0

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa xã hội không tưởng tây âu thế kỉ 19 (2)

28 419 0
  • Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa xã hội không tưởng tây âu thế kỉ 19 (2)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 08:02

Hc thuyt kinh t ca ch ngha xó hi khụng tng Tõy u th k XIX Ni dung Hon cnh lch s i ca CNXH khụng tng Tõy u u th k XIX Ch ngha xó hi khụng tng Phỏp Ch ngha xó hi khụng tng Anh Hon cnh lch s i v nhng úng CNXH tng a Hongúp cnhca lch s i khụng ca CNXH khụng tng Tõy u u th k XIX - Sau cỏch mng nghip Tõy uPhỏp, u cụng th k XIX.phỏt trin lm cho nn sn xut phỏt trin v a n s bin i ln v c cu giai cp xó hi - T cui th k XVIII n u th k XX din u tranh gay gt gia cỏc th lc phong kin, t sn t v dõn ch cỏch mng - CNTB l rừ tớnh cht phn ng Giai cp vs thc tnh v u tranh, nhiờn cha mnh m b.Nhng úng gúp ch yu ca CNXH khụng tng- vỡ khụng tng? úng gúp ch yu ca CNXH khụng tng: * Kch lit lờn ỏn CNTB theo quan im li ớch kinh t ch khụng phi theo quan im luõn lý, o c - CNTB kìm hãm phát triển LLSX => cần thay xã hội - CNTB tồn giai đoạn lịch sử => chống lại quan điểm cho CNTB tồn vĩnh viễn Nhng úng gúp ch yu ca CNXH khụng tng Chẳng hạn: + C Fourier, phê phán CNTB gay gắt , toàn diện sâu sắc Ông cho rằng: XHTB cá nhân luôn nằm cạnh tranh với tập thể XH, có nhiều ngời không lao động, không SX, ngời lao động bị bóc lột, họ không hứng thú làm việc + Saint Simon: XHTB có tính ích kỷ, bạo lực, lừa đảo + R owen: CNTB đem lại tai hoạ cho XH, gây cạnh tranh vô phủ, bóp méo QH ngời với ngời, chế độ t hữu nguyên nhân tội lỗi - Họ so sánh CNTB với XH tơng lai XH Nhng úng gúp ch yu ca CNXH khụng tng Cỏc nh xó hi ch ngha khụng tng cú nhiu phng oỏn v CNXH H hỡnh dung mt xó hi tng lai thay th cho xó hi t bn - Saint Simon: XH tơng lai Hệ thống công nghiệp khoa học, đó: + Mỗi ngời làm việc theo lực, đợc trả theo lao động + Tất ngời phải lao động, XH liên minh ngời làm việc có ích + Địa vị ngời lực định Xã hôi đảm bảo phúc lợi cho ngời Nhng úng gúp ch yu ca CNXH khụng tng * Cỏc nh xó hi ch ngha khụng tng cú nhiu phng oỏn v CNXH H hỡnh dung mt xó hi tng lai thay th cho xó hi t bn - C.Fourier: XH tơng lai XH hiệp hội cỡng bức, XH đạo đức, nghĩa sở thoả mãn nhu cầu ngời đó: Không có chiến tranh; không đói nghèo, ngời bình đẳng Nhng úng gúp ch yu ca CNXH khụng tng Các nh xã hội ch ngha không tởng có nhiều đoán CNXH Họ hình dung xã hội tơng lai thay th cho xã hội t - R Owen: XH tơng lai có sở chế độ công hữu TLSX, đó: Con ngời đợc giải phóng khỏi đói khát, bóc lột; Lao động trở thành nghĩa vụ với ngời; Phân phối theo nguyên tắc làm theo lực hởng theo lao động Nhng úng gúp ch yu ca CNXH khụng tng Cỏc nh xó hi ch ngha khụng tng cú nhiu phng oỏn v CNXH H hỡnh dung mt xó hi tng lai thay th cho xó hi t bn - Owen nêu t tởng hợp tác hoá SX- TD, đa chế độ tiền lao động trao đổi công bằng, coi biện pháp chuyển sang CNXH - Chủ trơng XDXH tuyên truyền, Vỡ lý lun núi trờn l khụng tng? - Mc dự phờ phỏn, lờn ỏn XHTB m c xúa b nú, nhng mi ch l nhng ỏnh giỏ t thc t XHTB, khụng vch c bn cht ca nn SX TBCN - Cú nhng ý tng v xó hi mi tt p hn XHTB nhng h khụng tỡm c quy lut ng ca CNTB, khụng vch c li thoỏt v ng i ti CNXH, khụng thy c vai trũ ca giai cp vụ sn núi riờng v qun chỳng lao ng núi chung 2.Ch ngha xó hi khụng tng Phỏp a Học thuyết kinh tế Saint Simon 1761 1825) - Mô hình xã hội tơng lai: + XH phải đảm bảo ĐK vật chất tinh thần tốt cho ngời => Phải khuyến khích hoạt động công nghiệp thơng nghiệp Con đ ờng để tạo phúc lợi: KH, nghệ thuật, công nghiệp XH thay CNTB phơng pháp hoà bình + Nhà nớc: Đứng tổ chức XH phải hội đồng gồm: Các nhà KH, nghệ sĩ, nhà công thơng tài giỏi quản lý tiến hành Nhà nớc tịch thu tài sản, vốn, TLSXtrao cho ngời có khả để tao cải để đạt đợc phồn vinh, đáp ứng nhu cầu XH 2.Ch ngha xó hi khụng tng Phỏp b Học thuyết kinh tế Charles Fourier (1772 1837) * Lý thuyết lịch sử phát triển xã hội + XH loài ngời có lịch sử phát triển không ngừng trải qua G/Đ: Mông muội, dã man, gia trởng, văn minh công nghiệp Mọi G/Đ có nhân tố khứ mầm mống tơng lai + Mỗi G/Đ gồm thời kỳ: Sinh ra, lớn lên, trởng thành, già cỗi + CNTB phải chuyển tới XH công bằng, hấp dẫn 2.Ch ngha xó hi khụng tng Phỏp b Học thuyết kinh tế Charles Fourier (1772 1837) * Phê phán chế độ TBCN: + Coi CNTB trái với tự nhiên, chống ngời, phi nghĩa trái đạo đức + XHTB có nhiều kẻ ăn bám: Trong gia đình, XH + SX vô phủ, bị chia cắt lợi ích cá nhân Đó tệ hại chủ yếu, nguyên nhân tai hoạ + Vô CP SX => cạnh tranh => KH, bần 2.Ch ngha xó hi khụng tng Phỏp b Học thuyết kinh tế Charles Fourier (1772 -1837) * Phê phán xã hội đơng thời + Tích tụ, tập trung TB => SX lớn chèn ép SX nhỏ, hoang phí bóc lột tệ lao động + Phê phán TNTBCN: Là nguồn gốc đau khổ đày rẫy tội lỗi: Ăn cắp, lừa đảo, đầu cơ, nâng giá=> Xoá bỏ tận gốc tất hình thức ăn cớp thơng mại, cách thủ tiêu chế độ TBCN 2.Ch ngha xó hi khụng tng Phỏp b Học thuyết kinh tế Charles Fourier (1772 -1837) * Kế hoạch xây dựng xã hội tơng lai - XD XH hoàn hảo, dựa SX tập thể hiệp hội SX Ông gọi SX công bằng, hấp dẫn Trong đó, lực, hăng say ngời đợc phát triển đầy đủ, toàn diện - XH tơng lai phát triển qua G/Đ: CN đảm bảo, nửa hiệp hội; CNXH, hiệp hội giản đơn; Sự hoà hợp, hiệp hội phức tạp 2.Ch ngha xó hi khụng tng Phỏp b Học thuyết kinh tế Charles Fourier (1772 1837) * Kế hoạch xây dựng xã hội tơng lai - N/C, phân loại độc quyền thành: ĐQ tập thể; ĐQ quản lý nhà nớc; ĐQ thuộc địaKhẳng định ĐQ thay cạnh tranh xu hớng phát triển dới CNTB - Hình mẫu XH tơng lai: Tổng thể tổ hợp, tổ hợp quy tụ 1620 ngời gồm: 800 đàn ông, 800 đàn bà, 20 trẻ em Họ tự cung cấp tất cả, tổ hợp đợc chuyên môn hoá theo nhóm, hội viên đợc hởng phúc lợi không qua trung gian Mỗi hội viên vừa chủ SH vừa ngời làm công => phân biệt chủ thợ, giầu nghèo, ngời đợc hoà hợp 2.Ch ngha xó hi khụng tng Phỏp b Học thuyết kinh tế Charles Fourier (1772 -1837) * Kế hoạch xây dựng xã hội tơng lai - XH tơng lai trì chế độ t hữu, G/C, ngời giầu, nhng ngời nghèo thoát khỏi túng thiếu - Chế độ t hữu tồn tổ hợp Ngời tham gia tổ hợp máy móc, vật liệu, ruộng họ đợc đánh giá Ban quản trị tổ hợp cấp cổ phiếu đợc nhận tiền lãi cổ phần Phải trả lãi cổ phần cho nhà TB tham gia tổ hợp cao bình thờng để thu hút họ vào tổ hợp - Tổ hợp có hoà hợp hoàn toàn phân phối vào lao động, t bản, tài 2.Ch ngha xó hi khụng tng Phỏp b Học thuyết kinh tế Charles Fourier (1772 -1837) * Kế hoạch xây dựng xã hội tơng lai - XH tơng lai dựa đại SX => tận dụng tối đa nguồn lực để phát triển SX - Các tổ hợp kết hợp nông nghiệp với công nghiệp, tự vạch kế hoạch SX, TĐ - Con ngời không bị cỡng lao động, họ thi đua với lao động => tăng SP 2.Ch ngha xó hi khụng tng Phỏp b Học thuyết kinh tế Charles Fourier (1772 -1837) * Kế hoạch xây dựng xã hội tơng lai - Thị hiếu, hăng say ngời động lực phát triển xã hội - Dự đoán việc xoá bỏ khác thành thị nông thôn, lao động trí óc chân tay - Trình độ giải phóng phụ nữ thớc đo trình độ giải phóng xã hội Ch ngha xó hi khụng tng Anh- Robert Owen (1771- 1858) Phờ phỏn CNTB - Phờ phỏn ch cụng xng, vỡ nú em tai ho cho xó hi (Đời sống công nhân giảm giảm giá lao động, áp dụng máy móc => ngời thừa ra) Chỉ XH tơng lai máy móc trở thành trợ thủ đắc lực cho ngời - Lờn ỏn ch t hu, vỡ nú l nguyờn nhõn ca mi ti li cho ngi lao ng; gõy thự ch ln Ch ngha xó hi khụng tng Anh- Robert Owen ( 1771- 1858) Phờ phỏn CNTB - kớch ch tin tệ xó hi t bn (Tiền trở thành phơng tiện bóc lột, nguồn gốc tai hại, nhờ có tiền mà nghèo khổ, tội lỗi, tai hòa đợc trì) - Chú ý đến phân phối: Phân phối thông qua tiền đem lại tai hại cho xã hội Ch ngha xó hi khụng tng Anh- Robert Owen (1771- 1858) Phờ phỏn CNTB - Thông qua dự án, cải cách, thử nghiệm, nghiên cứu để xây dựng mô hình XH tơng lai: Đó XH hoạt động giống nh công xã gồm có: CN, văn hóa, khoa học giáo dục; kinh tế gia đình; KT công cộng thơng nghiệp Lao động trở thành nghĩa vụ cần thiết ngời phân phối theo nguyên tắc Làm theo lực hởng theo lao động Ch ngha xó hi khụng tng Anh (tip) D ỏn v tin lao ng, v s trao i cụng bng v k hoch hp tỏc hóa - Ngời nêu t tởng hợp tác hóa SX Tiêu dùng - Thực chế độ tiền lao động trao đổi công biện pháp chủ yếu để chuyển sang chế độ XHCN, khắc phục đợc KHKT, tiền tệ thực có ích cần thiết trao đổi Lao động thực trở thành thớc đo giá trị, sử dụng lao động hợp lý hơn, tạo nhiều giá trị hơn, phân phối công bằng, gạt bỏ đợc trung gian thơng nhân, thủ tiêu KH bóc lột Ch ngha xó hi khụng tng Anh (tip) D ỏn v tin lao ng, v s trao i cụng bng v k hoch hp tỏc hóa - Đa kế hoạch cải tạo SX TBCN: + Lập hợp tác xã cộng đồng, HTX cộng đồng đơn vị KT, có vai trò nh tế bào XH tơng lai + Chế độ sở hữu công cộng tảng HTX, lao động tập thể + Với tổ chức lao động đúng, áp dụng KH, Máy Ch ngha xó hi khụng tng Anh (tip) D ỏn v tin lao ng, v s trao i cụng bng v k hoch hp tỏc hóa - Mục đích cộng đồng: Đấu tranh cho hạnh phúc thành viên, thực bình đẳng nghĩa vụ quyền lợi - XH tơng lai không đối lập nghĩa vụ quyền lợi; thành thị nông thôn; lao động trí óc lao động chân tay - Chuyển lên XH tơng lai phơng pháp hòa ... bảo, nửa hiệp hội; CNXH, hiệp hội giản đơn; Sự hoà hợp, hiệp hội phức tạp 2.Ch ngha xó hi khụng tng Phỏp b Học thuyết kinh tế Charles Fourier (1772 1837) * Kế hoạch xây dựng xã hội tơng lai -... hội viên đợc hởng phúc lợi không qua trung gian Mỗi hội viên vừa chủ SH vừa ngời làm công => phân biệt chủ thợ, giầu nghèo, ngời đợc hoà hợp 2.Ch ngha xó hi khụng tng Phỏp b Học thuyết kinh tế. .. 2.Ch ngha xó hi khụng tng Phỏp b Học thuyết kinh tế Charles Fourier (1772 1837) * Lý thuyết lịch sử phát triển xã hội + XH loài ngời có lịch sử phát triển không ngừng trải qua G/Đ: Mông muội,
- Xem thêm -

Xem thêm: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa xã hội không tưởng tây âu thế kỉ 19 (2) , Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa xã hội không tưởng tây âu thế kỉ 19 (2) , , b.Những đóng góp chủ yếu của CNXH không tưởng- vì sao không tưởng?, Chủ nghĩa xã hội không tưởngPháp

Hình ảnh liên quan

+ Phê phán hình thức sở hữu t sản. Chống lại sở hữu của kẻ ăn bám, kêu gọi thủ tiêu sở  - Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa xã hội không tưởng tây âu thế kỉ 19 (2)

h.

ê phán hình thức sở hữu t sản. Chống lại sở hữu của kẻ ăn bám, kêu gọi thủ tiêu sở Xem tại trang 12 của tài liệu.
- Mô hình xã hội tơng lai: - Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa xã hội không tưởng tây âu thế kỉ 19 (2)

h.

ình xã hội tơng lai: Xem tại trang 13 của tài liệu.
giá…=> Xoá bỏ tận gốc tất cả các hình thức ăn       c ớp bằng th ơng mại, bằng cách thủ tiêu chế độ        TBCN. - Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa xã hội không tưởng tây âu thế kỉ 19 (2)

gi.

á…=> Xoá bỏ tận gốc tất cả các hình thức ăn c ớp bằng th ơng mại, bằng cách thủ tiêu chế độ TBCN Xem tại trang 17 của tài liệu.
- Hình mẫu XH tơng lai: Tổng thể những tổ hợp, - Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa xã hội không tưởng tây âu thế kỉ 19 (2)

Hình m.

ẫu XH tơng lai: Tổng thể những tổ hợp, Xem tại trang 19 của tài liệu.

Từ khóa liên quan