0

BCTC KT 2015 Tya Tong hop

45 88 0
 • BCTC KT 2015 Tya Tong hop

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:53

lời mở đầu Kế toán là một trong những thực tiễn quan trọng nhất trong quản lý kinh tế. Mỗi nhà đầu t hay một cơ sở kinh doanh cần phải dựa vào công tác kế toán để biết tình hình và kết quả kinh doanh. Hiện nay nớc ta đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc. Công tác quản lý kinh tế đang đứng trớc yêu cầu và nội dung quản lý có tính chất mới mẻ, đa dạng và không ít phức tạp. Là một công cụ thu thập xử lý và cung cấp thông tin về các hoạt động kinh tế cho nhiều đối tợng khác nhau bên trong cũng nh bên ngoài doanh nghiệp nên công tác kế toán cũng trải qua những cải biến sâu sắc, phù hợp với thực trạng nền kinh tế. Việc thực hiện tốt hay không tốt đèu ảnh hởng đến chất lợng và hiệu quả của công tác quản lý. Công tác kế toán ở công ty có nhiều khâu, nhiều phần hành, giữa chúng có mối liên hệ, gắn bó với nhau tạo thành một hệ thống quản lý có hiệu quả. Mặt khác, tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý là một trong những cơ sở quan trọng trong việc điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Qua quá trình học tập môn kế toán doanh nghiêp sản xuất và tìm hiểu thực tế tại Xí nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp, đồng thời đợc sự giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo cũng nh các cô chú kế toán của xí nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp. Em đã chọn đề tài :" Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp " Báo cáo gồm 3 phần :Phần I : Giới thiệu chung về xí nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợpPhần II : Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệpPhần III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán của xí nghiệp Do thời gian thực tập còn ít và khả năng của bản thân còn han chế nên bản báo cáo thực tập không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận đợc sự đóng góp của thầy cô và các bạn để hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn.Báo cáo kế toán 1Phần I: Giới thiệu chung về xí nghiệp dêt mayxuất nhập khẩuvà dịch vụ tổng hợp I. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp. Tên xí nghiệp : Xí nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp Thuộc công ty : Công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà Địa chỉ XN : 105 Trờng Chinh - Hà Nội Điện thoại : 04.8685841 Theo quyết định số 36/2000 QĐUB ngày 14/4/2000 của UBND thành phố Hà Nội về việc việc sát nhập Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu Hồng Hà và Công ty sản xuất vât liệu xây dng Hà Nội. Cho phép Công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà đợc thành lập Xí nghiệp Dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp. Xí nghiệp kinh doanh các ngành nghề chủ yếu sau :[ _ Tổ chức sản xuất và kinh doanh các sản phẩm về dệt may _ Các dịch vụ về thơng mại + Cung cấp vật liệu xây dựng + Vận chuyển kho bãi + Dịch vụ mua bán, ký gửi vật t + Kinh doanh nớc giải khát, nớc tinh khiết _ Xây dựng cầu đờng II. Chức năng lời mở đầu Kế toán là một trong những thực tiễn quan trọng nhất trong quản lý kinh tế. Mỗi nhà đầu t hay một cơ sở kinh doanh cần phải dựa vào công tác kế toán để biết tình hình và kết quả kinh doanh. Hiện nay nớc ta đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc. Công tác quản lý kinh tế đang đứng trớc yêu cầu và nội dung quản lý có tính chất mới mẻ, đa dạng và không ít phức tạp. Là một công cụ thu thập xử lý và cung cấp thông tin về các hoạt động kinh tế cho nhiều đối tợng khác nhau bên trong cũng nh bên ngoài doanh nghiệp nên công tác kế toán cũng trải qua những cải biến sâu sắc, phù hợp với thực trạng nền kinh tế. Việc thực hiện tốt hay không tốt đèu ảnh hởng đến chất lợng và hiệu quả của công tác quản lý. Công tác kế toán ở công ty có nhiều khâu, nhiều phần hành, giữa chúng có mối liên hệ, gắn bó với nhau tạo thành một hệ thống quản lý có hiệu quả. Mặt khác, tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý là một trong những cơ sở quan trọng trong việc điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Qua quá trình học tập môn kế toán doanh nghiêp sản xuất và tìm hiểu thực tế tại Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang, đồng thời đợc sự giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo cũng nh các cô chú kế toán của Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang. Em đã chọn đề tài :"Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang " Báo cáo gồm 3 phần :Phần I : Giới thiệu chung về xí nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợpPhần II : Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệpPhần III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán của xí nghiệp Do thời gian thực tập còn ít và khả năng của bản thân còn han chế nên bản báo cáo thực tập không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận đợc sự đóng góp của thầy cô và các bạn để hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn.Báo cáo kế toán 1Phần I: Giới thiệu chung về xí nghiệp dêt mayxuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp I. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang. Tên xí nghiệp : Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang Thuộc công ty : Công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà Địa chỉ XN : 446 đờng Bởi - Ba Đình - Hà Nội Điện thoại : 04.8685841 Theo quyết định số 36/2000 QĐUB ngày 14/4/2000 của UBND thành phố Hà Nội về việc việc sát nhập Công ty kinh doanh xuất nhập khẩu Hồng Hà và Công ty sản xuất vât liệu xây dng Hà Nội. Cho phép Công ty vật liệu xây dựng và xuất nhập khẩu Hồng Hà đợc thành lập Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang. Xí nghiệp kinh doanh các ngành nghề chủ yếu sau :[ _ Tổ chức sản xuất và kinh doanh các sản phẩm về dệt may _ Các dịch vụ về thơng mại + Cung cấp vật liệu xây dựng + Vận chuyển kho bãi + Dịch vụ mua bán, ký gửi vật t + Kinh doanh nớc giải khát, nớc tinh khiết _ Xây dựng cầu đờng II. Chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp. _ Là xí nghiệp mang tính chất đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập có quan hệ hợp đồng kinh tế với các đơn vị khác Báo cáo quản lý Lời mở đầuTrong bất kỳ một hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng cần phải có một lợng vốn kinh doanh nhất định. Vốn kinh doanh sẽ quyết định đến quy mô cũng nh mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Trong đó vốn cố định lại đóng vai trò quan trọng trong vốn kinh doanh. Vì vậy, cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, công nghệ, vốn cố định trong các doanh nghiệp không ngừng tăng lên và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong vốn kinh doanh. Quy mô vốn cố định nhiều hay ít sẽ ảnh hởng đến trình độ trang bị kỹ thuật, công nghệ cũng nh năng lực sản xuấtkinh doanh của một doanh nghiệp và quyết định tới năng xuất loa động, chất lợng sản phẩm.Việc khai thác sử dụng vốn cố định hợp lý sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trởng, tăng khả năng cạnh tranh và lợi nhuận của doanh nghiệp, làm thế nào để vốn cố định đợc sử dụng có hiệu quả là một khâu trọng tâm trong công tác quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Trong thời gian qua, xung quanh vấn đề này có nhiều ý kiến đóng góp và thu đợc những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vớng mắc đòi hỏi cần phải tiếp tục tìm kiếm ph-ơng hớng hoàn thiện.Xuất phát từ yêu cầu trên, trong quá trình thực tập tại Công ty cơ giới và xây lắp số 13, trên cơ sở những kiến trức và thực tế tích luỹđợc em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: Công tác quản lý vốn cố định tại Công ty cơ giới và xây lắp số 13 làm đề tài báo cáo quản lý của mình. Báo cáo thực tập gồm ba phần :1Báo cáo quản lý Phần I : Những vấn đề cơ bản về vốn và vai trò của vốn trong SXKD Phần II : Thực trạng công tác quản lý vốn cố định doanh nghiệp Phần III :Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của DNPhần INhững vấn đề cơ bản về vốn và vai trò của vốn trong sxkdI/Khái niệm của vốn trong doanh nghiệp:Vốn trong doanh nghiệp là hình thái giá trị của toàn bộ TLSX đ-ợc doanh nghiệp sử dụng trong sản xuất kinh doanh.Nh vậy khi xét về hình thái vật chất, vốn bao gồm hai yếu tố cơ bản là t liệu lao động và đối tợng lao động. Đối tợng lao động tạo nên thực thể của sản phẩm. Còn hai bộ phận này đều là những nhân tố quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp.Xét về mặt gía trị thì ta thấy : gía trị của đối tợng lao động đợc chuyển một lần vào giá trị sản phẩm. Còn giá trị của t liệu lao động do nó tham gia nhiều lần vào quá trình sản xuất nên giá trị của nó đợc chuyển vào giá trị sản phẩm qua hình thức khấu hao.Có nhiều tiêu thức khác nhau để phân loại vốn, nếu căn cứ vào công dụng kinh tế của vốn, ngời ta chia vốn thành hai loại: vốn cố định và vốn lu động.II/Vốn cố định:1/Khái niệm và cách phân loại tài sản cố định.1.1/ Khái niệm tài sản cố định:2Báo cáo quản lý Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải có các yếu tố : sức lao động, các t liệu lao động và đối tợng lao động.Khác với đối tợng lao động, các t liệu lao động là những phơng tiện vật chất mà con ngời sử dụng để tác động vào đối tợng, biến đổi nó theo mục đích của mìnhBộ phận quan trọng nhất trong các t liệu lao động sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là tài sản cố định. Đó là những t liệu lao động chủ yếu đợc sử dụng một cách trực tiếp hay gián tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh nh máy móc thiết bị, ph-ơng tiện vận tải, các công trình kiến trúc.Các t liệu lao động đợc xếp vào tài sản cố định phải có đủ hai tiêu chuẩn sau :-Có thời gian sử BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Quý 3 Năm 2012 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần. 2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, thương mại, dịch vụ. 3. Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất và lắp ráp các loại thiết bị viễn thông, điện tử, tin học và kinh doanh phần mềm tin học; Xây lắp, bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các thiết bị viễn thông, tin học và điện tử; Chuyển giao công nghệ ngành viễn thông, tin học và điện tử; Kinh doanh vật tư, thiết bị và sản phẩm ngành viễn thông, tin học và điện tử; Dịch vụ viễn thông, tin học công cộng trong nước và quốc tế; Xác định tình trạng kỹ thuật thiết bị viễn thông, tin học và điện tử; Xây dựng các công trình viễn thông, tin học và điện tử. II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND). III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp. 3. Hình thức kế toán áp dụng Công ty sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung. IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền). Các đơn vị trực thuộc hình thành bộ máy kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc. Báo cáo tài chính tổng hợp của toàn Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp Báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp. 2. Tiền và tương đương tiền Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 03 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền. 3. Hàng tồn kho Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc (oo!!zaj vrCN TF6NG TE^LYl VlETN k;;/D \']EN THON( i \/iL T NT\N,I CO I'HAN VIEN ]'HOit'G 'I'},I,VINA VIiiT NAVI AP DOAN I]UL] CHiNII mAo cAo rAl csiixH (;) TONG FrGp euY A-AN[ 2ot5 Kii thri tgi1'30 rhln,q (t ntim 2t)15 Kinh gtTi: :(, \,\ \\'c c(i\c TY c0 Pr,iN vr[]N Yitil:ia, Gin THONG TELvINT Lit llti vlitrN]\M Nt)i Bdr h:r.rr lrro fi tleu sa'll 02, DN sii 200/1014,/Q D TT D t c lsiL) 12112201.1.ir B rji hnnl BAO CAO KET QUA HOAT DONG KIruH DOANH TONG ()l"\', I -\ \\t 201i lla 't'\t (lhitiau Dolil1 llxr Cnc kho:jn tl !{! !l!.h r+ l ILmb brin hnD! \ i dr.g I)\' rnp silD tn tlDin vi b.i lur31n 01 17 18.r "160 757 (2tr = cnDg rl 1r rt,l,160 757 bnr hmg Ln ong cip vL27 l0 -iE8 51 9-i0 ;,,.""_._],,,",".,, :,: 16S t5 5r)4 it7 912 ] 100 s3, 816 e r-16 ss9 611 Ia6 281662 22 775 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KINH TẾ  HỒ XUÂN HƯỚNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH ĐẾN NĂM 2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Lớp : 47KD-1 MSSV : 47136281 Giáo viên hướng dẫn : Lê Hồng Lam Nha Trang, tháng 07 năm 2009 Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m LỜI CẢM ƠN  Để hoàn thành đề tài này, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Kinh Tế trường Đại Học Nha Trang đã tận tình truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho tôi trong suốt 4 năm qua. Bên cạnh đó, tôi cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cô chú, anh chị trong Công ty cổ phần Phân bón và Dịch vụ Tổng hợp Bình Định đã hỗ trợ, động viên và tạo điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành luận văn này. Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn Thầy Lê Hồng Lam với tất cả tinh thần, trách nhiệm và lòng nhiệt thành đã hướng dẫn, hỗ trợ tôi hoàn thành đề tài này. Một lần nữa, xin mọi người hãy nhận nơi tôi lời cảm ơn chân thành nhất! Nha Trang, tháng 07 năm 2009 SINH VIÊN THỰC HIỆN Hồ Xuân Hướng Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m MỤC LỤC Trang Trang bìa chính Trang bìa phụ Quyết định Xác nhận của đơn vị thực tập Nhận xét của cán bộ hướng dẫn Lời cảm ơn i Mục lục ii Danh mục các bảng iii Danh mục các hình, đồ thị iv MỞ ĐẦU 01 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1.1. Đại cương về chiến lược trong doanh nghiệp 05 1.1.1. Khái niệm về chiến lược 06 1.1.2. Tầm quan trọng và lợi ích của chiến lược 07 1.2. Quản trị chiến lược 07 1.2.1. Khái niệm 07 1.2.2. Tầm quan trọng của quản trị chiến lược 08 1.3. Các cấp quản lý chiến lược 09 1.3.1. Chiến lược cấp công ty 09 1.3.2. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 09 1.3.3. Chiến lược cấp bộ phận chức năng 10 1.4. Quy trình hình thành chiến lược 10 1.4.1. Hoạch định chiến lược 11 1.4.2. Thực hiện chiến lược 13 1.4.3. Giai đoạn kiểm tra, kiểm soát, đánh giá và điều chỉnh chiến lược 13 Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t r a c k . c o m 1.5. Phân tích môi trường kinh doanh 13 1.5.1. Phân tích môi trường bên ngoài để xác định cơ hội và nguy cơ 14 1.5.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô 14 1.5.1.2. Phân tích môi trường vi mô 17 1.5.1.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh 19 1.5.1.4. Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài 20 1.5.2. Phân tích môi trường nội bộ để xác định điểm mạnh và điểm yếu 21 1.5.2.1. Phân tích hoạt động của các bộ phận chức năng trong nội bộ doanh nghiệp 21 1.5.2.2. Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên trong 23 1.6. Phân tích và lựa chọn chiến lược 24 1.6.1. Xác định nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp 24 1.6.2. Sử dụng ma trận SWOT để đề xuất chiến lược 25 1.6.3. Sử dụng công cụ UPSTAIR để lựa chọn chiến lược 27 CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH ĐỊNH 2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty 28 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 28 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 29 2.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty 31 2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn hiện nay của Công ty Cổ phần Phân bón & DVTH Bình Định 35 2.2. Phân tích môi trường bên ngoài 37 2.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô 37 2.2.1.1. Môi trường kinh tế 37 2.2.1.2. Môi trường văn hóa xã hội 40 2.2.1.3. Môi trường chính trị -
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Bảng cân đôi kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 - BCTC KT 2015 Tya Tong hop

Bảng c.

ân đôi kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Đưới đây là bảng phân tích các tác động có thể xảy ra đối với lợi nhuận thuần và vốn chủ sở hữu của Công ty, sau khi xem xét mức hiện tại của tỷ giá hối đoái và sự biến động trong quá khứ cũng như kỳ vọng của thị trường tại ng - BCTC KT 2015 Tya Tong hop

i.

đây là bảng phân tích các tác động có thể xảy ra đối với lợi nhuận thuần và vốn chủ sở hữu của Công ty, sau khi xem xét mức hiện tại của tỷ giá hối đoái và sự biến động trong quá khứ cũng như kỳ vọng của thị trường tại ng Xem tại trang 40 của tài liệu.
Bảng cân đối kế toán - BCTC KT 2015 Tya Tong hop

Bảng c.

ân đối kế toán Xem tại trang 43 của tài liệu.