0

Bài thảo luận môi trường và con người công nghệ xử lý khí thải liên hệ thực tế ở nước ta hiện nay về phương pháp xử lý khí thải áp dụng ở việt nam

46 379 0
 • Bài thảo luận môi trường và con người công nghệ xử lý khí thải liên hệ thực tế ở nước ta hiện nay về phương pháp xử lý khí thải áp dụng ở việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 14:40

THÀNH VIÊN Nguyễn thị Xâm(NT) Đào lan Phương Hoàng thị Tâm Nguyễn thị Nguyệt Nguyễn thị trà My Phùng trọng Thắng Thảo(1989 7.Thái đức Thọ Đỗ thị phương Thanh Trịnh thị Phương 10 Trần thị hồng Vân 11 Nguyễn thị Ngọc 12 Nguyễn thị A Công nghệ xử khí thải B Liên hệ thực tế nước ta phương pháp xử khí thải áp dụng Việt Nam Phương pháp thiêu hủy khí thải Phương pháp sinh hóa – vi sinh Phương pháp ngưng tụ A Công nghệ xử khí thải Phương pháp hấp thụ khí thải Phương pháp tách tạp chất dạng bụi Phương pháp thiêu hủy khí thải Thiêu đốt trình dùng nhiệt độ cao để phân hủy hợp chất hữu rác thải giảm nhỏ thể tích Lò đốt công suất nhỏ phân loại lò thiêu theo công suất Lò đốt công suất lớn Lò đốt công suất trung bình Lò đốt công suất nhỏ Với lò có quy mô xử khoảng 300 kg/ngày, ứng dụng công nghệ xử gồm thiết bị venturi thấp áp, tháp đệm, quạt khói, bơm, bể tuần hoàn hệ thống van gió Lò đốt công suất lớn   Với lò thiêu có quy mô xử 1.000 kg/ngày, thường thiết kế hoàn chỉnh đồng từ khu vực tập kết rác, lò đốt, thiết bị xử lý, khu vực lấy tro, buồng điều khiển trung tâm Phần nhiều khâu giới hóa tự động hóa Nhiệt độ thiêu đốt trung bình loại lò lớn 1.000 độ C, thời gian lưu khí 1-2 giây công ty gỗ Việt Giai công ty gỗ Việt Giai Hệ thống xử bụi cấp Công nghiệp xi măng vật liệu xây dựng   Đây ngành công nghiệp với chất ô nhiễm chủ yếu bụi vô kích thước nhỏ Các nhà máy xi măng xây dựng nhà máy lớn trang bị hệ thống lọc bụi đại, hiệu suất cao (hệ thống lọc bụi tĩnh điện)   hệ thống lọc bụi tĩnh điện cua Công ty xi măng hoàng thạch Trong khu vực số nhà máy thép Nhà máy thép Biên Hòa, Nhà máy khí luyện kim Công ty Thép miền Nam, Công ty thép Sun Co, Công ty thép Pomina sử dụng công nghệ xử khói thải từ lò hồ quang theo nguyên thu bụi túi vải có kết hợp khử CO Khí thải sau xử đạt TCVN 5939-1995 Nhà máy xi măng Sao Mai Phần lớn nhà máy gạch men, sứ vệ sinh xây dựng sử dụng thiết bị lọc bụi túi vải có giũ bụi khí nén để thu hồi bụi Hiệu suất thu hồi cao (>90%) Công nghiệp mạ kim loại   Đây ngành công nghiệp có xu hướng phát triển nhanh khu vực với chất ô nhiễm không khí điển hình axit (HCl), khí NH3, bụi Công nghệ xử khí thải cho ngành công nghiệp sử dụng phương pháp hấp thụ với thiết bị hấp thụ cấp đạt hiệu cao, sử dụng công ty tôn Phương Nam, Posvina, lưới thép Bình Tây, tôn Phước Khanh, công ty Vingal Các ngành công nghiệp khác   Trong số ngành công nghiệp khác, nhà máy tiến hành lắp đặt hệ thống xử ô nhiễm không khí chủ yếu bụi nhà máy sản xuất giày, may mặc, khí, thuốc bảo vệ thực vật Công nghệ chủ yếu nhà máy sử dụng để lọc bụi thường dùng xyclon, thiết bị lọc túi vải tháp rửa khí, pha loãng khí thải,  Pha loãng khí thải có mùi Biện pháp pha loãng khí thải phương pháp nâng cao ống thải, tăng tốc độ thải tăng độ nâng bổng cột khói thông gió nhà xưởng nhằm hạn chế ô nhiễm mùi hôi áp dụng rộng rãi Việt Nam  Trong năm gần đây, tình hình áp dụng công nghệ xử khí thải để bảo vệ môi trường không khí nước ta có bước tiến rõ rệt Nhiều doanh nghiệp ý thức trách nhiệm phải tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường, đầu tư lắp đặt thiết bị xử khí thải Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp chịu đầu tư xử khí thải chưa cao Nhà nước cần có sách biện pháp hữu hiệu để nâng cao tỷ lệ nhanh tốt   Toàn loại công nghệ xử khí thải áp dụng nêu đơn vị KHCN nước nghiên cứu thiết kế chế tạo lắp đặt.  Những thành công đạt chứng tỏ đội ngũ cán nghiên cứu kỹ sư, kỹ thuật viên môi trường công nghệ chế tạo khí nước đủ sức để thực yêu cầu đề xử khí thải   Mặc dù có tiến đáng kể nêu trên, song nước ta chưa hình thành ngành công nghiệp chế tạo thiết bị xử khí cách chuyên nghiệp đồng bộ, đủ sức cạnh tranh với thiết bị nhập ngoại Vì Nhà nước quan hữu quan cần có chủ trương biện pháp hữu hiệu để thúc đẩy vấn đề ... Công nghệ xử lý khí thải B Liên hệ thực tế nước ta phương pháp xử lý khí thải áp dụng Việt Nam Phương pháp thiêu hủy khí thải Phương pháp sinh hóa – vi sinh Phương pháp ngưng tụ A Công nghệ xử. .. Công nghệ xử lý khí thải Phương pháp hấp thụ khí thải Phương pháp tách tạp chất dạng bụi Phương pháp thiêu hủy khí thải Thiêu đốt trình dùng nhiệt độ cao để phân hủy hợp chất hữu rác thải giảm nhỏ... liệu lắp đặt hệ thống xử lý bụi khí độc hại, số lại xây dựng phương án xử lý Phương pháp thiêu huỷ chất khí có mùi nhằm tránh ô nhiễm áp dụng số sở sản xuất dịch vụ Việt Nam Nhà máy Liên doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thảo luận môi trường và con người công nghệ xử lý khí thải liên hệ thực tế ở nước ta hiện nay về phương pháp xử lý khí thải áp dụng ở việt nam , Bài thảo luận môi trường và con người công nghệ xử lý khí thải liên hệ thực tế ở nước ta hiện nay về phương pháp xử lý khí thải áp dụng ở việt nam ,

Hình ảnh liên quan

Kết quả nghiên cứu cho thấy kích thước, hình dạng và vị trí khơng gian khi va chạm của các tiểu phân hoạt động cũng cĩ ảnh hưởng quan trọng đến tốc độ của phản ứng - Bài thảo luận môi trường và con người công nghệ xử lý khí thải liên hệ thực tế ở nước ta hiện nay về phương pháp xử lý khí thải áp dụng ở việt nam

t.

quả nghiên cứu cho thấy kích thước, hình dạng và vị trí khơng gian khi va chạm của các tiểu phân hoạt động cũng cĩ ảnh hưởng quan trọng đến tốc độ của phản ứng Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan