0

skkn sử DỤNG tài LIỆU văn học TRONG dạy học LỊCH sử VIỆT NAM ở TRƯỜNG THPT

10 536 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2017, 04:15

SỞ GDĐT BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU “SỬ DỤNG TÀI LIỆU VĂN HỌC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNG THPT ” TÁC GIẢ: LƯƠNG THÀNH VI TỔ: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ NĂM HỌC 2014 – 2015 A.PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Cũng môn học khác, môn học lịch sử có nhiệm vụ khả góp phần vào việc thể mục tiêu đào tạo trường phổ thông nói chung Bộ môn lịch sử cung cấp cho học sinh kiến thức sở khoa học lịch sử, nên đòi hỏi học sinh không nhớ mà phải hiểu vận dụng kiến thức học vào sống Cho nên, với môn học khác, việc học tập lịch sử đòi hỏi phát triển tư duy, thông minh, sáng tạo Đã có quan niệm sai lầm cho học lịch sử cần học thuộc lòng sách giáo khoa, ghi nhớ kiện - tượng lịch sử đạt, không cần phải tư - động não, tập thực hành… Đây nguyên nhân làm suy giảm chất lượng môn học Người giáo viên dạy học lịch sử đa số làm nhiệm vụ nói lại nội dung sách giáo khoa, lại khó khăn việc phát triển giảng soạn cở sở sách giáo khoa Như vậy, giảng gây hứng thú cho học sinh học tập, gây nhàm chán tâm lý dạy - học giáo viên lẫn học sinh Đa số học sinh coi môn lịch sử “môn phụ”, dễ học Vì vậy, em ý nghe giảng Các em ghi chép cách máy móc giáo viên ghi bảng học thuộc lòng ghi - kết hợp với sách giáo khoa lại tìm hiểu môn học Văn - Sử - Địa lại liên quan với Các em lười suy nghĩ, phân tích vấn đề, hay nhớ nhầm lẫn nội dung với nội dung khác, nêu vấn đề để bàn bạc - thảo luận tìm hiểu Nhằm thực việc đổi phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực - chủ động học sinh; năm gần trường phổ thông ý đến việc đổi soạn - giảng giáo viên tổ chức học tập học sinh, coi trọng vị trí, vai trò người học - vừa đối tượng - vừa chủ thể Thông qua trình học tập, đạo giáo viên, học sinh phải tích cực, chủ động cải biến Phương pháp dạy học liên môn, gây hứng thú cho học sinh tiết học nguyên tắc quan trọng dạy học nói chung dạy học lịch sử nói riêng Dạy học liên môn Văn học, Địa lí dạy học Lịch sử làm cho học sinh nhận thức phát triển xã hội cách liên tục thống nhất, khắc phục tình trạng nắm kiến thức lịch sử cách rời rạc Bản thân giáo viên dạy sử nhiều năm, dạy nhiều nơi dự nhiều tiết dạy thầy cô có nhiều kinh nghiệm, nhận khó khăn hay mà thầy cô áp dụng tiết dạy Từ đó, mạnh dạn đưa đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “SỬ DỤNG TÀI LIỆU VĂN HỌC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNG THPT ” II Mục đích phương pháp nghiên cứu Nhằm góp phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử trường phổ thông, đáp ứng yêu cầu xã hội thời kì hội nhập, đổi dạy học lịch sử trở thành yêu cầu cấp thiết góp phần thay đổi nhận thức xã hội vị trí tầm quan trọng môn lịch sử việc giáo dục hệ trẻ Tuy nhiên, với việc lạm dụng phương tiện dạy học đại cách mức không tăng thêm hiệu cho học mà làm giảm sút chất lượng dạy học lịch sử Giáo viên nên kết hợp nhiều phương pháp dạy học học làm thay đổi tâm lí, tạo bất ngờ, không làm cho học sinh bị nhàm chán Sử dụng phấn trắng bảng đen việc trình bày miệng phương pháp dạy truyền thống có ý nghĩa vô to lớn việc áp dụng dạy học liên môn Văn Sử - Địa trường phổ thông minh chứng làm tăng thêm hiệu dạy học lịch sử Trong phạm vi đề tài này, kết hợp phương pháp nghiên cứu thống kê, tổng hợp, phân tích, liên hệ III Giới hạn đề tài Trong phạm vi sáng kiến kinh nghiệm này, nghiên cứu áp dụng tư liệu văn học số giảng định phần Lịch sử Việt Nam cho học sinh khối THPT Quý thầy cô học sinh cấp THCS đọc, tham khảo IV Các giả thiết nghiên cứu Trong năm 60 kỉ XX, người ta đưa ý tưởng dạy học liên môn việc dạy áp dụng số nơi giới Ở Việt Nam, dạy học liên môn nguyên tắc quan trọng Tuy nhiên việc áp dụng cụ thể môn học, học lẻ tẻ, rời rạc Đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “SỬ DỤNG TÀI LIỆU VĂN HỌC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNG THPT ” góp phần nhỏ vào việc hệ thống lại mảnh rời rạc ấy, tìm tòi nội dung giao thoa môn học, bổ sung cho nhau, làm sáng tỏ kiến thức mà học sinh học môn Áp dụng việc dạy học liên môn nâng cao chất lượng học tập làm tăng thêm hiệu dạy học lịch sử V Cơ sở lý luận, sở thực tiễn Theo Nghị TW khóa VIII khẳng định, đổi phương pháp giáo dục, đào tạo khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện, thành lập nếp tư sáng tạo người học Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương pháp đại vào trình dạy học, đồng thời bước dạy học theo hướng tích hợp liên môn Như biết, với xu phát triển thời đại nay, đòi hỏi người phải có trình độ trí thức Do vậy, việc học tập vấn đề mà Đảng Nhà nước ta đặt lên hàng đầu Qua trách nhiệm người giáo viên nâng cao Chúng ta thường nghe nói “Dạy học nghệ thuật”, nói “nghệ thuật” cách người giáo viên phải có kĩ vận dụng phương pháp để truyền đạt kiến thức cho học sinh, tùy theo nội dung tiết học mà giáo viên viên lựa chọn phương pháp phù hợp với đặc trưng môn đối tượng học sinh Không giáo viên rèn luyện cho học sinh kĩ quan sát, nghiên cứu, phân tích, so sánh, tổng hợp…và có liên hệ môn học Để đánh giá tiết dạy có hiệu hay không kĩ vận dụng tốt phương pháp giúp học sinh hiểu bài, nắm vận dụng thực tế vào sống Chính bên cạnh việc sử dụng kết hợp tốt phương pháp dạy học, giáo viên cần liên hệ sử dụng môn học có liên quan theo hướng tích hợp Theo thân nhận thức: mục tiêu đào tạo đích mà giáo dục phải đạt đến Xuất phát từ mục tiêu đào tạo mà định chương trình, nội dung giáo dục điều quan trọng định phương pháp giáo dục Một phương pháp giáo dục có sản phẩm giáo dục tương ứng Nhiệm vụ thầy giáo, cô giáo hôm phải làm để giúp cho học sinh nắm kiến thức môn sở hoạt động học tập em hướng dẫn thầy để từ giáo dục cho em tính độc lập suy nghĩ, tính sáng tạo, có đủ lĩnh để vào lĩnh vực sống Chúng ta nghe nhiều dạy học tích cực Vậy dạy học tích cực gì? Theo dạy học trở thành tích cực người học có nhu cầu muốn hiểu biết vấn đề người học sử dụng biện pháp để hiểu vấn đề đó, vận dụng kiến thức vào sống có kết Điều quan trọng chỗ làm để học sinh có nhu cầu hiểu biết, muốn hiểu biết làm để biết công việc giáo viên Vì có câu: “Không thầy đố mày làm nên” Người thầy phải cách học sinh hoạt động nhiều hơn, đưa kiến trình học tập Với phạm vi viết xin trao đổi với đồng nghiệp cách sử dụng tư liệu văn học dạy học lịch sử Việt Nam trường THPT VI Kế hoạch thực - Thu thập, sưu tầm tài liệu, giáo trình liên quan đến đề tài - Lập dàn ý, bố cục đề tài chọn lọc phương pháp thực phù hợp - Tiến hành thực đề tài B PHẦN NỘI DUNG I Thực trạng mâu thuẫn Hiện việc giảng dạy theo hướng phát huy tư học sinh tích hợp liên môn triển khai vào thực tế thực Tuy nhiên trình thực nhiều giáo viên gặp không khó khăn, thân đồng nghiệp ngoại lệ Qua tìm hiểu thực tế, giáo viên môn Lịch Sử trường THPT Nguyễn Du trường THPT lân cận thảo luận, đề cập đến vấn đền Lịch Sử môn khoa học xã hội, giảng dạy môn Lịch Sử có nhiều bài, nhiền phần liên hệ sử dụng tư liệu, kiến thức môn Ngữ Văn, Địa Lý kết hợp để giảng đạt kết cao Tuy trình nghiên cứu soạn thực tế giảng dạy giáo viên gặp nhiều vấn đề khó khăn sử dụng cho phù hợp, cho hiệu quả, liên hệ, kết hợp nằm phần nào, nên nhiều hay Nhằm góp phần nâng cao hiệu trình giảng dạy theo hướng phát huy tư học sinh tích hợp liên môn, thân cố gắng tìm tòi, nghiên cứu dần đúc kết, tổng hợp số kinh nghiệm đề tài “SỬ DỤNG TÀI LIỆU VĂN HỌC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNG THPT ” II Các biện pháp giải vấn đề Tài liệu văn học nguồn tư liệu quan trọng dạy học lịch sử, có ý nghĩa to lớn giáo dục, giáo dưỡng phát triển học sinh Bằng hình ảnh cụ thể, tài liệu, hình tượng văn học có tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm người đọc Văn học trình bày nét đặc trưng, điển hình kinh tế, trị, xã hội…do văn học sử học có mối quan hệ khăng khít với 1.Lịch sử lớp 10 Phần lịch sử lớp 10, giáo viên sử dụng tư liệu văn học viết văn học dân gian giảng thời kỳ lịch sử Việt Nam trung đại Trong 18 " Công xây dựng phát triển kinh tế kỷ X XV", giáo viên sử dụng số câu ca dao, tục ngữ nói thay đổi kinh tế nông nghiệp thời kỳ này, như: " Đời vua Thái Tổ, Thái Tông Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng muốn ăn" Bài 19 " Những kháng chiến chống ngoại xâm kỷ X - XV", giáo viên sử dụng tác phẩm văn học khẳng định chủ quyền quốc gia khơi dậy tinh thần chiến đấu quân dân ta tác phẩm Nam Quốc Sơn Hà Lý Thường Kiệt, Bình Ngô Đại Cáo Nguyễn Trãi hay tác phẩm cac ngợi chiến công quân dân ta Phú Bạch Đằng Trương Hán Siêu, thơ Trần Quang Khải, Trần Nhân Tông Trong 22 " Tình hình kinh tế kỷ XVI - XVIII", giáo viên sử dụng số câu cac dao, tục ngữ nói làng nghề kinh tế nước ta như: " Đình Bảng bán ấm, bán khay Phù Lưu họp chợ ngày đông" Ở 26 " Tình hình xã hội nửa đầu kỷ XIX phong trào đấu tranh nhân dân", giáo viên sử dụng ca dao, tục ngữ nói nỗi thống khổ nhân dân, ách áp cai trị bọn quan lại cường hào thời nhà Nguyễn số dậy nông dân, ví dụ như: " Con ơi, mẹ bảo Cướp đêm giặc, cướp ngày quan" 2.Lịch sử lớp 11 Trong chương trình lịch sử lớp 11, phần lớn học lịch sử giới cận đại lịch sử Việt Nam học thời kỳ thừ nủa sau kỷ XIX đến đầu kỷ XX Tài liệu văn học liên quan tới giảng thời ky hơn, áp dụng số Ở 19 " Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (từi năm 1858 đến trước năm 1873) Lịch sử lớp 12 Chương trình lịch sử lớp 12 Trong 12 " Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925", giảng chuyển biến tình hình kinh tế xã hội nước ta, giáo viên nhắc đến truyện ngắn “Hai đứa trẻ” Thạch Lam hay tác phẩm “Số đỏ” Vũ Trọng Phụng (Ngữ văn 11) để thấy hình ảnh nông thôn thành thị nước ta trước Cách mạng tháng Tám Giảng giai cấp nông dân Việt Nam bị bần hóa không lối thoát, ta nhắc đến hình ảnh chị Dậu, hay “Chí Phèo” – người nông dân hiền lành lương thiện bị xã hội đẩy vào đường tha hóa, lưu manh Giáo viên giảng phần II: Phong trào dân tộc dân chủ…trang 79 nhắc đến hoạt động Phan Bội Châu, giáo viên cho học sinh liên hệ, nhớ lại thơ “Lưu biệt xuất dương” ông Trong 12 " Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925" , 13 "Phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930", giáo viên nhắc lại đôi nét tác phẩm Vi hành lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc viết tiếng Pháp đăng báo Nhân Đạo (năm 1923) Tác phẩm vạch trần chất bù nhìn, tay sai vua Khải Định… Trong 15 "Phong trào dân chủ 1936 – 1939" giáo viên liên hệ đến tác phẩm “Tinh thần thể dục” tác giả Nguyễn Công Hoan( Ngữ văn 11) , giáo viên dạy lịch sử biết nhắc lại cho học sinh thấy tính chất bịp bợm phong trào Bài thơ “Từ ấy” Tố Hữu lời tâm nguyện người niên yêu nước giác ngộ lí tưởng Đảng Bài 16 “ Phong trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tháng Tám(19391945) Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đời”ngiáo viên nhắc lại Sách Ngữ văn 11, học sinh học “Chiều tối”, “Lai Tân” trích tập “Nhật kí tù” Sách Ngữ văn 12 dạy cho học sinh tìm hiểu “Bản tuyên ngôn độc lập” Chủ tịch Hồ Chí Minh – văn kiện lịch sử quan trọng đánh dấu kỉ nguyên độc lập tự nước Việt Nam Giáo viên dạy sử tốt cho học sinh nghe lại lời đọc Bác Trong 17 “Nước Việt nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946” nói đến nạn đói năm 1945, người giáo viên dạy sử nhắc lại học sinh liên tưởng đến nhân vật Chị Dậu hỏi tác phẩm “Vợ Nhặt” nhà văn Kim Lân; tác phẩm “Một bữa no” Nam Cao…và đặc biệt phải nói đến đoạn trích Hồi kí “Những năm tháng quên” Đại tướng Võ Nguyên Giáp Bài 18 “ Những năm đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)”, giáo viên giảng giúp đỡ nhân dân Việt nam với nước bạn Lào, thơ “Tây Tiến” Quang Dũng làm cho học sinh chăm nghe giảng… Bài 19 “ Bước phát triển kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)”, 20 “Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)”, giáo viên dạy sử liên hệ với “Việt Bắc” Tố Hữu Bài thơ nhắc lại nhiều kỉ niệm kháng chiến trường kì dân tộc ta Bài thơ “Đất nước” Nguyễn Đình Thi hay “Dọn làng” Nông Quốc Chấn thơ hay nói kháng chiến Về văn xuôi, giáo viên nói truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” Trong 21 “ Xây dựng CNXH miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ quyền Sài Gòn miền Nam (1954-1965)”, 22 “Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)”, 23 “Khôi phục phát triển kinh tế - xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)”: - Phần Miền Bắc xây dựng XHCN “Tiếng hát tàu” Chế LanViên ví dụ liên hệ tuyệt vời - Phần miền Nam, đấu tranh chống đế quốc Mĩ xâm lược, truyện “Rừng xà nu” Nguyên Ngọc; “Những đứa gia đình” Nguyễn Thi… Giáo viên cho học sinh hiểu rõ kháng chiến vĩ đại dân tộc ta chống lại kẻ thù mạnh từ xưa đến Tình yêu gia đình, tình yêu đất nước tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn giúp dân tộc ta chiến thắng kẻ thù hãn III Hiệu áp dụng Qua việc áp dụng đề tài vào thực tế giảng dạy khối lớp 10, 11, 12 trường THPT Nguyễn Du, thấy việc tiến hành giảng dạy tích hợp liên môn Văn - Sử - Địa đạt kết khả quan Việc sử dụng tài liệu văn học giảng dạy lịch sử Việt Nam đưa lại sôi động, tránh nhàm chán hiệu tiết học Trong lớp giảng dạy điểm kiểm tra, điểm trung bình cuối học kỳ, cuối năm tăng lên, cụ thể: Kết khảo sát kiểm tra lần I Lớp 10a7 12a1 12a2 Tổng số học sinh 36 37 36 Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) 8.3% 5,4% 11% 16.6% 10 27% 12 33% 22 61% 23 62% 17 47% 14% 5.4% 8% 0 0 0 *.Sau áp dụng phương pháp: Kết khảo sát kiểm tra lần II Lớp 10a7 12a1 12a2 Tổng số học sinh 36 37 36 Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) 14% 11% 17% 12 33% 13 31% 14 39% 18 50% 19 51.3% 16 44% 1 3% 2.7% 0% 0 0 0 C KẾT LUẬN I Ý nghĩa đề tài Việc viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm “SỬ DỤNG TÀI LIỆU VĂN HỌC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNG THPT ”, theo kinh nghiệm thân việc tham khảo ý kiến nhiều đồng nghiệp khác, việc làm có hiệu nhằm gây hứng thú cho học sinh, giai đoạn nay, việc học, tự tìm hiểu lịch sử có nhiều hướng giảm sút, xuống cấp Xã hội ngày phát triển lên kinh tế, ảnh hưởng kinh tế thị trường, lối suy nghĩ, cách sống thực dụng tác động mạnh mẽ đến học sinh với thái độ dạy học đối phó, qua loa, đại khái không giáo viên trở ngại không nhỏ việc giảng dạy nói chung dạy môn Lịch sử nói riêng Trong đề tài này, bước đầu mạnh dạn tìm hiểu giao thoa ba môn học Văn - Sử - Địa hai môn Văn – Sử nói riêng, đúc kết thành phần cụ thể kèm theo Sách giáo khoa phần Lịch sử Việt Nam Chương trình Trong trình nghiên cứu viết, chắn đề tài sáng kiến kinh nghiệm có hạn chế, mong góp ý chân thành đồng nghiệp, bạn bè để đề tài hoàn thiện II Bài học kinh nghiệm, hướng phát triển Qua việc thực đề tài sáng kiến kinh nghiệm “SỬ DỤNG TÀI LIỆU VĂN HỌC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNG THPT ”, thân rút số kinh nghiệm sau: - Cần nghiên cứu kỹ nội dung sách giáo khoa để có hướng soạn phù hợp, phần nên đưa kiến thức văn học vào, phần không - Trước sử dụng tài liệu văn học giảng, giáo viên phải tham khảo kỹ, nên đưa vào phần cần thiết, ngắn gọn đề cập nội dung cần đề cập - Nên khuyến khích học sinh tìm tòi liên hệ trình giảng để lớp học sinh động, sôi hiệu - Khi trích dẫn liên hệ cần xác ( tác phẩm nào, nhà văn ) III Đề xuất, kiến nghị Về phía phụ huynh học sinh: Kiểm tra đôn đốc việc chuẩn bị bài, học học sinh nhà Về phía trường: Hỗ trợ tích cực cho giáo viên việc áp dụng phương pháp vào thực tiễn Về phía ngành: Hỗ trợ thêm phương tiện thiết bị nhằm phục vụ tốt cho công tác dạy học giáo viên Tài liệu tham khảo: Ngữ Văn lớp 10, 11, 12 Sách giáo khoa Lịch sử 10, 11, 12 – Phan Ngọc Liên (tổng chủ biên) –NXB Giáo dục Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kỹ - Môn Lịch sử 10, 11, 12 Xác nhận, đánh giá, xếp loại đơn vị: Châu Đức, ngày 22/12/2014 Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm thân viết, không chép nội dung người khác Người thực hiện: Hiệu trưởng Lương Thành Vi Nguyễn Văn Tâm 10 ... bạn bè để đề tài hoàn thiện II Bài học kinh nghiệm, hướng phát triển Qua việc thực đề tài sáng kiến kinh nghiệm “SỬ DỤNG TÀI LIỆU VĂN HỌC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNG THPT ”, thân... rạc Đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “SỬ DỤNG TÀI LIỆU VĂN HỌC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNG THPT ” góp phần nhỏ vào việc hệ thống lại mảnh rời rạc ấy, tìm tòi nội dung giao thoa môn học, ... đồng nghiệp cách sử dụng tư liệu văn học dạy học lịch sử Việt Nam trường THPT VI Kế hoạch thực - Thu thập, sưu tầm tài liệu, giáo trình liên quan đến đề tài - Lập dàn ý, bố cục đề tài chọn lọc phương
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn sử DỤNG tài LIỆU văn học TRONG dạy học LỊCH sử VIỆT NAM ở TRƯỜNG THPT, skkn sử DỤNG tài LIỆU văn học TRONG dạy học LỊCH sử VIỆT NAM ở TRƯỜNG THPT,

Từ khóa liên quan