0

de kiem tra hoc ki I giao duc cong dan 7 truong thcs Huynh thuc khang

6 70 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 05:44

phòng gd&đt huyện B TRCH trờng thcs S NHN TRCH Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc đề kiểm tra học kỳ II năm học 2011 - 2012 môn: GDCD MA TRN Ni dung ch (mc tiờu) Th no l sng v lm vic cú k hoch? Cỏc cp t Nhn bit Thụng hiu Vn dng Cõu 1: (2.0) Em hóy nờu ni dung quyn chm súc, bo v v giỏo c tr em Vit Nam? Cõu 2: (2.0) Em s lm gi xõy dng trng em thnh ngụi trng xanh, sch, p? Cõu 3: (3.0) Hóy v s phõn cp b mỏy nh nc Cng Hũa Xó Hi Ch Ngha Vit Nam? Cõu 4: (3.0) Tng s cõu hi Tng s im T l 3.0 30% 4.0 40% 3.0 30% KIM TRA HC Kè II NM HC 2011 -2012 Mụn: Giỏo Dc Cụng Dõn Thi gian: 45 phỳt T lun: ( 10 im) Cõu 1( 2.0) Th no l sng v lm vic cú k hoch? Cõu ( 2.0) Em hóy nờu ni dung quyn chm súc, bo v v giỏo c tr em Vit Nam? Cõu (3.0) Mụi trng l gỡ? Em s lm gi xõy dng trng em thnh ngụi trng xanh, sch, p ? Cõu (3.0) Hóy v s phõn cp b mỏy nh nc Cng Hũa Xó Hi Ch Ngha Vit Nam? P N Mụn : GDCD Lp - Hc K II T lun: ( 10 im) Cõu (2.0 ) Sng v lm vic cú k hoch l bit xỏc nh nhim v, sp xp nhng cụng vic hng ngy, hng tun mt cỏch hp lớ mi vic c thc hin y , cú hiờu qu, cú cht lng Cõu (2.0 ) - Quyn c bo v: tr em c quyn cú khai sinh v cú quc tch (0.5) - Quyn c chm súc: tr em c chm súc, nuụi dy phỏt trin, c bo v tớnh mng, sc kho, danh d v nhõn phm (0.5) - Quyn c vui chi, gii trớ, tham gia cỏc hot ng hoỏ, th thao (0.5) - Quyn c giỏo dc: tr em cú quyn c hc tp, c dy d (0.5) Cõu ( 3.0) - Mụi trng l ton b cỏc iu kin t nhiờn, nhõn to bao quanh ngi, cú tỏc ng n i sng, s tn ti, phỏt trin ca ngi v thiờn nhiờn, khỏc vi cỏc khỏi nim mụi trng xó hi nh mụi trng giỏo dc, mụi trng hc (1.5) HS nờu c s hnh ng nh (1.5): Ph thuc vo cõu tr li ca hs - Chm súc cõy ci (0.25) - Gi gỡn v sinh chung (0.25) - Phờ phỏn v ngn chn cỏc hnh vi phỏ hoi mụi trng (0.25) - ng tỡnh, ng h nhng vic lm bo v mụi trng (0.25) - Tớch cc tham gia cỏc hot ng trng t chc (0.25) Cõu ( 3.0 ) S phõn cp b mỏy nh nc: B mỏy nh nc cp trung ng Quc hi Chớnh ph Tũa ỏn nhõn dõn Vin kim sỏt ti cao nhõn dõn ti cao B mỏy nh nc cp tnh ( thnh ph thuc trung ng) HND tnh UBND tnh Tũa ỏn nhõn dõn Vin kim sỏt ( thnh ph) ( thnh ph) tnh ( thnh ph) nhõn dõn tnh ( thnh ph) B mỏy nh nc cp huyn( qun, th xó, thnh ph thuc tnh HND huyn( qun, th xó, thnh ph thuc tnh ) UBND huyn( qun, th xó, thnh ph thuc tnh ) Tũa ỏn nhõn dõn huyn( qun, th xó, thnh ph thuc tnh ) Vin kim sỏt nhõn dõn huyn( qun, th xó, thnh ph thuc tnh ) B mỏy nh nc cp xó ( phng, th trn) HND xó ( phng, th trn) UBND xó ( phng, th trn) B Trch, ng y 10 th ỏng 04 n m 2012 Duỵêt tổ chuyên môn Giỏo viờn đề Trnh Th An Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ PHỊNG GD VÀ ĐT BẮC TRÀ MY TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN: GDCD Năm học:2016-2017 I Mục tiêu Đánh giá mức độ tiếp thu học sinh từ có biện pháp khắc phục thời gian đến II Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm tự luận III Ma trận Cấp độ Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Các chủ đề Trung thực Số câu Số điểm Tỉ lệ Tự trọng Số câu Số điểm Tỉ lệ u thương người Số câu Số điểm Tỉ lệ Tơn sư trọng đạo TN TL TN TL TN TL Nêu trung thực câu 0,5điểm 5% Cấp độ cao T N TL câu 0,5 điểm 5% Hiểu tự trọng câu 0,5 điểm 5% nêu biểu lòng u thương người câu 0,5 điểm 5% câu 0,5 điểm 5% câu 0,5 điểm 5% Thể tơn sư đạo việc làm cụ thể câu điểm Số câu Số điểm 1 câu điểm Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Tỉ lệ 20% Đồn kết, Kể tương trợ số biểu đồn kết, tương trợ Số câu câu Số điểm điểm Tỉ lệ 10% Xây dựng gia đình văn hóa câu điểm 10% Góp phần xây dựng gia đình văn hóa câu 1điểm 10% Số câu Số điểm Tỉ lệ Giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ Biết cách gìn giữ phát huy truyền thống gia đình, dòng họ Nhận xét gia đình dòng họ Số câu Số điểm Tỉ lệ 1/2 câu điểm 10% câu 0,5 điểm 5% Tự tin Số câu Số điểm Tỉ lệ TS câu TS điểm Tỉ lệ ) 20% Nêu số biểu tính tự tin câu 0,5 điểm 5% 5,5 câu điểm 40% Giải thích giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ 1/2 câu 2,5 điểm 25% 1,5câu điểm 30% câu điểm 40% cấu điểm 20% câu điểm 10% câu điểm 10% câu 0,5 điểm 5% câu 10 điểm 100% Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ PHỊNG GD&ĐT BẮC TRÀ MY TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG Họ tên:………………… Lớp:……………………… Điểm KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN: GDCD Năm học:2016-2017 Thời gian 45 phút ( Khơng kể giao đề) Lời phê A Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ đầu trước câu trả lời Câu (0,5 điểm) Ý kiến lòng tự trong? A Tự trọng giấu điều mà yếu B Tự ln đề cao cá nhân trước người C Tự từ chối giúp đỡ người khác, kể bạn bè người thân D tự Trọng biết coi trọng giữ gìn phẩm cách Câu (0,5 điểm) Hành vi thể đồn kết, tương trợ? A Chép cho bạn bạn bị ốm B Làm tập hộ bạn C Cho bạn chép để bạn điểm cao D Giảng cho bạn tập khó nhà Câu (0,5 điểm) Hành vi thể lòng u thương người? A Quan tâm giúp đỡ người giúp đỡ mình, người khác khơng quan tâm B Giúp đỡ người khác, người gặp khó khăn, hoạn nạn C Thờ người khác đau khổ hay gặp hoạn nạn D Tích cực tham gia hoạt động từ thiện Câu (5,0 điểm) Em đồng ý với ý kiến sau dòng họ: A Gia đình dòng họ có truyền thống tốt đẹp B Gia đình, dòng họ truyền thống C Giữ gìn truyền thống tốt đẹp gia đình thể lòng biết ơn ơng bà cha mẹ D Khơng cần giữ gìn truyền thống lạc hậu Câu (1 điểm) Những ý kiến hay sai nói người có tính tự tin? (Đánh dấu X vào tương ứng) Ý kiến sai A Người tự tin người có tính kiên học tập, cơng việc B Người tự tin người ln nghe theo ý kiến số đơng C Người tự tin người khơng tin vào người khác D Người tự tin người chủ động tự làm cơng việc mình, khơng dựa dẫm vào người khác PHẦN II – TỰ LUẬN (7,5 điểm) Câu (0,5 điểm) Thế trung thực? Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu (3,5 điểm) Bố mẹ Minh học hành cao, bố tiến sĩ, mẹ thạc sĩ, giữ chức vụ quan trọng quan nhà nước Điều kiện kinh tế gia đình Minh giả Minh hãnh diện với bạn cho chẳng cần học hành nhiều cho vất vả mà có sống đàng hồng có bố mẹ lo cho Suy nghĩ Minh biết giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ hay khơng? Vì sao? Câu ( điểm) Là học sinh, em cần thể tơn sư trọng đạo cho đúng? Câu (1 điểm) Bản thân em có ý thức biểu để xây dựng gia đình văn hóa? -HẾT Duyệt đề Người đề Nguyễn Văn Tâm Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ PHỊNG GD VÀ ĐT BẮC TRÀ MY TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN: GDCD Năm học:2016-2017 I.TRẮC NGHIỆM ( đ ) Câu 1-4 Mỗi câu 0,5 điểm Câu Đáp án D A-D B-D C Câu 5( điểm ) Mỗi ý 0,25 điểm 1-D 2-Đ 3-A 4.B Câu (1 điểm) Những ý kiến hay sai nói người có tính tự tin? (Đánh dấu X vào tương ứng) Ý kiến A Người tự tin người có tính kiên học tập, X cơng việc B Người tự tin người ln nghe theo ý kiến số đơng C Người tự tin người khơng tin vào người khác D Người tự tin người chủ động tự làm cơng việc mình, X khơng dựa dẫm vào người khác sai X X II TỰ LUẬN (7 Đ) Câu (0,5 điểm) Trung thực ln tơn trọng thật, tơn trọng chân lí, lẽ phải; sống thẳng, thật dám dũng cảm nhận lỗi mắc khuyết điểm Người trung thực người khơng chấp nhận giả dối, gian lận, khơng lợi ích riêng mà che giấu làm sai lệch thật Câu (3.5 điểm) - Suy nghĩ Minh khơng thể biết giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ ( điểm) vì: - Gia đình Minh có truyền thống gia đình hiếu học thành đạt sống bố mẹ Minh người có ý chí vươn lên Đây truyền thống q báu gia đình (1 điểm) - Minh tự hào gia đình cần biết giữ gìn truyền thống gia đình, trước hết học hành chăm để trở thành học sinh giỏi Dù bố mẹ giàu có đến học sinh phải biết sống tự lập, có ý chí, khơng nên ỷ lại vào bố mẹ Có truyền thống gia đình ngày thêm rạng rỡ, tốt đẹp (1 điểm) Câu (2 điểm) Học sinh cần thể tơn sư trọng đạo như: - Làm ...Phòng gd&đt huyện B Trch Trờng thcs s Nhõn Trch Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc đề kiểm tra học kỳ II năm học 2011 - 2012 môn: GDCD MA TRN Ni dung ch (mc tiờu) Trỏch nhim ca gia ỡnh, nh nc, xó hi i vi tr em? Cỏc cp t Nhn bit Thụng hiu Vn dng Cõu 1: (2.0) Cõu 2: (3.0) Mụi trng v ti nguyờn thiờn nhiờn cú tm quan trng i vi i sng ngi nh th no? Em hóy nờu cỏc bin phỏp gúp phn bo v mụi trng? K tờn cỏc di sn c UNESCO cụng nhn? Cõu 3: (3.0) Cõu 4: (2.0) Th no l t tớn ngng, tụn giỏo? Nờu cỏc hnh vi mờ tớn d oan v tỏc hi ca nú? Tng s cõu hi Tng s im T l 5.0 50% 2.0 20% 3.0 30% KIM TRA HC Kè II NM HC 2011 -2012 Mụn: Giỏo Dc Cụng Dõn Thi gian: 45 phỳt T lun: ( 10 im) Cõu (2.0): Trỏch nhim ca gia ỡnh, nh nc, xó hi i vi tr em? Cõu (3.0): Mụi trng v ti nguyờn thiờn nhiờn cú tm quan trng i vi i sng ngi nh th no? Em hóy nờu cỏc bin phỏp gúp phn bo v mụi trng? Cõu (3.0): K tờn cỏc di sn c UNESCO cụng nhn? Cõu (2.0): Th no l t tớn ngng, tụn giỏo? Nờu cỏc hnh vi mờ tớn d oan v tỏc hi ca nú? P N Mụn : GDCD Lp - Hc K II Cõu ( 2. ): - Cha m hoc ngi u l ngi trc tiờn chu trỏch nhim v vic bo v, chm súc, nuụi dy tr em, to iu kin tt nht cho s phỏt trin tr em (1.0) - Nh nc v xó hi to mi iu kin tt nht bo v quyn li ca tr em Cú trỏch nhim chm súc, giỏo dc v bi dng cỏc em tr thnh ngi cụng dõn cú ớch cho t nc (1.0) Cõu ( 3.): - To c s vt cht phỏt trin kinh t, húa xó hi (1.0) - To cho ngi phng tin sng, phỏt trin trớ tu o c (1.0) - Bin phỏp: + trng cõy xanh (0.5) + bo v ngun nc (0.5) + quột dn v sinh trng, lp, ni (0.5) + khụng cht, phỏ cõy cụng viờn, trng, (0.5) Cõu (3.0) : k ỳng di sn t 0,25 im - Di sn húa vt th: ng Phong Nha K Bng, Hong Thnh Thng Long, Ph c Hi An, c ụ Hu - Di sn húa phi vt th: Nhó nhc cung ỡnh Hu, cng chiờn Tõy nguyờn, ca trự , hỏt xoan Cõu (2.0): - Cụng dõn cú quyn theo hoc khụng theo mt tớn ngng hay tụn giỏo no (0.5) - Ngi ó theo mt tớn ngng hay tụn giỏo no ú cú quyn khụng theo na , hoc i theo tớn ngng, tụn giỏo khỏc m khụng c cng bc, cn tr (0.5) - Cỏc hnh vi mờ tớn d oan: búi toỏn, ung nc thỏnh ca b ng, cha bnh bng ng ct, (1.0) Tựy thuc vo cõu tr li ca hc sinh B Trch, ng y 10 th ỏng 04 n m 2012 Duyt ca t chuyờn mụn Giỏo viờn Trnh Th An MA TRẬN ĐỀ THI HKII MÔN: GDCD ( Mã đề 01 ) Nhận biết TT NỘI DUNG TC câu TC điểm Bài 7: Đạo đức kỉ luật Bài 2: Trung thực Bài 16: Quyền tự tín ngưỡng tôn giáo Bài 14: Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên Vận dụng TS TS Thấp Cao câu điểm Câu Câu Câu Câu Điểm Điểm Điểm Điểm ý ý ý ý C1 1.5 C1 1 2.5 Ý1 Ý2 C2 1.5 C2 1 2.5 Ý2 Ý1 C3 Ý1 1.5 Thông hiểu C3 Ý2 C4 Ý1 1.5 C4 Ý2 1 3 10 ĐÁPÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN: GDCD (Mã đề 01 ) Câu 1: ( 2.5điểm ) * Đạo đức kỉ luật có mối quan hệ chặt chẽ Người có đạo đức người tự giác tuân thủ kỉ luật người chấp hành tốt kỉ luật người có đạo đức Sống có kỉ luật biết tự trọng, tôn trọng người khác ( 1.5đ ) * Những biểu thiếu tính kỉ luật: ( 1đ ) + Không làm trước đến lớp Tác hại: Bị thầy cô phạt quỳ gối + Cúp tiết để chơi Tác hại: Giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh vào làm việc Câu 2: ( 2.5điểm ) - Trung thực tôn trọng thật, tôn trọng chân lý, lẽ phải ( 1đ ) - Ý nghĩa: Trung thực đức tính cần thiết quý báu người Sống trung thực giúp ta nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh mối quan hệ xã hội người tin yêu, kính trọng ( 1.5đ ) Câu 3: ( 3điểm ) Quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo có nghĩa công dân có quyền theo không theo tín ngưỡng hay tôn giáo nào, người theo tín ngưỡng hay tôn giáo có quyền không theo nữa, bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác mà không cưỡng cản trở ( 2đ) - Để thực tốt quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo em cần phải: ( 1đ ) + Tôn trọng nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo đền chùa, miếu, nhà thờ… + Không xích gây đoàn kết, chia rẽ giữ người có tín ngưỡng, tôn giáo người tín ngưỡng, tôn giáo, người có tín ngưỡng tôn giáo khác Câu 4: ( 2điểm ) MT TNTN có tầm quan trọng đặc biệt với đời sống người, tạo nên sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tạo cho người phương tiện để sinh sống, phát triển đạo đức, trí tuệ, tinh thần ( 1đ ) (HS kể từ 3-4 việc làm): quét dọn đường làng ngõ xóm, trồng xanh ( 1đ ) PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH ĐỀ KIỂM CHẤT LƯỢNG KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012 TRƯỜNG THCS HOÀN TRẠCH Môn: GD-CD ; Khối : MÃ ĐỀ : 01 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) (Học sinh làm giấy thi Cần ghi rõ họ tên, lớp, môn thi mã đề vào tờ giấy làm bài.) Câu 1: (2.5 điểm) Nêu mối quan hệ đạo đức kỉ luật ? Em nêu biểu thiếu tính kỉ luật số bạn học sinh tác hại nó? Câu 2: (2.5điểm) Trung thực ? Nêu ý nghĩa trung thực ? Câu 3: (3điểm) Thế quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo? Bản thân em phải làm để thực tốt quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo? Câu 4: (2điểm) Em nêu tầm quan trọng môi trường tài nguyên thiên nhiên với sống người? Bản thân em làm để góp phần bảo vệ giữ gìn môi trường nơi em sinh sống? MA TRẬN ĐỀ THI HKII MÔN: GDCD (Mã đề 02 ) Nhận biết TT NỘI DUNG TC câu TC điểm Bài 14: Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên Bài 16: Quyền tự tín ngưỡng tôn giáo Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa Vận dụng TS TS Thấp Cao câu điểm Câu Câu Câu Câu Điểm Điểm Điểm Điểm ý ý ý ý C1 Ý1 C2 Ý1 C3 Ý1 1.25 Thông hiểu 2 C1 Ý2 C2 Ý2 C3 Ý3 0.75 C3 Ý2 1 3 10 ĐÁPÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN: GDCD ( M ã đề 02 ) Câu 1: (3điểm) a Môi trường toàn điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh người, có tác động tới đời sống, tồn phát triển người thiên nhiên VD: ao hồ, nhà máy, trường học - TNTN cải vật chất có sẵn tự nhiên mà người khai thác, chế biến, sử dụng để phục vụ đời sống người VD: - MT TNTN có tầm quan trọng đặc biệt với đời sống người, tạo nên sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tạo cho người phương tiện để sinh sống, phát triển đạo đức, trí tuệ, tinh thần b (HS kể từ 3-4 việc làm): quét dọn đường làng ngõ xóm, trồng xanh Câu 2: (4điểm) a.Tín ngưỡng: lòng tin vào thần bí VD: thần linh, chúa trời - Tôn giáo: Là hình thức tín PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH TRƯỜNG TH-THCS HƯNG TRẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2011-2012 Môn: GDCD I Đề Đề 01 Câu (2đ).Học sinh phải làm để góp phần bảo vệ môi trường ? Câu (3đ).Vì nói Nhà nước ta nhà nước nhân dân, nhân dân nhân dân? Bộ máy nhà nước ta phân làm cấp? Tên gọi cấp? Câu (2đ).Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) bầu ra? Có chức nhiệm vụ gì? Câu (3đ).Tình huống: “Ở gần nhà Hà có người chuyên làm nghề bói toán Mẹ Hà xem bói Hà can ngăn mẹ mẹ Hà cho quyền tự tín ngưỡng người khuyên Hà không nên can thiệp vào” a Theo em, mẹ Hà cho quyền tự tín ngưỡng người có không? Vì sao? b Hà khuyên ngăn mẹ không Vậy, Hà, em làm gì? Đề 02 Câu 1.(5đ) Thế di sản văn hóa phi vật thể, văn hóa vật thể di tích lịch sử văn hóa ? Việt Nam có di sản UNESCO xếp loại di sản giới? Câu 2: (2đ) Em làm để thực tốt quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo công dân ? Câu (3đ).Tình huống: “Ở gần nhà Hà có người chuyên làm nghề bói toán Mẹ Hà xem bói Hà can ngăn mẹ mẹ Hà cho quyền tự tín ngưỡng người khuyên Hà không nên can thiệp vào” c Theo em, mẹ Hà cho quyền tự tín ngưỡng người có không? Vì sao? d Hà khuyên ngăn mẹ không Vậy, Hà, em làm gì? II Đáp án biểu điểm Đề 01 Câu (2đ) Học sinh phải : - Trồng phủ xanh đồi trọc (0.5đ) -Bảo vệ nguồn nước: không thải rác, xác động thực vật, chất hóa học độc hại xuống sông, hồ (0.5đ) -Quét dọn giữ gìn vệ sinh xung quanh lớp, trường học nơi (0.5đ) -Không chặt, phá rừng, công viên, chăm sóc trồng (0.5đ) Câu (3đ) a Nhà nước ta Nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân vì: Nhà nước ta thành cách mạng nhân dân, nhân dân lập hoạt động lợi ích nhân dân (1đ) b Bộ máy nhà nước phân thành cấp: - Bộ máy nhà nước cấp trung ương (0.5đ) - Bộ máy nhà nước cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) (0.5đ) - Bộ máy nhà nước cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) (0.5đ) - Bộ máy nhà nước cấp xã (phường, thị trấn) (0.5đ) Câu (2đ) Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn): - Là quan quyền lực nhà nước địa phương, nhân dân bầu (0.5đ) - Ổn định kinh tế (0.5đ) - Nâng cao đời sống nhân dân (0.5đ) - Củng cố quốc phòng an ninh (0.5đ) Câu (3đ): a Mẹ Hà nghĩ không (0.5đ) -Vì bói toán biểu mê tín dị đoan tự tín ngưỡng pháp luật ngăn cấm hành nghề (1đ) b Nếu em Hà, em sẽ: Giải thích cho mẹ hiểu tác hại mê tín dị đoan; vận động gia đình người thân khuyên bảo mẹ (1đ) - Báo với quyền địa phương can thiệp, xử lý người hành nghề bói toán (0.5đ) (Tùy theo câu trả lời HS mà GV cho điểm phù hợp) Đề 02 Câu 1.(5đ) * Di sản văn hóa phi vật thể là: sản phẩm tinh thần có giá trị lich sử, văn hóa, khoa học, lưu giữ trí nhớ, chữ viết, lưu truyền truyền miệng, truyền nghề ., (0.5đ) -bao gồm tiếng nói chữ viết , tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng .(0.5đ) * Di sản văn hóa vật thể là: sản phẩm vật chất có giá trị lich sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (1đ) * Di tích lịch sử văn hóa là: Công trình xây dựng, địa điểm di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, thuộc công trình đia điểm có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học (1đ) + Những di sản Việt Nam UNESCO xếp loại di sản giới: -Di sản văn hóa vật thể: Quần thể di tích cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Khu di tích Hòang thành Thăng Long (0.5đ) - Di sản văn hóa phi vật thể: Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca quan họ, Ca trù, Hội Gióng (0.5đ) - Di sản thiên nhiên: Vịnh Hạ Long, vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, cao nguyên đá Đồng Văn (0.5đ) -Di sản tư liệu: Mộc triều Nguyễn, Bia tiến sĩ Văn Miếu – Quốc tử giám (0.5đ) Câu 2: (2đ) - Mỗi cần phải tôn trọng quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo người khác: (0.5đ) -Tôn trọng nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo như: đền, chùa, miếu thờ, nhà thờ 0.5đ) -Không xích, gây đoàn kết, chia rẽ người có tín ngưỡng, tôn giáo với người tín ngưỡng, tôn giáo khác (0.5đ) - Nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng quyền tự tín ngưỡng tôn giáo để làm trái pháp luật sách nhà nước (0.5đ) Câu (3đ) a Mẹ Hà nghĩ không (0.5đ) -Vì bói toán biểu mê KIM TRA HC Kè II GDCD Nm hc 2011 -2012 ( Thi gian lm bi 45 phỳt ) Mó I : Cõu (3 im): Th no l mụi trng ? Mụi trng v ti nguyờn thiờn nhiờn cú nh hng nh th no n cuc sng ca ngi ? Tỡm mt vi vớ d v nhng vic lm ụ nhim mụi trng ? Cõu (3 im): Gii thớch vỡ núi Nh nc ta l nh nc ca nhõn dõn , nhõn dõn v vỡ nhõn dõn ? Vỡ Quc hi c gi l c quan i biu cao nht ca nhõn dõn v l c quõn quyn lc nh nc cao nht ? Cõu (2 im): Hóy nờu bn phn ca hc sinh ụớ vi gia ỡnh nh trng? Cõu (2 im): Hóy k mt s vic m gia ỡnh em n lm vic vi cỏc c quan hnh chớnh nh nc c s ? -Ht - KIM TRA HC Kè II GDCD Nm hc 2011 -2012 ( Thi gian lm bi 45 phỳt ) Mó I : Cõu (3 im): Th no l di sn húa ? Hóy k tờn mt s di sn húa ca Vit Nam c UNESCO cụng nhn l di sn húa th gii ? Em ó v s lm gỡ gúp phn bo v di sn húa ? ? Cõu (3 im): Theo em cụng dõn cú quyn v ngha v gỡ i vi i biu mỡnh bu ? Vỡ Chớnh ph c gi l c quan hnh chớnh nh nc cao nht ? Cõu (2 im): Hóy nờu trỏch nhim gia ỡnh , nh nc , xó hi i vi tr em ? Cõu (2 im): Hóy k mt s vic m gia ỡnh em n lm vic vi cỏc c quan hnh chớnh nh nc c s ? -Ht P N V BIU IM GDCD Nm hc 2011 -2012 ( Thi gian lm bi 45 phỳt ) Mó 1: Cõu (3 im): - Mụi trng l ton b cỏc iu kin t nhiờn nhõn to bao quanh ngi cú tỏc ng n i sng , s tn ti , phỏt trin ca ngi v thiờn nhiờn Nhng k ú hoc ó cú sn t nhiờn () hoc ngi to ( )(1đ) - MT-TNTN cú tm quan trng c bit i vi i sng ngi to nờn csvc phỏt trin kt vh,xh , to cho ngi phng tin sinh sng tinh thn (1 im) -Vớ d: Vt rỏc ba bói mụi trng( 0,5 ) - t rng lm nng ry ( 0,5 ) Cõu 2(3 im): Bi vỡ nh nc ta l thnh qu cỏch mng ca nhõn dõn nhõn dõn lp v hot ng vỡ li ớch ca nhõn dõn -Quc hi l c quan quyn lc nh nc cao nht , nhõn dõn bu v hot ng vỡ li ớch ca nhõn daanvaf c nhõn dõn giao cho nhim v trng i ca quc gia (0,5 ) -Lm Hin phỏp v sa i hin phỏp , lm lut v sa i lut (0,5 ) -Quyt nh cỏc cs c bn v i ni v i ngoi ca t nc (0,5 ) -Quyt nh nhng nguyờn tc ch yu v t chc v hot ng ca b mỏy nh nc (0,5 ) Cõu 3(2 im) - Bn phn ca hc sinh : - Yờu T quc , cú ý thc xõy dng v bo v t quc VN XHCN - Tụn trng phỏp lut , tụn trng ti sn ca ngi khỏc - Yờu quý , kớnh trng , giỳp ụng b cha m , l phộp vi ngi ln - Chm ch hc , hon thnh chng trỡnh ph cp giỏo dc - Khụng ỏnh bc , ung ri , hỳt thuc v dựng cỏc cht kớch thớch cú hi cho sc kho Cõu 4(2 im)Hs cú th k : Ti UBNDxó lm giy khai sinh Ti ng kớ kt hụn Gv : Trn Th Hong Minh P N V BIU IM GDCD Nm hc 2011 -2012 ( Thi gian lm bi 45 phỳt ) Mó 2: Cõu 3(3 im): Hs cn nờu c : Di sn húa bao gm dsvh phi vt th v dsvh vt th l sn phm tinh thn cú giỏ tr lch s khoa hc ( 1) -K tờn c cỏc di sn : (1đ) + Vnh H Long (0,25) + C ụ Hu (0,25) + Phong Nha-K Bng (0,25) + Cụng chiờng Tõy Nguyờn (0,25d) Hs k c nhng vic lm nhm bo v dsvh : - Khụng vit v by lờn cỏc di sn Gi gỡ mụi trng xanh sch p Cõu 3(3 im): -Quyn : Giỏm sỏt gúp ý kin vo cỏc hot ng ca cỏc i biu (0,5) - Ngha v : thc hin tt chớnh sỏch phỏp lut ca nh nc (0,5) - Chớnh ph l c quan chp hnh ca Quc hi , QH bu , l c quan hnh chớnh nh nc cao nht (0,5) - Bo m vic tụn trng v chp hnh HP PL, phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn (0,5đ) - Bảo đảm việc tôn trọng chấp hành Hiến pháp- pháp luật, phát huy quyền làm chủ nhân dân (0,5đ) - Thng nht qun lớ vic thc hin cỏc nhim v ct , kt vh xh , anqp(0,5đ) -Bo m n nh v nõng cao i sụng vt cht v tinh thn ca nhõn dõn ... cần giữ gìn truyền thống lạc hậu Câu (1 i m) Những ý ki n hay sai n i ngư i có tính tự tin? (Đánh dấu X vào tương ứng) Ý ki n sai A Ngư i tự tin ngư i có tính ki n học tập, cơng việc B Ngư i. .. 5( i m ) M i ý 0,25 i m 1-D 2-Đ 3-A 4.B Câu (1 i m) Những ý ki n hay sai n i ngư i có tính tự tin? (Đánh dấu X vào tương ứng) Ý ki n A Ngư i tự tin ngư i có tính ki n học tập, X cơng việc... Ngư i tự tin ngư i ln nghe theo ý ki n số đơng C Ngư i tự tin ngư i khơng tin vào ngư i khác D Ngư i tự tin ngư i chủ động tự làm cơng việc mình, X khơng dựa dẫm vào ngư i khác sai X X II TỰ
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra hoc ki I giao duc cong dan 7 truong thcs Huynh thuc khang,

Hình ảnh liên quan

II. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm và tự luận. III.Ma trận.  - de kiem tra hoc ki I giao duc cong dan 7 truong thcs Huynh thuc khang

Hình th.

ức kiểm tra: Trắc nghiệm và tự luận. III.Ma trận. Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan