0

Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều

22 9,013 118
  • Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 02:14

HÌNH VẼ BÀI 7 1- Chỉnh lưu một nửa chu kì 2- Chỉnh lưu hai nửa chu kì a) Mạch chỉnh lưu dùng hai điốt Đ R t _ U - U~ U 2 π 2 π 3π 4π 5π 6π 7π 7π 8π U~ U- t t 7π U~ Đ 1 R t + _ U - U 2a ~ U 2b ~ Đ 2 t U~ t U- π 2 π 3π 4π 5π 6π 7π 8π + b) Chỉnh lưu cầu dùng 4 điốt 3- Mạch nguồn thực tế U 2 Đ 1 R t + _ Đ 3 Đ 2 Đ 4 U~ U- U- ω U~ t C 2 C 1 1000F 50V 1000F 50V 0,1F C 3 U 2 Đ 1 Đ 3 Đ 2 Đ 4 U~ 220 V IC 7812 Ổn áp Ra tải tiêu thụ U ra 12V-1A Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 L Chương 2: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN Bài 7: Khái niệm mạch điện tử – Chỉnh lưu – Nguồn chiều I KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI MẠCH ĐIỆN TỬ 1.Khái niệm Mạch điện tử mạch điện mắc phối hợp linh kiện điện tử với phận nguồn, dây dẫn để thực nhiệm vụ mạch điện tử Phân loại *Theo chức nhiệm vụ: + Mạch khuếch đại + Mạch tạo sóng hình sin + Mạch tạo xung + Mạch nguồn chỉnh lưu, mạch lọc mạch ổn áp *Theo phương thức gia công, xử lý tín hiệu: + Mạch điện tử tương tự + Mạch điện tử số II MẠCH CHỈNH LƯU VÀ NGUỒN MỘT CHIỀU Mạch chỉnh lưu a Mạch chỉnh lưu nửa chu kì: Sơ đồ Nhìn vào sơ đồ em cho biết linh kiện lắp vào mạch điện? Nhận xét chung mạch chỉnh lưu nửa chu kì: Ưu điểm : Mạch điện đơn giản, dùng điốt Nhược điểm : Mạch điện làm việc nửa chu kì nên hiệu suất sử dụng biến áp nguồn thấp Dạng sóng có độ gợn sóng lớn, việc san độ gợn sóng khó khăn hiệu nên dùng b Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kì: * Mạch chỉnh lưu hai điốt: Sơ đồ Em quan sát sơ đồ cho biết linh kiện sử dụng mạch? Nhận xét chung mạch chỉnh lưu hai điốt -Mạch điện phải dùng điốt luân phiên chỉnh lưu mổi nửa chu kỳ -Cuộn thứ cấp biến áp nguồn làm thành nửa cân xứng -Điện áp chiều lấy có độ gợn sóng nhỏ, dễ lọc, hiệu lọc tốt -Khi phân cực ngược điốt phải chịu điện áp ngược gấp đôi Biến áp có yêu cầu đặc biệt nên mạch dùng *.Mạch chỉnh lưu cầu ( dùng điốt) Sơ đồ Qua sơ đồ em nêu linh kiện dùng mạch? Nhận xét chung mạch chỉnh lưu cầu -Độ gợn sóng nhỏ, tần số gợn sóng 100hz, dễ lọc -Biến áp nguồn yêu cầu đặc biệt, dùng phổ biến - Điôt không cần phải có điện áp ngược gấp đôi biên độ điện áp làm việc 2 Nguồn chiều: a Sơ đồ khối: U Tải tiêu thụ Khối 1: Biến áp nguồn Khối 2: Mạch chỉnh lưu Khối 3: Mạch lọc nguồn Khối 4: Mạch ổn áp Khối 5: Mạch bảo vệ b Mạch nguồn thực tế: Khối 1: Biến áp nguồn: tăng giảm điện áp theo yêu cầu Khối 2: Mạch chỉnh lưu cầu: đổi điện xoay chiều thành chiều Khối 3: Mạch lọc nguồn: mắc phối hợp tụ cuộn cảm để san phẳng độ gợn sóng Khối 4: Mạch ổn áp chiều: giữ mức điện áp chiều tải ổn định CỦNG CỐ BÀI HỌC: Thế mạch điện tử? Nêu cách phân loại mạch điện tử? Mạch chỉnh lưu cầu có điốt mắc ngược bị đánh thủng xảy tượng gì? Gợi ý câu 3: Cuộn thứ cấp biến áp nguồn bị chập mạch,dòng điện tăng vọt làm đứt cầu chì làm cháy biến áp nguồn 6 Hình mạch chỉnh lưu cầu? a) h.1 b) h.2 U~ + ( h.1) U~ d) h.4 U~ + + ( h.3) c) h.3 - ( h.2) U~ ( h.4) + - Dặn dò: Về nhà em xem lại ,đọc trước • CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC EM! Mạch khuếch đại Mạch Tạo Xung Mạch tạo sóng hình sin Mạch chỉnh lưu ,mạch lọc,mạch ổn áp Mạch điện tử tương tự Mạch điện tử số BÀI 7 KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ – MẠCH CHỈNH LƯU – NGUỒN MỘT CHIỀU I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức - HS biết được khái niệm, phân loại mạch điện tử. 2. Kĩ năng - Hiểu được chức năng, nguyên lí làm việc của mạch chỉnh lưu, mạch lọc và mạch ổn áp. II. CHUẨN BỊ: 1. Nội dung: - Nghiên cứu Bài 7 trong SGK. - Tìm hiểu các tài liệu, kiến thức có liên quan. 2. Đồ dùng dạy học: - Tranh vẽ minh hoạ bài học. - Vật mẫu: Mạch nguồn một chiều. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Nội dung bài dạy: Hoạt động 1: Tìm hiểu về khái niệm và phân loại mạch điện tử. GV đưa ra tranh vẽ một số mạch điện tử để HS quan sát và rút ra kết luận: 1. Khái niệm VĐ: Nêu khái niệm về mạch điện tử? Mạch điện tử là mạch GV giới thiệu các căn cứ để phân loại mạch điện tử cho HS nắm được. Nêu 2 căn cứ phân loại thường dùng. điện mắc phối hợp các linh kiện điện tử với nguồn để thực hiện một chức năng nào đó. 2. Phân loại: (GV cho HS vẽ lại sơ đồ phân loại mạch điện tử vào vở) Theo chức năng và nhi ệ m v ụ Theo phương th ứ c x ử lí tín hi ệ u M ạ ch khu ế ch đ ạ i M ạ ch t ạ o sóng M ạ ch t ạ o xung Mạch nguồn, mạch lọc, ổn áp K ĩ thu ậ t tương t ự K ĩ thu ậ t s ố II. Mạch chỉnh lưu và nguồn một chiều Hoạt động 2: Tìm hiểu về mạch chỉnh lưu. VĐ: - Thế nào là mạch chỉnh lưu? - Nêu một số ứng dụng của mạch chỉnh lưu trong thực tế? GV nhấn mạnh thêm vị trí của mạch chỉnh lưu trong kĩ thuật điện tử và đưa ra sơ đồ một số mạch chỉnh lưu 1. Mạch chỉnh lưu Mạch chỉnh lưu là mạch điện tử biến dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. cho HS quan sát: Đ U1 U2 Rt U – VĐ: - Trình bày nguyên lí làm việc của mạch chỉnh lưu nửa chu kì? - Vẽ giản đồ dạng sóng của dòng điện trước và sau chỉnh lưu nửa chu kì? GV đưa ra sơ đồ mạch chỉnh lưu 2 diode cho HS quan sát: Đ1 U2a Rt a. Mạch chỉnh lưu nửa chu kì - Ưu điểm: Mạch điện đơn giản. - Nhược điểm: Hiệu suất sử dụng thấp, dòng điện sau chỉnh lưu không bằng phẳng. b. Mạch chỉnh lưu 2 nửa chu kì U – U1 U2b Đ2 VĐ: - Trình bày nguyên lí làm việc của mạch chỉnh lưu 2 nửa chu kì dùng 2 diode? - Vẽ giản đồ dạng sóng của dòng điện trước và sau chỉnh lưu 2 nửa chu kì dùng 2 diode? GV yêu cầu HS vẽ các sơ đồ vào vở để minh hoạ. * Mạch chỉnh lưu 2 diode: Nhận xét: - Mạch điện dùng 2 diode chỉnh lưu cả 2 nửa chu kì của dòng điện. - Cuộn thứ cấp biến áp phải quấn làm 2 nửa cân bằng, ngược pha. - Điện áp một chiều lấy ra có độ gợn sóng nhỏ. - Điện áp ngược lên mỗi diode cao gấp 2 lần. GV đưa ra sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu: VĐ: - Trình bày nguyên lí làm việc của mạch chỉnh lưu 2 nửa chu kì dùng 4 diode? - Vẽ giản đồ dạng sóng của dòng điện trước và sau chỉnh lưu 2 nửa chu kì dùng 4 * Mạch chỉnh lưu cầu: diode? GV yêu cầu HS vẽ các sơ đồ vào vở để minh hoạ. Nhận xét: Dạng sóng sau chỉnh lưu giống chỉnh lưu dùng 2 diode nhưng: - Biến áp nguồn không có yêu cầu đặc biệt. - Diode không chịu điện áp ngược lớn. Chỉnh lưu cầu được dùng phổ biến trong thực tế. Hoạt động 3: Tìm hiểu về nguồn một chiều. GV dùng tranh vẽ và mẫu vật để minh hoạ nội dung bài: 2. Nguồn một chiều a. Sơ đồ khối: GV xây dựng sơ đồ khối mạch nguồn và yêu cầu HS vẽ lại: U~ Khối 1: Biến áp nguồn. Khối 2: Mạch chỉnh lưu. Khối 3: Mạch lọc nguồn. Khối 4: Mạch ổn áp. Mạch nguồn 1 2 3 4 Tải 5 Khối 5: Mạch bảo vệ. GV đưa ra tranh vẽ mạch thực tế và phân CHƯƠNG 2 MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN BÀI 7: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ – CHỈNH LƯU – NGUỒN MỘT CHIỀU I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI MẠCH ĐIỆN TỬ 1.Khái niệm 2. Phân loại MẠCH ĐIỆN TỬ Theo chức năng, nhiệm vụ Theo phương thức gia công xử lí tín hiệu Mạch khuếch đại Mạch tạo sóng hình sin Mạch tạo xung Mạch nguồn chỉnh lưu, mạch lọc và mạch ổn ỏp Mạch điện tử tương tự Mạch điện tử số II. MẠCH CHỈNH LƯU VÀ NGUỒN MỘT CHIỀU 1. Mạch chỉnh lưu a. Mạch chỉnh lưu nửa chu kì: +Sơ đồ Đ Rtải + M _ N Nhìn vào sơ đồ em hãy cho biết các linh kiện được lắp vào mạch điện? U~220 v c +Hoạt động của mạch t u ~ AB AB t I - Rt A B Đ Rtải ~ BÁN KỲ DƯƠNG  A , B  MINH HỌA + M - N t u ~ AB t I - Rt A B D ~ BÁN KỲ ÂM  A , B Rt  MINH HỌA M N I Rt A B + + _ D ~ c I Rt Tụ hóa Lọc nguồn làm IR liêntục, bằng ph¼ng h¬n t A B D Rt ~ IRt u ~ AB t i - Rt t Khi mắc tụ hóa // với tải 0 π T Đồ thị +Nhận xét chung về mạch chỉnh lưu nửa chu kì: b. Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kì: b1. Mạch chỉnh lưu hai điốt: +Sơ đồ A A B B 1 1 0 0 2 2 U~220 v Em quan sát sơ đồ và cho biết các linh kiện sử dụng trong mạch? • Bán kỳ dương: 1+, 2- ( U1>Uo ) +Hoạt động của mạch 1+ 0 2- A B U~220 v 1- 0 2+ A B Bán kỳ âm Bán kỳ âm : 1-; 2 : 1-; 2 + + (U2>Uo) (U2>Uo)  MINH HỌA [...]... chung về mạch chỉnh lưu: 2 Nguồn một chiều: a Sơ đồ khối: U 1 2 3 Tải tiêu thụ 4 5 Khối 1: Biến áp nguồn Khối 2: Mạch chỉnh lưu Khối 3: Mạch lọc nguồn Khối 4: Mạch ổn áp Khối 5: Mạch bảo vệ b Mạch nguồn thực tế: 1 2 14v 220v L D1 3 4 + 12V Rt D2 D4 D3 C1 C2 C3 _ Khối 1: Biến áp nguồn: tăng hoặc giảm điện áp theo yêu cầu Khối 2: Mạch chỉnh lưu cầu: đổi điện xoay chiều thành 1 chiều Khối 3: Mạch lọc nguồn: ... Khối 4: Mạch ổn áp một chiều: giữ mức điện áp một chiều trên tải ổn định CỦNG CỐ BÀI HỌC: 1 Thế nào là mạch điện tử? 2 Nêu các cách phân loại mạch điện tử? 3 Mạch chỉnh lưu cầu nếu có 1 điốt mắc ngược hoặc bị đánh thủng thì xảy ra hiện tượng gì? Gợi ý câu 5: Cuộn thứ cấp của biến áp nguồn sẽ bị chập mạch, dòng điện sẽ tăng vọt làm đứt cầu chì hoặc làm cháy biến áp nguồn 6 Cho các mạch chỉnh lưu cầu... ) - ( h.2 ) - U~ + U~ + ( h.3 ) - ( h.4 ) - Dặn dò: Về nhà các em xem lại bài ,đọc trước bài 8 • XIN CHÀO THẦY CÔ VÀ CÁC EM Mạch Khuếch Đại Rht +E R1 UVĐ Uvào UVK - URa + -E + R1 R3 R4 C1 Ura1 - R2 C2 IC1 IC2 I B1 T1 Mạch Tạo Xung I B2 T2 Ura2 EC Mạch tạo sóng hình sin Mạch chỉnh lưu ,mạch lọc ,mạch ổn định định áp Mạch điện tử tương tự Mạch điện tử số ...Đồ thị •Đặc tính dòng điện sau chỉnh lưu U, I U-,I - U-,I • Để U và I trên Rt bằng phẳng hơn , ta mắc tụ lọc nguồn C song song với Rt - +Nhận xét chung về mạch chỉnh lưu hai điốt b2 .Mạch chỉnh lưu hỡnh cầu: Sơ đồ + Đ1 Đ4 U~ I U2 Đ3 Đ2 U– c Rtải – Qua sơ đồ em hãy nêu các linh kiên được dùng trong mạch? Hoạt động của mạch  MINH HỌA * Ở BÁN KÌ DƯƠNG ( A + , B-) D D + Achơng2:Mộtsốmạchđiệntửcơbản Bài7 kháiniệmvềmạchđiệntử Chỉnhlu-Nguồnmộtchiều I. Khái niệm, phân loại mạch điện tử 1.Kháiniệm 2.Phânloại Mạch điện tử Theochức năng,nhiệmvụ Theophơng thứcgiacông xửlítínhiệu Mạchkhuếchđại Mạchtạosónghình sin Mạchtạoxung Mạchnguồnchỉnhlu, mạchlọcvàmạchổnỏp Mạchđiệntửtơngtự Mạchđiệntửsố II. M¹ch chØnh l u vµ nguån mét chiÒu 1.M¹chchØnhlu a.M¹chchØnhlunöachuk×: +S¬®å Đ Rt iả + M _ N Nhìn vào sơ đồ em hãy cho biết các linh kiện được lắp vào mạch điện? U~220v c +Ho¹t®éngcñam¹ch t u ~ AB AB t I - Rt A B Đ Rt iả ~ BÁN KỲ DƯƠNG  A , B  MINHH AỌ +M -N t u ~ AB t I - Rt A B D ~ BÁN KỲ ÂM  A , B Rt   MINHH AỌ  M N I Rt A B ++ _ D ~ c I Rt Tụ hóa Lọc nguồn làm IR liêntục, bằngph¼ng h¬n t A B D Rt ~ IRt u ~ AB t i - Rt t Khim¾ctôhãa//víit¶i 0 π T §åthÞ +NhËnxÐtchungvÒm¹chchØnhlunöa chuk×: b.M¹chchØnhluhainöachuk×: b1.M¹chchØnhluhai®ièt: +S¬®å A A B B 1 1 0 0 2 2 U~220v Em quan sát sơ đồ và cho biết các linh kiện sử dụng trong mạch? • B¸n kú d ¬ng: 1+, 2- ( U1>Uo ) +Ho¹t®éngcñam¹ch 1+ 0 2- A B U~220v 1- 0 2+ A B     B¸n kú ©m B¸n kú ©m :1-;2 :1-;2 + + (U2>Uo) (U2>Uo)  MINHH AỌ  [...]... XIN CHÀO THẦY CƠ VÀ CÁC EM Mạch Khuếch Đại Rht +E R1 UVĐ Uvµo UVK - URa + -E + R1 R3 R4 C1 Ura1 - R2 C2 IC1 I b1 T1 Mạch Tạo Xung IC2 I b2 T2 Ura2 EC Mạch tạo sóng hình sin Mạch chỉnh lưu ,mạch lọc ,mạch ổn định định áp Mạch điện tử tương tự Mạch điện tử số ... áp nguồn sẽ bò chập mạch, dòng điện sẽ tăng vọt làm đứt cầu chì hoặc làm cháy biến áp nguồn 6 Cho c¸c m¹ch chØnh lu cÇu H·y chän ®¸p ¸n ®óng? a) h.1 b) h.2 c) h.3 d) h.4 U~ + U~ + ( h.1 ) - ( h.2 ) - U~ + U~ + ( h.3 ) - ( h.4 ) - Dặn dò: Về nhà các em xem lại bài ,đọc trước bài 8 • XIN CHÀO THẦY CƠ VÀ CÁC EM Mạch Khuếch Đại Rht +E R1 UVĐ Uvµo UVK - URa + -E + R1 R3 R4 C1 Ura1 - R2 C2 IC1 I b1 T1 Mạch. .. +NhËn­xÐt­­chung­vỊ­m¹ch­chØnh­l­ ­ u hai­®ièt b2 .Mạch chỉnh lưu hình cầu: S¬­®å + Đ1 Đ4 U~ I U2 Đ3 Đ2 U– c Rtải – Qua sơ đồ em hãy nêu các linh kiên được dùng trong mạch? Ho¹t­®éng­cđa­m¹ch ­MINH­HỌA­ * ë b¸n­k×­d­ ng­(­A­+­,­B­-­) ¬ D4 + A ~ U B - D1 D3 D2 U~AB M t Rt N i- R t ­MINH­HỌA­ * ë­­b¸n­k×­©m­(­A­-­,­B­+­) U~ AB D4 - D1 A ~ U B + D3 D2 M t Rt uU N i- R t • +Nhận xét chung về mạch chỉnh lưu: 2.­Ngn­mét­chiỊu: a.­S¬­®å­khèi:Công nghệ:khái niệm về mạch điện tử chỉnh lưuvà nguồn một chiềuI- Mục tiêu:1- Kiến thức:- Biết được khái niệm phân loại mạch điện tử.2- Kĩ năng:- Hiểu được chức năng, nguyên lí làm việc của mạch chỉnh lưu, mạch lọc và mạchổn áp.3- Thái độ:- Có ý thức trong quá trình học tập, yêu thích bài học.II- Chuẩn bị:1- Chuẩn bị nội dung:- Nghiên cứu nội dung bài 7 sgk.- Tham khảo tài liệu liên quan.2- Chuẩn bị đồ dùng:- Tranh vẽ các hình 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 sgk- Vật mẫu: Mach nguồn một chiều.III- Tiến trình bài dạy:1- ổn định lớp:2- Bài mới:Hoạt động của GV&HSNội dung kiến thứcHĐ1- Tìm hiểu về khái niệm và phânI- Khái niệm, phân loại mạch điện tử.loại:1- Khái niệm:Mạch điện tử là mạch điện mắc phối hợp- GV: Lấy một số mạch trog thực tế để giới giữa các linh kiện điện tử để thức hiện 1thiệu khái niệm và phân loại mạch điện tử. nhiệm vụ nào đó.2- Phân loại:Theo chức năng và nhiệm vụ:- HS: Quan sát sơ đồ hình 7-1 sgk để phân - Mạch khuếch đại.loại mạch điện tử.- Mạch tạo sóng hình sinh.- Mạch tạo xung.HĐ2- Tìm hiểu về mạch chỉnh lưu:- Mạch nguồn chỉnh lưu, lọc và ổn áp.- GV: Sử dụng tranh vẽ các hình 7-2; 7-3;- Theo phương thức gia công, xử lí tín7-4 sgk để giới thiệu các mạch chỉnh lưu.hiệu.- HS: Quan sát và cho biết ng lí làm việc- Mạch kĩ thuật tương tự.của các mạch.- Mạch kĩ thuật số.- Trong hình 7-3 nếu mắc cả hai điốt ngược II- Mạch chỉnh lưu và nguồn một chiều:chiều thì sẽ ra sao ?1- Mạch chỉnh lưu:- Hình 7-4 nếu một điốt nào mắc ngược- Dùng các điốt để đổi điện xoay chiều thành hoặc bị đánh thủng thì sao ?HĐ3- Tìm hiểu về nguồn một chiều:điện một chiều.- Có nhiều cách mắc mạch chỉnh lưu:- Mạch điện chỉnh lưu nữa chu kì:(7.2)- GV: Dùng tranh vẽ hình 7-5; 7-6 để chỉ ra - Mạch chỉnh lưu hai nữa chu kí (7.3)các khối chức năng trong mạch nguồn một - Mạch chỉnh lưu cầu (7.4)chiều.2- Nguồn một chiều:- HS: Quan sát chỉ ra được dòng điện chạy a- Sơ đồ chức năng của mạch nguồn mộttrong mạch và dạng sóng minh họa điện áp chiều:ở các điểm 1,2,3,4 trong mạch.Sơ đồ khối của mạch nguồn hìng 7-51. Biến áp nguồn.2. Mạch chỉnh lưu.3. Mạch lọc nguồn.4. Mạch ổn áp.5. Mạch bảo vệ.b- Mạch nguồn điện thực tế:- Biến áp nguồn.- Mạch chỉnh lưu.- Mạch lọc nguồn.- Mạch ổn định điện áp một chiều.HĐ4- Tổng kết đánh giá:? Có mấy loại mạch điện tử ?? Mạch chỉnh lưu gồm những mạch nào ? Ng lí làm việc ?? Các khối chức năng của nguồn một chiều ? Mạch nguồn trong thực tế ?- Nhận xét quá trình tiếp thu của hs.- HS trả lời các câu hỏi ở cuối bài.- Dặn dò: + Quan sát một số mạch nguồn một chiều trong thực tế.+ Đọc trước bài 8 sgk. ...I KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI MẠCH ĐIỆN TỬ 1 .Khái niệm Mạch điện tử mạch điện mắc phối hợp linh kiện điện tử với phận nguồn, dây dẫn để thực nhiệm vụ mạch điện tử Phân loại *Theo chức nhiệm vụ: + Mạch. .. Mạch tạo sóng hình sin + Mạch tạo xung + Mạch nguồn chỉnh lưu, mạch lọc mạch ổn áp *Theo phương thức gia công, xử lý tín hiệu: + Mạch điện tử tương tự + Mạch điện tử số II MẠCH CHỈNH LƯU VÀ NGUỒN... VÀ NGUỒN MỘT CHIỀU Mạch chỉnh lưu a Mạch chỉnh lưu nửa chu kì: Sơ đồ Nhìn vào sơ đồ em cho biết linh kiện lắp vào mạch điện? Nhận xét chung mạch chỉnh lưu nửa chu kì: Ưu điểm : Mạch điện đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều, Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều, , b. Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kì:

Hình ảnh liên quan

6. Hình nào là mạch chỉnh lưu cầu? - Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều

6..

Hình nào là mạch chỉnh lưu cầu? Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan