0

Đề thi thử THPT 2017 môn Vật Lý sở GDĐT Thanh Hóa File word Có lời giải chi tiết

10 468 0
  • Đề thi thử THPT 2017 môn Vật Lý sở GDĐT Thanh Hóa File word Có lời giải chi tiết

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 16:06

Đề thi thử THPT 2017 môn Vật Lý sở GDĐT Thanh Hóa File word .doc, Mathtypye 100% kí hiệu toán học Có lời giải chi tiết Bản đẹp chính xác duy nhất hiện nay (Xem thêm tại http:banfileword.com Website chuyên cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập, giáo án, đề thi, sáng kiến kinh nghiệm... file word chất lượng cao tất cả các bộ môn) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2016- 2017 Bài khảo sát: Khoa học Tự nhiên; Môn: VậtĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề Đề 04 trang, gồm 40 câu trắc nghiệm Mã đề: 132 Họ, tên học sinh: Số báo danh: Câu 1: Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng chứng tỏ ánh sáng A tính chất sóng B sóng siêu âm C sóng dọc D tính chất hạt Câu 2: Một lắc đơn chiều dài ℓ, dao động điều hoà nơi gia tốc trọng trường g Tần số góc lắc l l B g D g 2π A C g g 2π l l Câu 3: Đơn vị cường độ âm A jun mét vuông (J/m2) B oát mét (W/m) C oát mét vuông (W/m2 ) D ben (B) Câu 4: Dao động tắt dần A dao động chu kỳ giảm dần theo thời gian B dao động tần số giảm dần theo thời gian C dao động biên độ giảm dần theo thời gian D dao động tần số góc giảm dần theo thời gian Câu 5: Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thấy dung dịch phát ánh sáng màu lục Đó tượng A tán sắc ánh sáng B hóa - phát quang C quang - phát quang D phản xạ ánh sáng 210 Câu 6: Hạt nhân 84 Po phân rã α thành hạt nhân X Số nuclôn hạt nhân X A 82 B 210 C 124 D 206 Câu 7: Một hạt nhân X ban đầu đứng yên, phóng xạ α biến thành hạt nhân Y Gọi m1 m2; v1 v2; K1 K2 tương ứng khối lượng, tốc độ, động hạt α hạt nhân Y Hệ thức v1 m1 K1 v2 m2 K v1 m K1 v1 m K = = = = = = = = A B C D v2 m2 K v1 m1 K1 v m1 K v m1 K1 Câu 8: Sóng điện từ đài phát công suất lớn truyền điểm mặt đất A sóng trung B sóng cực ngắn C sóng ngắn D sóng dài Câu 9: Dùng ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện mạch điện xoay chiều Số ampe kế cho biết A cường độ dòng điện tức thời mạch B cường độ dòng điện cực đại mạch C cường độ dòng điện trung bình mạch D cường độ dòng điện hiệu dụng mạch Câu 10: Hiện nay, hệ thống điện lưới quốc gia Việt Nam thường sử dụng dòng điện xoay chiều tần số A 50 Hz B 100 Hz C 120 Hz D 60 Hz Câu 11: Một sóng truyền dọc theo trục Ox phương trình u = 8cos(20πt − πx) (cm), (với t tính s, x tính m) Biên độ sóng A cm B cm C cm D cm Câu 12: Trong truyền tải điện xa, biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất truyền tải áp dụng rộng rãi A chọn dây tải điện điện trở suất nhỏ Trang 1/4 - Mã đề 132 B tăng tiết diện dây tải điện C giảm chiều dài dây dẫn truyền tải điện D tăng điện áp đầu đường dây truyền tải điện Câu 13: Một mạch dao động LC lí tưởng, với cuộn cảm L = mH tụ điện điện dung C Trong trình dao động, hiệu điện cực đại hai tụ 12 V Tại thời điểm điện tích tụ độ lớn q = 24 nC dòng điện mạch cường độ i = mA Chu kỳ dao động riêng mạch A 12π (ms) B 6π (µs) C 12π (µs) D 6π (ms) Câu 14: Dòng điện xoay chiều dòng điện A chiều cường độ không đổi B chiều cường độ thay đổi C chiều không đổi, cường độ thay đổi D chiều thay đổi, cường độ không đổi Câu 15: Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình x = Acos(ωt + φ) Trong A, ω φ số Pha dao động chất điểm A biến thiên theo hàm bậc với thời gian B không đổi theo thời gian C biến thiên theo hàm bậc hai với thời gian D biến thiên điều hòa theo thời gian Câu 16: Một chất điểm khối lượng 500 g dao động điều hòa tác dụng lực kéo biểu thức F = - 0,8cos 4t (N) Biên độ dao động chất điểm A cm B 10 cm C 12 cm D cm Câu 17: Trên sợi dây sóng dừng ổn định, sóng truyền sợi dây bước sóng λ Khoảng cách hai bụng sóng liên tiếp λ λ A B λ C λ D Câu 18: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo từ hạt A prôtôn êlectron B nơtron êlectron C prôtôn nơtron D prôtôn, nơtron êlectron Câu 19: Trong thí nghiệm Y- âng giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm λ, khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến D Khoảng vân A λa D B λD a C aD λ D λ aD Câu 20: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều cường độ dòng điện mạch i = I0sin(ωt + ϕ) Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch 1 A I0 B I0 C 2I0 D I0 2 Câu 21: Giới hạn quang dẫn Si 1,11 μm Bức xạ không gây tượng quang dẫn chiếu vào Si? A 0,52 μm B 1,88 μm C 0,38 μm D 0,76 μm Câu 22: Khi nói tia γ , phát biểu sau sai? A Tia γ không mang điện tích B Tia γ chất sóng điện từ C Tia γ khả đâm xuyên mạnh D Tia γ vận tốc nhỏ vận tốc ánh sáng Câu 23: Hiện tượng chùm ánh sáng trắng qua lăng kính, bị phân tách thành chùm ánh sáng đơn sắc gọi tượng A tán sắc ánh sáng B giao thoa ánh sáng C phản xạ toàn phần D phản xạ ánh sáng Câu 24: Hiện tượng quang dẫn tượng A chất cách điện trở thành dẫn điện chiếu sáng B giảm điện trở chất bán dẫn, chiếu sáng C giảm điện trở kim loại chiếu sáng D tăng điện trở chất bán dẫn, chiếu sáng Câu 25: Một điểm sáng S nằm trục thấu kính hội tụ tiêu cự 10 cm, cách thấu kính 15 cm Cho điểm sáng S dao động điều hoà với chu kỳ giây trục Ox, theo phương vuông góc với Trang 2/4 - Mã đề 132 trục thấu kính quanh vị trí ban đầu với biên độ cm Gọi S’ ảnh S qua thấu kính Tốc độ trung bình S’ thời gian chu kỳ dao động A 25 cm/s B 16 cm/s C 15 cm/s D 32 cm/s Câu 26: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, xung quanh vị trí cân O với biên độ cm tần số 10 Hz Tại thời điểm ban đầu chất điểm li độ cm Phương trình dao động chất điểm A x = 4cos(20πt + 0,5π) cm B x = 4cos(20πt – 0,5π) cm C x = 4cos20πt cm D x = 4cos(20πt + π) cm Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu điện trở 10 Ω cường độ dòng điện mạch biểu thức i = 2cos(120πt) (A) Nhiệt lượng tỏa điện trở thời gian t = 0,5 phút A 600 J B 1000 J C 200 J D 400 J Câu 28: Trên mặt nước, hai điểm A B cách 44 cm hai nguồn dao động pha theo phương thẳng đứng, phát hai sóng kết hợp bước sóng cm Gọi M N hai điểm mặt nước cho ABMN hình chữ nhật Để MN số điểm dao động với biên độ cực đại nhiều diện tích hình chữ nhật ABMN lớn gần giá trị sau đây? A 260 cm2 B 180 cm2 C 180 mm2 D 260 mm2 Câu 29: Trong thí nghiệm Y- âng giao thoa ánh sáng Một nguồn sáng điểm nằm cách hai khe phát đồng thời hai xạ đơn sắc bước sóng λ1 = 0,6 µm bước sóng λ2 Khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m Trong khoảng rộng L = 2,4 cm màn, người ta đếm 33 vạch sáng, vạch kết trùng hai hệ vân Biết vạch trùng nằm khoảng L Bước sóng λ2 A 0,45 μm B 0,55 μm C 0,65 μm D 0,75 μm Câu 30: Đặt điện áp u = U cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm: Điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C nối tiếp, M điểm nối R L Điện áp tức thời đoạn mạch AM (chứa R) MB (chứa L C) thời điểm t1 u AM = 60 V; u MB =15 V thời điểm t u AM = 40 V; u MB = 30 V Giá trị U0 A 50 V B 100 V C 100 V D 25 V Câu 31: Mạch dao động LC lí tưởng dao động điện từ tự với chu kì T Tại thời điểm t0 = tụ A tích điện dương, tụ B tích điện âm chiều dòng điện qua cuộn cảm từ B sang A 3T Tại thời điểm t = A dòng điện qua cuộn cảm chiều từ A đến B A tích điện âm B dòng điện qua cuộn cảm chiều từ A đến B A tích điện dương C dòng điện qua cuộn cảm chiều từ B đến A A tích điện dương D dòng điện qua cuộn cảm chiều từ B đến A A tích điện âm Câu 32: Đặt điện áp u = 45 26.cosωt (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây cảm độ tự cảm L, tụ điện điện dung C mắc nối tiếp (với 2L > CR ) Điều ZL = chỉnh ω đến giá trị cho điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt cực đại Giá trị cực ZC 11 đại A 180 V B 205 V C 165 V D 200 V Câu 33: Theo Thông tư số 10/2009/TT- BGTVT Bộ Giao thông vận tải, âm lượng còi xe ô tô điểm cách đầu xe m mà lớn 115 dB không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường Lấy cường độ âm chuẩn I = 10-12 W/m2 Vậy để đạt tiêu chuẩn công suất âm còi xe (xem nguồn điểm, đặt trước đầu xe) không vượt A W B 18 W C 20W D 16 W Câu 34: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, êlectron chuyển động tròn quanh hạt nhân quỹ đạo dừng tác dụng lực hút tĩnh điện Theo định nghĩa dòng điện chuyển động êlectron quanh hạt nhân tạo nên dòng điện (gọi dòng điện nguyên tử, phân tử) Khi Trang 3/4 - Mã đề 132 êlectron chuyển động quỹ đạo L dòng điện nguyên tử cường độ I 1, êlectron chuyển I1 động quỹ đạo N dòng điện nguyên tử cường độ I2 Tỉ số I2 1 A B C D Câu 35: Trong thí nghiệm Y- âng giao thoa ánh sáng Ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm bước sóng 0,75 μm Khoảng cách hai khe 1,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến m Trên khoảng cách vân sáng bậc vân sáng bậc (ở hai bên vân sáng trung tâm) A 10 mm B mm C mm D mm Câu 36: Trong thí nghiệm Y- âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Nguồn phát ánh sáng trắng bước sóng khoảng từ 380 nm đến 760 nm M điểm sáng cách vân sáng trung tâm cm Trong xạ cho vân sáng M, xạ bước sóng ngắn A 384,6 nm B 714,3 nm C 380,0 nm D 417,7 nm Câu 37: Treo thẳng đứng lắc đơn lắc lò xo vào trần thang máy đứng yên nơi gia tốc trọng trường 10 m/s2 Kích thích cho hai lắc dao động điều hòa thấy chúng tần số góc 10 rad/s biên độ dài cm Đúng lúc vật nặng hai lắc qua vị trí cân thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần xuống phía với gia tốc 2,5 m/s2 Tỉ số biên độ dài lắc đơn lắc lò xo sau thang máy chuyển động gần với giá trị sau đây? A B 1,5 C 0,55 D 0,45 23 23 Câu 38: Đồng vị 11 Na phóng xạ β - tạo thành 12 Mg Trong khoảng thời gian kể từ thời điểm ban đầu 1015 hạt nhân nguyên tử Na bị phân rã Cũng khoảng thời gian kể từ thời điểm 30 so với thời điểm ban đầu 0,25.10 15 hạt nhân nguyên tử Na bị phân rã Chu kỳ bán rã Na A 30 B 15 C 7,5 D 20 Câu 39: Một hạt nhân số khối A phóng xạ α Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối Tỉ số khối lượng hạt nhân khối lượng hạt nhân mẹ sau chu kỳ bán rã A-4 3A A-4 3(A - 4) A B C D 3A A-4 A A Câu 40: Một nhóm học sinh dùng I(.10-1A) vôn kế ampe kế hiển thị kim để khảo sát phụ thuộc cường độ dòng điện vào điện áp đặt vào hai tụ điện Đường đặc tính V- A tụ điện vẽ theo số liệu đo hình bên Nếu nhóm học sinh tính dung kháng tụ điện điện áp 12 V giá trị tính A ZC = 45,0 ± 7,5 (Ω) B ZC = 50,0 ± 8,3 (Ω) C ZC = 5,0 ± 0,83 (Ω) D ZC = 4,5 ± 0,83 (Ω) - - U(V) 10 15 20 25 30 - HẾT -Trang 4/4 - Mã đề 132 - Câu A Câu 11 D Câu 21 B Câu 31 D Câu B Câu 12 D Câu 22 D Câu 32 C Câu C Câu 13 C Câu 23 A Câu 33 D Câu C Câu 14 B Câu 24 B Câu 34 C BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu C D Câu 15 Câu 16 C B Câu 25 Câu 26 B C Câu 35 Câu 36 A A Câu C Câu 17 D Câu 27 A Câu 37 D Câu C Câu 18 C Câu 28 B Câu 38 B Câu D Câu 19 C Câu 29 D Câu 39 D Câu 10 A Câu 20 A Câu 30 C Câu 40 A ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: + Tính chất sóng ánh sáng thể tượng: khúc xạ, nhiễu xạ, phản xạ, giao thoa + Tính chất hạt ánh sáng thể qua tượng quang điện • Đáp án A Câu 2: g Tần số góc lắc đơn ω = l • Đáp án B Câu 3: P Cường độ âm I = , I đơn vị Oát/m2 4πr • Đáp án C Câu 4: Dao động tắt dần dao động biên độ lượng giảm dần theo thời gian • Đáp án C Câu 5: Dung dịch flouxerin hấp thu ánh sáng tử ngọa phát ánh sáng màu lục tượng quang – phát quang • Đáp án C Câu 6: 210 206 + Ta phương trình phóng xạ 84 Po → α + 82 Pb Tổng số nucleon hạt X số khối A = 206 • Đáp án D Câu 7: A A −4 + Phương trình phóng xạ: Z X → α + Z −2Y r uur uur v1 m = + Bảo toàn động lượng, ta = p α + p Y ⇒ pα = p Y ⇒ m1v1 = m v ⇒ v m1 m K1 = + Lại có: p = 2mK ⇒ 2m1K1 = 2m K ⇒ m1 K • Đáp án C Câu 8: Sóng ngắn phản xạ nhiều lần tầng điện ly mặt đất nên truyền điểm mặt đất • Đáp án C Câu 9: Chỉ số ampe kế cho biết cường độ dòng điện hiệu dụng mạch • Đáp án D Câu 10: Hiện hệ thống điện lưới quốc gia Việt Nam thường sử dụng dòng điện xoay chiều tần số 50 Hz và điện áp 220 V Trang 5/4 - Mã đề 132 • Đáp án A Câu 11: Biên độ sóng A = cm • Đáp án D Câu 12: P2 R + Công suất hao phí đường dây tải điện ∆P = U cos ϕ + Trong thực người ta giảm ∆P cách tăng U • Đáp án D Câu 13: Ta có: i2 q2 i2 q2 i2 q2 I0 =ωQ0 Q = CU + = → + =  → + = 1( 1) I02 Q02 ω2Q02 Q20 ω2C U 02 C U 02 ⇒ ω2 = i2L q2 1 ( 1)  → + = ⇔ 4.10−18 + 3.10−9 − = 2 LC CU C U C C = 25.107 ⇒ C = 4.10−9 F ⇒ T = 2π LC = 12πµs C • Đáp án C Câu 14: Dòng điện xoay chiều dòng điện chiều cường độ thay đổi • Đáp án B Câu 15: Pha dao động điều hòa Φ = ωt + ϕ ⇒ pha đao động chất điểm biến thiên theo hàm bậc thời gian • Đáp án C Câu 16: + Từ phương trình lực kéo về, ta Fkvmax = 0,8N 2 + Lại có: Fkvmax = mω A ⇒ A = 0,1m • Đáp án B Câu 17: λ Khoảng cách hai nút hai bụng sóng liền kề • Đáp án D Câu 18: + Hạt nhân nguyên tử cấu tạo từ nucleon, hai loại nucleon notron proton • Đáp án C Câu 19: Dλ Khoảng vân i = a • Đáp án C Câu 20: I0 Dòng điện hiệu dụng mạch I = • Đáp án A Câu 21: Điều kiện để gây tượng quang dẫn λ ≤ λ • Đáp án B Câu 22: Vì tia gamma sóng điện từ nên tia gamma vận tốc vận tốc ánh sáng • Đáp án D ⇒ Trang 6/4 - Mã đề 132 Câu 23: Hiện tượng chùm sáng bị phân tác thành ánh sáng đơn sắc gọi tượng tán sắc ánh sáng • Đáp án A Câu 24: Hiện tượng quang dẫn tượng giảm điện trở chất bán dẫn chiếu sáng • Đáp án B Câu 25: df 15.10 = = 30cm + Vị trí ảnh S′ qua thấu kính: d′ = d − f 15 − 10 d′ + Số phóng đại ảnh: k = − = −2 d + Vì ảnh phóng đại hai lần nên biên độ ảnh A′ = 2A = 8cm 4A′ 4.8 = = 16 cm/s + Tốc độ trung bình tron chu kì ảnh v′ = T • Đáp án B Câu 26: Lúc t = x = = cos ϕ ⇒ ϕ = ⇒ x = cos ( 20πt ) cm • Đáp án C Câu 27: Nhiệt lượng tỏa điện trở khoảng thời gian t Q = I Rt = 600J • Đáp án A Câu 28: + Số cực đại đoạn AB: AB AB − ) dòng điện qua cuộn cảm từ B đến A nên dòng điện vào A ⇒ điện tích A tăng (đi theo chiều dương) 3T q < tăng nên bảng A tích điện âm dòng điện vào A (có chiều qua cuộn cảm từ B đến A) • Đáp án D Câu 32:  L R2 −  ZL = C  + Khi ω thay đổi để UCmax thì:  UZL ZC  U Cmax = L R2  R −  C + Theo hình vẽ, ta thấy sau L R CL = ZL ZC R2 −  → ZL2 = ZL ZC − ⇒ R = ( ZL ZC − ZL2 ) C 2 UZL ZC UZL ZC = = ( ZL ZC − ZL2 ) ZL ZC + ZL2 ( ZL ZC − ZL2 ) 2 ( Z L Z C − Z L ) Z L ZC − + Từ ZL = ⇒ U Cmax ⇒ U Cmax = UZL ZC ( ZL ZC ) − Z4L = ZL = ZC 11 UZL ZC Z  1−  L ÷  ZC  → U Cmax = 165V • Đáp án C Câu 33: + Ta có: L ≤ 115 ⇔ 10 log I ≤ 115 ⇒ I ≤ 0,316 W/m2 I0 P P ⇒ ≤ 0,316 ⇒ P ≤ 16W 4πR 4πR • Đáp án D Câu 34: + Lại có: I = Trang 8/4 - Mã đề 132 ev q q T = 2vπr + Ta có: I = = → I = ( 1) t T 2πr e2 e k  r2  e2 v2 e2 I1 + Lại có: ( 1) mr F=k =m ⇒v= k → I = ⇒ =  ÷ r r mr 2π I2  r1  + Khi L n = ⇒ r1 = r0  42  I + Khi N n = ⇒ r2 = r0 ⇒ =  ÷ = I2 2  • Đáp án C Câu 35: Vì hai vân hai bên nên khoảng cách chúng ∆x = x + x = 10i = 10mm • Đáp án A Câu 36: Dλ x a ⇒λ= M = + Vì M vân sáng nên: x M = k a kD k + Ta điều kiện 0,38 ≤ λ ≤ 0, 76 ⇔ 6, ≤ k ≤ 13, + Bước sóng nhỏ ứng với k ⇒ k = 13 ⇒ λ = 0,3846µm max • Đáp án A Câu 37: + Vì thang máy chuyển động nhanh dần xuống phía nên hai lắc chịu tác dụng lực quán tính hướng lên Với lắc đơn: + Lúc gia tốc trọng trường tác dụng lên lắc đơn g1 = g − a = 7,5 m/s2 + Lúc qua vị trí cân bằng, lắc tốc độ v1 = ωA gia tốc trọng trường hiệu dụng g1 nên sau v  ω g x1 = dao động với biên độ A1 = x +  ÷  → A1 = A= cm v1 =ωA ω1 g1  ω1  Với lắc lò xo: + Con lắc chịu tác dụng lực quán tính hướng lên nên vị trí cân dịch chuyển lên phía F ma a = = 2,5cm so với vị trí cân ban đầu đoạn x = = k k ω + Do thời điểm tác dụng lực, lắc lò xo li độ x = x = 2,5cm tốc độ v = ωA nên sau dao động với biên độ 2 29 v  x = 2,5 A = x +  ÷  → A2 = cm v =ωA ω A1 ≈ 0, 43 + Ta tỉ số: A2 • Đáp án D Câu 38: 2 ∆t −   + Số hạt nhân Na bị phân rã sau khoảng thời gian ∆t: ∆N1 = N  − T ÷( 1)   t1 − + Số hạt nhân Na lại sau thời gian t1 = 30 là: N1 = N T ( ) ∆t −   T ∆ N = N − + Số hạt Na bị phân rã thời gian ∆t = kể từ thời điểm t1 là: ÷( 3) 1   Trang 9/4 - Mã đề 132 t −   T −  ÷( )   t + Lấy (1) chia cho (4) ta tìm T = = 15h • Đáp án B Câu 39: Ta có: A−4 − 2−2 ) ( A − ) ( mY = A −2 = mX A • Đáp án D Câu 40: + Từ đồ thị ta thấy, ứng với U = 12V I = 0, 24A U 12 = 50Ω + Ta lại ZC = = I 0, 24 • Đáp án A + Thay (2) vào (3) ta có: ∆N = N − t1 T Trang 10/4 - Mã đề 132 ... điện âm B dòng điện qua cuộn cảm có chi u từ A đến B A tích điện dương C dòng điện qua cuộn cảm có chi u từ B đến A A tích điện dương D dòng điện qua cuộn cảm có chi u từ B đến A A tích điện âm... dẫn điện chi u sáng B giảm điện trở chất bán dẫn, chi u sáng C giảm điện trở kim loại chi u sáng D tăng điện trở chất bán dẫn, chi u sáng Câu 25: Một điểm sáng S nằm trục thấu kính hội tụ có tiêu... điện tích tụ có độ lớn q = 24 nC dòng điện mạch có cường độ i = mA Chu kỳ dao động riêng mạch A 12π (ms) B 6π (µs) C 12π (µs) D 6π (ms) Câu 14: Dòng điện xoay chi u dòng điện có A chi u cường
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT 2017 môn Vật Lý sở GDĐT Thanh Hóa File word Có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPT 2017 môn Vật Lý sở GDĐT Thanh Hóa File word Có lời giải chi tiết,

Hình ảnh liên quan

BẢNG ĐÁP ÁN - Đề thi thử THPT 2017 môn Vật Lý sở GDĐT Thanh Hóa File word Có lời giải chi tiết
BẢNG ĐÁP ÁN Xem tại trang 5 của tài liệu.
+ Theo hình vẽ, ta thấy sau 3T - Đề thi thử THPT 2017 môn Vật Lý sở GDĐT Thanh Hóa File word Có lời giải chi tiết

heo.

hình vẽ, ta thấy sau 3T Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan