cỗ - Trò chuyện với trẻ ngày tết TT *TỐN : Màu đỏ Màu đỏ -3- GIÁO ÁN MẦM NON Có giáo án mầm non soạn sẳn cần liên hệ số điện thoại: 0127 70 70 70 gặp Cơ Mai Đây giáo án Mầm non Lớp tuổi, soạn đầy đủ 35 tuần 10 chủ đề năm, theo chương trình khung, áp dụng số vào mục tiêu u cầu dạy, ngồi có kèm theo cho Kế hoạch năm, Hồ sơ đánh giá trẻ tuổi theo 120 số Nếu chưa phù hợp với chương trình giảng dạy địa phương dễ dàng chỉnh sửa có đầy đủ nội dung lứa tuổi dạy chương trình khung lứa tuổi, giáo án thuận lợi cho khơng có thời gian soạn giáo án, trường giảng dạy lớp tuổi lúng túng -Giá :500.000đ 1bộ/ năm 35 tuần( cho lứa tuổi) có đầy đủ lứa tuổi từ 18 tháng đến tuổi.Có nhiều mẫu khác để dễ dàng lựa chọn mẫu giảng dạy thích hợp với trường Ngồi có nhận soạn theo mẫu kế hoạch riêng trường, soan giáo án dạy hè, (giá soan theo u cầu 50.000đ/Tuần), có nhận soạn giáo án trình -4- chiếu pp phục vụ cho thao giảng, hội giảng, thi trường Nếu liên hệ để xem chọn mẫu giáo án trường áp dụng, xin liên hệ ĐT: C.Mai: 0127 70 70 70 Có soạn mẫu soạn sẳn để tham khảo phương pháp soạn KẾ HOẠCH TUẦN ( từ ngày… tháng đến ngày… tháng ….năm … ) Bé biết trường lớp mầm non ? Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Đón trẻ - Đón trẻ vào lớp cho trẻ xem tranh ảnh trường lớp MN trò - Trò chuyện với trẻ trường, lớp học, giáo, bạn bè chuyện Thể dục ĐT1: Thổi lơng chim, ĐT 2: chim vẩy cánh, ĐT 3:chim mổ thóc, ĐT sáng 4: chim bay Hoạt động TC-KNXHNhận Ngơn KNXH-TM Th ể ch ấ t có chủ T.MỸ thức ngữ -Đi Nhà trẻ Đi đích Trò chuyện Thơ: đường hẹp trường lớp Màu đỏ Bạn - Đi học MN -Nu na nu ĐDĐC nống Hoạt động - Dạo chơi QS TC :mèo & Chơi tự nu na nu dung dăng ngồi trời khu vực chim nống ... Date of preparation: Date of teaching: Period :60 Unit 9: A FIRST- AID COURSE LANGUAGE FOCUS I/Aim : Pupils know how to use “ in order to ,so as to ,simple future ,modals : shall , will”. Pupils can do all the excercises well . II/Procedures: 1- Class order . 2- Checking the previous lesson: • Read the letter . • Write some words . • Answer the questions: Why should you open the umbrella? Why shouldn’t you go to school late? 3-New lesson: 1. Teacher gives some new words : Pupils give Vietnamese . Teacher reads new words . Pupils repeat . Teacher helps Ps know how to use “in order to / so as to”. Teacher gives grammartical rules . Pupils write down on their notebooks . Teacher instructs: Pupils work in pairs . Some Pupils read their answers before the class . Others write the sentences on the boards . Teacher gives key : 2. Teacher reminds Pupils of how to use “will” and “shall” . Pupils listen . Teacher reads the dialogue . Pupils listen and repeat if they think the sentence is right and keep silent if the sentence is wrong . Pupils work in pairs before the class . New words: The entrance exam:kyø thi tuyeån sinh Tissue(n) : khaên giaáy (object) In order to + INF So as to +INF Match one part of a sentence from column A with another part in column B using “in order to “ , “so as to” . 1- Mary wrote a notice on the board in order to inform her classmates about the change in schedule . 2- Mr Green got up early this morning in order to get to the meeting on time . 3- My elder brother studies hard this year so as to pass the exam to the university . 4- People use first –aid so as to ease the victim’s pain and anxiety. 