0

de va dap an thi olympic vat ly lop 7

2 381 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 17:05

Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008 Môn thi: VậT Lý lớp 12 THPT- bảng a Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Bi 1. (4,0 im) Mt dõy dn cng cú in tr khụng ỏng k, c un thnh khung ABCD nm trong mt phng nm ngang,cú AB v CD song song vi nhau, cỏch nhau mt khong l=0,5m, c t trong mt t trng u cú cm ng t B=0,5T hng vuụng gúc vi mt phng ca khung nh hỡnh 1. Mt thanh dn MN cú in tr R=0,5 cú th trt khụng ma sỏt dc theo hai cnh AB v CD. a) Hóy tớnh cụng sut c hc cn thit kộo thanh MN trt u vi vn tc v=2m/s dc theo cỏc thanh AB v CD. So sỏnh cụng sut ny vi cụng sut ta nhit trờn thanh MN v nhn xột. b) Thanh ang trt u thỡ ngng tỏc dng lc. Sau ú thanh cũn cú th trt thờm c on ng bao nhiờu nu khi lng ca thanh l m=5gam? Bi 2(4,0 im) Vt nng cú khi lng m nm trờn mt mt phng nhn nm ngang, c ni vi mt lũ xo cú cng k, lũ xo c gn vo bc tng ng ti im A nh hỡnh 2a. T mt thi im no ú, vt nng bt u chu tỏc dng ca mt lc khụng i F hng theo trc lũ xo nh hỡnh v. a) Hóy tỡm quóng ng m vt nng i c v thi gian vt i ht quóng ng y k t khi bt u tỏc dng lc cho n khi vt dng li ln th nht. b) Nu lũ xo khụng khụng gn vo im A m c ni vi mt vt khi lng M nh hỡnh 2b, h s ma sỏt gia M v mt ngang l à . Hóy xỏc nh ln ca lc F sau ú vt m dao ng iu hũa. Bi 3.(3.0 im) Hai ngun súng kt hp S 1 v S 2 cỏch nhau 2m dao ng iu hũa cựng pha, phỏt ra hai súng cú bc súng 1m. Mt im A nm khong cỏch l k t S 1 v AS 1 S 1 S 2 . a)Tớnh giỏ tr cc i ca l ti A cú c cc i ca giao thoa. b)Tớnh giỏ tr ca l ti A cú c cc tiu ca giao thoa. Bi 4(2,5 im) Mt ampe k nhit cú in tr khụng ỏng k mc vo mch o giỏ tr hiu dng ca dũng in xoay chiu trong mch in nh hỡnh 3. Khi khúa K úng, ampe k ch I 1 =1A. Khi khúa K ngt thỡ ampe k ch bao nhiờu? it l lý tng, R l in tr thun. Bi 5(3,0 im) Biu thc ca cng dũng in trong mt mch dao ng LC l .cos 0 tIi = Sau 1/8 chu k dao ng thỡ nng lng t trng ca mch ln hn nng lng in trng bao nhiờu ln? Sau thi gian bao nhiờu chu k thỡ nng lng t trng ln gp 3 ln nng lng in trng ca mch? Bi 6(3,5) Mt cỏi loa in ng vi mng rung cú din tớch S=300cm 2 , khi lng m=5g v cú tn s dao ng riờng l f 0 =100Hz. Tn s dao ng riờng ca nú s l bao nhiờu khi gn nú lờn ming mt cỏi hp rng cú th tớch V 0 =40lớt nh hỡnh 4 .Trong khi h thng hot ng, coi nhit ca khớ trong hp l khụng i. Ly ỏp sut khớ quyn p 0 =10 5 Pa. -------------Ht------------- H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: . 1 A B C D v M N Hỡnh 1 B F m k Hỡnh 2a A F m k Hỡnh 2b M A K Hỡnh 3 R V 0 S Hỡnh 4 Đề chính thức Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008 Hớng dẫn chấm và biểu điểm đề chính thức Môn: vật lý lớp 12 thpt- bảng a Bi 1. (4) Khi thanh MN chuyn ng thỡ dũng in cm ng trờn thanh xut hin theo chiu MN. 0.25 Cng dũng in cm ng ny bng: . R Bvl R I == E 0.5 Khi ú lc t tỏc dng lờn thanh MN s hng ngc chiu vi vn tc v v cú ln: . 22 R vlB BIlF t == 0.5 Do thanh chuyn ng u nờn lc kộo tỏc dng lờn thanh phi cõn bng vi lc t. 0.25 Vỡ vy cụng sut c hc (cụng ca lc kộo) c xỏc nh: . 222 R vlB vFFvP t === 0.25 Thay cỏc giỏ tr ó cho nhn c: .5,0 WP = 0.25 Cụng sut ta nhit trờn thanh MN: . 222 2 R vlB RIP n == 0.25 Cụng sut ny ỳng bng cụng sut c hc kộo thanh. Nh vy ton b cụng c hc sinh ra c chuyn hon ton thnh nhit (thanh chuyn ng u nờn ng nng khụng tng), iu ú phự hp vi nh lut bo ton nng lng. 0.25 b) Sau khi ngng tỏc dng lc, thanh ch cũn chu tỏc dng ca lc t. ln trung bỡnh ca lc ny l: . 22 22 R vlB F F t == 0.5 Gi s sau ú thanh trt c thờm on ng S thỡ cụng ca lc t ny l: . 2 22 S R vlB SFA == 0.25 ng nng ca thanh ngay trc khi ngng tỏc dng lc l: . 2 1 2 mvW = 0.25 Theo nh lut bo ton nng lng thỡ n khi thanh dng li thỡ ton b ng nng ny c chuyn thnh cụng ca lc t (lc cn) nờn: . 22 1 22 2 S R vlB mv = 0.25 2 Từ đó suy ra: .8)(08,0 22 cmm lB mvR S === 0.25đ Bài 2(4đ) a) Chọn trục tọa độ hướng dọc theo trục lò xo, gốc tọa độ trùng vào vị trí cân ĐỀ THI OLYMPIC MÔN: VẬT LÝ LỚP NĂM HỌC: 2012 - 2013 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI Thời gian làm bài: 120 phút( không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu I: (5đ) Cho điểm sáng S điểm M trước gương phẳng hình vẽ: xM xS G 1, Trình bày cách vẽ tia sáng từ S tới gương phản xạ qua M 2, Chứng minh vô số đường từ S tới G tới M ánh sáng theo đường ngắn Câu II: (5đ) Hai gương phẳng G1 G2 hợp với góc α , hai mặt phản G1 xạ hướng vào xS α G2 Điểm sáng S đặt khoảng gương Gọi S1 ảnh S qua G1 S2 ảnh S1 qua G2 Hãy nêu cách vẽ đường tia sáng từ S phản xạ qua G1 G2 qua S Chứng tỏ độ dài đường SS2 Câu III (2đ) Trong giông sau nhìn thấy tia chớp , giây sau người nghe thấy tiếng sấm Hỏi sét xảy cách nơi quan sát bao xa Biết vận tốc âm không khí 340m/s( Bỏ qua thời gian ánh sáng từ nơi sảy sét đến chỗ người quan sát) Câu IV: (4đ) Cho mạch điện hình vẽ: + Đèn đèn giống V Biết vôn kế V1 10 V Đ1 Đ2 Tìm số vôn kế V2 V x x V1 V2 Câu V: (4đ) Cho mạch điện hình vẽ: (+) Đ1 x A1 (-) Đ2 Đ3 x x (-) (+) A Đ2 Đ3 giống Ampe kế A1 4A, Ampe kế A 7A Tìm số Ampe kế A2 cường độ dòng điện qua đèn A2 (-) (+) + _hết ( Cán coi thi không giải thích thêm) ĐÁP ÁN Câu I: (5 đ) S M E I G S’ 2, Lấy điểm E tùy ý G , nối SE, EM Ta có SE + EM = ES’+ EM > S’M → ES’ + EM > S’I + IM → ES’ + EM > SI + IM ( ĐPCM) Câu II : ( đ) S1 G1 K S I α S2 G2 1, - Dựng S’ đối xứng S qua G - Nối S’ với M cắt G I - Nối S với I - Dễ ràng chứng minh SI tia tới , IM tia phản xạ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1đ 0,5đ 1đ 1đ 1, - Dựng S1 đối xứng với S qua G1 - Dựng S2 đối xứng với S1 qua G2 - Nối S2 với S cắt G2 I - Nối I với S1 cắt G1 K - Nối K với S - Vậy đường là: S → K → I → S 2, CM : SK + KI + IS = SS2 Ta có : SK + KI + IS = S1K + KI + SI = S1I + SI S1I + SI = S2I + IS = SS2 ( ĐPCM) Câu III (2 đ) Bỏ qua thời gian ánh sáng từ nơi xảy sét đến nơi người quan sát Ta có quãng đường từ nơi sảy sét đến nơi người quan sát là: S = v.t = 340 = 1700(m) Câu IV: (4 đ) Vì đèn đèn giống nên số V1 V2 → Số V2 = 10V Chỉ số V = V1 + V2 = 10V + 10V = 20V Câu V: (4 đ) Vì đèn đèn giống nên cường độ dòng điện qua đèn đèn số A1 chia → IĐ3 = IĐ2 = = 2( A) Số Ampe kế A số Ampe kế A1 + cường độ dòng điện qua Đ1 → Cường độ dòng điện qua Đ1 A - A1 = - 4= 3(A) Số Ampe kế A2 cường độ qua đèn đèn IA2 = + = 5(A) 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1đ 0,5đ 2đ 1đ 1đ 2đ 1đ 0,5đ 1đ 0,5đ 1đ  !" #$%&'() *+, Đoạn mạch xoay chiều gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ, hai đầu đoạn mạch lần lượt là U cd , U C , U. Biết 2 cd C U U= và C U U= , đoạn mạch này có R và i cùng pha với u hai đầu đoạn mạch. /. có R và i vuông pha với u hai đầu đoạn mạch. . không có R và i cùng pha với u hai đầu đoạn mạch. 0. có R và i lệch pha / 4 π với u hai đầu đoạn mạch. *+, Trong mạch dao động có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của một bản tụ là q 0 . Khi dòng điện có giá trị là i thì điện tích một bản của tụ là q, tần số góc dao động riêng của mạch là 2 2 0 /q q i ω = − /. 2 2 0 2 /i q q ω = − . 2 2 0 /i q q ω = − 0. 2 2 0 / 2q q i ω = − *+, Hai tụ điện C 1 = 3C 0 và C 2 =6C 0 mắc nối tiếp. Nối hai đầu bộ tụ với pin có suất điện động E = 6V để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Khi dòng điện trong mạch dao động đạt cực đại thì người ta nối tắt hai cực của tụ C 1 . Hiệu điện thế cực đại trên cuộn dây của mạch dao động sau đó là 3V /. 2 3 V . 3 2 V 0. 6 V *+1, Đặt điện áp xoay chiều ( ) ( ) 2 cosu U t V ω = vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng trên điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp này vuông pha nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch ban đầu bằng 2 / 2 /. 3 / 2 . 1/ 5 0. 1/ 3 *+2, Cường độ âm tại điểm A cách một nguồn âm điểm một khoảng 1m bằng 6 2 10 /W m − . Cường độ âm chuẩn bằng 12 2 10 /W m − . Cho rằng nguồn âm là nguồn đẳng hướng và môi trường không hấp thụ âm. Khoảng cách từ nguồn âm đến điểm mà tại đó mức cường độ âm bằng 0 là 750m. /.250m. . 500m. 0. 1000m. *+3,Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm biến trở R và tụ điện có điện dung C, đoạn MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định ( ) ( ) 2 cosu U t V ω = . Ban đầu giữ L = L 1 , thay đổi giá trị của biến trở R ta thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM luôn không đổi với mọi giá trị của biến trở. Sau đó, giữ 1L R Z= , thay đổi L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại, giá trị điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm bằng ( ) 3 / 2U V /. ( ) 2 / 2U V . ( ) 5 / 2U V 0. ( ) / 2U V *+4,Khi có sóng dừng trên dây AB với tần số dao động là 27Hz thì thấy trên dây có 5 nút (kể cả hai đầu cố định A, B). Bây giờ nếu muốn trên dây có sóng dừng và có tất cả 11 nút thì tần số dao động của nguồn là 67,5Hz. /. 135Hz. . 10,8Hz. 0. 76,5Hz. *+5, Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc: 1 0,42 m λ µ = (màu tím); 1 0,56 m λ µ = (màu lục); 1 0,70 m λ µ = (màu đỏ). Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm sẽ quan sát thấy tổng cộng có bao nhiêu vân sáng đơn sắc riêng lẻ của ba màu trên? 26 vân. /. 29 vân. . 44 vân. 0. 35 vân. *+6,Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu hai nguồn kết hợp lệch pha nhau thì vân sáng trung tâm sẽ không còn vì không có giao thoa. /. dịch về phía nguồn sớm pha. . không thay đổi vị trí. 0. dịch về phía nguồn trễ pha. *+,Một lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 20N/m nằm ngang, một đầu được giữ cố định, đầu còn lại được gắn với chất điểm m 1 = 0,1kg. Chất điểm m 1 được gắn với chất điểm thứ hai m 2 = 0,1kg. Các chất điểm đó có thể dao động không ma sát trên trục Ox nằm ngang (gốc O ở vị trí cân bằng của hai vật) hướng từ điểm cố định giữ lò xo về phía các chất điểm m 1 , m 2 . Tại thời điểm ban đầu giữ hai vật ở vị trí lò xo nén 4cm rồi buông nhẹ để hệ dao động điều hòa. Gốc thời gian được chọn khi buông vật. Chỗ gắn hai chất điểm bị bong ra nếu lực kéo tại đó đạt đến 0,2N. Thời điểm mà m 2 bị tách khỏi m 1 là ( ) /10 s π /. ( ) /15 s π . ( ) / SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học 2012 - 2013 Môn thi: VẬT LÝ Lớp 12 THPT Ngày thi: 15 tháng 03 năm 2013 Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Đề này có 08 câu, gồm 02 trang Câu 1 (2.5 điểm) Cho hệ cơ học như hình 1 gồm: hai vật A; B có khối lượng m A = 2 kg, m B = 3 kg được nối với nhau bằng một sợi dây nhẹ không dãn. Sợi dây được vắt qua một ròng rọc đặt trên đỉnh một mặt phẳng nghiêng góc o 30α = so với phương nằm ngang. Ròng rọc có bán kính R = 10 cm, momen quán tính I = 0,05 kg.m 2 . Thả cho hai vật chuyển động với vận tốc ban đầu bằng 0. Bỏ qua mọi ma sát, coi rằng sợi dây không trượt trên ròng rọc. Lấy g = 10 m/s 2 . a. Tính gia tốc của vật A và lực căng dây. b. Tính áp lực của dây nối hai vật lên ròng rọc. Câu 2 (2.5 điểm) Một lò xo nhẹ nằm ngang có độ cứng 100 N/m, một đầu gắn vào điểm cố định I, đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng m = 100 g. Từ vị trí cân bằng, kéo vật đến vị trí lò xo dãn 5 cm rồi buông nhẹ cho vật dao động điều hòa. Bỏ qua mọi ma sát, lấy 10 2 = π . a. Chọn trục Ox nằm ngang, chiều dương hướng theo chiều kéo vật lúc đầu, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng, mốc thời gian là lúc thả vật. Viết phương trình dao động của vật . b. Vào thời điểm 13 30 t s= người ta đột ngột giữ chặt lò xo tại điểm cách I một đoạn bằng 4 3 chiều dài lò xo khi đó. Hỏi sau đó vật tiếp tục dao động với biên độ bằng bao nhiêu ? Câu 3 (2.5 điểm) Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 32 cm dao động vuông góc với bề mặt chất lỏng có phương trình ( ) ( ) mmtu A π 10cos5 = và ( ) ( ) mmtu B ππ += 10cos5 . Biết tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng là v = 50 cm/s. Giả thiết biên độ sóng không đổi khi truyền đi. a. Viết phương trình sóng tổng hợp tại C. Biết C cách A một đoạn 22 cm và cách B một đoạn 12 cm. b. Xác định số điểm dao động cực đại trong khoảng AB. Câu 4 (2.5 điểm). Cho mạch điện như hình 2 gồm: nguồn không đổi có suất điện động E = 32 V, điện trở trong r = 1 Ω , tụ điện có điện dung C = 100 µ F (ban đầu chưa tích điện), cuộn dây không thuần cảm có hệ số tự cảm L = 0,1 H, điện trở hoạt động R 0 = 5 Ω và điện trở thuần R = 10 Ω . Ban đầu khoá K đóng, khi trạng thái trong mạch đã ổn định người ta ngắt khoá K. a. Tính năng lượng điện từ trong mạch ngay sau khi ngắt khóa K. 1 Số báo danh α A B Hình 1 Hình 2 R E r C K L R 0 b. Tính nhiệt lượng toả ra trên điện trở R trong thời gian từ khi ngắt khoá K đến khi dao động trong mạch tắt hoàn toàn. Câu 5 (2.5 điểm). Cho mạch điện không phân nhánh như hình 3 gồm: điện trở thuần R, cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở hoạt động r và tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu A và B điện áp xoay chiều có biểu thức ( ) ( ) Vftu π 2cos6120 = với tần số f thay đổi được. a. Khi Hzff 50 1 == thì AN u lệch pha 2 π so với MB u và lệch pha 3 π so với AB u . Biết điện áp hiệu dụng giữa hai điểm A, M là 120 AM U V = , công suất tiêu thụ trên mạch AB là 360W. Tính các giá trị R, L, r, C. b. Khi 2 ff = thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M, B là MB U có giá trị cực tiểu. Tìm 2 f và MB U khi đó. Câu 6 (2.5 điểm). Thực hiện thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng với nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ điện từ thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng λ 1 và λ 2 = 0,46 μm. Trên màn quan sát, người ta nhìn thấy trong khoảng giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm có 11 vân sáng khác. Trong đó số vân sáng của bức xạ λ 1 và của bức xạ λ 2 lệch nhau 3 vân. Tính bước sóng λ 1 . Câu 7 (2.5 điểm). Một tế bào quang điện với catốt làm bằng kim loại có công thoát electron là A = 3 eV, chiếu vào catốt bức xạ điện từ có bước sóng 0,207 m λ µ = . Cho h = 6,625.10 -34 Js, c = 3.10 8 m/s, m e = 9,1.10 -31 kg, e = 1,6.10 -19 C. a. Tính tốc độ ban đầu cực đại của electron quang điện khi bật ra từ catốt. b. Đặt vào hai điện cực của tế bào quang điện một điện áp xoay chiều có biểu thức ( ) ( ) Vtu AK π TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HSG VẬT LÝ LỚP 8 CÓ ĐÁP ÁN 1 Đề 1 Bài 1: ( 4 điểm ) Hai chiếc xe máy chuyển động đều trên cùng một đường thẳng. Nếu chúng đi lại gần nhau thì cứ 6 phút khoảng cách giữa chúng lại giảm đi 6 km. Nếu chúng đi cùng chiều thì cứ sau 12 phút khoảng cách giữa chúng tăng lên 2 km. Tính vận tốc của mỗi xe. Câu 2: ( 4 điểm ) Một bình thông nhau có chứa nước. Hai nhánh của bình có cùng kích thước. Đổ vào một nhánh của bình lượng dầu có chiều cao là 18 cm. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m 3 , và trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m 3 . Hãy tính độ chênh lệch mực chất lỏng trong hai nhánh của bình ? Câu 3: ( 3 điểm ) Khi cọ sát một thanh đồng, hoặc một thanh sắt vào một miếng len rồi đưa lại gần các mẩu giấy vụn thì ta thấy các mẩu giấy vụn không bị hút. Như vậy có thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát không ? Vì sao ? Câu 4. ( 4,5 điểm ) Hai gương phẳng G 1 , G 2 quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 60 0 . Một điểm S nằm trong khoảng hai gương. a) Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G 1 , G 2 rồi quay trở lại S. b) Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S . Bài 5: ( 4,5 điểm ) Hai quả cầu bằng kim loại có khối lượng bằng nhau được treo vào hai đĩa của một cân đòn. Hai quả cầu có khối lượng riêng lần lượt là D 1 = 7,8g/cm 3 ; D 2 = 2,6g/cm 3 . Nhúng quả cầu thứ nhất vào chất lỏng có khối lượng riêng D 3 , quả cầu thứ hai vào chất lỏng có khối lượng riêng D 4 thì cân mất thăng bằng. Để cân thăng bằng trở lại ta phải bỏ vào đĩa có quả cầu thứ hai một khối lượng m 1 = 17g. Đổi vị trí hai chất lỏng cho nhau, để cân thăng bằng ta phải thêm m 2 = 27g cũng vào đĩa có quả cầu thứ hai. Tìm tỉ số hai khối lượng riêng của hai chất lỏng. HẾT HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HSG LỚP 8 NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn: Vật lý. ( đáp án gồm 4 trang) STT ĐIỂM CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM Bài 1 ( 4 điểm ) Giải: Vẽ sơ đồ chuyển động mang tính khoa học Gọi v 1 , s 1 , t 1 là vận tốc, quãng đường và thời gian của xe 1. Gọi v 2 , s 2 , t 2 là vận tốc, quãng đường và thời gian của xe 2. Đổi: 6 phút = 0,1h; 12 phút = 0,2h. Khi 2 xe đi ngược chiều. Quãng đường mà xe 1 đi được là: ADCT: 1 1 1 1 1 1 . s s v v s v t t t = => = => = thay số ta có 1 1 0,1 .(s v km= ) (1a) 0.25điểm 0.25 điểm 0.25 điểm 2 Quãng đường mà xe 2 đi được là: ADCT: 2 1 2 2 2 2 . s s v v s v t t t = => = => = thay số ta có 2 2 0,1 .(s v km= )(2a) Theo đề bài ta có s 1 + s 2 =6 (3a) Từ (1a) , (2a) và (3a) ta lại có: 0,1v 1 + 0.1v 2 = 6  v 1 + v 2 =60. (4a) Khi 2 xe đi cùng chiều. Quãng đường mà xe 1 đi được là: ADCT: 11 1 11 1 2 2 . s s v v s v t t t = => = => = thay số ta có 11 1 0,2 .( )s v km= (1b) Quãng đường mà xe 2 đi được là: ADCT: 12 2 12 1 2 2 . s s v v s v t t t = => = => = thay số ta có 2 2 0,2 .(s v km= )(2b) Theo đề bài ta có 1 2 2( )s s km− = (3b) Từ (1) , (2) và (3) ta lại có: 1 2 0.2 0,2 2v v− = . 1 2 10v v− = (4b) Giả sử xe thứ nhất có vận tốc lớn hơn xe thứ 2. Kết hợp (4a) và (4b) ta có hệ phương trình 1 2 1 2 60 10 v v v v + =   − =  (I) Giải I ta có v 1 = 35km/h và v 2 = 25km/h Giả sử xe thứ nhất có vận tốc nhỏ hơn xe thứ 2. Kết hợp (4a )và (4b) ta có hệ phương trình 1 2 2 1 60 10 v v v v + =   − =  (II) Giải (II) ta có v 1 = 25km/h và v 2 = 35km/h 0.25 điểm 0. 25 điểm 0.25 điểm 0.25 điểm 0. 25 điểm 0. 5 điểm 0.25 điểm 0. 5 điểm 0.25 điểm Bài 2 ( 4 điểm ) Tóm tắt Giải + Gọi h là độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở nhánh của bình + Gọi A và B là hai điểm có cùng độ cao so với đáy bình nằm ở 0.25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 3 Hình vẽ h A B Dầu Nước Đổi 18 cm = 0,18 m 18 cm B A ? 18cm . 1 2 . hai nhánh. + Ta có : áp suất tại A và B do là do cột chất lỏng gây ra là bằng nhau: P A = P B Hay d d . 0,18 = d n . (0,18 - h) 8000 . 0,18 = 10000. (0,18 - h) 1440 = ... ĐPCM) Câu III (2 đ) Bỏ qua thời gian ánh sáng từ nơi xảy sét đến nơi người quan sát Ta có quãng đường từ nơi sảy sét đến nơi người quan sát là: S = v.t = 340 = 170 0(m) Câu IV: (4 đ) Vì đèn đèn
- Xem thêm -

Xem thêm: de va dap an thi olympic vat ly lop 7,

Hình ảnh liên quan

Cho một điểm sáng S và một điểm M trước gương phẳng như hình vẽ:                         xM - de va dap an thi olympic vat ly lop 7

ho.

một điểm sáng S và một điểm M trước gương phẳng như hình vẽ: xM Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan