0

Phu luc I - de tai co so

32 137 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 11:01

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT - BVTV, ĐẤT, PHÂN BÓN ĐVT: triệu đồngTTTên đề tàiCá nhân/Đv chủ trìTG thực hiệnKết quả đạt dược, địa chỉ áp dụngKP TổngĐã cấp 2006Đã cấp 2007KH Năm 2008Tuyển chọn 29.600 6.060 6.200 6.2001. Nghiên cứu chọn tạo và kỹ thuật thâm canh giống lúa lai 2, 3 dòng năng suất, chất lượng gạo cạnh tranh được với các giống lúa lai TQPGS.TS Nguyễn Trí Hoàn, Viện Cây LT, cây TP, VAAS.2006-2010VASS chưa báo cáo 7.500 1.200 1.600 1.6002. Nghiên cứu, chọn tạo giống, xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất tiên tiến cho một số loại rau chủ lực (Cà chua, Dưa chuột, Dưa hấu, Mướp đắng, Ớt) phục vụ nội tiêu và xuất PGS.TS Trần Khắc Thi, Viện NC Rau quả, VAAS.2006-2010VASS chưa báo cáo 4.500 1.000 900 9001khẩu3. Nghiên cứu chọn tạo giống lạc, đậu tương và biện pháp kỹ thuật thâm canh để đạt năng suất và hiệu quả caoTS. Nguyễn Thị Chinh, Viện Cây LT, cây TP, VAAS.2006-2010VASS chưa báo cáo 4.500 1.000 900 9004. Nghiên cứu chọn tạo giống điều và xây dựng biện pháp kỹ thuật sản xuất tiên tiến thích hợp các vùng trồng điều chínhTS. Nguyễn Tăng TônViện KHKT NN MN.2006-2010- Điều tra và sưu tập, trồng các cây đầu dòng triển vọng tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ.- Trồng và chăm sóc vườn tập đoàn sưu tập năm 2006 và 2007.- Chăm sóc, theo dõi thí nghiệm chọn tạo giống đã tiến hành từ năm 2003-2005.- Chăm sóc thí nghiệm so sánh giống và khu vực hoá đã trồng năm 2006.- Chăm sóc thí nghiệm nghiên cứu kỹ thuật tạo tán cây điều ghép ở giai đoạn kiến thiết bản đã trồng năm 2006.- Chăm sóc thí nghiệm nghiên cứu kỹ thuật bón phân cho điều ghép ở thời kỳ kiến thiết bản trồng năm 2006.- Nghiên cứu thử nghiệm các biện pháp phòng trừ (canh tác, vật lý, sinh học, thuốc nguồn gốc sinh học, thuốc thảo mộc, thuốc hoá học) trên cây điều.- Tiếp tục chăm sóc mô hình ICM trên cây điều.4.000 800 800 8005. Nghiên cứu chọn tạo giống và kỹ thuật sản xuất tiên tiến một số loài hoa chủ lực chất lượng cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu TS. Nguyễn Thị Kim Lý, Viện DTNN, VAAS. 2006-2010VASS chưa báo cáo 4.000 860 800 8002(Hoa hồng, Cúc, Lily và Lan cắt cành)6. Nghiên cứu thực trạng đất phèn và đất mặn ở ĐBSCL và ĐBSH sau 30 năm khai thác sử dụng TS. Hồ Quang Đức, Viện Thổ nhưỡng-NH, VAAS.2006-2009VASS chưa báo cáo 2.500 600 600 7007. Nghiên cứu phân cấp độ phì nhiêu thực tế của đất để làm căn cứ xây dựng kế hoạch sử dụng và chuyển đổi cấu cây trồngThS. Đỗ Đình Đài, Viện QH-TKNN2006-2010* Kết quả đạt được- 200 mẫu đất phân tích và 510 phiếu điều tra- Bản đồ đất và hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/25.000 - Kết quả phân tích đất- Kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất ở các mô hình tại huyện.* Địa chỉ áp dụng5 huyện và 5 tỉnh: Đoan Hùng (Phú Thọ), Hải Hậu (Nam Định) Ninh Hòa (Khánh Hòa), EaKar (Đăk Lăk) và Chợ Gạo (Tiền Giang)2.600 600 600 500Giao trực tiếp8. Nghiên cứu chọn tạo giống lúa xuất khẩu cho vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. PGS.TS. Nguyễn Thị Lang, Viện lúa ĐBSCL2006-20104.500 900 900 1.0009. Nghiên cứu chọn tạo giống và kỹ thuật canh tác PGS.TS Tạ Minh Sơn, Viện 2006-2010VASS chưa báo cáo 4.500 800 1.000 1.0003lúa cho vùng ĐBSHCây LT, cây TP, VAAS.10. Nghiên cứu chọn tạo các giống ngô lai, năng suất cao, chất lượng tốt thích hợp cho các vùng sinh tháiTS. Phan Xuân Hào, Viện NC Ngô, VAAS.2006-2010VASS chưa báo cáo 4.500 1.000 1.000 90011. Nghiên cứu chọn tạo giống và kỹ thuật canh tác cây củ (khoai tây, khoai lang, khoai sọ, dong riềng) phù hợp với phát triển nông nghiệp bền vững.ThS. Đào Huy Chiên, Phụ lục I CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NGHÊN CỨU KHOA HỌC CẤP SỞ TT Mẫu 1.1 Mẫu 1.2 Mẫu 1.3 Mẫu 1.4 Mẫu 1.5 Mẫu 1.6 Mẫu 1.7 Mẫu 1.8 Mẫu 1.9 Mẫu 1.10 Mẫu 1.11 Mẫu 1.12 Mẫu 1.13 Mẫu 1.14 Mẫu 1.15 Mẫu 1.16 NỘI DUNG Đề xuất đề tài NCKH cấp Hồ họp xét duyệt đề xuất cấp Tiểu ban Phiếu đánh giá đề xuất đề tài NCKH cấp Biên họp Hội đồng xác định nhiệm vụ KH&CN HVNH Thuyết minh đề tài NCKH cấp Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký thực đề tài NCKH cấp Phiếu đánh giá Thuyết minh đề tài NCKH cấp Biên họp Hội đồng tuyển chọn cá nhân thực đề tài NCKH cấp Báo cáo hoàn thiện thuyết minh đề tài NCKH cấp Bổ sung Thuyết minh đề tài NCKH cấp Báo cáo tình hình thực đề tài NCKH cấp Phiếu nhận xét đề tài NCKH cấp Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp Biên họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH cấp Báo cáo hoàn thiện đề tài NCKH cấp Hình thức và cấu trúc của báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài NCKH cấp 33 Mẫu 1.1 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Học viện Ngân hàng ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, ĐỀ ÁN NCKH CẤP SỞ NĂM HỌC … Tên đề tài, dự án, đề án: Lĩnh vực nghiên cứu: Ngân hàng Tài Kế toán – kiểm toán Quản trị kinh doanh Tính cấp thiết: Mục tiêu nghiên cứu: Nội dung nghiên cứu chủ yếu: Nhu cầu kinh phí dự kiến: Thời gian nghiên cứu dự kiến: Họ tên người đề xuất: Đơn vị công tác: Ngoại ngữ Toán – tin Kinh tế Kinh doanh quốc tế Luật Lý luận trị Khác Ngày … tháng … năm … Người đề xuất Trình bày tối đa trang 34 Mẫu 1.2 HỘI ĐỒNG KH&ĐT HVNH TIỂU BAN …………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Hà Nội, ngày … tháng … năm …… BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KH&CN HVNH NĂM HỌC ……… I THÔNG TIN CHUNG Thời gian: ……… ngày …… tháng …… năm …… Địa điểm: Thành viên tham dự: - mặt: …… thành viên, đó: Trương tiểu ban: ……………………………………………………… … Phó trương tiểu ban: …………………………………………………… Thư ký: ………………………………………………………… ……… - Vắng: ………………………………………………………………… ………… Lý do: ……………………………………………………………….…………… II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ LÀM VIỆC Trương tiểu ban nêu yêu cầu và nội dung chủ yếu của văn liên quan đến việc xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, định hướng phát triển của …….………., danh mục nhiệm vụ KHCN thuộc chuyên ngành ………… đề xuất, đồng thời nêu yêu cầu, tiêu chí đánh giá, lựa chọn đề tài năm học …… Tiểu ban xem xét, thảo luận, phân tích đề xuất nhiệm vụ KHCN theo tiêu chí Quy định về quản lý hoạt động KHCN của Học viện Ngân hàng Các thành viên tiểu ban thảo luận kỹ về đề xuất đồng ý triển khai, chỉnh sửa tên, đề xuất cấp triển khai cho phù hợp đồng thời đề nghị nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu tương ứng Căn vào kết biểu của thành viên với tỷ lệ ………… đồng ý đề xuất Danh mục nhiệm vụ KHCN năm học ……… (đính kèm biên này), truơng tiểu ban chuyên ngành ………… trình Hội đồng xét duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN năm học …… phê duyệt THƯ KÝ TRƯỞNG TIỂU BAN 35 DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NĂM HỌC …… Do Tiểu ban ……………… xét duyệt Các đề xuất đồng ý thực TT Tên đề xuất Cấp đề xuất Người đề xuất Đơn vị Ý kiến Tiểu ban Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu Tiểu ban đề nghị Các đề xuất không đồng ý thực Cấp TT Tên đề xuất đề xuất Người đề xuất Đơn vị Ý kiến Tiểu ban TRƯỞNG TIỂU BAN (Ký tên, ghi rõ họ tên) 36 Mẫu 1.3 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Hà Nội, ngày tháng năm 20… PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN HVNH NĂM HỌC … … TT (BUỔI ……) Họ tên thành viên Hội đồng: ……………………………………………………………………………………………………………….…… Chức danh Hội đồng: …………………………………………………………………………………………………………………………… Tên đề xuất Cấp đề xuất Người đề xuất Đơn vị Nhận xét thành viên Hội đồng KH & ĐT Trình cấp Thực Ý kiến khác Loại Ngành cấp sở 10 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG (Ký ghi rõ họ tên) 37 Mẫu 1.4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày …… tháng …… năm …… HỌC VIỆN NGÂN HÀNG HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHCN HVNH NĂM HỌC …… BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KH&CN HVNH NĂM HỌC…………… (BUỔI …) I NHỮNG THÔNG TIN CHUNG Thực Quyết định số /QĐ - HVNH - VNCKH ngày / / của Giám đốc HVNH về việc Thành lập Hội đồng xác định nhiệm vụ KH&CN của Học viện Ngân hàng năm học… , Hội đồng tổ chức họp đánh giá đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm học… Thời gian: Địa điểm: Thành phần Hội đồng gồm ……… thành viên; đó: - Chủ tịch Hội đồng: ……………… - Thư ký Hội đồng: ………………… Hội đồng: mặt: … …… thành viên, Vắng mặt: ……… thành viên (gồm: ………………………………….); Lý ………………… II NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG Công bố Quyết định của Giám đốc HVNH về việc thành lập Hội đồng xác định nhiệm vụ KHCN của Học viện Ngân hàng năm học ………… Chủ tịch Hội đồng nêu mục tiêu, yêu cầu và nội dung chủ yếu của họp Hội đồng xem xét, thảo luận, phân tích, đánh giá và bỏ phiếu kín lựa chọn đề ... TRƯỜNG KHOA…………………… Tiêu luận Đề tài SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại ngày nay, khi loài người đã bước sang cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 3 thì khoa học kỹ thuật đã thực sự trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp như lời Mác đã tiên đoán. Với sự phát triển mạnh mẽ của nhiều ngành khoa học và công nghệ hiện đại, với hàm lượng chất xám chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong các sản phẩm làm ra, con người càng tỏ rõ vai trò quyết định của mình trong tiến trình phát triển của xã hội, của lịch sử nhân loại. Biện chứng của sự phát triển trong thời đại ngày nay đòi hỏi con người phải bộc lộ đầy đủ hơn nữa "sức mạnh của bản chất con người" của mình một cách hiện thực và sinh động hơn, phong phú và đa dạng hơn, văn hoá và trí tuệ với những cá tính độc đáo và những phẩm chất năng động, sáng tạo của con người hiện đại. Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất, tính chất quyết định đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Ngày nay, trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước mục tiêu quan trọng nhất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta thì nguồn nhân lực chính là chìa khoá của sự thành công. Nguồn nhân lực với trình độ tiên tiến sẽ chính là nhân tố đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Với một nước đang ở trình độ thấp kém phát triển như nước ta hiện nay không thể không xây dựng một chính sách phát triển lâu bền, nâng cao dần chất lượng của người lao động, phát huy nhân tố con người để phục vụ tốt nhất cho mục tiêu lớn lao của toàn dân tộc, đưa nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. 1 I. SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI. 1. Biện chứng của sự phát triển lực lượng sản xuất với sự phát triển kinh tế xã hội. a. Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất Sản xuất là hoạt động đặc trưng của con người và xã hội loài người. Sản xuất xã hội bao gồm: sản xuất vật chất, sản xuất tinh thần và sản xuất ra bản thân con người. Ba quá trình đó gắn bó chặt chẽ với nhau, tác động qua lại với nhau trong đó sản xuất vật chất là sở tồn tại và phát triển của xã hội. Sản xuất vật chất được tiến hành bằng phương thức sản xuất nhất định. Phương thức sản xuất là cách thức con người thực hiện quá trình sản xuất vật chất ở những giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội loài người. Mỗi xã hội được đặc trưng bằng một phương thức sản xuất nhất định. Cho đến nay, lịch sử loài người đã trải qua năm phương thức sản xuất đó là công xã nguyên thủy, nô lệ phong kiến, tư [...]... dụng phương pháp hấp phụ xử lý chất thải + Cách thứ nhất là sử dụng thiết bị hấp phụ định kỳ + Cách thứ hai là sử dụng thiết bị hấp phụ liên tục Vật liệu hấp phụ • Vật liệu làm chất hấp phụ là các vật liệu xốp với bề mặt trong lớn, được tạo thành do tổng hợp nhân tạo hay tự nhiên • Cấu trúc bên trong của các chất hấp phụ công nghiệp được đặc trưng bởi kích thước và hình dạng khác nhau của khỏang trống... bề mặt của keo nhôm là 170-220 m2/g • Tổng thể tích lỗ xốp là 0,6-1 cm3/g • Ưu: Khác với Silicagen, keo Al bền dưới tác dụng của các giọt ẩm Chúng được ứng dụng để thu hồi các hợp chất hữu phân cực và sấy khí Thiết bị hấp phụ • Trong thiết bị hấp phụ, vật liệu hấp phụ được đổ thành lớp đệm độ dày nhất định, cho dòng khí cần xử lý đi qua • Thông số quan trọng của lớp đệm bằng vật liệu hấp phụ là... khí động của nó phải nằm trong phạm vi thích hợp để tổn thất áp suất của dòng khí đi qua thiết bị không quá lớn, đồng thời phỉa đảm bảo thời gian tiếp xúc cần thiết giữa dòng khí và vật liệu hấp phụ Thiết bị hấp phụ • Thông thường vận tốc khí trên toàn tiết diện ngang của thiết bị nằm trong khoảng 0,1- 0,5 m/s và thời gian lưu của dòng khí trong lớp vật liệu hấp phụ khoảng 1 – 6 s Yêu cầu khi đề ra... của than H2S + 1/2O2 = H2O + S + 222kJ/mol 2(NH4)2S + 6S = 2(NH4)2S4 Hoặc (NH4)2S + (n-1)S = (NH4)2Sn (NH4)2Sn = (NH4)2S + (n-1)S Độ tinh khiết của S thể đạt 99.9% Kích thước hạt than cỡ 1-2mm Sau khi xử lý nồng độ bụi khoảng 2-3mg/m3 Xử lý khí SO2 bằng các chất hấp phụ thể rắn • Hấp phụ khí SO2 bằng than hoạt tính: Khói thải đi vào tháp hấp phụ bị giữ lại trong lớp than hoạt tính của các tầng hấp. .. khỏang trống và lỗ xốp Vật liệu hấp phụ cần đáp ứng các yêu cầu • • • • • khả năng hấp phụ cao Phạm vi tác dụng rộng độ bền học cần thiết khả năng hòan nguyên dễ dàng Rẻ tiền Một số vật liệu hấp phụ phổ biến Than hoạt tính là một chất hấp phụ rắn, xốp, không phân cực và bề mặt riêng rất lớn Than hoạt tính cấu tạo xốp và nhiều lỗ hổng nhỏ không đồng đều và rất phức tạp thể chia... tinh thể của sản phẩm cuối cùng • Các zeolit thể hiện tính nhạy cảm rất rõ đối với nhiệt độ Zeolit  Sử dụng zeolit để làm chất hấp phụ hay được áp dụng trong kỹ nghệ  Nó khả năng hấp phụ hơi các hợp chất phân cực và các chất nối đôi trong phân cực  Ưu: Giữ được hoạt tính cao ở nhiệt độ tương đối 150 – 250oC  Nhược: do thể tích lỗ xốp nhỏ nên lượng chất hấp phụ ít hơn so với các chất hấp phụ khác... vật liệu hấp phụ khoảng 1 – 6 s Yêu cầu khi đề ra thiết kế hay chọn thiết bị hấp phụ • • • • Đảm bảo thời gian chu kỳ làm việc thích hợp xử lý bộ đối với khí thải Xử lý làm giảm bớt nồng độ ban đầu Phân phối dòng khí đi qua lớp vật liệu hấp phụ 1 cách đều đặn • Đảm bảo khả năng thay thế mới hay hòan nguyên vật liệu phụ Ứng dụng • Xử lí khí đihyđro sunfua + Xử lí khí đihyđro sunfua bằng natri... nước hấp phụ các chất hữu trong nước và không khí Ứng dụng: Tách các chất ô nhiễm gốc hữu Ưu điểm: Giá rẻ nhất dùng trong xử lý ô nhiễm môi trường Nhược điểm: Khó tái sinh nếu bị đóng cặn, thể bắt Đề tài : g i LU Ậ : s ở i ữa lự c Ậ N V ở lý lu ậ c lượn g . V ĂN T ậ n cho v g sản x u , Thá n T Ố T v iệc p h uấ t và q n g năm . NG H h ân tíc h q uan h . H IỆP h mối q h ệ sản x q uan h ệ x uấ t ệ 1 A. Đặt vấn đề Sau Đại hội toàn quốc lần thứ IX chúng ta bớc vào thời kỳ phát triển mới thời kỳ đầy nhanh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc định hớng phát triển nhằm mục tiêu xây dựng nớc ta thành một nớc sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cấu kinh tế hợp lý quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần đợc nâng cao quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nớc mạnh xã hội công bằng văn minh. Không phải ngẫu nhiên việc nghiên cứu quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lợng sản xuất là một trong những nội dung quan trọng của công cuộc đổi mới chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang tiến hành hôm nay. Việc thực hiện mô hình này trong thực tế không những là nội dung của công cuộc đổi mới, mà hơn thế nữa nó là công cụ, là phơng tiện để nớc ta đi tới mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở nớc ta một phần phụ thuộc vào việc xây dựng này tốt hay không. Một xã hội phát triển đợc đánh giá từ trình độ của lực lợng sản xuất và sự kết hợp hài hoà giữa quan hệ sản xuất và lực lợng sản xuất thời đại ngày nay trình độ khoa học kỹ thuật đã phát triển mạnh mẽ song quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất của lực lợng sản xuất vẫn là sở chính cho sự phát triển của nó. Do vậy vấn đề quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lợng sản xuất vẫn là một trong những vấn đề nan giải mà chúng ta cần phải quan tâm và giải quyết. Chủ nghĩa duy vật lịch sử đã khẳng định rằng lực lợng sản xuất vai trò quyết định đối với quan hệ sản xuất và ngợc lại, thể thúc đầy hoặc kìm hãm sự phát triển của lực lợng sản xuất. Vấn đề này từng là bài học đắt giá trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nớc ta. Sự tác động trở lại của các yếu tố của quan hệ sản xuất đối với lực lợng sản xuất khá phong phú và phức tạp, nhất là trong những điều kiện cụ thể ở nớc ta hiện nay. Vấn đề quan hệ sản xuất tác động thúc đầy hay kìm hãm sự phát triển của lực lợng sản xuất đã đợc Đảng ta nhận thức và vận dụng đúng đắn trong Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2 quá trình lãnh đạo đất nớc theo đờng lối đổi mới. Đảng ta đã khẳng định rằng: lực lợng sản xuất bị kìm hãm không chỉ trong trờng hợp quan hệ sản xuất lạc hậu, mà cả khi quan hệ sản xuất phát triển khong đồng bộ, những yếu tố đi quá xa so với trình độ phát triển của lực lợng sản xuất Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Quan hệ sở hữu đợc hiểu là hình thức chiếm hữu của cải vật chất do lịch sử quy định, trong đó thể hiện quan hệ giữa con ngời với con ngời trong quá trình sản xuất xã hội . Sở hữu t liệu sản [...]... dụng phương pháp hấp phụ xử lý chất thải + Cách thứ nhất là sử dụng thiết bị hấp phụ định kỳ + Cách thứ hai là sử dụng thiết bị hấp phụ liên tục Vật liệu hấp phụ • Vật liệu làm chất hấp phụ là các vật liệu xốp với bề mặt trong lớn, được tạo thành do tổng hợp nhân tạo hay tự nhiên • Cấu trúc bên trong của các chất hấp phụ công nghiệp được đặc trưng bởi kích thước và hình dạng khác nhau của khỏang trống... bề mặt của keo nhôm là 170-220 m2/g • Tổng thể tích lỗ xốp là 0,6-1 cm3/g • Ưu: Khác với Silicagen, keo Al bền dưới tác dụng của các giọt ẩm Chúng được ứng dụng để thu hồi các hợp chất hữu phân cực và sấy khí Thiết bị hấp phụ • Trong thiết bị hấp phụ, vật liệu hấp phụ được đổ thành lớp đệm độ dày nhất định, cho dòng khí cần xử lý đi qua • Thông số quan trọng của lớp đệm bằng vật liệu hấp phụ là... khí động của nó phải nằm trong phạm vi thích hợp để tổn thất áp suất của dòng khí đi qua thiết bị không quá lớn, đồng thời phỉa đảm bảo thời gian tiếp xúc cần thiết giữa dòng khí và vật liệu hấp phụ Thiết bị hấp phụ • Thông thường vận tốc khí trên toàn tiết diện ngang của thiết bị nằm trong khoảng 0,1- 0,5 m/s và thời gian lưu của dòng khí trong lớp vật liệu hấp phụ khoảng 1 – 6 s Yêu cầu khi đề ra... tính: Nhờ hiện tượng oxi hoá khí H2S trên bề mặt của than H2S + 1/2O2 = H2O + S + 222kJ/mol 2(NH4)2S + 6S = 2(NH4)2S4 Hoặc (NH4)2S + (n-1)S = (NH4)2Sn (NH4)2Sn = (NH4)2S + (n-1)S Độ tinh khiết của S thể đạt 99.9% Kích thước hạt than cỡ 1-2mm Sau khi xử lý nồng độ bụi khoảng 2-3mg/m3 Xử lý khí SO2 bằng các chất hấp phụ thể rắn • Hấp phụ khí SO2 bằng than hoạt tính: Khói thải đi vào tháp hấp phụ bị... nhỏ nên lượng chất hấp phụ ít hơn so với các chất hấp phụ khác Silicagen • Silicagel là gel của anhydrit axit silisic cấu trúc lỗ xốp rất phát triển • Silicagel dễ dàng hấp phụ các chất phân cực cũng như các chất thể tạo với nhóm hydroxyl các liên kết kiểu cầu hydro • Nếu tiến hành giải hấp bằng khí nóng ẩm hay bằng hơi nước với thời gian kéo dài sẽ làm giảm hoạt tính hấp phụ của chúng Silicagen... hấp phụ cần đáp ứng các yêu cầu • • • • • khả năng hấp phụ cao Phạm vi tác dụng rộng độ bền học cần thiết khả năng hòan nguyên dễ dàng Rẻ tiền Một số vật liệu hấp phụ phổ biến Than hoạt tính là một chất hấp phụ rắn, xốp, không phân cực và bề mặt riêng rất lớn Than hoạt tính cấu tạo xốp và nhiều lỗ hổng nhỏ không đồng đều và rất phức tạp thể chia kích thước lỗ xốp thành ba loại:... tính: Bề mặt kỵ nước hấp phụ các chất hữu trong nước và không khí Ứng dụng: Tách các chất ô nhiễm gốc hữu Ưu điểm: Giá rẻ nhất dùng trong xử lý ô nhiễm môi trường Nhược điểm: Khó tái sinh nếu bị đóng cặn, thể bắt cháy khi tái sinh Zeolit  Zeolit là các hợp chất alumosihcat cấu trúc tinh thể  Sản xuất dưới dạng bột hoặc dạng viên xốp từ cao lanh tự nhiên sẵn ở Việt Nam • Tính chất của. .. kế hay chọn thiết bị hấp phụ • • • • Đảm bảo thời gian chu kỳ làm việc thích hợp xử lý bộ đối với khí thải Xử lý làm giảm bớt nồng độ ban đầu Phân phối dòng khí đi qua lớp vật liệu hấp phụ 1 cách đều đặn • ... trình lý n i dung thay đ i) : Thay đ i chủ nhiệm đề t i (gia i trình lý n i dung thay đ i) : Thay đ i tiến độ, th i gian nghiên cứu (gia i trình lý n i dung thay đ i) : Thay đ i kinh phí (gia i trình... đ i, H i đồng bỏ phiếu kín đánh giá, nghiệm thu; kết sau: - Số phiếu hợp lệ: phiếu - Số phiếu không hợp lệ: phiếu - Số phiếu trắng: phiếu - Tổng số i m: i m - i m bình quân: i m... ……… lần Số tiền tạm ứng: ……………… …… - Số tiền l i chưa lĩnh: …………………………………… III Kế hoạch triển khai N i dung Th i gian hoàn thành dự kiến IV Kiến nghị nhóm nghiên cứu Chủ nhiệm đề t i 51 Mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phu luc I - de tai co so, Phu luc I - de tai co so,

Hình ảnh liên quan

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thương - Phu luc I - de tai co so

Hình th.

ức và nội dung giải thưởng Năm tặng thương Xem tại trang 12 của tài liệu.
13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn liên quan đến chương trình, đề tài, dự án, đề án (nếu có) - Phu luc I - de tai co so

13..

Số công trình được áp dụng trong thực tiễn liên quan đến chương trình, đề tài, dự án, đề án (nếu có) Xem tại trang 12 của tài liệu.
2. Số lượng và chất lượng (bao gồm cả tính logic, bố cục, hình thức trình bày, tính khả thi của các kiến nghị, đề xuất…) của  các sản phẩm khoa học chính - Phu luc I - de tai co so

2..

Số lượng và chất lượng (bao gồm cả tính logic, bố cục, hình thức trình bày, tính khả thi của các kiến nghị, đề xuất…) của các sản phẩm khoa học chính Xem tại trang 22 của tài liệu.