0

sáng kiến một số biện pháp xây dựng mô hình phát triển vận động cho trẻ tại trường mầm non

15 313 0
  • sáng kiến một số biện pháp xây dựng mô hình phát triển vận động cho trẻ tại trường mầm non

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 10:21

CỢNG HÒA XÃ HỢI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đợc lập-Tự - Hạnh phúc TẢ SÁNG KIẾN Mã sớ:…………………… Tên sáng kiến: “Mợt số biện pháp xây dựng hình phát triển vận đợng cho trẻ tại trường mầm non ” Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Cơng tác quản lý giáo dục tả bản chất của sáng kiến: 3.1.Tình trạng giải pháp biết: Trong thời đại ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển vũ bão, cơng xây dựng q hương đổi diễn ngày, tri thức giảng dạy nhà trường phải kiến thức bản, đại, phù hợp thực tiễn, dùng làm chìa khóa để mở cánh cửa khoa học, vớn mà hệ trẻ vận dụng vào sớng Tiếp tục tự rèn luyện, tự bồi dưỡng để tiếp thu q trình đào tạo śt cc đời Cho nên việc trang bị kiến thức khai cho cháu mầm non việc làm vơ quan trọng nhằm góp phần xây dựng người có đủ đức đủ tài phục vụ cơng cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Trong Giáo dục mầm non, giáo dục phát triển vận động cho trẻ nhiệm vụ giáo dục phát triển thể chất nhằm góp phần phát triển tồn diện cho trẻ mầm non Dưới góc độ sinh lý học, vận động chuyển động thể người có tham gia hệ cơ, hệ xương điều khiển hệ thần kinh Vận động dù mức đơn giản hay phức tạp điều kiện cho phát triển thể người nhiều mặt khác Dưới tác động -1- giáo dục, hoạt động nhằm phát triển vân động cho trẻ nghiên cứu, lựa chọn tổ chức cách khoa học để đạt mục tiêu giáo dục đề Thứ mặt thể chất, giáo dục phát triển vận động góp phần tăng cường phát triển vận động góp phần tăng cường bảo vệ sức khỏe Thứ hai kỹ vận động tớ chất vận động giáo dục phát triển thể chất góp phần hình thành rèn luyện kỹ vận động, đồng thời phát triển tớ chất vận động: nhanh, mạnh, khéo léo, bền bỉ góp phần giáo dục tồn diện cho trẻ mầm non Nội dung giáo dục thực qua hình thức hoạt động trường mầm non hoạt động học tập trung rèn luyện cho trẻ kỹ vận động Thế thực tế sớ trường mầm non, chúng tơi thấy quan tâm mức tới khả vận động cho trẻ thực chưa đầy đủ lắm, có vài trường mầm non mẫu giáo xây dựng hình phát triển vận động cho trẻ mà thơi Chính chúng tơi đã mạnh dạn chọn đề tài “Mợt số biện pháp xây dựng hình phát triển vận đợng cho trẻ tại trường mầm non” để củng cớ rèn luyện sức khỏe cho trẻ tớt Đây để thực tớt cơng văn sớ 2583/SGD&ĐT-GDMN ngày 28/10/2014 đạo Sở Giáo dục Đào tạo Bến Tre b) Ưu, khuyết điểm giải pháp áp dụng đơn vị: * Ưu điểm: - Giúp trẻ có mơi trường để phát triển vận động rèn luyện sức khỏe; - Tạo điều kiện cho giáo viên nghiên cứu, thử nghiệm sáng tạo dạy trẻ tham gia phát triển vận động; - Tun truyền đến phụ huynh cộng đồng tầm quan trọng phát triển vận động trẻ; - Thu hút nguồn lực tham gia phát triển nhân tớ người thể lực cải thiện tầm vóc người tương lai * Hạn chế: Chưa đáp ứng hết nhu cầu phát triển vận động trẻ 3.2 Nợi dung giải pháp đề nghị cơng nhận sáng kiến: -2- * Mục đích giải pháp: - Nhằm giải khó khăn, hạn chế tồn việc xây dựng hình phát triển vận động cho trẻ trường; - Giúp trẻ lĩnh hội kiến thức cách nhẹ nhàng, hứng thú thơng qua tập vận động; - Giúp trẻ có sân chơi lành mạnh thiết thực; - Thu hút đóng góp ủng hộ vật chất từ mạnh thường qn; - Góp phần nâng cao hiệu chất lượng dạy - học Đó mục đích mà đề tài ḿn hướng tới ● Tính của giải pháp: - Trẻ trải nghiệm thơng qua hình phát triển vận động để lĩnh hội kiến thức cách nhẹ nhàng, hứng thú; - Trẻ rèn luyện kĩ vận động tăng cường thể lực trẻ; - Góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học; Sự khác biệt giải pháp so với giải pháp cũ TT Giải pháp cũ Giải pháp Xác định nội dung - Xây dựng nội dung giáo dục trẻ phát triển vận giáo dục trẻ phát động theo chủ đề cụ thể phới hợp thực triển vận động theo kế hoạch đã đề - Lồng ghép vào hoạt động khác Nội dung giáo dục cách nhẹ nhàng - Nội dung giáo dục thể chất trọng thể chất tập -Việc phát triển vận động lồng ghép tất trung học thể hoạt động cách nhẹ nhàng hiệu dục Giờ học khơ khan Giờ học diễn nhẹ nhàng hấp dẫn sinh động khơng hấp dẫn Trẻ thích tham gia vận động * Nội dung giải pháp: -3- Để xây dựng hình phát triển vận động cho trẻ có hiệu chúng tơi đã mạnh dạn áp dụng sớ giải pháp sau: 1/ Xây dựng triển khai kế hoạch thực chun đề phát triển vận đợng cho trẻ Năm học 2014-2015 Hiệu trưởng đạo phận tổ chức kiểm kê tài sản, sở vật chất, rà sốt danh mục đồ dùng, dụng cụ thực chun đề xây dựng kế hoạch tham mưu Lãnh đạo Phòng giáo dục, Uỷ ban nhân dân xã, phụ huynh học sinh hỗ trợ mua sắm trang bị thiết bị, đồ dùng dụng cụ phát triển vận động theo quy định; Tổ chức tun truyền sâu rộng tồn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ huynh vai trò, ích lợi việc tăng cường vận động thiết bị, dụng cụ đới với trẻ mầm non qua Tuần lễ sức khỏe; ngày hội thể dục thể thao; góc vận động lớp; khu vận động ngồi trời Hiệu trưởng xây dựng triển khai kế hoạch đến tồn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, tham mưu trang bị đồ dùng dụng cụ giáo dục phát triển vận động; phó hiệu trưởng bán trú xây dựng kế hoạch thực Tuần lễ sức khỏe, chăm lo bữa ăn trẻ đảm bảo sức khỏe cho trẻ sinh hoạt, vui chơi; phó hiệu trưởng chun mơn tổ chức bồi dưỡng chun mơn cho giáo viên nội dung thực chun đề giáo dục phát triển vận động cho trẻ Xây dựng lớp điểm thực chun đề có kế hoạch kiểm tra, đánh giá thường xun việc tổ chức thể dục sáng, phút thể dục, thể dục, tăng cường vận động cho trẻ qua hoạt động khu vực vận động ngồi trời góc vận động lớp 2/ Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chun mơn cho giáo viên trường Sau tập huấn chun đề phát triển vận động, chúng tơi trường bàn bạc việc bồi dưỡng kiến thức phát triển vận động cho giáo viên thơng qua buổi học chun mơn họp chun mơn Đầu tiên chúng tơi đã chọn ngẫu nhiên lớp bé để tiến hành khảo sát, kết sau: Nội dung khảo sát Trẻ tự tin mạnh dạn Vận động thơ Sớ trẻ 35/55 28/55 -4- Tỷ lệ 63.6 51 - Đi thăng ghế thể dục - Tung- bắt bóng với người đới diện khoảng cách m - Ném trúng đích nằm ngang (xa m ) - Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m khoảng 10 giây Vận động tinh: 24/55 26/55 26/55 29/55 43.6 47.2 47.3 52.7 - Cắt theo đường thẳng - Xếp, chồng 10-12 khới - Tự cài, cởi cúc áo 36/55 32/55 65.4 58.1 Qua khảo sát chúng tơi nhận thấy, trẻ chưa tự tin, manh dạn tham gia vận động Từ kết khảo sát trẻ, chúng tơi lên kế hoạch bắt tay vào thực sớ giải pháp nhằm nâng cao hiệu hình phát tiển vận động cho trẻ trường mầm non, giúp trẻ tự tin mạnh dạn tham gia hoạt động qua trẻ phát triển tồn diện hơn; Việc sau khảo sát phát triển vận động trẻ chúng tơi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chun mơn cho giáo viên như: Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia đầy đủ buổi học chun mơn, buổi hội giảng Phòng giáo dục tổ chức; Sắp xếp thời gian hợp lý để giáo viên tham gia dự bạn đồng nghiệp trường; Bên cạnh đó, họp chun mơn chúng tơi ln khơi gợi, tạo điều kiện để giáo viên tham gia thảo luận chia sẻ với chun đề phát triển vận động; Đồng thời, chúng tơi lên kế hoạch dự thăm lớp để nắm bắt tình hình thực chun đề phát triển vận động lớp Từng lúc kiểm tra giáo án giáo viên kịp thời chỉnh sửa sai sót giải đáp thắc mắc giáo viên; Thường xun cập nhật thơng tin chun đề đề phát triển vận động triển khai cho giáo viên nắm vữnng để thực tớt; Để trẻ có sức khỏe tớt để vận động nhu cầu bữa ăn vơ quan trọng nên chúng tơi đã đạo nhân viên bán trú thực tớt nhiệm vụ -5- phân cơng, chăm sóc chu đáo bữa ăn hàng ngày cho trẻ, đảm bảo chất lượng bữa ăn vệ sinh an tồn thực phẩm bữa ăn trẻ 3/.Khún khích giáo viên tham gia nghiên cứu chun đề phát triển vận đợng Ngay từ đầu năm học, sau lên kế hoạch nghiên cứu lĩnh vực phát triển vận động, chúng tơi đã triển khai rộng rãi tồn giáo viên để khuyến khích giáo viên tham gia nghiên cứu chun đề này; Đồng tình ủng hộ sáng kiến hay giáo viên chun đề u cầu giáo viên minh họa lại cho trưởng học hỏi buổi họp chun mơn Ví dụ: Trong họp chun mơn ngày 10 tháng năm 2014 tơi u cầu sớ giáo viên đã thực thành cơng chun đề chia sẻ với bạn đồng nghiệp việc lồng ghép phát triển vận động vào vào Hoạt động khác VD: Thể dục chớng mệt mỏi Sau trẻ vẽ tơ màu xong cho trẻ cử động đơi tay vừa đọc vừa co duỗi tay dừng bút dừng bút Nghỉ tay nghỉ tay Thể dục Là hết mõi Hoặc học phát triển nhận thức trẻ vận động giáo đã cho trẻ chơi trò chơi nhỏ Đập bàn tay x́ng đất, Nhấc bàn tay lên cao Phủi phủi cho tay trắng phao Chúng ta tập thể thao Nhanh nhanh bạn ới… Những việc làm đem lại hiệu cao lĩnh vực mà chúng tơi nghiên cứu qua kích thích giáo viên học tập, sáng tạo khơng ngừng để đáp ứng kịp thời u cầu đổi giáo dục giai đoạn -6- Bên cạnh chúng tơi khơng qn nhắc nhở giáo viên tăng cường giáo dục phát triển vận động cho trẻ thơng qua hoạt động hàng ngày như: đón trẻ, thể dục sáng, hoạt động chung, hoạt động góc, hoạt động ngồi trời,… Thực giáo dục trẻ có thói quen tớt ăn ́ng, vệ sinh cá nhân, giữ gìn sức khỏe an tồn, thói quen vận động cần thiết cho trẻ 4/ Phối hợp với phụ huynh tạo điều kiện tḥn lợi nhất để trẻ phát triển vận đợng Giáo dục trẻ thành cơng khơng thể có tác động riêng lẻ nhà trường mà phải có phới hợp mơi trường giáo dục là: “nhà trường - gia đình - xã hội” Nhận thấy rõ tác động mạnh mẽ gia đình đến trẻ, chúng tơi lên kế hoạch để giáo viên chủ nhiệm thơng báo đến phụ huynh học sinh nắm mục đích, u cầu, nội dung cần đảm bảo lĩnh vực phát triển thể chất Qua đó, phụ huynh phới hợp nhịp nhàng với giáo viên việc hướng dẫn trẻ học lĩnh vực phát triển thể chất Trong buổi họp chun mơn chúng tơi ln nhắc nhở giáo viên động viên phụ huynh mua sắm đầy đủ đồ dùng, dụng cụ học tập cho cháu để đảm bảo việc học cho cháu lớp nhằm thớng đạt kết việc phát triển vận động, điều đặc biệt có hiệu đới với trẻ béo phì; Hướng dẫn giáo viên nắm bắt vấn đề quan trọng cần trao đổi với phụ huynh đón - trả cháu Giáo viên trao đổi với phụ huynh tình hình học tập cháu lớp, đồng thời phụ huynh phản hồi cho giáo viên nắm tình hình học tập cháu nhà để phụ huynh giáo viên có hướng giáo dục cháu phù hợp 5/ Xây dựng mơi trường phát triển vận đợng cho trẻ: Để trẻ hứng thú tham gia vận động điều khơng thể hiếu sở vật chất, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trẻ tham gia phát triển vận động phải đầy đủ Chính thế, từ đầu năm học chúng tơi thực việc tham mưu với cấp lãnh đạo lên kế hoạch sửa chữa, tu bổ sở vật chất đề bước đáp ứng nhu cầu dạy học cháu.Từng lúc, đồ dùng đồ chơi tranh ảnh phục vụ -7- giảng dạy đã trang bị đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên lên lớp phát huy đựơc tính tích cực, sáng tạo trẻ; Bên cạnh đó, với ngun vật liệu từ thiên nhiên - ngun vật liệu phế thải phong phú sẵn có địa phương, tơi vận động giáo viên tự làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc giảng dạy VD: sơn vỏ xe cho trẻ chơi nhảy tách khép chân, làm xích đu cho trẻ đung đưa làm hình cho trẻ ném trúng đích; Hay qua đó, kích thích khả sáng tạo, tinh thần học hỏi khơng ngừng giáo viên, đồng thời với đồ dùng đồ chơi tự làm ngộ nghĩnh sinh động lại phương tiện thu hút ý trẻ Từ đó, trẻ tiếp thu tác phẩm văn học cách nhẹ nhàng mà lại khắc sâu tâm trí trẻ Một minh chứng cụ thể cho khả sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi phục vụ lĩnh vực phát triển thể chất giáo viên học 2015-2016 là: 06 món/ giáo viên Ví dụ: Ở lớp Lá tiết dạy bật liên tục vào vòng giáo đã dùng vỏ xe làm vòng cho trẻ bật vào trẻ thích thay dùng vòng Thơng tư 02, lớp lại sáng tạo cách sử dụng ngun vật liệu thiên nhiên như: dùng nhánh trúc ćn tròn, quấn mút đủ màu để làm vòng cho trẻ bật; Khi xem hình ảnh lạ mắt ấy, trẻ thật ý nhanh chóng tham gia vào vận động; Nhân tớ người đã chuẩn bị chu đáo, để tiến hành xây dựng hình phát triển vận động cho trẻ thực tớt chúng tơi đã làm sau: *Xây dựng mơi trường lớp học: Chỉ đạo giáo viên xây dựng góc vận động từ đồ dùng đồ chơi tự tạo, nhằm giúp trẻ phát triển nhóm nhỏ cho trẻ; Xây dựng góc vận động nhóm, lớp phù hợp với điều kiện tạo điều kiện thuận tiện cho trẻ tăng cường hoạt động lúc nơi Xây dựng “Góc vận động” để thuận tiện cho trẻ sử dụng tun truyền đến tất bậc phụ huynh, hướng dẫn giáo viên chọn vị trí phù hợp với lớp -8- (Hình Góc vận động lớp) Song song việc xếp đồ dùng, dụng cụ phát triển vận động cho trẻ thuận tiện lựa chọn chơi mang lại hiệu tớt; Hướng dẫn giáo viên xếp đồ dùng dụng cụ trẻ dễ lấy, dễ sử dụng đến hoạt động thể dục sáng, học thể dục, hoạt động ngồi trời trẻ tự lấy đồ dùng đồ chơi phù hợp với vận động mà giáo viên u cầu Ngồi xây dựng góc vận động trẻ tự tham gia vận động trẻ bớ mẹ đón cho chơi sân trường, trẻ rủ bạn tập lại tập mà buổi sáng đã học cho bớ mẹ xem * Mơi trường ngồi lớp học: Bên cạnh việc đạo giáo viên thực góc vận động lớp cho trẻ nhà trường tiến hành qui hoạch xây dựng sớ khu vực sân trường để trẻ vận động như: - Sân bóng đá mi ni: Có khung thành sắt an tồn đới với trẻ Vào buổi hoạt động ngồi trời, giáo viên lớp thường xun cho vận động viên lớp đá bóng giao lưu với vận động viên đội bạn Trẻ hứng thú tham gia nhiệt tình Hoạt động phụ huynh nhà trường ủng hộ đồng tình (Hình Các lớp giao lưu bóng đá với nhau) -9- - hình chơi cát: nơi trẻ luyện tập với xà ngang nhằm tăng cường thể lực, tăng cường sức khỏe, đặc biệt đới với cháu béo phì Bên cạnh trẻ chơi bật xa hình cát mà khơng phải sợ va chạm bị tổn thương - hình đồi cỏ: Đây mảng xanh mịn màng gần sân bóng đá mi ni, trẻ chơi tung bắt bóng, lăn bóng, đập bóng ngồi bên theo nhóm trò chuyện vui đùa hồn nhiên, giúp trẻ gần gũi với thiên nhiên thêm u sớng phát triển vận động thơ hình chơi câu cá, chơi cát, nước: quy hoạch gần cổng trường nơi trẻ vui chơi tung tăng, câu tơm cua cá, chơi cát xây lâu đài, đào ao, chơi đong nước, pha màu nước hấp dẫn trẻ… giúp trẻ trải nghiệm để phát triển tồn diện - Cầu khỉ: (cầu tre) thiết kế tre dài khoảng m có giá đỡ an tồn có tay vịn vừa tầm với trẻ Được qua cầu tre đới với trẻ trải nghiệm thực tế giúp trẻ tự tin, khéo léo, giữ thăng thể giúp trẻ luyện tập vận động thơ Sau qua cầu khỉ đến vườn bé, vào vườn trẻ chăm sóc loại rau, bé, Đới với hoạt động giúp rèn phát triển vận động thơ vận động tinh (Hình Trẻ qua cầu khỉ) Ngồi trẻ chơi trò chơi dân gian vẽ sân trường như: chơi ăn quan, chơi, cò chẹp sỏi vòng quanh Và trẻ thích chơi với thiết bị đồ chơi ngồi trời cấp trang bị như: nhà banh, cầu trượt, thang leo… - 10 - Năm học 2015-2016 trường bổ sung 12 cổng cho trẻ chui, 120 bóng, 200 gậy, 140 vòng, bụt, bật… xếp bớ trí thuận tiện cho trẻ trẻ hoạt động - Phới hợp với ban ngành đồn thể tạo sân chơi nhằm phát triển khiếu trẻ Ngay từ đầy năm học, chúng tơi lên kế hoạch phới hợp với cơng đồn nhà trường, chi đồn tổ chức hội thi trường như: "Tổ chức ngày hội thể dục thể thao", chương trình văn nghệ chào mừng khai giảng, 20/11 lồng ghép biểu diễn “Thi biểu diễn Aerobic” cháu trường phụ huynh đồng tình ủng hộ trí cao Đó sân chơi hấp dẫn dành cho trẻ "Ngày hội Thể dục thể thao" Ban giám hiệu, Ủy ban nhân dân xã, bậc phụ huynh trường dự đơng đủ Ngày hội tổ chức thành phần: Phần I: Tất trẻ tham dự sân đồng diễn 01 thể dục với nhạc Phần II: Thi biểu diễn Aerobic dành cho cháu tuổi qua phần "Bé vui khỏe" (Hình Lớp Lá biểu diễn tiết mục lớp mình) Phần III: Thi trò chơi vận động Vận động tinh: trẻ chơi: Bắt cá giúp chị Tấm, thi đua cài, mở cúc áo Vận động thơ: Nhảy bao, Hái Đặc biệt trò chơi hái trẻ phải trải qua kéo mo cau, bật xa cát, đập bóng, qua cầu khỉ đến vườn trẻ hái Từ sân chơi đó, tạo điều kiện cho giáo viên phát bồi dưỡng khiếu cho cháu Cũng từ sinh động thi, tiết mục biểu - 11 - diễn Aerobic đã kích thích trẻ tích cực, vận động khơng ngừng Trẻ cớ gắng phấn đấu nhiều để bạn vào lần sau 6/ Phối hợp với y tế học đường: Thường xun theo dõi sức khỏe trẻ, kiểm tra đồ dùng, dụng cụ vận động đảm bảo an tồn tuyệt đới cho trẻ sử dụng 7/ Xây dựng lớp điểm Để cụ thể hóa chun đề phát triển vận động chúng tơi trí chọn lớp điểm (Lá Chồi 1) để xây dựng hình phát triển vận động đánh giá rút kinh nghiệm thơng qua tiết dự Sau triển khai chun đề phát triển vận động trường tơi có 03 chọn lĩnh vực phát triển chât dự thi tay nghề cấp trường kết đạt tiết tớt lĩnh vực phát triển thể chất 3.3 Khả áp dụng của giải pháp Đạt kết tớt trường chúng tơi quản lý Có khả vận dụng cho trường mầm non, mẫu giáo địa bàn huyện 3.4 Hiệu quả, lợi ích thu hoặc dự kiến có thể thu áp dụng giải pháp Qua q trình đạo xây dựng hình tổ chức cho trẻ tham gia vận động giáo dục thể chất với biện pháp nêu trên, chúng tơi nhận thấy chất lượng giáo dục tăng lên rõ rệt 1/ Đối với trẻ - Nhờ thường xun vận động, rèn luyện sức khỏe nên đa sớ trẻ đã mạnh dạn hoạt động, trẻ nhút nhát khơng e dè sợ sệt, trẻ lười vận động đã chăm luyện tập, trẻ béo phì giảm rõ rêt đã trở nên nhanh nhẹn, sức đề kháng trẻ ngày mạnh nên bị bệnh, học Trẻ có sức khỏe bình thường đạt 98 % Tổng sớ trẻ đạt Đầu năm Ći năm Nội dung khảo sát Trẻ tự tin mạnh dạn Vận động thơ - Đi thăng ghế thể dục - Tung- bắt bóng với người đới diện khoảng cách m - 12 - 35/55 28/55 54/55 54/55 24/55 54/55 - Ném trúng đích nằm ngang ( xa m ) - Chạy liên tục theo hướng thẳng 15 m khoảng 10 giây Vận động tinh: - Cắt theo đường thẳng - Xếp, chồng 10-12 khới - Tự cài, cởi cúc áo 2/ Đối với GV: 26/55 26/55 29/55 52/55 53/55 49/55 36/55 32/55 55/55 53/55 - Giáo viên lĩnh hội nghiên cứu kiến thức phát triển vận động đầy đủ Điều minh chứng kết 03 giáo viên lựa chọn lĩnh vực phát triển thể chất hội thi giáo viên giỏi cấp trường, kết đạt 3/3 giáo viên Dự toàn diện 02 giáo viên lĩnh vực phát triển thể chất đạt 02 tớt Dự chuyên đề 03 giáo viên lĩnh vực phát triển thể chất đạt 03 tớt 3/ Đối với phụ huynh cợng đồng - Trong thời gian 01 năm thực hình phát triển vận động trường vào hoạt động có hiệu trẻ nhanh nhẹn hoạt bát thích đến trường 90%, trẻ béo phì giảm 98.8% đã tạo tín nhiệm phụ huynh cao chứng phụ huynh nhiệt tình ủng hộ tài ngày cơng lao động vào việc xây dựng sân bóng đá mini, cầu thang thăng bằng, tính đến ći tháng 5/2015 sớ tiền phụ huynh đóng góp cho hoạt động trường 13.000.000 đồng 10 ngày cơng nói hiệu kinh tế thu từ hình Bên cạnh phụ huynh mua sắm nhiều đồ dùng, dụng cụ giáo dục phát triển vận động như: giầy thể thao, đồng phục cho đội bóng đá, nhằm thu hút trẻ tích cực tham gia vào hoạt động - Mặt khác hình “Ngày hội thể dục thể thao” nhà trường chức hàng năm trường để đơn vị bạn huyện đến dự, giao lưu trao đổi kinh nghiệm lẫn Đó tín hiệu khởi sắc hứa hẹn đem lại hiệu phát triển vận động cho trẻ trường mầm non tương lai khơng xa - 13 - 3.5 Tài liệu kèm theo gồm: (Khơng có) Hoan chinh da in nop dư thi 19.4.2016 - 14 - - 15 - ... giáo xây dựng mơ hình phát triển vận động cho trẻ mà thơi Chính chúng tơi đã mạnh dạn chọn đề tài “Mợt số biện pháp xây dựng mơ hình phát triển vận đợng cho trẻ tại trường mầm non ... pháp: -3- Để xây dựng mơ hình phát triển vận động cho trẻ có hiệu chúng tơi đã mạnh dạn áp dụng sớ giải pháp sau: 1/ Xây dựng triển khai kế hoạch thực chun đề phát triển vận đợng cho. .. tình hình học tập cháu lớp, đồng thời phụ huynh phản hồi cho giáo viên nắm tình hình học tập cháu nhà để phụ huynh giáo viên có hướng giáo dục cháu phù hợp 5/ Xây dựng mơi trường phát triển vận
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến một số biện pháp xây dựng mô hình phát triển vận động cho trẻ tại trường mầm non , sáng kiến một số biện pháp xây dựng mô hình phát triển vận động cho trẻ tại trường mầm non ,

Hình ảnh liên quan

- Trẻ được trải nghiệm thơng qua những mơ hình phát triển vận động để - sáng kiến một số biện pháp xây dựng mô hình phát triển vận động cho trẻ tại trường mầm non

r.

ẻ được trải nghiệm thơng qua những mơ hình phát triển vận động để Xem tại trang 3 của tài liệu.
Đồng thời, chúng tơi lên kế hoạch dự giờ thăm lớp để nắm bắt tình hình thực hiện chuyên đề phát triển vận động tại lớp - sáng kiến một số biện pháp xây dựng mô hình phát triển vận động cho trẻ tại trường mầm non

ng.

thời, chúng tơi lên kế hoạch dự giờ thăm lớp để nắm bắt tình hình thực hiện chuyên đề phát triển vận động tại lớp Xem tại trang 5 của tài liệu.
(Hình 1. Gĩc vận động của lớp) - sáng kiến một số biện pháp xây dựng mô hình phát triển vận động cho trẻ tại trường mầm non

Hình 1..

Gĩc vận động của lớp) Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Mơ hình chơi cát: là nơi trẻ được luyện tập với những thanh xà ngang nhằm tăng cường thể lực, tăng cường sức khỏe, đặc biệt đới với các cháu béo phì - sáng kiến một số biện pháp xây dựng mô hình phát triển vận động cho trẻ tại trường mầm non

h.

ình chơi cát: là nơi trẻ được luyện tập với những thanh xà ngang nhằm tăng cường thể lực, tăng cường sức khỏe, đặc biệt đới với các cháu béo phì Xem tại trang 10 của tài liệu.
(Hình 4. Lớp Lá 1 biểu diễn tiết mục của lớp mình) . Phần III: Thi các trị chơi vận động. - sáng kiến một số biện pháp xây dựng mô hình phát triển vận động cho trẻ tại trường mầm non

Hình 4..

Lớp Lá 1 biểu diễn tiết mục của lớp mình) . Phần III: Thi các trị chơi vận động Xem tại trang 11 của tài liệu.
- Trong thời gian 01 năm thực hiện mơ hình phát triển vận động tại trường đi vào hoạt động cĩ hiệu quả trẻ nhanh nhẹn hoạt bát thích đến trường trên 90%, trẻ béo phì giảm 98.8% đã tạo được sự tín nhiệm của phụ huynh rất cao bằng chứng là phụ huynh nhiệt  - sáng kiến một số biện pháp xây dựng mô hình phát triển vận động cho trẻ tại trường mầm non

rong.

thời gian 01 năm thực hiện mơ hình phát triển vận động tại trường đi vào hoạt động cĩ hiệu quả trẻ nhanh nhẹn hoạt bát thích đến trường trên 90%, trẻ béo phì giảm 98.8% đã tạo được sự tín nhiệm của phụ huynh rất cao bằng chứng là phụ huynh nhiệt Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan