0

dap an de thi vao lop 10 truong chuyen mon vat li

6 2,659 21
  • dap an de thi vao lop 10 truong chuyen mon vat li

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 14:44

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Năm học 2010-2011 Môn thi: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1. (2,0 điểm) Đọc câu văn sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới: “ Nếp sống giản dị và thanh đạm của Bác Hồ, cũng như các vị danh nho xưa, hoàn toàn không phải là một cách tự thần thánh hoá, tự làm cho khác đời, hơn đời, mà đây là lối sống thanh cao, một cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm thẩm mĩ về cuộc sống, có khả năng đem lại hạnh phúc thanh cao cho tâm hồn và thể xác.” (Sách giáo khoa Ngữ văn 9 - Tập một – NXB Giáo dục năm 2009) a. Câu văn trên được trích trong văn bản nào, của ai ? b. Hãy giải nghĩa: - danh nho - di dưỡng tinh thần c. Phân biệt nghĩa của các từ: thanh đạm và thanh cao. Câu 2. (3,0 điểm) Viết bài văn ngắn giới thiệu về Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. Câu 3. (5,0 điểm) Cảm nhận của em về hình tượng người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu. HẾT Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Giám thị 1: Giám thị : ĐỀ CHÍNH THỨC S GIO DC v O TO THI BèNH K THI TUYN SINH LP 10 TRUNG HC PH THễNG Nm hc 2010-2011 HNG DN CHM MễN NG VN (Hng dn ny gm 02 trang) I. Hớng dẫn chung: - Ngi chm cn nm bt c ni dung trỡnh by trong bi lm ca thớ sinh ỏnh giỏ c mt cỏch tng quỏt, trỏnh m ý cho im. Ch ng, linh hot vn dng, cõn nhc tng trng hp. - Tinh thn chung: nờn s dng nhiu mc im (t 0 im n 10 im) mt cỏch hp lớ. Mnh dn cho im 0, im 1; khụng yờu cu quỏ cao i vi mc im 9, im 10. c bit khuyn khớch nhng bi vit cú cm xỳc v sỏng to. - Nu thớ sinh lm bi theo cỏch riờng nhng ỏp ng c yờu cu c bn, ngi chm vn cho im nh hng dn qui nh. - Vic chi tit hoỏ im s (nu cú) so vi biu im phi m bo khụng sai lch vi h ng dn chm v c thng nht trong nhng ngi chm thi. Sau khi cng im ton bi, khụng lm trũn. II. Hớng dẫn cụ thể: Câu Đáp án Điểm Câu 1 (2 im) 1a Cõu vn trờn c trớch trong vn bn: Phong cỏch H Chớ Minh ca Lờ Anh Tr (SGK Ng vn 9 tp Mt trang 7). (Chỳ ý: Thớ sinh cú th trỡnh by thờm phn ph chỳ chi tit trong SGK). 0,5 1b Gii ngha: danh nho: Nh nho ni ting. di dng tinh thn: Bi b cho sng khoỏi v tinh thn, gi cho tinh thn vui kho. 0,5 0,5 1c Phõn bit ngha: - Thanh m: (n ung) gin d, khụng cú nhng mún cu kỡ hoc t tin. (cuc sng) gin d v trong sch, thanh bch. - Thanh cao: (tõm hn) trong sch v cao thng. (Chỳ ý: Thớ sinh cú th din t theo hiu bit ca mỡnh nhng phi phõn bit c hai t trờn mt t dựng ch cuc sng v vt cht v mt t ch i sng tinh thn). 0,5 Câu 2 (3 điểm) + Gii thiu chung v Chuyn ngi con gỏi Nam Xng - Tỏc gi: Nguyn D ( ) - Th loi: Truyn truyn kỡ - Ngun gc: L truyn th 16 trong s 20 truyn ca tỏc phm Truyn k mn lc, vit bng ch Hỏn, da vo ct truyn c tớch V chng Trng 0,5 + Trỡnh by nhng im ni bt của Chuyn ngi con gỏi Nam Xng - Túm tt truyn: m bo cỏc ý sau: a - V Th Thit l ngi con gỏi thựy m nt na cú chng l Trng Sinh. Trng Sinh i lớnh, V Nng nh chm súc m gi v nuụi dy con th. M mt, nng lo toan chu ỏo. - Trng Sinh tr v, nghe li con nh, nghi v khụng chung thu. V Nng t vn. - Cỏi búng trờn tng giỳp Trng Sinh hiu ra mi s thỡ ó quỏ mun. b - Trng Sinh lp n gii oan bờn sụng nhng ch thy V Nng hin lờn gia dũng núi vi chng my li ri bin mt. 1,0 - Giỏ tr ni dung: - Giỏ tr hin thc: Truyn giỳp ngi c cm nhn cuc sng gia ỡnh di xó hi phong kin nam quyn, thp thoỏng búng dỏng ca cuc chin tranh phong kin phi ngha; phn ỏnh số phận bi kịch của ngời phụ nữ 0,75 Câu Đáp án Điểm - Giỏ tr nhõn o: Niềm thơng cảm sâu sắc i vi s phn oan nghit ca ngi ph n Vit Nam di ch phong kin, đề cao v p truyn thng ca h, lên án, tố cáo những thế lực vùi dập con ngời - Giỏ tr ngh thut: Ngh thut dng truyn, miờu t nhõn vt, sỏng to trong vic kt hp nhng yu t k o vi nhng tỡnh tit cú thc, to nờn v p riờng ca truyn truyn k. 0,5 + ỏnh giỏ chung v v p ca mt ỏng vn xuụi c, xng ỏng l mt thiờn c k bỳt (ỏng vn hay ca ngn i) Lu ý: - Thớ sinh phỏi tuõn th b cc ca mt vn bn thuyt minh. Không cho điểm tối đa những bài viết dới dạng dàn ý. - Phần tóm tắt tác phẩm học sinh có Sách giải http://sachgiai.com ĐỀ THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN Môn thi: VẬT LÝ Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao nhận đề) Bài 1: Thả vật A dạng hình trụ, bên có phần rỗng vào bình đựng nước Vật A có khối lượng m = 720 g diện tích đáy S = 120 cm2 Khi cân bằng, hai phần ba thể tích vật A chìm nước Đặt lên vật A vật đặc B dạng hình trụ có diện tích đáy S cho trục chúng trùng Biết trục hai hình trụ hướng thẳng đứng vật không chạm đáy bình Khối lượng riêng nước chất làm hai vật A, B D0 = 1000 kg/m3, DA = 900 kg/m3 DB = 3000 kg/m3 a) Tìm thể tích phần rỗng bên vật A b) Chiều dày vật B phải thỏa mãn điều kiện để: Nó không chạm vào nước? Nó không bị ngập hết nước? Bài Một khối nước đá có nhiệt độ 00C bên có lỗ nhỏ phân bố theo thể tích Khối nước đá được đặt vào nhiệt lượng kế chứa nước nhiệt độ t0=800C chờ cho nước đá tan hết đo nhiệt độ cuối nước nhiệt lượng kế Trong lần thí nghiệm thứ nhất, lỗ khối nước đá chứa không khí nhiệt độ cuối đo t1=120C Lần thí nghiệm thứ hai với khối nước đá giống lỗ nhỏ chứa đầy nước 00C nhiệt độ cuối đo t2=100C Hãy xác định khối lượng riêng khối nước đá có lỗ nhỏ không chứa nước Chú ý: Khối lượng riêng nước Dn=1000kg/m3; khối lượng riêng nước đá lỗ hổng Dđ=900kg/m3; nhiệt dung riêng nước Cn=4200J/(kg.0C); nhiệt nóng chảy nước đá l=330kJ/kg Bỏ qua nhiệt dung không khí Bài Một mạch điện ampe kế A, ba điện trở giống nhau, điện trở có độ lớn R=10W khóa K mắc vào hiệu điện không đổi U hình Điện trở r ampe kế sau đóng khóa K số thay đổi 40% so với số trước đó? Bài Một chắn sáng có trổ lỗ thủng hình tròn Trên đường thẳng vuông góc qua tâm lỗ thủng có đặt điểm sáng S, cách khoảng l=0,5m Ở phía sau đặt gương phẳng song song với mặt phản xạ quay phía hình Cần đặt gương cách khoảng x để chùm phản xạ từ gương chiếu lên vùng sáng bao quanh lỗ thủng có diện tích gấp lần diện tích lỗ thủng? Sách giải http://sachgiai.com Bài Hai lít nước đun ấm có công suất 500W Một phần nhiệt lượng tỏa môi trường xung quanh Sự phụ thuộc công suất tỏa nhiệt môi trường theo thời gian đun biễu diễn đồ thị hình Nhiệt độ ban đầu nước 200C Sau nước đun nóng tới 300C Biết nhiệt dung riêng nước 4200J/(kg.k) Bài Cho mạch điện hình Biết R2 = R3 = 20 R1.R4 = R2.R3 Hiệu điện A B 18V Bỏ qua điện trở dây nối am pe kế a) Tính RAB b) giữ nguyên vị trí R2, R4 am pe kế, đổi chỗ R3 R1 thấy am pe kế 0,3A Tìm R1, R4 Sách giải http://sachgiai.com ĐÁP ÁN Bài 1: a) b) Gọi chiều dày B x Để vật B không chạm vào nước: Để vật B không bị ngập hết nước: Bài Gọi khối lượng khối nước đá trường hợp thứ mđ; khối lượng nước lỗ nhỏ trường hợp thứ hai mn Thể tích tổng cộng lỗ nhỏ khối nước đá là: Thể tích nước đá khối là: Khối lượng riêng khối nước đá trường hợp thứ là: Ta cần tính tỷ số mn/mđ để thay vào biểu thức Giả sử C nhiệt dung hệ nhiệt lượng kế nước Phương trình truyền nhiệt trường hợp đầu: Sách giải http://sachgiai.com Trong trường hợp thứ hai: Từ (2) (3), ta nhận được: Từ tính được: Thay giá trị vào (1), ta nhận được: Bài Trước đóng khóa K, dòng điện chạy qua ampe kế là: Sau đóng khóa, điện trở toàn mạch bằng: Khi dòng điện mạch bằng: Dòng điện qua ampe kế: Nhìn vào biểu thức I1 I2 rõ ràng sau đóng khóa K dòng điện qua ampe kế giảm Theo điều kiện toán thì: Nếu lập tỷ số I1 I2, ta nhận được: Sách giải http://sachgiai.com Bài Chùm sáng từ S truyền qua lỗ thủng đến gương phản xạ lên thành vùng sáng tròn hình Gọi r bán kính lỗ thủng r' bán kính vùng sáng tròn vừa nói vòng sáng bao quanh lỗ thủng có bán kính r bán kính (r' r) hình Diện tích vòng sáng bao quanh lỗ thủng hiệu diện tích vùng sáng có bán kính r' diện tích lỗ thủng bán kính r: Dựa vào tam giác đồng dạng hình 3, ta nhận thấy: Thay (2) vào (1), ý thêm điều kiện diện tích vóng sáng bao quanh lỗ thúng lớn gấp diện tích lỗ thủng ta nhận được: Ước lược pr2 hai vế thu được: Bài Từ đồ thị ta thấy công suất tỏa nhiệt phụ thuộc vào thời gian : P = 100 + t = 100 + 0,5t Gọi thời gian đun để nước tăng nhiệt từ 200C đến 300C tx công suất tỏa nhiệt trung bình thời gian : Ptb = = = 100 + 0,25tx Từ ta có phương trình cân nhiệt : 500tx = 2.4200( 30 20 ) + (100 + 025tx ) tx ==> tx2 Giải ta có tx = 248s Bài 1600tx + 33600 = Sách giải http://sachgiai.com Theo : R1.R4 = R2.R3 ==> không = ( Mạch cầu cân bằng) ==> dòng qua am pe kế Khi mach điện xem gồm ( R1ntR3)//( R2ntR4) Đặt : = = k ==> R2 = 20k ; R4 = RAB = = 20 b) Chập C với D Gọi I cường độ dòng điện mạch Do R2 = R3 ==> I2 = I3 = ; I1 = + Giả sử dòng điện qua am pe kế có chiều từ C đến D Từ hình vẽ ta có : IA = I3 I1 ( đổi chỗ R3 R1 ) Thay I3 I1 vào ta có : IA = Mặt khác ta có I = - = = 0,3A (1) = (2) Từ (1) (2) ta có : : R1 - R4 = 20 (3) ; Theo R1.R4 = R2.R3 = 400 (4) Từ (3) (4) ta có phương trình : R12 20R1 Giải ta có R1 = 40 800 = ; R2 = 10 + Dòng điện từ D đến C đối xứng ta có : R1 = 10 ; R2 = 40 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN VĂN NĂM 2014 THPT CHUYÊN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Câu 1: (1,0 điểm) Cả thơ bốn khổ, khổ thơ trào dâng niềm thương nhớ bao la xót thương vô hạn Bốn khổ thơ, khổ đầy ắp ẩn dụ, ẩn dụ đẹp trang nhã, thể thăng hoa tình cảm cao cả, nâng cao tâm hồn người (Trần Đình Sử, Đọc văn học văn) Hãy cho biết tên tác giả thơ nói đến đoạn trích trên? Viết lại câu thơ có sử dụng hình ảnh ẩn dụ? Câu 2: (1,0 điểm) Họ đáp: “Hãy đến nơi tận trái đất, đưa tay lên trời, cậu nhấc bổng lên tận tầng mây” “Mẹ đợi nhà” - bảo- “Làm rời mẹ mà đến được?” (R Ta-go, Mây sóng) Tìm câu có chứa hàm ý đoạn thơ trên? Cho biết nội dung hàm ý? Câu 3: (3,0 điểm) Thời học sinh, tham gia hoạt động phong trào trường, lớp cho bao đồng, “ăn cơm nhà vác tù hàng tổng” xem việc Trường phát động làm báo tường nhân ngày 20.11, lười đóng góp viết cho bạn khác viết Các bạn nam lớp thi đấu bóng đá rủ bạn nữ cổ vũ, từ chối với suy nghĩ: nhà cho khỏe, việc phải đội nắng hò hét cho mệt! Những buổi lao động toàn trường, làm tranh thủ “chuồn” sớm Tôi co ro ốc đảo riêng mình, cho nơi an toàn mà không nghĩ tự cô lập, đẩy rời xa tập thể… (Theo báo Thanh niên, số 144 ngày 24-5-2014) Viết văn ngắn trình bày suy nghĩ em lối sống thờ gợi nhắc từ câu chuyện trên? Câu 4: (5,0 điểm) Khát vọng hòa nhập dâng hiến thơ Mùa xuân nho nhỏ tác giả Thanh Hải HẾT Cập nhật Tuyensinh247 thương xuyên để nhận đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn THPT chuyên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sớm Nhận điểm thi vào lớp 10 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014 nhanh nhất, soạn tin: THI (dấu cách) vungtau (dấu cách) SBD gửi 8712 *Lưu ý: Tên tỉnh viết liền, không dấu VD: Để tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2014 thí sinh có SBD 270991 thi Vũng Tàu Soạn tin: THI vungtau 270991gửi 8712 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2014 MÔN TIẾNG ANH TỈNH PHÚ THỌ CÂU : Chọn phương án A,B,C D ứng với từ có phần gạch chân phát âm khác với từ lại : ( 1,0 điểm) : 1.A.seat B.teacher C.wear D.meal 2.needed B.worked C.stopped D.washed 3.A.play B.date C.pay D.many 4.A.think B.thick C.thís D.thanks Câu : Chọn phương án A,B,C D ứng với từ cum từ thích hợp để hoàn thành câu sau : (3,0 điểm ) 1.The boy felt very proud ………….his success at school A.on B.at C.about D.of C.will D.do 2.Where ……… you go if you have a car? A.did B.would 3……………taking me downtown on your way to work this morning? A.Would you mind B.Can you C.Why don’t you D.Could you please 4.She bought me…………… A.a leather brown bag B.a brown leather bag C.a bag brown leather D.a bag leather brown 5.I don’t want to eat……beacause I am not hungry A every thing B.anything C.nothing D.something 6.They didn’t go on a picnic …………the weather was awful A.so B.although C.because D.because of 7.This newspaper is …… every day.It’s a daily newspaper A.publishing B.publised C.publishes D.to publish 8.Nowadays the…………can know when a vocano will erupt A.scientifically B.scientific C.scientists D.science 9.Peter : Would you like some more tea? ~ jack :…………… A.Yes,please B.Here you are C.You are welcome D.No,I don’t mind 10.Please tuen ……….the TV.I’d like to watch the news at 7.00 A.in B.on C.at D.off 11.My family …… go to Sam Son in summer when we lived in Thanh Hoa A.use B.were used to C.used D.used to 12.She works for a national bank in HA NOI,………….? A.does she B.doesn’t she C.did she D.didn’t she Câu III: Tìm lôi sai bốn phần gạch chân A,B,C,hoặc D câu sau(3,0 điểm ) 1.The doctor told my father stop smoking because of his sickness 2.I haven’t seen her when we left school 3.She walked ten kilometer a day to get water for her family 4.That ís the girl whom Jim wants to mary her Câu IV : Viết dạng động từ ngoặc câu sau : (1,0 điểm) 1.Hoa : What about ( GO) to the countryside this weekend ? ~ nam : That’s a good idea 2.If we pollute the water,we (NOT HAVE) fresh water to use 3.Who you (TALK) to when I came to meet you yesterday? 4.She didn’t have enough time (VISIT) all the interesting places CÂU V : Viết dạng từ ngoặc để hoàn chỉnh câu sau (1,0 điểm): 1.The plane landed (SAFE) after a violent storm 2.Butter and cheese are milk (PRODUCE) 3.She is so busy with (SOCIETY) activities that she has no time for entertainment 4.Mai had an (ENJOY) holiday in Nha Trang last year CÂU VI/Chọn phương án A, B,C D để điền vào vào chô trống đoạn văn sau : (1,0 điểm) Rive is eaten by Vietnamese people very day.It often (1) in tropical countries such as Vietnam,Thailand or Malaysia.They have been growing rice for thousands of years.The seeds are planted in special beds to grow in to young rice plants.Then they are taken to fields covered (2) muddy water called paddies.The fields of rice look very (3) After or months , the rice is ready to be picked.People often drain away before collecting rice.Eating rice is a special action in the world.They don’t use spoon or folks to enjoy bowl of rice.Howerver , they use two short sticks known (4) chopsticks to put rice into their mouths 1.A.grows B.keeps C.plants D.says 2.A.in B.by C.with D.of 3.A.beauty B.beautiful 4.A.as B.like C.beautifully C.so D.the beauty D.such Câu VII: Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi : (1,0 điểm) : All people require the production and use of energy.Energy is used for heatinf , cooling, cooking, lighting and industrial production The world energy supply depends on many different resources including traditional fuels such as firewood ans animal waste which Are significant energy sources in many devolping countries.Fossil fuels – coal,oil and gas – account for more than 90% of global energy production but they are nonrenewable – that is , they can be used up – and their use causes air pollution In particular , factories using coal have been on of the worst industrial polluters since the beginning of the Industrial Revolution of the 19th Đề thi vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm 2014 Bài 1: (1,5 điểm): 1) Tìm điều kiện xác định biểu thức √x-2 2) Tìm bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông có độ dài cạnh huyền 10cm 3) Cho biểu thức P = x2 + |x – 4| + √2 Tính giá trị P x = √2 4) Tìm tọa độ điểm thuộc parbol y = 2x2 biết điểm có hoành độ x = Bài 2: (1,5 điểm): Cho biểu thức với a ≥ : a ≠ 1) Rút gọn biểu thức Q 2) Chứng minh a > giá trị biểu thức Q nhỏ Bài 3: (2,5 điểm): 1) Cho phương trình x2 – 2x + – m = (*) ( m tham số) a) Tìm m để phương trình (*) có nghiệm b) Giả sử hai nghiệm phương trình (*) Tìm giá trị nhỏ biểu thức: A = x12x22 + 3(x12 + x22) - 2) Giải hệ phương trình: Bài 4: (3,0 điểm): Cho hai đường tròn (O1;R1) (O2; R2) với R1 > R2 tiếp xúc với A Đường thẳng cắt (O1;R1) (O2; R2) B C khác A Đường thẳng qua trung điểm D BC vuông góc với BC cắt (O1;R1) P Q 1) Chứng minh C trực tâm tam giác APQ 2) Chứng minh DP2 = R12 – R22 3) Giả sử D1; D2; D3; D4 hình chiếu vuông góc D xuống đường thẳng BP; PA; AQ; QB Chứng minh DD1 + DD2 + DD3 + DD4 ≤ ½ (BP + PA + AQ + QB) Bài 5: (1,5 điểm): 1) Giải phương trình 2) Xét số thực x, y, z thỏa mãn 2(y2 + yz + z2) + 3x2 = 36 Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ biểu thức A = x + y + z Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm 2014 Theo Giáo viên Lê Chu Biên THCS Hoàng Văn Thụ - Nam Định Nhận điểm thi vào lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2014 nhanh nhất, soạn tin: THI (dấu cách) namdinh (dấu cách) SBD gửi 8712 *Lưu ý: Tên tỉnh viết liền, không dấu VD: Để tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2014 thí sinh có SBD 270991 thi Nam Định Soạn tin: THI namdinh 270991 gửi 8712 TUYN TP THI VO LP 10 CCwww.VNMATH.com TRNG CHUYấN - NNG KHIU, NM HC 2013 - 2014 S GIO DC V O TO TRNG HSP H NI S K THI TUYN SINH VO LP 10 TRNG THPT CHUYấN I HC S PHM H NI NM HC 2013 - 2014 CHNH THC VềNG Mụn: Toỏn Thi gian lm bi: 120 phỳt Khụng k thi gian giao Cõu 1: (2,5 im) Cho biu thc: ab 2a a b b ab a a b Q 3a 3b ab a a b a vi a > 0, b > 0, a b Chng minh giỏ tr ca biu thc Q khụng ph thuc vo a v b Cỏc s thc a, b, c tha a + b + c = Chng minh ng thc: a b2 c2 a b4 c4 Cõu 2: (2,0 im) (tham s m 0) 2m2 Chng minh rng vi mi m 0, ng thng (d) ct parabol (P) ti hai im phõn bit Gi A x1; y , B x 2; y l cỏc giao im ca (d) v (P) Cho parabol (P): y = x2 v ng thng (d): y mx Tỡm giỏ tr nh nht ca biu thc: M y12 y22 Cõu 3: (1,5 im) Gi s a, b, c l cỏc s thc, a b cho hai phng trỡnh: x2 + ax + = 0, x2 + bx + = cú nghim chung v hai phng trỡnh x2 + x + a = 0, x2 + cx + b = cú nghim chung Tớnh: a + b + c Cõu 4: (3,0 