De thi thu QG lan 2 THPT Soc Son Ha noi

7 105 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 10:59

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ( Lần II) TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH NĂM HỌC: 2007-2008 Môn: VẬT LÝ– Ban Khoa học Tự nhiên Thời gian : 90 phút ( không tính thời gian giao đề)    (Đề thi gồm có 50 câu và 5 trang ) Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ . Biết Z L >Z C . Phát biểu nào sau đây là sai về các tính chất được suy ra từ đoạn mạch trên? A. u AM nhanh pha hơn u AB . B. u MB cùng pha u MN . C. u MB nhanh pha hơn u AM π/2. D. u MB ngược pha u NB . Câu 2: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng A. bước sóng. B. hai lần bước sóng. C. phần tư bước sóng. D. nửa bước sóng. Câu 3: Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình x=4cos(2πt + π/2)cm. Thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến lúc đi qua vị trí x=2cm theo chiều dương của trục toạ độ lần thứ 1 là A. 0,917s. B. 0,583s. C. 0,833s. D. 0,672s. Câu 4: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L=200mH và tụ điện có điện dung C=10μF. Biết khi dòng điện qua cuộn dây là 10 mA thì hiệu điện thế hai bản của tụ điện là 1V. Điện tích cực đại trên các bản cực của tụ điện bằng A. 1,732.10 -5 C. B. 10 -5 C. C. 2.10 -5 C. D. 1,414.10 -5 C. Câu 5: Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ 1 =0,75μm và λ 2 =0,5μm vào hai khe Iâng cách nhau a=0,8 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn D=1,2m . Trên màn hứng vân giao thoa rộng 10mm ( hai mép màn đối xứng qua vân sáng trung tâm) có bao nhiêu vân sáng có màu giống màu của vân sáng trung tâm? A. Có 6 vân sáng. B. Có 3 vân sáng. C. Có 5 vân sáng. D. Có 4 vân sáng. Câu 6: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc cường độ dòng điện theo thời gian của đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh cho ở hình vẽ. Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là A. 2π i(t)=2cos(100πt + )(A) 3 . B. 2 2π i(t)=2 cos(100πt - )(A) 3 . C. 2 2π i(t)=2 cos(100πt + )(A) 3 . D. 2π i(t)=2cos(100πt - )(A) 3 . Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Đối với một trục quay nhất định nếu mômen động lượng của vật tăng 4 lần thì mômen quán tính của nó cũng tăng 4 lần B. Mômen quán tính của vật đối với một trục quay là lớn thì mômen động lượng của nó đối với trục đó cũng lớn C. Mômen động lượng của một vật bằng không khi hợp lực tác dụng lên vật bằng không. D. Khi một vật rắn chuyển động tịnh tiến thẳng thì mômen động lượng của nó đối với một trục quay bất kỳ không đổi Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai? A. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. Trang: 1 / 5 Mã đề 315. Mã đề 315 B. Khi chiếu một chùm ánh sáng mặt trời đi qua một cặp hai môi trường trong suốt thì tia tím bị lệch về phía mặt phân cách hai môi trường nhiều hơn tia đỏ C. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím. D. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc là khác nhau. Câu 9: Đầu O của một sợi dây đàn hồi nằm ngang dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 3cm với tần số 2Hz. Sau 2s sóng truyền được 2m. Chọn gốc thời gian là lúc điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Điểm M có vị trí cân bằng cách O một đoạn 2m tại thời điểm 2s có A. u M =0cm. B. u M = - 3cm. C. u M =3cm. D. u M =1,5cm. Câu10: Một ròng rọc có bán kính 10cm, có mômen quán tính đối với trục là I=10 -2 kgm 2 . Ban đầu ròng rọc đang đứng yên, tác dụng vào ròng rọc một lực không đổi F=2N tiếp tuyến với vành ngoài của nó. Sau khi ròng rọc chịu tác dụng lực được 3s thì vận tốc góc của nó là: A. 40rad/s. B. 30rad/s. C. 20rad/s. D. 60rad/s. Câu 11: Một sóng cơ học được mô tả bởi phương trình u SỞ GD & ĐT NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II - NĂM 2016 Môn: TOÁN TRƯỜNG THPT SÓC SƠN Thời gian làm 180 phút không kể thời gian phát đề Câu ( 1,0 điểm) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số y  x  2x  Câu ( 1,0 điểm) Tìm m để hàm số: y  x   m  m   x   5m   x  2m đạt cực tiểu x  2 Câu (1,0 điểm) a) Gọi z1; z2 nghiệm phức phương trình: z  z   Tính giá trị biểu thức A  z1  z2 b) Giải phương trình :  52  x 1   52   x 3 Câu (1,0 điểm ) a) Giải phương trình : sin x   cos x  sin x b) Cho n số nguyên dương thỏa mãn An2  2Cn21  24 Tìm số hạng chứa x khai triển nhị thức Niu-  tơn nx  x  n ,x  2x 1   Câu (1,0 điểm) Tính tích phân I    x  dx 2x 1  1 Câu (1,0 điểm) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm A  0; 1; 2 mặt phẳng  P  : x  y  3z   Viết phương trình tham số đường thẳng qua A vuông góc với mặt phẳng  P  Tìm tọa độ điểm đối xứng A qua mặt phẳng  P    1200 , cạnh bên SA vuông góc với Câu ( 1,0 điểm) Cho hình chóp S ABC có AB  a, AC  a, BAC mặt phẳng đáy  ABC  , góc đường thẳng SB mặt phẳng đáy  ABC  600 Gọi M , N trung điểm cạnh SB, SC Tính thể tích khối chóp S ABC theo a tính góc hai đường thẳng AM BN Câu ( 1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình bình hành ABCD có N trung điểm cạnh CD đường thẳng BN có phương trình 13x  10 y   ; điểm M (1; 4) thuộc đoạn thẳng AC cho AC  AM Gọi K điểm đối xứng với N qua C Tìm tọa độ đỉnh A, B, C, D biết AC  AB điểm K thuộc đường thẳng  : x  y    xy   y x  Câu ( 1,0 điểm) Giải hệ phương trình:  2  y   x  1 x  x   x  x  x, y    Câu 10 ( 1,0 điểm) Cho ba số thực dương x, y, z Tìm giá trị lớn biểu thức: P x2  y2  z     x  y   x  z  y  z   y  z   y  x  z  x  Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu cán coi thi không giải thích thêm ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Chú ý: +) Đáp án có bước hướng dẫn chấm, nên thí sinh phải làm chi tiết điểm tối đa +) Thí sinh làm cách khác cho điểm tối đa Câu Đáp án Điểm Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số: y  x  2x   3 1)Tập xác định: D   \     2 2)Sự biến thiên: 5 +)Chiều biến thiên: y '   0, x  D  x  3 0,25 3    Hàm số nghịch biến khoảng  ;     ;   2     +) Cực trị: hàm số cực trị Lưu ý: Thí sinh không nêu kết luận cực trị hàm số +)Giới hạn tiệm cận: lim y  lim y   ; lim  y  ; lim  y   x  x   3 x   x     2  2 Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng đường thẳng x   +)Bảng biến thiên: x  Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang đường thẳng y     0,25 0,25    1 3)Đồ thị: Đồ thị hàm số cắt trục Ox A 1;  cắt trục Oy B  0;   3 0,25 y x O Câu Đáp án Điểm 0,25 Tập xác định: D   y  x   x   m  m   x  5m  y ''  x   x   m  m   0,25  m  1  m  3 Hàm số đạt cực tiểu x  2  y '(2)   m  4m     0,25  Với m  1 ta có y’’  x  ; y ''(2)    m  1 (tm)  Với m  3 ta có y’’  x  28 ; y ''(2)  24   m  3 (tm) Vậy giá trị m cần tìm : m  1 hay m  3 Câu 0,25 Đáp án Điểm a)Phương trình : z  z   có  '    1  Nên phương trình có hai nghiệm phức phân biệt: z1   i; z2   i 0,25 0,25 A | z1 |  | z2 | 12   1  12  12  2  (  2) 1 52 b)Ta có: (  2)(  2)     0,25 Do ta có:  52  x 1   2   x 3   52  x 1   52  x 3  x  1  x 1  x2   x2  x     x  0,25 Vậy tập nghiệm phương trình là: S  1; 2 Câu Đáp án Điểm sin x  (vn) a)Biến đổi phương trình dạng: (sin x -4)(2 cos x  1)    cos x    Với cos x   x    k 2 , k  Z  Kết luận: phương trình có nghiệm: x    k 2 , k   b)Ta có: An2 2Cn2124  n  n  1  n  n  1 – 24 (với đk n  2, n   ; )  n  12  Xét khai triển nhị thức Niu-tơn của: 12x  x 12  0,25 0,25 0,25 , số hạng tổng quát khai triển là: k 12  k  Tk 1 C12k 1212 k x12  k (  x ) k  C12k 1212 k x12 k (1)k ( x ) C12k 1212 k ( 1) k x (đk  k  12;k   ) k Số hạng chứa x tương ứng với 12  k    k  (tm) Do số hạng cần tìm là: C129 123 ( 1)9 x  C129 123.x k 0,25 Câu Đáp án Ta có I =  xdx   Điểm 2x 1 dx 2x 1 15 Tính I1   xdx  x  2 1 4 Tính I   2x 1 2x 1 0,25 dx dx  dx  tdt x 1 Đặt t  x   dt  0,25 Đổi cận: x t Suy I  (t  2) t dt t   Vậy I = Câu 0,25 3  (t  2)dt  ( t  2t )  (9  6)  (  3)   3 15 21 3   2 0,25 Đáp án  +)Một vec tơ pháp tuyến mặt phẳng  P  n   2; 1; 3  +) Gọi  đường thẳng cần tìm,    P    nhận n   2; 1; 3 làm vec tơ Điểm 0,25 phương  +) Đường thẳng  qua A  0; 1; 2 nhận vectơ n   2; 1; 3  làm vec tơ  x  2t  phương nên phương trình tham số đường thẳng  là:  y  1  t  z   3t  0,25 t    +) Gọi B điểm đối xứng A qua  P   B    B  2t; 1  t ;  3t  0,25 +) Trung điểm AB thuộc mặt phẳng  P  nên ta có     2t   1  t     t     t      Do B  2; 2; 1 0,25 Câu ( 1,0 điểm) S N M A E F C B   60 +) Lập luận  SB ,  ABC    SBA +) SA  AB.tan 600  a a3 VS ABC  SA.S ABC ...TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2012- 2013 TỔ TOÁN – TIN MÔN TOÁN Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) Câu I: (2.0 điểm) Cho hàm số y = 2x+4 x-1 có đồ thị (C). 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2. Gọi M là một điểm trên đồ thị (C), tiếp tuyến tại M cắt các tiệm cận của (C) tại A, B. Chứng minh rằng diện tích tam giác ABI (I là giao của hai tiệm cận) không phụ thuộc vào vị trí của M. Câu II: (3.0 điểm) 1. Giải hệ phương trình: 2 2 2 2 1 xy x y x y x y x y  + + =  +   + = −  2. Giải phương trình: 2 sin 2 (x- 4 π ) = 2sin 2 x - tanx. 3. Tính tích phân: I = 4 2 4 sinx x 1 d x x π π − + + ∫ Câu III: (2.0 điểm) 1. Cho tập hợp A= {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}, từ A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau, trong đó phải có chữ số 0 và 3. 2. Cho lăng trụ ABC. A’B’C’ có tất cả các cạnh bằng a, góc tạo bởi cạnh bên và đáy là 30 0 . Hình chiếu H của A trên (A’B’C’) thuộc đường thẳng B’C’. Tính khoảng cách giữa AA’ và B’C’ theo a. II. PHẦN RIÊNG (3 điểm). THÍ SINH CHỌN MỘT TRONG HAI PHẦN SAU: 1. Theo chương trình chuẩn Câu IVa: (2.0 điểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác cân ABC tại A, có trọng tâm G( 4 1 ; 3 3 ), phương trình đường thẳng BC là: x - 2y - 4 = 0, đường thẳng BG: 7x - 4y - 8 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): x 2 + y 2 + z 2 – 2x + 4z – 4 = 0. Lập phương trình mặt phẳng (P) song song với (Q): x + 2y – 2z + 2013 = 0 và cắt mặt cầu (S) theo đường tròn có đường kính bằng 4. Câu Va: (1.0 điểm) Giải phương trình sau trên tập số phức: 2 0z z+ = 2. Theo chương trình nâng cao Câu IVb: (2.0 điểm) 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn có phương trình (C): (x-1) 2 + (y+2) 2 = 9 và đường thẳng d: x + y + m = 0. Tìm m để trên d có duy nhất một điểm A mà từ đó có thể kẻ được 2 tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (C) (B, C là hai tiếp điểm) sao cho tam giác ABC vuông. 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d 2 1 4 6 8 x y z− + = = − − và hai điểm A(1;-1;2), B(3 ;- 4;-2).Tìm điểm I trên đường thẳng d sao cho IA +IB đạt giá trị nhỏ nhất . Câu Vb: (1.0 điểm) Giải phương trình sau trên tập số phức: 2 4 3 1 0 2 z z z z− + + + = hết (Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm!) Họ và tên thí sinh: , số báo danh: ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu Ý Nội dung Điểm I Cho hàm số 2 4 1 x y x + = − 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1,00 điểm) -Tập xác định 0.25 - Sự biến thiên 0.5 - Đồ thị 0.25 2 Gọi ( ) 2 4 ; 1 1 a M a C a a +   ∈ ≠  ÷ −   Tiếp tuyến tại M có phương trình: ( ) ( ) 2 6 2 4 1 1 a y x a a a − + = − + − − Giao điểm với tiệm cận đứng 1x = là 2 10 1; 1 a A a +    ÷ −   Giao điểm với tiệm cận ngang 2y = là ( ) 2 1;2B a − Giao hai tiệm cận I(1; 2) ( ) ( ) 12 1 1 ; 2 1 . .24 12 1 2 2 IAB IA IB a S IA AB dvdt a = = − ⇒ = = = − Suy ra đpcm 0.25 0.25 0.25 0.25 II 1 Giải hệ …(1 điểm) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 1 1 0 2 xy x y x y dk x y x y x y  + + =  + + >   + = −  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 3 2 1 2 1 0 2 2 0 xy x y xy x y xy x y xy x y x y ⇔ + − + − = ⇔ + − + + − + = + ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 1 2 1 0 1 1 2 0 1 3 0 4 x y x y xy x y x y x y x y xy x y x y x y ⇔ + + − − + − = ⇔ + − + + + − =    + =  ⇔  + + + =   0.5 Dễ thấy (4) vô nghiệm vì x+y>0 Thế (3) vào (2) ta được 2 1x y − = Giải hệ 2 1 1; 0 2; 3 1 x y x y x y x y + = = =   ⇒   = − = − =   …… 0.5 2 Giải phương trình….(1 điểm) Đk: cos 0x ≠ (*) 2 TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 – NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TOÁN (Khối A - B - D) - Thời gian làm bài: 180 phút PHẦN CHUNG (7 điểm). Dành cho tất cả các thí sinh. Câu I (2 điểm). Cho hàm số 1x y x m − = + (1) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi 1m = . 2. Tìm các giá trị của tham số m sao cho đường thẳng (d): 2y x= + cắt đồ thị hàm số (1) tại hai điểm A và B sao cho 2 2AB = . Câu II (2 điểm) 1. Giải phương trình lượng giác: 2 4sin .sin .sin 4 3.cos .cos .cos 2 3 3 3 3 x x x x x x π π π π         + − − + + =  ÷  ÷  ÷  ÷         . 2. Giải hệ phương trình: 2 2 (1 ) ( 2 ) 5 (1 )( 2 2) 2 y x x y x y x y x  + + − =   + − − =   Câu III (1 điểm). Tính tích phân sau: 3 2 0 cos cos sin ( ) 1 cos x x x I x dx x π + + = + ∫ Câu IV (1 điểm). Cho hình thoi ABCD cạnh a, góc · 0 60BAD = . Gọi G là trọng tâm tam giác ABD, ( )SG ABCD⊥ và 6 3 a SG = . Gọi M là trung điểm CD. 1. Tính thể tích khối chóp S.ABMD theo a. 2. Tính khoảng cách giữa các đường thẳng AB và SM theo a. Câu V (1 điểm). Cho các số thực dương , ,x y z thỏa mãn 3x y z+ + = . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 3 3 3 4 4 4 (2 1 8 4 2) (2 1 8 4 2) (2 1 8 4 2) x y z A y y x z z y x x z = + + + + − + + − + + − . PHẦN RIÊNG (3 điểm). Thí sinh chỉ làm một trong hai phần A hoặc B. A. Theo chương trình Chuẩn Câu VI.a (2 điểm) 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có phương trình cạnh AB: 2 1 0x y− − = , đường chéo BD: 7 14 0x y− + = và đường chéo AC đi qua điểm (2;1)E . Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật. 2. Trong không gian Oxyz cho các đường thẳng 1 2 1 1 1 4 : , : 1 2 1 1 2 3 x y z x y z d d + − + − = = = = − . a. Chứng minh rằng hai đường thẳng đó chéo nhau và vuông góc với nhau. b. Viết phương trình đường d cắt cả hai đường thẳng 1 2 , d d đồng thời song song với đường thẳng 4 7 3 : 1 4 2 x y z− − − ∆ = = − . Câu VII.a (1 điểm). Tìm số phức z thỏa mãn đồng thời các điều kiện 2 1z i z i+ = − + và 1 2 z i z i + − + là một số thuần ảo. B. Theo chương trình Nâng cao. Câu VI.b (2 điểm) 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho elip 2 2 ( ): 1 16 9 x y E + = và đường thẳng :3 4 12 0d x y+ − = . Chứng minh rằng đường thẳng d cắt elip (E) tại hai điểm A, B phân biệt. Tìm điểm ( )C E∈ sao cho ABC∆ có diện tích bằng 6. 2. Trong không gian Oxyz cho các đường thẳng 1 2 4 : 1 1 2 x y z d − + = = − và 2 8 6 10 : 2 1 1 x y z d + − − = = − . a. Chứng minh rằng 1 2 ,d d chéo nhau. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng đó. b. Gọi AB là đường vuông góc chung của 1 d và 2 d ( 1 2 , A d B d∈ ∈ ). Viết phương trình mặt cầu đường kính AB. Câu VII.b (1 điểm). Giải hệ phương trình: 3 3 log ( ) log ( ) 2 2 4 4 4 4 2 2 1 log (4 4 ) log log ( 3 ) 2 xy xy x y x x y  − =   + = + + +   Chú ý: - Thí sinh thi khối D không phải làm câu IV.2 và câu V. Hết TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 Câu Ý Nội dung Điểm I 1 (1 đ) Với 1m = ta được hàm số 1 1 x y x − = + . 1/ TXĐ: { } \ 1D R= − 2/ Sự biến thiên: - Giới hạn: 1 lim lim 1 1 x x x y x →±∞ →±∞ − = = + ⇒ đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 1y = . ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) 1 1 lim lim ; lim lim 1 1 x x x x x x y y x x − − + + → − → − → − → − − − = = +∞ = = −∞ + + ⇒ đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là 1x = − - Chiều biến thiên: 2 2 ' 0 ( 1) y x D x = > ∀ ∈ ⇒ + hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Hàm số không có cực trị. - Bảng biến thiên x −∞ 1 − +∞ 'y + + y +∞ 1 1 −∞ 3/ Đồ thị: - Đồ thị hàm số cắt trục Ox tại điểm (1;0) , cắt trục Oy tại điểm (0; 1)− 0.25 đ 0.25 đ 0.5 đ 2 (1 đ) - Xét phương trình hoành độ giao điểm của d và đồ thị hàm số (1): 2 1 2 ( 1) 2 1 0 (*) x m x x x m x m x m ≠ −  − = + ⇔  + + + + + =  - Đường thẳng d cắt đồ thị hàm số (1) tại hai điểm A, B phân biệt khi và chỉ khi PT (*) có hai nghiệm phân biệt khác m− 2 0 6 3 0 3 2 3 3 2 3 1 1 m m m m x m m m  ∆ >  − − >  < − ∨ > +  ⇔ ⇔ ⇔    ≠ − ≠ − ≠ −     (**) - Khi đó gọi 1 2 SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH 3 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: Vật lý Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 135 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Câu 1: Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc hình tam giác được đấu vào mạng điện xoay chiều ba pha có điện áp pha là 220V, thì sinh ra một công suất là 7,956kW. Biết hệ số công suất của động cơ là 0,87 và hiệu suất của động cơ là 80%. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua mỗi cuộn dây của động cơ là A. 12A B. 15,2A C. 10A D. 8,8A Câu 2: Hãy chọn phát biểu đúng? Trong dao động điều hoà của một vật A. đồ thị biểu diễn gia tốc theo li độ là một đường thẳng. B. khi vật chuyển động theo chiều dương thì gia tốc giảm. C. vận tốc và gia tốc biến thiên điều hoà cùng pha, cùng tần số. D. đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc và gia tốc là một đường elíp. Câu 3: Sóng dừng trên một sợi dây có phương trình os os(20 t- ) 10 3 u ac xc cm π π π = . Trong đó x tính theo đơn vị cm; t tính theo giây. Tốc độ truyền sóng trên dây là A. 0,8m/s B. 4m/s C. 2m/s D. 1m/s Câu 4: Một tấm kim loại là hợp kim của đồng và bạc. Biết công thoát của đồng, bạc lần lượt là 4,14eV và 4,78eV. Cho hằng số Plăng h = 6,625.10 -34 Js; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 m/s. Giới hạn quang điện của tấm kim loại là A. 0,3 µ m B. 0,26 µ m C. 0,56 µ m D. 0,43 µ m Câu 5: Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp dao động ngược pha nhau và có cùng tần số f = 15Hz. tại điểm M cách hai nguồn lần lượt là d 1 = 20cm và d 2 = 26cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực còn có hai dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng là A. 26cm/s B. 32cm/s C. 36cm/s D. 30cm/s Câu 6: Trong một phân hạch 235 92 U toả ra một năng lượng 210MeV. Hỏi khi 2g 235 92 U bị phân hạch hết thì toả ra bao nhiêu năng lượng? Biết khối lượng nguyên tử của 235 92 U là 235,0439u ; 1u = 1,66055.10 -27 kg . A. 1,72.10 11 J B. 1,67.10 11 J C. 2,62.10 11 J D. 2,76.10 11 J Câu 7: Một con lắc đơn có chiều dài l = 40cm và vật treo có khối lượng m = 100g. Từ vị trí cân bằng kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 8 0 . Do có lực cản của không khí nên sau 4 dao động biên độ giảm chỉ còn 6 0 . Biết biên độ giảm theo cấp số nhân lùi vô hạn. Để dao động được duy trì thì năng lượng cần cung cấp sau mỗi dao động là A. 0,522mJ B. 1,045mJ C. 0,856mJ D. 1,344mJ Câu 8: Một con lắc đơn có chiều dài l = 20cm, được đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s 2 . Kéo con lắc lệch so với phương thẳng đứng ngược chiều dương một góc 0,075rad, rồi truyền cho vật vận tốc 10,5 3 cm/s vuông góc với sợi dây và hướng về vị trí cân bằng. Chọn gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc truyền vận tốc. Phương trình dao động của con lắc theo li độ dài là A. 1,5 2 os(7t- ) 3 x c cm π = B. 2 1,5 2 os(7t- ) 3 x c cm π = C. 2 3 os(7t- ) 3 x c cm π = D. 3 os(7t- ) 3 x c cm π = Câu 9: Một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100V. Tại thời điểm t = 0 điện áp tức thời có giá trị u = 50 2 V và đang giảm. Biết rằng tại thời điểm t = 1 120 s điện áp có giá trị -100V. Biểu thức của điện áp là Trang 1/5 - Mã đề thi 135 A. 100 2 os(50 t+ )(V) 3 u c π π = B. 100 os(90 t+ )(V) 4 u c π π = C. 100 2sin(50 t+ )(V) 3 u π π = D. 100sin(90 t- )(V) 4 u π π = Câu 10: Tiêu cự một một thấu kính phẳng – lõm đối với các ánh sáng đỏ, lam, tím lần lượt là fđ, f l , f t . Hãy chọn đáp án đúng? A. f t > f l > f ® . B. f ® > f l > f t . C. f l < f ® < f t . D. f ® > f t > f l . Câu 11: Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây? A. kích thích phát quang. B. sinh lí. C. chiếu sáng. D. quang điện. Câu 12: Tác dụng của máy biến áp A. biến đổi biên độ của điện áp và tần số B. biến đổi biên độ của cường độ dòng điện và tần số C. biến đổi biên độ của điện áp còn biên độ của cường độ dòng điện không đổi. D. biến đổi cả biên độ của điện áp và biên độ của cường độ dòng điện. Câu 13: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40N/m, dao động điều hoà với chu kì T. Khi pha dao động là SỞ GD & ĐT NỘI GV: Vũ Duy Đông ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN : VẬT LÝ Thời gian thi: 90 phút (M· ®Ò 156) C©u 1 : Hai điểm A, B cùng phương truyền sóng, cách nhau 24cm. Trên đoạn AB có 3 điểm A 1 , A 2 , A 3 dao động cùng pha với A; 3 điểm B 1 , B 2 , B 3 dao động cùng pha với B. Sóng truyền theo thứ tự A, B 1 , A 1 , B 2 , A 2 , B 3 , A 3, B, biết AB 1 = 3cm. Bước sóng là A. 7cm B. 6cm C. 3cm D. 9cm C©u 2 : Chiếu vào mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang A = 60 0 một chùm ánh sáng trắng hẹp coi như một tia sáng. Biết góc lệch của tia sáng màu vàng là cực tiểu. Chiết suất của lăng kính với tia màu vàng là n v = 1,52 và màu tím n t = 1,54. Góc ló của tia màu tím bằng A. 40,3 0 B. 30,4 0 C. 29,6 0 D. 51,4 0 C©u 3 : Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha có phương thay đổi và có độ lớn là B 0 B. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha có tần số bằng tần số dòng điện. C. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha có độ lớn không đổi là 1,5B 0 D. Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha có hướng quay đều. C©u 4 : Một ống Cu-lít-giơ phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 5A 0 . Cho điện tích electrôn là 1,6.10 - 19 C, hằng số Planck là 6,625.10 -34 Js, vận tốc của ánh sáng trong chân không là 3.10 8 m/s. Hiệu điện thế cực đại U o giữa anôt và catôt là bao nhiêu ? A. 2500 V B. 2485 V C. 1600 V D. 3750 V C©u 5 : Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hoà với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6 cm thì động năng của con lắc bằng: A. 0,64 J B. 0,32 J. C. 6,4 mJ. D. 3,2 mJ. C©u 6 : Chọn câu sai trong các câu sau: A. Đối với những động cơ điện, người ta có thể mắc song song một tụ điện vào mạch để làm tăng osc ϕ . B. Công suất của dòng điện xoay chiều được tính bởi công thức 0 0 os 2 U I c P ϕ = . C. Khi đoạn mạch chỉ có cuộn thuần cảm, hoặc tụ điện hoặc cuộn thuần cảm và tụ điện thì đoạn mạch này không tiêu thụ điện năng. D. Trong thực tế, người ta thường dùng những thiết bị sử dụng điện xoay chiều có osc ϕ < 0,85. C©u 7 : Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S 1 và S 2 dao động với phương trình: 1 1,5cos(50 ) 6 u t π π = − ; 2 5 1,5cos(50 ) 6 u t π π = + . Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Tại điểm M cách S 1 một đoạn 50cm và cách S 2 một đoạn 10cm sóng có biên độ tổng hợp là A. 1,5cm B. 0cm C. 3cm D. 1,5cm C©u 8 : Đọan mạch AB gồm gồm cuộn dây thuần cảm mắc giữa A,M, R = 50Ω mắc giữa M,N, tụ C mắc giữa N,B mắc nối tiếp.Đặt vào AB 1 điện áp xoay chiều có tần số f, điện áp hiệu dụng U không đổi thì cảm kháng và dung kháng có giá trị 50Ω và Ω . tại một thời điểm, khi điện áp tức thời giữa AN có giá trị 80V thì điện áp tức thời giữa MB có giá trị 60V.Giá trị cực đại điện áp AB là? A. 50V B. 50V C. 50V D. 50V C©u 9 : Dùng màn chắn tách ra 1 chùm tia hẹp electon quang điện có vận tốc 7,31.10 5 m/s và hướng nó vào MADE156 Page 1 1 trong từ trường đều có cảm ứng từ 9,1.10 -5 T theo hướng vuông góc với từ trường, bán kính quĩ đạo của electon trong từ trường là ?cho điện tích electrôn là 1,6.10 -19 C,m = 9,1.10 -31 kg A. 4,6cm B. 5,7cm C. 6cm D. 4,5cm C©u 10 : Tại một nơi ngang mực nước biển, một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở 25 o C. Biết hệ số nở dài của dây treo quả lắc là α = 2.10 -5 K -1 , bán kính trái đất R = 6400km. Khi đưa đồng hồ lên một ngọn núi mà tại đó nhiệt độ là 15 o C đồng hồ vẫn chạy đúng. Độ cao của ngọn núi đó là: A. 640km B. 6400m C. 64km D. 640m C©u 11 : Hai bản cực A, B của 1 tụ phẳnglàm bằng kim loại, khoảng cách hai bản là 4cm chiếu vào tâm O của bản A một bức xạ đơn ... của: 12x  x 12  0 ,25 0 ,25 0 ,25 , số hạng tổng quát khai triển là: k 12  k  Tk 1 C12k 121 2 k x 12  k (  x ) k  C12k 121 2 k x 12 k (1)k ( x ) C12k 121 2 k ( 1) k x (đk  k  12; k ... trình có hai nghiệm phức phân biệt: z1   i; z2   i 0 ,25 0 ,25 A | z1 |  | z2 | 12   1  12  12  2  (  2) 1 5 2 b)Ta có: (  2) (  2)     0 ,25 Do ta có:  5 2  x 1   2  ... 12  k    k  (tm) Do số hạng cần tìm là: C 129 123 ( 1)9 x  C 129 123 .x k 0 ,25 Câu Đáp án Ta có I =  xdx   Điểm 2x 1 dx 2x 1 15 Tính I1   xdx  x  2 1 4 Tính I   2x 1 2x 1 0 ,25

Hình ảnh liên quan

+)Bảng biến thiên: x  - De thi thu QG lan 2 THPT Soc Son Ha noi

Bảng bi.

ến thiên: x Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 8 Tìm tọa độ các đỉnh của hình bình hành ABCD. Điểm - De thi thu QG lan 2 THPT Soc Son Ha noi

u.

8 Tìm tọa độ các đỉnh của hình bình hành ABCD. Điểm Xem tại trang 5 của tài liệu.
+)Gọi I là tâm của hình bình hành ABCD G, là giao điểm của BN &amp; AC G là trọng tâm tam giác 21 - De thi thu QG lan 2 THPT Soc Son Ha noi

i.

I là tâm của hình bình hành ABCD G, là giao điểm của BN &amp; AC G là trọng tâm tam giác 21 Xem tại trang 6 của tài liệu.
+) Lập bảng biến thiên của hàm số ta được - De thi thu QG lan 2 THPT Soc Son Ha noi

p.

bảng biến thiên của hàm số ta được Xem tại trang 7 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan