0

Một số kỹ thuật được sử dụng trong kiểm thử hộp đen

18 239 0
  • Một số kỹ thuật được sử dụng trong kiểm thử hộp đen

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 10:56

A Mở đầu .2 B Nội dung .3 I Kiểm thử hộp đen Khái niệm .3 Mục đích II Một số kỹ thuật sử dụng kiểm thử hộp đen Kỹ thuật phân hoạch tương đương .4 Phân tích giá trị biên Kỹ thuật đồ thị nhân III Các bước kiểm thử hộp đen 12 IV Ưu điểm tồn kiểm thử hộp đen 14 C Kết luận 16 D Tài liệu tham khảo 18 Sinh viên thực hiện : Bùi Xuân Thanh : Một số kỹ thuật sử dụng kiểm thử hộp đen Lê Hữu Toàn : Kiểm thử hộp đen, Ưu điểm tồn kiểm thử hộp đen Đào Văn Hùng : Các bước kiểm thử hộp đen Đề tài: Kiểm thử hộp đen A Mở đầu Kiểm thử quá trình quan trọng ngành phát triển phần mềm Trong thực tế có nhiều cách thức kiểm thử các kỹ phần mềm trước sản phẩm họ đem thị trường Chính vậy, họ sử dụng nhiểu phương pháp khác nhau, số kiểm thử hộp đen Ngày nay, nhiều nhà phát triển thường lựa chọn phương pháp kiểm thử Bởi có số mặt thuận lợi định Kiểm thử hộp đen thực hiện người nào, người nhiều kinh nghiệm kỹ thuật chuyên môn Điều kiểm thử hộp đen không cần biết trước cấu trúc nội hay mã nguồn bên phần mềm Kiểm thử hộp đen xác thực các chức toàn hệ thống phần mềm Việc kiểm thử thực hiện chức cụ thể việc kiểm tra đánh giá các liệu đầu vào đầu Mục đích kiểm thử hộp đen làm để tìm các lỗi kiểm tra quá trình chạy hệ thống phần mềm Sau tích hợp phân loại lại hệ thống Nhờ mà các nhà phát triển định hướng việc kiểm tra toàn hệ thống Kiểm thử hộp đen công đoạn kiểm thử hộp trắng Kiểm thử hộp đen tập trung vào kiểm tra các yêu cầu chức năng, giao diện phần mềm Nó thực hiện việc kiểm thử hộp trắng kiểm soát toàn các lỗi,các mã lệnh bên phần mềm Kiểm thử so sánh sử dụng để phát hiện các lỗi việc đưa sự so sánh hai hay nhiều chương trình thi hành Tương tự vậy, liệu đưa ứng dụng từ hai hay nhiều phiên phần mềm kiểm thứ so sánh tìm các lỗi, các điểm bất thường Kiểm thử so sánh thực hiện với số lượng lớn tìm lỗi cách nhanh B Nội dung I Kiểm thử hộp đen Khái niệm Là phương pháp kiểm thử quan tâm đến kết đầu đối với tập liệu đầu vào mà không quan tâm đến cách thực thi các mã lệnh bên phần mềm Kiểm thử hộp đen tập trung vào các yêu cầu chức phần mềm Nó cho phép thiết kế các điều kiện đầu vào để thực thi tất các yêu cầu chức chương trình Kiểm thử hộp đen phần bù cho kiểm thử hộp trắng Đó kĩ thuật kiểm thử bổ sung cho kiểm thử hộp trắng với độ bao phủ các lớp lỗi ít Kĩ thuật kiểm thử hộp đen cố gắng tìm các lỗi sau: các hàm bị lỗi hay mất, lỗi giao diện, lỗi cấu trúc liệu hay truy cập dựa liệu ngoài, lỗi thực thi các lỗi khởi đầu kết thúc - Mô hình: Mục đích Bổ sung cho phương pháp kiểm thử hộp trắng để phát hiện tất các lỗi khác mà kiểm thử hộp trắng không phát hiện Không giống kiểm thử hộp trắng thực hiện sớm quá trình kiểm thử, kiểm thử hộp đen nhắm đến áp dụng các giai đoạn sau kiểm thửkiểm thử hộp đen không để ý có chủ đích cấu trúc điều khiển, sự quan tâm tập trung miền thông tin Nếu người ta mong muốn sử dụng phương pháp để tìm tất các lỗi chương trình điều kiện bắt buộc phải kiểm thử tất các đầu vào, tức điều kiện đầu vào có trường hợp kiểm thử Bởi kiểm thử số điều kiện đầu vào không đảm bảo chương trình hết lỗi Tuy nhiên, điều thực tế thực hiện Kiểm thử thiết kế để trả lời các câu hỏi sau: - Giá trị chức kiểm thử nào? - Các lớp đầu vào cho các ca kiểm thử tốt? - Hệ thống có bị ảnh hưởng giá trị đầu vào định? - Giá trị biên các lớp liệu phân tách nào? - Tỷ lệ lượng liệu mà hệ thống chịu được? - Việc kết hợp liệu xác định có ảnh hưởng việc vận hành hệ thống? II Một số kỹ thuật sử dụng kiểm thử hộp đen Kỹ thuật phân hoạch tương đương Như trình bày, việc kiểm thử tất các đầu vào chương trình Vì thế, kiểm thử chương trình nên giới hạn tập tất các trường hợp đầu vào có Một tập cần có hai tính chất: − Mỗi trường hợp kiểm thử nên gồm nhiều điều kiện đầu vào khác để giảm thiểu tổng số các trường hợp cần thiết − Nên cố gắng phân hoạch các miền đầu vào chương trình thành số xác định các lớp tương đương, cho giả định hợp lý việc kiểm thử giá trị đại diện lớp tương đương với việc kiểm thử giá trị lớp Hai vấn đề xem xét tạo thành phương pháp kỹ thuật hộp đen gọi phân hoạch tương đương Vấn đề thứ hai sử dụng để phát triển tập các điều kiện cần quan tâm phải kiểm thử Vấn đề thứ sử dụng để phát triển tập cực tiểu các trường hợp kiểm thử phủ các điều kiện Thiết kế trường hợp kiểm thử phân hoạch tương đương xử lý theo hai bước: phân hoạch các miền đầu vào/ra thành các lớp tương đương, thiết kế các trường hợp kiểm thử đại diện cho lớp a Xác định lớp tương đương “Phân hoạch tương đương” định nghĩa theo lý thuyết tập hợp − Quan hệ ρ hai tập A B tập tích Đêcác A × B, nghĩa aρb a ∈A b ∈ B − Quan hệ định nghĩa chính tập A, tức B = A − Quan hệ ρ tập A gọi phản xạ aρa với ∀a∈A − Quan hệ ρ tập A gọi đối xứng aρb ⇒ bρa với ∀a, b∈A − Quan hệ ρ tập A gọi bắc cầu aρb bρc ⇒ aρc với ∀a,b,c ∈ A − Một quan hệ có tính phản xạ, đối xứng bắt cầu gọi quan hệ tương đương − Một quan hệ tương đương phân hoạch tập hợp thành các lớp tương đương rời rạc Như vậy, các lớp tương đương nhận dạng cách lấy điều kiện đầu vào (thông thường câu lệnh cụm từ đặc tả) phân hoạch thành hai nhiều nhóm Các lớp tương đương biểu diễn tập các trạng thái hợp lệ không hợp lệ cho điều kiện đầu vào Điều kiện đầu vào giá trị số xác định, miền giá trị, tập giá trị có liên quan, điều kiện logic Để làm điều này, sử dụng bảng liệt kê các lớp tương đương Bảng 2.1 - Bảng liệt kê các lớp tương đương Điều kiện vào/ra Các lớp tương đương Các lớp tương đương không hợp lệ hợp lệ Các lớp tương đương định nghĩa theo các nguyên tắc sau: Nếu điều kiện đầu vào xác định khoảng giá trị [a,b], phân hoạch thành lớp tương đương hợp lệ lớp tương đương không hợp lệ Chẳng hạn, đầu vào x nằm khoảng [0,100], lớp hợp lệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kỹ thuật được sử dụng trong kiểm thử hộp đen, Một số kỹ thuật được sử dụng trong kiểm thử hộp đen,

Hình ảnh liên quan

Bảng 2.2 – Ví dụ các lớp tương đương Điều kiện đầu  - Một số kỹ thuật được sử dụng trong kiểm thử hộp đen

Bảng 2.2.

– Ví dụ các lớp tương đương Điều kiện đầu Xem tại trang 7 của tài liệu.
−Từ đồ thị tạo ra bảng quyết định biểu diễn các quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả - Một số kỹ thuật được sử dụng trong kiểm thử hộp đen

thi.

̣ tạo ra bảng quyết định biểu diễn các quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả Xem tại trang 10 của tài liệu.
Tên bảng Qui tắc: đánh số để phân biệt các qui tắc quyết định logic. - Một số kỹ thuật được sử dụng trong kiểm thử hộp đen

n.

bảng Qui tắc: đánh số để phân biệt các qui tắc quyết định logic Xem tại trang 11 của tài liệu.
−Xây dựng bảng quyết định dựa trên đồ thị. Từ đây xây dựng được bốn trường hợp kiểm thử (một trường hợp cho việc nộp thuế 6% và ba trường hợp kiểm thử cần cho việc nộp thuế 4%). - Một số kỹ thuật được sử dụng trong kiểm thử hộp đen

y.

dựng bảng quyết định dựa trên đồ thị. Từ đây xây dựng được bốn trường hợp kiểm thử (một trường hợp cho việc nộp thuế 6% và ba trường hợp kiểm thử cần cho việc nộp thuế 4%) Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan