0

BC GiaiTrinh YKien KiemToan

2 65 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:52

Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành: Vi sinh vật SV: guyễn Duy Khanh 1 PHẦ MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌ ĐỀ TÀI Màng sinh học ( Bacterial cellulose; Biocellulose; BC) có cấu trúc và đặc tính rất giống với cellulose của thực vật (gồm các phân tử glucose liên kết với nhau bằng liên kết β-1,4 glucorit) cellulose vi khuNn khác với cellulose thực vật ở chỗ: không chứa các hợp chất cao phân tử như: ligin, hemicellulose, peptin và sáp nến…do vậy chúng có những đặc tính vượt trội với độ dẻo dai, bề chắc.[17] Trên thế giới màng Bacterial cellulose đã được ứng dụng rất nhiều trong các lĩnh vực công nghệ khác nhau: như dùng làm màng phân tách cho quá trình xử lí nước, chất mang đặc biệt cho các pin và năng lượng cho tế bào,dùng làm chất biến đổi độ nhớt trong sản xuất các sợi truyền quang, làm môi trường cơ chất trong sinh học, thực phNm hay thay thế thực phNm. Đặc biệt trong lĩnh vực y học, màng BC đã được ứng dụng làm da tạm thời thay thế da trong quá trình điều trị bỏng, loét da, làm mạch máu nhân tạo điếu trị các bệnh tim mạch; làm mặt nạ dưỡng da cho con người.[13] Ở Việt Nam, vic nghiên cu và ng dng màng BC còn  mc  khiêm tn, các nghiên cu ng dng mi ch dng li bưc u nghiên cu. Các kt qu ng dng ca màng BC hu như mi ch dng li  iu kin thí nghim. Trong nhng năm gn ây phòng thí nghim Thc vt - Vi sinh Trưng i hc Sư phm Hà Ni 2 phân lp tuyn chn ưc chng A. xylinum BHN2 có kh năng to màng BC và nhng nghiên cu bưc u cho thy màng BC t chng A. xylinum BHN2 có kh năng ng dng cho tr bng cho th là cơ s  to ra màng tr bng cho ngưi. Khóa lun tt nghip Chuyên ngành: Vi sinh vt SV: guyễn Duy Khanh 2 Vi mc ích tìm hiu din tích và th tích liên quan n  thoáng khí trong quá trình to màng BC trong iu kin nuôi tĩnh chúng tôi chn  tài: “ ghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ S/V tới khả năng tạo màng BC từ vi khun Acetobacter xylinum BH2 ” 2. Mục tiêu và ý nghĩa khoa học của đề tài - Nghiên cu nh hưng ca t l S/V ti kh năng to màng BC t vi khuNn A. xylinum BHN2 phân lp t ngun nguyên liu t phòng thí nghim. - Kho sát kh năng to màng BC ca vi khuNn A. xylinum BHN2. - B sung thêm các kin thc v vi khuNn A.xylinum nhm ng dng to màng BC ưc tt nht. 3. ội dung nghiên cứu - Nghiên cu nh hưng ca t l S/V ti kh năng to màng ca vi khuNn A. xylinum BHN2. - Nghiên cu nh hưng ca thi gian nuôi cy n t l S/V thích hp nht n kh năng to màng BC ca chng A. xylinum BHN2. - Nghiên cu nh hưng ca nhit  nuôi cy n t l S/V thích hp nht n kh năng to màng BC ca chng A. xylinum BHN2. - Nghiên cu mt s tính cht vt lý ca màng BC ưc to ra t chng A. xylinum BHN2 t ó nh hưng cho ng dng trong tr bng. Khóa lun tt nghip Chuyên ngành: Vi sinh vt SV: guyễn Duy Khanh 3 PHẦ ỘI DUG CHƯƠG 1. TỔG QUA TÀI LIỆU 1.1. Đại cương về vi khun A. Xylinum và màng BC 1.1.1. Phân loại và đặc điểm hình thái của A. Xylinum Theo h thng phân loi ca nhà khoa hc Bergey thì A.xylinum thuc ging Luận văn tốt nghiệpLỜI CẢM ƠNLời đầu tiên, em xin cảm ơn các thầy cô trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM đã tận tình dạy bảo, xây dựng những kiến thức cơ bản cần thiết cho em trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cô Tôn Nữ Minh Nguyệt và thầy Lê Văn Việt Mẫn vì sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình mà thầy cô đã dành cho em trong suốt quá trình làm luận văn.Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong thời gian vừa qua, nhưng sự động viên, giúp đỡ của các thầy cô, bạn bè và gia đình đã giúp em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Em xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ em hoàn thành tốt luận văn này.Tp Hồ Chí Minh, tháng 1/2008Nguyễn Đức NinhLuận văn tốt nghiệpMỤC LỤCChương 1: GIỚI THIỆU 1 Chương 2: TỔNG QUAN . 3 2.1 TỔNG QUAN VỀ RƯU VANG, NHO VÀ NẤM MEN DÙNG TRONG SẢN XUẤT RƯU VANG . 3 2.1.1 Rượu vang . 3 2.1.2 Nho 4 2.1.3 Nấm men . 8 2.2 CỐ ĐỊNH NẤM MEN 11 2.2.1 Sơ lược một số vấn đề về kỹ thuật cố đònh tế bào . 11 2.2.2 Các chất mang cố đònh nấm men trong sản xuất rượu vang . 15 2.2.3 Cố đònh nấm men trong gel alginate 20 2.2.4 Một số tính chất của nấm men cố đònh 26 2.3 ẢNH HƯƠÛNG CỦA CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯU VANG 32 2.3.1 Ảnh hưởng của hàm lượng đường 32 2.3.2 Ảnh hưởng của pH . 36 2.3.3 Ảnh hưởng của hàm lượng SO2 . 38 2.3.4 Ảnh hưởng của tannin 40 2.3.5 Ảnh hưởng của nhiệt độ Giáo viên hóng dẫn : TS Ngô Trí TuệSinh viên thực hiện : Lê Thành Trung Lớp : Kiểm toán 40bLời nói đầuHoạt động trong nền kinh tế thị trờng điều quan trọng đối với nhà đầu t, chủ doanh nghiệp và cơ quan nhà nớc về kinh tế tài chính là có đợc các thông tin đáng tin cậy để đa ra quyết định đầu t, quyết định kinh doanh hoặc quyết định quản lý. Với những tác dụng thực tiễn của mình, t vấn tài chính và kiểm toán đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu đợc trong nền kinh tế thị trờng. T vấn tài chính và kiểm toán là một điều kiện tích cực đảm bảo cho luật lệ và chuẩn mực kế toán đợc chấp hành nghiêm chỉnh, các số liệu, tài liệu kế toán đợc trung thực hợp lý. Nhìn chung nhu cầu kiểm toán Việt Nam đang ngày càng mở rộng đồng thời sự đòi hỏi tất yếu của chất l-ợng đối với dịch vụ kiểm toán ngày càng cao.Thực hiện một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, công ty kiểm toán phải tiến hành rất nhiều công việc, những công việc này phải đợc tiến hành trong 3 giai đoạn: lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kế hoạch và kết thúc kiểm toán. Trong tổng thể các công việc đợc tiến hành có những công việc chỉ thuộc một trong 3 giai đoạn kiểm toán, nhng cũng có không ít các khâu công việc phải thực hiện xuyên suốt trong cả cuộc kiểm toán nh: Chuẩn bị kiểm toán, bằng chứng kiểm toán, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, trọng yếu rủi ro Trong đó vấn đề tìm kiếm và thu thập, đánh giá bằng chứng kiểm toán là công việc hết sức quan trọngmà trong một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính kiểm toán viên luôn phải thực hiện. "Chuyên gia kiểm toán thực hiện các chức năng của mình với ý thức nghề nghiệp và với sự tận tụy, điều này cho phép công tác kiểm toán của chuyên gia đạt đ-ợc một mức độ đủ tơng thích với đạo đức nghề nghiệp và các trách nhiệm của chuyên gia. Chuyên gia kiểm toán phải đảm bảo rằng các cộng sự của mình cũng tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lợng trong việc thi hành các công việc đợc giao." Kiểm toán viên cần thu thập những bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp thông qua việc thực hiện các phơng pháp tuân thủ và cơ bản. Điều đó giúp kiểm toán viên rút ra các kết luận hợp lý về quá trình kiểm toán làm cơ sở cho việc nhận xét các thông tin tài chính ( Đoạn 15 IAG3 ), Các bằng chứng có hiệu lực đầy đủ đợc thu thập bằng đề án kiểm toán TàI chính1Giáo viên hóng dẫn : TS Ngô Trí TuệSinh viên thực hiện : Lê Thành Trung Lớp : Kiểm toán 40bcách kiểm tra, quan sát điều tra và xác nhận để xây dựng các luận cứ hợp lý cho các nhận xét về báo cáo tài chính đợc kiểm tra ( Chuẩn mực thực hành số 3, trong phụ lục số I.2 ). Trong mẫu báo cáo mới của chuyên gia kiểm toán, đợc áp dụng ngày 31/12/1995, ở đoạn một có câu :" Những chuẩn mực này đòi hỏi phải tuân thủ các phẩm chất nghề nghiệp để có đợc đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không chứa đựng những sai sót trọng yếu". Trong suốt công tác kiểm toán của mình, chuyên gia kiểm toán thu thập những bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp để hình thành một đảm bảo hợp lý cho phép BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG TRKHOA CƠNG NGHỆ SINH HỌC WX LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNSH KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG MÀNG BC LÀM MÀNG LỌC VI SINH TRONG LỌC NƯỚC GVHD: Th.S NGUYỄN MINH KHANG Th.S PHẠM QUỐC VIỆT SVTH: NGUYỄN THỊ THU HIỀN Bình Dương 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC WX CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - THỰC PHẨM KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG MÀNG BC DÙNG LÀM MÀNG LỌC VI SINH TRONG LỌC NƯỚC Giáo viên hướng dẫn 1) ThS. NGUYỄN MINH KHANG 2) ThS. PHẠM QUỐC VIỆT Bình Dương 2009 - i- Trong suốt gần 4 năm học tập, em đã nhận được rất nhiều sự dìu dắt của tất cả các thầy cơ trong trường. Giúp chúng em nắm vững những kiến thức về chun nghành Cơng Nghệ Sinh Học và chúng em có đủ hành trang để bước vào cuộc sống. Để rồi hơm nay, chúng em, lần đầu tiên được thực hiện một đề tài lớn, tự độc lập nghiên cứu học tập. Chúng em hiểu rõ đây là cơ hội để chúng em vận dụng tất cả những kiến thức đã học vào thực tiễn, trình bày và báo cáo một vấn đề khoa học một cách khoa học, logic. Để có được thành cơng ngày hơm nay. Lời đầu tiên con xin cảm ơn bố me đã ln ủng hộ, động viên và tạo điều kiện cho con hồn thành tốt chương trình học này. Em xin chân thành cảm ơn q thầy cơ giáo Trường Đại Học Bình Dương và đặc biệt là các thầy cơ trong Khoa Cơng Nghệ Sinh Học đã hết lòng truyền đạt các kiến thức và kinh nghiệm q báu trong thời gian em học tại trường. Em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Minh Khang và thầy Phạm Quốc Việt đã hướng dẫn em trong đợt thực tập này và lời cảm ơn đến các anh chị phòng vi sinh khoa Sinh Học Ứng Dụng trường Cao Đẳng Kinh Tế Cơng Nghệ TP Hồ CHÍ MINH. Một lần nữa, em xin chúc tất cả thầy cô cùng bạn bè lời chúc sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống ! NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 1 \[ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . Ngày……Tháng … Năm 2009 - ii- NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 2 \[ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . Ngày……Tháng … Năm 2009 - iii- NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Số: 161/BC-UBTVQH13 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2012 BÁO CÁO cơng tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội từ sau kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội, Thực hiện quy định của Luật tổ chức Quốc hội và chương trình cơng tác đã đề ra, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội kết quả hoạt động từ sau kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khố XIII và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu đến cuối năm 2012 như sau: I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỪ SAU KỲ HỌP THỨ 2 ĐẾN KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHỐ XIII 1- Cơng tác xây dựng pháp luật Tại các phiên họp thường kỳ, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét việc chuẩn bị các dự án luật trước khi trình Quốc hội. Đối với các dự án trình lần đầu, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về phạm vi điều chỉnh, các nội dung, chính sách lớn, những vấn đề còn ý kiến khác nhau và việc đảm bảo điều kiện trình Quốc hội. Đối với các dự án trình thơng qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan trình và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, chỉnh lý dự thảo luật, gửi các Đồn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu, tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp tại địa phương; tổ chức hội nghị trực tuyến với các đại biểu Quốc hội để lấy ý kiến về một số dự án; trên cơ sở đó chỉ đạo hồn chỉnh báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Tại kỳ họp thứ 3, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội xem xét, thơng qua 13 dự án luật, 02 dự thảo nghị quyết1 và cho ý kiến về 06 dự án luật2 khác. Theo đề nghị của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận, thống nhất trình Quốc hội cho ý 1Luật bảo hiểm tiền gửi; Luật giá; Luật phòng, chống rửa tiền; Luật giám định tư pháp; Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật giáo dục đại học; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Bộ luật lao động (sửa đổi); Luật cơng đồn (sửa đổi); Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật quảng cáo; Luật tài ngun nước (sửa đổi); Luật biển Việt Nam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013; Nghị quyết về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. 2 Luật xuất bản (sửa đổi); Luật dự trữ quốc gia; Luật hợp tác xã (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư. 2 kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thay vì trình thông qua (như đã xác định trong Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012) để tiếp tục hoàn thiện và sẽ trình thông qua tại kỳ họp thứ 4; rút dự án Luật thư viện ra khỏi chương trình kỳ họp thứ 3; chuyển dự án Luật đô thị sang năm 2013. Ngoài ra, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét, thông qua 03 pháp lệnh3. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. Để khắc phục những tồn tại của việc lập Chương trình, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã giao Ủy ban pháp luật phối hợp với các cơ quan hữu quan, căn cứ điều kiện, thực tế khả năng chuẩn bị để lựa chọn đưa vào dự kiến chương trình những dự án luật, pháp lệnh đủ điều kiện theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện ủy quyền của Quốc hội và trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 271/NQ-UBTVQH 13 ngày 01/11/2011 về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; đồng thời thành lập Ban chỉ đạo tổ chức, nghiên cứu, hoàn thiện Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, trình Quốc hội xem xét, quyết định. Trong
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

tình hình sản xuất kinh doanh không biến động lớn vào 6 tháng cuối năm, Công ty đã trích trước thêm 12,04 tỷ đồng chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào giá thành 6 tháng đầu năm 2017 để tổng chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 6 tháng đầu n - BC GiaiTrinh YKien KiemToan

t.

ình hình sản xuất kinh doanh không biến động lớn vào 6 tháng cuối năm, Công ty đã trích trước thêm 12,04 tỷ đồng chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào giá thành 6 tháng đầu năm 2017 để tổng chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 6 tháng đầu n Xem tại trang 2 của tài liệu.