0

T 112 00 (2004) xác định hàm lượng sét cục và hạt mềm yếu trong cốt liệu

6 591 11
  • T 112 00 (2004) xác định hàm lượng sét cục và hạt mềm yếu trong cốt liệu

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 21:46

AASHTO T112-00 TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn thí nghiệm Xác định hàm lượng sét cục hạt mềm yếu cốt liệu AASHTO T 112-00 (2004)1 ASTM C 142-97 LỜI NÓI ĐẦU  Việc dịch ấn phẩm sang tiếng Việt Hiệp hội Quốc gia đường vận tải Hoa kỳ (AASHTO) cấp phép cho Bộ GTVT Việt Nam Bản dịch chưa AASHTO kiểm tra mức độ xác, phù hợp chấp thuận thông qua Người sử dụng dịch hiểu đồng ý AASHTO không chịu trách nhiệm chuẩn mức thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc thù phát sinh pháp lý kèm theo, kể hợp đồng, trách nhiệm pháp lý, sai sót dân (kể bất cẩn lỗi khác) liên quan tới việc sử dụng dịch theo cách nào, dù khuyến cáo khả phát sinh thiệt hại hay không  Khi sử dụng ấn phẩm dịch có nghi vấn chưa rõ ràng cần đối chiếu kiểm tra lại so với tiêu chuẩn AASHTO gốc tương ứng tiếng Anh TCVN xxxx:xx AASHTO T112-00 AASHTO T112-00 TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn thí nghiệm Xác định hàm lượng sét cục hạt mềm yếu cốt liệu AASHTO T 112-00 (2004)1 ASTM C 142-97 PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1 Tiêu chuẩn quy định trình tự tiến hành xác định cách tương đối hàm lượng sét cục hạt cốt liệu mềm yếu có cốt liệu tự nhiên 1.2 Tiêu chuẩn liên quan đến số vật liệu nguy hại, số thao tác thiết bị khác Tiêu chuẩn không nêu yêu cầu an toàn liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn Trước tiến hành thí nghiệm, người sử dụng tiêu chuẩn có trách nhiệm thiết lập quy định an toàn thích hợp xác định việc áp dụng mức giới hạn cho phép TÀI LIỆU VIỆN DẪN 2.1 Tiêu chuẩn AASHTO:      M 6, Cốt liệu mịn dùng cho bê tông xi măng M 80, Cốt liệu thô dùng cho bê tông xi măng M 92, Sàng vuông dạng sợi đan dùng thí nghiệm M 231, Cân dùng thí nghiệm vật liệu T 11, Xác định hàm lượng lọt sàng 0,75 mm (sàng 200) cách sàng rửa Ý NGHĨA VÀ SỬ DỤNG 3.1 Phương pháp thí nghiệm dùng để xác định cách sơ khả chấp nhận cốt liệu so sánh với yêu cầu Tiêu chuẩn M M 80 DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ 4.1 Cân - Cân phải có dải đo đủ lớn, có khả đọc đến 0,1% khối lượng vật đem cân có khả đọc tốt Cân phải thoả mãn yêu cầu Tiêu chuẩn M231 4.2 Khay đựng mẫu - khay làm vật liệu không rỉ có hình dạng, kích thước phù hợp để trải mẫu cốt liệu khay thành lớp mỏng 4.3 Sàng - sàng thoả mãn yêu cầu Tiêu chuẩn M 92 TCVN xxxx:xx AASHTO T112-00 4.4 Tủ sấy - Tủ sấy có khả trì nhiệt độ khoảng 110 ± 5oC (230 ± 9oF) có khả lưu thông không khí tủ MẪU 5.1 Cốt liệu cho thí nghiệm phần lại sau thí nghiệm xong theo Tiêu chuẩn T 11 Để có lượng cốt liệu thoả mãn yêu cầu mục 5.3 5.4, cần phải thu thập cốt liệu sau vài lần thí nghiệm theo T 11 5.2 Sấy mẫu cốt liệu đến khối lượng không đổi 110 ± 5oC (230 ± 9oF) 5.3 Mẫu cốt liệu mịn bao gồm hạt nằm sàng 1,18 mm (sàng số 16) có khối lượng không nhỏ 25 g 5.4 Sàng mẫu cốt liệu thô thành nhóm hạt khác nhau, sử dụng loại sàng sau: 4,75 mm (sàng số 4), 9,5 mm (3/8 in), 19,0 mm (3/4 in) 37,5 mm (11/2 in) Mẫu thí nghiệm có khối lượng không nhỏ giá trị bảng sau: Cỡ nhóm hạt mẫu thí nghiệm Khối lượng mẫu nhỏ nhất, g 4,75 - 9,5 mm (#4 - 3/8 in) 9,5 - 19,0 mm (3/8 - 3/4 in) 19,0 - 37,5 mm (3/4 - 11/2 in) Trên 37,5 mm (11/2 in) 1000 2000 3000 5000 5.5 Nếu thành phần hạt cốt liệu có nhóm hạt thuộc bảng mà có tỷ lệ nhỏ 5% không thí nghiệm nhóm hạt 5.6 Nếu cốt liệu có hạt mịn hạt thô với tỷ lệ lớn dùng sàng 4,75 mm (sàng số 4) tách mẫu làm phần thí nghiệm riêng quy định 5.3 5.4 Nếu cốt liệu có chứa 50% lượng hạt nằm sàng 4,75 mm (sàng số 4) cốt liệu coi cốt liệu thô Chú thích - Trong phần lớn trường hợp, áp dụng thí nghiệm hạt nằm sàng 4,75 mm (sàng số 4), tỷ lệ hạt lọt sàng 4,75 mm (sàng số 4) Mặc dù vậy, lượng cốt liệu sàng 1,18 mm (sàng số 16) sàng 4,75 mm gộp chung với khối lượng toàn mẫu thí nghiệm 7.1 tính toán hàm lượng sét cục hạt mềm yếu TRÌNH TỰ 6.1 Xác định khối lượng mẫu với độ xác quy định 4.1, trải cốt liệu thành lớp mỏng khay đựng mẫu, lấy nước cất đổ ngập cốt liệu ngâm thời gian 24 ± Dùng ngón tay ngón trỏ lăn bóp hạt cốt liệu, hạt mềm bị vỡ thành hạt nhỏ Không dùng móng tay để làm vỡ hạt cốt liệu kẹp hạt cốt liệu vật cứng Tất hạt bị vỡ bóp tay rửa trôi cách sàng ướt thuộc nhóm sét cục hạt mềm yếu Sau tất hạt sét cục hạt mềm yếu vỡ, loại bỏ hạt bị vỡ cách sàng mẫu qua sàng có cỡ quy định bảng AASHTO T112-00 TCVN xxxx:xx Bảng - Tiến hành thí nghiệm Cỡ nhóm hạt mẫu thí nghiệm Cỡ sàng để loại bỏ hạt vỡ Cốt liệu mịn (trên sàng 1,18 mm (sàng 16) 4,75 - 9,5 mm (#4 - 3/8 in) 9,5 - 19,0 mm (3/8 - 3/4 in) 19,0 - 37,5 mm (3/4 - 11/2 in) Trên 37,5 mm (11/2 in) 850 µm (số 20) 2,36 mm (sàng số 8) 4,75 mm (sàng số 4) 4,75 mm (sàng số 4) 4,75 mm (sàng số 4) Đổ mẫu cốt liệu vào sàng cho nước chảy qua mẫu, đồng thời dùng tay lắc sàng tất hạt nhỏ trôi hết 6.2 Lấy hạt nằm sàng khỏi sàng, sấy đến khối lượng không đổi nhiệt độ 110 ± 5oC (230 ± 9oF), để nguội xác định khối lượng đến độ xác quy định 4.1 TÍNH TOÁN 7.1 Tính hàm lượng sét cục hạt mềm yếu cốt liệu mịn nhóm hạt cốt liệu thô sau: P = ( (M - R) / M ( x 100 (1) đó: P = hàm lượng sét cục hạt cốt liệu mềm yếu; M = khối lượng mẫu thí nghiệm (đối với cốt liệu mịn phần hạt lớn 1,18 mm (sàng 16) mô tả 5.3); R = khối lượng cốt liệu nằm cỡ sàng quy định, quy định 6.2 7.2 Đối với mẫu cốt liệu thô, hàm lượng sét cục hạt mềm yếu giá trị trung bình tính sở hàm lượng sét cục hạt mềm yếu nhóm hạt có mẫu cấp phối mẫu trước tách riêng nhóm; tốt tính sở hàm lượng sét cục hạt mềm yếu nhóm hạt cấp phối trung bình đại diện cho lô vật liệu Nếu nhóm hạt có tỷ lệ nhỏ 5% thành phần cấp phối mẫu thí nghiệm hàm lượng hạt sét cục hạt mềm yếu nhóm lấy hàm lượng sét cục hạt mềm yếu nhóm hạt sát sát dưới, tuỳ thuộc vào nhóm làm thí nghiệm ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ SAI SỐ 8.1 Độ xác - Độ xác áp dụng cho tiêu chuẩn tạm thời, xây dựng dựa số liệu thí nghiệm mẫu cốt liệu mịn 10 thí nghiệm viên tiến hành phòng thí nghiệm Trong đợt thí nghiệm khảo sát này, hàm lượng sét cục hạt cốt liệu mềm yếu trung bình 1,2%, độ lệch chuẩn 0,6% Căn vào số liệu trên, sai số lần thí nghiệm mẫu cốt liệu thực phòng thí nghiệm không vượt 1,7% TCVN xxxx:xx 8.2 AASHTO T112-00 Sai số - Sai số tiêu chuẩn chưa xây dựng chưa có mẫu chuẩn Tiêu chuẩn tương đương với Tiêu chuẩn ASTM C 142-97, trừ phần 4.1 5.6 ... c t liệu thô, hàm lượng s t cục h t mềm yếu giá trị trung bình t nh sở hàm lượng s t cục h t mềm yếu nhóm h t có mẫu cấp phối mẫu trước t ch riêng nhóm; t t tính sở hàm lượng s t cục h t mềm yếu. .. h t c t liệu, h t mềm bị vỡ thành h t nhỏ Không dùng móng tay để làm vỡ h t c t liệu kẹp h t c t liệu v t cứng T t h t bị vỡ bóp tay rửa trôi cách sàng ư t thuộc nhóm s t cục h t mềm yếu Sau t t. .. nguội xác định khối lượng đến độ xác quy định 4.1 T NH TOÁN 7.1 T nh hàm lượng s t cục h t mềm yếu c t liệu mịn nhóm h t c t liệu thô sau: P = ( (M - R) / M ( x 100 (1) đó: P = hàm lượng s t cục hạt
- Xem thêm -

Xem thêm: T 112 00 (2004) xác định hàm lượng sét cục và hạt mềm yếu trong cốt liệu , T 112 00 (2004) xác định hàm lượng sét cục và hạt mềm yếu trong cốt liệu ,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1- Tiến hành thí nghiệm - T 112 00 (2004) xác định hàm lượng sét cục và hạt mềm yếu trong cốt liệu

Bảng 1.

Tiến hành thí nghiệm Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm