0

sáng kiến một số kinh nghiệm dạy kĩ năng nghe TA 8, 9

13 148 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 10:22

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỎ CÀY NAM TRƯỜNG THCS PHƯỚC HIỆP SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY NĂNG NGHE TIẾNG ANH ,9 Giáo viên thực hiện: Trần Thị Ngọc Hà Tổ: Ngữ văn- Tiếng anh- Âm nhạc Năm học: 2015 – 2016 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỎ CÀY NAM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY NĂNG NGHE TIẾNG ANH ,9 Năm học: 2015 – 2016 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc MÔ TẢ SÁNG KIẾN Mã số: …………………………… 1.Tên sáng kiến: “ Một số kinh nghiệm dạy nghe tiếng Anh 8, 9” Lĩnh vực áp dụng: Chuyên môn Tiếng Anh thuật dạy nghe tả chất sáng kiến: 3.1 Tình trạng giải pháp biết Trong công công nghiệp hóa, đại hóa, tình hình thực tế đất nước phát triển để hội việc biết sử dụng thành thạo ngoại ngữ nhu cầu cấp bách, đòi hỏi cần thiết cho Chính thế, giáo dục đào tạo nước ta tiến hành thay đổi từ mục tiêu giáo dục đào tạo đến phương pháp dạy học nhằm đóng góp có hiệu vào trình chuẩn bị nguồn nhân lực đất nước, học ngoại ngữ nói chung học Tiếng Anh nói riêng đã, trở thành vấn đề cần thiết người lứa tuổi, giới, trình độ Là giáo viên dạy tiếng Anh, mong muốn đóng góp phần nhỏ bé công sức vào việc dạy cho em học sinh bậc THCS, học sinh lớp 8, có lượng kiến thức để làm tảng cho em trình học tiếng Anh lớp lớn sau Dạy học tốt tiếng Anh liên quan đến nhiều vấn đề, vấn đề việc dạy kỹ nghe Đây kỹ thiếu người học ngoại ngữ bốn kỹ thực hành tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết Trong thực tiễn rèn kỹ tiếng Anh cho học sinh, giáo viên gặp không khó khăn, đặc biệt rèn kỹ nghe Qua thực tế trường tôi, bắt đầu học môn ngoại ngữ phần lớn học sinh thích học, học sinh lại chán học Hầu hết em yếu kỹ nghe Thật khó để em nghe hiểu nội dung văn hay đoạn hội thoại Sau tiết dạy nghe giáo viên khó khăn việc kiểm tra lại thông tin mà em nghe việc kiểm tra cũ thường không dễ dàng Phần lớn học sinh chưa biết cách học nghe, học sinh thường thấy luyện nghe khó Trong lớp học, có học sinh nói dù nghe có nhiều từ biết nghe không ra, có học sinh lại nói em thiếu từ (vốn từ vựng nghèo) Dạy nghe để sau học học sinh cảm thấy thích thú yêu quý môn học hơn? Làm để tìm kiếm số phương pháp tích cực, đơn giản, dễ hiểu, thiết thực mà vẫn đảm bảo tính khoa học, nhằm phát triển khả tư duy, suy đoán tính sáng tạo học sinh? Trước suy nghĩ học hỏi tìm giải pháp “Dạy kỹ nghe Tiếng Anh cho học sinh lớp8, 9” để trình bày tình hình dạy học nghe viết kinh nghiệm giảng dạy 3.2 Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến a Mục đích giải pháp: Để giúp học sinh khắc phục khó khăn việc nghe nghe có hiệu quả, tìm học hỏi tài liệu phương pháp, cộng với trải nghiệm thực tế trình giảng dạy Tôi rút số kinh nghiệm phương pháp dạy nghe Tôi hy vọng kinh nghiệm tài liệu nhỏ để bạn đồng nghiệp tham khảo - Giúp giáo viên phát huy sáng tạo tìm phương pháp thích hợp sở tuân thủ nguyên tắc việc rèn luyện kỹ nghe - Tạo điều kiện để học sinh thoải mái, tự tin có hứng thú việc học môn tiếng Anh trường học bậc THCS - Phát triển kỹ nghe học sinh từ đơn giản đến phức tạp, chẳng hạn điền từ vào chỗ trống câu (K6, 7) hay xác định tranh đề cập đến, câu/ từ hát hay đoạn văn (K8, 9) - Nâng cao chất lượng môn tiếng Anh nhà trường qua việc phát triển kỹ sở phát triển kỹ nghe b Nội dung giải pháp So sánh kết học tập học sinh tiết nghe chưa áp dụng đề tài, số học sinh tham gia nghe ít, học sinh giỏi, áp dụng đề tài số học sinh tham gia nghe tích cực học sinh mức TB, yếu, chất lượng nghe nâng cao rõ rệt c Cách thực giải pháp: c 1.Tìm hiểu khái niệm việc dạy nghe Nghe bao gồm hai cấp độ: Cấp độ 1: (Nhận biết phân biệt): Sự nhận biết âm thanh, từ, nhóm từ mối quan hệ cấu trúc chúng Chỉ khả trở thành tự động hóa, người nghe tái tạo, ứng xử đáp lại nghe chuỗi âm Cấp độ 2: (Chọn lựa): Người nghe rút thành tố hữu ích để hiểu người nói Lúc đầu nghe hiểu câu, lời nói ngắn, đơn giản,về sau hiểu câu dài c Nghiên cứu hoạt động nghe Trong môi trường học tiếng, hoạt động nghe chủ yếu nghe có tập trung, nhằm phát triển kỹ nghe khác Có loại nghe việc học ngoại ngữ sau: - Nghe ý - Nghe để tìm thông tin cần thiết - Nghe để khẳng định đoán trước - Nghe để thực nhiệm vụ giao tiếp đặt - Nghe chi tiết (Cả nội dung lẫn cấu trúc ngôn ngữ) * Lưu ý: Học sinh xác lập lại lượng thông tin dựa sở sau: - Kiến thức ngôn ngữ (từ ngữ, ngữ pháp, ngữ nghĩa, ) - Sự quen thuộc với chủ đề đề cập tới - Sự quan sát, diễn giải, ngữ cảnh giao tiếp, kể xảy trước - Kiến thức, tri thức mà em nắm với người nói - Sự hiểu biết, thừa nhận thái độ, sở thích cá nhân người nói - Sự hiểu biết ngữ cảnh, văn hóa giao tiếp - Sự hiểu biết tín hiệu ngôn ngữ như: tốc độ nói, ngừng đoạn, cử chỉ, điệu bộ, vẻ mặt c Tìm hiểu kỹ thuật dạy nghe - Nghe nhận diện trọng âm câu (Sentence stress reception) - Nghe hiểu ý (Listening for gist) - Nghe nhận diện chi tiết (Recognising details) - Nghe nắm bắt thông tin cần thiết (Listening for wanted information) - Nghe chép tả (Dictations) - Nghe- ghi (Listening and note- taking) c Tổ chức hoạt động nghe khác nhau: - Giúp học sinh nghe có hiệu Giới thiệu chủ đề, nội dung có liên quan đến nghe; giải thích khái niệm cần thiết Ra câu hỏi giúp học sinh đoán trước nội dung nghe Giới thiệu từ có ôn, củng cố lại từ vựng cần thiết cho nghe Ra câu hỏi hướng dẫn nghe Chia trình nghe thành bước,ví dụ: Lần nghe thứ nhất: nghe ý chính, trả lời câu hỏi đại ý Lần nghe thứ hai: nghe chi tiết v.v - Đoán trước điều nghe (predicting): Một kỹ cần thiết nghe khả đoán điều nghe Vì vậy, cho học sinh luyện nghe, giáo viên nên cho học sinh đoán điều nghe ngữ cảnh định Có thể tiến hành hoạt động với nghe có cốt truyện hội thoại Ví dụ, nghe hội thoại, giáo viên dừng lại sau câu nói nhân vật hội thoại hỏi học sinh xem nhân vật đáp lại nào? Sẽ ứng xử sao? Có đồng ý hay không? v.v Ví dụ: Trong nghe sau giáo viên dừng số chỗ học sinh đoán: Tapescript: (English - Unit 3: A trip to the countryside - page 25 ) At 6.30 in the morning, the bus collected Ba and his family from their home (Where did they go?) After picking everyone up, the bus continued north on Highway Number It crossed the Dragon Bridge and stopped at the gas station (What happened? Why did it stop there?) to get some more fuel Then, it left the highway and turned left onto a smaller road westward (Please imagine the direction here (Which is the East? West? North? South?) This road ran between green paddy fields, (What can you see though the bus window?) so the people on the bus could see a lot of cows and buffaloes The road ended before a big store beside a pond Instead of turning left towards a small airport, the bus went in the opposite direction (Did it stay there for a long or a short time?) It did not stay on that road for very long, but turned left onto a road which went though a small bamboo forest Finally, the bus dropped everyone off at the parking lot ten meters from a big old banyan tree It parked there (What for?) and waited for people to come back (When did they come back?) in the evening Or ( English 8- Unit 11: Traveling around Viet Nam- page 102) - Nghe để khẳng định đoán nội dung nghe: Đây thủ thật tương tự áp dụng cho kỹ đọc hiểu: Trước nghe/ đọc, giáo viên khai thác gợi ý học sinh biết nội dung vấn đề nghe/ đọc, chưa rõ, Sau nghe liên hệ kiến thức biết với nội dung cần nghe Ví dụ: Khi tiến hành nghe THE MEDIA - phương tiện truyền thông (English - Unit 5: The media – page 43), giáo viên hỏi, gợi ý điều học sinh biết phương tiện truyền thông như: tên gọi chúng, đời, nguồn gốc, xuất xứ Sau yêu cầu câu hỏi để học sinh nghe, tìm câu trả lời - Nghe lấy thông tin cần thiết: Như đề cập, tiến hành hoạt động nghe, giáo viên thiết phải soạn yêu cầu, nhiệm vụ nghe, tập trung vào nội dung chủ yếu, quan trọng việc nghe có mục đích cụ thể Các hình thức nhiệm vụ, yêu cầu đa dạng, dạng trả lời câu hỏi hay dạng điền vào bảng biểu Ví dụ: (English – Unit 6: The environment – page 51) Listen to the report on how our oceans are polluted Then complete the notes HOW THE OCEAN IS POLLUTED Firstly raw sewage is pumped directly into the sea Secondly -dropped into the sea Thirdly oil spills - Next - Finally - Or (English 8- Unit 2: Making arrangements- page 21) Listen to the telephone conversation Fill in the missing information KINGSTON JUNIOR HIGH SCHOOL Date: _ Time: _ For: Message: Telephone number: Or (English 8- Unit 12: A vacation abroad - page 115) - Nghe để nắm bắt ý chính: (Listen for gist / for main ideas) Trong nhiều trường hợp học sinh cần luyện nghe để hiểu ý chính, khái quát mà không cần quan tâm đến chi tiết Ví dụ: (English – Unit 1: A visit from a pen pal – page 9) Listen to the conversation and find information about Tim Jones and Carlo: The food they ate? The bus they went? The sign they saw? - Nghe để thực hoạt động giao tiếp tiếp theo: Có hoạt động nghe, thường dạng điền vào bảng biểu, nhằm phục vụ cho hoạt động giao tiếp Ví dụ: (English – Unit 9: Natural disasters – page 77) An expert is giving a talk on how to live with earthquakes Listen to the talk, then complete the table Living with earthquakes Heavy fixtures, furniture, and appliances: • Place heavy books on the (1) • Block the rollers on your (2) - and (3) Flying glass: • Check the (4) • Don’t put your bed near (5) Earthquakes drill: • Stay (6) • Sit (7) or (8) • Stand in the (9) Sau hoàn thành bảng biểu cho nghe trên, học sinh tiếp tục luyện với hoạt động giao tiếp nói lại và/hoặc nói thêm cách để sống sót sau trận động đất c Thực hành nhiều dạng tập nghe hiểu: Các tập nghe hiểu có nhiều dạng Những tập phổ biến là: - Muiltiple choice - Defining true – false questions - Checking the correct answer / information - Matching - Filling in the chart - Filling in the gap - Answering comprehensive questions c Những bước để luyện nghe tốt hơn: Bước thứ nhất: Tuân thủ nguyên tắc tiết luyện nghe - Dẫn dắt nội dung trước nghe (Lead – in): Như đề cập trên, nghe có tập trung, người nghe thường có chủ định, hướng tập trung vào phần muốn nghe, biết phải ý vào nội dung nghedạy nghe giáo viên cần tạo “chủ định” để học sinh có chuẩn bị cho phần nghe tới qua hoạt động trước nghe như: Giới thiệu ngữ cảnh, tình Những câu hỏi gợi ý, đoán nội dung nghe Những câu hỏi tạo trí tò mò, tạo hứng thú nội dung nghe Những câu hỏi hướng dẫn, yêu cầu nội dung cần thiết phải nghe hiểu v.v - Nêu yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể nghe (Listening tasks): Các hoạt động nghe thiết phải có định hướng qua yêu cầu, nhiệm vụ giáo viên soạn cho học sinh thực Các yêu cầu, nhiệm vụ hay nhiều số dạng tập nghe liệt kê - Tiến hành cho học sinh nghe học theo giai đoạn: trước, sau nghe + Trước nghe (Pre – listening) Gây hứng thú (Arouse interest) Thiết lập ngữ cảnh (Set up the context) Tạo nhu cầu, lý nghe (Create reasons for listening) Dạy cấu trúc, từ cần thiết cho nghe hiểu (Pre-teach structures, vocabulary) Giới thiệu tóm tắt nội dung nghe (Introduce briefly the topic, content) Gợi ý, hướng ý vào điểm nghe (Eliciting, guiding questions) Cho học sinh đoán trước nội dung đọc (Predict the text) Nêu điều muốn biết đọc (Giving expectation) Giáo viên tạo tâm chuẩn bị làm nghe cho học sinh cách dẫn dắt gợi hỏi nói chủ đề nghe, yêu cầu học sinh quan sát tranh, đọc từ đoán xem em chuẩn bị nghe chủ đề gì? Ai nói? Nói với ai? Hội thoại diễn đâu? Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm đoán nội dung điều nội dung nghe thông qua tranh hay tình nghe Có thể có điều học sinh nói không xác với em nghe vấn đề đặt em có hứng thú trước nghe, hiểu tình chủ đề nghe Giáo viên củng giúp học sinh lường trước khó khăn gặp phải phát âm, từ hay cấu trúc mới, kiến thức hay kiến thức văn hóa, đất nước học Cuối giáo viên cần nói rõ cho học sinh biết em nghe lần (từ đến lần) hướng dẫn yêu cầu, nhiệm vụ nghe (trả lời câu hỏi, chọn tranh hay ghép tranh) thời gian nghe làm tập (3 hay phút) + Trong nghe (While – listening ) Các hoạt động luyện tập nghe tập thực học sinh nghe bài, nghe nghe lại để thực tập Các hình thức luyện tập giai đoạn để tìm hiểu, khai thác nội dung nghe Tùy theo mục đích nội dung cụ thể bài, có dạng câu hỏi yêu cầu khai thác khác nhau, vừa nội dung, vừa ngôn ngữ Các tập thủ thuật phổ biến giai đoạn thường có dạng sau: Find the word / sentence that says ; Check / tick the correct answer; True – false; Complete the table; Fill in the chart; Make up charts / diagrams; Make a list of ; Matching; Answer the questions Giáo viên bật băng hay đọc nghe hay lần Lần đầu giúp học sinh làm quen với nghe hiểu bao quát nội dung nghe, lần thứ hai nghe thông tin xác để hoàn thành tập, lần thứ ba nghe kiểm tra lại tập làm Mục tiêu nghe hiểu học sinh nghe lấy nội dung hay lấy thông tin chi tiết đồng thời hiểu thái độ, quan điểm tác giả Do giáo viên cần cho học sinh nghe để em nắm ý chung bố cục làm tập, sau cho nghe lại đoạn để kiểm tra kết quả, nghe lại chỗ khó để khẳng định đáp án + Sau nghe (Post – listening) Sau học sinh nghe làm tập nghe hiểu, giáo viên tiếp tục cho tiến hành tập đòi hỏi có thông hiểu tổng quát toàn bài; liên hệ thực tế; chuyển hóa vốn kiến thức, nhận thức thông tin, liệu vừa nhận qua nghe, luyện tập củng cố cấu trúc ngữ pháp chủ chốt Các hình thức tập là: Arrange the events in order; Find the sentence that summarizes the content of the tape; Give the title of the listening text; Disscussion questions; Gap filling; Guess the consequenses / results of the story Học sinh báo cáo trước lớp hay nhóm kết nghe được, học sinh khác nghe cho ý kiến nhận xét chữa cho bạn Kể lại, ghi lại nội dung nghe tiến hành hoạt động phát triển, mở rộng thêm nghe dạng hoạt động giúp khắc sâu kiến thức ( tùy theo đối tượng lớp) - Sử dụng dụng cụ trực quan: Trong giảng dạy nói chung việc dạy ngoại ngữ nói riêng, dụng cụ trực quan vẫn đóng vai trò hỗ trợ tích cực Với môn ngoại ngữ, trực quan sử dụng hoạt động trình dạy học từ khâu giới thiệu ngữ liệu đến khâu thực hành, chúng làm đa dạng phong phú thêm nhiều thủ thuật hoạt động dạy học khác Khi tiến hành hoạt động nghe, việc dùng tranh ảnh minh họa kèm theo có tác dụng hỗ trợ tốt việc làm rõ ngữ cảnh, gợi ý nội dung nghe Ngoài tranh ảnh phương tiện để kiểm tra mức độ nghe hiểu học sinh (Ví dụ: nghe xác định tranh có liên quan; nghe xắp xếp tranh theo trình tự v.v ) Trong dạy nghe cho học sinh lớp 9, thường giới thiệu chủ đề, tình huống, nội dung trước nghe sau dùng tranh hình minh họa (tranh cấp phát, vẽ, photo, phóng to tranh từ sách giáo khoa) vẽ hình đơn giản lên bảng tập nghe hiểu như: chọn tranh đúng, khớp với nội dung nghe, nghe điền tên, câu thích phù hợp Ngoài việc sử dụng đồ vật thật, tự tạo sẵn có xung quanh gây hứng thú làm cho học trở nên thú vị gần với sống thật Bên cạnh có dạy em hát số hát Tiếng Anh cho học thêm sinh động, ví dụ dạy AULD LANG SYNE (English - Unit 8: Celebrations - page 68), or hát (English 8- Unit 6: The young pioneers clubpage 57) giáo viên hát mẫu cho học sinh nghe băng yêu cầu học sinh hát theo, khuyến khích học sinh hát tốt cho điểm tạo hiệu nghe cao Chú ý đến chất lượng tài liệu nghe: Nếu hoạt động nghe tiến hành qua băng cassette, đĩa, đài, ti vi v.v phương tiện phải bảo đảm tình trạng ổn định tốt, đảm bảo chất lượng tiếng, tạo điều kiện cho học sinh nghe mẫu chuẩn, không bị méo mó thuật Cần chuẩn bị máy tốt, băng rõ, pin dự trữ điện Bước thứ hai: Chuẩn bị Đây phần quan trọng có chuẩn bị chu đáo giáo viên điều khiển tiết nghe tốt Vậy giáo viên cần phải chuẩn bị gì? Theo kinh nghiệm giảng dạy thân, thấy người giáo viên cần phải chuẩn bị yếu tố sau đây: + Nghiên cứu yêu cầu tiết luyện nghe + Nội dung tiết luyện nghe + Có dạy từ không? Và có, số lượng từ bao nhiêu? + Cấu trúc ngữ pháp cần sử dụng cấu trúc nào? Ngoài ra, giáo viên phải chuẩn bị thêm số đồ dùng dạy học cần thiết có liên quan đến tiết dạy tranh, đồ vật thật, mẫu câu, đồ, đồ … để học sinh có điều kiện nghe thuận lợi Bước thứ ba: Soạn giáo án Việc soạn giáo án cần thiết trực tiếp đứng lớp Nếu giáo án chuẩn bị chu đáo giáo viên mục đích dạy với dự tính mà giáo viên học sinh thực tiết dạy Có giáo án, giáo viên tự tin bước lên bục giảng tiết dạy đạt hiệu Bước thứ tư: Tiến hành giảng dạy - Trước tiên, giáo viên đặt số câu hỏi dẫn dắt vào bài, hay trò chơi hướng chủ đề học… để tạo không khí thoải mái, hứng thú cho học sinh bước vào nội dung học - Tiếp theo dạy từ vựng (nếu có) theo phương pháp - Giáo viên giới thiệu tình học - Sau đó, nêu tình nghe yêu cầu - Yêu cầu học sinh đoán trước nội dung nghe hoạt động thứ - Học sinh tập trung nghe (hoạt động thứ nhất: hay lần), tiến hành lấy kết từ phía học sinh - Cho học sinh nghe lại để kiểm tra kết - Nêu yêu cầu hoạt động thứ hai - Yêu cầu học sinh tập trung nghe (2 lần), lấy kết nghe học sinh - Yêu cầu học sinh nghe lại (từng câu hay đoạn) để đưa thông tin xác theo yêu cầu nghe - Nhận xét khích lệ em - Hoạt động cuối tiết luyện nghe đa dạng với mục đích tái tạo lại nội dung học Các hoạt động thuộc kỹ khác nói hay viết Tùy theo trình độ học sinh lớp mình, giáo viên thiết kế hoạt động từ dễ tới khó - Giáo viên nên áp dụng thủ thuật đặt câu hỏi dạy kỹ nghe Tiếng Anh: Trong trình dạy học, câu hỏi luôn sử dụng công cụ phổ biến gần thiếu học Đối với dạy nghe thường dùng nhiều loại câu hỏi khác như: Yes-No questions; Alternative questions; Wh-questions; Multiple choice; True-False… Các dạng câu hỏi trả lời cách lấy trực tiếp câu nghe bài, hàm ý có thường dễ với câu đòi hỏi suy luận, đánh giá để trả lời khó nên lựa chọn loại câu hỏi để học sinh nghe, đoán trả lời đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt Với kinh nghiêm thân áp dụng qua thực tế giảng dạy môn tiếng Anh theo chương trình sách giáo khoa bậc THCS nay, thấy em có tiến 3 Khả áp dụng giải pháp: Trong học kỳ năm học này, vẫn áp dụng kinh nghiệm để nâng cao chất lượng môn giảng dạy Đồng thời chia kinh nghiệm lấy làm chuyên đề tổ để góp phần nâng cao chất lượng môn tiếng Anh nhà trường a Đối tượng áp dụng Học sinh học tiếng Anh khối đặc biệt khối 8, b Lĩnh vực áp dụng Giải pháp áp dụng phạm vi dạy nghe tiếng Anh nói chung lớp 8, trường THCS nói riêng 3.4 Hiệu quả, lợi ích thu dự kiến thu áp dụng giải pháp Lúc đầu đa số em sợ nghe, không muốn tham gia hoạt động nghe nên thường có biểu lo ra, làm việc riêng, chọc phá bạn khác, nằm dài bàn … Trong lớp có khoảng 15 – 25% (từ – 8) học sinh hoạt động tiết luyện nghe Qua học kì: số học sinh chịu học nghe tăng lên, có khoảng từ 50 70% (từ 15-20) học sinh tham gia hoạt động nghe Sau thời gian áp dụng kinh nghiệm nêu trên, nhận thấy khó khăn dạy HS luyện nghe Tuy nhiên cần phải có kết hợp nhịp nhàng phương pháp tích cực vận dụng kinh nghiệm Tôi không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, trao dồi thêm phương pháp giảng dạy tích cực để giúp HS dễ dàng tiếp cận, khắc sâu kiến thức thực hành đạt hiệu cao Tài liệu kèm theo gồm: - Sách giáo khoa Tiếng anh 8, nhà xuất giáo dục - Sách giáo viên Tiếng anh 8, nhà xuất giáo dục - Sách rèn nghe môn tiếng anh có kèm băng nhà xuất giáo dục - Sách hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, môn Tiếng anh 8, nhà xuất giáo dục ... CÀY NAM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY KĨ NĂNG NGHE TIẾNG ANH ,9 Năm học: 2015 – 2016 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc MÔ TẢ SÁNG KIẾN Mã số: ……………………………... KIẾN Mã số: …………………………… 1.Tên sáng kiến: “ Một số kinh nghiệm dạy kĩ nghe tiếng Anh 8, 9 Lĩnh vực áp dụng: Chuyên môn Tiếng Anh kĩ thuật dạy nghe Mô tả chất sáng kiến: 3.1 Tình trạng giải pháp... khó khăn việc nghe nghe có hiệu quả, tìm học hỏi tài liệu phương pháp, cộng với trải nghiệm thực tế trình giảng dạy Tôi rút số kinh nghiệm phương pháp dạy nghe Tôi hy vọng kinh nghiệm tài liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến một số kinh nghiệm dạy kĩ năng nghe TA 8, 9 , sáng kiến một số kinh nghiệm dạy kĩ năng nghe TA 8, 9 ,

Hình ảnh liên quan

Sau khi hoàn thành bảng biểu cho bài nghe trên, học sinh có thể tiếp tục luyện với hoạt động giao tiếp tiếp theo là  nói lại và/hoặc nói thêm về cách để có thể sống sót sau một trận động đất. - sáng kiến một số kinh nghiệm dạy kĩ năng nghe TA 8, 9

au.

khi hoàn thành bảng biểu cho bài nghe trên, học sinh có thể tiếp tục luyện với hoạt động giao tiếp tiếp theo là nói lại và/hoặc nói thêm về cách để có thể sống sót sau một trận động đất Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan