0

moi quan he bien chung giua CSHT va KTTT

28 345 3
  • moi quan he bien chung giua CSHT va KTTT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 05:04

Tiểu luận Triết học Lê Quang MinhA - Đặt vấn đề Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội là lịch sử phát triển của những phơng thức sản xuất kế tiếp nhau từ thấp đến cao. Mà lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất la hai mặt của phơng thức sản xuất , chúng tồn tại không tách rời nhau, tác động qua lại lẫn nhau một cách biện chứng, tạo thành quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất - quy luật cơ bản nhất của sự vận động phát triển của xã hội. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất là quy luật phổ biến, tác động trong toàn tiến trình lịch sử của nhân loại. Sự vận động, phát triển cùa lực lợng sản xuất quyết định và làm thay đổi quan hệ sản xuất cho phù hợp với nó. Ngợc lại, quan hệ sản xuất cũng có tính độc lập tơng và tác động trở lại sự phát triển của lực lợng sản xuất. Khi quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất, nó là động lực thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển. Ngợc lại, khi quan hệ sản xuất lỗi thời, lạc hậu hoặc tiên tiến hơn một cách giả tạo so với trình độ phát triển củ lực lợng sản xuất sẽ lại kìm hãm sự phát triển của lực lợng sản xuất. Do đó, việc giải quyết mâu thẫu giữa quan hệ sản xuất và lực lợng sản xuất không phải là đơn giản. Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung trớc đây chúng ta đã không có đợc sự nhận thức đúng đắn về quy luật của sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lợng sản xuất. Cơ chế quan liêu, bao cấp đã bóp méo các yếu tố của quan hệ sản xuất, kìm hãm lực lợng sản xuất, kết quả của sự không phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lợng sản xuất đã làm cho mâu thẫu giữa chúng 1Tiểu luận Triết học Lê Quang Minhtrở nên gay gắt. Điều đó khiến cho nền kinh tế Việt Nam phải ở trong tình trạng khủng hoảng, trì trệ một thời gian dài. Chính vì vậy, việc đa nhận thức một cách đúng đắn mối quan hệ, tác động qua lại lẫn nhau giữa quan hệ sản xuất và lực lợng sản xuất có ý nghĩa vô cùng to lớn, đặc biệt là trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở Việt Nam hiện nay.B - Giải quyết vấn đềI/Cơ sở lý luận: 1 - Các khái niệm:a) Lực lợng sản xuất: Lực lợng sản xuất là toàn bộ những năng lực sản xuất của một xã hội nhất định, ở một thời kỳ nhất định. Lực lợng sản xuất biểu hiện mối quan hệ tác động giữa con ngời với tự nhiên, biểu hiện trình độ sản xuất của con ngời và năng lực thực tiễn của con ngời trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất. Lực lợng sản xuất bao gồm t liệu sản xuất và ngời lao động với tri thức, phơng pháp sản xuất, kỹ năng, kỹ xảo và thói quen lao động của họ. Trong các yếu tố hợp thành lực lợng sản xuất, ngời lao động là chủ thể và bao giờ cũng là lực lợng sản xuất cơ bản, quyết định nhất của xã hội. Ngày nay, khi khoa học trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp, thì nội dung khái niệm lực lợng sản xuất đợc bổ sung, hoàn thiện hơn. Các cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đã làm xuất hiện những khu vực sản xuất mới và làm cho năng suất lao động tăng lên gấp bội. Năng suất lao động đợc xem nh là tiêu chí quan trọng trọng nhất để đánh giá trình độ phát triển của lực l-2Tiểu luận Triết học Lê Quang Minhợng sản xuất và suy cho cùng cũng là yếu tố quyết định sự chiến thắng của một trật tự xã hội này đối với một trật tự xã hội khác.b) Quan hệ sản xuất: Quan Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Đề tài: Vận dụng nguyên lý về mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX để phân tích tình hình hoạt động Maketting ở 2 doanh nghiệp kinh doanh về cafe ở Việt Nam : Trung Nguyên và Buôn Mê Thuột Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng ,việc đảm bảo lợi thế cạnh tranh ,duy trì và mở rộng thị phần luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý doanh nghiệp .Điều mong muốn này chỉ trở thành hiện thực khi nhà quản lý thực hiện đợc mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh khoa học và năng động kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh , kiểm soát hiệu quả rủi ro và có những biện pháp thích ứng với tín hiệu thị trờng ,với những biến động của môi trờng kinh doanh đang thay đổi nhanh cùng quá trình đổi mới và hội nhập hiện nay .Do đó không một doanh nghiệp nào khi bắt tay vào kinh doanh lại không tìm mọi cách gắn hoạt động kinh doanh của mình với thị trờng thông qua hoạt động marketing.Tuy nhiên không phải bất kì một doanh nghiệp nào cũng thành công trong trong hoạt động marketing .Và câu hỏi yếu tố nào quyết định đến sự thành công của hoạt động marketingđã và đang là bài toán hóc búa cho những nhà quản lý doanh nghiệp,đặc biệt là trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trờng hiện nay. Xuất phát từ lí do trên ,thông qua việc vận dụng nguyên lí về mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX để phân tích tình hình hoạt động Marketing ở 2 doanh nghiệp kinh doanh về cafe ở Việt Nam :Trung Nguyên và Buôn Mê Thuột.1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368A - Lời Mở Đầu.B - Nội Dung.Phần 1 : Cơ sở lí luận .I. Khái niệm về Lực lợng sản xuất. II.Khái niệm về Quan hệ sản xuất .III. Mối quan hệ giữa lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất.Phần 2 : Vận dụng nguyên lí về mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX để phân tích tình hình hoạt động Marketing ở 2 doanh Lời nói đầu Trong lịch sử phát triển của xã hội loài ngời, mỗi xã hội có những quan hệ hết sức đa dạng, phong phú, luôn vận động và biến đổi. Song tựu chung lại là những mối quan hệ vật chất cơ bản và hệ tinh thần t tởng của xã hội Những quan hệ đó thể hiện ở những quan hệ giữa CSHT và KTTT nh thế nào? cái nào quyết định cái nào trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nớc ta hiện nay.Sử dụng phạm trù này nh thế nào để phát huy đợc mặt tích cực, hạn chế đợc mặt tiêu cực của nó nhằm ổn địnhvà phát triển kinh tế xã hội,vừa đảm bảo sự phát triển đó phù hợp với định hớng đờng lối của chúng ta.Cùng với sự quan tâm đó em chọn đề tài Mối quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nớc ta hiện nay", bài viết của em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu xót.Rất mong nhận đợc sự góp ý của thầy cô để bài viết của em đợc hoàn thiện hơn. 1 CHƯƠNG I Mối quan hệ giữa CSHT và KTTT .Những đặc đIểm cơ bản. I/ KháI niệm CSHT và KTTT. 1/ KháI niệm CSHT. Là toàn bộ những nghề sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của một hình thái kinh tế xã hội nhất định. Cơ cấu hạ tầng hình thành một cách khách quan. Vì trong quá trình vật chất của xã hội. Nó bao gồm không chỉ những nghành nghề giữa ngời với ngời trong sản xuất trực tiếp mà cả những nghành nghề kinh tế trong quá trình tái sản xuất ra đời sống vật chất của xã hội 2 Trong xã hội có giai cấp đối kháng tính chất giai cấp của CSHT là do bản chất của kiểu nghề sản xuất thống trị quy định tính đối kháng của xung đột giai cấp bắt nguồn mâu thuẫn đối kháng ngay trong CSHT bản chất chế độ kinh tế của xã hội có giai cấp đối kháng ( Nh xã hội chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến t bản chủ nghĩa) là chế độ ngời bóc lột ngời, dựu trên quyền chiến tự nhân về thay lệnh sản xuất của thiểu số bóc lột, là chế độ bất bình đẳng trong sinh hoạt vất chất của xã hội Đối lập với các chế độ kinh tế nói trên, chế độ kinh tế XHCN và Cộng sản chủ nghĩa là chế độ làm chủ thể về kinh tế của nông dân lao động dựu trên sở hữu công cộng về tái sản xuất, là chế độ hợp tác tơng trợ trong sản xuất và bình đẳng trong đời sống vật chất của xã hội 2/ KháI niệm KTTT - Là khái niệm dùng để chỉ toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp quyền, triết học ,đạo đức, tôn giáo cùng với những thiết chế xã hội t ơng ứng với chúng nh nhà nớc đảng phái, các đoàn thể xã hội đ ợc hình thành, đợc xây dựng trên nền tảng của những CSHT nhất định - Trong xã hội có giai cấp những bộ phận có quyền lực mạnh nhất trong KTTT tiêu biểu cho chế độ xã hội về mặt công tác pháp lý ,chính nhờ có nhà nớc mà giai cấp bóc lột gán cho xã hội hệ t tởng của mình và cố gây ra ảo tởng nh pháp luật mà họ đã đặt ra phản ánh lợi ích toàn xã hội. Tính giai cấp của KTTT biểu hiện sự đối địch về quan niệm chính trị t tởng và cuộc đấu tranh về mặt chính trị t tởng của giai cấp đối kháng. Mâu thuẫn đối kháng trong KTTT bắt nguồn từ mâu thuẫn đối kháng trong CSHT Trong KTTT của xã hội có đối kháng giai cấp, ngoài bộ phận chủ yếu là công cụ của giai cấp thống trị để bảo vệ cơ sở kinh tế của nó những yếu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời nói đầu Trong lịch sử phát triển của xã hội loài ngời, mỗi xã hội có những quan hệ hết sức đa dạng, phong phú, luôn vận động và biến đổi. Song tựu chung lại là những mối quan hệ vật chất cơ bản và hệ tinh thần t tởng của xã hội Những quan hệ đó thể hiện ở những quan hệ giữa CSHT và KTTT nh thế nào? cái nào quyết định cái nào trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nớc ta hiện nay.Sử dụng phạm trù này nh thế nào để phát huy đợc mặt tích cực, hạn chế đợc mặt tiêu cực của nó nhằm ổn địnhvà phát triển kinh tế xã hội,vừa đảm bảo sự phát triển đó phù hợp với định hớng đờng lối của chúng ta.Cùng với sự quan tâm đó em chọn đề tài Mối quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nớc ta hiện nay", bài viết của em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu xót.Rất mong nhận đợc sự góp ý của thầy cô để bài viết của em đợc hoàn thiện hơn. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG I Mối quan hệ giữa CSHT và KTTT .Những đặc đIểm cơ bản. I/ KháI niệm CSHT và KTTT. 1/ KháI niệm CSHT. Là toàn bộ những nghề sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của một hình thái kinh tế xã hội nhất định. Cơ cấu hạ tầng hình thành một cách khách quan. Vì trong quá trình vật chất của xã hội. Nó bao gồm không chỉ những nghành nghề giữa ngời với ngời trong sản xuất trực tiếp mà cả những nghành nghề kinh tế trong quá trình tái sản xuất ra đời sống vật chất của xã hội 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong xã hội có giai cấp đối kháng tính chất giai cấp của CSHT là do bản chất của kiểu nghề sản xuất thống trị quy định tính đối kháng của xung đột giai cấp bắt nguồn mâu thuẫn đối kháng ngay trong CSHT bản chất chế độ kinh tế của xã hội có giai cấp đối kháng ( Nh xã hội chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến t bản chủ nghĩa) là chế độ ngời bóc lột ngời, dựu trên quyền chiến tự nhân về thay lệnh sản xuất của thiểu số bóc lột, là chế độ bất bình đẳng trong sinh hoạt vất chất của xã hội Đối lập với các chế độ kinh tế nói trên, chế độ kinh tế XHCN và Cộng sản chủ nghĩa là chế độ làm chủ thể về kinh tế của nông dân lao động dựu trên sở hữu công cộng về tái sản xuất, là chế độ hợp tác tơng trợ trong sản xuất và bình đẳng trong đời sống vật chất của xã hội 2/ KháI niệm KTTT - Là khái niệm dùng để chỉ toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp quyền, triết học ,đạo đức, tôn giáo cùng với những thiết chế xã hội t ơng ứng với chúng nh nhà nớc đảng phái, các đoàn thể xã hội đ ợc hình thành, đợc xây dựng trên nền tảng của những CSHT nhất định - Trong xã hội có giai cấp những bộ phận có quyền lực mạnh nhất trong KTTT tiêu biểu cho chế độ xã hội về mặt công tác pháp lý ,chính nhờ có nhà nớc mà giai cấp bóc lột gán cho xã hội hệ t tởng của mình và cố gây ra ảo tởng nh pháp luật mà họ đã đặt ra phản ánh lợi ích toàn xã hội. Tính giai cấp của KTTT biểu hiện sự đối địch về quan niệm chính trị t tởng và cuộc đấu tranh về mặt chính trị t tởng của giai cấp đối kháng. Mâu thuẫn đối kháng trong Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC MỤC LỤC…………………………………………………….2 LỜI NÓI ĐẦU………………………………………… 3 NỘI DUNG…………………………………………… 4 A.GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI……………………………………….4 B.NỘI DUNG ……………………………………………… 5 I.CƠ SỞ LÝ LUẬN………………………………………………… 5 1.CƠ SỞ HẠ TẦNG……………………………………………… 6 a. Khái niệm……………………………………………………… 6 b.Đặc điểm, tính chất………………………………………………6 2. KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG………………………………….7 a.Khái niệm……………………………………………………… 8 b.Đặc điểm, tính chất……………………………………………….8 3.MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CỞ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG XÃ HỘI…………………… 9 a.Vai trò quyết định CSHT đối với KTTT xã hội………………… 11 b.Sự tác động trở lại của KTTT đối với CSHT…………………… 13 II.CƠ SỞ THỰC TIỄN…………………………………………… 17 1.MỐI QUAN HỆ BIỆN CHÚNG GIỮA CSHT VÀ KTTT TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIÊT NAM……….17 a. Đặc điểm hình thành CSHT và KTTT trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa cộng sản………………………………… .17 b.CSHT và KTTT trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam… 18 2.HẠN CHẾ VỀ CSHT VÀ KTTT Ở VIỆT NAM…………………23 3.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ……………………………………………25 C. KẾT LUẬN…………………………………………………27 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………28 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ____________ LỜI NÓI ĐẦU ______________ Việt Nam trong sự phát triển của Đông Á và Đông Nam Á, hay nói rộng hơn là vòng cung Châu Á _Thái Bình Dương, hiện nay đang thu hút được nhiều người trong giới lãnh đạo và giới kinh doanh thế giới . Vì sao Việt Nam có sự chú ý đó? Chắc chắn là do Việt Nam đã và đang tiến hành công cuộc đổi mới một cách toàn diện và ngày càng sâu sắc về Cơ Sở Hạ Tầng và Kiến Trúc Thượng Tầng xã hội . Trong sự phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, cần vận dụng và quán triệt quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT. CSHT là kết cấu kinh tế đa thành phần trong đó có thành phần kinh tế quốc doanh, tập thể và nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Tính chất đan xen – quá độ về kết cấu của cơ sở kinh tế vừa làm cho nền kinh tế sôi động, phong phú, vừa mang tính phức tạp trong quá trình định hướng xã hội. Đây là một kết cấu kinh tế năng động, phong phú được phản chiếu trên nền KTTT và đặt ra đòi hỏi khách quan là nền KTTT cũng phải đổi mới để đáp ứng đỏi hỏi của cơ sở kinh tế. Như vậy KTTT mới có sức mạnh đáp ứng đòi hỏi của CSHT. Đã có rất nhiều văn kiện chính trị và luận văn khoa học đề cập sâu sắc về công cuộc đổi mới này.Vì vậy, với tư cách là một sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường, em chỉ mong bài viết này có thể nêu một số vấn đề có tính khái quát về công cuộc đổi mới này ở Việt Nam. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của thầy giáo. Người đã tận tình giúp em hoàn thành bài tiểu luận này . 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Do thời gian sưu tầm tài liệu không nhiều và trình độ nhận thức của em còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những sai sót và thiếu sự bất cập, em rất mong nhận được sự nhận xét của thầy, và đóng góp của các bạn để bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn. Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Cơ Sở Hạ TầngVà Kiến Trúc Thượng Tầng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

a. Đặc điêm hình thành CSHT và KT TT trong thời kỳ quá độ - moi quan he bien chung giua CSHT va KTTT

a..

Đặc điêm hình thành CSHT và KT TT trong thời kỳ quá độ Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan