0

De thi HSG sinh 11

5 698 4
  • De thi HSG sinh 11

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:37

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN NĂM HỌC 2011 – 2012 -ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC 11 ( Thời gian làm bài: 150 phút) Câu I (2đ) Các câu sau hay sai, giải thích: Nồng độ khí CO2 thấp nồng độ O2 mô gây tượng quang hô hấp thực vật C3 Động vật có kích thước lớn nhu cầu máu nuôi thể nhiều, nhịp tim lớn ngược lại Cá nục (sống biển) có ruột ngắn cá trắm cỏ (sống ao, hồ, đồng ruộng) Sự sai khác không phản ánh mức độ tiến hóa loài Ở rễ, việc kiểm soát dòng nước khoáng từ vào mạch gỗ chênh lệch áp suất thẩm thấu Câu II (3đ) Giải thích tượng: Trên loại đất mặn, loài cây: đước, sú, vẹt phát triển bình thường Châu chấu có hệ tuần hoàn hở hoạt động tích cực Tim người hoạt động liên tục suốt đời mà không mệt mỏi Câu III (3đ) Phân biệt cấu tạo hệ thần kinh dạng lưới, hệ thần kinh dạng chuỗi hạch hệ thần kinh dạng ống Câu IV (4đ) Dưới loài với số đặc điểm hình thái, giải phẫu sinh lí sau: Loài Đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí I Cây dứa Quá trình cố định CO2 thực vào ban đêm II Cây mía Thực vật C3 III Cây lúa Thực vật C4 Thực vật CAM Có loại lục lạp Quá trình cố định CO2 thực vào ban ngày Xẩy hô hấp sáng làm tiêu giảm 30 - 50% sản phẩm quang hợp Lá mọng nước Hãy xác định tổ hợp đúng: A I: 2, II: 3, III: 6, 7, B I: 4, II: 3, III: 2, 5, C I: 1, 4, II: 3, III: 2, 6, Giải thích ý nghĩa thích nghi với môi trường sống khác tổ hợp chọn Câu V (2đ) Cho thí nghiệm sau : * Chiết rút sắc tố Lấy khoảng – 3g tươi, cắt nhỏ, cho vào cối sứ, nghiền với axêtôn 80% cho thật nhuyễn, thêm axêtôn, khuấy đều, lọc qua phễu lọc vào bình chiết, ta thu hỗn hợp sắc tố màu xanh lục * Tách sắc tố thành phần Lấy lượng benzen gấp đôi lượng dung dịch vừa chiết, đổ vào bình chiết, lắc để yên Vài phút sau quan sát bình chiết thấy dung dịch màu phân thành hai lớp: Lớp có màu vàng màu carôten hòa tan benzen Lớp có màu xanh lục màu clorophyl hòa tan axêtôn - Vì phải tách chiết sắc tố dung môi hữu ? - Dựa vào nguyên tắc để tách nhóm sắc tố khỏi hỗn hợp ? Câu VI (4đ) Lập sơ đồ khái quát chế trì cân nội môi động vật Hãy thích từ đến vào sơ đồ trình tiêu hóa động vật nhai lại CỎ Câu VII.(2đ) Ở ruồi giấm có 2n = Một nhóm tế bào sinh dục thực trình giảm phân có tất 128 nhiễm sắc thể kép Hãy xác định: - Nhóm tế bào thời điểm trình giảm phân - Số lượng tế bào thời điểm tương ứng Một nhóm tế bào khác có tất 512 nhiễm sắc thể phân li hai cực tế bào Hãy xác định: - Số lượng tế bào nhóm - Số tế bào nhóm tế bào kết thúc phân bào Biết rằng: Mọi diễn biến nhóm tế bào tế bào chất phân chia bình thường kết thúc kì cuối lần phân bào SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ÔN -ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC Câu Câu I Câu II Câu III KỲ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn: SINH HỌC 11 ( Thời gian làm bài: 150 phút) Đáp án Điểm Đúng Vì hàm lượng CO2 thấp ôxi hóa RiDP xẩy → tạo 0,5đ nguyên liệu hô hấp sáng axit glicolic Sai Vì nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng thể Động vật nhỏ tỉ 0,5đ lệ S/V lớn, tốc độ chuyển hóa cao nên nhu cầu ôxi cao, nhịp tim, nhịp thở cao ngược lại Đúng Vì cá nục sống biển, ăn động vật phù du loại thức ăn dễ tiêu 0,5đ nên ruột không phát triển dài Cá trắm cỏ ăn thực vật loại thức ăn khó tiêu nên có ruột dài để tiêu hóa thức ăn lâu hơn, tốt hấp thụ thức ăn triệt để Sự khác biệt độ dài ruột không phản ánh mức độ tiến hóa loài mà cho thấy, mức độ tiến hóa cấu tạo ống tiêu hóa khác tùy thuộc vào loại thức ăn Sai Vì việc kiểm soát dòng nước khoáng từ vào mạch gỗ 0,5đ nội bì rễ lớp nội bì có vòng đai Caspari không thấm nước, điều chỉnh dòng chảy vào trung trụ Trên loại đất mặn loại đước, sú, vẹt phát triển 1đ bình thường chúng tích lũy dịch bào lượng muối lớn tương ứng áp suất thẩm thấu hàng chục hàng trăm atm → chúng giành giật nước điều kiện khó khăn môi trường Ở châu chấu, trao đổi khí không thực nhờ hệ tuần hoàn mà thực 1đ qua hệ thống ống khí tiếp xúc trực tiếp với tế bào nên hiệu trao đổi khí cao giúp châu chấu hoạt động tích cực Tim người hoạt động liên tục mà không mệt mỏi vì: 1đ - Tim co bóp nhịp nhàng theo chu kì gồm pha: + Hai tâm nhĩ co 0,1s, sau dãn 0,7s + Hai tâm thất co 0,3s, dãn 0,5s Thời gian tim hoạt động thời gian tim nghỉ ngơi - Tim có yếu tố hạch tự động điều khiển giúp tim co theo trình tự: tâm nhĩ → tâm thất - Lượng máu nuôi tim lớn = 1/10 lượng máu nuôi thể - Hệ thần kinh dạng lưới cấu tạo từ tế bào thần kinh nằm rải rác 3đ thể liên hệ với sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh - Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: Các tế bào thần kinh tập trung lại tạo thành hạch thần kinh Các hạch thần kinh nối với dây thần kinh tạo thành chuỗi hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài thể Mỗi hạch thần kinh trung tâm điều khiển vùng xác định thể - Hệ thần kinh dạng ống: Hình thành nhờ số lượng lớn tế bào thần kinh tập hợp lại thành ống thần kinh nằm phía lưng thể, tế bào thần kinh tập trung phía đầu dẫn đến não phát triển Câu IV Câu V Câu VI Tổ hợp đúng: C * I: 1, 4, Cây dứa thực vật CAM sống điều kiện khô hạn kéo dài nên nhóm thực vật phải tiết kiệm nước đến mức tối đa cách dự trữ nước lá, đóng khí khổng vào ban ngày, ban đêm khí khổng mở nên trình cố định CO2 tiến hành vào ban đêm, tránh tượng hô hấp sáng * II: 3, Cây mía thực vật C4 sống điều kiện nóng ẩm kéo dài, ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng độ CO2 giảm, O2 tăng, tiến hành quang hợp hai không gian khác lục lạp tế bào mô giậu tế bào bao bó mạch, tránh hô hấp sáng nên suất cao thực vật C3 thực vật CAM * III: 2, 6, Cây lúa thực vật C3 sống điều kiện môi trường có khí hậu ôn hòa, ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2 ,O2 bình thường, trình cố định CO2 vào ban ngày tế bào mô giậu Quá trình hô hấp sáng tiêu giảm 30 50% sản phẩm quang hợp, nhiên tạo axit amin sêrin để tổng hợp protein cho Tách sắc tố dung môi hữu sắc tố tan dung môi hữu cơ, không tan nước Dựa vào nguyên tắc loại sắc tố có khả tan dung môi hữu khác Ví dụ: diệp lục tan dung môi axeton, carotenoit tan benzen Sơ đồ chế trì cân nội môi ( Câu VII Kích thích; 1đ 1đ 1đ 1đ 1đ 1đ 2đ Liên hệ ngược) Miệng Thực quản Dạ cỏ Dạ tổ ong Dạ sách Dạ múi khế Ruột non Manh tràng Thời điểm giảm phân, số lượng tế bào - Nhóm tế bào có NST kép thời điểm sau giảm phân: + Lần phân bào I: cuối kì trung gian, kì đầu, kì giữa, kì sau kì cuối + Lần phân bào II: kì đầu, kì - Số tế bào thời điểm tương ứng: 128 : = 16 + số tế bào 16 thời điểm lần phân bào I kì trung gian, kì đầu, kì giữa, kì sau 2đ 1đ + Số tế bào 32 kì cuối lần phân bào I kì đầu, kì lần phân bào II Số lượng tế bào nhóm, số tế bào - Các tế bào sinh dục giảm phân có NST đơn phân li cực tế bào kì sau lần phân bào II → Mỗi tế bào chứa NST đơn → Số tế bào thời điểm là: 512 : = 64 - Số lượng tế bào nhóm là: 64 x = 128 1đ ... -ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC Câu Câu I Câu II Câu III KỲ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG NĂM HỌC 2 011 – 2012 Môn: SINH HỌC 11 ( Thời gian làm bài: 150 phút) Đáp án Điểm Đúng Vì hàm lượng... vào sơ đồ trình tiêu hóa động vật nhai lại CỎ Câu VII.(2đ) Ở ruồi giấm có 2n = Một nhóm tế bào sinh dục thực trình giảm phân có tất 128 nhiễm sắc thể kép Hãy xác định: - Nhóm tế bào thời điểm... kì cuối lần phân bào I kì đầu, kì lần phân bào II Số lượng tế bào nhóm, số tế bào - Các tế bào sinh dục giảm phân có NST đơn phân li cực tế bào kì sau lần phân bào II → Mỗi tế bào chứa NST đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi HSG sinh 11 , De thi HSG sinh 11 ,

Hình ảnh liên quan

- Hệ thần kinh dạng ống: Hình thành nhờ một số lượng rất lớn các tế bào thần kinh tập hợp lại thành một ống thần kinh nằm phía lưng cơ thể, các tế bào thần kinh tập trung ở phía đầu dẫn đến bộ não phát triển. - De thi HSG sinh 11

th.

ần kinh dạng ống: Hình thành nhờ một số lượng rất lớn các tế bào thần kinh tập hợp lại thành một ống thần kinh nằm phía lưng cơ thể, các tế bào thần kinh tập trung ở phía đầu dẫn đến bộ não phát triển Xem tại trang 3 của tài liệu.