0

Giáo án thể dục lớp 12 - Sách Giải Tiết 51 - 60

32 324 1
  • Giáo án thể dục lớp 12 - Sách Giải Tiết 51 - 60

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 16:44

THPT akrụng Giỏo Viờn : Nguyn Thnh Tiết 37: - đá cầu : Ôn một số động tác đã học ở lớp 11 - Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên I/ Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại một số động tác bổ trợ đã học ở lớp 11 II/ yêu cầu: - Học sinh ổn định tổ choc lớp - Học sinh tích tục tập luyện - Nắm đợc nội dung bài học III/ Địa điểm phơng tiện: - Tại sân học thể dục của tròng - Giáo án, và các dụng cụ cho tiết học IV/ Tiến trình lên lớp: Phần/ Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức TG SL 1. Phần mở đầu: 1.1 Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung tiết học. - Hỏi thăm tình hình sức khoẻ của học sinh. 1.2 Khởi động: - Tập bài thể dục pt chung. - Xoay các khớp. - ép dây chằng. 1.3 Kiểm tra bài cũ: Giáo viên gọi học sinh lên để kiểm tra nội dung tiết học hôm trớc 10 Phút 2lx8n/1 đt 2lần - Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp. - GV làm mẫu, phân tích một số điểm mấu chốt kĩ thuật rồi cho học sinh thực hiện đồng loạt, theo nhịp hô . Đội hình khởi động. (GV) 2. Phần cơ bản: 30 - Các nội dung học mới GV giảng 1 THPT akrụng Giỏo Viờn : Nguyn Thnh 2.1 Đá cầu: Ôn một số động tác đã học ở lớp 11 - Di chuyển + Di chuyển ngang + Di chuyển chéo + Di chuyển tiến lùi - Tâng búng cầu + Tập mô phỏng KT tâng búng cầu. + Tập tâng búng cầu với cầu học sinh tung tới ở vị trí thích hợp. 2.2 Chạy bền: Nam chạy 600 m Nữ chạy 300 m Chạy ngợc chiều kim đồng hồ chạy với 75 % cờng độ tối đa 2.3 Cũng cố bài: - Nhắc lại các kĩ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên - Thực hiện kĩ thuật tâng búng cầu với cầu học sinh tung tới ở vị trí thích hợp. Phút 1 lần giải, phân tích kết hợp làm mẫu kĩ thuật (GV có thể dùng tranh ảnh minh họa). Đội hình giới thiệu, phân tích và làm mẫu GV - Các nội dung ôn, trớc khi học sinh tâp GV nhắc lại một số điểm mấu chốt và làm mẫu lại kĩ thuật. - GV chia lớp thành 2 nhóm. Một nhóm tâp nội dung này một nhóm tập nội dung kia (trừ nội dung phát triển thể lực), Sau đó đổi ngợc lại. - GV cử nhóm trởng quản lí từng nhóm tập. - GV quan sát, sữa sai cho HS. - GV chọn một vài học sinh lên trả lời. Sau đó cùng học sinh hệ thống 2 THPT akrụng Giỏo Viờn : Nguyn Thnh lại kiến thức. 3. Phần kết thúc: 3.1 Hồi tĩnh: - Tập các động tác điều hoà. - Rung lắc chân tay. 3.2 Nhận xét, xuống lớp: - Nhận xét: Tinh thần,thái độ học tập, sự tiếp thu kiến thức, kỹ năng và giao bài tập về nhà. - Xuồng lớp: + Giáo viên hô giải tán + Học sinh hô khoẻ 5 Phút Đội hình hồi tĩnh (GV) Đội hình NX, XL (GV) Tiết 38: Ngày tháng năm 2009 - đá cầu : Ôn một số động tác đã học ở lớp 11 - Chạy bền : Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên I/ Mục tiêu: - Ôn kĩ thuật di chuyển bớc lớt - kĩ thuật tâng giật cầu - Luyện tập chạy bền II/ yêu cầu: - Học sinh ổn định tổ choc lớp - Học sinh tích tục tập luyện - Nắm đợc nội dung bài học 3 THPT akrụng Giỏo Viờn : Nguyn Thnh III/ Địa điểm phơng tiện: - Tại sân học thể dục của tròng - Giáo án, và các dụng cụ cho tiết học IV/ Tiến trình lên lớp: Phần/ Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức TG SL 1. Phần mở đầu: 1.1 Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung tiết học. - Hỏi thăm tình hình sức khoẻ của học sinh. 1.2 Khởi động: - Tập bài thể dục pt chung. - Xoay các khớp. - ép dây chằng. 1.3 Kiểm tra bài cũ: Giáo viên gọi học sinh lên để kiểm tra nội dung tiết học hôm trớc 10 Phút 2lx8n/1 đt 2lần - Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp. - GV làm mẫu, phân tích một số điểm mấu chốt kĩ thuật rồi cho học sinh thực hiện đồng loạt, theo nhịp hô . Đội hình khởi động. (GV) 2. Phần cơ bản: 2.1 Đá cầu: Ôn: kĩ thuật di chuyển bớc lớt Kĩ thuật tâng giật cầu 2.2 Chạy bền: Nam chạy 600 m Nữ chạy 300 m Chạy ngợc chiều kim đồng hồ 30 Phút - Các nội dung Trờng THPT Minh Hà - Giáo án Thể dục lớp 12 Ngy son: 05/02/2012 Tờn bi dy Tit 51( Theo PPCT) CU lông: ễn kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay; trái tay BểNG R :ễn di chuyn chuyn v bt búng bng hai tay trc ngc u Chạy bền địa hình tự nhiên *** -A Mc tiờu: - Kin thc: + Cầu lông: ễn kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay; trái tay + Búng r: ễn di chuyn chuyn v bt búng bng hai tay trc ngc u - K nng: + Thc hin tng i tt k thut đánh cầu thấp thuận tay; trái tay;Búng r: di chuyn chuyn v bt búng bng hai tay trc ngc u ; Bit phõn phi sc chy bn - Thỏi : + Tỏc phong khn trng nhanh nhn; tớch cc t giỏc luyn B a im, phng tin - a im: Tp trờn sõn trng v sinh an ton - Phng tin: 15qu cu, 15 vợt,15 qu búng r;1 cũi 1sõn cu lông; sân bóng rổ C Tin trỡnh lờn lp Ni dung nh lng SL I Phn m u: Nhn lp -HS: Cỏn b lp hp bỏo cỏo s s , li chỳc sc kho -GV: Nhn lp , hi tỡnh hỡnh sc kho hc sinh, ph bin mc tiờu, ni dung v giao nhim v Khi ng: - Khi ng chung + Chy nh nhng vũng sõn + Tp sỏu ng tỏc th dc PT chung 200m ng tỏc tay ngc; nghiờng ln; lng bng; mỡnh; ỏ chõn; phi 2x8 hp ton thõn nhp + ẫp dc, ộp ngang + Xoay cỏc khp - Khi ng chuyờn mụn + Khi ng vi vt + Dn búng di chuyn 10m Kim tra bi c - Thc hin k thut di chuyn chuyn v bt búng bng hai tay trc ngc II Phn c bn: Cu lụng: Phng phỏp t chc Hot ng ca (GV-HS) L 8-i hỡnh nhn lp 10phỳt GV - Hc sinh t i hỡnh trung , cỏn s cho lp chy thng vũng sõn, sau ú chuyn i hỡnh hng ngang ng GV - Khi ng chuyờn mụn theo nhúm theo s iu khin cỏn lp - Nhn xột cho im M 30 -32 phỳt - Chia lp thnh nhúm luyn: Giáo viên giảng dạy: Vũ Tuấn Anh Trờng THPT Minh Hà - Giáo án Thể dục lớp 12 - ễn k thut ỏnh cu thp thun tay 12 phỳt Lp li + N vi cu; Nam búng rHt 12 phỳt i v trớ luyn + GV lm mu, hng dn, giao nhim v luyn cho HS.Quan sỏt kt hp sa cha ng tỏc sai ca HS +HS luyn kt hp t sa cha sai sút i hỡnh ôn cu lông: -Tp ng lot trờn sõn -ễn k thut ỏnh cu thp trỏi tay - Cng c : Kim tra 02 hc sinh ỏnh cu thp thun tay, trỏi tay GV nhn xột, cng c ( ỏnh giỏ, xp loi) 2.Búng r: - ễn di chuyn chuyn v bt búng bng hai tay trc ngc ln 15phỳt phỳt i hỡnh hc búng r: - H theo nc chy - u u + C i din t tham gia u ; s cũn li quan sỏt ,thc trng ti 10phỳt - Cng c + Hiu th no lut giõy,24 giõy; phm li tn cụng GV nhn xột, cng c ( ỏnh giỏ, xp loi) Chạy bền địa hình tự nhiên phỳt -i hỡnh chy bn Giáo viên giảng dạy: Vũ Tuấn Anh Trờng THPT Minh Hà - Giáo án Thể dục lớp 12 -Chy ng lot trờn sõn trng - Chy bn trờn a hỡnh t nhiờn , tu sc phỳt Yờu cu phõn phi sc hp lớ, phi hp nhp th, chy thi gian phỳt III Phn kt thỳc: - Hi tnh th lng +Ti ch cỏc bi th lng tay, chõn - Bi v nh + Luyn cầu lông, kết hợp thi đấu + Luyn dn búng quay ngi, Chuyn v bt búng bng tay trc ngc, nhảy ném bóng tay cao - Xung lp + GV hụ Gii tỏn + HS hụ Khe C lp v tay D Rỳt kinh nghim: GV: + Xp hng hi tnh th lng + Nhn xột v giao bi v nh HS: +Nghe nhn xột , nhn bi v nh +Lm th tc xung lp i hỡnh th lng CS - i hỡnh xung lp GV Giáo viên giảng dạy: Vũ Tuấn Anh Trờng THPT Minh Hà - Giáo án Thể dục lớp 12 Ngy son: 12/02/2012 Tờn bi dy Tit 52 ( Theo PPCT ) CU LễNG: ễn k thut ỏnh cu thp thun tay; trỏi tay BểNG R : ễn nhy nộm r bng mt tay trờn vai, u *** -A Mc tiờu: - Kin thc: +Cu lụng: Bit ụn k thut ỏnh cu thp thun tay; trỏi tay +Búng r: Bit ụn nhy nộm r bng mt tay trờn vai; u - K nng: +Thc hin tng i tt :K thut ỏnh cu thp thun tay; trỏi tay; Nhy nộm r bng mt tay trờn vai ; Kt hp u - Thỏi : +Tỏc phong khn trng nhanh nhn; tớch cc t giỏc luyn B a im, phng tin - a im: Tp trờn sõn trng v sinh an ton - Phng tin: 15qu cu, 30 vợt,15 qu búng r;1 cũi 1sõn cu lông; sân bóng rổ C Tin trỡnh lờn lp Ni dung nh lng Phng phỏp t chc Hot ng ca (GV-HS) SL L I Phn m u: Nhn lp - HS: Cỏn b lp hp bỏo cỏo s s , li chỳc sc kho - GV: Nhn lp , hi tỡnh hỡnh sc kho hc sinh, ph bin mc tiờu, ni dung v giao nhim v Khi ng: - Khi ng chung + Chy nh nhng vũng sõn + Tp sỏu ng tỏc th dc PT chung ng tỏc tay ngc; nghiờng ln; lng bng; mỡnh; ỏ chõn; phi hp ton thõn + ẫp dc, ộp ngang + Xoay cỏc khp - Khi ng chuyờn mụn + Khi ng vi vt + Dn búng di chuyn 10m Kim tra bi c - Thc hin k thut nhảy ném rổ tay vai II Phn c bn: 8-i hỡnh nhn lp 10phỳt GV - Hc sinh t i hỡnh trung , cỏn s cho lp chy thng vũng sõn, sau ú chuyn i hỡnh hng ngang ng 200m 2x8 nhp GV - Khi ng chuyờn mụn theo nhúm theo s iu khin cỏn lp 30 -32 Giáo viên giảng dạy: Vũ Tuấn Anh Trờng THPT Minh Hà - Giáo án Thể dục lớp 12 phỳt Cầu lông: - Ôn k thut ỏnh cu thp thun tay 15 phỳt Lp li - Chia lp thnh nhúm luyn: + N vi cu; Nam búng rHt 15 phỳt i v trớ luyn + GV lm mu, hng dn, giao nhim v luyn cho HS.Quan sỏt kt hp sa cha ng tỏc sai ca HS + HS luyn kt hp t sa cha sai sút i hỡnh ôn cu lông: K thut ỏnh cu thp thun tay, trỏi tay - Ôn k thut ỏnh cu thp trỏi tay - Tp ng lot trờn sõn - Cng c : Gi Hs kim tra , K thut ỏnh cu thp thun tay, trỏi tay, GVnhn xột, cng c, ỏnh giỏ, xp loi ( t, cha t ) Búng r: - ễn nhy nộm r bng mt tay trờn vai 15phỳt phỳt i ... Giáo án Tiết thứ: 37 + 38 Tun: 20 Bài: Đá cầu Chạy bền Ngời thực hiện: Lờ Vn Chung Ngy son: 28/12/2013 I. Mục tiêu - Yêu cầu. * Mục tiêu: - Đá cầu: + Ôn một số động tác bổ trợ đã học ở lớp 11: Kỹ thuật di chuyển bớc lớt, tâng giật cầu. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. * Yêu cầu: Học sinh hiểu và thực hiện cơ bản đúng các kỹ thuật động tác. II. Địa điểm - Phơng tiện *Địa điểm: Sân tập thể dục trờng * Phơng tiện: Giáo án, cầu, lới, còi,. III. Tiến trình lên lớp TT Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức SL TG Mở đầu 1. Nhận lớp - HS: CS tập hợp và báo cáo - GV: Nhận lớp, hỏi về tình hình sức khoẻ, phổ biến mục tiêu, nội dung bài học và giao nhiệm vụ 2. Khởi động. - Chạy thờng 150 200m - Thực hiện động tác tay, vặn mình, lng bụng, chân và toàn thân - Chạy bớc nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau. 8 GV* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv: Giao nhiệm vụ HS: Từ đội hình tập trung, Cán sự điều khiển lớp chạy thờng vòng trái thành vòng tròn, sau đó chuyển đội hình chữ L theo tổ dới đây: Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV+ * * Cơ bản 1. Đá cầu - Một số Động tác bổ trợ: + Tâng búng cầu. + Chuyền cầu. - Di chuyển bớc lớt, tâng giật cầu. 3l 3l 3 l 30 17 - Chia làm 2 tổ (Nam riêng, Nữ riêng) thực hiện nội dung bài học. Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * Đội hình tập luyện theo hình thức phân chia nhóm Nam * * * * * * * * Nữ 1 2. Củng cố - 2 học sinh (1 nam, 1 nữ) lên thực hiện kỹ thuật Đá cầu. . 3. Chạy bền Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Nam - Nữ 3lần 1000 m 500m 6 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV+ * * GV: Giao nhiệm vụ, thị phạm động tác, quan sát và nhắc nhở. HS: Chia 2 nhóm thực hiện các động tác, nhận xét và thay nhau điều khiển, sửa động tác sai. Đội hình củng cố GV+ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV: Gọi một số hs lên thực hiện các nội dung đã học, quan sát và nhận xét chung. HS: Quan sát các bạn thực hiện, nhận xét và đánh giá. Kết thúc - Đi thờng và hít thở sâu - Tại chỗ thả lỏng tay, chân. - Nhận xét - Giao nhiệm vụ về nhà. - Xuống lớp 7 GV+ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Giáo án Tiết thứ: 39 + 40 Tun: 21 Bài: Đá cầu Chạy bền Ngời thực hiện: Lờ Vn Chung Ngy son: 04/01/2014 I. Mục tiêu Yêu cầu. * Mục tiêu: - Đá cầu: + Ôn: Kỹ thuật chuyền cầu. Kỹ thuật tâng cầu (nhịp) . đá tấn công bằng mu bàn chân. + Học kỹ thuật đánh ngực tấn công. - Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. * Yêu cầu: Học sinh hiểu và thực hiện cơ bản đúng các kỹ thuật động tác. II. Địa điểm Phơng tiện * Địa điểm: Sân tập thể dục trờng. 2 * Phơng tiện: Giáo án, cầu, lới, còi, III. Tiến trình lên lớp TT Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức SL TG Mở đầu 1. Nhận lớp - HS: CS tập hợp và báo cáo - GV: Nhận lớp, hỏi về tình hình sức khoẻ, phổ biến mục tiêu, nội dung bìa học và giao nhiệm vụ 2. Khởi động. - Chạy thờng 150 200m - Thực hiện động tác tay, vặn mình, lng bụng, chân và toàn thân - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 8 GV* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv: Giao nhiệm vụ HS: Từ đội hình tập trung, Cán sự điều khiển lớp chạy thờng vòng trái thành vòng tròn, sau đó chuyển đội hình chữ L theo tổ dới đây: Đội hình khởi động: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV+ * * Cơ bản 1. Đá cầu - Ôn: + Kỹ thuật chuyền cầu. + Kỹ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân. 2. Củng cố - 4 học sinh (2 nam, 2 nữ) lên thực hiện kỹ thuật tâng cầu (nhịp 1) - đá tấn công bằng mu bàn chân. 3 lần 3 lần 4 lần 30 17 6' - Chia làm 2 tổ (Nam riêng, Nữ riêng) thực hiện nội dung bài học. Đội hình tập luyện theo hình thức phân chia nhóm Nam * * * * * * * * Nữ * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV+ * * GV: Giao nhiệm vụ, thị phạm động tác, quan sát và nhắc nhở. HS: Chia 2 nhóm thực hiện các động tác, nhận xét Giáo án Tiết thứ: 1 Bài: Thể dục nhịp điệu. Ngời thực hiện: Lê Văn Chung Ng y so n: I. Mục tiêu Yêu cầu. * Mục tiêu: - Giới thiệu cho học sinh biết về mục tiêu, nội dung chơng trình thể dục 12. - TD: Giới thiệu cho học sinh biết và thực hiện cơ bản đúng bài TDNĐ (Nữ): Động tác 1 2. Và bài Thể dục phát triển chung (Nam): Động tác 1 6. * Yêu cầu: Học sinh hiểu và thực hiện cơ bản đúng các kỹ thuật động tác. Nghiêm túc, tự giác, tích cực trong tập luyện. II. Địa điểm Ph ơng tiện * Địa điểm: Sân tập thể dục nhà trờng * Phơng tiện: Giáo án, tranh ảnh,còi, III. Tiến trình lên lớp TT Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức SL TG Mở đầu 1. Nhận lớp - HS: CS tập hợp và báo cáo - GV: Nhận lớp, hỏi về tình hình sức khoẻ, phổ biến mục tiêu, nội dung bài học và giao nhiệm vụ, . 2. Khởi động. - Chạy thờng 150 200m - Thực hiện động tác tay, vặn mình, lng bụng, chân và toàn thân, - Chạy bớc nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau. 8 GV* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv: Giao nhiệm vụ HS: Từ đội hình tập trung, Cán sự điều khiển lớp chạy thờng vòng trái thành vòng tròn, sau đó chuyển về đội hình khởi động. Đội hình khởi động: Gv* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **** **** 1 Cơ bản 1. Giới thiệu. GV tập trung lớp giới thiệu cho học sinh biết mục tiêu, nội dung chơng trình học lớp 11. 2. Thể dục nhịp điệu Học: + Nam: Bài TDPTC: Thực hiện động tác 1 6. + Nữ: Bài TDNĐ: Động tác 1 -2. 3. Củng cố - 2 học sinh nam lên thực hiện từ động tác 1 6 bài TDPTC. - 2 học sinh nữ lên thực hiện động tác 1- 2 bài TDNĐ. 3lần 3lần 30 - Chia làm 2 tổ (Nam riêng, Nữ riêng) thực hiện nội dung bài học. Nam thực hiện nội dung bài TDPTC, Nữ thực hiện nọi dung bài TDNĐ. Đội hình tập luyện theo hình thức phân chia nhóm Nam * * * * * * * * Nữ * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV+ * * GV: Giao nhiệm vụ, thị phạm động tác, quan sát và nhắc nhở.Sửa sai cho học sinh. HS: Chia 2 nhóm thực hiện các động tác, nhận xét và thay nhau điều khiển, sửa động tác sai. Đội hình củng cố GV+ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV: Gọi một số hs lên thực hiện các nội dung đã học, quan sát và nhận xét chung. HS: Quan sát các bạn thực hiện, nhận xét và đánh giá. Kết thúc - Đi thờng và hít thở sâu - Tại chỗ thả lỏng tay, chân. - Nhận xét - Giao nhiệm vụ về nhà. - Xuống lớp 7 GV+ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 Giáo án Tiết thứ: 2 Bài: Chạy tiếp sức Bài Thể dục Ngời thực hiện: Lê Văn Chung Ng y so n: I. Mục tiêu - Yêu cầu. * Mục tiêu: - Chạy tiếp sức: Một số động tác bổ trợ chạy tiếp sức - Bài TD: Giúp học sinh ôn và hoàn thiện động tác 1- 2 (Nữ) và 1- 6 (Nam). Học: KT động tác 3 - 4 (Nữ) và động tác 7 12 (Nam). * Yêu cầu: Học sinh hiểu và thực hiện cơ bản đúng các kỹ thuật động tác. Ngiêm túc, tự giác, tích cực trong tập luyện. II. Địa điểm - Phơng tiện * Địa điểm: Sân tập thể dục nhà trờng. * Phơng tiện: Giáo án, tranh ảnh, cờ, còi, . III. Tiến trình lên lớp TT Nội dung Định lợng Phơng pháp tổ chức SL TG Mở đầu 1. Nhận lớp - HS: CS tập hợp và báo cáo - GV: Nhận lớp, hỏi về tình hình sức khoẻ, phổ biến mục tiêu, nội dung bài học và giao nhiệm vụ, . 2. Khởi động. - Chạy thờng 150 200m - Thực hiện động tác tay, vặn mình, lng bụng, chân và toàn thân, - Chạy bớc nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau. 4x8n 8 GV* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Gv: Giao nhiệm vụ HS: Từ đội hình tập trung, Cán sự điều khiển lớp chạy thờng vòng trái thành vòng tròn, sau đó chuyển về đội hình khởi động. Đội hình khởi động: Gv* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **** **** 3 Cơ bản 1. Chạy tiếp sức Học: Động tác bổ trợ chạy tiếp sức -Tại chỗ đánh tay -Trao nhận tín gậy 2. Bài thể dục. - Ôn: + Nam: Thực hiện ôn luyện bài TDPTC từ động tác 1 6. + Nữ: Thực hiện ôn luyện bài TDNĐ từ động tác 1- 2. - Học: + Nam: Động tác 7 12 bài TDPTC. + Trờng THPT VN QUAN Năm Học 2011-2012 sở giáo dục và đào tạo trờng thpt VN QUAN GIO N TH DC LP 12 Giáo viên : Tổ : Năm học : 0o0 Tun 2 Tiết 3: Thể Dục 12 Ngời Soạn: V VN SM THPT VN QUAN - LNG SN Trờng THPT VN QUAN Năm Học 2011-2012 - TDND: Nữ động tác 1-2, nam động tác 1-5. - Chạy tiếp sức:+ ôn một số động tác bổ trợ: chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc. + Trao- nhận tín gậy tại chỗ và di chuyển, theo nhóm 2 ngời I.Mục tiêu:- Thực hiện đợc các động tác TDND và kỹ thuật trao nhận gậy giữa nhóm 2 ngời - Rèn luyện sự nhanh nhẹn khéo léo, II.Địa điểm,phơng tiện:- SVĐ trờng: Vệ sinh sạch sẽ - Chuẩn bị: Còi, cờ, gậy III. Nội Dung Phơng Pháp. Nội dung tg sl phơng pháp I.Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: nắm vững sĩ số 2.Phổ biến yêu cầu tiết học - Hoàn thành khối lợng, thực hiện tốt kỹ thuật động tác. - Có ý thức tổ chức kỷ luật 3.Khởi động: - Thực hiện 4 động tác TD tay không, xoay các khớp, ép dây chằng. - Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng sau II.Phần cơ bản 1.TDND: a. Nữ: Học động tác 1-2 - ĐT 1: Tay + Yêu cầu: Tay thẳng, nhún theo nhịp chính xác. - ĐT 2: Thân mình + Yêu cầu: Phối hợp nhịp nhàng giữa tay và thân ngời. b Nam: Học động tác 1-5: + Yêu cầu: Thực hiện chính xác từng động tác, phối hợp tay chân nhịp nhàng. 2.Chạy tiếp sức. a. Một số động tác bổ trợ: - Chạy bớc nhỏ: - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. - Chạy tăng tốc. + Yêu cầu: Thực hiện đúng kỹ thuật phát huy tần số động tác. 8p 1p 1p 6p 32p 3p 2x8 1l 4lần 1lần 1lần 1lần 1lần Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên - Học sinh chú ý lắng nghe để nắm đợc mục tiêu và nội dung học trong chơng trình. Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x x GV - Nam nữ tập luyện theo đội hình phân nhóm - Giáo viên quan sát sửa sai cho các em, nhắc nhở các em tập luyện nghiêm túc. Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x x x x Thể Dục 12 Ngời Soạn: V VN SM THPT VN QUAN - LNG SN Trờng THPT VN QUAN Năm Học 2011-2012 b.Luyện tập trao- nhận gậy. + Yêu cầu: Trao- nhận gậy đúng tay, khi nhận gậy không đợc nhìn lại phía sau. * Củng cố: Thực hiện kỹ thụât trao nhận gậy, 2 động tác TDND của nữ. III.Phần kết thúc. 1.Thả lỏng, hồi tĩnh: - Các cơ, khớp: Tay, chân, toàn thân. 2.Nhận xét:- ý thức học tập - Thực hiện kỹ thuật động tác 3.Bài tập về nhà: - Ôn luyện các bài tập đã học 5p 4lần 3lần - Cự ly tập luyện các động tác bổ trợ khoảng 20m. - Từng nhóm 2 ngời luyện tập trao nhận gậy cho nhau số1 và 2, số 2 và 3, số3 và 4 - Giáo viên quan sát nhắc nhở các em tập luyện đúng kỹ thuật. - Gọi 2 em trả lời giáo viên nhận xét sửa sai. - Giáo viên quan sát sửa sai Đội hình thả lỏng x x x x x x x x x x x x x x GV - Thả lỏng xong dồn hàng lại giáo viên nhận xét dặn dò Tiết 4: - TDND: + Ôn động tác 1-2( nữ), động tác 1-5 ( nam) + Học động tác 3( nữ), động tác 6-10 ( nam) - Chạy tiếp sức:+ ôn trao nhận tín gậy tại chỗ, di chuyển chậm theo nhóm 2 ngời ( số 1-2, số 2-3, số 3- 4) + Trao- nhận tín gậy tại chỗ và di chuyển theo nhóm 2 ngời I.Mục tiêu:- Thực hiện đợc các động tác TDND và kỹ thuật trao nhận gậy giữa nhóm 2 ngời - Rèn luyện sự nhanh nhẹn khéo léo, phát triển sức bền. II.Địa điểm,phơng tiện:- SVĐ trờng: Vệ sinh sạch sẽ - Chuẩn bị: Còi, cờ, gậy III. Nội Dung Phơng Pháp. Nội dung tg sl phơng pháp I.Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: nắm vững sĩ số 2.Phổ biến yêu cầu tiết học - Hoàn thành khối lợng, thực hiện tốt kỹ thuật động tác. - Có ý thức tổ chức kỷ luật 3.Khởi động: - Thực hiện 4 động tác TD tay không, xoay các khớp, ép dây chằng. - Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng 8p 1p 1p 4p 2x8 1lần Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x GV - Khởi động theo hớng dẫn của giáo viên Thể Dục 12 Ngời Soạn: V VN SM THPT VN QUAN - LNG SN Trờng THPT VN QUAN Năm Học 2011-2012 sau. 4.Kiểm tra bài cũ: Thực hiện 2 động tác của nữ và cách trao nhận tín gậy. II.Phần cơ bản 1.TDND: a.Ôn các động tác đã học. + Yêu cầu: Thực hiện đúng các động tác, phối hợp giữa tay, chân, Nguyễn ngọc thảo. Giáo viên THPT Vĩnh Hưng Tuần 01. Tiết 1-2. Tên bài: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH. I.Mục tiêu: • Biết và hiểu được khái niệm sức mạnh. • Bước đầu có những khả năng phân biệt được 3 loại sức mạnh (cho ví dụ minh họa). • Vận dụng những hiểu biết trên để lựa chọn bài tập sức mạnh. • Tích cực tham gia thảo luận và có ý thức vận dụng. II Địa điểm – phương tiện. 1. địa điểm: tại sân tập hoặc trong lớp học. 2. phương tiện: tranh ảnh một số bài tập, động tác, bảng liệt kê bài tập, động tác có tác dụng phát triển sức mạnh.Học sinh chuẩn bị bút, vở ghi, giấy trắng. III.Tiến trình lên lớp. a) nhận lớp (2-3 phút) . Giáo viên phổ biến mục tiêu, nội dung và yêu cầu của bài học. b) Nội dung: A 1.Tìm hiểu khái niệm và phân loại sức mạnh. Hoạt động Giáo viên Học sinh 1(6 phút ) -Giới thiệu, giải thích khái niệm: sức mạnh, sức mạnh tối đa,sức mạnh nhanh, sức mạnh bền. Kết hợp minh họa bằng ví dụ về bài tập, động tác tập luyện phát triển sức mạnh mà học sinh đã biết như: Cử tạ, nhảy cao, mang vác, đẩy kéo vật nặng… -Nêu vấn để cần tìm hiểu và giao nhiệm vụ cho giáo viên -Nghe giáo viên trình bày. -Ghi chép khái niệm, các ví dụ về sức mạnh. -Tìm them ví dụ về tập luyện sức mạnh. -Có thể nêu câu hỏi trao đổi với giáo viên. 2 (7 phút) -Chia lớp thành 4-6 nhóm; hướng dẫn các nhóm làm việc theo kế hoạch. -Treo tranh ảnh các bài tập, động tác hoặc bảng liệt kê các bài tập, động tác ( GV giải thích và nêu yêu cầu quan sát, lựa chọn). -Nêu vấn đề thảo luận: +Trên cơ sở khái niệm, hãy chọn những bài tập, động tác phát triển sức mạnh (ghi vào vở). +Hãy chọn các bài tập, động tác đã nêu để phân theo 3 nhóm: sức mạnh tối đa; sức mạnh nhanh; sức mạnh bền. -Hoạt động cá nhân. +Quan sát tranh hoặc chọn các bài tập, động tác (trong bảng liệt kê). +chọn và ghi vào vở nhóm bài tập sức mạnh. -Hoạt động nhóm. +Thảo luận về kết quả lựa chọn. +Thống nhất trình bày kết quả của nhóm 3(8-10 phút ) -Điêu khiển các nhóm trình bày. Yêu cầu: Mỗi nhóm trình bày 2 vấn đề nêu trên. -Liệt kê những bài tập, động tác mà các nhóm lựa chọn còn nhiều băn khoăn để cùng thảo luận. -Cung cấp thông tin phản hồi về vấn đề trên ( do -Trình bày kết quả thảo luận ( theo nhóm). -Tham gia thảo luận chung. -Ghi chép những ý kiến đã thống nhất và những ý kiến còn phải tranh luận. Trang 1 Nguyễn ngọc thảo. Giáo viên THPT Vĩnh Hưng giáo viên soạn sẵn). B2.Ý nghĩa của việc tập luyện sức mạnh 4 (6-8 phút) Nêu ý nghĩa tác dụng của việc tập luyện bài tập sức mạnh, có ví dụ minh họa: Tập luyện sức mạnh thường xuyên theo phương pháp khoa học sẽ có ý nghĩa, tác dụng: +Cung cấp máu cho cơ bắp sẽ được tăng cường, cơ bắp nở nang, xương tăng độ dày. +Góp phần nâng cao năng lực hoạt động của hệ thần kinh-cơ. +Tập luyện nâng cao sức mạnh cơ bắp là tiền đề thuận lợi cho việc học các kĩ năng vận động cơ bản và kĩ thuật thể thao. +Làm tiêu hao lượng mở thừa, tạo cho cơ thể có vóc dáng khỏe mạnh. +Rèn luyện ý chí và nảy sinh những tình cảm lành mạnh hướng thiện. Nghe, liên hệ thực tế và ghi chép. -Trao đổi với giáo viên khi thấy chưa hiểu hoặc ví dụ minh họa chưa rõ. 4(8-10 phút) -Giao nhiệm vụ cho học sinh: Nêu ý nghĩa tác dụng của việc tập luyện bài tập phát sức mạnh. -Chọn 1-2 nhóm đại diện trình bày. -Thống nhất với học sinh những ý kiến cơ bản ( thông qua phản hồi của giáo viên và ý kiến đúng của học sinh). -Hoạt động cá nhân. Trên cơ sở những hiểu biết, Học sih có thể nêu them những ý nghĩa tác dụng khác ( ghi vào vở). -Tham gia thảo luận chung. -Ghi chép những ý kiến thống nhất và những ý kiến còn tranh luận. 5(2-3 phút) -Củng cố khắc sâu kiến thức. Nêu khái niệm, phân loại và ý nghĩa của việc tập luyễn sức mạnh ( có thể biểu diễn bằng sơ đồ khái quát). -Giao nhiệm vụ cho học sinh: +Lựa chọn, sưu tầm một số bài tập để tập luyện phát triển sức mạnh. +Nhận xét, đánh giá. Xuống lớp -Có thể trao đổi với giáo viên về những vấn đề chưa rõ. -Ghi chép đầy đủ yêu cầu của bài. -Ghi bài tập vào vở. Rút kinh nghiệm: Trang 2 ... cu lông: - Tập đồng loạt sân đánh cầu cao thuận tay trái tay - K thut đánh cầu cao trái tay Giáo viên giảng dạy: Vũ Tuấn Anh 26 Trờng THPT Minh Hà - Giáo án Thể dục lớp 12 - Nhận xét,... 30 Giáo viên giảng dạy: Vũ Tuấn Anh 13 Trờng THPT Minh Hà - Giáo án Thể dục lớp 12 II.Phn c bn: Lp li Cầu lông: phỳt 12 phỳt phỳt - n k thut đánh cầu cao thuận tay phỳt -. .. chép 2.Búng r - ễn di chuyn chuyn v bt búng bng -Thực sân cầu: 12phỳt phỳt 10 Giáo viên giảng dạy: Vũ Tuấn Anh 20 Trờng THPT Minh Hà - Giáo án Thể dục lớp 12 tay trc ngc ln/hs Búng r - Đấu tập :
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 12 - Sách Giải Tiết 51 - 60,

Hình ảnh liên quan

Đội hình tập theo nớc chảy chia làm 2 hàng ném 2 rổ. - Giáo án thể dục lớp 12 - Sách Giải Tiết 51 - 60

i.

hình tập theo nớc chảy chia làm 2 hàng ném 2 rổ Xem tại trang 24 của tài liệu.
-Chạy bền trên địa hình tự nhiên , tuỳ sức 5 phút. - Giáo án thể dục lớp 12 - Sách Giải Tiết 51 - 60

h.

ạy bền trên địa hình tự nhiên , tuỳ sức 5 phút Xem tại trang 27 của tài liệu.