1:will,2:will ,3: won’t ,4:shall ,5 :will ,6:’ll . “Nga is helping her grandmother. Look at the pictures and complete the sentences using the words under each picture 1 Teacher gives key : 3. Teacher instructs: Pupils work in pairs . Some pairs practice before the class . Others remark . Teacher corrects and gives key: 4. Teacher asks Pupils to look at the pictures and make requests ,offers ,promises using the words in the box and “will” , “shall” . Teacher helps Pupils know the differences between “will” and “shall” . Pupils work in pairs . Teacher corrects and gives key: and will ” . Mrs Tuyet:Will you open the window ,please Nga? Mrs Tuyet:Will you give it for me ,please? Mrs Tuyet:Will you answer the telephone ,please? Mrs Tuyet:Will you turn on the T.V for me ,please ,Nga? Mrs Tuyet:Will you pour me a glass of water? Mrs Tuyet:Will you get me a cushion,please? She / he /you /they : will I /we : shall a) Will you paint the door ,please? b) Shall I promise to study harder? c) Shall I carry the bag? d) Will you hang the clothes,please? e) Shall I cut the grass? 4-Reinforcement: Make your own sentences using structures having been learnt . In order to + INF So as to +INF Make 2 sentences of requests and promises with “will” “shall” . 5-Homework:  Make 5 sentences of requests and promises .  Learn by heart new words and structures .  Prepare Unit 10 . Date of preparation: Date of teaching: Period :61 Unit 10:RECYCLING GETTING STARTED + LISTEN AND READ I/Aim: Pupils can be given some information about the environment problems . Pupils can be educated about protecting the environment and save natural resources . II/Language contents: 1-Grammar: Adjectives followed by : - an infinitive/ a noun clause. 2 2-Vocabulary: Representative,protect,natural resources…… III/Language skills: Reading ,speaking ,and listening. IV/Procedures: 1-Class order. 2-Checking the previous lesson:  Make requests and promises.  Write some words .  Answer the questions : Why should you go to bed early? What should you do when you have a bad cut ? Checking exercise books . 3-New lesson: GETTING STARTED: T devides the class into 4 groups and asks them to think of the way to reduce the amount of garbage they produce. Ps give what they think before the class. T corrects if necessary. T gives new words using pictures ,definition. Ps Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008 NS: NG: mục tiêu - nội dung chơng trình TD lớp 7 phòng tránh chấn thơng t hoạt động TDTT I/ Mục tiêu: - Cung cấp cho học sinh các kiến thức ban đầu về tác dụng của việc luyện tập TDTT. - Các kỹ năng phòng tránh chán thơng trông luyện tập TDTT. - ý thức rèn luyện TDTT. II/ Địa điểm ph ơng tiện: - Lớp học - Tài liệu tham khảo về TDTT. III/ Tiến trình: Nội dung ĐL Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1. ổn đinh lớp: - Báo cáo sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Không. 3. Kiểm tra bài cũ: - Không. B/ Phần cơ bản: . Em hãy nhắc lại các nội dụng TD đã học ở lớp 6. . Mục đích của luyện tập TDTT là gì. . Khi luyện tập TDTT ngời luyện tập thờng 10 35 Sĩ số: 7A: 7B: 7C: I. Mục tiêu - nội dung CT TD lớp 7 - ĐHĐN - TDPT chung. - Chạy nhanh. - Bật xa. - Nhảy cao. - Ném bóng. - Chạy bền - Môn thểthao tự chọn. II. ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thơng trong TDTT. 1 Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008 xuyên bị những chấn thơng nh thế nào. - Xây xát. - Choáng ngất. - Tổn thơng cơ. - Bong gân. - Tổn thơng khớp và sai khớp. - Giập hoặc gẫy xơng. - Chấn động não hoặc cột sống. . Những chấn thơng đó có thể làm ảnh hởng đến chúng ta nh thế nào. - Sức khoẻ. - thể lực. - Kết quả học tập. => Chấn thơng là kẻ thù của TDTT. . Theo em những chấn thơng thờng xảy ra với các em là do nguyên nhân nào. . Có các nguyên tắc nào trong việc phòng tránh chấn thơng. . Em có thể kể tên các nguyên tắc đó không. C/ Phần kết thúc: 1. Củng cố: ? nhắc lại nguyên nhân gây ra chấn thơng của việc luyện tập thể dục thể thao? 2. HDVN: - Tránh đợc các chấn thơng. - Giúp chúng ta có đợc một sức khoẻ tốt trong học tập. - Thi đấu thể thao với cờng độ cao. III. Một số nguyên nhân cơ bản để xảy ra chấn thơng. - Không thực hiện đúng một số nguyên tắc cơ bản trong luyện tập và thi đấu. . NT hệ thống. . NT tăng tiến. . NT vừa sức. - Không đảm bảo các nguyên tắc vệ sinh trong luyện tập TDTT. - Không tuân thủ nội quy, kỷ luật trong luyện tập TDTT Gọi 2 - 3 học sinh trả lời. Học và chuẩn bị bài sau. IV/ Rút kinh nghiệm: . NS: 2 Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008 NG: phòng tránh chấn thơng trong hoạt động TDTT Một số quy định khi học tập bộ môn I/ Mục tiêu: - Cung cấp cho học sinh các quy định trọngluyện tập TDTT. - Các kỹ năng phòng tránh chán thơng trong luyện tập TDTT. - ý thức rèn luyện TDTT. II/ Địa điểm ph ơng tiện: - Lớp học - Tài liệu tham khảo về TDTT. III/ Tiến trình: Nội dung ĐL Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 2. ổn đinh lớp: - Báo cáo sĩ số. - Phổ biến yêu cầu bài học. 2. Khởi động: - Không. 3. Kiểm tra bài cũ: - Không. B/ Phần cơ bản: . Em hãy cho biết có những cách nào để chúng ta phòng tránh chấn thơng. . Khởi động có tác dụng nh thế nào. GV: Nói một số động tác khởi đôngk và tác dụng của chúng. . Cần tuân thủ nguyên tắc nh thế nào 10 35 Sĩ số: 7A: 7B: 7C: I. Cách phòng tránh chấn thơng và quy định khi học bộ môn: - Cần khởi động trớc khi luyện tập TDTT. - Tập từ nhẹ đến nặng. - Tập từ đơn giản đến phức tạp. - Sau khi tập cần phải thả lỏng. - Nếu trong khi tập thấy sức khoẻ 3 Giáo án Thể dục khối 7 Năm học 2007- 2008 . Sau khi tập ta cần phải có những động tác hồi tĩnh. - GV: Giới thiệu một số hình thức hỗi tĩnh. . Ngoài những vần đề trên chúng ta còn cần lu ý đến những vấn đề gì khác. => từ những cách phòng tránh chấn thơng trong luyện tập TDTT nh trên em rút đợc bài học gì cho mình. C/ Phần kết thúc: 3. Củng cố: ? Cách phòng tránh chấn thơng trong luyện tập thể KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY SINH HỌC 6 Học kỳ I: 18 tuần , mỗi tuần 2 tiết =36 tiết Học kỳ II: 17 tuần, mỗi tuần 2 tiết = 34 tiết Cả năm: 35 tuần, mỗi tuần 2 tiết = 70 tiết Tuần Tiết Bài Dạy Ghi Chú 1. 1. Đặc điểm của cơ thể sống 2. 2. Nhiệm vụ của Sinh học 3. 3. Đặc điểm chung của thực vật 4. 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa 5. 5. Kính lúp, kính hiển vi 6. 6. Quan sát tế bào thực vật 7. 7. Cấu tạo tế bào thực vật 8. 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào 9. 9. Các lọai rễ, các miền của rễ 10. 10. Cấu tạo miền hút của rễ 11. 11. Sự hút nước và muối khóang của rễ 12. 12. Sự hút nước và muối khóang của rễ (tt) 13. 13. Biến dạng của rễ 14. 14. Cấu tạo ngòai của thân 15. 15. Thân dài ra do đâu ? 16. 16. Cấu tạo trong của thân non Sinh Học 6 - 1 17. 17. Thân to ra do đâu 18. 18. Vận chuyển các chất trong thân 19. 19. Biến dạng của thân 20. 20. n tập 21. 21. Kiểm tra 22. 22. Đặc điểm bên ngoài của lá 23. 23. Cấu tạo trong của phiến lá 24. 24. Quang hợp 25. 25. Quang hợp (tiếp theo) 26. 26. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp - ý nghóa của quang hợp 27. 27. Cây có hô hấp không 28. 28. Phần lớn nước vào cây đi đâu 29. 29. Biến dạng của lá 30. 30. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên 31. 31. Sinh sản sinh dưỡng do con người 32. 32. Cấu tạo và chức năng của hoa 33. 33. Các loại hoa 34. 34. n tập Sinh Học 6 - 2 35. 35. Thi học kì 1 36. 36. Thụ phấn 37. 37. Thụ phấn ( tiếp theo ) 38. 38. Thụ tinh, kết hạt và tạo quả 39. 39. Các loại quả 40. 40. Hạt và các bộ phận của hạt 41. 41. Phát tán của quả và hạt 42. 42. Những điều kiện cần cho hạt nẩy mầm 43. 43. Tổng kết về cây có Hoa 44. 44. Tổng kết về cây có Hoa(tt) 45. 45. Tảo 46. 46. Rêu-Cây riêu 47. 47. Quyết-Cây dương xỉ 48. 48. n tập 49. 49. Kiểm tra giữa học kì 2 50. 50. Hạt trần-Cây thông 51. 51. Hạt kín-Đặc điểm của thực vật hạt kín 52. 52. Lớp 2 lá mầm và lớp 1 lá mầm 53. 53. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật Sinh Học 6 - 3 54. 54. Sự phát triển của giới thực vật 55. 55. Nguồn gốc cây trồng 56. 56. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu 57. 57. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước 58. 58. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người 59. 59. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người(tt) 60. 60. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật 61. 61. Vi khuẩn 62. 62. Vi khuẩn(tt) 63. 63. Mốc trắng và nấm rơm 64. 64. Đặc điểm và tầm quan trọng của nấm 65. 65. Đòa y 66. 66. n tập 67. 67. Kiểm tra học kì 2 68. 68. Tham quan thiên nhiên 69. 69. Tham quan thiên nhiên(tt) 70. Tham quan thiên nhiên(tt) Sinh Học 6 - 4 Tuần 1 - Tiết : 01 Bài 1 : ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1- Kiến thức - Nêu được ví dụ phân biệt vật sống và vật không sống - Nêu được những đặc điểm chủ yếu cuả cơ thể sống - Biết cách thiết lập bảng so sánh đặc điểm của các đối tượng để xếp loại chúng và rút ra nhận xét. 2- Kỹ năng - Rèn kỹ năng tìm hiểu đời sống hoạt động của sing vật. 3- Thái độ - Giáo dục lòng yêu thiên nhiên yêu thích môn học II. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP - Quan sát, đàm thoại, diễn giải III. CHUẨN BỊ THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU - Tranh kẽ sẵn bảng đặc điểm cơ thể sống ( chưa điền kết quả đúng) - Tranh vẽ một vài động vật đang ăn cỏ, đang ăn thòt. - Tranh vẽ sự trao đổi khí ở của đv và tv - Phiếu học tập cho học sinh . - Học sinh xem trước bài + SGK IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 1). Tổ chức ổn đònh : nắm só số lớp, vệ sinh ( 1’) 2). Kiểm tra bài cũ : không kiểm tra 3). Giảng bài mới :  Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với các đồ vật, cây cối, con vật khác nhau. Đó là thế giới vật chất chung quanh ta . Chúng có thể là vật sống hoặc là vật không sống. Vậy sống có những điểm gì khác với vật không sống? - Chúng ta nghiên cứu bài đầu chương trình là : Bài 1 : ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG TG Hoạt động GV Hoạt đôïng HS Hoạt động 1: Nhận dạng vật sống và vật không sống. Tìm hiểu một số đặc điểm của Ngày soạn:27/08/0 Tiết : 1 Mở Đầu Bài 1: Thế giới động vật đa dạng, phong phú A . Mục tiêu : Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm. -Giúp học sinh chứng minh đợc sự đa dạng phong phú của ĐV thể hiện ở số loài và môi trờng sống. - Rèn luyện cho học sinh kỹ năng quan sát, so sánh và hoạt động nhóm. - Giáo dục cho học sinh ý thức học tập và yêu thích môn học. B. Ph ơng pháp : Quan sát, so sánh, hoạt động nhân kết hợp nhóm. C. Chuẩn bị: 1.GV:Tranh ảnh về ĐV và môi trờng sống của chúng 2.HS : Kiến thức lớp 6 D. Tiến trình lên lớp: I. ổn định: (1) 7A: 7B: II. Bài cũ: III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề:(1) Thế giới ĐV đa dạng phong phú. Nớc ta ở vùng nhiệt đới, nhiều tài nguyên rừng và biển đợc thiên nhiên u đãi cho một thế giới ĐV rất đa dạng và phong phú. Vậy chúng đa dạng va phong phú ntn? 2. Triển khai bài: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức HĐ1:(15) -GV y/c hs ng/cứu sgk, qs hình 1.1 & 1.2(T56),trả lời câu hỏi: - Sự phong phú về loài đợc thể hiện ntn? ( HS: số lợng loài hiện nay:1,5 tr, kích thớc khác nhau) - GV: ghi tóm tắt lên bảng - GV: y/c nhóm hs thực hiện lệnh sgk (T6) - GV: cho đại diện nhóm trình bày đáp án nhóm khác bổ sung (nếu cần) -GV thông báo: Một số ĐV đợc con ngời thuần hoá thành vật nuôi, có nhiều điểm phù hợp với nhu cầu của con ngời. - HĐ2 : (15) - GV y/c hs hình 1.4 & hoàn thành bài tập điền chú thích. ( HS: + dới nớc:cá, tôm, mực + trên cạn: voi, gà, hơi +trên không: các loài chim) - GV chửa nhanh bài tập. - GV cho hs thảo luận & thực hiện lệnh (T8). - GV hỏi thêm: Hãy cho ví dụ để c/m sự 1. Sự đa dạng loài & sự phong phú về số l ợng thể. -Thế giới ĐV rất đa dạng về loài và đa dạng về số lợng thể trong loài. 2. Sự đa dạng về môi tr ờng sống. phong phú về môi sống của ĐV. (HS: Gấu trắng bắc cực, đà điểu sa mạc, phát sáng đáy biển, lơn đáy bùn . - GV cho hs thảo luận toàn lớp và rút ra kết luận. - ĐV có ở khắp nơi do chúng thích nghi với mọi môi trờng sống. 3. Kết luận chung, tóm tắt :(1) HS đọc kết luận sgk IV. Kiểm tra, đánh giá: (11) HS làm bài tập : Hãy đánh dấu + vào câu trả lời đúng. 1. Động vật có ở khắp nơi do: a. Chúng có khả năng thích nghi cao. b. Sự phân bố có sẵn từ xa xa c. Do con ngời tác động. 2. ĐV phong phú do: a. Số thể có nhiều b. Sinh sản nhanh c. Số lợng nhiều d. ĐV sống khắp mọi nơi trên trái đất e. Con ngời lai, tạo ra nhiều giống mới g. Đv di c từ những nơi xa đến V. Dặn dò: (1) - Học bài trả lời câu hỏi sgk - Kẻ bảng 1 (T9) vào vở BT. Ngày soạn: Tiết 2 Bài 2: Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật. A. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs nêu đợc đặc điểm cơ bản để phân biệt ĐV với TV & đặc điểm chung của ĐV, nắm đợc sơ lợc cách phân chia giới ĐV. - Rèn luyện cho hs khả năng quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp & hoạt động nhóm. - Giáo dục cho hs ý thức học tập & yêu thích bộ môn. B. Ph ơng pháp: So sánh, phân tích, hoạt động nhóm. C. Chuẩn bị: 1.GV: Tranh hình 2.1; 2.2 sgk 2.HS: Nghiên cứu bài ở nhà D. Tiến trình lên lớp: I. ổn định : ( 1) 7A: 7B: II. Bài cũ: III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề :(1) Nếu đem so sánh con gà với cây bàng thì ta thấy chúng khác nhau hoàn toàn.Xong chúng đều là cơ thể sống Phân biệt chúng bằng cách nào? 2. Triển khai bài: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức HĐ1:(10) a.Vấn đề 1: So sánh ĐV với TV - GV y/c hs qs hình 2.1 & thực hiện lệnh (T9) sgk - GV kẻ bảng 1 lên bảng để hs chửa bài. (Gọi nhiều nhóm hs gây hứng thú) - GV nhận xét & thông báo kết quả - GV tiếp tục y/c hs thảo luận 2 câu hỏi sgk (T9) phần I - HS dựa vào kết quả bảng 1 thảo luận: +Giống nhau:ctạo từ TB, lớn lên, sinh sản +Khác nhau: Di chuyển, dị dỡng,tk,giác quan, thành TB. - GV cho đại diện nhóm trả lời b.Vấn đề 2: Đặc điểm chung của ĐV - GV y/c hs thực hiện lệnh mục II (T10) ( HS chọn 3 đặc điểm cơ bản của ĐV) -GV ghi câu trả lời lên bảng & phần bổ sung - GV ... thoải mái, tay thả xi Cơ nói “ chim vẫy cánh”, trẻ dang tay sang ngang, vẫy cánh tay - Động tác 3: Chim mổ thóc ( – lần) TTCB: Trẻ đứng chân ngang vai, tay thả xi Cơ nói “ chim mổ thóc”, trẻ cúi... chung tập theo lời ca - Luyện cho trẻ có tính nhanh hoạt bát nhằm phát triển tay chân - Trẻ biết tập thể dục sáng thường xun cho thể ln khỏe mạnh CHUẨN BỊ: - Sân tập thống, rộng, an tồn - Băng đĩa... tròn kết hợp kiểu nhanh, chậm, nhấc cao chân - HĐ2: Trong động * Tập tập phát triển chung * Trọng động: Bài “ Chim sẻ” - Động tác 1: Chim hót ( – lần) TTCB: Trẻ đứng chân ngang vai, tay sau lưng
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN CA NAM ................................................................,

Hình ảnh liên quan

hình trịn, vuơng,t.giác, chữ nhật.theo yêu cầu. - GIAO AN CA NAM ................................................................

hình tr.

ịn, vuơng,t.giác, chữ nhật.theo yêu cầu Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ cũng như các hoạt động của trẻ để phụ huynh nắm bắt. - GIAO AN CA NAM ................................................................

rao.

đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ cũng như các hoạt động của trẻ để phụ huynh nắm bắt Xem tại trang 6 của tài liệu.
các hình bằng kỹ   năng   xếp chồng,   xếp cạnh. - GIAO AN CA NAM ................................................................

c.

ác hình bằng kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh Xem tại trang 11 của tài liệu.
Cho trẻ quan sát mơ hình: - GIAO AN CA NAM ................................................................

ho.

trẻ quan sát mơ hình: Xem tại trang 13 của tài liệu.
Trên màn hình sẽ xuất hiện những quả bĩng cĩ màu sắc rất đẹp, nhiệm vụ của chúng mình là phải nĩi thật nhanh xem  đâu là quả bĩng   màu  đỏ   - GIAO AN CA NAM ................................................................

r.

ên màn hình sẽ xuất hiện những quả bĩng cĩ màu sắc rất đẹp, nhiệm vụ của chúng mình là phải nĩi thật nhanh xem đâu là quả bĩng màu đỏ Xem tại trang 16 của tài liệu.
Cơ cĩ khối gỗ hình vuơng màu gì đây? - GIAO AN CA NAM ................................................................

c.

ĩ khối gỗ hình vuơng màu gì đây? Xem tại trang 17 của tài liệu.