0

thiết kế cà phê tây nguyên

30 202 0
 • thiết kế cà phê tây nguyên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 22:27

HUTECH ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÒNO NGHỆ TP HCM B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM ĐỒ ÁN TÓT NGHIỆP NỘI THẤT KHÔNG GIAN PHÊ TÂY NGUYÊN Khoa: MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: THIÉT KẾ NỘI THÁT Giàng viên hướng dẫn: Ths Võ Thị Thu Thủy Sinh viên thực MSSV: 107301039 : Huỳnh Minh Hải Lớp: 07DNT3 THự VIỆN TRƯỜNG ĐH KỲ THUẬT CC.NO NGHỆ TP.HCM TP Hồ Chí Minh, năm 2011 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM: NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2012 PHIÉU GIAO ĐÊ TÀI HỌ VÀ TÊN: Huỳnh Minh Hải MSSV : 107301066 NGÀNH : THIẾT KỂ NỘI THÁT LỚP : 07DNT3 Đầu đề đồ án tốt nghiệp : NỘI THẤT KHÔNG GIAN PHÊ TÂY NGUYÊN Nhiệm vụ ( yêu cầu nội dung số liệu ban đầu) Khu sảnh Khu nhà hàng Phòng ngủ Hành lang Ngày giao đồ án tốt nghiệp: 19/12/2011 Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 19/12/2011 Họ tên người hướng dẫn: Phần hướng dẫn Ths VÕ THỊ THU THỦY Toàn đồ án Nội dung đô án tôt nghiệp thông qua môn Ngày thảng năm2011 CHỦ NHIỆM B ộ MÔN NGƯỜI HƯỚNG DẲN (Kỷ ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN Người duyệt (chấm sơ bộ): Đơn vị Ngày bảo vệ Điểm tổng kết Nơi lưu trữ đồ án tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan nhừng có luận văn tốt nghiệp tự thực hiện, không chép Trong trình làm luận văn, nội dung luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải tác phâm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu luận văn, số liệu trích dẫn đồ án trung thực LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học khoa Mỳ Thuật Công Nghiệp - Trường Đại Học Kĩ Thuật Công Nghệ TP HCM Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất thây, cô khoa, nhà trường tận tình quan tâm đào tạo truyền đạt rât nhiêu kiên thức vê chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp suốt năm học vừa qua, điều giúp em trau dồi thêm nhiều kiến thức học tập Đặc biệt thầy cô khoa mĩ thuật công nghiệp Ngoài em muốn gửi lời cám ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn cô tận tình giúp đờ dẫn để em hoàn thành đồ án tốt nghiệp cô Võ Thị Thu Thủy Em nguyện cố gắng phấn đấu hết khả nang cua minh đe co thê trau dôi mở rộng vôn kiên thức chuyên nghành, trở thành nhà thiết kế nội thất theo đường mà em chọn Đồ án tốt nghiệp em nhiều thiếu sót mặt hình thức nội dung ý tưởng thiết kế, em nhiều thiếu sót chuyên mon đăc biệt kinh nghiệm thực tê Qua em kính mong nhận nhận xét quý báu từ giáo viên hướng dần hội đồng MỤC LỤC Trang bìa cứng Trang bia phụ Đánh giá kết sinh viên khóa 07 Lời cam đoan Lời cám ơn Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề t i Tình hình nghiên c ứ u Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên c u Phương pháp nghiên c ứ u Các kết quà đạt đề t i Tài liệu tham khảo Kết cấu ĐA/ KLTN CÁC CHƯƠNG CỦA ĐÒ ÁN TÓT NGHIỆP CHƯƠNG I : NGHIÊN cứu VỀ TẨY NGUYÊN 1.1 Đặc điểm Tây Nguyên 1.2 Nghiên cứu Tây Nguyên (kiến trúc, lễ hội, nhạc cụ, đời sống ) CHƯƠNG II : ĐỀ XUẤT NHŨNG GIẢI PHÁP TRONG THIẾT KẾ KHÔNG GIAN PHÊ TÂY NGUYÊN 2.1 Giới thiệu chung không gian phê Khái niệm - Vai trò 2.2 Mục đích công trình thể thiết kế đồ án 2.3 Giải pháp thiết kế cho công trình 2.4 Giải pháp chung cho công trình 2.5 Giải pháp cho bốn không gian chức công trình Không gian phê thổ c ẩ m Không gian phê nhà dài Khôn^ gian phê hát với n h a u Khu phê sân vườn CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP THIẾT CHO NỘI THẤT KHÔNG GIAN PHỂ TÂY NGUYÊN 3.1 Hồ sơ kiến trúc công trình 3.2 Mặt cắt công trình 3.3 Không gian khu phê 3.3.1 Không gian nội thất khu phê thổ cẩm 3.3.2 Không gian nội thất khu phê nhà dài 3.3.3 Không gian nội thất khu phê “hát với nhau” 3.3.4 Không gian nội thất khu phê sân vườn KÉT LUẬN DANH MỤC CÁC TỪ V1ÉT TẮT ĐA/ KLTN : Đồ án, khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1:Trình bày tên trường,khoa,lóp,giáo viên hướng dẫn tên công trình thiết kế Bảng : Giới thiệu ý tường lý chọn đề tài Bảng : Trình bày hồ sơ kiến trúc mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt Báng 4,5 : Trình bày mặt bàng khu phê nhà dài, phổi cảnh, mặt cất Bảng 6,7 : Trình bày mặt khu phê thố cẩm, phối cảnh, mặt cắt Bảng 8,9 : Trình bày mặt khu phê “hát với nhau”, phối cảnh, mật cẳt Báng 10, 11: Trình bày mặt bàng khu phê sân vườn phối cảnh, mặt cắt Bảng 12 : Trình bày phối cành phụ, khai triển chi tiết sàn phẩm DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình : Nhà rông Hình : Hình nhà sàn dài người dân tộc Ê Đê Hình : Người gái Ê Đê nhà sàn dài Hình 4: Hình ảnh nhà mồ Hình : cồng chiêng Hình : Vải thổ cẩm PHẦN M Ở ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Trong xu thê xã hội công nghiệp hóa, đại hóa ngày nay, với phát triên hội nhập vê kinh tế xã hội văn h ó x ã hội nước ta trình chuyên mạnh mẽ với sắc văn hóa dân tộc noi chung, nhùng nét văn hóa truyên thông dân tộc nói riêng dần mờ theo thay đổi theo thời đại Đề tài Tây nguyên đề tài mang tính thiết thực cần thiết xã hội nước ta Đó gợi lại người dân miên đất Tây Nguyên, nơi sinh sống số dân tộc anh em như: bana, ê đê, ho, m với săc riêng đặc thù miền sơn cước, không mang lại tât truyền thống bị lãng quên phần tìm kiêm, lưu giừ phát huy sắc văn hóa đặc trưng vùng miền Đe cho dơi sản phâm thiêt kẽ thời đại ngày điều kiện cần đáp ứng yêu cầu công năng, thẩm mỹ, tính sáng tạo tất cân đỏ ý nghĩa thiết thực đỏ sắc văn hóa dân tộc điều kiện đủ, nhà thiết kế cần người sáng tạo nhiều mục đích, cao việc đem lại lợi ích cho đất nước minh giữ lại nhũng ban săc tôt đẹp dân tộc hội tụ đầy đủ điều kiện cần thiết Trong thời đại mà áp lực sống, công việc, khiến cho người ta có xu huơng mẹt mỏi căng thăng thê việc tìm vê không gian thoải mái, mộc mạc gân gũi với thiên nhiên để thư giản trở nên cần thiết hết Với nhừng thiêt kẻ mang chât văn hóa Tây Nguyên người thướng thức tìm hiếu thả không gian thoải mái hơn, yên bình Các dân tộc anh em có đời sống văn hỏa đặc sắc, giá trị văn hóa truyền thống tạo nên nét đặc trưng văn hóa riêng so với dân tộc khác miền khác Những nét văn hóa phong phú đa dạng người dân nơi thể qua nhừng lề hội, dáng vẻ kiến trúc, đường nét hoa văn trang phục, chế tác đồ dùng sinh hoạt Chính lý khiến em chọn phong cách Tây Nguyên để trang trí cách điệu cho không gian phê Tình hỉnh nghiên cứu: Nói đến Tây Nguyên hình ảnh nhà rông, nhừng mùa lề hội, hoa văn thổ cẩm hay tác phẩm phù điêu, tượng gỗ nhừng nét bàn riêng biệt người dân nơi nghiên cứu em chủ yếu về: - Nhừng lễ hội dân tộc với loại nhạc cụ phuc vụ lễ hội - Nhà dài Tây Nguyên - Thổ cẩm Tây Nguyên - Hình thức trang trí nhà vườn đồng bào Mục đích nghiên cứu: Các quán phê Việt Nam ta ngày phát triên mạnh đặc biệt nhừng thành phố lớn Không kế tầng lóp nào, tuổi nào, cần cho phút giây thư giãn hay họp mặt trò chuyện với bàn luận công việc, sống giảm stress chưa không gian phê đáp ứng tất thị hiếu khách hàng, có không gian phê chưa thật thu hút nhiều khách hàng phần nội thất không gian chưa đẹp lạ mắt lắm, thiết kế chưa đặc sẳc, chưa mang đặc trưng vùng miền Vì với công trình phê Tây Nguyên mà em muốn đồ án tốt nghiệp với mong muốn tìm giải pháp, hướng cho nội thât không gian phê, điều phần mang thớ phong cách riêng vê đặc trưng vùng miền, cụ không gian nội thất mane phong cách người dân nơi cực tây tổ quốc Đến với phê Tây Nguyên trở với vùng đất bazan màu mỡ, nơi mà phê trơ thành “thương hiệu” đại diện cho vùng đất Ngoài không gian nội thất đáp ứng nhu cầu sống người ngày cao, cần có không gian phê thư giãn lạ mắt xem “luồng gió mới” thổi vào thành phố đại, nhàm tìm hiêu sâu vê không gian phê Với mong muốn tim tòi sáng tạo, lạ Tạo độc đáo không gian thiết kế Đỏng thời qua không gian người thưởng thức tìm hiểu văn hóa với sắc dân tộc miền cao, để nét văn hóa “phi vật thể” không mât mà bảo tồn phát triển Nhiệm vụ nghiên cứu: Giới thiệu người dân Tây Nguyên, với nhừng dáng vẽ kiến trúc đieu khăc đường nét hoa văn trang trí trang phục, thổ cẩm, màu sắc đặc trưng từ đỏ giúp người biết hình tượng văn hóa dân tộc anh em miền ngược Từ tìm hiểu Tây Nguyên Em đâ triển khai hình thành ý tưởng thiết kế không gian phê Tây Nguyên Bổn không gian không gian phê nhà dài, không gian phê thố cẩm, không gian phê nhạc cụ không gian sân vườn ât ý tưởng thiết kế không gian nội thất mang tính khả thi dê dàng thi công, nhu cầu thẩm mỹ người ngày cao khám phá ấn tượng lạ phong cách lạ thiết kế không gian mang đậm văn hóa truyên thống Tây Nguyên 1.2.2 Nhà dài Nhà dài loại nhà điển hình xã hội nguyên thuỷ thời kì sống kiểu quần cư cộng đồng thị tộc, có nhiều nơi giới Đây loại nhà thường chi có phòng nhất, dài hẹp, thường làm gỗ Chiêu dài nhà đển hàng trăm mét, nơi hàng trăm thành viên đại gia đình 1.2.3 Nhà mồ Nhà Mồ, Tượng Mồ, mảng đặc sắc văn hóa cổ truyền Tây Nguyên (Nam Trung bộ, Việt Nam) Trong thời gian gần đây, truyền thống dựng nhà mồ-tượng mồ thấy tập trung dân tộc Ba na, Ê đê, Gia rai, Mnông Xơ Đăng Nhà mồ xây trùm nấm mộ trung tâm lễ bỏ mả Nhà mồ có nhiêu loại khác Trang trí nhà mồ thường sử dụng màu: đen, đỏ trắng 15 Nhà mồ cùa người Gia Rai Viện bảo tàng Dân tộc học, Hà Nội •Nhạc cụ sinh hoạt Cồng chiêng nhạc cụ dân tộc thuộc gõ, làm đồng thau hình tròn nón quai thao, đường kính khoảng từ 20 cm đến 60 cm có núm Người ta dùng dùi gỗ có quấn vải mềm (hoặc dùng tay) để đánh cồng, chiêng, cồng, chiêng to tiếng trầm, nhỏ tiếng cao 16 Thổ cấm loại hàng vải dệt thủ công giàu họa tiết 1ìọa tiết thường nôi lên mặt vải giống thêu Ở Việt Nam thổ cẩm thường để loại vải tự dệt, có hoa văn dệt theo phương pháp truyền thống dân tộc người.Các hoa văn vải thỏ câm thường thể theo mit truyền thống dân tộc Nghê dệt thô câm truyền thống gi gìn lưu truyền qua bàn tay khéo léo người phụ nữ gia đinh 17 CHƯƠNG II - GIẢI PHÁP THIẾT CHO NỘI THẮT PHÊ TÂY NGUYÊN 2.1 Giói thiệu chung phê phê loại hình giải trí phô biên nay, nơi thư giãn thú vị nơi người đến trò chuyện tâm với nhau, nghe nhạc, thưởng thức tách phê đê giảm stress, nơi hội họp liên hoan, gặp gỡ bạn bè Đây công trình phục vụ cho tất người, lứa tuổi Phương pháp thiết kế chủ yểu truyền tải kiến trúc, điêu khắc hoa văn họa tiết Tây Nguyên vào không gian nội thất sản phẩm nội thất Vật liệu sử dụng gỗ, mây, tre kết họp với đá, kính, 2.2 Mục đích công trình thể thiết kế đồ án Không gian phê Việt Nam ta ngày phát triển mạnh đặc biệt thành phô lớn Các bạn trẻ, khách du lịch nước thích vào quán coffee để thường thức hương vị phê, nghe giai điệu tuyệt vời mang thở núi rừng Tây Nguyên, trò chuyện với bàn luận vê công việc, sống giảm stress Vi mà không gian mà em muôn thê đồ án với mong muốn se tim giải pháp cho nội thât không gian phê mang phong cách riêng Tây Nguyên Để người đến phê Tây Nguyên có không khí ấm cúng, mộc mạc gần gũi đề tinh thần thoải mái nhẹ nhàng với không gian riêng cua cao nguvên 2.3 Giải pháp chung cho công trình Không gian chia làm khu chức khu phê nhà dài khu phê thô câm, khu phê nhạc cụ, khu sân vườn Tây Nguyên Phương pháp thiết kế chủ yếu truyền tải kiến trúc, điêu khắc, hoa văn họa tiếtcủa Tây Nguyên vào không gian nội thất sản phẩm nội thất 18 Vật liệu sử dụng gỗ, tre, mây, đá gạch làm vật liệu Màu sắc màu gỗ, mây tre, đá kết hợp với gam màu nâu đò, vàng thể đặc trưng Tây Nguyên Ánh sáng chủ yếu sử dụng ánh sáng nhấn, màu vàng 2.3 Giải pháp cho không gian chúc công trình 2.4.1 Không gian phê nhà dài Nơi người thư giãn với không gian thoáng đãng lạ, người chọn cho nơi tùy thích để trò chuyện với cách thiết kế độc đáo lên trần, tường, sàn từ kiến trúc, hoa văn họa tiết Tây Nguyên Những nét kiến trúc độc đáo nhà dài dân tộc Ê Đẻ, hoa văn gồm hình mũi tên, hình chữ V, hình lá, hình dương xỉ, hình thoi hình trám bổ cục thành ô dải đối xứng qua trục ngang, trục dọc, hình chừ nhật nhằn tạo phong cách riêng 2.4.2 Không gian phê thổ cẩm Khu thổ cẩm gồm cỏ lối vào, khu pha chế, khu khách ngồi để người uống rượi, cocktail nghe nhạc, quầy thu ngân, khu vệ sinh, kho theo mô tip cách điệu kiến trúc, hoa văn nhừng họa tiết hình kỉ hà đơn giản, nội thất khône gian nhò gọn, phù họp với tầng lóp trung niên 2.4.3 Không gian phê nhac cụ Khu coffee tầng lừng lên trẽn cầu thang không gian nhỏ lạ hình ảnh sử dung đế trang trí nhừng loại nhạc cụ thong thường sử dụng đời sống người dân, không gian nhó phù họp với nhừng người động yêu âm nhạc 2.4.4 Không gian phê sân vườn Không gian rộng, thoải mái cho phúc giây thư giản, đến với không gian tạo nên £ần gũi với thiên nhiên 19 CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP THIÉT CHO NỘI THÁT PHÊ TÂY NGUYÊN 3.1 Mặt công trình Công trình chọn dự tính có vị trí thị xã An Khê tỉnh Gia Lai MẬT BẰNG BÔ TRÍ NỘI THẤT TẦNG TRỆT 20 21 AílAz5jậO 22 3.3 Không gian khu phê Tây Nguyên Với hồ sơ có sẵn nhiệm vụ phân chia không gian thiết kế thiết kế đầy đủ không gian nhà hàng coffee Các không gian là: 3.3.1 Khu phê thổ cẩm Góc nhìn vào khu phê sử dụng hoa văn họa tiết thổ cấm dân tộc hình thoi, hình trám, hình dich dắc cách điệu làm điếm nhấn lên quầy bar kệ đựng rượu tinh tế Các họa tiết điêu khắc cầu thang thiết kế với dáng vẻ khỏe Tây Nguyên 23 3.3.2 Khu coffee tầng lửng Mặt băng bô trí nội thất khu phê nhạc cụ 24 Với nhạc cụ dân tôc, không gian thiết kế với gam màu trầm nóng vật liệu gạch, tre, gỗ Không gian dùng để thưởng thức không chi phê mà nơi đê thưởng thức giọng ca nhau, giúp người thư giàn thật thoải mái 25 3.3.3 Khu phê nhà dài 26 Không gian nàyg thiết kế với không khí thoáng mát nhà dài thực người đồng bào Điểm nhấn không gian bình rượu cần Tây Nguyên 3.3.4 Khu phê sân vườn Măt bố trí nôi thất Với loại hình phê sân vườn nét trang trí giúp người thưởng thức cảm nhận ấm áp với nắng vàng,với cụm hoa tươi, xuất hình ảnh thuyền độc mộc dùng để trang trí 27 KÉT L U Ậ N : • Với đề tài không gian phê Tây Nguyên lấy ý tường từ sắc Tây Nguyên để đưa vào thiết kế không gian, mồi không gian mang cách điệu riêng em hy vọng tạo nên phong cách lạ thiết thực Ngoài áp dụng phong cách em muốn tạo ấn tượng thưởng thức ân tượng vê vùng đất cao nguyên, qua góp phần vào việc giữ gìn phát sắc văn hóa dân tộc nói chung, nhừng nét văn hóa Tây Nguyên nói riêng, để Tây Nguyên đã, đang, mãi tồn lòng môi người dân Việt Nam, xa trờ thành hình ảnh ấn tượng với bè bạn năm châu Và từ giúp em phát huy tính sáng tạo,để tạo sản phâm từ thiết kế nội thất độc đáo đậm chất dân tộc Đó hình tượng văn hóa vùng đất cao nguyên cực tây đất nước, dân tộc anh em thân yêu theo mẹ Au Cơ lên non sinh sống Em mong muốn đề tài giới thiệu cho người không gian nội thất mang đậm phong cách Tây Nguyên Làm cho người đến phê Tây Nguyên có cảm nhặn thật đặc biệt sâu sắc Tây Nguyên, hiểu rõ vùng đât trù phú Nơi mà có phản phât hương vị phê Ban Mê, có vương mạnh mẽ “thành phô trẻ” Kon Tum, Đắc Nông, có hùng vĩ phô núi Pleicu, có se lạnh với “thành phô buôn” Đà Lạt, có nắng có gió, có nỏi nhớ không mang tên, không mang tên người Với khôi lượng thời gian, giới hạn khu thiết kế có hạn nên em giới thiệu sơ kiến trúc, đường nét hoa văn thổ cẩm, nhac cụ, chế tác cách điệu đồ dùng sinh hoạt, tận dụng hết tất tinh hoa Tây Nguyên em cố gắng tạo nên hình ảnh mang màu sắc Tây Nguyên, mang sức sổng mảnh liệt đầy sinh lực đồng bào dân tộc miền sơn cước 28 Tuy nhiên trình làm đồ án khó tránh khỏi hạn chế định mà khả chi thực hiên theo phương pháp xử lý cách điệu đơn giản cho phù hợp với không gian nội thất, chẳt lọc bở qua nhiều chi tiết đặc sắc Kế hoạch thực đồ án/ khóa luận tốt nghiệp 12 tuần: Tuần 1: Gặp giáo viên hướng dẫn trao đổi thống ý tưởng đề tài tốt nghiệp Tuần 2: Tìm mặt cho phù họp với đề tài, bố trí lại làm chấm tiến độ lần I Tuần 3,4 : Tiếp tục chỉnh sữa mặt bố trí, triển khai hồ sơ thiết kế phù họp với ý tương Tuân 5,6 : Lên 3D khu bài, làm file MS PowerPoint chấm tiến độ lần Tuần 7: Đợi kết chấm tiến độ Tuần 8: Chinh sữa lỗi sai làm tiếp Tuân 9, 10: Tiếp tục chỉnh sửa 3D lần cuối để xuất file ánh dàn trang in ấn Tuân 11,12 Làm luận văn, dàn trang in ấn chuân bị nộp Ý kiến giảng viên dẫn (Kỷ ghi rõ họ tên) TP HCM, ngày tháng năm Sinh viên thực (Kỷ ghi rõ họ tên) 29 ... Từ tìm hiểu Tây Nguyên Em đâ triển khai hình thành ý tưởng thiết kế không gian cà phê Tây Nguyên Bổn không gian không gian cà phê nhà dài, không gian cà phê thố cẩm, không gian cà phê nhạc cụ... TRONG THIẾT KẾ KHÔNG GIAN CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN 2.1 Giới thiệu chung không gian cà phê Khái niệm - Vai trò 2.2 Mục đích công trình thể thiết kế đồ án 2.3 Giải pháp thiết kế cho... khu chức khu cà phê nhà dài khu cà phê thô câm, khu cà phê nhạc cụ, khu sân vườn Tây Nguyên Phương pháp thiết kế chủ yếu truyền tải kiến trúc, điêu khắc, hoa văn họa tiếtcủa Tây Nguyên vào không
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế cà phê tây nguyên , thiết kế cà phê tây nguyên ,

Hình ảnh liên quan

Nhà dài là loại nhà ở điển hình trong xã hội nguyên thuỷ thời kì sống kiểu quần cư cộng đồng thị tộc, có ở nhiều nơi trên thế giới - thiết kế cà phê tây nguyên

h.

à dài là loại nhà ở điển hình trong xã hội nguyên thuỷ thời kì sống kiểu quần cư cộng đồng thị tộc, có ở nhiều nơi trên thế giới Xem tại trang 16 của tài liệu.
Với loại hình cà phê sân vườn nhưng ở đây các nét trang trí sẽ giúp người thưởng thức cảm nhận ngay sự ấm áp với cái nắng vàng,với những cụm hoa tươi, và ở đâu đó xuất hiện hình ảnh của con thuyền độc mộc dùng để trang trí - thiết kế cà phê tây nguyên

i.

loại hình cà phê sân vườn nhưng ở đây các nét trang trí sẽ giúp người thưởng thức cảm nhận ngay sự ấm áp với cái nắng vàng,với những cụm hoa tươi, và ở đâu đó xuất hiện hình ảnh của con thuyền độc mộc dùng để trang trí Xem tại trang 28 của tài liệu.