im) Cho tam giỏc ABC khụng cõn, cú ba gúc nhn, ni tip ng trũn (O) Cỏc ng cao AA1, BB1, C C1 ca tam giỏc ABC ct ti H, cỏc ng thng A1C1 v AC ct ti im D Gi X l giao im th hai ca ng thng BD vi ng trũn (O) Chng minh: DX.DB = DC1.DA1 Gi M l trung im ca cnh AC Chng minh: DH BM Cõu 5: (1,0 im) Cỏc s thc x, y, x tha món: x 2011 y 2012 z 2013 y 2011 z 2012 x 2013 y 2011 z 2012 x 2013 z 2011 x 2012 y 2013 Chng minh: x = y = z Ht H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Ghi chỳ: Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm! Trn Trung Chớnh (Su tm) TUYN TP THI VO LP 10 CC TRNG CHUYấN - NNG KHIU, NM HC 2013 - 2014 S GIO DC V O TO TRNG HSP H NI K THI TUYN SINH VO LP 10 TRNG THPT CHUYấN I HC S PHM H NI NM HC 2013 - 2014 CHNH THC VềNG Mụn: Toỏn Thi gian lm bi: 150 phỳt Khụng k thi gian giao Cõu 1: (2,5 im) Cỏc s thc a, b, c tha ng thi hai ng thc: i) (a + b)(b + c)(c + a) = abc ii) (a3 + b3)(b3 + c3)(c3 + a3) = a3b3c3 Chng minh: abc = Cỏc s thc dng a, b tha ab > 2013a + 2014b Chng minh ng thc: ab 2013 2014 Cõu 2: (2,0 im) Tỡm tt c cỏc cp s hu t (x; y) tha h phng trỡnh: x 2y3 x 4y 2 6x 19xy 15y Cõu 3: (1,0 im) Vi mi s nguyờn dng n, ký hiu Sn l tng ca n s nguyờn t u tiờn S1 = 2, S2 = + 3, S3 = + + 5, ) Chng minh rng dóy s S1, S2, S3, khụng tn ti hai s hng liờn tip u l s chớnh phng Cõu 4: (2,5 im) Cho tam giỏc ABC khụng cõn, ni tip ng trũn (O), BD l ng phõn giỏc ca gúc ABC ng thng BD ct ng trũn (O) ti im th hai l E ng trũn (O1) ng kớnh DE ct ng trũn (O) ti im th hai l F Chng minh rng ng thng i xng vi ng thng BF qua ng thng BD i qua trung im ca cnh AC 600 v bỏn kớnh ca ng trũn (O) bng R Hóy Bit tam giỏc ABC vuụng ti B, BAC tớnh bỏn kớnh ca ng trũn (O1) theo R Cõu 5: (1,0 im) di ba cnh ca tam giỏc ABC l ba s nguyờn t Chng minh minh rng din tớch ca tam giỏc ABC khụng th l s nguyờn Cõu 6: (1,0 im) Gi s a1, a2, , a11 l cỏc s nguyờn dng ln hn hay bng 2, ụi mt khỏc v tha món: a1 + a2 + + a11 = 407 Tn ti hay khụng s nguyờn dng n cho tng cỏc s d ca cỏc phộp chia n cho 22 s a1, a2 , , a11, 4a1, 4a2, , 4a11 bng 2012 Ht H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Ghi chỳ: Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm! Trn Trung Chớnh (Su tm) TUYN TP THI VO LP 10 CCwww.VNMATH.com TRNG CHUYấN - NNG KHIU, NM HC 2013 - 2014 P N MễN TON (vũng 2) THI VO LP 10 TRNG THPT CHUYấN HSP H NI NM HC 2013 - 2014 Cõu 1: T ii) suy ra: (a + b)(b + c)(c + a)(a2 - ab + b2)(b2 - bc + c2)(c2 - ca + a2) = a3b3c3 Kt hp vi i) suy ra: abc(a2 - ab + b2)(b2 - bc + c2)(c2 - ca + a2) = a3b3c3 abc 2 2 2 3 a ab b b bc c c ca a a b c a ab b ab Nu abc thỡ t cỏc bt ng thc b bc c2 bc 2 c ca a ca Suy ra: (a2 - ab + b2)(b2 - bc + c2)(c2 - ca + a2) a2b2c2, kt hp vi (1) suy ra: a = b = c Do ú: 8a3 = a = abc = (mu thun) Vy abc = T gi thit suy ra: 2013 2014 b a 2013 2014 ab a b a b b a 2013a 2014 2013a 2014b 2013 2014 2013 2014 2013 2014 b a b a Cõu 2: 2y3 ... quanh lỗ thúng lớn gấp diện tích lỗ thủng ta nhận được: Ước lược pr2 hai vế thu được: Bài Từ đồ thị ta thấy công suất tỏa nhiệt phụ thuộc vào thời gian : P = 100 + t = 100 + 0,5t Gọi thời gian... 500W Một phần nhiệt lượng tỏa môi trường xung quanh Sự phụ thuộc công suất tỏa nhiệt môi trường theo thời gian đun biễu diễn đồ thị hình Nhiệt độ ban đầu nước 200C Sau nước đun nóng tới 300C Biết... 200C đến 300C tx công suất tỏa nhiệt trung bình thời gian : Ptb = = = 100 + 0,25tx Từ ta có phương trình cân nhiệt : 500tx = 2.4200( 30 20 ) + (100 + 025tx ) tx ==> tx2 Giải ta có tx = 248s Bài 1600tx
- Xem thêm -

Xem thêm: dap an de thi vao lop 10 truong chuyen mon vat li, dap an de thi vao lop 10 truong chuyen mon vat li,

Hình ảnh liên quan

Bài 6. Cho mạch điện như hình 4. Biết R 2= R3 = 20 và R1.R4 = R2.R3 .Hiệu điện thế giữa A và B là 18V - dap an de thi vao lop 10 truong chuyen mon vat li

i.

6. Cho mạch điện như hình 4. Biết R 2= R3 = 20 và R1.R4 = R2.R3 .Hiệu điện thế giữa A và B là 18V Xem tại trang 2 của tài liệu.
Dựa vào tam giác đồng dạng trên hình 3, ta nhận thấy: - dap an de thi vao lop 10 truong chuyen mon vat li

a.

vào tam giác đồng dạng trên hình 3, ta nhận thấy: Xem tại trang 5 của tài liệu.
+ Giả sử dòng điện qua ampe kế có chiều từ C đến D. Từ hình vẽ ta có : I A = I3 I1   ( do đổi chỗ R3 và R1 ) - dap an de thi vao lop 10 truong chuyen mon vat li

i.

ả sử dòng điện qua ampe kế có chiều từ C đến D. Từ hình vẽ ta có : I A = I3 I1 ( do đổi chỗ R3 và R1 ) Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan