0

GT BCTC KT 2016 Tong hop

3 58 0
  • GT BCTC KT 2016 Tong hop

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:59

http://ebooktoan.com/forum/index.php TRƯỜNG TH ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM Họ và tên:………………… MÔN: TOÁN (40phút) Lớp 2/…… Ngày 15/05/ 2013 Điểm Lời nhận xét ĐỀ BÀI PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM) Câu 1. Số liền sau của 599 là …………………. Câu 2. Số 908 được viết thành tổng là: A.900 + 8 B. 900 + 80 C.90 + 8 D. 90 + 0 +8 Câu 3. ……m = 1 km. A. 10 m B. 100 m C. 1000 m D. 1 m Câu 4. Phép tính 30 : 3 x 0 = ? A.10 B.30 C.3 D. 0 Câu 5. Khoanh tròn vào số lớn nhất trong các số sau: 527; 275; 257; 572. Câu 6 . Nối (1,5đ) 0 x 5 x 2 4 x 1 + 1 0 : 10 + 7 Câu 7. Hình nào đã tô màu 1 2 số hình vuông: A B Câu 8 : Em của Bình cao 105 cm, Bình cao hơn em 35cm. Vậy chiều cao của Bình là: A.135 cm B. 125 cm C.140 cm D.150 cm 7 5 0 10 http://ebooktoan.com/forum/index.php Câu 9: Ðúng ghi Ð, sai ghi S vào ô trống. Hình vẽ bên có mấy hình tứ giác? -Có 3 hình tứ giác -Có 2 hình tứ giác Câu 10: Đồng hồ chỉ mấy giờ ? A. 9 giờ 30 phút B. 6 giờ 45 phút C. 6 giờ 9 phút D. 9 giờ 6 phút PHẦN B.TỰ LUẬN(4 ĐIỂM) Câu 1: Đặt tính rồi tính. (1,5đ) 723 - 302 100 - 57 546 + 432 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 2. Tìm x. (1đ) x x 3 = 27 5 + x = 35 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 3. Điền số thích hợp vào ô trống (0,5đ). 4 =  + 4 = 4 :  Câu 4 : Bài toán (1đ) Cô giáo có 28 quyển truyện, cô chia đều cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu quyển truyện? Bài giải …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… http://ebooktoan.com/forum/index.php KIỂM TRA THỰC HÀNH TỔNG HP MÔN TIN HỌC KHỐI LỚP 7 THỜI GIAN LÀM BÀI 45’ i. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao 1.Trình bày và in trang tính Trình bày Chèn thêm hàng cột Số câu Số điểm 1 2 2 2 3 4 2. Sử dụng các hàm đơn giản Có thể dùng tính tổng, trung bình công theo đòa chỉ ô Có thể dùng hàm sum, hàm AVERAGE Có thể kết hợp hàm sum, hàm AVERAGE và ô đòa chỉ để tính Số câu Số điểm 2 4 2 4 2 4 2 4 3. Tìm kiếm trích lọc Trích lọc có điều kiện Số câu Số điểm 1 1 1 1 4. Vẽ biểu đồ Vận dụng và vẽ được biểu đồ đơn giản Số câu Số điểm 1 1 1 1 Tổng số câu Tổng số điểm % 1 2 14% 4 6 57 % 2 2 29% 7 10 100% II. ÑEÀ KEÅM TRA: Lập bảng điểm lớp có nội dung như sau: BẢNG ĐIỂM LỚP EM Stt Họ tên Toán Lý Hóa Sinh Văn TB 1 Tô Kim Ngân 7 5 6 8 8 2 Trần Hồng Nhung 8 8 7 7 7 3 Lâm Bích Thảo 5 7 5 5 5 4 Trần Nhất Duy 6 6 8 6 6 5 Bùi Thị Hoa 7 4 6 7 7 TB cao nhất TB thấp nhất Yêu cầu: a, Chèn thêm cột Sử vào trước cột Văn, nhập thêm điểm vào cột Sử (Điểm nhập thêm tùy ý) b, Tính điểm trung của tất cả các bạn theo công thức: ĐTB = (Toán*2+Văn*2+Lý+Hoá+Sinh+Sử)/8 c, Chèn thêm hàng trên hàng bạn Lâm Bích Thảo, nhập tên: La Văn Sơn và điểm của các môn học (Điểm nhập thêm tùy ý) và tính điểm trung bình. d, Chèn thêm cột tổng trước cột TB và tính tổng theo công thức (Toán+Văn+Lý+Hoá+Sinh+Sử) e, Tìm giá trị cao nhất, thấp nhất cho cột TB f, Tô màu đỏ vào ô điểm trung bình của những bạn đạt loại Khá (lớn hơn hoặc bằng 6.5) g, Dùng bảng điểm trên vẽ biểu đồ thể hiện điểm cho từng bạn như biểu đồ bên dưới VẬT LÍ 12 – TOÀN TẬP LÝ THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2015 - 2016 CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ CHỦ ĐỀ ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA A LÝ THUYẾT: I Dao động tuần hoàn Daođộng:làchuyểnđộngcógiớihạntrongkhônggian,lặpđilặplạinhiềulầnquanh vịtrícânbằng Daođộngtuầnhoàn: +Làdaođộngmàsaunhữngkhoảngthờigianbằngnhaunhấtđịnhvậttrởlạivịtrívà chiềuchuyểnđộngnhưcũ(trởlạitrạngtháibanđầu) +Chu kì dao động:làkhoảngthờigianngắnnhấtđểtrạngtháidaođộnglặplạinhưcũ hoặclàkhoảngthờigianvậtthựchiệnmộtdaođộngtoànphần T= 2 t  (s)vớiNlàsốdaođộngthựchiệntrongthờigianΔt  N +Tần sốlàsốdaođộngtoànphầnmàvậtthựchiệnđượctrongmộtgiâyhoặclàđạilượng nghịchđảocủachukì Với:f=  N 2   (Hz)hayω=  2πf(rad/s) T 2 t T II Dao động điều hoà: Định nghĩa: Daođộngđiều hòa làdao động liđộ vật mộthàm cosin (hoặcsin)củathờigian 2  2   Phươngtrìnhdaođộngx=Acos(ωt+φ) (cm)hoặc(m) VớiT=   T    2f Cácđạilượngđặctrưngtrongdaođộngđiềuhoà: Liđộx (m; cm)(toạđộ)củavật;chobiếtđộlệchvàchiềulệchcủavậtsovới VTCBO BiênđộA > 0(m cm;):(độlớnliđộcựcđạicủavật);chobiếtđộlệchcựcđạicủavậtso vớiVTCBO ▪Phabanđầuφ(rad)):xácđịnhliđộxvàothờiđiểmbanđầut0=0haychobiếttrạngthái banđầucủavậtvàothờiđiểmbanđầut0=0 Khiđó:x0=Acosφ Phadaođộng(ωt + φ) (rad):xácđịnhliđộxvàothờiđiểmt haychobiếttrạngtháidao động(vịtrívàchiềuchuyểnđộng)củavậtởthờiđiểmt ▪Tầnsốgócω(rad/s):chobiếttốcđộbiếnthiêngócpha Phươngtrìnhvậntốccủavậtdaođộngđiềuhòa: Vậntốc:v = dx =x’v=-ωAcos(ωt+φ)=ωAcos(ωt + φ+ π/2) (cm/s) (m/s) dt  Nhận xét: ▪ Vận tốc vật chiều với chiều chuyển động; vật chuyển động theo chiều dươngv > 0;vậtchuyểnđộngngượcchiềudươngv < 0; ▪Vậntốccủavậtdaođộngđiềuhòabiếnthiênđiềuhòacùngtầnsốnhưngsớmphahơn  sovớivớiliđộ ▪Vậntốcđổichiềutạivịtríbiên;liđộđổidấukhiquavịtrícânbằng ▪Ởvịtríbiên(xmax =±A ):Độlớnvmin =0 ▪Ởvịtrícânbằng(xmin =0):Độlớnvmax =ω.A ▪ Quỹđạodaođộngđiềuhoàlàmộtđoạnthẳng Th.s Dương Trọng Nghĩa – THPT Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho (sưu tầm bổ sung) -1- VẬT LÍ 12 – TOÀN TẬP LÝ THUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2015 - 2016 Phươngtrìnhgiatốccủavậtdaođộngđiềuhòa: Gia tốc a = dv =v'=x''; a =-ω2Acos(ωt + φ)=-ω2x haya =ω2Acos(ωt + φ ± π) (cm/s2)hoặc dt (m/s2)  Nhậnxét: ▪Giatốccủavậtdaođộngđiềuhòabiếnthiênđiềuhòacùngtầnsốnhưngngượcphavới liđộhoặcsớmphaπ/2sovớivậntốc ▪VectogiatốcluônhướngvềVTCBOvàcóđộlớntỉlệvớiđộlớncủaliđộ ▪ Ởvịtríbiên(xmax=±A),giatốccóđộlớncựcđại:|amax|=ω2.A ▪Ởvịtrícânbằng(xmin =0),giatốcbằngamin =0 ▪Khi vật chuyển động từ VTCB biên vật chuyển động chậm dần v.a <0hay a v trái dấu ▪ Khi vật chuyển động từ biên VTCB vật chuyển động nhanh dần v.a >0hay a v dấu Lựctrongdaođộngđiềuhoà :  Địnhnghĩa: làhợplựccủatấtcảcáclựctácdụnglênvậtdaođộngđiềuhòacòngọilà lựckéovềhaylựchồiphục  Đặcđiểm: -LuônhướngvềVTCBO -Cóđộlớntỉlệvớiđộlớnliđộnhưngcódấutrái dấuvớiliđộx Fhp=ma =-mω2x=-k x =-m.ω2A2cos(ωt+φ)(N) Nhận xét: ▪ Lựckéovềcủavật daođộngđiềuhòabiếnthiên điềuhòacùngtầnsốnhưngngượcphavớiliđộ(cùng phavớigiatốc) ▪ VectolựckéovềđổichiềukhivậtquaVTCBOvà cóđộlớntỉlệthuậnvớiđộlớncủagiatốc ▪ Ởvịtríbiên(xmax =±A )|Fmax |=k|xmax |=mω2.A =kA ▪ ỞvịtríCBO(xmin =0)|Fmin| =k|xmin| =0 Đồthịcủadaođộngđiềuhòa : -Giảsửvậtdaođộngđiềuhòacóphươngtrìnhlà:x =Acos(ωt + φ) -Đểđơngiản,tachọnφ=0,tađược:x =Acosωt v = x '=-Aωsinωt =Aωcos(ωt + π/2)  a = - ω2x =-ω2Acosωt Mộtsốgiátrịđặcbiệtcủax,v,anhưsau: t T/4 T/2 3T/4 T x A -A A v -ωA ωA BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Bài 1: Tại doanh nghiệp sản xuất, vào ngày 31/12/20xx có tài liệu sau: (Đơn vị tính: triệu đồng) Vay ngắn hạn ………………………………………………………………………………………………………… 45 Máy móc thiết bị ……………………………………………………………………….…………………………… 400 Phụ tùng thay …………………………………………………………………………………………….…………… Phải trả cho người bán …………………………………………………………………………………………… Nguyên vật liệu …………………………………………………………… ….………………………… 48 Phải thu khách hàng ………………………………………………………………… …………………… Tiền mặt ……………………………………………………………………………………………………………………… Quỹ đầu tư phát triển ………………………………………….…………………………………………………… Phải trả công nhân viên ………………………………………………………………………………………… 10 Nhiên liệu ………………………………………………………………………………… …… ………………………… 11 Tạm ứng …………………………………………………………………………………………….…………………………… 12 Thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn …………………….……………………………………… …… 13 Sản phẩm dở dang ……………………………………………………………………….……………………………… 14 Vay dài hạn …………………………………………………………………………………………………… …………… 190 15 Các loại chứng khoán ngắn hạn ……………………………………… ………………………… 16 Nguồn vốn kinh doanh ………………………………………………………… ……………… 1.100 17 Quỹ phúc lợi ………………………………………………………………………………………………………….……… 18 Kho tàng ……………………………………………………………………………………………………………………… 150 19 Vật liệu phụ …………………………………………………………………………………………………………………… 20 Phải nộp Nhà nước …………………………………………………… ……………………………………………… 21 Thành phẩm …………………………………………………………………………… ……………………………………… 15 22 Phương tiện vận tải ………………………………………….…………………………………………………… 120 23 Bằng phát minh, sáng chế ……………………………………………….……………………………… 80 24 Nhà xưởng ……………………………………………………………………………………………………………………… 300 25 Các khoản phải trả khác ……………………………………………………………………………………… 26 Các khoản phải thu khác ……………………………………………………………………………………… 27 Hồ chứa nước ………………………………………………………………………………………………………………… 50 28 Quyền sử dụng đất ………………………………………….…………………………………………………… 130 29 Nguồn vốn đầu tư xây dựng ……………………………………………………… 20 30 Quỹ khen thưởng …………………………………………………………………………………………………………… 31 Các loại công cụ – dụng cụ …………………………………………………………………………… 20 32 Xây dựng dở dang …………………………………………………………………………………… 33 Lãi chưa phân phối ……………………………………………………………… ………………………………… 15 34 Hàng gửi bán ……………………………………………………………………………………………… … 12 35 Quỹ dự phòng tài ……………………………………………… ……………………………………… 36 Tiền gửi ngân hàng ………………………………………………………………………………………………… 40 Hãy phân biệt tài sản nguồn vốn Xác định tổng số loại Bài 2: Một DNNN thành lập với số vốn ban đầu sau: Tài sản cố định hữu hình ngân sách cấp 500 triệu đồng Tiền ngân sách cấp chuyển vào tài khoản tiền gửi ngân hàng DN 200 triệu đồng Hãy lập bảng cân đối kế toán doanh nghiệp Bài 3: Lấy lại số liệu tập và kỳ có nghiệp vụ kinh tế sau phát sinh: Doanh nghiệp rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 10 triệu đồng Doanh nghiệp dùng tiền gửi ngân hàng mua nguyên vật liệu trị giá 20 triệu đồng Doanh nghiệp mua công cụ dụng cụ trị giá triệu đồng chưa trả tiền người bán Doanh nghiệp vay ngắn hạn ngân hàng đầu tư thêm tài sản cố định trị giá 100 triệu đồng Doanh nghiệp dùng tiền mặt trả khoản phải trả người bán triệu đồng Hãy lập bảng cân đối kế toán doanh nghiệp sau có tình hình phát sinh Bài 4: Tình hình tài sản doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/20xx sau:(ĐVT: triệu đồng) Tài sản cố định hữu hình ………………………………….……………………………………………… ……… 120 Hao mòn tài sản cố định hữu hình ………………………………….………………………………………… 20 Nguyên vật liệu ……………………………………………………………………………………………………… 30 Công cụ, dụng cụ ………………………………………………………………… ……………………………… 5 Thành phẩm ……………………………………………………………………………………………………………… 45 Tiền mặt …………………………………………………………………………………………………… …………… 15 Tiền gửi ngân hàng …………………………………….………………………… ………………………………… 35 Người mua nợ …………………………………………………………………… …………………………………… 25 Nợ người bán …………………………………………………………………………………………………………… 30 10 Nợ ngân sách Nhà nước …………………………………………………………………………………………… 15 11 Lãi chưa phân phối ……………………………………………………………………………….…………………… 50 12 Nguồn vốn kinh doanh ……………………………………………………………………….……………………… 110 13 Quỹ khen thưởng, phúc lợi ………………………………… ……………………….…………………………… 10 14 Vay ngắn hạn ngân hàng TRUNG TÂM ĐỨC THIỆN BẮC GIANG THẦY LÊ VĂN ĐỨC – 0973.797.268 – FB: fb.com/levanduc1991 TỔNG HỢP 500 CÂU HỎI THI THỬ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI – PHẦN ĐỊNH LƯỢNG Câu Số nghiệm phương trình: log ( A, − 6) = log ( − 2) + là: B C D Câu Công thức lượng giác câu sau: A, cos = + B sin = sin C tan = D.cos = +1 Câu Số phức z thỏa mãn: + 2( + ̅) = − có phần thực là: A, −6 C −1 B D Câu Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với =2 , = Hình chiếu S lên o (ABCD) trung điểm H AB, SC tạo với đáy góc 45 Thể tích khối chóp S.ABCD là: A, √ B C D √ Câu Cho ( ): + − + = 0, (2; 2; 3) Mặt cầu (S) qua A, tiếp xúc với (P) có tâm thuộc trục hoành Tâm I có hoành độ là: A, B Câu Tìm phần ảo biết ̅ = − + A, C B 49 D.−1 ? C −9 D 40 Câu Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác cân AB=AC=a, I trung điểm CC’ Tính cosin góc (ABC) (AB’I)? A, √ Câu Biết = ∫ A, B √ C D =120o, ’= √ = + ln Giá trị a là: B ln C D TRUNG TÂM ĐỨC THIỆN BẮC GIANG Câu Cho điểm − + THẦY LÊ VĂN ĐỨC – 0973.797.268 – FB: fb.com/levanduc1991 (1; 0; 0) (∆): = = Gọi ′ ( , , ) điểm đối xứng M qua (∆) Giá trị là: B −1 A, Câu 10 Nghiệm phương trình cos − cos A, [ B [ = √3(sin + sin ) là: C [ Câu 11 Chọn ngẫu nhiên số từ tập A, D −2 C D Đáp án khác = {1, 2, 3, … ,11} Tính xác suất để tổng số chọn 12? B C D Câu 12 Cho tam giác ABC có (−1; 1; 0), (2; 3; 1), (0; 5; 2), tọa độ trọng tâm G tam giác là: A, ; 3; B ; −3; −1 C ; 3; −1 D ; 3; = −1 D = −1 Câu 13 Nghiệm phương trình + − = là: Đáp số: Câu 14 Hàm số A, = có tiệm cận ngang là: = −2 B =2 C Câu 15 Gọi S tập hợp tất số tự nhiên có chữ số khác lập từ số: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6} Chọn ngẫu nhiên số từ S Tính xác suất để số chọn không chia hết cho A, B C D Câu 16 Số phức z thỏa mãn (2 − 1)1 + ) + ( ̅ + 1)(1 − ) = − có phần ảo là: A, B Câu 17 Tìm n biết: + D −1 C = ? Đáp số: 11 Câu 18 Cho <
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Bảng cân đối kế toán: - GT BCTC KT 2016 Tong hop

Bảng c.

ân đối kế toán: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng kế quả hoạt đông kinh doanh: - GT BCTC KT 2016 Tong hop

Bảng k.

ế quả hoạt đông kinh doanh: Xem tại trang 3 của tài liệu.