0

Hoi thi Tin hoc tre 2010 – Bang B Quiz

10 119 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 06:22

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TP. HỒ CHÍ MINH *** TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2010 Số 16 /KH-ĐTN KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2010 _________ Nhằm thúc đẩy và phát triển phong trào học tập, sáng tạo và ứng dụng về tin học trong thanh thiếu niên thành phố, Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài truyền hình và Hội Tin học thành phố tổ chức “Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Chí Minh” lần thứ 19 năm 2010 như sau: I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1. Mục đích: - Phát hiện, tập hợp và phát huy những năng khiếu trẻ về tin học cho thành phố; - Phát triển phong trào học tập, sáng tạo và ứng dụng về tin học trong thanh thiếu niên thành phố; - Tuyển chọn và bồi dưỡng đội tuyển của thành phố tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 16 năm 2010. 2. Yêu cầu: - Đảm bảo tốt công tác tổ chức vòng thi tuyển chọn tại cấp trường và vòng thi sơ tuyển tại cấp quận - huyện, qua đó tuyển chọn những tài năng trẻ tin học tham gia Hội thi cấp thành phố; - Thu hút đông đảo học sinh thành phố tham gia, tạo điều kiện cho học sinh các huyện ngoại thành được tham gia Hội thi. - Tổ chức tốt Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố và chuẩn bị tốt cho đội tuyển tham gia Hội thi toàn quốc. II. ĐỐI TƯỢNG: Học sinh đang theo học các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đều có quyền đăng ký dự thi theo từng quận - huyện. III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC: 1. Nội dung: Hội thi Tin học trẻ Thành phố lần thứ 19 năm 2010 gồm 2 cuộc thi: Cuộc thi kiến thức và kỹ năng về tin học; Cuộc thi phần mềm sáng tạo về tin học (PMST), học sinh có thể đăng ký tham gia 1 hoặc cả 2 cuộc thi. Chi tiết về nội dung thi được quy định tại thể lệ Hội thi (đính kèm). 2. Hình thức: 2.1. Giai đoạn 1: Tổ chức thi tuyển hoặc xét chọn tại các trường Tùy theo điều kiện mà các trường có thể tổ chức Hội thi cấp trường hoặc có thể tổ chức xét chọn đội tuyển của trường để tham gia Hội thi cấp quận - huyện. Chi tiết việc tham gia của các trường sẽ do Ban tổ chức Hội thi cấp quận - huyện quyết định và có hướng dẫn cụ thể. Thời gian thành lập và tuyển chọn đội tuyển tại các trường trước ngày 30/4/2010. 2.2. Giai đoạn 2: Tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp quận - huyện Ban Thường vụ các quận - huyện Đoàn xây dựng kế hoạch, thành lập Ban tổ chức Hội thi cấp quận - huyện với sự tham gia của các Phòng chức năng có liên quan của quận - huyện. Trên cơ sở danh sách giới thiệu từ các trường, Ban tổ chức Hội thi cấp quận - huyện tiến hành lập danh sách, chia bảng thi theo hướng dẫn của Ban tổ chức Hội thi Tin học trẻ thành phố. Thời gian diễn ra Hội thi tại các quận - huyện từ ngày Hội thi Tin học trẻ tỉnh Kiên Giang năm 2010 Bảng B Instructions Hội thi Tin học trẻ tỉnh Kiên Giang năm 2010 Bảng B Ngày thi: 15/5/2010 Thời gian: 30 phút (30 câu trắc nghiệm) Chào em học sinh thân mến! Chúc em làm thật tốt Quiz settings Property Passing score Display Point Value Randomize Questions Total Number of Questions Total Number of Questions to Ask Display User Score Display Passing Score Display Pass/Fail Messages Email recipient Setting 50% Yes Yes 30 All Yes Yes Yes Questions Multiple Choice, points, attempt(s) permitted Con số 40GB hệ thống máy tính có nghĩa là: Correct X Choice Ổ đĩa cứng có dung lượng 40GB Dung lượng tối đa đĩa mềm Tốc độ xử lý CPU Máy in có tốc độ in 20GB giây Multiple Choice, points, attempt(s) permitted Thao tác không thực với trang web: Correct X Choice Sao chép đọan nội dung trang Web máy cá nhân Xem lại trang web xem mà không cần kết nối Internet Sao chép ảnh trang Web máy cá nhân Xoá nội dung cách chọn đoạn nội dung nhấn nút Delete Multiple Choice, points, attempt(s) permitted Muốn xem trang web, máy tính bạn cần phải cài đặt: Correct X Choice Một chương trình duyệt web MS-Word Outlook Express MS-FronPag Multiple Choice, points, attempt(s) permitted Muốn thay đổi hình cho Desktop windows XP ta chọn menu Start > Setting > Control Panel > Display, sau thay đổi thông số trang nào? Correct X Choice Desktop Settings Screen Saver Appearance Multiple Choice, points, attempt(s) permitted Soạn thảo văn chương trình Word, ký tự đặc biệt chèn nào? Correct X Choice Chọn lệnh Edit -> Symbol Right click vị trí muốn chèn, chọn Insert Symbol Chọn lệnh Insert -> Symbol Chọn lệnh Insert -> Special Multiple Choice, points, attempt(s) permitted Trong Excel hàm SUM("3",2,1) trả trị: Correct X Choice Báo lỗi không cộng chuỗi Multiple Choice, points, attempt(s) permitted Trong máy tính Microsoft Word Microsoft Excel gọi là: Correct X Choice Phần mềm ứng dụng Phần mềm hệ thống ứng dụng Phần mềm quản lý Phần mềm hệ thống Multiple Choice, points, attempt(s) permitted Trong Excel biểu thức = SUM(9,1, MAX(3,5,7)) trả kết bao nhiêu: Correct X Choice 13 17 15 25 Multiple Choice, points, attempt(s) permitted Trong Excel công thức công thức sau (giả sử a,b,c,d địa ô) Correct X Choice if(and(a>b, c>d, a+b, c+d)) if(a>b and c>d, a+b, c+d) if(a>b and c>d, a+b, c+d) if(and(a>b, c>d), a+b, c+d) Multiple Choice, points, attempt(s) permitted 10 Để phục hồi đối tượng bị xóa folder "Recycle Bin" sau chọn mở folder lên ta: Correct X Choice Chọn File / Properties Chọn đối tượng cần phục hồi sau chọn: File/Restore Chọn đối tượng cần phục hồi sau chọn: File/Delete Chọn File / Empty Recycle Bin Multiple Choice, points, attempt(s) permitted 11 CPU có nghĩa là: Correct X Choice Central Processing Unit Control Processing Unit Mạch điện tử nhỏ bé máy tính Phần mềm định bước thao tác máy tính Multiple Choice, points, attempt(s) permitted 12 Ngôn ngữ lập trình là: Correct X Multiple Choice, points, attempt(s) permitted Choice Là ngôn ngữ Pascal Là công cụ để diễn tả giải thuật thành chương trình cho máy thực Là trình thông dịch biên dịch Là ngôn ngữ máy 13 Trong Word để chép đoạn văn vào clipboard, ta đánh dấu chọn văn bản, sau đó: Correct X Choice Chọn lệnh View - Copy Chọn lệnh File - Copy Chọn lệnh Edit - Copy Chọn lệnh Tool - Copy Multiple Choice, points, attempt(s) permitted 14 Trong Word thao tác sai định dạng lề văn bản: Correct X Choice Canh : Ctrl + C Canh phải : Ctrl + R Canh trái : Ctrl + L Canh : Ctrl + J Multiple Choice, points, attempt(s) permitted 15 Đặc điểm bật trang web là: Correct X Choice Sử dụng màu sắc phong phú, bật Sử dụng siêu liên kết (hyperlink) Chứa nhiều thông tin Sử dụng chương trình tự động máy khách (Client) Multiple Choice, points, attempt(s) permitted 16 Hàm thủ tục khác chỗ: Correct X Choice Có hàm chuẩn thủ tục chuẩn Thủ tục có tham số hàm không Hàm trả cho lệnh gọi giá trị thông qua tên nó, thủ tục không Hàm trả kết kiểu vô hướng, thủ tục trả giá trị thuộc kiểu Multiple Choice, points, attempt(s) permitted 17 Chữ viết tắt MB thường đề cập máy tính Nó dùng để đo gì? Correct X Choice Mức độ âm Tốc độ xử lý Khả lưu trữ Độ phân giải hình Multiple Choice, points, attempt(s) permitted 18 Virus máy tính: Correct X Choice Là loại nấm mốc bề mặt đĩa Là phần cứng phá hoại phần khác Là chương trình máy tính Chỉ hoạt động phần mềm bị chép trái phép Multiple Choice, points, attempt(s) permitted 19 Trong Excel biểu thức =MID("A123B",3,2) trả kết là: Correct X Choice "23" "A1" "A123B” "3B" Multiple Choice, points, attempt(s) permitted 20 Trình quản lý Windows Explorer trình ứng dụng để: Correct X Choice Quản lý khai thác tài nguyên máy tính như: Ổ dĩa, Folder, File Là trình ứng dụng xử lý văn Windows Quản lý khai thác tài nguyên mạng Internet Là ứng dụng đồ họa Windows Multiple Choice, points, attempt(s) permitted 21 Biến (variable) gì? Correct X Choice Là giá trị liệu mà ta thay đổi chương trình Là tên chuẩn Pascal đặt Là đối tượng kiểu liệu Là ô nhớ nhớ mà giá trị thay đổi trình thực ...ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TP. HỒ CHÍ MINH *** TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2010Số: 274 /TB-ĐTN THÔNG BÁOV/v kết quả đăng ký tham gia của các quận - huyện Đoàn và công tác chuẩn bị cho Hội thi Tin học trẻ thành phố lần thứ XIX năm 2010_________Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-ĐTN, ngày 07/4/2010 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc chỉ đạo và hỗ trợ các quận - huyện Đoàn tổ chức Hội thi tại cơ sở và công tác tổ chức Hội thi Tin học trẻ thành phố lần thứ XIX năm 2010, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo một số nội dung như sau:I. KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA CỦA CÁC QUẬN - HUYỆN:1. Danh sách các quận - huyện Đoàn có tổ chức thi và giới thiệu thí sinh tham gia:TT Quận HuyệnTổ chức hội thi tại Có đội tuyển dự thi cấp Thành phố Tổng cộng số thí sinhBảng A Bảng B Bảng C PMST1 Quận 1 Không 03 - - - 032 Quận 2 X 06 06 - - 123 Quận 3 X 05 03 02 01 114 Quận 4 Không - 07 02 - 095 Quận 5 Không 07 - 09 03 196 Quận 6 X 07 09 04 - 207 Quận 8 X 05 05 - - 108 Quận 9 X 16 05 05 02 289 Quận 10 X 08 04 08 - 2010 Quận 11 Không 13 - - - 1311 Quận 12 Không - - 04 - 0412 Tân Bình X 10 05 - 01 1613 Gò Vấp Không 07 07 - 02 1614 Phú Nhuận X 04 03 - 01 0815 Thủ Đức Không - 01 01 - 0216 Tân Phú X 04 04 - - 0817 Bình Tân X 06 - - - 0618 Bình Chánh X 08 07 - 02 1719 Hóc Môn X 07 07 06 06 2620 Cần Giờ X 07 04 1121 Thí sinh tự do - 01 - 10 02 13Tổng cộng 124 77 51 20 272Ghi chú: (X) là đơn vị có tổ chức hội thi tại cấp quận - huyện.Nơi nhận: - Thường trực Thành Đoàn;- Thành viên BCĐ, BTC;- Các Quận Huyện Đoàn;- Lưu2. Phê bình các quận - huyện Đoàn không tổ chức thi và không giới thiệu được thí sinh, phần mềm tin học tham gia Hội thi cấp thành phố, gồm: Quận Đoàn 7, Bình Thạnh, Huyện Đoàn Nhà Bè, Củ Chi.II. THÔNG TIN VỀ HỘI THI TIN HỌC TRẺ THÀNH PHỐ:1. Lễ khai mạc và thi phần thi kiến thức và kỹ năng về tin học: được tổ chức từ 07g30 đến 11g30 ngày 20/6/2010 (Chủ nhật) tại Hội trường lớn (lầu 6) trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành, số 300A đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.2. Thi phần thi thiết kế phần mềm sáng tạo: được tổ chức từ 14g00 đến 17g00 ngày 22/6/2010 (Thứ ba) tại phòng họp A2 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HỒ CHÍ MINHBAN CHẤP HÀNH QUẬN 10* * *Số: 56 /TB-ĐTNQuận 10, Ngày 12 tháng 05 năm 2010THÔNG BÁO SỐ 2V/v nộp danh sách dự thi Hội thi Tin học trẻ Quận 10 Năm 2010---------------- Căn cứ vào kế hoạch số 21/KHLT.2010 ngày 19/04/2010 của BTV Quận Đoàn v/v tổ chức hội thi tin học trẻ Quận 10 Năm 2010;Ban thường vụ Quận Đoàn 10 thông báo đến các đơn vị về tiến độ nộp danh sách thí sinh dự thi “Tin học trẻ Quận 10” như sau:Đến thời điểm 17g00 ngày 12/05/2010 Ban thiếu nhi trường học Quận Đoàn 10 đã nhận được danh sách thí sinh tham gia Hội thi “Tin học trẻ Quận 10” của các đơn vị sau:- Đơn vị phường: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14.- Đơn vị trường học: Dương Minh Châu, Hồ Thị Kỷ, Nguyễn Chí Thanh, Triệu Thị Trinh, Nguyễn Du, Diên Hồng.BTC nhắc nhở các đơn vị nhanh chóng nộp danh sách đăng ký tham gia hội thi hạn chót 12g00 ngày 17/05/2010. Đối với các đơn vị trường học không tham dự Hội thi Tin học trẻ Quận 10, BTV Quận Đoàn đề nghị báo cáo lý do về Phòng GDĐT Quận 10 (trực tiếp đồng chí Nguyễn Huy Thông Phó BTC Hội thi).Lưu ý:Các đơn vị sau nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ thí sinh dự thi theo yêu cầu của BTC: phường 3, 8,13,9 và trường Nguyễn Du.+ Nơi nhận:- Ban tổ chức hội thi - BGH các trường tiểu học, THCS, THPT- Thường trực Đoàn 15 phường- Lưu VP/QĐ TM. BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN 10PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC(đã ký)Trần Hoàng Khánh Vân Đề thi Tin học Trẻ - Bảng B - THCS2012 Trang: 1/4 UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập Tự do Hạnh phúc HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2012 Đề thi: Thực hành Bảng B - cấp THCS Ngày thi: 08/06/2012 Thời gian: 120 phút (đề thi gồm có: 02 trang) TỔNG QUAN BÀI THI Tên bài Tệp chương trình Tệp dữ liệu vào Tệp kết quả Bài 1 Độ dầy và độ cao B1.PAS SO.INP SO.OUT Bài 2 Chuẩn hóa văn bản B2.PAS VANBAN.INP VANBAN.OUT Bài 3 Tổng lớn nhất B3.PAS TONG.INP TONG.OUT Bài 1: ( 6 đểm) ĐỘ DẦY VÀ ĐỘ CAO + Định nghĩa: Một số tự nhiên N. Độ dầy số tự nhiên N là số chữ số của N, độ cao số tự nhiên N là tổng các chữ số của N. Chẳng hạn: N=232 thì N có độ dầy là 3, độ cao là 7. + Yêu cầu: Cho trước số tự nhiên N. Tính độ dầy và độ cao của số tự nhiên N. + Dữ liệu vào: từ tệp văn bản SO.INP chỉ có 1 dòng chứa số tự nhiên N (1<=N<10 16 ). + Kết quả: ghi ra tệp văn bản SO.OUT có dạng: - Dòng đầu tiên ghi độ dầy của số N. - Dòng kế tiếp ghi độ cao của số N. + Ví dụ: SO.INP SO.OUT 3345 4 15 BÀI 2 (7 điểm) CHUẨN HÓA VĂN BẢN + Định nghĩa: Một văn bản được gọi là văn bản chuẩn nếu: - Hai từ liền nhau có duy nhất một dấu cách trống; - Dấu ngắt câu (dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) được đặt sát vào từ ngay trước nó, sau đó mới đến dấu cách trống; - Dấu mở ngoặc đơn đặt sát vào phía bên trái của từ bắt đầu mở ngoặc; - Dấu đóng ngoặc đơn đặt sát bên phải từ cuối cùng được đóng ngoặc. + Yêu cầu: Cho trước một văn bản, kiểm tra và đưa đoạn văn bản về dạng văn bản chuẩn. Đề chính thức Đề thi Tin học Trẻ - Bảng B - THCS2012 Trang: 2/4 + Dữ liệu vào: từ tệp văn bản VANBAN.INP, gồm nhiều dòng, mỗi dòng không quá 255 kí tự. + Kết quả: ghi ra tệp văn bản VANBAN.OUT lưu trữ đoạn văn bản đã được chuẩn hóa. + Ví dụ: BÀI 3. (7 điểm) TỔNG LỚN NHẤT Cho một bảng A gồm N x N số nguyên (N ≤ 100), các dòng được đánh số trên xuống dưới bắt đầu từ 1, các cột được đánh số từ trái qua phải cũng bắt đầu từ 1. Mỗi số trong bảng có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10000. Đường chéo chính của bảng là đường thẳng nối hai ô (1,1) và (N,N). Như vậy trên bảng có 2N-1 đuờng chéo song song với đường chéo chính. + Yêu cầu: Hãy tìm đường chéo song song với đường chéo chính có tổng các phần tử trên đường chéo đó là lớn nhất. + Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản TONG.INP có dạng: - Dòng đầu chứa số N. - Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo chứa N số nguyên lần lượt ứng với các phần tử nằm trên dòng thứ i của bảng A. + Kết quả: Ghi ra tệp văn bản TONG.OUT có một dòng chứa duy nhất một số nguyên là tổng lớn nhất các phần tử trên đường chéo tìm được. + Ví dụ: Với bảng A như hình vẽ, đường chéo chính chính là đường chéo có tổng lớn nhất (bằng 14). 1 2 4 3 3 4 2 5 2 5 4 3 4 3 2 5 Các tệp dữ liệu vào/ra lần lượt có nội dung như sau: TONG.INP TONG.OUT 4 1 2 4 3 3 4 2 5 2 5 4 3 4 3 2 5 14 * Thời gian thực hiện chương trình Bài 1, Bài 2, Bài 3 không quá 3 giây/test. .Hết VANBAN.INP VANBAN.OUT ( Hoc , hoc nua , hoc mai ) (Hoc, hoc nua, hoc mai) Đường chéo Đề thi Tin học Trẻ - Bảng B - THCS2012 Trang: 3/4 UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập Tự do Hạnh phúc ------- ------------------------------------- HỘI THI TIN HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH BÌNH DƯƠNG Lần thứ XX 2016 ĐỀ THI THỰC HÀNH BẢNG B Thời gian làm 150 phút, không kể thời gian phát đề Địa điểm thi: Trường ĐH THỦ DẦU MỘT Yêu cầu: Tất tập tin phải đặt thư mục có tên số báo danh thí sinh Tên tập tin đặt theo yêu cầu sau: Tên Bài Bài Bài Tên tập tin chương trình N3S.PAS GIAOTHONG.PAS THONGDIEP.PAS Tên tập tin liệu GIAOTHONG.INP MATTHU.PAS CHIA KHOA.INP Tên tập tin kết N3S.OUT GIAOTHONG.OUT THONGDIEP.OUT Bài (3 điểm) SỐ N3S Một số tự nhiên gọi số N3S thỏa mãn hai điều kiện • • Là bội 3; Cộng trở thành số phương Số phương số có bậc số nguyên hay nói cách khác , số phương bình phương (lũy thừa bậc 2) số nguyên hay nói cách khác, số phương bình phương (lũy thừa bậc 2) số tự nhiên khác 4=22 Bạn viết chương tình tìm tất số N3S đưa chúng tập tin văn bảng có tên N3S.OUT gồm nhiều dòng, số lượng số N3S, dòng lại số N3S, dòng 20 số, số cách bở dấu cách trống Ví dụ bạn tìm số N3S, kết tập tin N3S.OUT sau: N3S.OUT 15 24 48 Bài (3 điểm) MẬT ĐỘ GIAO THÔNG Để nắm tình hình giao thông Đại lộ Bình Dương người ta tiến hành hành đo đạc thống kê khoảng cách trung bình phương tiện tham gia giao thong toàn tuyến vào cao điểm nhận dãy số nguyên d1, d2,… dn, di khoảng cách trung bình phương tiện giao thong đoạn đường thứ i Hai đoạn đường I j có tình trạng giao thong giống độ lệch h= Idi- djI nhỏ nhiêu Hãy tính độ lệch hai đoạn đường có tình trạng giao thong giống Dự liệu: Vào từ file văn GIAOTHONG.INP: Dòng chứa số nguyên n(1 ... >Shortcut Multiple Choice, points, attempt(s) permitted 23 Ổ đĩa cứng là: Correct X Choice Thi t b lưu trữ b n vỏ máy Thi t b lưu trữ Thi t b đọc liệu Thi t b nhập/xuất liệu Multiple Choice, points,... công thức sau (giả sử a ,b, c,d địa ô) Correct X Choice if(and(a >b, c>d, a +b, c+d)) if(a >b and c>d, a +b, c+d) if(a >b and c>d, a +b, c+d) if(and(a >b, c>d), a +b, c+d) Multiple Choice, points, attempt(s)... biểu thức =MID("A12 3B" ,3,2) trả kết là: Correct X Choice "23" "A1" "A12 3B " 3B" Multiple Choice, points, attempt(s) permitted 20 Trình quản lý Windows Explorer trình ứng dụng để: Correct X Choice
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoi thi Tin hoc tre 2010 – Bang B Quiz, Hoi thi Tin hoc tre 2010 – Bang B Quiz,

Hình ảnh liên quan

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Kiên Giang năm 2010 – Bảng B - Hoi thi Tin hoc tre 2010 – Bang B Quiz

i.

thi Tin học trẻ tỉnh Kiên Giang năm 2010 – Bảng B Xem tại trang 1 của tài liệu.
1. Con số 40GB trong hệ thống máy tính có nghĩa là: - Hoi thi Tin hoc tre 2010 – Bang B Quiz

1..

Con số 40GB trong hệ thống máy tính có nghĩa là: Xem tại trang 2 của tài liệu.
4. Muốn thay đổi màn hình nền cho Desktop trong windows XP ta chọn menu Start --> Setting --> Control Panel--> Display, sau đó thay đổi các thông số của trang nào?--> Control Panel--> Display, sau đó thay đổi các thông số của trang nào? - Hoi thi Tin hoc tre 2010 – Bang B Quiz

4..

Muốn thay đổi màn hình nền cho Desktop trong windows XP ta chọn menu Start --> Setting --> Control Panel--> Display, sau đó thay đổi các thông số của trang nào?--> Control Panel--> Display, sau đó thay đổi các thông số của trang nào? Xem tại trang 2 của tài liệu.
Độ phân giải màn hình  Multiple Choice, 1 points, 1 attempt(s) permitted. - Hoi thi Tin hoc tre 2010 – Bang B Quiz

ph.

ân giải màn hình Multiple Choice, 1 points, 1 attempt(s) permitted Xem tại trang 6 của tài liệu.
17. Chữ viết tắt MB thường được đề cập về máy tính. Nó dùng để đo cái gì? - Hoi thi Tin hoc tre 2010 – Bang B Quiz

17..

Chữ viết tắt MB thường được đề cập về máy tính. Nó dùng để đo cái gì? Xem tại trang 6 của tài liệu.
28. Xét đoạn chương trình sau (hình bên):         - Hoi thi Tin hoc tre 2010 – Bang B Quiz

28..

Xét đoạn chương trình sau (hình bên): Xem tại trang 9 của tài liệu.
30. Xét đoạn chương trình sau (hình bên): Kết quả in ra màn hình: - Hoi thi Tin hoc tre 2010 – Bang B Quiz

30..

Xét đoạn chương trình sau (hình bên): Kết quả in ra màn hình: Xem tại trang 9 của tài liệu.