Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý năm 2017 chuyên đại học Vinh lần 2 Chuy n Vinh L2

7 135 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2017, 22:49

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN NĂM 2014 2015 SỐ 1 VÀ SỐ 2 SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN (Đề thi gồm có 5 trang) ĐỀ THI THPT QUỐC GIA SÔ 1 Năm học 2014 - 2015 Môn: VẬT LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ GỐC Câu 1: Dao động điều hòa là A. dao động được mô tả bằng định luật hàm sin hay hàm cosin theo thời gian. B. dao động được lặp đi lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau. C. chuyển động có giới hạn trong không gian lặp đi lặp lại xung quanh một vị trí cân bằng. D. dao động có chu kì và tần số không đổi theo thời gian. Câu 2: Một vật dao động với phương trình x = -10sin(4πt – π/3) (cm). Chọn phát biểu Sai. A. Biên độ A = 10 m. B. Pha ban đầu π/6 rad. C. Chu kì dao động T = 0,5 s. D. Pha dao động tại thời điểm 0,25 s là 7π/6 rad. Câu 3: Một vật dao động điều hòa với biên độ 3 cm và chu kì 2 s. Lấy π 2 = 10. Lúc vật ở biên thì gia tốc của vật có độ lớn A. lớn nhất và bằng 60 cm/s 2 . B. lớn nhất và bằng 30 cm/s 2 . C. nhỏ nhất và bằng 30 cm/s 2 . D. nhỏ nhất và bằng 0. Câu 4: Một chất điểm dao động theo phương trình x = 5cos(2πt) (cm), chu kỳ dao động của chất điểm là A. T = 1 s. B. T = 2 s. C. T = 0,5 s. D. T = 1,5 s. Câu 5: Một vật dao động có phương trình x = 2cos(2πt – π/6) (cm). Li độ của vật tại thời điểm t = 0,25 s là A. 1 cm. B. 1,5 cm. C. 0,5 cm. D. –1 cm. Câu 6: Một vật dao động với theo phương trình x = 5cosπt (cm). Tốc độ của vật có giá trị cực đại là A. -5π cm/s. B. 5π cm/s. C. 5 cm/s. D. 5/π cm/s. Câu 7: Tốc độ truyền sóng trong một môi trường A. phụ thuộc vào năng lượng của sóng. B. phụ thuộc vào tần số và biên độ sóng. C. chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường. D. phụ thuộc vào tốc độ dao động của các phần tử vật chất có sóng truyền qua. Câu 8: Bước sóng là A. quãng đường mà mỗi phần tử của môi trường đi được trong 1 s. B. khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động ngược pha. C. quãng đường mà sóng truyền đi trong một chu kì. Trang 1/16 - Mã đề thi 485 ĐỀ CHÍNH THỨC D. khoảng cách giữa hai phần tử sóng trên phương truyền sóng dao động cùng pha. Câu 9: Hộp cộng hưởng trong các nhạc cụ có tác dụng A. làm tăng tần số của âm. B. làm giảm bớt cường độ âm. C. làm tăng cường độ của âm. D. làm tăng độ cao của âm. Câu 10: Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ? A. Độ đàn hồi của môi trường. B. Biên độ dao động của nguồn âm. C. Tần số của nguồn âm. D. Đồ thị dao động của nguồn âm. Câu 11: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo độ cứng k và vật nặng khối lượng m. Nếu tăng độ cứng k của lò xo lên 2 lần và giảm khối lượng của vật 2 lần thì chu kì dao động của con lắc sẽ A. không thay đổi. B. tăng 2 lần. C. tăng 4 lần. D. giảm 2 lần. Câu 12: Một vật dao động điều hòa với ω = 10 2 rad/s. Chọn gốc thời gian lúc vật có ly độ 2 3 cm và đang đi về vị trí cân bằng với tốc độ 0,2 2 m/s. Lấy g = 10 m/s 2 . Phương trình dao động của vật là A. x = 4cos(10 2 t + π/6) (cm). B. x = 8cos(10 2 t + 2π/3) (cm). C. x = 4cos(10 2 t - π/6) (cm). D. x = 8cos(10 2 t + π/3) (cm). Câu 13: Có ba con lắc đơn treo cạnh nhau cùng chiều dài, ba vật bằng sắt, nhôm và gỗ cùng kích thước và được phủ mặt ngoài một lớp sơn để ma sát với môi trường như nhau. Kéo 3 vật sao cho 3 sợi dây lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì A. con lắc bằng sắt dừng lại đầu tiên. B. con lắc bằng gỗ dừng lại đầu tiên. C. cả 3 con lắc dừng lại một lúc. D. con lắc bằng nhôm dừng lại đầu tiên. Câu 14: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương x 1 và 2 x 2 3cos(5t / 2)(cm)= + π . Biết phương trình dao động tổng hợp là: x 4cos(5t / 3)(cm)= + π . Phương trình dao động x 1 là A. 1 x 2 13 cos(5t 1,29) (cm)= + B. 1 π x = 2cos(5t + ) (cm) 4 C. 1 x ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA CHUYÊN ĐH VINH LẦN II NĂM 2017 Môn: Vật – Mã đề: 209 Lời giải thực bởi: Phùng Văn Hùng - GV trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc (https://www.facebook.com/hungly8613) Câu 1: Trong số xạ sau, xạ mắt nhìn thấy? A f = 1014 Hz B f = 2,5.1014 Hz C f = 1015 Hz D f = 5.1014 Hz HD: Để mắt nhìn thấy thì: c 0,38.106  m      0,76.106  m   3,95.1014  Hz   f  7,89.1014  Hz  f Câu 2: Trong hệ SI, đơn vị cường độ âm A Ben (B) B Đêxiben (dB) C Jun (J) D Oát mét vuông (W/m2) Câu 3: Cường độ dòng điện đoạn mạch có dạng i  2 cos 100 t    (A) Nếu dụng ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện đoạn mạch số A A B 2 A C A D A Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5 (s) Tần số dao động vật A 0,5 Hz B 4 Hz C Hz D  Hz Câu 5: Phát biểu sau tia Rơn-ghen sai? A Tia Rơn – ghen không bị lệch điện trường từ trường B Tia Rơn – ghen có tần số nhỏ so với tia tử ngoại C Tia Rơn – ghen có đầy đủ tính chất tia tử ngoại D Tia Rơn – ghen có bước sóng nhỏ so với ánh sáng nhìn thấy Câu 6: Cho bốn xạ điện từ có bước sóng 1  0,2 m , 3  0,3 m ,   0, m ,   0,6 m Chiếu xạ vào kẽm có công thoát A  3,55 eV Số xạ gây hiệu ứng quang điện kẽm A xạ B xạ C xạ D xạ hc HD: Giới hạn quang điện    0,35 m  hai xạ 1 , 2 gây hiệu ứng quang điện A Câu 7: Trong trò chơi dân gian “đánh đu”, người đánh đu làm cho đu dao động với biên độ ổn định dao động hệ lúc dao động A tự B cưỡng C tắt dần D trì Câu 8: Trên mặt chất lỏng, hai điểm S1 S2, người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình uA  uB  5cos40t (uA uB tính mm, t tính s) Coi biên độ sóng không đổi truyền Điểm M mặt chất lỏng cách hai nguồn S1, S2 dao động với biên độ A mm B mm C 10 mm D mm Câu 9: Tại điểm mặt chất lỏng có nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo sóng ổn định mặt chất lỏng với bước sóng 12,5 cm Tốc độ truyền sóng A 15 m/s B 12 m/s C 25 m/s D 30 m/s Câu 10: Nếu tăng khối lượng vật nặng lắc đơn lên lần, giữ nguyên chiều dài sợi dây treo đặt vị trí Trái Đất chu kì dao động bé so với ban đầu A tăng lên lần B giảm lần C không thay đổi D tăng lên lần Câu 11: Một máy phát điện xoay chiều pha kiểu cảm ứng có p cặp cực từ quay với tốc độ góc n (vòng/phút) Tần số dòng điện máy tạo f (Hz) Biểu thức liên hệ n, p f 60f 60n 60p A n  B f  C n  D f  np f p p Câu 12: Trong trình lan truyền sóng điện từ, cảm ứng từ B cường độ điện trường E A biến thiên không tần số với B phương với C biến thiên vuông pha với D biến thiên pha với Câu 13: Thí nghiệm sau dùng để đo bước sóng ánh sáng? A Thí nghiệm nhiễu xạ ánh sáng B Thí nghiệm giao thoa Y-âng C Thí nghiệm tán sắc Niu-tơn D Thí nghiệm tượng quang điện Héc Câu 14: Nhận xét sau máy biến áp không đúng? A Máy biến áp thay đổi tần số dòng điện xoay chiều B Máy biến áp dùng biến đổi cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều C Máy biến áp giảm điện áp hiệu dụng điện áp xoay chiều D Máy biến áp tăng điện áp hiệu dụng điện áp xoay chiều Câu 15: Năng lượng dao động hệ dao động điều hòa A tổng động hệ thời điểm B biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số nửa tần số dao động vật C biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì nửa chu kì dao động vật D động vật vật vị trí biên Câu 16: Khi nói quang phổ vạch phát xạ, phát biểu sau sai? A Quang phổ vạch phát xạ chất rắn chất lỏng phát bị nung nóng B Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hóa học khác khác C Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hệ thống vạch sáng riêng lẻ, ngắn cách khoảng tối D Trong quang phổ vạch phát xạ nguyên tử hiđrô, vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng vạch đỏ, vạch làm, vạch chàm vạch tím HD: Xem SGK Vật 12 Cơ trang 136 Câu 17: Một sóng ngang truyền dọc theo trục Ox có phương trình u  cos  4t  6x  (cm) (t tính s, x tính m) Khi gặp vật cản cố định, sóng phản xạ có tần số A Hz B 4 Hz C Hz D 6 Hz Câu 18: Một vật tham gia đồng thời vào hai dao động điều hòa phương, tần số, pha với biên độ A1 = cm A2 = cm Dao động tổng hợp có biên độ A A = 10 cm B A  13 cm C A  cm D A = cm Câu 19: Trong hệ thống đường dây truyền tải điện Việt Nam, điện áp hiệu dụng lớn sử dụng trình truyền tải A 35 kV B 220 kV C 500 kV D 110 kV HD: Đường dây 500 kV Bắc - Nam Câu 20: Trong sơ đồ khối máy phát dùng sóng vô tuyến, phận đây? A Mạch khuếch đại B Mạch tách sóng C Mạch biến điệu (trộn sóng) D Anten phát Câu 21: Tổng trở đoạn mạch không phân nhánh RLC (cuộn dây cảm) không xác định theo biểu thức đây? A Z  Z  ZC   R 2 L B Z  Z  ZC   R 2 L R U D Z  I cos  Câu 22: Sự phát sáng vật tượng quang – phát quang? A Tia lửa điện B Bóng đèn ống C Ngọn đèn dầu D Bóng đèn pin Câu 23: Nguyên tắc hoạt động động không đồng dựa A hiệu ứng Jun – Lenxơ B tượng tự cảm C tượng nhiệt điện D tượng cảm ứng điện từ Câu 24: Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào tượng sau đây? A Hiện tượng quang điện B Hiện tượng ion hóa C Hiện tượng quang dẫn D Hiện tượng phát quang C Z  Câu 25: Một lắc lò xo có độ cứng k = 50 N/m Vật nặng dao động dọc theo trục lò xo với biên độ cm Lực kéo có độ lớn cực đại A 10 ... >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 1/9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN 2 NĂM 2015 MÔN TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 64 (8 điểm) ( ID: 98043 ) Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions. Question 1: Next week, when there will be an English club held here, I will give you more information A B C about it. D Question 2: It is of great importance that he speaks to the Dean before leaving for his location. A B C D Question 3: A lot needs be done to the house before anyone can start living in. A B C D Question 4: Your trip to DaLat sounds absolutely fascinated. I’d love to go there. A B C D Question 5: There are very large rooms with beautiful decorated walls in her new house. A B C D ( ID: 98049 ) Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions A considerable body of research has demonstrated a correlation between birth order and aspects such as temperament and behavior, and some psychologists believe that birth order significantly affects the development of personality. Psychologist Alfred Adler was a pioneer in the study of the relationship between birth order and personality. A key point in his research and in the hypothesis that he developed based on it was that it was not the actual numerical birth position that affected personality; instead, it was the similar responses in large numbers of families to children in specific birth order positions that had an effect. For example, first-borns, who have their parents to themselves initially and do not have to deal with siblings in the first part of their lives, tend to have their first socialization experiences with adults and therefore tend to find the process of peer socialization more difficult. In contrast, later-born children have to deal with siblings from the first moment of their lives and therefore tend to have stronger socialization skills. Numerous studies since Adler’s have been conducted on the effect of birth order and personality. These studies have tended to classify birth order types into four different categories: first-born, second-born and/or middle, last, and only child. Studies have consistently shown that first-born children tend to exhibit similar, positive and negative personality traits. First-borns have consistently been linked with academic achievement in various studies; in one study, the number of National Merit scholarship winners who are first-borns was found to be equal to the number of second-and third-borns combined. First-borns have been found to be more responsible and assertive than those born in other birth-order positions and tend to rise to positions of leadership more often than others; more first-borns have served in the U.S. Congress and as U.S. presidents than have those born in other birth-order positions. However, studies have shown that first-borns tend to be more subject to stress and were considered problem children more often than later-borns. Second-born and/or middle children demonstrate markedly different tendencies from first-borns. They tend to feel inferior to the older child or children because it is difficult for them to comprehend that their lower level of achievement is a function of age rather than ability, and they often try to succeed in areas other than those in which their older sibling or siblings excel. They tend to be more trusting, accepting, and www.VNMATH.com www.VNMATH.com www.VNMATH.com www.VNMATH.com www.VNMATH.com SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC THI THỬ LẦN I NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: VẬT Thời gian làm : 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: ……………………SBD…………… Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB Đoạn mạch AM gồm diện trở R nối tiếp với tụ điện C, đoạn mạch MB gồm cuộn dây có độ tự cảm L điện trở R Biết điện áp tức thời uAM uMB vuông pha với (M nằm tụ điện ống dây) Các thông số R 0, R, L, C liên hệ L R C L với theo hệ thức: A = RRo B = C = RRo D LC = RRo C R L C o Câu 2: Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp có tần số 50 Hz, L = 1/π H Trong mạch có cộng hưởng điện 100 10−3 F µF Điện dung tụ điện là: A.10F B C D F π π π Câu 3: Một đoạn mạch có hiệu điện xoay chiều u = U cos(ωt) gồm R nối tiếp với tụ điện (C điện dung tụ điện) Cường độ hiệu dụng dòng điện qua mạch xác định hệ thức Uo Uo Uo Uo I= I = I = I = A B C D R2 + 2 ( R + Cω ) 2 R + C 2ω 2 R − C 2ω Cω Câu 4: Hai máy phát điện xoay chiều pha: máy thứ có hai cặp cực, roto quay với tốc độ 1600 vòng/phút Máy thứ hai có cặp cực Để tần số dòng điện hai máy phát máy thứ hai phải quay với tốc độ: A 160vòng/phút B 400 vòng/phút C 3200vòng/phút D 800 vòng/phút Câu 5: Một lắc đơn có chiều dài dây treo m, dao động điều hòa với biên độ góc 20 Biên độ dài lắc A 3,5 cm B 4,2 cm C 1,7 cm D cm Câu 6: Dây AB căng ngang dài m, hai đầu A B cố định, tạo sóng dừng dây với tần số 50 Hz, đoạn AB thấy có nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 100 m/s B 50 m/s C 25 cm/s D 2,5 cm/s Câu 7: Tai người nghe âm phát từ nguồn âm có chu kì dao động giá trị sau A 0,4 s B 0,4 ms C 0,4 μs D 0,4 ns Câu 8: Hình vẽ đồ thi biễu diễn độ dời dao động x theo thời gian t vật dao động điều hòa Phương trình dao động vật là: 2π 5π )cm C x = 4cos(10t+ )cm 2π π )cm D x = 4cos(20t- )cm B x = 4cos(20π t+ 3 A x = 4cos(10π t+ Câu 9: Một đoạn mạch điện xoay chiều chứa bốn phần tử: điện trở thuần, cuộn dây cảm, cuộn dây không cảm tụ điện Đồ thị biễu diễn biến thiên theo thời gian điện áp hai đầu mạch dòng điện mạch Đoạn mạch chứa phần tử A.cuộn dây cảm B.điện trở C.tụ điện D.cuộn dây không cảm π Câu 10: Đặt điện áp u = U o cos(ω t+ )(V ) vào hai đầu đoạn mạch chứa thụ điện cường độ dòng điện mạch i = I cos(ωt + ϕi ) Giá trị φi A -2/3 π B.− 5/6 π C.5/6 π D π/6 Câu 11: Độ cao âm phụ thuộc vào A biên độ dao động nguồn âm C tần số nguồn âm B độ đàn hồi nguồn âm D đồ thị dao động nguồn âm Câu 12: Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp, đoạn mạch AM gồm biến trở R tụ điện có điện dung C = 100/π(µF),đoạn mạch MB chứa cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều ổn định u = U cos(100πt) V Khi thay đổi độ tự cảm đến giá trị L0 ta thấy điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM không đổi với giá trị R Độ tự cảm có giá trị A 1/πH B 2/πH C 1/ 2π H D 3/π H Câu 13: Điện áp hai đầu đoạn mạch u = 220 cos(100πt )V Cứ giây số lần điện áp A 100 lần B 50 lần C 200 lần D lần Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây tụ điện C Khi đoạn mạch AB tiêu thụ công suất 120 W có hệ số công suất 0,6 Nếu nối tắt tụ C điện áp hai đầu điện trở R hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng lệch pha π/3 Công suất tiêu thụ đoạn mạch lúc A 150W B 180W C 250W D 200W Câu 15: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ cm 12 cm Biên độ dao động tổng hợp A cm B cm C cm D 21 cm 2π x )cm Tốc độ cực đại Câu 16: Một sóng học mô tả phương trình u= Acos(2π ftλ phần tử môi trường gấp lần tốc độ truyền sóng khi: A 4λ = πA B 8λ = πA C 2λ = πA D 6λ = πA Câu 17: Một người quan sát phao mặt biển thấy nhô lên cao 10 lần 18 s Khoảng cách hai sóng liền kề >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 1/21 (ID : 83655) Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions. Câu 1: A . delicate B.pirate C. narrate D.considerate Câu 2: A . shrine B.uncle C. drink D.blanket Câu 3: A . moonlight B.mood C. football D.foolish (ID : 83659) Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct word (s) for each of the blanks. From the seeds themselves to the machinery, fertilizers and pesticides –The Green Revolution regimen depends heavily on technology. One (4)_____, however , depends much(5)_________on technology – organic farming . Many organic farmers use machinery, but (6)_____chemical fertilizers or pesticides .(7)______chemical soil enriches , they use animal manure and plant part not used as food – natural , organic fertilizers that are clearly a renewable (8)_____.Organic farmers also use alternatives (9)_____pesticides ; for example they many rely on natural predators of certain insect pets.(10)___ the need arises ; they can buy the eggs and larvae of these natural predators and introduce them into their crop fields . They use(11)_____techniques to control pests as well , like planting certain crops together because one crop repels the other’s pests . Organic farmers do not need a lot of land ; (12)_____, organic farming is perfectly (13)_____to small farm and is relatively inexpensive .Finally , many organic farmers’ average yields compare favorably with other farmers’ yields. Câu 4: A . alteration B. alternative C. alternation D. alternate Câu 5: A . better B. more C. worse D. less Câu 6: A . ail B. not C. for D. also Câu 7: A . in spite of B. on account of C. in favor of D. instead of Câu 8 : A . substance B. source C. matter D. resource Câu 9: A . from B. to C. of D. for Câu 10: A . if B. though C. because D. then Câu 11: A . other B. others C. another D. the others Đề THI THỬ ĐH LẦN 1 NĂM 2015 – TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ Thời gian làm bài: 90 phút >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 2/21 Câu 12: A . in one way B. on one hand C. in fact D. instead Câu 13 : A . suitable B. open C. likely D. suited (ID : 83670) Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions. Câu 14 : One often expends far more energy in marathon run than expected A . exhausts B. consumes C. spends D. reserves Câu 15 : We left New York when I was six ; so my recollections of it are rather faint. A . clear B. explicable C. ambiguous D. unintelligible (ID : 83673) Read the following passage, and mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet to indicate the correct answer to each question. The Alaska pipeline starts at the frozen edge of the Arctic Ocean. It stretches southward across the largest and northernmost state in the United States, ending at a remote ice-free seaport village nearly 800 miles from where it begins .It is massive in size and extremely complicated to operate. The steel pipe crosses windswept plains and endless miles of delicate tundra that tops S NG THPT PH THI CHÍNH TH C ( thi có 04 trang) NG MÔN: TOÁN Th i gian làm bài: 90 phút, không k th H Trong m i câu sau ch n m Câu 1: Hàm s y x l 3x gi m kho ng nào? a (0;2) b (-2;0) Câu 2: V i giá tr c a m hàm s a m=0 x (m 1) x th hàm s y x ;-1) (1;+ 2m tc ) d.T t c it i x 3mx d m=3 3(m 6) x 1có hai c c tr b y x m 6m u sai 2? c m=2 2 x m 6m y c y ng th m c c tr có 2( m2 m 6) x m2 6m d T t c u sai log ( x 3) log ( x 1) có nghi m là: Câu a y b m=1 Câu 3: Gi s a c (3 x 11 b x c x log x log x có t p nghi m là: Câu 5: B d x a (0;3) b (0;2) b {2} Câu 7: B log ( x 4) log ( a x Câu 8: Cho kh b x u S.ABCD có t t c c a d K t qu khác c {0,2} d.{0,1,2} ) có nghi m là: x x x có t p nghi m là: Câu a.{0} a c (2;3) 3 b a 3 u b ng a Th tích kh i chóp a3 c a3 d x xdx có giá tr b ng Câu 9: Tích phân a b Câu 10: Nguyên hàm a sin x dx b ng cos x b tan x C d 10 c d tan x C c ln d ln c cot xdx có giá tr b ng Câu 11: Tích phân a ln b ln Câu 12: Nguyên hàm a x dx b ng x C b 2ln | x 1| C (1 i 3)3 i Câu 13: Cho s ph c z th a z a d a s ph c z iz b ng c 2 b Câu 14: S ph c (1 i ) (1 i ) 10 a - 2 (1 i ) 10 10 b d (2 20 d có giá tr b ng c 210 1)i Câu 15: S ph c z th a mãn iz+2-i=0 có ph n th c b ng a b (210 1)i b Câu 18: m t c u tâm I(a ( x 1) c ( x 1)2 d z z2 a Trùng x y y z b a ( y 2) z 100 d ( x 1) ( y 2) z 100 y z V 12 x y 35 17 z x d2: y 2 d T t c 20 37 ; ; ) 7 b ( d có t c ( d K t qu khác th hàm s y c ng th ng y b m là: 37 31 ; ; ) 5 m b t k thu c hai nhánh c b x mc th hàm s b m th hàm s c y x 2 2m x u sai ng c Câu 25: V i giá tr c a m m z có d ng: c Câu 24: Kho ng cách nh nh t gi a y 854 29 -2;4;3), song song v i m t ph ng a (1;-1;2) Câu 26: V i giá tr c z là: 12 d z x d2: b m y 854 29 c x d Chéo Câu 23: Hình chi u vuông góc c a A(-2;4;3) m t ph ng a i gi a d1 d2 là: c C t b a a d b ( x 1) z x d2: ng th ng d1: t ph ng ch a d1: Câu 22: M t ph x c b Song song 35 17 Câu 21 z 25 Câu 20: Kho ng cách gi a d 40 : 25 ng th ng d1: Câu 19: y c 20 | z2 |2 b ng ng kính b ( y 2) ( y 2)2 x 210 i Giá tr c a bi u th c | z1 |2 b 10 m A(1;0;0), B(0;- a d 210 c Câu 16: G i z1 , z hai nghi m ph c c a Câu 17: M t ph m 2x x d y 2x t x m phân bi t d V i m i m có ba c c tr t o thành tam giác vuông cân c m d m Câu 27: Hàm s x4 y x có c c tr a b Câu 28 Hi u s gi a giá tr c c b 4 m A( ; ) k Câu 29 a c m y ti p Câu 30: V i giá tr c d x x 3x y th hàm s y 2x d 3(m 1) x 6(m 2) x có c c m th hàm s y x 3x t i A(0;2) có d ng b y th hàm s x 5x có ti m c x b x d m ho c m ng a3 d có ba nghi m phân bi t c m b m i, c c ti u th a mãn d m c a x Câu 34: Th tích c a t di n OABC có a c th hàm s a Câu 33 3x b m Câu 31: Ti p n c Câu 32: a m x c b |x +xCT|=2 a m y i giá tr c c ti u c a hàm s a d 3 c x d x t vuông góc, OA=a, OB=2a, OC=3a b 2a d a c 3a e Câu 35: Tích phân x2 xdx có giá tr b ng a e b 2e 2e e c d Câu 36: Có s t nhiên l g m ch s khác l p t s 1,2,3,4,5? a 18 b 36 c 72 b sin x Câu 38 a x 12 11 12 x Câu 39 Gi i h n lim x a -2 Câu 40 Cho hàm s d 144 y sin x cos x Câu 37: Giá tr nh nh t c a hàm s a e 2e c (0 x b x d ) có nghi m x 11 c x x 11 d x x x3 1 có giá tr b ng x2 x b -1 c f ( x) (2 x 3) Giá tr c d ng a 1320 b 2320 c 3320 Câu 41: Trong m t ph ng Oxy cho tam giác ABC cân t i A, AB: y+1=0, BC: x+ygiác ABC có giá tr b ng a b c 16 d 4320 -1;2) Di n tích tam d 32 Câu 42: Cho a Giá tr nh nh t c a bi u th c P th a 11 b 12 c Câu 43: T h p ch a qu c u tr ng qu c a b Câu 44: Hàm s a y x3 m x mc a ng tròn ( x 1) Câu 48 a x 1 a z 12i m( y 1) y2 m( x 1) 2x có nghi m nh t a c th x d ng z x y z x b c 2 1 2 Câu 49: K t qu rút g n s ph c z (2 3i) (2 3i) là: Câu 50: d m y 12i th hàm s y x3 x dài l n nh t b ng m A(1;- b z 210 d m c (3; 4) b ng th d d c m x 12 Câu 47: T p nghi m c a b [- ;3] qu l y màu là: 16 105 z2 b ng: z xy d c xy a 13 xy x b m y zx ( y 2) 16 b m x xy c m Câu 46: V i giá tr c a m h a c b m ng th ng y Câu 45 ... Câu 22 : Sự phát sáng vật tượng quang – phát quang? A Tia lửa đi n B Bóng đ n ống C Ng n đ n dầu D Bóng đ n pin Câu 23 : Nguy n tắc hoạt động động không đồng dựa A hiệu ứng Jun – Lenxơ B tượng tự... C tượng nhiệt đi n D tượng cảm ứng đi n từ Câu 24 : Nguy n tắc hoạt động quang đi n trở dựa vào tượng sau đây? A Hi n tượng quang đi n B Hi n tượng ion hóa C Hi n tượng quang d n D Hi n tượng phát... bi n thi n vuông pha với D bi n thi n pha với Câu 13: Thí nghiệm sau dùng để đo bước sóng ánh sáng? A Thí nghiệm nhiễu xạ ánh sáng B Thí nghiệm giao thoa Y-âng C Thí nghiệm t n sắc Niu-t n D
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý năm 2017 chuyên đại học Vinh lần 2 Chuy n Vinh L2, Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý năm 2017 chuyên đại học Vinh lần 2 Chuy n Vinh L2, Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lý năm 2017 chuyên đại học Vinh lần 2 Chuy n Vinh L2